Sunteți pe pagina 1din 9

Se poate spune ca pentru a înmulţi doua numere complexe scrise sub formă algebrică se înmulţeşte

fiecare termen al primului număr cu fiecare termen al celuilalt număr şi se însumează rezultatele având în
vedere ca i 2 = −1
Observaţii
• Regulile (1) şi (2) definite pe mulţimea numerelor complexe C arată că regulile de calcul din R rămân
valabile şi pe C, cu amendamentul că i 2 = −1 .
• Dacă z1 = k ∈ R si z 2 = a + bi ∈ C atunci regula de înmulţire (2) devine k (a + bi ) = ka + kbi (3).
Operaţia algebrică prin care unui număr real şi unui număr complex se asociază produsul acestora
se numeşte înmulţirea cu numere reale a numerelor complexe.

Exerciţiu rezolvat:
Să se calculeze z1 + z 2 , z1 ⋅ z 2 ,4 z1 + ( −2) z 2 dacă z1 =1 + i si z 2 = 2 − 3i.
Soluţie:
z1 + z 2 = (1 + i ) + (2 − 3i ) = (1 + 2) + (1 − 3)i = 3 − 2i;
z1 ⋅ z 2 = (1 + i )( 2 − 3i ) = 2 − 3i + 2i − 3i 2 = 2 − i + 3 = 5 − i;
4 z1 + (−2) z 2 = 4(1 + i ) + (−2)( 2 − 3i ) = 4 + 4i − 4 + 6i = 10 i

• TEOREMA 1.(Proprietăţile adunării numerelor complexe)


Adunarea numerelor complexe are următoarele proprietăţi:
a)asociativitatea: ( z1 + z 2 ) + z 3 = z1 + ( z 2 + z 3 ) , ∀z1 , z 2 , z 3 ∈ C ;
b)comutativitatea: z1 + z 2 = z 2 + z1 , ∀z1 , z 2 ∈ C
c)existenţa elementului neutru: numărul comlpex 0=0+0i este element neutru
pentru adunare, adică ∀z ∈C , z + 0 = 0 + z = z;
d)elemente opuse: orice număr complex are un opus, adică ∀z ∈C , ∃z ′ ∈C
astfel încât z + z ′ = z ′ + z 0

Demonstraţie:
Vom demonstra aceste proprietăţi folosind scrierea algebrică a numerelor complexe şi proprietăţile
operaţiilor cu numere reale.
a) Fie z k = a k + bk i, k = 1,2,3.
Atunci ( z1 + z 2 ) + z 3 = [ a1 + a 2 + ( b1 + b 2 ) i ] + a3 + b3 i = ( a1 + a 2 ) + a3 + [ ( b1 + b2 ) + b3 ] i (1).
z1 + ( z 2 + z 3 ) = a1 + b1i + [ ( a 2 + a3 ) + ( b2 + b3 ) i ] = a1 + ( a 2 + a3 ) + [ b1 + ( b2 + b3 ) ]i (2)

Aplicând egalitatea a doua numere complexe şi asociativitatea adunării în R, din (1) şi (2) se
obţine proprietatea de asociativitate.
b) Fie z k = a k + bk i, k = 1,2.
Avem z1 + z 2 = a1 + a 2 + ( b1 + b2 ) i = a 2 + a1 + (b2 + b1 )i = z 2 + z1 şi comutativitatea este demonstrată.
c)Verificarea este imediată.
d) Fie z = a + bi si z ′ = a ′ + b′i numere complexe. Din condiţia z + z ′ = 0 rezultă că
( a + a ′) + ( b + b′) i = 0 + 0i.
Aplicând egalitatea a două numere complexe se obţine că a ′ = −a, b ′ = −b şi
z ′ = −a + (−b)i .
Numărul z ′ = −a + (−b)i se numeşte opusul lui z şi se scrie z ′ = − z .
OBSERVAŢIE
• Pentru z1 , z 2 ∈C , suma z1 + (−z 2 ) se notează z1 − z 2 şi se numeşte diferenţa numerelor z1 , z 2.
Operaţia algebrică prin care oricăror două numere complexe se asociază diferenţa lor se numeşte
scădere.

