Sunteți pe pagina 1din 45

Matematica-bac

Matematica
formule
bac
1 | P a g e
Matematica-bac
Formule de algebr
Ecuaia de gradul doi
Ecuaia
2
0 ax bx c + + .Se calculeaz
2
4 b ac
Dac 0 > atunci ecuaia de gradul doi are dou rdcini reale diferite
date de formula
1 2
,
2
b
x x
a
t

Dac 0 atunci ecuaia de gradul doi are dou rdcini reale egale
date de formula
1 2
2
b
x x
a

Dac 0 < atunci ecuaia de gradul doi are dou rdcini complexe
diferite date de formula
1 2
,
2
b i
x x
a
t

2
1 2
( )( ) ax bx c a x x x x + +
Relaiile lui Viete pentru ecuaia de gradul doi
2
0 ax bx c + + :
1 2
1 2
b
S x x
a
c
P x x
a

'

Alte formule folositoare la ecuaia de gradul doi:


2 2 2
1 2
3 3 3
1 2
2
3
x x S P
x x S SP
+
+
Funcia de gradul doi
: f
R

R
2
( ) f x ax bx c + +
Graficul funciei de gradul doi este o parabol cu varful in punctul
,
2 4
b
V
a a

_


,
.
Dac a>0 atunci parabola are ramurile indreptate in sus.In acest caz valoarea
minim a funciei este
min
4
f
a


2 | P a g e
Matematica-bac
Dac a<0 atunci parabola are ramurile indreptate in jos.In acest caz valoarea
maxim a funciei este
max
4
f
a


Progresii aritmetice
Formula termenului general:
1
( 1)
n
a a n r +
Suma primilor n termeni ai unei progresii aritmetice este:
1
( )
2
n
n
n a a
S
+

Condiia ca trei numere a,b,c s fie termeni consecutivi ai unei progresii


aritmetice este:
2
a c
b
+

Progresii geometrice
Formula termenului general:
1
1
n
n
b b q


Suma primilor n termeni ai unei progresii geometrice este:
1
( 1)
1
n
n
b q
S
q

Condiia ca trei numere a,b,c s fie termeni consecutivi ai unei progresii


geometrice este:
2
b a c
Numere complexe
z a bi +
este forma algebric a unui numr complex
( ) cos sin z r i +
este forma trigonometric a unui numr complex unde:

2 2
r a b +
este modulul numrului complex

[0, 2 )
este argumentul redus al numrului complex i se scoate din
relaia
b
tg
a

2
2 2
1 i
a bi a b
z a bi

+ +

3 | P a g e
Matematica-bac
Formula lui Moivre
( ) ( ) cos sin cos sin
n
i n i n + +
Elemente de combinatoric
! 1 2 3 ....
!
!
( )!
!
!( )!
n
k
n
k
n
n n
P n
n
A
n k
n
C
k n k

Binomul lui Newton:


0 1 1 2 2 2
( ) ... ...
n n n n k n k k n n
n n n n n
a b C a C a b C a b C a b C b

+ + + + + + +
Formula termenului general din binomul lui Newton este
1
k n k k
k n
T C a b

+

Formule cu logaritmi
log
a
b
exist dac
log 1 0
log 1
ln1 0
ln 1
lg1 0
lg10 1
log log log ( )
log log log
log log
log
log
log
1
log
log
a
a
a a a
a a a
n
a a
c
a
c
a
b
a
e
A B A B
A
A B
B
A n A
b
b
a
b
a

+
_


,

0, 1, 0 a a b > >
4 | P a g e
Calculeaz num rul de submul imi ordonate cu k elemente ale unei mul imi cu n
elemente.
Matematica-bac
log
c
a
b c a b
Aceast echivalen transform o egalitate cu logaritm intr-
o egalitate fr logaritm
Probabilitatea unui eveniment
Se calculeaz cu formula:
.
( )
.
nr cazuri favorabile
P E
nr total cazuri posibile

Legi de compoziie
Fie M o mulime nevid pe care s-a dat o lege de compoziie notat *.
Legea * este asociativ dac
( ) ( ) x y z x y z

, , x y z
M
Legea * este comutativ dac
x y y x

, x y
M
Legea * are element neutru e dac
x e e x x

x
M
Un element
x
M se numete simetrizabil dac
x
M astfel inct
x x x x e
Relaiile lui Viete pentru ecuaia de gradul trei
Dac
3 2
0 ax bx cx d + + + are rdcinile
1 2 3
, , x x x
atunci avem:

