Sunteți pe pagina 1din 97

c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
CONTABILITATE DE GESTIUNE
SI CALCULATIA COSTURILOR

~  ~
c
c
c
c
c
c
c
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
STRUCTURA CURSULUI

 c c 
c
a.c 


.c  
.c F 
.c   a al
Ô c  c cc 
c
a.c Fa    a a

.c   a
l a
.c l    l a l 
0 c cc 
 c c
 c
a.c P   a a l a

.c P  a a a l l l  
.c P  l a a l l l a  a
.c P  aa a l l l  l l a a
l  l l
 
£ c cc 
 c c
 cc
a.c M a l
ala

.c M a a
.c M a  
.c M a aa 
.c M a   
.c M a a  
º c 
c
a.c A   al la a   l al
 a 
  

.c  aa 
 
.c  a  aa 
 

 c
 ABIIA  I I AAIA
 I! " PA AI
  MAA M I AAIA I ! PF.
AI A P  MIHAI I A

c
1
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
 
c cccc 
c
c
c
 c 
c cc 
c
c

l a
l a   l  al a a l a 
 l l l a  a 
 a l aa  aa   a a
l al  # l a   $.
 l   a aa aa a  . aa 
a
l a a    al aa aa  l a
l 
#a al la $ l    a  a a
a l la .
a
l a a   a a 
l a a 
   la
aal  a a .
a
l a a    a l  la l aal  aa
 
  # a
 a $ a  .  la l aal   la 
 aa aa a l.
a
l a a   a a aa l  %
~ a
l a aal a  a a a aal   
 la&
~ a
l a a  a a l  a a 
 l  l # a a l l l $&
~ a
l a aa al  a  aa a  
 la aa l a . I a a a a a aa a
a
l a aa al .
a a a a
l a   
l a a a a
 al a al a a al .

 Ô c 
c cc 
c

ll a
l a     
  %
~ a  a  l  a l al la &
~ a a 
l a a a l aa &
~ a a la
aa   l aa &
~ a a 
l a a aa
l a  a a a l 
  la &
~ a  a l  lal  aal  a a 
.

 0 c 
c cc 
c

'.c  a a al ll l aa a


l 
 a " a 
 
 a
l a  laa a a
 a a .
(.c I a a  a aal a a a l a . a

aa   ) a  a 
l a a aa
a l l  a
l a a a aa.  a  a
 ~   l   l l .
*.c F a aal a aa   a  la aal .
aa l a
l  l   
 a a l la l
aal . F a a  al aa a  a  llal
a.

Corelatia dintre contabilitatea financiara si contabilitatea de


2
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
’estiune:
~c l  al al l a
l&
~c a
l a a a aa  al aa l   
a
l a a    al aa l a  la 
a la a l  % 
l a  a a   
al la &
~c a
l a
l a 
l a &
~c a
l la 
  a a  a  a a aaa
 a&
~c a
l a a a aa a a  l a l  
 a
l a a   a a   a a
 &
~c a
l a a a aa a a  l l al 
 la al   a
l a a   a a
    la aal # $&
~c a
l a
l a   ) l aa l  .

 £ c 
c c  c 
 c c c c


c

c
c
l  a a a a a l l l a al  al al
 l l a ~ l a all  a   a la al a a 
  a  a l  .
I l     a   l l  a 
a   ala 
 l a    a a  l l
 a  .

c  c
 cc

'.c Dupa posibilitatea identificarii pe purtatorul de cost in momentul


efectuarii cheltuielilor a %
a. l l  

. l l  

a. Cheltuielile directe   a al   l


 a .  a l l l  a a   al a al
  ala l all    
 l a  al
 l l  &


. Cheltuielile indirecte a  & a  a 
 l a  a #l l a  a $. l a) a al  la
a l l a    a a . a %
+ cheltuieli indirecte de productie a  a la  ll l 
 a
l a  a %
~ × c× al l  a
l a a l
 a  a
~ × c 
 al l  a
l a
+ cheltuieli indirecte ’enerale si de admnistratie a  a la
 ll a a  .

3
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
 ~  a
l a
P " 

Cheltuieli  
administrative

Cheltuieli C1 C2 C3


industriale

Cheltuieli P1 P2 P3 P1 P4 P2 P6
directe
(.c Dupa destinatie # a  a  l al la 
l  a
l a a   $%
~c l l l a  a 
aa&
~c l l    a al  # l l 
    a $&
~c l l l a  a a l a &
~c l l  al  a a
~c l l  a 

*.c Dupa le’atura dintre contabilitatea financiara si contabilitatea de


’estiune  al a  l l l %
~c cheltuieli incorporabile # a $  a 
l a
l a
 a a a
l a   . a %
Ãc l l  a  a a laa  l  %
åc  l  a &
åc l  a
Ãc l l 
a l a   l la  al a a
a 
  a l l l a
 a
~c cheltuieli neincorporabile  a 
l a
l a
 a a a    a
l a a   .
a %
Ãc l l a a &
Ãc l lal l l a a &
~c cheltuieli supletive a aaa a a 
l a
l a 
  a    a
l a a a aa l 
 l la .

,.c Dupa natura sau felul de cheltuiala # a  a 


a
l a a a aa$%
~c l l a l  a al l &
~c l l 

l  &
~c l l  &
~c l l  all&
~c l l 
 l  &
~c l l a a l  .

5. Gruparea cheltuielilor pe articole de calculatie   


4
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
aal a     %

'. l l a   a al  


(. l l a a  a  a ala  a
*. Al l l  
c cccÔ0 ccc c! "cc
,. l l   a  a a a l la) l&
-. l l  al al l  a
l a #  $&
c ccc£º c c #! "c!c$"! c
c ccc c%c!c$"! c
.. l l  al  a a ~ a aa   
c & ccccc' c
c cc
/. l l  a ~ a aa   
c & ccc&c(c c
c c c

M  l a l aa a a  a l la 


 .

6. Dpdv al controlabilitatii si a deciziei asupra unor costuri al %


~c l l la
l
~c l l la
l
Cheltuielile controlabile l a  aa al 
 a
l a  a a a
l a .
 l l l la
l l  a a   a
 a  al l  a
l a . P  a 
a a  a l l l  a la
l .

7. Dupa raportul dintre evolutia nivelului cheltuielilor si nivelul


productiei #a  a  l l $ %
~ l l a a
l &
~ l l  .

A. Cheltuielile variabile a l l l    la 


ll  .
0a a
l a a l l l aa l l  al  al l aa 
a)l l a a
l a .

Ch1
* 100 § 100
Ch0
Iv
Q1
* 100 § 100
Q0
H 1 #2$ "    

c  c)" * c%c +$"c #,c


~c l l a
l al
~c l l a
l  
~c l l a
l  
~c l l a
l  
~c l l a
l l 
l

a. Cheltuieli variabile proportionale  a a la   


5
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
ll  al  .
I l a a
l a al '.
I 1 '
a %
~c l l a l  a al  
~c l l a a  a  a ala a a

Ch Ch

0 Chelt. totale Q 0 Chelt. unitare Q


b. Cheltuieli variabile de’resive a l l l a  aa 
  a ll  al  a ~  a l  a a a.
I l a
l a a  a '.
I 3 ' a 4 3 I 3 ' #  $
a %
~ l l   a  a a la) l&
~ l l  all a l a   

Ch Ch

0 Chelt. totale Q 0 Chelt. unitare Q

c. Cheltuieli variabile re’resive a l l l a a 


l
aa l a
 a a  laa. a 
l a 
  a
 a  a .
I 3 ' a 4 3 I 3 '
a %
~c l l  al a a l aa l al l aaa l aa
la 
  a  a .
A  l l a a la a a    
  l l l    a la a   l   
ll a  a .
Ch Ch

0 Chelt. totale Q 0 Chelt. unitare Q


d. Cheltuieli variabile pro’resive a l l l a  a la
6
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
  ll  al  a ~   aa ll 
al  .
I 5 '
A  a l l l a a
l  a al a a
aa a  %
~c l l ala l  l l a a a
a l al &
~c l l  aa a la) l a al l  aa 
al .

Ch Ch

0 Chelt. totale Q 0 Chelt. unitare Q


f. Cheltuieli variabile flexibile a l l l a aa l
  al  a a al a . A  l l la a 
 a a a .

Ch Ch

0 Chelt. totale Q 0 Chelt. unitare Q


B. Cheltuieli fixe    l l  a a aa a 
 a l l l a    a    .
I 1 4

H 1 # $ ~   a l 

a %
~c l l  ~ 
~c l l la  
 c c- .c$"$" /c0 %c%c +$"c #c,c
~ l l a a a
~ al l l l a aa a a a aa a  &
* c c" )c- .c%c +$"c #,c
~ l l  al
~ l l  a  all  a a a
  .

7
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
Cheltuielile ’enerale si de administratie sunt cheltuieli fixe in
totalitate.

Ch Ch

0 Chelt. totale Q 0 Chelt. unitare Q

c
c/cc 
c1cc/c  c

l  aa  a l l l a ~ l a all
  a  
 la al a a l  .
l  a  a l l l   l
l a   l  la . %
~c l l l  aa al  l a a  a # aa a a
 a  a $&
~c l l  al  a a a a  a  
 la  ll l  .


c
 & c

 Nivel .real .de.activitate 


Cost subactiv Ch fixe 1 § †
 Nivel .normal .de.activitate

l 
a  a  a a a a a l l l  a a
 ll 
a  a .

Cost produs Cost perioada

Contabilitatea financiara Contabilitate de gestiune

- ch. de exploatare COPO COPO D C  


*
- ch. financiare
iv.real. activ
- ch. extraordinare COPO D C 

*
SUP iv.subactiv.

™ = ™ = ™ = ™1 + ™2

c
c
c
c
8
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
c c cc&
c c
 c

P  la a a l l l  l l a a


l  l l
  a l l l l al l l  a a a l%

Ch
ch regos
ch degr.

ch fixe

0 Q

P  la a l a  l a ll  al  


  a aa l %
c ëona 1 sau zona de’resiva. aa l a
 a a 
 laa  a aa l l l %
~c l l 
~c l l a a
l al
~c l l a a
l  
P aa 
  a l a  l l l   a
 aa  a a  l l l a a
l al  
 l l l   a 
l  a aa l l a a
l   .

Ô.c ëona Ô sau zona proportionalitate sau zona de optim.


 l l l  a a  a aa a l aa la 
a  l a  a la a  a aaa l l a a
l  a
  l l a     al a a aa a  
al aa l   a  l l  aa la a l 
 l l     .
 a a l l l a a  a 
a a l aa 
  a l a.

0.c ëona 0 sau zona de pro’resinitate


 l l l   a l al aa l lal  
  aa    a a l a.

Ch
zona zona zona
degres. optima 3

0 1 2 80 100 Q

9
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
c

ccc
c c

 l  
  aa a l l l al la ll al
 a  a .

ch
ct.mediu Õ

 a a    al a a   aa
a l a l l . aa l  a la
aa  a l 
aa a la
aa  a l  a
l a .
 l a al  l a  l l l 
aaa. Ma      al .
l a a la  a a  
  a a ala a  
a l   a  l l a a
l #  
ll  al l $   l l l  a  l l 
aa a  a a  a a .
I la a  l   l a al   a l a *
zone de evolutie:
~c a '  a a a aa l  a l
a al a&
~c a (  al a a a l a al 
a l a l  l   la a  a
a a&
~c a *  a a a aa l  a l
a al  a l a al a   a aa.

l   a al
 1 ' ~ 4

l   a a a a al

Ct 1 § Ct 0
Ct d ( m arg)
Q1 § Q0

' " l al a aaa a l l a l
4 " l al a  aaa a l l a l 
2' "  a a aaa a l l a l
24 "  a a  aaa a l l a l.
cost marginal
Ch
zona zona zona
degres. optima prog.
cost
mediu

0 Q
10
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

Cost produs Cost perioada

Contabilitatea financiara Contabilitate de gestiune

- ch. de exploatare 50.000 ncorporabile ncorporabile 51.500 D C ariabile 46.000 46.000
1.500 40.000
- ch. financiare 2.000
iv.real. activ 3.660
60%
- ch. extraordinare 800 eincorporabile D C ixe
1.300 12.100 6.100
Supletive 600 iv.subactiv. S ubactivitate 40% ixe = 2440

™C = 52.800 ™C = 52.100 = ™ = 52.100 ™ =52.100 = Cost produs +Cost perioada =52100
49.660 2.440

 l a  a 1 .46 1 .'4474.46 1 *...4

 8  . ~ l  1 F

-(.'44 8'.*44 " .44 1 -(.844

11
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

 
cc
  c cc 
c
c
c
 c  cc c
Ô c cc c
0 c
 
c c c c c c & c
 cc   c
£ c 
cc 
c
c c2cc
c
c
c
Ô c  cc cc c cc 
c
c
a a a a
l a   a   a al 
 a a al    l  aa a a  a 
a la a l  a  a a la a a  a 
a a .
A a %
a. Marimea intreprinderii.
I  a  a
l  a a a a a
 
  a l  . a a aa a  a a a aa " a
la 
  al a #   a $ 9a    al a 
  a a . I  a a a a a l aa ll
a al a  l a  a a l.
b. Caracterul productiei care poate fi permanent sau sezonier.
I   aa a  aaa a  a a l  
 
  a aa  l l l . l l l a a
l  a a 
 aa a  a   l l l   a   l al
# a a a a a  a  a$.
.c Tipul productiei  a a %
~  aa
~   
~  a.
I  a aa al a a al la    a
l
ala a a  a  . aa  a  a
l a
l  al a a aa ~ .
e.c Tehnolo’ia de fabricatie si ’radul de automatizare al productiei.
I  a a a
l  a l a  la a a
a   aa la 
  a l  . I  a a 
a
l  a l al la l  l   l 
al la l   a a l a .

12
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
Ô Ô c cc c c cc 
c
c c
a. Principiul separarii cheltuielilor care privesc productia de cele care
nu privesc productia. A    a   aa a  
 l l l a   a #  a la 
l a  a $ l a
   a #  a al l l l aa  lal al $.

b. Principiul separarii cheltuielilor cu caracter productiv de cele cu


caracter neproductiv. 
l a
l a   l  a l l l
a   a. A a la al l  aa  l l 
aa    l l aa    #
   
 a  $. l l l aa    l l
l   l l l aa     l l
 a .

c. Pricipiul separarii cheltueililor in spatiu. P  a   


 l ala aaa
la a   a
l a # l 
 aa a a  a $. I  l l a a  a l ala a
l 
 a
l a a.

d. Principiul separarii cheltuielilor in timp. A    


a
l a l a  l a  l l l  l
 al a  .
A l l l l a %
~ l l a a a  aa a  aa a a  a 
 l ala l l &
~ l l  a  aa  l aa a  a &
~ l l  a a l l  a l a a l a
 a a a  a .

e. Principiul documentarii a a  l ala  aa 


a
l a a a aa 
 a  aa ~  ) a .

Ô 0 c cc  cc%"c!c ) c ccc

Purtatorul de cost   a 


l al la a 
 aa l a a  . Pal   al a 
   l a  a .

c #"c!c"%$#%* cc%"c!c c c

Centrul de responsabilitate  a 


    a
a a a a   aa al a ) a  a 
 aaa a a  a   aa  
   a
 a
l  a
l a  .  l  a
l a  a 
      % a
   a a l  .

