Sunteți pe pagina 1din 5

http://matematica.noads.biz

Exerciţ ii rezolvate cu integrale nedefinite (primitive) şi integrale definite

Enunţuri

Ex.1.

2 x x + e x , x + 1, x
2
x
x
+
e x
,
x
+ 1,
x

0

.

> 0

Se consideră funcţia f :¡

¡

,

f ( x ) =

http://matematica.noads.biz Exerciţ ii rezolvate cu integrale nedefinite (primitive) şi integrale definite Enunţuri Ex.1. 2 x x

Ex.2.

x x Se consideră funcţiile f F , : ¡ ¡ f x= , ( )
x
x
Se consideră funcţiile
f F
,
:
¡
¡ f x=
,
(
)
xe
şi
F x = x
(
)
(
1)
e
.
Ex.3.
x
x
e
,
x
1
Se consideră funcţia f :¡
¡
,
f ( x ) =
.
2
+
x x
,
>
1

Variante M2 bac 2009

Variante M2 bac 2009

http://matematica.noads.biz Exerciţ ii rezolvate cu integrale nedefinite (primitive) şi integrale definite Enunţuri Ex.1. 2 x x

Ex.4.

3 2 Se consideră funcţia g :¡ ¡ , g(x) = (x +1) 3x 1.
3
2
Se consideră funcţia g :¡
¡
,
g(x) = (x +1)
3x
1.

Variante M2 bac 2009

Variante M2 bac 2009

Ex.5.

http://matematica.noads.biz

Ex.5. http://matematica.noads.biz Ex.6. Variante M1 bac 2009 Variante M1 bac 2009

Ex.6.

Variante M1 bac 2009

Ex.5. http://matematica.noads.biz Ex.6. Variante M1 bac 2009 Variante M1 bac 2009

Variante M1 bac 2009

Rezolvări:

http://matematica.noads.biz

Ex.1.

a)Studiem continuitatea funcţiei f in punctul x=0.

2 x l = lim f x ( ) = lim( x + e ) =
2
x
l
=
lim
f x
(
)
=
lim(
x
+
e
)
=
1
s
x
Z
0
x
Z
0
l
=
lim
f x
(
)
=
lim(
x
+
1)
=
1 deci funcţia este continuă in x=0 şi deci este continuă pe R.
d
x
]
0
x
]
0
f (0)
=
1
Rezultă că funcţia are primitive pe R.
0
4
0
0
0
0
0
x
0
1
0
2
x
3
x
3
x
x
x
b)
xf x dx
(
)
=
x x
(
+
e dx
)
=
(
x
+
xe dx
)
=
x dx
+
xe dx
=
+
xe dx
=
+
x e dx
(
)
=
1
1
1
1
1
4
1
4
1
1
1
0
0
1
1
0
1 1
1
2
5
8
5 e
x
x
x
=
+
xe
e dx
=
+
e
=
+
+
1
=
=
.
4
1
1
4
e
1
4
e
e
e
4
4
e
1
3
2
2
1
1
2
1
x
x
1
4
17
2
c)
V C
(
)
=
g
(
x dx
)
=
(
x
+
1
)
dx
=
(
x
+
2
x
+
1
)
dx
=
+
2
+
x
=
+
+
1
=
.
g
0
0
0
2
3
2
3
6
2
0
Ex.2.
a)Funcţia F este o primitivă a funcţiei f dacă F = f .
Funcţia F este derivabilă pe R.
(
1)
x
(
1)
x
(
1)(
x
x
F x
(
) =
x
e
=
x
e
+
x
e
=
)
e
+
(
x
x
1)
x
=
e
xe
=
f x
(
),
x
¡
c.c.t.d.
1
1
1
x
b)
Aria
=
f x dx F x
(
)
=
(
)
=
(
x
1)
e
=
1 .
0
0
0
x
x
x
c)
f (
x
)
= e + xe = e
(
x +
1)
2
f t
( )
f t
( )
f t
( )
f t
( )
f t
( )
f t
( )
f t
( )
(
f t
( )
)
Observăm că
=
=
2
2
f t
( )
(
f t
( )
)
(
f t
( )
)
x
x
x
t
x
f
(
t
)
f t
( )
e
(
t
+
1)
(
t
+
1)
x
+
1
dt
=
=
=
=
2,
>
x
1
c.c.t.d.
t
1
f t
( )
f t
( )
te
t
x
1
1
1
Ex.3.
a)f este continuă pe intervalele ( • ,
1) şi ( 1,+•
) .
Studiem continuitatea in punctul x=-1.
x
1
l
=
lim(
e e
)
=
e e
=
1
s
x
1
x
<
1
l
=
lim(2
+
x
)
=
2
1
=
1
d
x
1
x
>
1
f (
1)
=
1
deci funcţia este continuă in x=-1 şi deci este continuă pe R.
Rezultă că funcţia f are primitive pe R.
b)Volumul corpului este:
2
3
2
2
2
(2
+ x
)
64
8
56
2
2
2
V C
(
)
=
g x dx
(
)
=
(2
+
x dx
)
=
(2
+
x
)
(2
+
x dx =
)
=
=
.
g
0
0
0
3
3
3
3
0
0
xf x
(
)
1
xf x
(
)
0
xf x
(
)
1
0
x x +
(
2)
x
c)
dx
=
dx
+
dx
=
xe dx
+
dx I
=
+
I
1
2
2
e
2
e
1
e
2
1
e