1 2 3
1 2 1 3 2 3
1 2 3
b
x x x
a
c
x x x x x x
a
d
x x x
a

+ +

+ +
'

Relaiile lui Viete pentru ecuaia de gradul patru


Dac
4 3 2
0 ax bx cx dx e + + + + are rdcinile
1 2 3 4
, , , x x x x
atunci avem:
5 | P a g e
Matematica-bac

1 2 3 4
1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4
1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4
1 2 3 4
b
x x x x
a
c
x x x x x x x x x x x x
a
d
x x x x x x x x x x x x
a
e
x x x x
a

+ + +

+ + + + +

'

+ + +

Formule de analiz matematic


Asimptote
Asimptote orizontale
Pentru a studia existena asimptotei orizontale spre +la graficul unei
funcii se
calculeaz
lim ( )
x
f x
+
.
Cazul 1. Dac aceast limit nu exist sau este infinit atunci graficul
nu are asimptot
orizontal spre +.
Cazul 2. Dac aceast limit exist i este finit,egal cu un numr real
l ,atunci graficul
are asimptot orizontal spre +dreapta de ecuaie y= l .
Analog se studiaz existena asimptotei orizontale spre

Asimptote oblice
Asimptota oblic spre + (dac exist) are ecuaia y=mx+n unde m i n
se calculeaz cu
formulele:
[ ]
( )
lim
lim ( )
x
x
f x
m
x
n f x m x
+
+


Analog se studiaz existena asimptotei oblice spre

Asimptote verticale
Se calculeaz
0
0
lim ( )
x x
x x
f x

<
i
0
0
lim ( )
x x
x x
f x

>
.
6 | P a g e
Matematica-bac
Dac una din aceste limite este infinit atunci graficul are asimptot
vertical dreapta de ecuaie
0
x x
.
Derivata unei funcii intr-un punct:
0
0
0
0
( ) ( )
( )
lim
x x
f x f x
f x
x x

Tangenta la graficul unei funcii in punctul de abscis x


0
:
0 0 0
( ) ( )( ) y f x f x x x
Reguli de derivare:

2
( )
( )
( )
( )
f g f g
f g f g
c f c f
f g f g f g
f f g f g
g g
+ +


+


,
Tabel cu derivatele unor funcii uzuale Tabel cu derivatele
funciilor compuse
7 | P a g e
Matematica-bac
( )
( )
( )
( )
2
3 2
4 3
1
2
0
1
( ) 2
( ) 3
( ) 4
( )
1 1
1
2
ln
n n
x x
x x
x x
c
x
x x
x x
x x
x n x
x x
x
x
e e
e e
a a a

_


,


( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
2
2
2
2
2
2
1
ln
1
log
ln
sin cos
cos sin
1
cos
1
sin
1
arcsin
1
1
arccos
1
1
1
1
1
a
x
x
x
x a
x x
x x
tgx
x
ctgx
x
x
x
x
x
arctgx
x
arcctgx
x


+
( )
( )
( )
( )
2
3 2
4 3
1
2
( ) 2
( ) 3
( ) 4
( )
1
2
ln
n n
u u
u u
u u
u u u
u u u
u u u
u n u u
u
u u
u
u
u
e e u
e e u
a a a u


_


,


( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
2
2
2
2
2
2
ln
log
ln
sin cos
cos sin
cos
sin
arcsin
1
arccos
1
1
1
a
u
u
u
u
u
u a
u u u
u u u
u
tgu
u
u
ctgu
u
u
u
u
u
u
u
u
arctgu
u
u
arcctgu
u


+
Tabel cu integrale nedefinite
8 | P a g e
Matematica-bac
2
3
2
4
3
1
1
2
3
4
1
1
ln
ln
n
n
x x
x x
x
x
dx x C
x
xdx C
x
x dx C
x
x dx C
x
x dx C
n
dx x C
x
e dx e C
e dx e C
a
a dx C
a
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

( )
2
2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
sin cos
cos sin
1
cos
1
sin
1 1
1 1
ln
2
1
ln
1
ln
1
arcsin
xdx x C
xdx x C
dx tgx C
x
dx ctgx C
x
x
dx arctg C
x a a a
x a
dx C
x a a x a
dx x x a C
x a
dx x x a C
x a
x
dx C
a
a x
+
+
+
+
+
+