Centrele de responsabilitate a %


~  &
13
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
~  &
~  a aa &
~   &
~  l l .

a. Centrul de profit a l  a


l a a  
 a al  a a a  aa a a  a 
 
 l    aa l l    la  aa la .
A la
a a la    
 #  a 0A 
   $ a aa a
l a .

 l  al 
  a  .   a al 
 a   al  a a a l .

Cheltuieli  
administrative

Cheltuieli C1 C2 C3


industriale

Cheltuieli P1 P2 P3 P1 P4 P2 P6
directe

b. Centrele de costuri a a 
  al aa a a  a
 al a a   aa a ~ a a l a  .
P l 
aa
l l 
   a aa  al
  a
l a  a a a al a .

 l  a  al aa aa a   centru de cifra de


afaceri.
 centru de cost    a a a al a
  aa a a  a a a
l a a a a a a
 la al   a 
a a .

 

aterie prima C1 C2 C3 CC


Cheltuieli enituri

ezultate/ profit sau pierdere

c. Centrul de cifra de afaceri a 


  al a a a 
14
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
aa .  aa a l l  aa l a .

d. Centrul de investitii  a   a a a 


 ala aa  l a aa a  a .

e. Centrul de cheltuieli   a   al  al


   a   l a a~ a
l  a a a
  a    la a a  a  .

Ô £ c 
cc 
c3c c2c

 l  ala :  a  l 
l  a a
 a l  al aa a  l  laa :.
 l  %
~c a :4 "  
~c a :( "  al la
~c a :* "   # l  $

Ô.4.1.c GRUPA 90 ² CONTURI DE DECONTARI

Contul 901 ² decontari interne privind cheltuielile :


~c  
 al &
~c  aa a l l l a a 
l a
l a   &
~c a l aa al  ll l l l a
l 
a
l a a a aa a
l a a   &
~c  aa  al a a  a &
~c  aa a l l l   aa l a  
 a a a    a &
~c   a a l a a l l l l l la l
l aa   a  aa a  a a a
    aa l l  a 
l
 l  l l   :(' :(( :(* :(, :(-&
~c 
 aa la a l   l aa l % :*' 
l   a :** l  al 
  a :4*   l  l a
l  l  
#  a  aa$&
~c  la  a l.

Contul 90Ô ² decontari interne privind productia obtinuta ( productia


terminata):
~c  
 al&
~c  aa a  a &
~c  aa aa l a
l a l   l   l
  a    a &
~c   aa l a
l al   a # 
l
l :*'$    l  l a
l  l  # 

 :4*$;
~c 
 aa l  al   a #  l l
:('$.
15
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

Contul 900 ² decontari interne privind diferentele de pret :


~c   a &
~c  aa   l  l a
l  l  &
~c 
   aa   l   a #  
  l a
l    l aa
l $   l
l :4(&
~c   aa   a l   la a l l 

l l :4'&
~c  a l.

Ô £ Ô c
c2Ôc3c
cc 
 c

 a)l a   al aa al la a l 


 a
l   l l  al.  a  aa
  l la a al l l l a  a .

Contul 9Ô1- cheltuielile activitatii de baza :


~c   a &
~c  aa a l l l    a
l al 
 l a # l a  l l $&
~c la a l l    a a l  l l  
a l a a)l a   al aa l l &
~c 
l l   aa %
åc l a a l l l    l l :4'&
åc  a  a a la a l l a l l l
     l l :(* a
 l l l  al  a a   l
l :(,&
åc  a 
aa  a l l l a l a 
 l l :((&
~c  l l   aa la a l l l  al
  a  
l l :4( l  al
   a  
l l :**.

Contul 9ÔÔ ² cheltuielile activitatii auxiliare%


~c   a &
~c  aa a l l l a  a  a a l a &
~c 
l l   aa l a a l l l   l
l :4'&
~c  l l   aa a a l l l  a
a 
 a  
l l :(' :(* :(, :(-&
~c  a l.

Contul 9Ô0 ² cheltuieli indirecte de productie :


~c   a &
~c  aa a l l l    &
~c 
   aa l a a l l l   l l :4'
 :(&
~c     aa a a a l l l  la a l
l  
l l :('&
~c  a l.
16
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

Contul 9Ô4 ² cheltuieli ’enerale si de administratie:


~c   a &
~c  aa a l l l  al  a a &
~c 
   aa l a a l l l   l l :4'
 :((&
~c     aa la a l l a a a l l l
   
l l :('&
~c  a l.

Contul 9Ô5 ² cheltueili de desfacere%


~c   a &
~c  aa a l l l  a &
~c 
   aa l a a l l l   l l :4'
 :((&
~c     aa la a l l a a a l l l
   
l l :('&
~c  a l.

Ô £ 0 c
c20/c
c 
c
c

Contul 901 ² costul productiei fabricate:


~c   a &
~c  aa la  a
l # aa$  a 
 a&
~c 
   aa  a 
 a  aa la a a
  l l :4(&
~c   aa la a l l  aa    a 
 # . :*'$  l l l a a # 
l l :4' $&
~c  a l.

Contul 900 ² cotul productiei neterminate :


~c   a &
~c  aa la    a  aa&
~c 
 aa  a  aa la a l l   l
l :('&
~c   aa la a l l    a l  
l
l :4'&
~c  a l.

Nota:
I al a l :** aa l la a l l  a a a
   l l la l l aa #  a)$. I a aa
 a a aa la a l l l  :4'.

17
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

c c c c  c c

'. Inre’istrarea productiei neterminate la inceputul lunii #  a 


 l l a   a $ a 
  a  a) 
a
l a a a aa.

:(' 1 :4'

Nota: I al a  a  aa la a l l  


aa l #   l :**$ a ll a
l a %

:(' 1 :**

I a a  a


l a a a aa %

/'' 1 **' a **(

:(' " l l l a  a 


aa
:** " l    

(. Colectarea cheltuielilor ocazionate in cursul lunii #  l 


l a  a a l l$

6 1 :4'
:('
:((
:(*
:(,
:(-

I a a  a


l a a a aa a aa %

.4' 1 *4'
.4- 1 ,4'
........................
.,' 1 ,('

*. Decontarea prestatiilor reciproce intre sectoarele auxiliare.


a a a 
aa   ) a    a l
 %

:((9  a
 aa 1 :((9  a a

I a
l a a a aa a  a  a.

18
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
4. Decontarea cheltuielilor auxiliare catre sectiile sau sectoarele
beneficiare sau produsele beneficiare.

6 1 :((
:(' ~ a a   a 
:(* ~ a a   a  
:(, a  a a 
:(- a
l a

I a
l a a a aa a  a  a.

a a aa a l :((   .

5. Repartizarea cheltuielilor indirecte de productie " a a)l


 l l a a
aa  a a   a l l l 
a l  a a a  a a al l l  a 
a
  a  a l a a  l ala  a.

:(' 1 :(*

a a aa a  al aa%


~ 
 l  &
~   l :(*.

I a
l a a a aa a  a  a.

6. Repartizarea cheltuielilor ’enerale si de administratie " al a


 l l a a
aa  a a   a  la l 
 .

:(' 1 :(,

I a
l a a a aa a  a  a.
a a aa a  al aa%
~ 
 l l &
~   l :(,.

7. Repartizarea cheltuielilor de desfacere "


aa  a a 
  a l l a l  a a al   
 a a # a a a$. P l l a  l l a .

:(' 1 :(-

I a
l a a a aa a  a  a.
a a aa a  al aa %
~ 
 l l  al&
~   l :(-.

8. Inre’istrarea la cost prestabilit a productiei terminate  


19
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
a
 a 
 .

:*' 1 :4(
l a
l a   a  a aa ~ .
I a a   a a  l  al 
 
a a.
I a
l a a a aa   aa %

*,- 1 /'' l a


l 
:. Inre’istrarea la cost efectiv a productiei terminate # a a
l  al   a $.

:4( 1 :('

I a
l a a a aa a  a  a.

10. Inre’istrarea diferentelor dintre costul prestabilit si cel efectiv.

8 a ~ :4* 1 :4(

~ l   aa   l aa


l
~    aa   l aa
l

902

Costul efectiv al Costul prestabilit al productiei


productiei terminate terminate 931
921 Diferente pentru productia terminate +
sau ± 903

l :4(   a a aa a .


I a
l a a a aa   aa %

*,8 1 /''   aa


l
/'' 1 *,8   aa
l
*,8 "    
.  a
l '44
  '(4
  a aa
la (4

Contul de rezultate

Cheltuielile efective 120 enitul prestabilit 100

Diferente nefavorabila 20

20
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
11. Inre’istrarea la cost efectiv a productiei neterminate la sfarsitul
lunii.

:** 1 :('

I a
l a a a aa   aa%

**' 1 /''
a a aa a l :('   .

1Ô. Interfata dintre costul productiei si cheltueilile efectuate~ 


 al aa aa a  l aa  aa  l l a a aa
 l l a a  a la  l  a
l la  l 
  .
a   la  a  aa a 
 a.

:4' 1 6
:*'  a
l la a  aa
:4* 8 a "    l   l
l a
l a  

a a aa a    l :*' :4*.

10. Inchiderea conturilor # l l a    a $ "


 aa  l l l      a  aa.

:4' 1 :**
a a a a l a   .

Nota: I al a   aa a a '* aa l%


~ l :** l 
 " l  al   a la
a l l &
~ l :*' l   l l    
  a .
 l al la   aa aal  
 a
l a #a  a a$ a l al la %

921
CR / Purtator.de. cos t / articol.de.calculatie

923
CR / articol .de.calculatie

21
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
 
cc
c c c cc 
 c c
 c
c
c

Procedeul  a aa


l    al a
    a a l     a   aa
 a a  aa a al la a l .

  cc ,c
~c    a  l a a l a 
 a
~c   a a a l l l  &
~c   aa a l l l a a
l  
~c  al l al l  a
 a   a&
~c  al l al l a.

0.1. PROCEDEELE DE DETERMINARE SI DELIMITARE A


CHELTUIELILOR PE PURTATOR SI PE SECTOARE

Procedeele de determinare si delimitare a cheltuielilor pe purtator si


pe sectoare a    a a l l l  l a
a a   
l a l   a a  # l l
  $ a  a a  a # l l  $.

 aa l  %

a. Procedeul ponderarii cantitatilor cu preturile al a 


  a a a l l l a l  a al l #
l  a
a a$  

l a   l l ala al .
 la a al l %
~c  l l a al %

1 a a 7 

~c  l l a a %

a 1  7 a 

b. Procedeul aplicarii de cote proncetuale la o valoare absoluta .


 l aa   a a l l l 
 l  a a
a  al l l .
 la a al l %

 1 Baa al l 7 6

. a 1 ala
 7 ((6

c. Procedeul repartizarii de cote in raport cu numarul perioadelor de


’estiune la care se refera . l aa 
  l l l a 
22
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
a l  a   # l l a a $.

cheltuieli .de.repartizat
Cota ch Õ

 " al  a l  

d. Procedeul statistico-experimental " al a < 


 a al l
a = a  l l    a a a 
 a   . l  >a a a    a
a)> l a .

0.Ô. PROCEDEE DE REPARTIëARE A CHELTUIELILOR INDIRECTE.

Procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte. l a> 


      l l a a al a 
a l
 a a . A a a   a a a l l l  
>  l=  a a la a l > l l 
aa a a
a  a a .

a. Procedeul suplimentarii in forma clasica a a aa a l


a a %
~ a aa  l # l
al$
~ a aa  l   a
~ a aa  l l  .

b. Procedeul cifrelor relative de structura #  l a l


al$

a. Procedeul suplimentarii in forma clasica

 ,c

 c 4"c " " c %c c *0 c !c "$" 0" ~ 


 a  
l aa aal a  l ala  a  a a 
aa 
 a a .

 c"+ #"c- # c!c"$" 0",c

Cheltuieli .indirecte .de.repartizatBaza .de.repartizar e
c
c
c
c
c
c
 c "+ #"c c !c  c !c #)% c c ") #c - " c
$""c!c% c
23
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

) 1
) 7 ?
 %
) " a  l l    l )

) "
aa  a a a  )
? "  l  a a
n

 Cheltuieli .indirecte .de.repartizat


; Ch
i 1
Ii

n
aza .de.repartizar e
;b
j 1
j

 %
" a ll al la
I " l l   al la

a.1.). Procedeul suplimentarii in forma clasica in varianta


coeficientului unic sau ’lobal  a  aa aa  l l
   a a al a #  l aa $    a
l
al. l   a a a l l l  al  a a .

.+$,c

 l l   a a '44.444 


Baa  a a ,44.444 
 a %
Ãc l
' *44.444 
Ãc l
( '44.444 

100.000
KÕ Õ 0, 25
400 .000

a  l l 


' %

' 1 *44.444 7 4(- 1 /-.444

a  l l 


( %

( 1 '44.444 7 4(- 1 (-.444


al '44.444

a.Ô.). Procedeul suplimentarii in forma clasica in varianta coeficientilor


diferentiati  l a a a l     a 
   a l a a  l l . l aa  a 
a
l l aa a aa  l l l  a a 
aa  a a .
al a 
  l l l    a a 
al a   l l l  al  a a .

24
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

.+$,c

 l l    (44.444 


 a %
~ a a '84.444 
~  l a -4.444 

P a a


aa  a a   a aaa a%
 a %
~ l a  a ' '84 (
~ l a  a ( /4 (

 150.000
am 600.um / m 2
180 70

a' 1 '84 7 .44 1 '48.444 


a( 1 /4 7 .441 ,(.444 
al '-4.444 

P  a l a
aa  a a   a  a alaa a
a l l %

 ' P 1 '444 ?@
 ( P 1 '-44 ?@

50.000
KÕ Õ 20 9?@
1000 1500

a  a a %


 . l.' 1 (47'444 1 (4.444 
 . l.( 1 (47'-44 1 *4.444 
al -4.444 

a  l l     l a  a a


  a  a a l a al 
  al a a  l
  a .

' 1 '48.444 8 (4.444 1'(8.444 


( 1 ,(.444 8 *4.444 1 /(.444 
al (44.444 

a.0.). Procedeul suplimentarii in forma clasica in varianta


coeficientilor selectivi  a laa al  a 
aa   a  l
a a  l l a a
l a a  l a a aa a
 a a a. al a  l a  a a a l l l  
 .
 l l l      l  l l " a a 
ala  aa   . a l a a  l l   %
~ l l   a  a a l ) l&
25
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
~ l l  al al  a al l  a
l a .

c .+$,cc
 l l     a a a a
a l a a
  a a l%
I  a a *  a
l a % ' ( * a
 a *
 A B .
~c ' a
 a l 
~c ( a
 a l a 
~c * a
 a l a 

 c #! "c!c$"! c% c+" +c


c*0 c!c"$" 0"c$cc!c4" c
c

" c 5 c 


cc  cc
" c c Ôc 0c
 c  c #! "c!c$"! c!c (-/ ('8 '-:.4
"$" 0c! #c",c
~ IF '-( :8 8,.4
~ # l l  al al  $ '4- '(4 /-
Ôc " +c*0 c!c"$" 0"c ':4 ',4 :,
$#"c
cc
~
A .4 /- -(
~
B :4 ~ ,(
~
 ,4 .- ~
0c " +c*0 c!c"$" 0"c ('4 *44 '(-
$#"c c
~
A 8- '(/ ./
~
B ./ ~ -8
~
 -8 '/* ~

al ll  l  a a %

? ' ( *


?IF 48 4/ 4:
? 4- 4, 4.

