Sunteți pe pagina 1din 19

Clasa a 9-a -1Functii .

Functii injective , surjective , bijective

Functii .
Notiunea de functie :

- Fie A si B doua multimi nevide ; - Prin functie definita pe multimea A cu valori in B se intelege orice lege ( procedeu sau conventie etc. ) f , in baza careia oricarui element a A i se asociaza un unic element , notat f(a) , din B .

Elementele unei functii :

- Definitia functiei presupune de fapt existenta a trei elemente : 1). O multime A pe care este definite functia si care se numeste domeniul de definitie al functiei . 2). O a doua multime B , in care ia valori functia si care se numeste domeniul valorilor functiei sau codomeniul functiei . 3). O lege ( procedeu , conventie etc. ) f .

Notatia unei functii :

- O functie se noteaza :
f : A B

sau

f A B

sau

f ( x)

,x A

cu legea de corespondenta : f(x) = y

Imagine . Valoarea functiei :


Functii . Functii injective , surjective , bijective

Clasa a 9-a -2Functii . Functii injective , surjective , bijective

- Elementului x A ii corespunde prin functia f un unic element din B , care se noteaza f(x) si se numeste imaginea lui x prin functia f sau valoarea functiei f

in x .
Deci : y = f(x) se numeste imaginea lui x prin functia f !!!

Variabila . Argument :

- Un element oarecare x al domeniului de definitie se numeste variabila sau argument al functiei f .

Egalitatea functiilor : f : A B
, si si

- Doua functii

g : C D f(a) = g(a)
,

se numesc egale daca :

A = C

B = D

( ) a A

Graficul unei functii :


o functie ;

- Fie f : A B

- Se numeste graficul acestei functii submultimea Gf a produsului cartezian A x B formata din perechile ( x , f(x) ) cu x A :

Gf =

( x , f(x) ) / x A

Ecuatia graficului :

Functii . Functii injective , surjective , bijective

Clasa a 9-a -3Functii . Functii injective , surjective , bijective

- Egalitatea f(x) = y , verificata de toate elementele ( x , y ) ale graficului si numai de acestea , se numeste ecuatia graficului functiei

f .

Functii numerice :

- Functii reale de variabila reala . - Se numeste functie numerica o functie f : A B , pentru care atat domeniul cat si codomeniul sunt submultimi din R , adica A R , B R . - Functiile numerice se mai numesc functii reale de variabila reala .

Monotonia functiilor : f :D R
, D R , o functie numerica . Functia f se numeste :

- Fie

1). Monoton crescatoare pe D daca ( ) x1 , x2 D cu x1 < x2

f (x1) f (x2)

2). Strict crescatoare pe D daca ( ) x1 , x2 D cu x1 < x2

f (x1) < f (x2)

3). Monoton descrescatoare pe D daca ( ) x1 , x2 D cu x1 < x2 f (x1) f (x2)


.

4). Strict descrescatoare pe D daca ( ) x1 , x2 D cu x1 < x2

f (x1) > f (x2)

5). Monotona pe D daca : f este crescatoare sau descrescatoare pe D .

Functii . Functii injective , surjective , bijective

Clasa a 9-a -4Functii . Functii injective , surjective , bijective

6). Strict monotona pe D daca : f este strict crescatoare sau strict descrescatoare pe D .

Functii pare . Functii impare .

Fie o functie f : D R , D R , D o multime simetrica .

(x D

-x D) .

Functie para : para daca : f (-x) = f(x)


, ( ) x D

- Functia f se numeste

- Graficul unei functii pare este simetric fata de axa Oy .

Functie impara : impara daca : f (-x) = - f(x)


, ( ) x D

- Functia f se numeste

- Graficul unei functii impare este simetric fata de origine .

Observatii :

- Suma si produsul a doua functii pare sunt functii pare ; - Suma a doua functii impare este o functie impara ;
Functii . Functii injective , surjective , bijective

Clasa a 9-a -5Functii . Functii injective , surjective , bijective

- produsul a doua functii impare este o functie para ; - produsul unei functii pare cu o functie impara este o functie impara .

Functii periodice .