+
+
+ + +
+
+ +

Formula de integrare prin pri pentru integrale nedefinite este:


( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) f x g x dx f x g x f x g x dx

Formula de integrare prin pri pentru integrale definite este:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
b b
b
a
a a
f x g x dx f x g x f x g x dx

Aplica ii ale integralei definite
Aria subgraficului unei func ii
Dac
: [ , ] f a b
este o func ie continu pozitiv atunci
avem:
( ) ( )
b
f
a
A f x dx

9 | P a g e
2
3
2
4
3
1
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
2
( )
( ) ( )
3
( )
( ) ( )
4
( )
( ) ( )
1
( )
ln ( )
( )
( )
( )
( )
ln
n
n
u x u x
u x u x
u x
u x
u x dx u x C
u x
u x u x dx C
u x
u x u x dx C
u x
u x u x dx C
u x
u x u x dx C
n
u x
dx u x C
u x
e u x dx e C
e u x dx e C
a
a u x dx C
a
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

2
2
2 2
2 2
2
2 2
sin ( ) ( ) cos ( )
cos ( ) ( ) sin ( )
( )
( )
cos ( )
( )
( )
sin ( )
( ) 1 ( )
( )
( ) 1 ( )
ln
( ) 2 ( )
( )
ln ( ) (
( )
u x u x dx u x C
u x u x dx u x C
u x
dx tgu x C
u x
u x
dx ctgu x C
u x
u x u x
dx arctg C
u x a a a
u x u x a
dx C
u x a a u x a
u x
dx u x u x
u x a
+
+

+
+

+
+

+
+

( )
2
2 2
2 2
2 2
)
( )
ln ( ) ( )
( )
( ) ( )
arcsin
( )
a C
u x
dx u x u x a C
u x a
u x u x
dx C
a
a u x
+ +

+ +

Matematica-bac
Schimbarea de variabil
Fie I,J dou intervale din R i fie i f dou func ii
cu propriet ile
1. este derivabil pe I;
2. g admite primitive (fie G o primitiv a sa).
Atunci func ia admite primitive pe I, iar func ia este o
primitiv a lui , adic

Apl i cai i al e i ntegral el or n Geometri e
Cal cul ul ari ei unor suprafee pl ane
Dac G este subgraficul funciei
continue
f:[a,b]->R
+
, atunci aria lui G este
Lungi mea grafi cul ui unei funci i
10 | P a g e
Matematica-bac
Lungimea graficului funciei f:[a,b]-
>R derivabil cu derivata continu,
este
Ari a l ateral a unui corp de rotai e
Dac este o funcie
continu, atunci corpul de rotaie
determinat de f are aria lateral egal cu
Vol umul unui corp de rotai e
Dac este o funcie
continu, atunci corpul de rotaie
determinat de f are volum i
Criterii de convergenta a unui sir :
Teorema de convergenta cu :
astfel incat
11 | P a g e
Matematica-bac


Criteriul majorarii : Daca
si

Criteriul clestelui : Fie ce indeplinesc
conditiile:

-

-
Atunci sirul converge la limita

Criteriul lui Weirstrass: orice sir monoton si marginit este
convergent.

Limita in cazul inegalitatilor : Fie - siruri
convergente si atunci :

12 | P a g e
Matematica-bac

Criteriul Cauchy-dAlembert (criteriul raportului ):

Fie sirul

Sirul are limita si
Convexitatea functiei : Fie
interval convexa pe interval

daca :
;


Concavitatea functiei : Fie
interval concava pe interval
daca : ;
13 | P a g e
Matematica-bac
Diferentiala unui functii : Fie functia
derivabila si
Pentru
apropiat de si


Notam

Se numeste diferentiala functiei in
punctul


Functii continue : Fie functiile continue in
:
, (daca ), ,
continue in
Proprietatea lui Darboux : Fie interval. Functia
continua : are proprietatea lui Darboux pe interval
daca :
14 | P a g e
Matematica-bac

Pentru situat intre si
ecuatia are cel putin o solutie in
intervalul

Proprietati functii continue :
Teorema Weierstrass : orice functie continua pe un interval
inchis si marginit este marginita si isi atinge marginile.
Lema Bolzano : Daca continua
pe si punctul
astfel incat
Semnul functiei : daca o functie este continua pe un interval
si nu se anuleaza pe acel interval,atunci pastreaza acelasi semn
pe tot intervalul.