IF 
152 105
?' 1 0,8 ?' 1 0,5
190 210
98 120
?( 1 Õ 0,7 ?( 1 Õ 0,4
140 300
84,6 75
?* 1 Õ 0,9 ?* 1 Õ 0,6
94 125
26
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

c"c!c c #! "c!c$"! cc") #c- " c$"!%c

' ( *) ? )
) ? )
) ? )
IF ':4 '-( ',4 :8 :, 8,.
A .4 4.8 ,8 /- 4./ -(- -( 4.: ,.8/
B :4 4.8 /( ~ 4./ ~ ,( 4.: */8
 ,4 4.8 *( .- 4./ ,-- ~ 4.: ~

A
B


A 1 .4748 1 ,8

b. Procedeul cifrelor relative de structura #  l a l


al$

 ,c
c
I.  a a 
a  a a a l al
a 
 a a .

bj
gj m

;b
j
j

 %
) "  a
a  a a a l ) all
a l  a a

II.  a a  l l    .

) 1 ) 7 I  a.

 l aa 
a al a a la a aa  l a
l
al.

c .+$,c

 l l   a a '44.444 


Baa  a a ,44.444 
 a %
~
' *44.444 
~
( '44.444 
a    l ala  a   a .

27
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
300.000
' 1 0,75
400.000

100 .000
( 1 Õ 0, 25
400.000

' 1 4/- 7 '44.444 1 /-.444 


( 1 4(- 7 '44.444 1 (-.444 

0 0 c cc c c
 cc
c& cc5c

 l l l a a
l    ll  al   
 l l l   l l  a a l l aa a .
P l  l aa a a a aa a l l l # 
al al l l l$   aa a a a a a
l@  . P 
 a a aa  aa  a l  aa a ll
 al  a a  ll l l l.
Procedeele utilizate sunt:
~  l l a aa
~  l  l a   
~  l aal .

c 0 0 c "!c"c c c "c

c ,c

c Determinarea productiei medii potrivit relatiei%

; Qt
t 1
Q %
n
2 "  a   aa   
 " al  a l  
Q ~  a 

 c Calculul cheltuieilor medii potrivit relatiei%

; Ch
t 1
t
Ch %
n
 " l l l   aa   

 c Calculul abaterii volumului fizic al productiei de la productia


medie. A
a l al l aa  a  aa   .

x Qt § Q
28
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
 " a
a a ll 

IV.c Determinarea abaterii cheltuielilor din fiecare perioada de


’estiune de la cheltuiala medie.

y Õ Cht § Ch
V.c Determinarea abaterii medii patratice de la volumul fizic al
productiei. XÔ
VI.c Determinarea produsului dintre abaterea de la volumul fizic al
productiei (x) si abatarea de la cheltuiala medie (y).
x*y
 al a l 0 0I a
a l al l aa  a  aa
   a .

VII.c Determinarea cheltuielilor variabile unitare potrivit relatiei:


n

; ( xy )
t Õ1
t
Chvu Õ n

;x
t Õ1
2
t

& c Determinarea cheltuielilor varabile totale #  a a


 aa   $

ChVT (t ) Chvu * Qt
IX.c Determinarea cheltuielilor fixe totale pentru o anumita perioada
de ’estiune

F#$ 1 #$ 1 0#$

Nota:
'. l ala a  a a a al laa  a a  aa
    a a  a   a l    a
  l ala  a a aa a .
(. P
aa a   aa l l l a a
l  
#aa a  $   a l l l al al  a
 a    a l  al  .

#8'$ 1 0 7 2~8 #8'$ 1 0#8'$ 8 F#$

c .+$,c

 a l a aa


l a ll  al  a
 l l l    aa . l  %
a.c  a l l l a a
l a al  l l l 
al &

.c  a l l l al  la a 0II a a a
ll  al   '(.444 .

29
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

a a  l a ll  al  al  ll


 l l l%

a al l
" !c 6c c .c 7c . Ôc .87c
# c
' '4.(44 :48.444 (44 8.444
( :.844 8:(.444 ~(44 ~8.444
* :.-44 884.444 ~-44 ~(4.444
, :.*44 8/(.444 ~/44 ~(8.444
- '4.,44 :'..444 ,44 '..444
. '4.844 :*(.444 844 *(.444
/
al .4.444 -.,44.444 4 4 '..(4.444 .,.844.444

c cc
n

; t
t Õ1 60 .000
'. Õ Õ Õ 10.000 
n 6

; Ch
t 1
t
5.400 .000
(. Ch 900.000 
n 6

*. x Qt § Q
' 1 '4.(44 " '4.444 1 (44
( 1 :.844 " '4.444 1 ~(44
* 1 :.-44 " '4.444 1 ~-44
, 1 :.*44 " '4.444 1 ~/44
- 1 '4.,44 ~ '4.444 1 ,44
. 1 '4.844 " '4.444 1 844

,. y Õ Cht § Ch

A' 1 :48.444 " :44.444 1 8.444


A( 1 8:(.444 " :44.444 1 ~ 8.444
A* 1 884.444 " :44.444 1 ~ (4.444
A, 1 8/(.444 ~ :44.444 1 ~ (8.444
A- 1 :'..444 " :44.444 1 '..444
A. 1 :*(.444 " :44.444 1 *(.444

-. x12 1 (44 7 (44 1 ,4.444


x 22 1 #~(44$ 7 #~(44$ 1 ,4.444

.. x1 * y1 200 * 8.000 1.600.000

30
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

; ( xy )t
t Õ1 64.800.000
/. Chvu Õ n
Õ Õ ,4 9
1.620.000
;x
t Õ1
2

8. ChvT ( t ) Õ Chvu * t 1'

Chvt (1) Chvu * Q1 40 * 10.200 408.000 

:. ChF (t ) Õ ChT ( t ) § ChvT (t )

Ch (1) Cht (1) § ChvT (1) 908 .000 § 408 .000 500 .000.um

*c
c Ch T ( t 1) Ch vu * Q t 1 Ch (t 1) c
28'1 '(.444
 1 ,4
F#8'$1 F#$ 1 -44.444

ChT ( 7 ) 40 * 12.000 500 .000 980.000.um

c 0 0 Ô c "!c$#"c!c+. +c% c!c+ # +c

c ,c

I.  a a l l l a a


l a   la %

Chmax § Chmin
Chvu Õ
max § min

II.  a a l l l al

#$ 1 7 2

III.  a a l l l  al #   aa $

F#$ 1 #$ " #$

c .+$,cc

 a l a aa


l a ll  al  a
 l l l    aa . l  
a.c  a l l l a a
l a .

31
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

a a  l a ll  al  al  ll


 l l l%

a
" !c 6c c
# c
' '4.(44 :48.444
( :.844 8:(.444
* :.-44 884.444
, :.*44 8/(.444
- '4.,44 :'..444
. '4.844 :*(.444
/
al .4.444 -.,44.444

 la %

932.000 § 872.000 60.000


Chvu 40.um / t
10.800 § 9.300 1.500

0.0.0. Procedeul analitic  aal a a l l a 


  a a aa l ll l   aa  a a
l a aa  .

0.4.c Procedee de determinare ( de calcul ) a costului de productie de


fabricatie interdependenta ( productia reciproca).

P a  a a  a   a  a  al  a l a .  a l a ala aa al a a  
a 
 a  al  a l a. I a  
  a  ala  l      al .
aa a   a a l aa a al  
 l
a a l    a a a  a l a 
 aa a  a 
aa.
Sectia Sectia
auxiliara 1 auxiliara 2

Sectia
auxiliara 3

 a a a l  a a la  a


l # 
aa$ a la   al  a  . A a 
a a a a a l la a a a l  l aa aa l
 %
~ P l  a a  l al l l a &
~ P l al
 .
32
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

 c "!c" "" c%c$"!c"c " ) c


I~ a  a l aa  aa a  l l  
  a
 a a a   aa # a a$ al  a 
 # a  a a   al$ a a  l l 
a a  .
P aa  a l aa   la l lal a  l l a
 a l  a a   a a.  a l  a aa a
 l l l a aa a  a    a .
 la  aa 8'   al  l a l a
a a al a l  .

Ô c "!c4*" c
P l al
 l a a la  a a   a al a a 
   aa a  l l  a a   a 
a a  la al  . P a aa a
l    
a # a al  $   #  l 
 l a al l  al a  a
l a $.

Lo’ica unei ecuatii.


a a a a
 aa aa l a al a a #  a$
 ala  l l l la a aa a a a a  a la
l lal  a l a  a l a al a a # a  
 a$.
P l al a   l   a
 a a
#  l a   a aa $.

c .+$% a a  a


 a  a a a a  l l l 
  a  a a l # ~a la  l * 
 a
l a   a% ala l a ala  a
ala aa$.

 a l l 2  a a  # a P a


 a a
 aa 
 a al l aa
 a l  $ 
 A a  a a

aa
 ..444.444 '4.444 ~ (.444 '.444 /.444

 (.444.444 ..444 '.444 ~ '.444 ,.444

A *.444.444 -4.444 (4.444 '4.444 ~ (4.444

l a a %
~  
~ A  
~  A

33
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

10.000 * x Õ 6.000.000 1.000 * y 20.000 * z


6.000 * y Õ 2.000.000 2.000 * x 10.000 * z
50.000 * z Õ 3.000.000 1.000 * x 1.000 * y

x 863,12.um
y 775,67.um
z 92,78.um

0 º c "!c!ccc% c# "c

P  al l a l a a  


   a a l
 a   a la a l l a
 a .
"!,c
'.c P l   l
(.c P l a a 
*.c P l l #  l$  al a
,.c P l ala a a a l a l
 al&
-.c P l al  al #aa $ a  l  .

*.-.'. P l   l

P l   l al a   l   aa


#  a
  l a   a$.
l a 
 a la a%

; Ch
i 1
i
Ctu
Q
 a a  a l l l    a
l a 
  a l al la .

c
0 º Ô c "!c# )cc

P l a a  l a a  l a


 a 

  la la al a a al 
 a a a .
aa aa   a a a a
 aa a l aa  
~ a aa   l aa a  a . l aa
 
   a  a   a.

34
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
$,cc
 c"+ #"c# c%c# "c+! c%c" c$" ) c" ,c
n

; Ch i
Ctumediu Õ i Õ1
n
c
;q
j Õ1
(f)j

c c
c c "+ #"c # c %c - )c #!c #c #% !""c $ "!" c "c
$c$"c$#c #c++#c 0" c
q( f ) j
Ctu j Õ Ctu( m ) *
q( u ) j

q( f ) j ~ a a a a
 aa  l )
q(u ) j ~ a a a l aa  l )

.+$c% I a    


  la al A B .
 l l l al   -4.444.444 . a a a a
 aa 
 l aa  a a l%
P B B
A (.444 '.-44
B '.,44 '.*44
 844 .44
al ,.(44 *.,44
n

; Ch
i 1
i
50.000.000
'. Ctumediu n
11.905.um / uf
4.200
;q
j 1
(f)j

q( f ) j
(. Ctu j Ctu( m ) *
q( u ) j

2.000
Ctu Y 11.905* 15.873. um / uf
1.500

1.400
Ctup 11.905* 12.821. um / uf
1.300

800
CtuC Õ 11.905* Õ 15.873. um / uf
600

c
35
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
0 º 0 c "!c #! "c!c )#cc- # c!c
 )# c
c

al a a a  l  a) a a l a
l  a  a a  a  al .
aa a 
 l a a  aa l a  %
~  a la  a al  a la  a  a 

      a  a  l a a l aa 
a a #   $&
~ a a  a la  a al a  l l 
 l a   
       a  a a l a
a l aa   al a #  a $. I a 
al a a  l l l  l a .

Criterii de clasificare a indicilor:

'.c Dupa numarul parametrilor prin care se face diferentierea produselor


 aa %
~ l " l  a ~  aa &
~ l ~ l  a  a a a l aa &
~ a a a  l l   al a.

Ô.c Dupa modul de calcul:


~ al la a a  
~ al la a a  a  a .


a l a   la a  a  
l a 
al a aa l cate’orii de indici:
'.c I  al a l al la a a  &
(.c I  al a l al la a a  &
*.c I  al a l al la a a  #  a $
,.c l l   al a

c
c ,c

 c * "c $"+" c $" #c "c ! -"c $"!%c % c !"+ #"c


+" + c$"+" " c
c
Ô c c #! "c!c )#c$" ) c" ,c
c
 aj
j %
ab

?) "  l  al a  l )


P) " a a aa l  l )
P
" a a aa l al l al  
aa

0 c c$"! c )#c%c#)# #,c


36
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
c
n
c Qe ; (q j * k j ) cccccccccccccc#!,c
j 1

2 "  a al a


B) ~ a a a a
 aa  l )

£ c c% c$c# c )#c%c#)# c

; Ch
i Õ1
i
Ct ue / c Õ %
e

 " a a l


 9 "  a al a a  ala
" a ll al la

º c "+ #"c% c$c# c- 0 c!c$"!%c

Ct uj Ct ue / c * $j %

) " l a  l )

P l  a ~  aa a a   a a 


  l  la   a  .

al  
aa l  a a a  a
 al  
aa aa a l a lal.

c
.+$,c

 l l l al  a  l a


 a  84.444.444
. a
 a * A B a  a ~  aa   
l a l .
a a l a
 a a a aa l  a a l%

 c * "c $"+" c $" #c "c ! -"c $"!%c % c !"+ #"c


+" + c$"+" " c
Pl B P#$ ~ l a
A '.,44 '
B (.,44 ,
 *.444 (

Ô c c #! "cc
al  
aa l B #  aa a al $

1 4 2
KY Õ KB Õ KC Õ
4 4 4

37
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
0 c c$"!% c )#cc
c
 " a  ala
1
q eY 1.400 * 350 .uc
4

4
q ep 2.400 * 2.400.uc
4

2
q eC Õ 3.000 * Õ 1.500 .uc
4

2 1 *-4 8 (.,44 8 '.-44 1 ,.(-4 


£ c "+ #"c% c$c# c#)# #cccc c
c
80.000.000
Ct ue / c Õ Õ 18.824 .um / uc
4.250

º c "+ #"c% c$c# c- 0 c!c$"!%cc-c c

1
CtuY Õ 18.824 * Õ 4.706.um / uf
4

4
Ct up 18.824 * 18.824.um / uf
4

2
Ct uC Õ 18.824 * Õ 9.412.um / uf
4

Ô. Indici de echivalenta complecsi calculati ca raport direct " al a


a a a a l   a  al a 
 l a a  a l  a  a a a l
aa     a a .
a l  la l a a  l  al a 
  a   la %

a1 j * a2 j * ......... * anj
$j
a1b * a2 b * ......... * anb

a1 j * a2 j * ......... * anj ~ aa )

a1b * a2 b * ......... * anb ~ aa )  a  a l

c .+$,c
 l l l al   84.444.444 . 
 