Definitia functiei periodice :

- O functie numerica f : D R , D R , se numeste periodica de perioada T daca ( ) x D , avem x + T D , x T D si :

f(x+T) = f(x)

Observatii :

- Daca T este o perioada , atunci kT este o perioada ( ) k Z ; - Daca exista o cea mai mica perioada , strict pozitiva , aceasta se numeste perioada principala a lui f. ; - functiile sin si cos sunt periodice de perioada T = 2 - functiile tg si ctg sunt periodice de perioada T = ; - functia f : R R , f(x) = sin x2 , nu este periodica .

Functii injective .

Functii . Functii injective , surjective , bijective

Clasa a 9-a -6Functii . Functii injective , surjective , bijective

Functie injectiva :

- Fie f : D C o functie ; 1). Se spune ca functia f este o functie injectiva , sau simplu o injectie , daca

( ) x1 , x2 D ,
altfel spus :

x1 x2

f(x1) f(x2)

oricare doua elemente distincte din domeniu ai imagini distincte in codomeniu . 2). Se spune ca functia f este o functie injectiva , sau simplu o injectie , daca

( ) x1 , x2 D ,

f(x1) = f(x2)

x1 = x2

Functie care nu este injectiva :


f : D C nu este injectiva daca in multimea D exista cel putin doua

- Functia

elemente distincte care au imagini egale prin functia f :

exista

x1 , x2 D , astfel incat x1 x2

f(x1) = f(x2)

Interpretarea geometrica a injectivitatii :

- Daca f este injectiva , atunci orice dreapta paralela cu axa Ox intersecteaza graficul lui f in cel mult un punct ; - Daca orice dreapta paralela cu axa Ox intersecteaza graficul lui f in cel mult un punct atunci f este injectiva ;
Functii . Functii injective , surjective , bijective

Clasa a 9-a -7Functii . Functii injective , surjective , bijective

- Daca exista o dreapta paralela cu axa Ox care intersecteaza graficul lui f in cel putin doua puncte , atunci f nu este injectiva .

Legatura dintre proprietatile de monotonie stricta si injectivitate :

- Fie D o submultime a lui R si o functie f : D R 1). Daca f este strict monotona , atunci f este injectiva . 2). Daca f este injectiva , nu rezulta in mod necesar ca f este strict monotona . 3). Daca f nu este injectiva , atunci f nu este strict monotona .

Exercitii :

Aratati ca urmatoarele functii sunt injective : 1). 2).


f :R R , f ( x) = a + b x , a 0

f : R - {1} R

f ( x) =

x +1 x 1

Functii . Functii injective , surjective , bijective

Clasa a 9-a -8Functii . Functii injective , surjective , bijective

3). 4).

f :( 0 , + ) R
f :R R ,

f ( x) = x2

f ( x ) = x3

Exercitii :

Studiati daca urmatoarele functii sunt sau nu injective : 1). 2).

f :( 0 , + ) R
f :R R ,

f ( x) = x( x +1)

f ( x) = x 4 - 6 x2 + 1

3).

2x 1 , x 4 f : R R , f ( x) = 3x 4 , x > 4
f :R R , f ( x ) = 2 x3 - 4

4). 5).

f :R R

f ( x ) = x3 - 3 x 2 + 2 x + 5

6).

2x 1 , x 2 f : R R , f ( x) = 3x 4 , x > 2
f :R R
f :R R ,

7). 8). 9). 10).

f ( x ) = x3 + 2 x
f ( x) = x

f :R R

f ( x) = x2 + 2 x - 3
, f ( x) = 2 x +1 3x 6

f : R - {2} R

11).

f : ( - , -1] R

f ( x) = x 2 + 2 x - 3
Functii . Functii injective , surjective , bijective

Clasa a 9-a -9Functii . Functii injective , surjective , bijective

12).

f :[ - 1 , + ) R

f ( x) = x2 + 2 x - 3

13).

x+ 1 , x 5 f : R R , f ( x) = 2x 4 , x > 5 x+ 1 , x 2 f : R R , f ( x) = 2x 4 , x > 2 x+ 1 , x 6 f : R R , f ( x) = 2x 4 , x > 6


f :R R f :R R , , f ( x ) =x x f ( x) = x - 4

14).