Exemplu:
Dacă z1 = 3 − 2i si z 2 = 4 + i , atunci z1 − z 2 = 3 − 2i − ( 4 + i ) = 3 − 2i − 4 − i = −1 − 3i.

• TEOREMA 2 (Proprietăţile înmulţirii numerelor complexe)


Înmulţirea numerelor complexe are următoarele proprietăţi:
a)asociativitatea: ( z1 ⋅ z 2 ) ⋅ z 3 = z1 ⋅ ( z 2 ⋅ z 3 ), ∀z1 , z 2 , z 3 ∈ C
b)comutativitatea: z1 ⋅ z 2 = z 2 ⋅ z1 , ∀z1 , z 2 ∈ C
c)existenţa elementului neutru: există numărul complex 1 = 1 + 0 ⋅ i , astfel încât
z ⋅1 = 1 ⋅ z = z∀z ∈ C
d)regula produsului nul:
Dacă z1 , z 2 ∈ C si z1 ⋅ z 2 = 0 ,atunci z1 = 0 sau z 2 = 0
e) elementele ireversibile: orice număr complex nenul z are un invers notat
−1
z ∈ C* astfel încât z ⋅ z −1 = z −1 ⋅ z = 1

Demonstraţie:
Proprietăţile a), b), c), d) se demonstrează folosind definiţia produsului a două numere complexe,
egalitatea numerelor complexe şi regulile de calcul din R. (Temă)
e) Să determinam numărul z ′ = a′ + b′ i ∈ C * cu proprietatea că pentru z = a + b i∈ C * are loc
egalitatea z ⋅ z ′ = 1. Din z ⋅ z ′ = 1 se obţine sistemul de ecuaţii cu necunoscutele
a b
a ′, b ′ : aa ′ − bb ′ = 1, ab ′ − a ′b = 0 cu soluţia a ′ = 2 , b′ = − 2 , a2 + b2 ≠ 0 .
a +b 2
a +b 2

z = + b i∈ C * este numărul complex z ′ = z −1 a b


Aşadar inversul numărului = − 2 ⋅ i (3)
a +b
2 2
a + b2

Exemplu
• Dacă z = 3-4i, atunci folosind scrierea (3) se obţine:
3 −4 3 4
z −1 = − ⋅i = + i
3 2 + ( −4) 2 3 2 + ( −4) 2 25 25

OBSERVAŢIE
z1
• Dacă z1 , z 2 ∈ C şi z 2 ≠ 0 , atunci pentru produsul z1 ⋅ z 2−1 se poate folosi scrierea
z2
şi se spune că se

împarte z1 la z 2 .
z1 z1
Numărul este număr complex , deci are forma = a + bi .
z2 z2
Pentru determinarea numerelor reale a, b se poate folosi una din următoarele egalitaţi de numere
complexe: z1 = ( a + bi ) ⋅ z 2 sau z1 ⋅ z 2−1 = a + bi .

Exemplu
1+i
• Să se scrie sub formă algebrică numărul complex z=
2 −i
.
Soluţia 1. Fie z = a + bi. Rezulă egalitatea 1 + i = (a +bi) (2 – i) din care se obţine sistemul de
1 3 1 3
ecuaţii: 2a + b = 1 , -a + 2b = 1 cu soluţia a = , b = . Aşadar z = + ⋅ i .
5 5 5 5
Soluţia 2. Folosim egalitatea (1 + i )( 2 − i ) −1 = a + bi .
2 1 2 1  1 3
Deoarece (2 − i ) −1 = + ⋅ i , rezultă egalitatea (1 + i ) + i  = a + bi şi se obţine a = , b = .
5 5 5 5  5 5

Legătura dintre adunarea şi înmulţirea numerelor complexe este dată de următoarea propritate:

• TEOREMA 3
Înmulţirea numerelor complexe este distrubutivă faţă de adunarea numerelor
complexe: z1 ⋅ ( z 2 + z 3 ) = z1 ⋅ z 2 + z1 ⋅ z 3 , ∀z1 , z 2 , z 3 ∈ C .