 A B a  a  * aa    a a   
l  la  al . a a l a
 a a l aa l 
 a a l%
38
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

1. Se considera drept baza proba B

"!%c 49- c cc c c


c#4 + c + c # + c
A '.444 ( ' 4.,
B '.-44 ' ' 4.(
 (.(44 . 4.- 4.'

Ô. Calculul indicilor

2 * 1 * 0.4
KY Õ Õ4
1 * 1 * 0.2

1 * 1 * 0.2
KB Õ Õ1
1 * 1 * 0.2

6 * 0.5 * 0.1
$C 1.5
1 * 1 * 0.2

0. Calcululul produselor echivalente


qeY 1000 * 4 4.000 

q ep 1500 * 1 1.500 

q eC 2.200 * 1.5 3.300 

B 1 ,.4448'.-448*.*44 1 8.844

4. Determinarea costului pe unitate conventionala

80.000.000
Ctuc / e 9.091 9
8.800

5. Determinarea costului unitar efectiv

A 1 :.4:'7,1*..*., 9


B 1 :.4:'7'1 :.4:' 9
 1 :.4:'7'.- 1 '*..*/ 9

*.c Indici de echivalenta simplii calculati ca raport invers " al a


a a l  a 
aa  l a a a  
a l  a ~  aa a   al a 
# al a a a  a l $
I aa al  
aa l al a  aa #a
aa l a a a a a$.
a l  la l a a  al l aa  
 la %

39
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
Pb
Kj Õ
Pj

Cheltuielile se impart in doua cate’orii :


- cheltuieli materiale a  a  a  aa a a a
a
 aa l a  a al   a   la %

Chmat
Ct umat
Q

- cheltuieli de prelucrare  a al a  a l


 a al l a   a  a a l a  a
a al %

Ct uj Ct umat Ct uprelucrate

a C a  
 l a C a a C  a

c .+$,c

I l a
 a a l l l al '(4.444.444 l  a %
~ l l a al ,4.444.444 l
~ l l  l a 84.444.444 l .
Paa l  a  a l   a l. a a l
a
 a a a  a a l%

 cc
Pl B P ~  a
A '.,44 '
B (.,44 ,
 *.444 (

a 1 ,4.444.444 

'.,448(.,448*.444 1 ..844

40.000 .000
Ct umat Õ Õ 5.882 9 #D$
6.800

 l a 1 84.444.444  a

Ô. Calculul coeficientilor
Pl al  
aa 
l a l A a a al a a
 aa '.

1 1 1
$Y ccccccccccccccc $ p ccccccccccccccccccccccc $ C
1 4 2

40
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
0. Calculul produsului echivalent

q eY 1.400 * 1 1.400.uc

1
q eB Õ 2.400 * Õ 600.uc
4

1
q eC Õ 3.000 * Õ 1.500 .uc
2

2 1 '.,448.448'.-441*.-44 

4. Calculul costului unitar

80.000.000
Ct ue / c Õ Õ 22.857.um / uc
3.500

5. Costul unitar al prelucrarii pe unitatea fizica de produs este:

A1 ((.8-,7'1((.8-/ 9

1
B Õ 22.857 * Õ 5.714 9
4

1
 22.857 * 11.428,50 9
2

.. Determinarea costului unitar efectiv pe produs ( material + prelucrare )

) 1 a) 8 )

A 1 -.88(8((.8-/ 1 (8./*: 9

B 1 -.88(8-./', 1 ''.-:. 9

 1 -.88( 8 ''.,(8-4 1 '/.*'4-4 9

£ c #! c!c )#c4"4 c%c%" c+ $c!c #! c )# c


 l l l  a  l a a  l l # a l 
 l a  al  a  $   a l  l ala 
al a a a   al la a a  a  l l a
.

41
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

,.c "!c )" c# )cc$"!% c%#!"cc$"!% c


$" # $c
c
al a a a  l a
 a 
  a
  al . l aa  a ll  a la a 
 a al aa.
 ala a  l a l  al a 
aa 
 
aa  al    al ala
l  l
   a  a %

'  l 1 '444 * a a

c ,c

1.c Echivalarea cantitativa teoretica a produsului secundara cu


produsul principal:

Qs
qs / p 
m

B9 " a a a  a aaa   l


 al
2 " a a a  a  a
 " al &

Ô.c Determinarea cantitatii teoretice totale de produs principal

29 1 2 8 B9 

2 " a a a  a   al

0.c Calculul costului pe unitatea teoretica de produs principal

; Ch
i Õ1
i
Ctu t / p
t / p

4.c Determinarea costului unitar efectiv al produsului principal

 1 9
5.c Determinarea costului unitar al produsului secundar

Ctu t / p
Ctu s Õ
m

42
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

.+$,c

 l l l al  a  l   


(44.444.444 .

 %
~ l  al l -44 1 2
~ l a a a '44.444 *
 al l ' a l 1 '444 * a a

0)",c

1.c Echivalarea cantitativa teoretica a produsului secundara cu


produsul principal:

  a a l a

 s 100.000
qs / p Õ Õ Õ 100.ut
m 1.000

Ô.c Determinarea cantitatii teoretice totale de produs principal

29 1 2 8 B9 1 -448'441.44 

0.c Calculul costului pe unitatea teoretica de produs principal

; Ch
i Õ1
i
200.000.000
Ctu t / p Õ Õ 333.333.um / ut
t / p 600

4.c Determinarea costului unitar efectiv al produsului principal

 1 9 1 ***.*** 9

5. Determinarea costului unitar al produsului secundar

Ctu t / p 333.333
Ctu s Õ Õ Õ 333,33
m 1000

43
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

º c "!c)" c"+%c%cc)" c"0 !cc$"!c"% c

 l aa a a  l   


 
 al   al  a al a a l a  l 
 .
l a al l  al 
   la %

; Ch § ; obtinute .din.valorif . prod .reziduale.la.terti.sau.reutilizab ile.in. proc.de. productie


i Õ1
i
Ctu p Õ
p

.+$c,c

  l a
 a 
 %
~ l  al a 1 '44 
~ l  al " a
 l 
  al a %
~ (.444.444 al a la 
~ '.444.444  l  a  
 l l l al  (44.444.444 

200.000.000 § 3.000.000
Ctu p Õ Õ 1.970.000 9a
100

c c,c
  l   
  a  al 
 al .
Al a a  l a a a l%
~ al a  l al aa 
 a a l l l l  
 l  al  a # a  a a l l al  l

  al a a l  al $&
~ al a  l ala a a  a l a l l l
a  l  al  l l l a  l a &
~ a a a l l l a  l  al  a
 al a  l  al  l l  al a a
 l a a  a  a l  a a   al.

44
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

c c c c c 
c&c
cc 
 c c
 c

£ c c cc

 l l l al la  aa


l   
 a a    l a  a a l a a a

l a a  a l  a a .

Clasificarea metodelor:

'.c Dupa momentul efectuarii calculatiei raportat la momentul


desfasurarii procesului de fabricatie a %
~  l a a al l # a aa ~ $&
~  l a  al l # a l
ala a  a l
ala 
 $&
~  l a aa a al l a  al l # a  ~
  a a a9a a  a aa " a  a a
 l  a 
l a a al ll aal  a a
a l l a
l a
l .

Ô. Dupa cate’oria cheltuielilor luate in considerare la determinarea


costului%
~   a

a a al "   a a l a
  a a l l l a
l  a al al 
.
A a %
7 a l
ala
7 a a   &
7 a aa 
7 a a a 9 a a
~   a al ~   a a l a  a
a a  l l   a l l l a a a a
l aa   a al .
A a %
7 a   ~  aa a l l l a a
l
    a a l a a 
aa l l l a a
l &
7 a l  "  aa a l l l 
      a a l a 
aa l l l
  .

0. Dupa obiectivele urmarite %


~  a a a  
 al ll l. A a %
7 a l
ala a  
~  a laa al ll l a  al 
 
 
 aal a. A a %
7 a aa &
7 a   &
7 a a a " a a.

45
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
Trasaturi si etape privind metodele de calcul

"%" c+#,c
~ a a al l aa  aa  a  
 a a l a l al la &
~ al a a l   a   
al la al a   l .

Etape de calcul

P  la a a  l    a


 
a  
  a al   a a l  l  l al l l
a a   .

1.c Etape specifice metodelor de tip absorbant:

I.c  a a  l a a l l l a  a


# l a a l l l$
II.c a a a l l l  ~ l  l l a
III.c aa a l l l   a l a  
  a " aa a a   al  a a
 l.
I0.c  a a l a a a
a l  l  
l a
l .

Ô.c Etape specifice metodelor de tip partial:

I.c  a a  l a a l l l a  a "


l a a l l l a l al la .
II.c aa a l l l a al  a " aa a
 l l l a    a l a  
  a .
III.c  a a l a 
aa l l l a
l " a
  a a a l l l a a a a  a
 l aa ll  .
I0.c  a l l l  a " l l    l 
 la .
0.c al ll a l   .

c
46
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
c %+#" c% c!%* " c

!c!c $c  cc !c!c $c c


 c,c/c! "c  c,c/c)" * c
cccccccccccccccccc/c #! "ccccccccccc cccccccccccccccccc/c- .c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c
'. l a a l l l '. l a a l l l
  8   a a
l 8  
#a $ #  a .$ #$ # a9 $
(. a a a l l l  ~
  # l l a $
#  $
C P # l l $ C 
  8  
*. aa a l l l a al (. aa a l l l a al
  a "  a  a al l " aa a 
 aa9  aa  a a l l l a al #
 l l al #   8 a a
l $
  $
,.  a a l a " *. aa a l l l   l
al a  l  a l    a a l
 a a la
aa l l l al #  a. l a   a al
    $ #a la
aa a l l a a
l $.
~ ,.  a l l l  a
# l l l  $ l  a 
l  l  la .
 l l  C  aa C 
 la
  aa 1 l l 
-.c al l  a 
  %
~   l

~ a  a  
~   aa a
~ all  aa

Ô.c Prezentarea metodelor de calculatie

 c!c!c $c*%"*#c,c
~ la % a l
ala a   a a &
~ la % a aa 
* c!c!c $c$" ,c
~ a   

47
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

1. Metoda ’lobala  l aa   l   aa


a a  l a
 a 
  ~  a
l a
  . P a  aa a # a
  a
 l a   a$.
  a a l a a   l   l %

; Ch
i Õ1
i
Ctu Õ


 %
" a l al la 

 l l l a  aa   a


l a 
a   a l al la . a a a l l l  a
l  a a a a a  la a a a a #aa 
 a a aa l   $.

.+$,cc
 a a
    a a l%
~  
aa a 
 l  &
~  a l a a  aa aa   a 
aa &
~  a a .
 l l l a a  l a
 a %
~ a al a  '4.444.444 
~ ala  '4.444.444 
~ a al  #   
 aa  a 
aa (.444.444 
~ a al  a a '.444.444 
~ al     a 
aa *.444.444 
~ a al  a l a '.444.444 
~ ala  a l a (.444.444 
~ ala  a a *.444.444 
~  a a
 aa (4  
~  a
l (.444.444 9a
l a l a a a a a a a  a  a a 
a a.
 a    a l a
l l a   
  a
a l  l al l a
l .

c c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
48
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
c
0)",c

 c "c "c$c$""c% c$c%"c c

6 1 :4' *(.444.444
:(' " .a .
aa9 a 
aa9 (4.444.444
l 9a l al la %
~ a al  '4.444.444
~ ala  '4.444.444

:(( " .a .a.9 a9a. . al % *.444.444


#A .a1 8I$ ~ a al a l a '.444.444
~ ala a (.444.444

:(* " .    9 a 


aa9 -.444.444
a. . al la %
~ a al  (.444.444
~ ala  *.444.444

:(, " . al  a a 9a. . al % ,.444.444


~ a al '.444.444
~ ala *.444.444

AI0IAA BAZA 1 :('8:(( 1 H I 8 H II

Ô c #"c $"% "c%" c. "c"c%"c*#- "cc


% c!c*0c c
c
:(*9 a 
aa9a. al .# a l a $ 1 :((9  a a *.444.444

0 c $" 0"c  "c #! "c %$"c % c $"!% c c


% +$c +$"c$#"cc)+c#c% #4"c$"!% c

:('9 .
aa9. 9a. . al #I$ 1 :(*9 .
aa9a. al . -.444.444

£ c $" 0"c  "c 4#"c #c %c $"!% c +$"c


%" c
c
:('9 .
aa9. 9a. al .# .$ 1 :(,9 . ,.444.444

º c#"4 %""c% c$"%* cc

:*'9 .
aa9.  1 :4( " a  ,4.444.444
  .
 a

(4 7 (.444.444 9a 1 ,4.444.444 

49
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
c ' c "+ #"c % c #"4 %""c % c - )c c #c . %c $"! c
#"+ #c c

I " l l  (4.444.444


II " l l    -.444.444 8 *.444.444
III 1 I8II " l  al 1 (8.444.444
l l a 1 (8.444.444 % (4 1 '.,44.444 9a
I0~ l l  al  a a ,.444.444
0 1 III8I0~ l l al 1 *(.444.444
l l  a 1 *(.444.444 % (4 1 '..44.444 9a

l a  1 '..44.444 9a


l a a
l 1 (.444.444 9a  la a
a 
aa
la ,44.444 9a

I a a l  # a a l  $

:4( 1 :('9 .
aa9. 9a. al . *(.444.444

cccccccc( c#"4 %""c*" "c! #"c%c$"%* c% c%c- )c,c

:4*9 .
aa9. 9 a 1 :4 ( ~ 8.444.444

(4 7 ,44.444 1 ~ 8.444.444

~ a
a aa
la   aa  .

ccccc: c # !"c #" "c $" ) #!c $"! c % c *" c #"-c %/
$"! c% c c0 # ,c
c
:4' 1 6 *(.444.444
:*'9 .
aa9.  ,4.444.444
:4*9 .
aa9. 9a. al . ~8.444.444

50
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

Ô c c ccc

M a   l aa   l   a


 a al    a  aa l a a
 .
al a 
 a ~ l a a  a 
   l  ala .
l 
  a a l l l   l l l  
 a a l al la .

$ l
Ct ; Ch Dd ; ChIi
d 1 i 1
 %

 " a ll al la  l l l  


~ a ll al la  l l l  

Metoda se aplica in doua variante:


~ a aa  a
 a
~ a aa aa  a
 a
I   a aa al aa  a
 a l a 
aa
l l la
  a l a  la a la l    l l .

Ô.1.c Varianta cu semifabricate


l l a  a
 a l  al  
 a
l a #   $   a 
aa l l l  
  al l   la a aaa l  a
 a l
  la l  .
I a a l   a   la %

 1 # 7 a a a $ ~' 8 # 8 I $

 " ' 1 a 


A a aa  aa  a l  l
  a a  aa la al  # 2 $  al
   .