15).

16). 17).

Functii . Functii injective , surjective , bijective

Clasa a 9-a - 10 Functii . Functii injective , surjective , bijective

Functii surjective .

Functie surjectiva :

- Fie f : D C o functie ; - functia f este o functie surjectiva sau simplu o surjectie , daca pentru orice element y C exista cel putin un element x D , astfel incat f(x) = y , adica daca orice element din codomeniul C este imaginea a cel putiun un element din domeniul de definitie D prin functia f . sau pentru orice y C solutie in D . , ecuatia f(x) = y , in necunoscuta x , are cel putin o

Functie care nu este surjectiva :

- Functia f : D C nu este surjectiva daca exista cel putin un element al codomeniului C care nu este imaginea nici unui element din domeniul de definitie

D prin functia f ,
ceea ce se poate exprima prin enunturile echivalente : exista y C astfel incat pentru orice x D avem : y f(x) ;

Functii . Functii injective , surjective , bijective

Clasa a 9-a - 11 Functii . Functii injective , surjective , bijective

exista cel putin un element y C pentru care ecuatia y = f(x) nu are solutie in D .

Interpretarea geometrica a surjectivitatii :

- Daca f este surjectiva , atunci orice dreapta paralela la axa Ox intersecteaza graficul lui f in cel putin un punct ; - Daca orice dreapta paralela cu axa Ox intersecteaza graficul lui f in cel putin un punct atunci f este surjectiva ; - Daca exista a dreapta paralela la axa Ox care nu nintersecteaza graficul lui f in nici un punct , atunci f nu este surjectiva .

Functii . Functii injective , surjective , bijective

Clasa a 9-a - 12 Functii . Functii injective , surjective , bijective

Exercitii :

Aratati ca urmatoarele functii sunt surjective :


1). 2). 3). 4).

f :R [0,+ ) ,
f :[ 2 , 4 ] 0 , 6 ] [ ,

f ( x) = x2
f ( x ) = 3 x 6

f :R [-9,+ )
f : ( -1, 4 ] [

,
,

f ( x) = x2 + 2 x - 8
f ( x) = 1 x +1

1 , + ) 2

Exercitii :

Studiati surjectivitatea urmatoarelor functii :


1). 2).
f : R 2 , + ) [ , f ( x) = x 3 +2

f :R R

f ( x) = x 2

3).

x 2 , x 3 f : R R , f ( x) = 3x 3 , x > 3
f : R 3 , + ) [ , f ( x) = x 3 + x 5

4). 5).

f :[ 2 , 4 ] R

f ( x) = 3 x 6

6).

-x+ 2 , x 2 f : R R , f ( x) = 2x + 4 , x < 2
f :[ 0 , 2 ] 3 , 9 ] [ , f ( x ) = 3 x +3

7). 8).

f :R R

f ( x) = x2 + 2 x - 8
Functii . Functii injective , surjective , bijective

Clasa a 9-a - 13 Functii . Functii injective , surjective , bijective

9). 10). 11). 12).

f :[ - 1 , + ) [ - 9 , + )
f : R ( - ,
f :R R f :R R , ,

f ( x) = x 2 + 2 x - 8

9 ] 4

f ( x) = - x2 x + 2
+3

f ( x) = x 5 f ( x) = x x

Functii bijective .

Functie bijectiva :

- Functia f : D C este bijectiva daca are loc una dintre proprietatile : 1). Functia este injectiva si surjectiva ; 2). Pentru y C , ecuatia y = f(x) are solutie unica in D ; 3). Orice paralela la axa Ox intersecteaza graficul functiei intr-un singur punct .