Functii derivabile : Fie functia
si punct de acumulare pentru .
are derivata in
daca si se noteaza cu


15 | P a g e
Matematica-bac

Derivata la stanga : Fie ,
pct de acumulare ptr

daca exista si e finita

Derivata la dreapta : Fie ,
pct de acumulare ptr

daca exista si e finita

Functii trigonometrice directe :
Fie
daca

daca
nu are limita

Fie
daca
16 | P a g e
Matematica-bac

daca
nu are limita

Fie

daca

daca
Fie
daca
daca

Functii trigonometrice inverse :
17 | P a g e
Matematica-bac
Fie
daca
Fie
daca
Fie
daca


daca

daca
Fie
daca


18 | P a g e
Matematica-bac
daca

daca
Interpretarea geometrica a derivatei :
Fie
si
- daca functia este derivabila in , graficul lui admite
tangenta in punctul de abscisa , panta tangentei
este si
ecuatia tangentei la grafic in este :

,
- daca sau
punct de inflexiune al
graficului lui19 | P a g e
Matematica-bac


;
;20 | P a g e
Matematica-bac
punct de
intoarcere al graficului lui .


;
;
punct unghiular al graficului lui .

Limite de functii :
Punct de acumulare : Fie o submultime nevida a lui R.
Punctul = punct de acumulare pentru multimea daca,
-
vecinatate a lui contine cel putin un element din .
21 | P a g e
Matematica-bac


Limita functiei intr-un punct :Fie functia si -
punct de acumulare.
Definitie Heine : =limita functiei in punctul
,daca sir
sirul al valorilor


Limite laterale :
Limita la stanga : Fie , -pct de acumulare
pentru multimea .
Pentru sir
avem22 | P a g e
Matematica-bac
Limita la dreapta : Fie , -pct de acumulare
pentru multimea .
Pentru
sir avem
Limita functiei constante :


Fie

Limita functiei exponentiale :
Fie

Daca :23 | P a g e
Matematica-bac


Daca :
Limita functiei logaritm :
Fie

Daca :

24 | P a g e
Matematica-bac
Daca :


Limita functiei polinomiale :
Limita functiei radical :

Fie

punct de acumulare


25 | P a g e
Matematica-bac
PentruFie
Pentru

Pentru


Operatii cu siruri ce au limita : Fie sirurile cu
limita finita sau infinita.
Adunarea : caz
exceptat
26 | P a g e
Matematica-bac
Inmultirea : caz
exceptat
Impartirea : caz exceptat

Radicali : pentru


Puteri : caz
exceptat
Logaritmi : Se adopta conventia :
;Operatii cu siruri convergente: Fie sirurile

27 | P a g e
Matematica-bac
Adunarea :


Inmultirea :


Impartirea :


Inmultirea unui sir cu o constanta : Fie sirul si
constanta


Sirul modulelor :
Siruri cu limita : Un sir are
limita rangul astfel incat
pentru
28 | P a g e
Matematica-bac
, daca fiecare vecinatate a lui ,contine toti termenii
sirului,cu exceptia unui numar finit dintre ei.

sau
sau
Siruri cu limita : un sir are
limita rangul astfel incat
pentru
, daca fiecare vecinatate a lui ,contine toti
termenii sirului,cu exceptia unui numar finit dintre ei.

sau
sau


Proprietatea lui Darboux : Fie un interval. Functia
continua : are proprietatea lui Darboux pe
interval daca :
Pentru situat intre si
ecuatia are cel putin o solutie in
intervalul
29 | P a g e
Matematica-bac

Reguli de derivare :


Regulile lui LHospital :
Fie
Daca : derivabile pe intervalul
sau

30 | P a g e
Matematica-bac
exista
si
Caz : Daca :
si caz sau
caz

Caz : Se
calculeaza : ;
;