Ô.Ô.c Varianta fara semifabricate


l  al   a
l a a   a
 a a l l l     l  %

 1 # 8 I $

I a a l l   


  a a l
a al a
l  al a  a
l a .

 l a l    a aa l a a   l 


a  a  a aa   aa a    aa. P 
 a    a a ala a   a a
   a .

51
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

Determinarea productiei neterminate si separarea cheltuielilor


aferente productiei terminate de cele aferente productiei neterminate

P a  aa al aa aa la  . P a


  aa a a
l  aa l  %
~ a  a
~ a  a

1.1. Metoda directa   


l a  a a a 
a  al aa a a la a l l a
 a a l%
~   a &
~ a   aa a     .
 a   ala a  l    aa
 a l l  a a  aa l  %
'.c )"c #c"$"cc4"!c!c- # %"c# I a  
 a
l  al a al  al a a   a 
  a ~a al a   a   aa  l
 a
l  l  al  a   .
(.c )"c !c $ %c % c $" . I a    aa
  a a  l  . l a a  ala .
*.c )"c $"! c #"+ #c $c *0c # c #%+c +! c
+/"c#"+ al a a a a a l  al 
 a a a a a a a l    aa 
a . a
l  l  al  a   aa l
a   a  aa l  al  a .
 a l   a aa la l  a   #
 a  aa la a l  a  $ a  l 
  a la a l  a   l  l l l 
 a a l l  a a
l × c
×c 
  
 la %

 1 4 8 ~ ' %

4 " la l l


 ~ 
' " la a l l

1.Ô. Metoda indirecta   a a l l l a 


   a 
aa a l  a
la   
aa
  l ) a .  al l a a a  l  
aa a 
l a  a a ala aa a   a a 
  a .

c
52
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
.+$,c
 a a a a a     a a l%
~ (  a
l a a  a 
aa   ' ( 
a a
 a l %
7 ' " l A B 
7 ( " l B #  a a a  a  ' $
~ ( a l a A ' A(
 l l l l a l a  a aa al a l
 #a  a a  l a a l a $ a  l a
 a  a 
a l   l a a #a a
  $.
~ ' a a .
P a  aa la l l %
~ ' l A (.444.444 # '9A $
~ ( l B '.444.444 # (9B $
l a
l al  a
 a # a $  a  a
aa  a a l%
A 1 '44.444 
B 1 '(4.444 
 1 ''4.444 
P a  aa la a l l %
'9A 1 -.444
(9 1 ,.444
 a a a l l l    a la 
aa
 l l l  al . a a a l l l  al  a a 
a aa 
aa l  .
al a a aa aa  a
 a .

 l l l   l l a


l  # la a 
a
l a a a aa a
l a a   
aa l l l
 a
l  $  a a l%


l F l l l :('9' :('9( :(* :(( :(, al
 F9 a A B B ' ( A' A( A
F l l a
Ma   ,4.444 '4.444 '4.444 (4.444 (4.444 ~ ~ ~ ~ ~ '44.444
a al
 
Ma al -.444 '.444 ,.444 (.444 ..444 '4.444 -.444 *.444 *.444 '.444 ,4.444
a
l

 ~ ~ ~ ~ ~ '.444 (.444 '.444 '.444 ~ -.444
 a
 ~ ~ ~ ~ ~ '4.444 -.444 ..444 8.444 '.444 *4.444
l a
 aa ~ ~ ~ ~ ~ '4.444 ~ ~ ~ ~ '4.444
 a 
 
 l l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '.444 '.444
al
 l l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '.444 '.444
 
a a
 l l (8.444 (8.444 ',.444 /.444 ',.444 /.444 ''.(44 8.,44 8.,44 ',.444 ',4.444
ala l 
 a
 ala
 l l ~ ~ ~ ~ ~ (.444 *.444 '.444 (.444 (.444 '4.444
a a l
A /*.444 *:.444 (8.444 (:.444 ,4.444 ,4.444 (..(44 ':.,44 ((.,44 (4.444 **/.444

53
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
 a   la l . P a a l aa 
 aa a l%
~ A'  aa a %
7 A( (.444
7 ' '4.444
7 ( -.444
7 a (.,44
~ A(  aa a %
7 ' '-.444
7 ( /.444
 a (.,44
 a    a l a a  l a l a a
 a l  al a a a a a al  l a 
  al la l a .
I a l  a aa al a
l a   a 
aal l a a al a
l a a a . a a a
aal a  a   a
l a     
 #a    $  a  a l l l.

0)",c

'. Inre’istrarea productiei neterminate la inceputul lunii #  a 


 l l a   a $ a 
  a  a) 
a
l a a a aa # a l a  $.

6 1 :4' *.444
:('9'9A (.444
:('9(9B '.444

I a a  a


l a a a aa %

/'' 1 **' *.444

:(' " l l l a  a 


aa
:** " l    

(. Colectarea cheltuielilor ocazionate in cursul lunii #  l 


l a  a a l l$
~ a
l a a    a a a  a

6 1 :4' **/.444
:('9'9A /*.444
:('9'9B *:.444
:('9'9 (8.444
:('9(9B (:.444
:('9(9 ,4.444
:(*9' ,4.444
:(*9( (..(44
:((9A' ':.,44
:((9A( ((.,44
:(,9 a (4.444
54
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
:(-

I a a  a


l a a a aa a aa  l 
 l l  %

Ma  .4' 1 *4' ',4.444  a .4* 1 *4* -.444
 l a .4- 1 ,4' *4.444

~  l a   l l a   aa


........................

*. Decontarea prestatiilor reciproce intre sectoarele auxiliare.


a a a 
aa   ) a    a l
 %

:((9A( 1 :((9A' (.444

I a
l a a a aa a  a  a.

4. Decontarea cheltuielilor auxiliare catre sectiile sau sectoarele


beneficiare sau produsele beneficiare.

~  A'
6 1 :((9A' '/.,44
:(*9' '4.444
:(*9( -.444
:(*9 a (.,44

~  A(
6 1 :((9A( (,.,44
:(*9' '-.444
:(*9( /.444
:(*9 a (.,44

I a
l a a a aa a  a  a.

a a aa a l :((9A' :((9A( ~a  .


 a
l A' 1 ':.,44 A ( 1 ((.,44

5. Repartizarea cheltuielilor indirecte de productie # . :(*$ " a


  a  a
l a  a)l  l l a 
a
aa  a a   a l l l al  .

:(*9'

55
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
ChI CR1 65.000.(ct.923)
$ 923 / CR1 0,46
paza.de.repartizare( Y p C ) CR1 73.000( Y) 39.000( p) 28000(C )

~  '
,4.444 8 '4.444 8'-.444 1 .-.444 #  a
l $

  a a l l l   a a  a %

) 1
) 7 ?

A 1 /*.444 7 4,. 1 *,.444


B 1 *:.444 7 4,. 1 '8.444
 1 (8.444 7 4,. 1 '*.444
A .-.444

I a a  a


l a a   %

6 1 :(*9' .-.444
:('9'9A *,.444
:('9'9B '8.444
:('9'9 '*.444

:(*9(

ChI CR 2 38.200.(ct .923)


$ 923 / CR 2 0,55
paza.de.repartizar e( p C ) CR 2 29.000( p ) 4.000(C )

~  (
,4.444 8 '4.444 8'-.444 1 .-.444 #  a
l $

  a a l l l   a a  a %

) 1
) 7 ?

B 1 (:.444 7 4-- 1 '..444


 1 ,4.444 7 4-- 1 ((.(44
A *8.(44

I a a  a


l a a   %

6 1 :(*9( *8.(44
:('9(9B '..444
56
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
:('9(9 ((.(44

a a aa a  l :(*  :(* ( ~a  .


a a a a  
 l  .

I a
l a a a aa a  a  a.

6. Repartizarea cheltuielilor ’enerale si de administratie " aa la

aa l  a  l l l l    


l
l :('  a a a a  l l  .
l  a
aa   a   
 a
l a 
aa l l l    a a l%

:('9'9A '4/.444
:('9'9B -/.4441*:.4448'8.444
:('9'9 ,'.4441(8.4448'*.444
:('9(9B ,-.444
:('9(9 .(.(44
al *'(.(44

al ll  l %

Ch generale 24.800
$ 924 Cad min 0,08
paza.de.repartizar e(cos tul . prod .) 312 .200

**/.444 1 *'(.(44 8(,.844

(.,44 # A' a  $ 8 (.,44 # A ( a  $ 8(4.444#  a


l $ 1 (,.844 A 

 a a a l l l  al a  # a  l l  ala$%

~  '

A 1 '4/.444 7 448 1 8.-44


B 1 -/.444 7 448 1 ,.-44
 1 ,'.444 7 448 1 *.*44

~  (

B 1 ,-.444 7 448 1 *.-44


 1 .(.(44 7 448 1 -.444
al *'(.444 (,.844

l l 9 A 1 '4/.444 # .$8 8.-44# . al $ 1 ''-.-44

' B 1 -/.444 8,.-44 1 .'.-44


 1 ,'.444 8*.*44 1 ,,.*44
( B 1 ,-.444 8 *.-44 1 ,8.-44
 1 .(.(44 8 -.444 1 ./.(44
al **/.444

57
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
 c "c-"#c$"! c"+ #c% c#"+ #cc% c
$"%* c% cc! -"#"c! #"c%c$"%* c% c%c- )c

P P4  P'  A


a #  $
#  $ # a
l $ .  ~
. a
l 
8 ~
:('9'9A (.444 ''-.-44 -.444 ''(.-44 '44.444 '(.-44 ~
:('9'9B ~ .'.-44 ~ .'.-44 .4.444 '.-44 ~
:('9'9B '.444 ,8.-44 ~ ,:.-44 ..444 ~ '4.-44
al B '.444 ''4.444 ~ '''.444 '(4.444 ~ :.444
:('9'9 ~ ,,.*44 ~ ,,.*44 -4.444 ~ -./44
:('9'9 ~ ./.(44 ,.444 .*.(44 .4.444 *.(44 ~
al ~ '''.-44 ,.444 '4/.-44 ''4.444 ~ (.-44
A *.444 **/.444 :.444 **'.444 **4.444 '.444 ~

*.444 8 **/.444 " :.444 1 **'.444

P 1 P4 8  " P'

 % l a


l aa  a    
a  laa a
 a a     aa " .

A
a 1 ''(.-44 ~'44.444 1 '(.-44
'-44 " '4.-44 1 ~ :.444 # a
a aa
l   $
'(.-44 " :.444 ~(.-44 1 '.444

:(' 1 :(,

I a
l a a a aa a  a  a.

a a aa a  al aa%


~ 
 l l &
~   l :(,.

/. Inre’istrarea costului prestabilit ( standard) a productiei fabricate

6 1 :4( **4.444
:*'9A '44.444
:*'9B '(4.444
:*'9 ''4.444

I a
l a a a aa%

*,- 1 /'' **4.444

58
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
8. Inre’istrarea la cost efectivt a productiei neterminate.

:** 1 :(' :.444


'9A '9A -.444
(9 (9 ,.444

I a
l a a a aa   aa %

**' 1 /'' :.444

:. Inre’istrarea la cost efectiv a productiei terminate # a a


l  a   a $.

:4( 1 6 **'.444
:('9'9A ''(.-44
:('9'9B .'.-44
:('9'9 ,,.*44
:('9(9B ,:.-44
c c c c c c :('9'9 .*.(44c

a a a a l :('   .


I a
l a a a aa a  a  a.

10. Inre’istrarea diferentelor dintre costul prestabilit si cel efectiv.

~ l   aa   l aa


l
~    aa   l aa
l

6 1 :4( '.444
:4*9'9A '(.-44
:4*9'9B '.-44
:4*9'9 ~-./44
:4*9(9B ~'4.-44
c c c :4*9'9 *.(44c

I a
l a a a aa   aa %

*,8 1 /'' '.444

*,8 "    

11. Interfata dintre costul productiei si cheltueilile efectuate~ 


 al aa aa a  l aa  aa  l l a a aa
 l l a a  a la  l  a
l la  l 
  .
59
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
a   la  a  aa a 
 a.

:4' 1 6 **4.444
:*'9A '44.444
:*'9B '(4.444
:*'9 ''4.444

a a aa a   l :*'.

1Ô. Inchiderea conturilor   " l :4*

:4' 1 6 '.444
:4*9'9A '(.-44
:4*9'9B '.-44
:4*9'9 ~-./44
:4*9(9B ~'4.-44
c c c c c c :4*9'9 *.(44c

a a a a l a   .

'*. Inchiderea contului 900 # a a   a aa a aa$.

:4' 1 6 :.444
:**9'9A -.444
:**9(9 ,.444

 c c cc

al a al   l   aa aa  aa 


a
l a a  a  a  a a a #a $ a
 a 
  l l  .
 a  al a a l  l a
 l l aa
 
 .
Metoda presupune solutionarea urmatoarelor aspecte:
'.c a
l a a l al la &
(.c a
l a  a a l  a
 a l a a al 
a a
 a 
   la   a
 a.
*.c a
l a  a a l  a
 a l  l a
a ~ aa 
 a a a l .

1.c Stabilirea fazelor de calculatie


I a
l a a l al la a  a aa l %
~ aa a
 a a  aa al la &
~  l a 
  a
 a a  al  a
al a     aa a a al la &
~  a  a l aa a a   a l

  a al la   &
60
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
~  l  a
 a a  a  aa a la a
a  a a l a al la &
~ a    a a
l a a  a 
al la .

Ô. Stabilirea, determinarea costului semifabricatelor atunci cand in


cadrul unei faze de fabricatie de obtine, de re’ula, un sin’ur semifabricat.
I~ a a aa al la l a a la  l a  a 
   la al a a a a a a l a  l a 
a l a  al 
 l  .
I   l   aa  a al a a 
al la a   a  a a a a  
 a
l a     l   a l a
A #   $.

Costurile semifabricatelor se determina in doua variante:


~ a aa aa  a
 a
~ a aaa  a
 a
I   a aa l a a a a  a
 a l la 
a a la aa la ala a la l.

1.c Varianta fara semifabricate


l  a
 a l  aa  a 
 a  a a
 l l l     a a al a   a l
  a l la
l .
P a ala  al l   a  a aa  a al. l
l  a al  a
 al  a aa 
  a a
 l a al  a  a aa al la .

Ô. Varianta cu semifabricate
P   a a l  a
 a l ~ a a aa 
al la aa  a a l l l     al a
   a 
aa l  a
 a l   aa  a.
I a a a aa l a  al a la
l .
I l a aa 
 l l  a al  a
 al  a
aa .

I   a aa  


a 
  a   a
 a a
   l a    al a   a a
l a  l   l .

Determinarea costului semifabricatelor atunci cand dintr-o faza de


calculatie se obtin doua sau mai multe produse sau semifabricate

I a a al a l lal    a a l a


  %
~  l a a 
~  l l  al a
~  l ala a a a l a l  al
~  l al  al a  l l .
61
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
Exemplu pentru varianta cu semifabricate :

P 
  a  a a a al la a 
 a l l  l  a
l a # a 
 a
l a '  a F' F( $%
~ ' #F'$ 
  a
 al ' a
~ ( #F($ 
 (    P' P( a
l  a
 al a  a ~ aa  aa a a a .
 l l a a %
~  #F'$ % 7 -4.444.444 
7 I (4.444.444 

  a
 al ' a a *4 
~ ( #F($ 7 '4.444.444 
7 I (.444.444 

 a    %
7P'1'-  aa 1 (
7P(1 '8  aa 1' # l  a  ~  aa $
I  al a   a a a  la  

aa l P(.