http://matematica.noads.biz

2

ln

x

2

)

=

e

1

1

f x

=

(

)

1 1 1 1 1 2 x x x x I = xe dx = x
1
1
1
1
1
2
x
x
x
x
I
=
xe dx
=
x e dx xe
(
)
=
x e dx
=
+
1
2
2
2
2
2
e
e
0
3
0
x x
(
+
2)
1
0
1
x
1
2
2
I
=
dx
=
(
x
+
2
x dx
)
=
+
x
=
2
1
e
e
1
e
3
e
1
Integrala dată va fi
0
xf x
(
)
3
2
2
3
8
9
8
e
dx =
=
=
.
2
2
2
2
e
e
e
3
e
e
3
e
3
e
Ex.4.
3
2
3
2
2
3
a)
g(x) = (x +1)
3x
1=
x+
3x+
3x+
1
3x
=1
+x
1
4
2
1
1
x
x
1
3
7
3
g x dx
(
)
=
(
x
+
3
x dx
)
=
+
3
=
+
=
.
0
0
4
2
4
2
4
0
a
a
a
(
3
)
x
x
x
x
b)
g x
(
)
x
e dx
=
3
x e dx
=
3
x
(
e
)
dx
=
3
x e
1
1
1
a
a
a
a
a
=
3
a ◊e
3
e
3
e +
3
e=
3
a◊ e
3
e
=
3
e a
(
1)
Se obţine ecuaţia:
a
a
3
e
(
a
1)
=
6
e
a =
1
2
= a
3 .
1
2009
1
2009
(
2
)
(
3
)
(
3
3
c)
3
x
+
3
x
+
3
x
dx
=
x
+
3
x
)
(
x
+
3
x
)
dx
0
0
Ex.5.
a)Funcţia F este derivabilă pe (0,+• ) şi avem
F (x)
=
2
x
(
ln x
2
)
=
(
2
x
)
(
ln x
2
+
)
2
x
(
ln x
1
ln x
=
(
ln
x
2
+
2
)
=
=
f x
(
)
x
x
b)Fie G o primitivă a funcţiei f.
ln x
G x
(
)
=
f x
(
)
=
>
0,
x
>
1
x
e
1
e
1
Aria
=
f x dx
(
)
=
(
f x dx
(
))
+
f x dx
(
)
=
F x
(
)
c)
1
1
1
1
e
e
e
6
6
=
4
2
e
+
4
=
8
2
e
.
e
e
Ex.6.
2
x
+
1
2
3
2
x
+
1
2
3
3
2
3
a)
F x
(
) =
arctg
=
=
2
3
3 3
2
x
+
3
1
1 +
3
deci F este o primitivă a funcţiei f.
(
2
x
+ x + 1
)
1
1
2
x +
1
1
b)
Aria
=
(2
x
+
1)
f x dx
(
)
=
dx
=
2
2
0
0
x
+
x
+
1
0
x
+
x
+
1
n
2
3
c)
lim
f x dx
(
)
=
lim
(
F n
(
)
F n
(
)
=
)
lim
arctg
n +•
n
+•
n
+•
n
3

e

=

deci F este o primitivă a funcţiei f.

deci G este crescătoare pe [1,+• ) .

+ F x

x ( x (
x
(
x
(
http://matematica.noads.biz 2 ln x 2 ) = e 1 1 f x = ( ) 1

2

+ x + 1

=

x

http://matematica.noads.biz 2 3 2 3 2 3 = + = . 3 2 3 2 3
http://matematica.noads.biz
2
3
2
3
2
3
=
+
=
.
3
2
3
2
3