Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de aplicatii

Clasa a 10-a
Numere complexe. Forma algebrica a unui numar complex

Cod Continutul problemei / Enunt


Sa se precizeze care dintre numerele de mai jos, sunt numere complexe:

Pb1. -1, i+6, 45-3√8, 5/6, -26*i, 3.14159 , √14 *i, 3√(3 +4√5), 19/42*i5, -0.2345,
(23+2i)*i

Sa se scrie identifice partea reala si cea imaginara a numerelor complexe, scrise in


Pb2. forma algebrica, urmatoare: -3 + 2i , -17i , i4 + i3 , 26 .

Ex1 Sa se calculeze z1+z2, z1z2 , pentru z1=1+i, z2= 1+3i

P1 Sa se determine numerele complexe x, y care verifica egalitatea:


x2-5+2i = -y2 + ixy

Ex2 Sa se calculeze 1+i+i2+i3+i4

Apl1 Sa se demonstreze egalitatea: z1z2= z1z2

P2 Calculati modulul numarului complex: 2+3i


4-i

Ex3 Sa se rezolve ecuatiile: a.) 2z = |z| + 2i ; b.) x2 – x + 1 = 0

P3 Fie z1 = 1- m + i , z2 = m+1 -2mi. Determinati valorile reale ale lui m, pentru


care z1z2 este pur imaginar.
Ex4 Sa se arate ca modulul numarului complex z = ( 1+ai) / (1-ai) este 1.
P4 Sa se determine numarul complex z, astfel incat:| |z| -2z = 3-4i
P5 Sa se gaseasca relatia dintre x si y, daca numarul (x+iy2)3 este pur imaginar.
P6 Sa se rezolve in z ecuatiile:
a. (√3 + i)z + √3 + i / √3 – i = 5.25zi + 3
b. (1+i)z2 – (5+2i)z + 5 = 0

Apl2 Sa se demonstreze egalitatea: |z1+z2|2 + |z1-z2|2 = 2(|z1|2 + |z2|2) , oricare ar fi


z1,z2 numere complexe in forma algebrica

S-ar putea să vă placă și