#c-0cccc/c c

 c "c "c! "cc

:('9F'9 '9a. . al la 1 :4' -4.444.444

Ô c "c "c #! "cc

:(*9F9a. . a la 1 :4' (4.444.444

0 c $" 0"c c  "c #! "c c % +$c +$"c $#"c c %c
#c% #4"c$""c!c% c
c
:('9F'9 '9a. al la 1 :(*9F'9a. al la (4.444.444

"+ #"c% c# "1c 0#!c$"!c! ) 0 # c% +$c

; Ch
i Õ1
i
50.000.000 20.000.000
Ctu Õ Õ Õ 2,33.milioane.um / tona
 30.tone

£ c #"c% c #"4 %""c% c- )c

:4( 1 :('9F'9 ' /4.444.444

/4.444.444 1 # *4 7 (** l 9a $

62
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
c #c-0cÔc3c Ôc

 c #"4 %""c % c %+ -*" "c $" + c ! #c -0c $"!#c 3c
%c$#"c0c#c-c

:('9F' 1 :4' /4.444.444

Ô c #"4 %""c "c! "c-"#c-0 cc!cc

:('9F( 1 :4' '4.444.444

0 c #"4 %""c "c #! "c-"#c-0 cc!cc

:(*9F( 1 :4' (.444.444

£ c $""c "c #! "c! #c-0cÔc

:('9F( 1 :(*9F( (.444.444

c "+ #"c% c# "cc"c!c$"!%,cc

 al 1 ' 8 #F($ 8 I #F($ 1


1 /4.444.444 8'4.444.4448(.444.444 1 8(.444.444 l a 

a a l a
 a %
P' 1 '- 1 aa 1 (
P( 1 '8 1 aa 1 '

P 2 P
P' '- (
P( :c '

~ al l a a

º c c- # "c )# c

Pj 2 2
Kj Õ K P1 Õ Õ2 KP 2 Õ Õ1
Pb 1 2

' c c$"! c )#cc

qej Õ j * K j

qea1 15* 2 30.ue


qea 2 18*1 18.ue
Qe 48.ue

63
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
( c "+ #"c% c$c# c )#c%c#)# #cc

Chtotal 82.000.000.ue
Costue / c 1, 71.mil.um / ue
Qe 48.ue

al ll l  a a  a 

#)$ 1 9 7 ?)

#P'$ 1 '/' 7( 1 *,( l. 9a


#P($ 1 '/' 7' 1 '/' l. 9a

: c #"4 %""c% c- )c$#"cc!c$"!%cc

  :4( 1 :('9F' 8(.444.444

P' 1 '- 7 *,( l 9 E -' l.


P( 1 '8 7 './( l 9 1 *' l.

P a a
 aa a  a  
  a  l a
 a a l a    a 
l a a
  a  a  a a a
a l  l a
l 
l  .

c #"4 %""c$"!%"c-*" cc%c$"%* ,c

:*'9P' P( 1 :4(

#"4 %""c*" "cc

:4*9P' P( 1 :4(

%c- )cc%c$"%* c © c*" cc

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
64
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
c
 c cc

'.c P a a 


(.c al la l aa 
*.c A
a l la l aa

1.c Prezentarea metodei


M a aa "   a   al a a

a 
  a a l a
l .

 a a l l l al  a a a  %


a.c Dupa separarea cheltuielilor in directe si indirecte
b.c Dupa separarea cheltuielilor in variabile si fixe
A a 
la la a a l l l a 
l a a aa a a
l 
l a  l l al  9 l a  a   
 l l l a ll  al  .

 l l l   a %
~ l l a a
l " 
~ l l  " 

A a a a  a a l l al la   


  %
7 a   a al  
7 a a  a
7  # l l     l l  al 
a a $

Definitie: Standardele a  aa  al a


l 
aa
  aal a  la l aa   )a 
a .
aa l  a a  al .
I a l al l   l la a  a aa l 
 %
~ al
~ al
~ al .

c *""c c%" "c%#!"!c$c$"!%c

A aa  la
a a al la l aa  a a l l
 al la     %
~ al ll l aa  a al
~ al ll l aa  a a
~ al ll l  aa.

a.c Calculul costurilor standard pentru materiale (directe)

a
l  a l  a al l  a 
  a  l a l aa  a  al a a l .
65
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
P a
l a l aa a al l 
  a
l  %
~ a  # l aa $
~ l aa.

Norma de consum   aa     aa 


  .
Pretul standard  l  a l  al  a 
  a l a al .

 la a al l %

Chst .mat Õ Cs * s

 % " l aa P ~ l aa

 l l l aa  a al a


l  a a 
  a a a a  aa a a
 a. l l l
aa  a al   a  a a al a a 
 a .

 l% P a 
  a  A l * a  
 a al  .

a a l aa  l aa  a )%

al ll l aa  a al  l A


F l a al M P 0ala
#aa al $ aa 
a al
Ma al F ? '4 '.444 '4.444
G B - (4.444 '44.444
Z l ( 84.444 '.4.444
al (/4.444

b.c Calculul costurilor standard pentru monopera ( directa )

a
l  a a  a  a
la al  
 l  a .
P a aa al la  a a %
~ l aa # a  $ " a a a
l    
a aa  a a  a a 
 aa ~ a
  a a a  aa a a al a a al a &
~ a l ala a aa ~ a a  a  la a l
l   a a l a
l  al a a a .
l aa  a a a
l  a a  
 a a a .

66
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
Relatia de calcul este:

Chst .man ts * Tss %


 ~ l aa # a  $
 " a l ala a aa

Exemplu: P 
  a a l a a  A  aa 
 a    a ~ a
ll a ).

Calculul costului standard pentru manopera pentru produsul A


F l a al M P 0ala
#aa al $ aa 
a al
Ma al F '- (4.444 *4.444
G ( *4.444 .4.444
Z - *-.444 '/-.444
al (.-.444
Calculul costurilor de re’ie standard
 l    a la %
~  a l  a
l a # l l    $&
~  a   # l l  al  a a $.

Pentru determinarea calculatiilor standard de pleaca de la :


* cheltuieli de re’ie standard din ultimul an "  al  a
   aa a a a aa a   a  aa #' a$ a

l a a a
l a a l l l l aa ll  al
  l a a a   a   al  l l l
 aa     a  a a a
la a a.
7 evolutia cheltuielilor de re’ie pe ultimii 5-10 ani a a 
a
l a l l l  a l a  l l   l .
 a  l l 
 a aa
l   a   aa
 al a a a  al aa a  la a  a.
I   al a a a  al ll l  
aa l a  %
~  l aal 
~  l l
al

c c
c 
c cc

Al a a a a a la
aa  l l l   al   
 a l l l   a l a .
P  aa a 
l a l l l     a l
a a # a a
l  a $.
Cheltuielile de re’ie standard   a 
aa l l l   
a   l l a  a # )a $   a a a a
ll a  a aa aa ll a  a   aa
 a.

67
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
Vhs
Chreg .st Chreg . per . prec *
Vh
0 " ll a  a aa  al la a  a a ll
 l l l  
h ~ ll   a  a   aa  a

  la a a  a l l l     ll


 a  a a  al a a l l l a a
l   a ll
 a  a .
P l  l a a a  l a a a al
 l l l   a a a  a l l l a a
l .

.+$,c
 l l l  al  a  1 -44.444 
0 1 ,4.444 
h 1 .44.444 
 l l l   a aa a a %
~ *46 ~ l l a a
l
~ /46 l l  .

c % P l  a a a l l l a a a
a a  a a  a  a a a a  l .

40.000
Chreg .st 500.000 *
333,333.um
60.000
a a   aa a l l l l a a al a a l
 a a  l l l a a
l ~ a l   l l 
 a a aa a aa  a

Chreg .st Chreg . st (var) Chreg. st( fixe)

Ch 1 -44.444  a 1 *46 1 '-4.444 


  1 /46 1 *-4.444 

40.000
Chreg .st Õ 150.000* Õ 100.000.um
60.000
Chreg .st ( fixe ) 1 *-4.444 
Chreg .st 100.000 350.000 450.000.um


c cc

Ia  a al a a a l   aa  a.


P aa l l l l   aa l a a
  aa a
l  a .
I al l l l  la  ll   a
l a
# l l    $ al  l l a a a 
a a
l  a .
I al l l l l  l a a " l l  al a
 l l l a aa   .
P a a  l a a  l a  a a 
68
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
 l l  .

Cheltuielile de re’ie se impart in :


~ l l    a
l a # a a
l    $
~ l l   al # $.

.+$,c
a a l l l       a
l a
 l - a  a a l%

Evolutia cheltuielilor de re’ie pe o perioada de 5 ani si calculul


cheltuielilor de re’ie standard

P9 l P aa  a M a . 


 l ala ~- ~, ~* ~( ~' .. .
0ll 
a  a ,/.444 ,/.444 ,8.444 -4.444 -4.444 ,8.444 -'.444
 9
 l l 
~ a a '(.'44.444 '(.'44.444 '(.'44.444 '(.'44.444 '(.'44.444 '(.'44.444 '(.'44.444
~ ala A *.444.444 *.444.444 *.444.444 *.444.444 *.444.444 *.444.444 *.444.444
 l l
a a
l
~ aa ..,44.444 ..-(4.444 ../84.444 ..844.444 /.'44.444 ../(4.444 /.',4.444
 la)
~  ,..-44.444 ,/.444.4444 ,8.-44.444 ,:.444.444 ,:.444.444 ,8.444.444 -'.444.444
l a
 l l
 
~ ala ,44.444 ,44.444 ,4..444 ,4..444 ,'-.444 ,4-.,44 ,(4.444
 al
~ 
l a 
 *44.444 *44.444 *4,.444 *4-.444 *4:.444 *4*..44 *'(.444
a 
al /*.:/(.444

P   l  %
~ ll  al  2 1 ..444
 . Pl A
P 
  a  a   a 8- 9 #a 
 a aal  a$

0ll a  a aa # aa a a  $ %

0 1 ..444
 7 8- 1 -'.444 9

 a    l l l  aa   l 


#
 l l l l  $.

I. Cheltuielile fixe:
 l l l   l l  a  l a ll
 a  a . I a l l l   al  a   
 l l aa.
69
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

ChF .st Õ ChF

Ch .amort 12.100.000

II. Cheltuielile variabile:


 l l l a a
l    ll  al  
 a  l a a a.

$,c
'.c al ll l l l a a
l    la %

Chvt
Chvar .u Õ
h

(.c  a a l l l a a


l aa   la %

Chv.st Õ hst * Chvu

c Cheltuieli variabile cu reparatii utilaje :

Chvt 6.720.000
'. Chvar .u 140
Vh 48.000

(. Chv.st Õ hst * Chvu 1 -'.444 7 ',4 1 /.',4.444

b. Cheltuieli variabile cu ener’ia electrica :

Chvt 48.000.000
'. Chvar .u Õ Õ Õ 1.000
h 48.000

(. Chv.st Õ hst * Chvu 1 -'.444 7 '.444 1 -'.444.444

III. Cheltuielile mixte

P  l l l  a laa  a  a a a.


 aa a a a a
l a a a l a  l  l
 a   .
a aa a a a a
l   l a a   l l 
aa a la a .

Aplicarea procedeului punctelor de maxim si de minim presupune :

c /c!"+ #"c "c)" * c# "c


70
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
c
Chmax § Chmin
c Chvu Õ cccccccccccccccc&+.c/c&+ #c
max § min
c
c /c!"+ #"c  "c )" * c c $#"c c #+ c $" !c
!c4% #c
c
c Chvt Õ Chvu * hOt c
c
c /c !"+ #"c  "c - .c c ! #"/c #+ c $" !c !c
4% #cc
c
c Ch .T ( t ) ChT( t ) § ChvT ( t ) c
c
c c+ .c%#!"!c%c!"+ #c!$c" c,c
c
c Chmixt .st Õ Chv. st ChFst c

 l l l a a
l aa   a  la l ala
a a
la aa  aa   l l a   
 aa ll a  a aa.

Chv.st Õ Chvu * hs

ChFst Õ ChF(t )

a. Cheltuielile mixte cu salariile personalului

'. Al a a  l  l a   

415.000 § 400.000
Chvu 5.um
50000 § 47000
(.  a a l l l a a
l al   a a  aa #1~'$

ChVT ( N §1) 5*50.000 250.000. um

ChF( §1) Õ 415.000 § 250.000 Õ 165.000. um


ChFst Õ ChF( n §1) Õ 165.000.um
Chst Õ Chu *hs Õ 5*51.0000 Õ 255.000. um
Chmixta. st Õ 255.000 165.000 Õ 420.000. um

b.. Cheltuieli mixte cu ener’ia electrica


309.000 § 300.000 9000
'. Chvu Õ Õ Õ 3.um
50.000 § 47.000 3000

71
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
ChT ( n §1) Õ 309.000 § 150.000 Õ 159.000
ChFst Õ ChF( n §1) Õ 159.000
Chst Õ Chu * hs Õ 3*51.000 Õ 153.000
(.
Chmixta. st Õ 159.000 153.000 Õ 312.000.um
Chreg .st / produs Õ r.ore / produs * Chreg. st / ora

Chreg .st / produsul. Y Õ 8,5*1.450, 40 Õ 12.328, 60.um / produs

Observatie: l l l  aa a al l a a 


  a  a a    l l l  aa 
  a  l l a  a aa a la al l 
  a  a  a aa.

 a l l l a


a l a l al la 
 # a al a a  $   a  a l l l aa
 
aa  l l l aa .

Fisa cheltuielilor standard pe produs - Produsul A -


A l al la M a P # $ 0ala
 #aa$
#$
I. Ma al  (/4.444
~ a. F ? '4 '.444 '4.444
~ a. G B - (4.444 '44.444
~ a. Z M ( 8.444 '.4.444
II. Ma a  a
~ a a ? '- (4.444 *4.444
~ a a  ( *.444 .4.444
~ a a M - *-.444 '/-.444
III.   7 '(.*(8.4
I0. aa  -,/.*(8.4

7 l l l  aa   a  a a  a  


l    al    al a a 
 la l l l  H # a al  8 a a  a$ 7 al a a
  a la a a a  l l  I.
I a a  a   a l l l  al  
 a aa.

 c 

c  cc c
c c

A
a l   >  a a l l al la  a
 .
A l a a %
~c a
a  la l l l aa a al l
~c a
a  la l l l aa a a
~c a
a   aa.
I al a a a
a l   a a l a l ~a  a.
72
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

1) Abateri de la cheltuieli standard cu materialele "   > 


l > a a l ~a  a %

a$ a 

$ Jl a a

I al a a a


a l  al la a=   a 
 = K  < aa a a a
 a> # J  > K # J
aa$.
c
; c!cc,c
c
~c 
cc c
 cc× c 
c 
 c

7 

cccccccccc Ycm Op Õ OCe § Cs * Ps c


 ~  
~ aa
P~ J aa

7 al J a
 a>

Ycm Otp / Õ OCe § Cs * Ps * 


 ~ al J
2~ J a   al a>
c
~c 
cc
c 
c 
 c

7 

Y pm Op Ce * Oae § as

a~ J  

7 al J

Y pm Otp Ce * Oae § as * Q

A
a a la l l l aa a al l  a
l a  
  > la =l a=  = K  < aa a a .