Demonstraţie
Fie z k = a k + bk i, k = 1,2,3 .
Avem:
z1 ⋅ ( z 2 + z 3 ) = ( a1 + b1i ) [ a 2 + a3 + ( b2 + b3 ) i ] = a1 a 2 + a1a3 − b1b2 − b1b3 + ( a1b2 + a1b3 + b1a 2 + b1 a3 ) i (4)

z1 ⋅ z 2 + z1 ⋅ z3 = [ a1a2 − b1b2 + ( a1b2 + a2b1 ) i ] + [ a1a3 −b1 b3 + ( a1b3 + a3b1 ) i ] =


= a1a2 + a1a3 − b1b2 − b1b3 + ( a1b2 + a2b1 + a1b3 + a3b1 ) i
(5)
Din (4) şi (5) se obţine proprietatea enunţată.

OBSERVAŢIE
• Pentru cazul în care produsul de numere complexe este de forma α ⋅ z , unde α ∈ R şi z ∈ C , se obţine
operaţia de înmulţire a unui număr complex cu un număr real.
Această operaţie are următoarele proprietăţi:
a) (α + β ) ⋅ z = α ⋅ z + β ⋅ z , ∀α , β ∈ R, z ∈ C ;
b) α ( z1 + z 2 ) = α ⋅ z1 + α ⋅ z 2 , ∀ α ∈ R, z1 , z 2 ∈ C ;
c) α( β ⋅ z ) = (α ⋅ β ) z, ∀α, β ∈ R, z ∈C ;
d) 1 ⋅ z = z , ∀z ∈C .

• TEOREMA 4 (Puterile naturale ale lui i)


Puterile naturale ale numărului i sunt:

i 4 k =1, i 4 k +1 = i, i 4 k +2 = −1, i 4 k +3 = −i, ∀k ∈ N

Demonstraţie
Avem că i 2 = −1, i 3 = i ⋅ i = −1, i 4 = i 2 ⋅ i 2 = 1 . i n ∈{1,−1, i,−i}
Rezultă că i 4 k = (i 4 ) = 1; i 4 k +1 = i 4 k ⋅ i = i; i 4 k +2 = i 4 k ⋅ i 2 = i 2 = −1; i 4 k +3 = i 4 k ⋅ i 3 = −i .
k

OBSERVAŢII
1. i n ∈{−1,1, i,−i}, n ∈ N
2. i 4 k + i 4 k +1 + i 4 k +2 + i 4 k +3 = 0, ∀k ∈ N , adică suma oricăror 4 puteri naturale consecutive ale
numărului i este nulă.

Exemple
a) i 425 = i 4⋅106 +1 = i ; b) i 2004 = i 4⋅501 = 1 ;
c) i 2007 = i 4⋅501 +3 = −i ; d) (1 + i ) 3 = 1 + 3i + 3i 2 + i 3 = −2 + 2i .

EXERCIŢII ŞI PROBLEME

EXERSARE

E1.Să se determine x, y ∈R din egalităţile de  1 3  1 3


3 3

g) − + i  + − − i  .
numere complexe:  2 
2   2 
  2 
a) 3 + x + 2i = 4 + ( 7 + 5 y )i ;
b) x − 7i = 1 − ( 4 − y )i ; E4. Să se calculeze opusul şi inversul numărului
c) ( 3 x − 2 y ) − ( x − 7 y )i = −1 − ( y − 4)i ; complex:
x y 1
d) − − ( x − y )i = + ( x + 1)i . a) -2-i ; b) 4-3i ;
3 2 6 c) 2 − 3i ; d) 1 +i 3 .

E2.Să se scrie sub formă algebrică: E5. Să se calculeze:


a) (3-i)+(4-5i); a) (1 + i )(1 − i ) −1 ; b) − 6i (1 + 3i ) −1 ;
b) (-2+3i)-(4+i);
1 −i 3 3 + 2i
c) 2(3-i)-4(1-2i); c) ; d) .
1 +i 3 3 − 2i
3 4  1 1 
d)  − i  +  + 1 i  ;
2 5  2 5 
E6. Să se calculeze:
e) 2 ( 12 + i 18 ). a) i 1000 , i 1004 , i 4005 , i 5423 , ( − i ) 334 ;
E3.Să se calculeze: b) i + i 2 + i 3 + ... + i 1000 , i ⋅ i 2 ⋅ i 3 ⋅ ...i 1000 ;
a) (2-i)(4+i); b) (5+3i)(5-3i); 1 1 1 1 2
c) − − + + ;
c) (1 + i ) ;
2
d) (1 − i ) 2 ; i 25
i 54
( − i) 10
i 75
( − i ) 102
e) (1 + i ) 4 ; f) ( 2 − i )( 2 + i ); d)
(1 + i ) 8 , (1 + i ) 36 , ( 2 + 5i ) 2 + ( 2 − 5i ) 2 ,
( 3 + 4i )( 3 − 4i )( 3 − i )( 3 + i )
APROFUNDARE