Caz : Se calculeaza conform
egalitatii ;
31 | P a g e
Matematica-bac
tip
Teorema lui Fermat : Fie , interval ,
punct de extrem din interval. Daca este derivabila
in


zerourile
functiei puncte critice

32 | P a g e
Matematica-bac
Puncte de extrem ale functiilor : Fie

punct de maxim
absolut al lui daca :
puncte de minim absolut al
lui daca :
Teorema lui Lagrange ( a cresterilor
finite) :Fie
Daca : continua
pe ; derivabila pe exista punctul
astfel incat :


formula lui Lagrange

33 | P a g e
Matematica-bacConsecinte ale teoremei lui Lagrange :
I. Daca are derivata nula pe un interval
constanta pe acel interval.
II. Daca au derivatele egale pe un interval ele
difera printr-o constanta pe acel interval :

III. Fie derivabila ; interval
Daca : crescatoare pe

descrescatoare pe
strict crescatoare pe
34 | P a g e
Matematica-bac
strict descrescatoare
pe
Intervale de monotonie : se calculeaza ,se
rezolva , se determina intervalele in
care are semn
constant se stabilesc intervalele de monotonie.
Punct de extrem local : Daca are semne contrare de o
parte si alta a lui punct de extrem local.
IV. Fie interval,
Daca : continua in ;derivabila pe ;
are derivata in si
Daca = derivabila in si
Teorema lui Rolle : Fie functia

Daca continua pe intervalul , este derivabila pe
intervalul si are valori egale la capetele intervalului

Exista cel putin un punct pentru care .
35 | P a g e
Matematica-bac
Intre doua radacini ale functiei se afla cel putin o radacina a
derivatei .
Formule de geometrie
1) Teorema lui Pitagora
Intr-un triunghi dreptunghic are loc relaia:
2 2 2
cateta cateta ipotenuza +
2)Teorema lui Pitagora generalizat(teorema cosinusului)
Intr-un triunghi oarecare ABC are loc relaia:
2 2 2
2 cos BC AB AC AB AC A +
3)Aria unui triunghi echilateral de latur l este:
2
3
4
l
Aria
4)Aria unui triunghi oarecare(se aplic atunci cand se cunosc dou laturi si
unghiul dintre ele):
sin
2
AB AC A
Aria

5)Aria unui triunghi oarecare(se aplic atunci cand se cunosc toate cele trei
laturi):
( )( )( ) S p p a p b p c formula lui Heron
36 | P a g e
Matematica-bac
unde
2
a b c
p
+ +

este semiperimetrul.
6)Aria triunghiului dreptunghic este:
2
cateta cateta
Aria

7)Teorema sinusurilor
Intr-un triunghi oarecare ABC are loc relaia:
2
sin sin sin
a b c
R
A B C

unde a,b,c sunt laturile triunghiului
A,B,C sunt unghiurile triunghiului
R este raza cercului circumscris triunghiului
8)Distana dintre dou puncte(lungimea unui segment):
Dac A(x
1
,y
1
) i B(x
2
,y
2
) sunt dou puncte in plan atunci distana dintre ele este:
2 2
2 1 2 1
( ) ( ) AB x x y y +
9)Mijlocul unui segment:
Dac A(x
1
,y
1
) i B(x
2
,y
2
) sunt dou puncte in plan atunci mijlocul segmentului
AB este
1 2 1 2
,
2 2
x x y y
M
+ +
_

,
10)Vectorul de poziie al unui punct:
Dac A(x,y) atunci OA x i y j +
uuur r ur
11)Dac A(x
1
,y
1
) i B(x
2
,y
2
) sunt dou puncte in plan atunci vectorul AB
uuur
este
dat de formula:
2 1 2 1
( ) ( ) AB x x i y y j +
uuur r r
12)Ecuaia unei drepte care trece prin dou puncte date
Dac A(x
1
,y
1
) i B(x
2
,y
2
) sunt dou puncte in plan atunci ecuaia dreptei AB se
poate afla cu formula:
1 1
2 1 2 1
x x y y
x x y y


sau cu formula:
1 1
2 2
1
1 0
1
x y
x y
x y

37 | P a g e
Matematica-bac
13)Ecuaia unei drepte care trece prin punctul
0 0
( , ) A x y
i are panta dat m
Este dat de formula:
0 0
( ) y y m x x
14)Condiia de coliniaritate a trei puncte in plan
Fie A(x
1
,y
1
) , B(x
2
,y
2
) , C(x
3
,y
3
) trei puncte in plan.
Punctele A,B,C sunt coliniare dac i numai dac
1 1
2 2
3 3
1
1 0
1
x y
x y
x y