~ 
 cc c× c 
c×c 
 

L 

Y.ch.st.mat Oprod Õ Ce * Pe § Cs * Ps
a
73
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
Y.ch.st.mat Oprod . Ycm O p Ypm Op

7 al J

Y.ch.st.mat .Otp OCe * ae § Cs * as *Q


a
Y.ch.st .mat .Otp Ycm Otp Y pm ,Otp

 " al 

pe produs
Norma de consum
(baterea de la consumul
standard )
pe total produse

Y.ch.st.mat.

pe produs

r et de aprovizionare
(baterea de la pretul
standard

pe total produse

 <c
c
c  a a
 >  A 
J   l a al % A K .
a a a a
 a>  -444
 .
 l aa J l aa a l  K l al l
al a
a l  > a ) %
F l M P J
Ac Ap A totala
a al
 P P P. 2 P. 2 P 2
F ? '4 : '444 '(44 ~'444 ~-444444 '844 :444444 844 ,444444
G B - . (4444 (4444 (4444 '44444444 4 4 (4444 '44444444
Z M ( ( 84444 /-444 4 4 ~'4444 ~-4444444 ~'4444 ~-4444444
al ':444 :-444444 ~8(44 ~,'444444 '4844 -,444444

2 1-.444
  l A

74
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
Ycm O p OCe § Cs * as

1 #:~'4$7'.4441~'.444
A1#.~-$7(4.4441 (4.444
1#(~($784.4441 4

Ycm Otp OCe § Cs * as * Q

1#:~'4$74'.4447-.4441~-.444.444
A1#.~-$7(4.4447-4441'44.444.444
1 #(~($784.4447-.44414

Y pm Op Õ Ce * OPe § Ps

1:7#'.(44~'.444$1'.844
A 1.7#(4.444~(4.444$14
1(7#/-.444~84.444$1~'4.444

Y pm Otp Ce * Oae § as * Q

1:7#'.(44~'.444$7-.444 1:.444.444
A1.7#(4.444~(4.444$7-.44414
1(7#/-.444~84.444$7-.4441~-4.444.444

Ô) Abaterea de la cheltuielile standard cu manopera "   > 


l > a a l ~a  a %
a$ a
a  la a  # l aa$

$ a
a  la a l ala a aa
al l a> a>  = K al a K  a
 aJ < a  a>  al a a .

pe produs
baterea de la timpul
standard

pe intreaga
productie
Y.ch.st.man.

pe produs

baterea de la tariful de
salarizare standard

c pe intreaga
c
productie
c
c
75
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
; c!cc,c

a) Abateri de la timpul standard cu manopera OYts

7 

Yts .man O p Ot e § t s * Tss

t e ~ l  
t s ~ l aa
| ~ a l ala a aa

7 < aa J

Yts .man Otp / Q Ot e § t s * Tss * Q

) Abaterea de la tariful de salarizare standard cu manopera OYTss


7 

Y Tss . man Op t e * OTse § Tss

| ~ca  ala a  


7 < aa J

YTss .man Otp / Q t e * OTse § Tss * Q

> al ll a
a l l > a   > K a
a a
la> l > a #a
a a al> la l l l aa 
a a$.
7 

Ych.st .man Op t s * Tse § t s * Tss


sau
Ych.st .man Otp / Q Yts.man Op YTss .man O p

7  aa 

Y
ch. st . man t tp †
Ote * Tse § ts * Tss *
 

sau
Y Y Y
ch. st . man tp † Tss . man tp † ts .man tp †
   

 l% al l a>  la a


a l  a al .

76
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
0) Abaterile de la cheltuielile de re’ie standard ~   > 
>a l a %

a$ a
a  la
 l  al la a al la #a
a  l$

$ a
a  aa a
$ a
a  aa 

a)c Abateri de la bu’etul nerecalculat sau recalculat

€c la
 l  al la
P a
 l l l  a> l l l   l l l
 
 l J al # al la$. a l #a
a l $ a J  l a
< = ll a  a aa  aa
l < aa 
ll a  a  .
  >  l l l   ll a a >= a a
 l l l a a
l l Ja ll a  a .

€c la
 l al la
P  al la a
 l # J a 
 $ < J 
ll   a  a .Î a  l a l aa
l a a
a l 
 l a .
A
a l la
 l al la a  al la a   K a
a 
 l.

b) Abateri de capacitate "   a < J al  l a a


aa >J  J .

c) Abaterile de randament " l=> al  l a al aa >J  J 


 aa K  a
l a a al a> #l l   al a.

0ll a  a a  %


~ aa ,.444
 a a
a  aa a
~  ,.444

2 #
 $ '
 aa la ( %
~ aa (.444
 a
a  aa
l
~  '.-44

c
c
c
c
c
c
77
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
c
 c / c

'. P a a  al>


(. Aal a laJ J~ ~l
*. al l  >

 c "0#"c4#"=c
c
  > al l  aJ al. A la
a> aa a l <
a a
l K  K la a <  a la  a a l a a a
 l l l a a
l .
 l l l   a l l  > a l l 
aa a K aa al a  a >> a a a <
a .
F a a  a  J =a  a  l al> a a
l>
 a> K 
J
> a>.

. 0 F
      aa a
 >   >  al

Un produs ’enerează:
~c  J =a a a c
~c  a × "  a < J  l l l a a
l a
~c 
J
> a> c

cccccccccccc cc c

l a 1 l ala a a


l> a>

cccccccccccca ~×c


J a
> a> #a)a a a la $  l a>
 a  a l l l  K  
J  a a  .
 l l l  K l > K   > a al
<  .

~ al <  

 P 


 %

al . A 0 T #2$

Ch.totale ChVT ChT


78
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

ChV T ~ l l a a


l al
ChT ~ l l  al
Cbt ~ 
J a
> al>

P l#P$10  al #A$~ l l al

a Cbt § ChT

Cbt CY § ChVT

a CY § ChVT § ChT

M a a <  a  J a


 a> => K < aa>.
P  laJ l al l a  a aaa
l l a>
 al laJ < a  ~   > a l%

" "c .$ ; c +*c


'. a aa A
(. l l a a
l al ChT
*. 
J a
> la  Cbt
#'~($
,. l l  ChT
-. lal #P 9P  $ P9P
#*~,$

a  l   >  l l  %
~c J =a a P
~c l ala a a
l> a> 
~c 
J a
> a> la  


Ô c  c <c <//&


c>c c c
c

Î al <   al> <~ laJ l > ll 


a  a  l K l l l a a
l a  al> a ll 
a  a aa a a  J K l  l l l  . A a <
 laJ >l  #l$ a  a  a> l l
   a a a  al> a  a a  J a 
aa >J  J .
c
%=c"; c%c.$" +=cc9"c"+=" "c #! " ,c

'. P l  l


 ac
(. Fa l a  |
*.  l  aJ> a c
,. I all  aJ> c

79
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
 c

cc
c
c

c c
c

c 
"   a a l a l  l a  a la a l l l al 
  l a lal 4 a > a     .
 l l l  a >  
J l
 a .
 a  
J > a al a>   ll l 
 l
 a  a  al 
J a
> a>
Î  
   al a =a la  ll l  l
 a
 a   al> 
J a
> a>.
c
; c!c,c
~c = a a a
 > K  

Cheltuieli . fixe.totale
Pe Õ
Cbu

~c = a a a
 > K  a l 

Cheltuieli.totale. fixe
ae
Cbu

Cbt
Cbu
Qvi

vi ~ a a a  => K < aa>

Punctul de echilibru poate fi exprimat:


~c a a   a a a  
 a
 a> K =>
 a l l l > al   l # a  a 
 l l l$.  a a laJ a  al> a l  l
.
~c al   A la  ll l  l


Cheltuieli . fixe.totale
Pe Õ ~ a a 
Cbu

CY QOae * avu ~ al


ae

P ~ Jl =a a

 Pe c ca a a a .

~c al> aa> =   < aa J a


 a> 
<    a l < = > a)> la  ll l 
 l
.

Q Oae
0
0 ae *100
Q vi

 = l  l


 a a
l K a a 

 a
 a> K =>  a 
J  a  .
80
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

Relaţia de calcul va fi:

Cheltuieli . fixe.totale
 fvi / r ofit .dorit Õ
Cbu

Q fvi / Pr ofit.dorit ~ a a a a


 a> => K < aa>  l 

c
.+$,c
c
 a K   . >a l %
~  a 1 / l
~ J =a a P 1 '4 l
~ 2 1'44.444

~ l l  al '(4.444


1P~ 1 '4~/1*

ChT 120.000
ae 40.000buc
Cbu 3

CY 40.000 *10 400.000lei


ae

40.000
0
0 ae *100 40 0 0
100.000

 a a 
 a
 a> K => a l < = <  a > 
J >
  .444 l M

ChFT r ofitul .dorit 120 .000 6000


 / r ofit .dorit Õ Õ Õ 42.000buc
Cbu 3

a  l ala al>  ,(.444


 M

A127P1,(.4447'41 ,(4.444 l
ChT ChVT ChT OChvu * Q ChT O7.000 * 42.000 120.000 414.000 l

a CY § ChT 420.000 § 414 .000 6000 l


a

 l ala > >= a aK  l> J a  l l l a a


l .

c
c
81
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
c
.+$,c
c
c Î al < a <  a K  a l %
~ a
 > * A B < >a l a >J %
7 A *4.444

7 B (4.444

7  '4.444

~ 
J a
> a> '84.444
~ l l  al '(4.444 l
>    l  l
.

Cbt 180.000
Cbu 3 l
Q Y Q p QC 30.000 20.000 10.000

ChFT 120.000
Pe Õ Õ Õ 40.000

Cbu 3

Ô c 
c c  ~ Fa~ > a
l a a J al> K 
al l a> al
 = a l a   a a  a= 
J a l
  la al a a   a a .

; c!c,c
 c c*0c#" *; c*"c? cc c
~c al ll 

Cbu
Fa Õ *100
Pvu

~c al 

Cbt
Fa Õ *100
CY
Pe

* c c*0c "c- .c? cc cc# )c c

ChFT
Fa Õ *100
CY
Pe

 = a l a al a a  a A la  ll P .

CY ChFT
Õ
Pe Fa

  laJ a al l  a a  a K P


Chvu
Pvu Õ
1 § Fa
82
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

.+$,c

 <   K  a a  vi Õ '44.444P1'4 l 9

1 / l 9

F T 1'(.444 l
>   a l a al a .

~c 


1P~ 1'4~/1* l

Cbu 3
Fa Õ *100 Õ *100 Õ 30 0 0
Pvu 10

~c al 

A1P721'47'44.4441'.444.444 l

300.000
a *100 30 0 0
1.000.000


t 1'44.4447*1*44.444 l

ChT 120 .000


Pe Õ Õ Õ 40.000 Ú 
Cbu 3 Pe

120 .000
a *100 30 0 0
400.000

chvu 7 7
Pvu Õ Õ Õ Õ 10
1 § Fa 1 § 0,3 0,7

Fa l a  > la
aa a >   laa a <
a
 aJ a   J  a < a
 aJ a a a a
 aJ a
 .
 J a laa < a
 aJ  Fa l a  aK
l   a  a
 aJ  Fa l a > a a .

0 c
cc
<@c cA%c3 > <  la 
 = > a> => l a@ l < = a a > a)> la all P #> 
 < a  l$

83
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
al l a> < a l a a %

CY § CY
'. $s ae *100
CY

(. Ks Õ G § g

"  > <  => l al #'44$


"  > l  l
 a 6

a
*. $s *100
Cbt

.+$,c

P
aa ll la a l a al a > al l ?.

1.000.000 § 400 .000


Ks Õ *100 Õ 60 0 0
100 .000

?1'44~,41.46

180.000
Ks Õ *100 Õ 60ƒ
300 .000

40.000
ƒP Õ *100 Õ 40ƒ
100.000

A1'.444.4441P72

P Õ Cbt § ChFT Õ 300.000 § 120.000 Õ 180.000

£ c#")c!c% 4"#;=c%c" > < al a


l = >
 a> => l a l < = <  a > a)> la  ll P .

Is CY § CY 1.000.000 § 400.000 600.000


ae

~  a  a aJ P K Fa

84
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

Fundamentarea deciziei privind vanzarile pe baza


factorului de acoperire Fa

 a a l a   a a aa 


 a la  
a a .

ChFt
'. Pe Õ
Cbu

Cbu
a *100
avu
Cbt
(. a *100
CY
Cht
a *100
CY / am

CY § CY / Pm
Ks Õ *100
CY
*. Ks Õ G § g
P
Ks Õ *100
Cbt

,. I 1 A " A9P

M a  "  aa  a al la a   a 


aal a.


 1 P " 0

P9P 1 
 " F

Exemplu privind adoptarea deciziei pe baza factorului de acoperire.

      % A B . a a 


a  a a al  a a l %

a a  ala
. I a a a 
 al l Pl A Pl B Pl A
 6 6 6 6
'. a aa '-4.444 '44 :4.444 '44 .4.444 '44 *44.444 '44
(. l l a a
l .:.444 ,. ,-.444 -4 ...444 ''4 '84.444 .4
*. 
 a
a 8'.444 -, ,-.444 -4 ~..444 ~'4 '(4.444 ,4
la  #*1'~($
,. l l  ~ ~ ~ ~ ~ ~ :4.444 *4
-. P # -1*~,$ *4.444 '46

85
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
.:.444  a ,.6  A # '-4.444 7 ,.6 $
F 1 *44.444 7 *46 1 :4.444
P 1 *44.444 7 '46 1 *4.444


 1 A " 0

 la a  '(4.444 a %
~ :4.444 l l 
~ *4.444 .
A a a a a  
.

 a a  a
 a a l  al a a  
aa l a # a a a a a aa  la l $ la
 l A B a a la l A # ~ a a a l a  l
a  a$.

Cbt 81.000
Fa Y Õ *100 Õ *100 Õ 54ƒ
CY 150.000

Cbt 45.000
ap *100 *100 50% c
CY 90.000

Nota %  a    a a aa a  a


 a a
l a aa a a  a  al #-46$ a l
A l B ~ a a a l a  a a a  
 l
aa a la a a    aa l .