A1. Să se determine x, y ∈R pentru care au loc A2. Să se rezolve sistemele de ecuaţii, dacă
egalităţile: x, y ∈C :

 i x− 3 y = 2 − 3i
a) (x+2y)i+(7x+y)i=3+8i ;
x −1 y −2
b) +i = 5+ ⋅i ;
a) 

 ( 1 + i ) x + 2 y i= ( 1 + i ) ( 2 − 3i )
2 3 ;
c) (x+1)(1-i)+(1-y)(1+i)=4 ;
d) (x+y+1)(1+i)=(x+iy-1)(1-i) ;

 2 x − 3z − 1 + ( 1 − i ) y = 5 − 2i
e) x 2 + y 2 + 4i = −2 − 3 xy + ( xy + y 2 )i ;
f) 5 x +1 +3iy = 6 +6ix ;
b) 

 ( 1 − i ) x + ( 1 + i ) y = ( 1 + 2i ) ( 1 + i )
g) 7 x + y +ix = 2 + x + x + yi . .

A4.Să se calculeze:
a) 1 + i + i 2 + ... + i n , n ∈ N ;
b) 1 + i 2 + i 4 + ... + i 2 n , n ∈ N ; A3. Să se determine numărul complex al cărui
n
1 + i  1 − i 
n
pătrat este egal cu:
c)   +  ,n∈N . a) 3+4i ; b) 1 +i 3 ;
1 − i  1 + i 
1 −i
c) 1 − 3i ; d) .
1 +i

A5.Fie a, b ∈( 0,+∞ ) şi z ∈C , u ∈C
z= ( a +i b )( a +i2 b )( )
a + i 3 b ⋅ ...
;
⋅ ( a +i 4n
b )
u= ( 4
a − i4 b )( 4
a −i2 4 b )( 4
)
a − i 3 4 b ⋅ ...
⋅ ( 4
a − i 4n 4 b )
Să se arate că z şi u sunt numere reale.

2.3. NUMERE COMPLEXE CONJUGATE

• Fie numerele complexe z1 = 2 + 3i şi z 2 = 2 − 3i .


Se observă că Re ( z1 ) = Re ( z2 ) şi Im ( z1 ) = − Im ( z 2 ) . a + bi = a −bi
De asemenea, z1 + z 2 = 4 ∈ R , iar z1 z 2 = 13 ∈ R .
Aceste caracteristici sunt specifice unei categorii de numere complexe numite numere complexe
conjugate.

DEFINIŢIE
Fie z ∈C , z = a + bi . Numărul z = a −bi se numeşte conjugatul lui z.

• TEOREMA 5 (Proprietăţi ale numerelor complexe conjugate)


şi z + z = 2 R e( z ) , z ⋅ z = R e ( z ) + Im ( z ) ;
2 2
1. z + z ∈R; z ⋅ z ∈R

2. z ∈ R dacă şi numai dacă z = z ;


3. z1 + z 2 = z1 + z 2 , z1 − z 2 = z1 − z 2 , ∀z1 , z 2 ∈C ;
4. z1 ⋅ z 2 = z1 ⋅ z 2 , z n = ( z ) , ∀z1 , z 2 , z ∈ C , n ∈ N * ;
n

z  z
5.  1  = 1 , ∀z1 ∈ C , z 2 ∈ C * .
 z2  z2

Verificarea acestor proprietăţi se face folosind definiţia conjugatului unui număr complex şi
operaţiile cu numere complexe. (Temă)

OBSERVAŢIE
• Faptul că z ⋅ z ∈ R , oferă o nouă cale pentru determinarea părţii reale şi a părţii imaginare a câtului a
z1
două numere complexe z1 , z 2 ∈ C , z 2 ≠ 0 . Astfel, raportul se amplifică cu conjugatul numărului
z2
z1 a + bi ( a + bi )( c − di ) A B
complex z 2 şi se obţine = = = 2 + 2 i unde A şi B rezultă din
z 2 c + di c +d
2 2
c +d 2
c + d2
efectuarea produsului de la numărător.

