Sunteți pe pagina 1din 2

Numere complexe

1. Forma algebrica a unui numar complex

Z=a+ib, unde a,bϵR


a-partea reala, notata cu Re(z)
ib-partea imaginara notata Im(z)
i= −1, adica i2=-1, i3=-i, i4=1.

Operatii cu numere complexe sub forma algebrica

Fie doua nr complexe z1=a1+ib1 si z2=a2+ib2

Z1=z2 a1=a2 si b1=b2.


Z1+z2=(a1+a2) + i(b1+b2)
Z1-z2=(a1-a2) + i(b1-b2)
Z1z2=(a1a2-b1b2) + i(a1b2+a2b1)

Fie z=a+ib un nr complex. Atunci:


- nr complex 𝑧=a-ib este conjugatul lui z.
Observatii:
- |z|=|𝑧|
- |z|2=z·𝑧, adica |z|2= a2+b2
𝑎 𝑎 ·𝑏
- Daca a,bϵC = unde b·𝑏 = |b|2
𝑏 𝑏·𝑏
- Puterile lui i: i4k=1, i4k+1=I, i4k+2=-1, i4k+3=-i

2. Forma trigonometrica a unui numar complex

Fie z=a+ib nr complex. Atunci z=r·(cos φ + i·sin φ) este forma trigonometrica a lui z, unde
𝑦
r= 𝑎 2 + 𝑏2 si φ=arctg , φϵ[0, 2π) este argumentul redus al nr complex z.
𝑥

Operatii cu numere complexe sub forma trigonometrica

Fie z1=r1 ( cos φ1 + i·sin φ1) si z2=r2 ( cos φ2 + i·sin φ2)

Z1·z2 = r1r2 [ cos (φ1+φ2) + i·sin (φ1+ φ2)] si Zn=rn (cos nφ +i·sin nφ)

Z1/z2 = (r1/r2) [ cos (φ1- φ2) +i·sin (φ1-φ2 )]

Exercitii
1.a. Aratati ca (1-i)24 este numar real.

b. Calculati i+i2+i3+......+i2010
1 1
2. Calculati: a. (1−𝑖 - 1+𝑖 )2
1 1
b. 1+2𝑖
+ 1−2𝑖
8+𝑖
3. Calculati modulul numarului complex z=7−4𝑖 .
4. Rezolvati in multimea numerelor complexe ecuatia: z 2=-4.
5. Stiind ca zϵC si z2+z+1=0, calculati z4+1/z4.
6. Aratati ca numarul (1+i 3)2 + (1-i 3)2 este numar intreg.
2−𝑖
7. Calculati modulul numarului complex z=2+𝑖 .
8.Rezolvati in C ecuatia a. x2-2x+4=0.
b. x2-2x+2=0
c. x2-8x+25=0
2 10
9. Calculati i+i +…+i
1 −1+𝑖 3
10. Calculati z+𝑧 pentru z= 2
.
11. Efectuati (1-i)(1+2i)-3(2-i).
12. Fie z1 si z2 solutiile complexe ale ecuatiei 2z2+z+50=0. Calculati |z1| + |z2|.
13. Calculati modulul numarului complex z=1+i+i2+….+i6 .
14. Determinati partea reala si partea imaginara a numarului (1+i)10 + (1-i)10 .
15. Aflati modulul numarului complex: a) z=(3+4i)4 .
b) z=(2+i)3 + (2-i)3 .
−1+𝑖 3
16. Fie numarul complex z= 2
. Aratati ca z2=𝑧.
𝑎+2𝑖
17. Fie aϵR si numarul complex z=2+𝑎𝑖 . Determinati a pentru care zϵR.
1−𝑖
18. Aflati partea reala si partea imaginara a numarului: a) z=1+𝑖 .
b) z=( 3+i)6 .
19. Rezolvati in C ecuatia 2𝑧 + z=3+4i.
1+4𝑖
20. Aflati partea reala, partea imaginara si modulul numarului z= .
4+7𝑖
25 25
21. Aratati ca numarul 4+3𝑖 + 4−3𝑖 este intreg .
𝑧+7𝑖
22. Determinati zϵC astfel incat 𝑧
=6.
23. Calculati (1+i)20 .
𝜋 𝜋
24. Sa se arate ca numarul (cos 4 + isin 4 )100 este real.
25. Sa se calculeze |5-12i| - |12+5i|.
26. Rezolvati in C ecuatia z2+3z+4=0
27. Calculati (1-i)(1-i2)…(1-i2008).
28. Verificati daca numarul 1+I este radacina a ecuatiei z 4+4=0.
29. Fie zϵC. Aratati ca daca 2z+3𝑧 ϵR atunci zϵR.
30. Fie zϵC. Sa se arate ca numarul i(z-𝑧) este real.
1+3𝑖 1−3𝑖
31. Aratati ca numarul 1−3𝑖 + 1+3𝑖 este numar real.
32. Fie zϵC o radacina de ordin 3 a unitatii, diferita de 1. Sa se calculeze 1+z+z 2.
33. Sa se determine numerele complexe z care verifica z+3i=6𝑧.
34. Sa se calculeze modulul numarului complex z=( 2-1+i( 2+1))2.
35. Sa se calculeze modulele radacinilor complexe ale ecuatiei z 2+2z+4=0.
1−2𝑖 (3𝑖−1) 4
36. Sa se calculeze ( ).
5
37.Fie zϵC astfel incat z+2𝑧 = 3+i. Sa se calculeze modulul lui z.
38. Scrieti urmatoarele numere complexe sub forma trigonometrica
Z1=2-2i, z2=-1-i,z3= 3 +i, z4=1- 3i, z5=- 3-i.