15)Aria unui triunghi
Fie A(x
1
,y
1
) , B(x
2
,y
2
) , C(x
3
,y
3
) trei puncte in plan.
Aria triunghiului ABC este dat de formula
1
2
ABC
A


unde este urmtorul determinant
1 1
2 2
3 3
1
1
1
x y
x y
x y

16)Distana de la un punct la o dreapt
Dac
0 0
( , ) A x y
este un punct i
: 0 d ax by c + +
este o dreapt in plan atunci
distana de la punctul A la dreapta d este dat de formula:
0 0
2 2
( , )
ax by c
dist A d
a b
+ +

+
17)Panta unei drepte
Dac A(x
1
,y
1
) i B(x
2
,y
2
) sunt dou puncte in plan atunci panta dreptei AB este
dat de formula:
2 1
2 1
y y
m
x x

18)Condiia de coliniaritate a doi vectori in plan:


Fie
1 1 1
v a i b j +
ur r r
i
2 2 2
v a i b j +
uur r r
doi vectori in plan.Condiia de coliniaritate a
vectorilor
1
v
ur
i
2
v
uur
este:
1 1
2 2
a b
a b

19)Condiia de perpendicularitate a doi vectori in plan:


Fie
1 1 1
v a i b j +
ur r r
i
2 2 2
v a i b j +
uur r r
doi vectori in plan.Avem:
1 2 1 2 1 2
0 v v a a b b +
ur uur
(produsul scalar este 0)
38 | P a g e
Matematica-bac
20)Condiia de paralelism a dou drepte in plan
Dou drepte
1
d
i
2
d
sunt paralele dac i numai dac au aceeai pant adic:
1 2
1 2 d d
d d m m P
Altfel,dac dreptele sunt date prin ecuaia generala:
1 1 1 1
: 0 d a x b y c + +
i
2 2 2 2
: 0 d a x b y c + +
atunci dreptele sunt paralele dac
1 1
2 2
a b
a b

.
21)Condiia de perpendicularitate a dou drepte in plan
Dou drepte
1
d
i
2
d
sunt perpendiculare dac i numai dac produsul pantelor
este egal cu 1 adic:
1 2
1 2
1
d d
d d m m
Formule de trigonometrie
39 | P a g e
Matematica-bac
[ ]
[ ]
2 2
2 2
2 2
sin cos 1
sin : 1,1
sin( ) sin
cos : 1,1
cos( ) cos
sin cos
2
cos sin
2
( )
( )
sin2 2sin cos sin 2sin cos
2 2
cos2 cos sin
1 cos2
cos2 2cos 1 cos
2
cos2
x x
x x
x x
x x
x x
tg x tgx
ctg x ctgx
x x
x x x x
x x x
x
x x x

+
_


,
_


,
+

( )
( )
2 2
2
2
1 cos 2
1 2sin sin
2
sin3 sin (3 4sin )
cos3 cos (4cos 3)
sin( ) sin cos sin cos
sin( ) sin cos sin cos
cos( ) cos cos sin sin
cos( ) cos cos sin sin
1
x
x x x
x x x
x x x
a b a b b a
a b a b b a
a b a b a b
a b a b a b
tga tgb
tg a b
tga tgb
tga
tg a b
+ +

+
+
+
+


1
sin
cos
cos
sin
tgb
tga tgb
x
tgx
x
x
ctgx
x


40 | P a g e
formula fundamental a
trigonometriei
func ia sin este impar
Formule pentru transformarea sumelor in
produse
sin sin 2sin cos
2 2
sin sin 2sin cos
2 2
cos cos 2cos cos
2 2
cos cos 2sin sin
2 2
p q p q
p q
p q p q
p q
p q p q
p q
p q p q
p q
+
+
+

+
+
+

Formule pentru transformarea produselor in
sume
sin( ) sin( )
sin cos
2
cos( ) cos( )
cos cos
2
cos( ) cos( )
sin sin
2
x y x y
x y
x y x y
x y
x y x y
x y
+ +

+ +

+

360
0
==
90
0
==
315
0
==
300
0
==
270
0
==
240
0
==
225
0
==
330
0
== 210
0
==
180
0
==
150
0
==
135
0
==
120
0
==
60
0
==
45
0
==
30
0
==
Matematica-bac
3
2
3
2
3
3
1 3
3
3
3 1
tgx tg x
tg x
tg x
ctg x ctgx
ctg x
ctg x