Exemplu:
5 − 3i ( 5 + 3i )(1 − i ) 5 − 3i − 5i + 3i 2 2 − 8i
= = = = 1 − 4i
1+ i (1 + i )(1 − i ) 11 − i 2 2

2.4. MODULUL UNUI NUMĂR COMPLEX

DEFINIŢIE
• Fie z ∈C , z = a + bi .
Modului numărului complex z este numărul real pozitiv z = a 2 +b 2 .

Exemple
a) 3 − 4i = 32 +( −4)
2
= 25 = 5 ; b) − 2i = ( − 2) 2 =2; c) −5 =5 .

• TEOREMA 6. (Proprietăţi ale modulului)


n
1. z ≥0, ∀z ∈C 6. zn =z

z1 z1
2. z = 0 ⇔z = 0 7. = , z2 ≠ 0
z2 z2
1
3. z =z 8. z = 1 ⇔ z =
z
4. z ⋅z = z
2
9. z1 + z 2 ≤ z1 + z 2
5. z1 ⋅ z 2 = z1 ⋅ z 2

Demonstraţie
Să demonstrăm proprietatea 9.
Fie z1 = a + bi , z 2 = c + di . Rezultă că z1 = a 2 + b 2 , z 2 = c 2 + d 2 ,
z1 + z 2 = a + c + ( b + d ) i şi z1 + z 2 = ( a + c ) 2 + ( b + d ) 2 .
Se obţine succesiv: z1 + z 2 ≤ z1 + z 2 ⇔

⇔ ( a + c) + (b + d ) ≤ a 2 + b 2 + c 2 + d 2 ⇔
2 2

⇔ ( a + c ) + ( b + d ) ≤ a 2 + b 2 + c 2 + d 2 + 2 ( a 2 + b 2 )( c 2 + d 2 ) ⇔
2 2

⇔ ac + bd ≤ ( a 2 + b 2 )( c 2 + d 2 ) ⇔ ( ac + bd ) ≤ ( a 2 + b 2 )( c 2 + d 2 ) ⇔
2

⇔ ( ad − bc ) ≥ 0 .Aşadar inegalitatea este adevărată.


2

• Temă
a) Să se demonstreze proprietăţile 1-8.
b) În ce condiţii inegalitatea 9 devine egalitate?

Exerciţii rezolvate
1 −i
1. Să se determine modul numărului z = .
1+i
Soluţie
Aplicăm proprietatea modului câtului şi obţinem:
1 −i 1 −i 1 +1
z = = = =1 .
1 +i 1 +i 1 +1

2. Să se arate că oricare ar fi z1 , z 2 ∈ C are loc identitatea


2 2 2
z1 + z 2 + z1 − z 2 = 2 z1 + z 2
2
(
.(Identitatea lui Euler) )
Soluţie
2
Vom folosi proprietatea 4, z =z ⋅z . Membrul I al identităţii se transformă astfel:
= ( z1 + z 2 )( z1 + z 2 ) + ( z1 − z 2 )( z1 − z 2 ) =
2 2
z1 + z 2 + z1 − z 2
( ) ( )
= ( z1 + z 2 ) z1 + z 2 + ( z1 − z 2 ) z1 − z 2 = z1 z1 + z1 z 2 + z 2 z1 + z 2 z 2 + z1 z1 − z1 z 2 − z 2 z1 + z 2 z 2 =
= 2 z1 z1 + 2 z 2 z 2 = 2 z1 ( 2
+ z2
2
)