Proprietati caracteristice ale functiilor injective , surjective sau bijective :

- Fie doua multimi D , C o functie f : D C . - In cele ce urmeaza ne vom referi la ecuatia y = f(x) , in necunoscuta x D , unde y C parametru . 1). Functia f este injectiva daca si numai daca , pentru orice y C , ecuatia y = f(x) are cel mult o solutie in D .
Functii . Functii injective , surjective , bijective

Clasa a 9-a - 14 Functii . Functii injective , surjective , bijective

1). Functia f nu este injectiva daca si numai daca exista ecuatia y = f(x) are cel putin doua solutii in D

y C astfel incat

2). Functia f este surjectiva daca si numai daca , pentru orice y C , ecuatia y = f(x) are cel putin o solutie in D . 2). Functia f nu este surjectiva daca si numai daca exista ecuatia y = f(x) nu are nici o solutie in D. y C astfel incat

3). Functia f este bijectiva daca si numai daca , pentru orice y C , ecuatia y = f(x) are o solutie si numai una in D .

Functii . Functii injective , surjective , bijective

Clasa a 9-a - 15 Functii . Functii injective , surjective , bijective

Exercitii :

Studiati bijectivitatea urmatoarelor functii :


1). 2).
f : R R , f ( x) = 2 x +4 , f ( x ) = 2 x +4

f :[ 1 , 2 ] 6 , 8 ] [

3).

2x - 4 , x 6 f : R R , f ( x) = x+ 2 , x > 6
f : R - {2} R {1} , f ( x) = x +1 x 2

4). 5).

f :[ 2 , + ) [ - 1 , + )

f ( x) = x2 4 x + 3

Functii . Functii injective , surjective , bijective

Clasa a 9-a - 16 Functii . Functii injective , surjective , bijective

Compunerea functiilor .

Compunerea a doua functii :


si g : B C doua functii .

- Fie f : A B - Functia :

g f : A C data prin ( g f )(x) = g ( f(x) )


,

x A

se numeste compunerea functiei g cu functia f .

Observatie :

- este posibila compunerea a doua functii atunci cand codomeniul primei functii coincide cu domeniul de definitie al celei de a doua functie !!!

Asociativitatea compunerii functiilor :


, g : B C , h : C D trei functii ;

- Fie f : A B

- Are loc egalitatea :


Functii . Functii injective , surjective , bijective

Clasa a 9-a - 17 Functii . Functii injective , surjective , bijective

h (g f) = (h g) f

Functie inversabila .

Functia identica :
- Fie A o multime ; - Vom nota 1A : A A , x A

Functia definita astfel : 1A (x) = x

1A

se numeste

functia identica a multimii A .

Functie inversabila :

- O functie f : A B se numeste inversabila daca exista o functie g : B A astfel incat :

g f = 1A

si

f g = 1B g = f 1

unde g se numeste inversa functiei f si se noteaza :

Teorema :

- O functie f : A B se numeste inversabila daca si numai daca este bijectiva !

Interpretarea geometrica :

Functii . Functii injective , surjective , bijective

Clasa a 9-a - 18 Functii . Functii injective , surjective , bijective

- Graficele functiilor f si f 1 sunt simetrice fata de prima bisectoare .

Exercitii :

Studiati existenta inverselor urmatoarelor functii :


1). 2).
f : R R , f ( x) = 2 x +4 , f ( x ) = 2 x +4

f :[ 1 , 2 ] 6 , 8 ] [

3).

2x - 4 , x 6 f : R R , f ( x) = x+ 2 , x > 6
f : R - {2} R {1} , f ( x) = x +1 x 2

4). 5).

f :[ 2 , + ) [ - 1 , + )

f ( x) = x2 4 x + 3

Exercitiu :

Aratati ca urmatoarele functii sunt inversabile si determinati functiile inverse :


1). 2). 3).
f : R R , f ( x ) = 2 x 3 , f ( x ) = - 3x +5

f : (- , +1] 2 , +) [ f : [ 1 , 2 ] 6 , 10 ] [ ,

f ( x ) = 4 x +2

4).

2x + 1 , x 2 f : R R , f ( x) = 4x 3 , x > 2 x 3 , x 4 f : R R , f ( x) = 2x 7 , x > 4
Functii . Functii injective , surjective , bijective

5).

Clasa a 9-a - 19 Functii . Functii injective , surjective , bijective

6).

f : R - {- 1} R {4}

f ( x) =

4 x 1 x +1

Functii . Functii injective , surjective , bijective

S-ar putea să vă placă și