2
2
2
2
2
2
sin
1
1
cos
1
2
1
1
2
t
x
t
t
x
t
t
tgx
t
t
ctgx
t

+
'

unde
2
x
t tg

2
2
2
2
2
2
sin2
1
1
cos 2
1
2
2
1
1
2
2
tgx
x
tg x
tg x
x
tg x
tgx
tg x
tg x
tg x
ctg x
tgx

'

Ecuaii trigonometrice fundamentale


1)Ecuaia sin x a are soluii dac i numai dac
[ ] 1,1 a
.
In acest caz soluiile sunt
{ }
( 1) arcsin /
k
x a k k +
.
2)Ecuaia
cos x b
are soluii dac i numai dac
[ ]
1,1 b
.
In acest caz soluiile sunt
{ } arccos 2 / x b k k t +
.
3)Ecuaia
tgx c
are soluii
c
.
Soluiile sunt
{ } arc / x tgc k k +
.
4)Ecuaia
ctgx d
are soluii d .
Soluiile sunt
{ } arc / x ctgd k k +
.
[ ]
2
2
sin(arcsin )
sin(arccos ) 1
1.1
cos(arccos )
cos(arcsin ) 1
x x
x x
x
x x
x x41 | P a g e
360
0
==
90
0
==
315
0
==
300
0
==
270
0
==
240
0
==
225
0
==
330
0
== 210
0
==
180
0
==
150
0
==
135
0
==
120
0
==
60
0
==
45
0
==
30
0
==
225
0
==
360
0
==
90
0
==
315
0
==
300
0
==
270
0
==
240
0
==
330
0
== 210
0
==
180
0
==
150
0
==
135
0
==
120
0
==
60
0
==
45
0
==
30
0
==
Matematica-bac
Func ia sinus
sin:R
[ 1;1]
Exemple:
42 | P a g e
150
0
==
45
0
==
30
0
==
330
0
==
315
0
==
360
0
==
90
0
==
300
0
==
270
0
==
240
0
==
225
0
==
210
0
==
180
0
==
135
0
==
120
0
==
60
0
==
Exemple: EE
nu are sens n
0
0
360
0
==
-1
90
0
==
1
315
0
==
300
0
==
270
0
==
240
0
==
225
0
==
330
0
== 210
0
==
180
0
==
150
0
==
135
0
==
120
0
==
60
0
==
45
0
==
30
0
==
0
1
2
2
2
3
2
1
2

2
2

3
2

225
0
==
360
0
==
90
0
==
315
0
==
300
0
==
270
0
==
240
0
==
330
0
== 210
0
==
180
0
==
150
0
==
135
0
==
120
0
==
60
0
==
45
0
==
30
0
==
Matematica-bac
3
sin
3 2
sin 0
sin0 0
sin 1
2


3 2
sin
4 2
3
sin 1
2
sin2 0
7 1
sin
6 2


Func ia cosinus
cos:R
[ 1;1]
43 | P a g e
150
0
==
45
0
==
30
0
==
330
0
==
315
0
==
360
0
==
90
0
==
300
0
==
270
0
==
240
0
==
225
0
==
210
0
==
180
0
==
135
0
==
120
0
==
60
0
==
Exemple: EE
nu are sens n
225
0
==
0
0
360
0
==
-1
90
0
==
1
315
0
==
300
0
==
270
0
==
240
0
==
330
0
== 210
0
==
180
0
==
150
0
==
135
0
==
120
0
==
60
0
==
45
0
==
30
0
==
0
1
2
2
2
3
2
1
2

2
2

3
2

Matematica-bac
44 | P a g e
150
0
==
45
0
==
30
0
==
330
0
==
315
0
==
0
0
360
0
==
90
0
==
300
0
==
270
0
==
240
0
==
225
0
==
210
0
==
180
0
==
135
0
==
120
0
==
60
0
==
1
3
3
3
3

1
3
0
: \ /
2
t g k k


+
' ;


Exemple: EE
nu are sens n
Matematica-bac
Exemple:
1
cos
3 2
cos 1
cos0 1
cos 0
2


3 2
cos
4 2
3
cos 0
2
cos 2 1
7 3
cos
6 2


45 | P a g e