EXERCIŢII ŞI PROBLEME
EXERSARE
E1.Să se determine conjugatele numerelor: E3. Să se determine numerele x, y ∈R , dacă:
a) 3-5i ; b) -4i ; a) 3 x − 4i + 6 x − 2 y = 2(4i − x + 7 ) −3 yi ;
c)-2-8i ; d) -6i-4 ; b) 2 x − 3 + ( x 2 − y − i )i = 3x 2 − y + ( xi − 8) .
e) ( −1 −2i )(1 +i ) ; f) −2i ⋅ ( −i −1) ;
g) ( 2 − i )( 2 + i ) . E4.Să se determine z ∈ C dacă:
a) z = i ;
E2. Să se scrie sub formă algebrică: b) z −2 z = −2 +9i ;
2 +i 2 −i c) 2 z +iz =1 +i ;
a) + ;
3 + 5i 3 − 5i d) 3 z =6 +3i −2 z ;
1 +i 3
+
1 −i 3 e) i z + (1 −i ) ⋅ z = 3 + 2i + 4i .
b) ;
1 −i 3 1 +i 3
1 + i 1 + 2i 1 − i 1 − 2i
c) ⋅ + ⋅ ;
1 − i 1 − 2i 1 + i 1 + 2i
6 − 5i 4 − 3i
d) −
(1 + i ) (1 − i ) 2 .
2

E5. Se dau numerele z1 =1 − i ; z 2 = −3 − i ; E7. Să se determine z ∈ C astfel încât:


z 3 = 3 − 4i . Să se determine: a) z = z +3 +i ;
a) z k , k =1,2,3 ; b) z1 + z 2 + ( − z 3 ) b) 2 z +7 = z 2 +4i ;
c) z = z .
2

;
c) z +z −z ; d) 3 z1 −3 z 2 + z 3 ;
E8. Se dau numerele complexe z1 = 4 − ( 3 − a ) i şi
2 3 1

e) z1 ⋅ z 2 + z1 ⋅ z 2 ⋅ z 3 ; f) z1 ⋅ z 2 ⋅ z 3 ;
6 4

z 2 = (1 + 2b ) + 4 2i . Să se determine a, b ∈R
z18 z 34
g) . astfel încât z1 = 4 şi z 2 =1 +2 z1 .
z 26

E6. Să se determine modulele numerelor:


3 −i 2 + 5i
a) ; b) ;
−2 +i 2 − 5i
4
 2 + i 12  6

c)  
 −1 − i 3  ; d) 
 4 −3

2 −i 4 +3 2


 

APROFUNDARE

A1. Să se determine z ∈ C ştiind că: A6. Fie z1 , z 2 , z 3 ∈C \R, cu modulul egal cu 1.


1−i − 2 + 4i Dacă z1 z 2 z 3 ≠ −1 , să se arate că:
a) z = b) z =
2 2
; ; c) z = z 2
1+i 2 +i  z + z 2 + z 3 + z1 z 2 + z 1 z 3 + z 2 z 3 
Im 1  = 0 .
A2. Să se determine z ∈ C din egalităţile:  1 + z1 z 2 z 3 
z  z 
a) 1 + z + 1 + z  =1 ; A7. Să se determine z ∈ C pentru care:
 
z = z −1 = z −1 .
2 +i − z
b) ∈R ;
1− z
 2i − z  A8.Să se determine z ∈ C care verifică simultan
c) Re   =1 .
 i−z  condiţiile:
zi +1 3 z −4
= şi =1 .
z −5 2 −z
A3. Să se arate că (1 + i ) + (1 − i ) ∈ R, ∀n ∈ N .
n n 2

1 A9. Pentru z1 , z 2 , z 3 ∈C să se arate că:


A4. Dacă z ∈ C \R , atunci z + a) 1 − z1 ⋅ z 2 − z1 − z 2 = (1 − z1 )(1 − z 2 );
∈R ⇔ z =1 . 2 2 2 2
z

A5. Fie z1 , z 2 ∈ C astfel încât z1 = z 2 =1 . Să se z1 + z 2


2
+ z 2 + z3
2
+ z 3 + z1
2
=
arate că: b) 2 2 2 2 .
= z1 + z2 + z3 + z1 + z 2 + z 3
z1 + z 2
a) ∈ R , (1 + z1 ⋅ z 2 ≠ 0 ) ;
1 + z1 z 2 A10. Să se arate că pentru z ∈ C :
 z1 + z 2  a) z +1 +3i +6 Im (z ) = z +2 Re ( z ) +10 ;
2 2

b) Re  = 0, ( z1 ≠ z 2 ) .
b) z = 2 Re 2 ( z ) −Re ( z 2 ) ;
2
 z1 − z 2 
c) z −i − z +2i +3 = 2 Re (3iz ) .
2 2

S-ar putea să vă placă și