Situatia pe produse dupa scoatarea din fabricatie a prodului C si alocarea


e’ala a cifrei de afaceri a acesteia catre produsul A si B

. I a


 al l Pl A Pl B al
 6 6 6
'. a aa '84.444 '44 '(4.44 '44 *44.444 '44
4
(. l l a a
l 8(.844 ,. .4.444 -4 ',(.844 ,/.
*. 
 a
a :/.(44 -, .4.444 -4 '-/.(44 -(,
la  #*1'~($
,. l l  ~ ~ ~ ~ :4.444 *4
-. P # -1*~,$ ./.(44 ((,

'84.444 7 ,.6 1 8(.844 1A " 0
*44.444 7 ((,6 1 ./.(44
P 1 
 " F 1 ((,6
'44 " ,/. 1 -(,

 l %
P  aa a  a
 a a l  al a a a l a 
aa  a  l A B a a 

a a a  ~a a) la
  a 

 al la ,46 la -(,6  a 
86
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
 a   # l a   '(,6$

Optimizarea rezultatului exercitiului pe baza factorilor


care contribuie la realizarea acestuia

a al a a l l a l 


 a a %
'.c P l aa
(.c 0ll  al 
*.c l l a a
l a
,.c l l  al
-.c a 

I a a a a  ll l  a a lal 

a a  a 
  a a #   a a  a 
 a$.

P9P 1 A " 0 " F

Influenta factorilor a   a a l  a 


 la  a    ~  # Fa ? I 
$ 
 a a l%

'.c Majorarea pretului de vanzare  a  a  a a


a a la  a  ala l 
a)a a    a a
 aa .

P l l a 1 ; #a a a aa 7a)a a  $

Fa ë P ? 1 ~ ë

a a P — ? ë

(.c Majorarea volumului fizic al productiei   a 


a a a a l a a la  l a
 l  a a a aa l 
.

P 1 ; # a a a aa l 7 


 $

Cbu
Fa Õ *100
Pvu
Fa l a  aa  a  a 
 P  ~a  a

Fa   a P   a ? ë

*.c Reducerea cheltuielilor variabile unitare  a  a 


a a a a la  l a al l
 a a a aa  a a .

87
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
P l l a 1 ; #a a a aa 7  a  l.a a
l $

 a a l l l a a


l a l la  a


 a l al .

Implicatiile asupra indicatorilor se prezinta astfel:

Fa ë  a a  
 a
a

P  la aa )

? ë I ë

,.c Reducerea cheltuielilor fixe  a a a #  a a


 al l l  l  al    $ a
 la  l a al   a  a 
 l ala.

P l l a 1 ;  a  l. 


 a l  a l  l a  a  a  
 #P 
 0 aa$.

In optimizare, intotdeauna factorul de acoperire nu scade, ori creste,


ori ramane neschimbat.

Fa aa  a P ? ë

-.c Modificarea structurii productiei    a 


 l a l a  a  a    a a
  l # a  a la $ a l a  
 a .

A aa  a a  a   l a al   a


   a  a 
   a 
 aa 
 la l a l a  l a  a.

P l l a P1 -qa * Cbua § -qb * Cbub

-qa ~  a a a  l  a la l 


a l a   a # l a! al $

-qb ~ a a a   la l a l a  


a a

Profitul suplimentar  a a l  aa
 aa a  a  l 
 a
a a
 aa.

Exemplificari pentru optimizarea rezultatului exercitiului


88
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
(implicatiile celor 5 factori$

'.c   a
 a a A B. a a  ala  aa
a ). P  a a l # lal  l $ a
aa l a %
a.c  a l aa ( l 9D  a  l a
 &

.c Ma)a a ll  al  '46&
.c  a l l l a a
l a ' l 9D&
.c  a l l l  al .4.444 l &
.c M a a   a l%
~c  a ,4.444
 la l A ~ a a a l a  
a a &
~c a a ,4.444 D la l B ~ a a a l a  
a a.

 
  M a
l    
a  a
I a al # ' F # 
 ala aa 
 l 9D$ .4444 l $
#( l 9D$  %
# '46$
'. a aa 
~ . . A .44.444 /(4.4441 ..4.4441 .44.444 .44.444 '.444.4441
.4444 ? F '4 #.4444 F .4448 '44.4447
l 9D '( l 9D$ .4444 '4 l
,44.444 -44.4441 ,,4.4441 ,44.444 ,44.444 84.4441
~ . . B
#-4444 F --.44478 '4.44478l
-4444 ? F 8 '4 l 9D$
l 9D '.444.444 '.((4.444 '.'44.444 '.444.444 '.444.444 '.484.444

al A
(. l l
a a
l *.4.444 *.4.444 *:..444 *44.444 *.4.444 .44.444
~ . A
.4444 F . l 9D *44.444 *44.444 **4.444 (-4.444 *44.444 .4.444
~ . B ..4.444 ..4.444 /(..444 --4.444 ..4.444 ..4.444
-4444 F . l 9D
al 0
*. 
 a

a la  1 '~


( (,4.444 *.4.444 (.,.444 *44.444 (,4.444 ,44.444
A 1 .4444 D F , ,46 -46 ,46 -46 ,46 ,46
l
, '44.444 (44.444 ''4.444 '-4.444 '44.444 (4.444
FaA 1 7'44 (-6 ,46 (-6 */-6 (-6 (-6
'4
B 1 -4444 D F ( *,4.444 -.4.444 */,.444 ,-4.444 *,4.444 ,(4.444
l
(
FaB 1 7'44
8
al 

,. Fa   *,6 ,-:6 *,6 ,-6 *,6 *8886


  
 ë N ë N ë
*,4.444 1
Fa 1 F'44 - . 4 .4 4 4
'.444.444 7 '44
' .( ( 4 .4 4 4

-. l.  al (44.444 (44.444 (44.444 (44.444 ',4.444 (44.444


89
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
.. P #.1*~-$ ',4.444 *.4.4441 '/,.444 (-4.444 (44.444 ((4.444
-.4.444~
(44.444
/. P l -88,6 *-/(6 -88,6 ,,,-6 ,''86 ,/.*6
 l
 # a 1
( .0 0 0

 al$

- 0 .0 0 0
7 00

8. A la  ll P -88.*:( ,*-./(* -88.*:( ,,,.,,, ,''./.- -',.,4*


:.  l ,''.6 .,(86 -''.6 ----6 -88(6 -(*/6
 aa ë ë ë ë

A 1 .44.444 " *.4.444 1 (,4.444


B 1 '4 l " . l 1 , l

In cazul punctului de echilibru, in situatia in care intreprinderea


produce si vinde mai multe produse, explicatiile vor fi facute pe baza
datelor din tabel din cadrul situatiei initiale:

 

Õ

 0 0.000
 Õ Õ Õ 009.
 / 
 
.
.
 
60.000# $ 0.000# $

00.000
 Õ Õ 6 .72 .  a a a a
009

 6 .72
 Õ 7 00 Õ 7 00 Õ 5O 6 a ala
 50.000 60.000

 a  la  l l  l


 a a a 
 a  lal  al a
 a  a  aa  a a
 lal a
 a .

Stabilirea structurii productiei si a cifrei de afaceri la nivelului


punctului de echilibru

Situatia la punctul de
Situatia initiala
Pl echilibru A9P
a. 6 a. 6
A .4.444 -,-, *-.*44 -,-, *-*.444 #*-*44
D F '4 l 9D$
B -4.444 ,-,- (:.,(, ,-,- (*-.*:( #(:,(,
D F 8 l 9D$
al ''4.444 '44 .,./(, '44 --8.:*(

.,./(, 7 -,-,6 1 *-.*44 D


.,./(, 7 ,-,-6 1 (:.,(, D


 1 /(4.444 7 -46 1 *.4.444
90
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

 c c3c c%c c


 c cc

A aa a  aa   a


 l   l
   aa a a  . a  l a a la a a  aa
aa  aa a l  a  la .
Metoda tar’et ² costin’  a a a l aa  a a
   aa l  a a a   l a  
a la a 
 ~ l a all a # l  a
 aa aa  aa a l $.

 c cc

1. Analiza se face pe intrea’a durata de viata a produsului,  a


 a a a 846  l  aa)a a 
aa  a l .

Ô. Rezultatul este urmarit tot pe intrea’a durata de viata a


produsului  a  la  a  aa a l #la laa #
  a a a  l  la a a a a .
 
 a  aa a a a aa  l .

0. Costul produsului stabilit ca un cost tinta al l aa   a


  la aa # l  $    la  a 
a)a   a a a aa.

l a 1 P l  " Ma)a  

P l    aa  a  a  a 


a  a.
Ma)a    la a)a  a  l   
a  a .
Ma)a a  aa a a l a a a  la a
l aa a  .

,. a a a  
  a  firma inre’istreaza
anumite costuri potrivit metodelor traditionale   a a la
a a l  l  # a   ala  .$ a l 
al la 
 a a l  a.

l a 1 8 I  8  al  a. 8  a 


#  a l l  al$

I a
l a   aa l a  a l a 
  )la 
 .

Esenta metodei a a a  laa a  aa a  a 


a l a l a aa l a a
91
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
a a   a a la a a %
a). Costul tinta este, de re’ula, impus de piata #a  a
   a a a a)  $&
b). Costul estimat arata consumuri de mijloace a aa a a 
  a  a 
  a a
l a .

Costul tinta a al a l  l a l  l l a


costul estimat a  l  )la 
 . Ia  laa a
 aa a l aa l a  a
l  lal 
 aa aa  aa.

a a
l a lal a  a a l   l a
%
~ l  &
~ l a.

c 0c% +cc "c$ c3c%c% +cc


c
c 0c% +ccc -"c!c-" c&# " ccc3c cc

.+$,c- c.".cc

l a 1 8 I 1 :- 8 '8, 1(/:


a a l a 5 l a —  

 aal a 
 a a a   la 
 a ala aa.

. A' 12 7 P l aa 1 (-7'4.444 1 (-4.444


A( 1 '..444 7 4( 1 ,44.444
A* 1 (4.444 7 ((- 1 ,-4.444

 al a 1 l a a 7 a a a

' 1 (/: 7 '4.444 1 (/:.444


( 1 ('/* 7 '..444 1 *,/..84
* 1 '/*. 7 (4.444 1 *,/.(44

 lal a  aa aa  aa a l  '(..'(4


l a aa  # '4(.844 8 -(.*(4 ~(:.444$ la a l
a laa a
 a .

Ma)a   1 ''- 6 # -8'-8(4$9*

92
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
c c c c 
cc
cc

Procesul elaborarii bu’etelor

I al   al la a   l aa 


 la 
 l a a   la a    #
 a
 ~ a$   a a  al a 
 a 
 l
a
l   l.

P l la
a a
 l  a  a a l a .

c $c #c$"%c!c$# - "c,c

1. Stabilirea obiectivelor.

 l  a  la a a a a aa  
a a  aa  .
Pa  a
l a 
 l  aa 
l a  l 
la a  a a a  a  a  a   
 .

Ô. Identificarea potentialelor strate’ii,   a


l a 
l
  a  a a a a 
la a  a 
 l a .
Pa  a  a a a 
l   a   a
a
l   a 
 aa.

c $" c!c%"4 c4#",c


a.c Strate’ia costurilor,   l a a  aa
 l a   al a a  a .

.c Stra’edia elitei   l a a  aa 
  a a a ) a  al al a " .
.c Strate’ia efortului concentrat   l  la a
a  a a    aa.

a l   a al  a a  a l a 


 l l a a
l a  l al a .  l al a 
 a la  la   a .

0. Evolutia optiunilor strate’ice.

"4 c"# )c%#c)c$c*0c"+""c" " ,c


a.c Oportunitatea " aaa a a a a a a al aa 
a l  a a  l a a a a l a .

.c Fezabilitatea ²  a aal a 
l a al a a a l
a .
.c Gradul de acceptare   
l a a a a a a 
a a a aa al l al al  a a al
a .

4. Selectarea directiei de actiune


93
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

a l a a  a  l a a  al a  a l a
l    la l   l.
 la   l   a 
 l l a 
a  a l     a al a la l a  a 
 a a  a a a  l a .
Pla a a   l l a ala   a  a
l a   a la l  a     al a 
  
a l.

a '~,  la a a   l.

5. Implementarea planurilor pe termen lun’ sub forma bu’etelor


anuale.
Pa  a aa aa  a la
 a a ~ a. B l 
  aal a   a a la l   l. P 

 l aal  a a la l   l.


B l aal  a a lal   l   a 
 l la
a a
 l a   a   ~  la al
 
  a a a aa a l la a 
  l.

6. Monitorizarea rezultatelor efective  a la a a 


 a a a l  la l   la a aa
a  a .
Pa  a a a a  a l a
l a a
aa 
a  a a a aaa l
 a .

7. Stabilirea diferentelor dintre datele efective si cele bu’etate, aal a


a a la a  a  a la a a
a #  $.
a a
l a   l  la aa l a %
~   a a
 l a a a  l  a a
 aa -&
~ aa a a a al aa  la al a a 
 l a
 a a  l  a a aa ( "  a a 
l l  
a  .

a l -~/ a a  a


 aa aala.

c
c 
c
 c

'.c Planificarea " a a  a l aal 


 la a  l 

 

(.c Coordonarea " a a  a l 


 a a l a a 
 la a a   
 l .

*.c Comunicarea "


 l 
 a a a l 
 a
l a aa ala a l a a a  a a 
 aa 
aa 
 .
Pa 
 l   a
l a  a a a
94
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

 l    l a a a  la 
 l 
a l  l  .

,.c Motivarea " aa a ala a 


 a  al a a

 l l a 
   la .

-.c Controlul " a  l a  a l aa 


 la aa
 a  a   .

..c Evaluarea " a  a l aa  a l aa l ala .
Pa  a a ala a   aal a aa
l a
 a l    a a al a a  a .

c cc 
c
 c 
 c

1. Comunicarea detaliilor politicii de bu’et si a reperelor catre


persoanele responsabile de elaborarea bu’etului.
 a  a a  a a a a la l 
  l a a   ) a l  a l a
l 
a l  l a  
 l  l  al a a 
 l 
  l .

Ô. Determinarea factorilor care restrictioneaza oferta.


 a
l   la a aa l aa a a  .
 l a l     .

0. Elaborarea bu’etului pentru vanzari.


I  a  l 
  l a a la aa # a a a aa
 aa $  a. I a a  a
 l  
 a
 l aa l .

4. Pre’atirea preliminara a celorlalte bu’ete.


P  la
 l aa l a  la aa a a  
  l lal
   %
~
 l l a  &
~
 l l  &
~
 l l l l    &
~
 l l l l  al  a a &
~
 l  l a   a al &
~
 l  l   &
~
 l  .

a  a a 


   al a a al a 
al l l l   l 
 l a   B l   
 l l a l  la  al.
l  la  al a aaa
 l  # a
l@~l$ 
lal  al.

95
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
5. Ne’ocierea bu’etelor din treapta in treapta cu superiorii.
  l l 
 a a a   ) # aa '$.
B l   )  a a l    aa  aa
al  l 
  a l a a aa  al a 
 l l 

 a .

6. Coordonarea si revizuirea bu’etelor.


P aa
 l # l 
 $ a  a a 
al l   l 
 a a  la.
I a a a a aa a l
 
  a
 a a
l al
  la  a a a
 a a
 l l al aa .

7. Aprobarea finala a bu’etului.


a  a   a )  a
 l a a 
a
a aa l a.
A
a a
 l a aa la  a a al a

 l   lal a .
a a
a 
 l  
l a  a  )
 a  la l  # a a$.

8. Revizuirea si rectificarea bu’etului.


P a l  l
 a # a a$   al a a
 a l a
l  
  a a la  a a a  a a

 aa.

P l la
aa a
 l   la l l  
 "
 
 al  .
B a a  a   .

96