Sunteți pe pagina 1din 2

ŞIRURI - REZUMAT TEORETIC

not
Definiţia 1. O funcţie a : `* → \, a ( n ) = an , ∀n ≥ 1 se numeşte şir de numere reale.
( )
Definiţia 2. Numim subşir al şirului ( an )n≥1 , şirul ank
k ≥1
, unde n1 < n2 < ... < nk < ... este un şir strict
crescător de numere naturale.
Definiţia 3. Spunem că şirul ( an )n≥1 este
1) crescător dacă an ≤ an +1 , ∀n ≥ 1; 2) strict crescător dacă an < an +1 , ∀n ≥ 1;
3) descrescător dacă an ≥ an +1 , ∀n ≥ 1; 4) strict descrescător dacă an > an +1 , ∀n ≥ 1;
5) monoton dacă este crescător sau descrescător; 6) strict monoton dacă este strict crescător sau strict
descrescător.
Definiţia 4. Şirul ( an )n≥1 este mărginit dacă ∃M > 0 astfel încât an ≤ M , ∀n ∈ ` * .
Definiţia 5. (definiţia cu vecinătăţia limitei unui şir)
lim xn = l ∈ \ ⇔ orice vecinătate a lui l conţine toţi termenii şirului începând de la un anumit rang.
n →∞

Definiţia 6. Un şir este convergent dacă are limită şi aceasta este finită; în caz contrar, şirul este
divergent.
Teoremă. (teorema de caracterizare cu ε a limitei unui şir)
lim xn = l ∈ \ ⇔ ∀ε >0, ∃nε ∈ ` astfel încât xn − l < ε , ∀n ≥ nε ;
n →∞

lim xn = +∞ ⇔ ∀ε >0, ∃nε ∈ ` astfel încât xn > ε , ∀n ≥ nε ;


n →∞

lim xn = −∞ ⇔ ∀ε >0, ∃nε ∈ ` astfel încât xn < −ε , ∀n ≥ nε .


n →∞

ŞIRURI REMARCABILE

1) Şirul puterilor cu exponent real


⎧+∞, dacă α > 0

lim nα = ⎨ 1, dacă α = 0 .
n →∞
⎪ 0, dacă α < 0

2) Şirul exponenţial de bază a
⎧ +∞, dacă a > 1
⎪ 1, dacă a = 1

lim a n = ⎨ .
n →∞
⎪ 0, dacă a ∈ ( −1;1)
⎪⎩nu există, dacă a ≤ −1
3) Şiruri cu limita e
n n +1
⎛ 1⎞ ⎛ 1⎞
Şirul en = ⎜ 1 + ⎟ este strict crescător şi mărginit, şirul f n = ⎜1 + ⎟ este strict descrescător şi
⎝ n⎠ ⎝ n⎠
1 1 1
mărginit, şirul En = 1 + + + ... + este strict crescător şi mărginit.
1! 2! n!
n n +1
⎛ 1⎞ ⎛ 1⎞ ⎛ 1 1 1⎞
În plus, lim ⎜ 1 + ⎟ = lim ⎜ 1 + ⎟ = lim ⎜ 1 + + + ... + ⎟ = e şi
n →∞
⎝ n⎠ n →∞
⎝ n⎠ n →∞
⎝ 1! 2! n! ⎠
n n +1
⎛ 1⎞ ⎛ 1⎞
⎜1 + ⎟ < e < ⎜1 + ⎟ , ∀n ∈ `*
⎝ n⎠ ⎝ n⎠
CELE 7 NEDETERMINĂRI (CAZURI EXCEPTATE)

0 ∞
∞ − ∞; 0 ⋅ ∞; ; ; 00 ; ∞ 0 ; 1∞ .
0 ∞

LIMITE REMARCABILE
xn xn
⎛ 1⎞ ⎛ 1⎞ 1
1) lim ⎜1 + ⎟ = lim ⎜ 1 + ⎟ = lim (1 + xn ) xn = e;
xn →∞
⎝ xn ⎠ xn →−∞
⎝ xn ⎠ xn → 0

sin xn arc sin xn tg xn arctg xn


2) lim = lim = lim = lim = 1;
xn → 0 xn xn → 0 xn xn → 0 xn xn → 0 xn
ln (1 + xn ) (1 + xn ) − 1 = r , r ∈ \.
r
a xn − 1
3) lim = 1; lim = ln a, a > 0; lim
xn → 0 xn xn → 0 xn xn → 0 xn

CRITERII DE EXISTENŢĂ A LIMITEI

1) Criteriul majorării
xn − l ≤ an ⎫⎪
⇒ lim x = l.
lim an = 0 ⎬⎪ n →∞ n
n →∞ ⎭
2) Criteriul cleştelui
an ≤ xn ≤ bn ⎫⎪
⇒ lim x = l.
lim an = lim bn = l ⎬⎪ n →∞ n
n →∞ n →∞ ⎭
3) Criteriul lui Weierstrass

Orice şir monoton şi mărginit este convergent.

4) Criteriul Cesaro-Stolz

( bn )n≥1 strict monoton şi nemărginit, bn ≠ 0, ∀n ≥ 1⎫


⎪ an
an +1 − an ⎬ ⇒ ∃ lim = l.
∃ lim = l ∈\ ⎪
n →∞ b

n +1 − bn
n →∞ b n

5) Criteriul raportului

an > 0, ∀n ≥ 1 ⎫ ⎧ l < 1 ⇒ lim a = 0


⎪ ⎪ n →∞
n
an +1 ⎬→⎨ .
∃ lim = l ∈ \ ⎪ ⎪l > 1 ⇒ lim an = +∞
n →∞ a
n ⎭ ⎩ n →∞

6) Criteriul rădăcinii (Cauchy-d'Alembert)

an > 0, ∀n ≥ 1 ⎫

an +1 ⎬ ⇒ ∃ lim n a = l.
∃ lim = l ∈ \⎪ n →∞
n
n →∞ a
n ⎭
7) Criteriul cu subşiruri
a) Dacă un şir este convergent, atunci orice subşir al său are aceeaşi limită cu a şirului dat.
b) Dacă un şir are două subşiruri cu limite diferite, atunci şirul este divergent.