Sunteți pe pagina 1din 1

Prof. Prof.

Test de evaluare - CLASA a-10-a


(radicali; puteri cu exponent real; logaritmi)
NR. 1
1) Sa se calculeze:
a)
2
1 1
2 2
a b
| |

|
\ .
b)
8 6 2
2 2 6
2 2
3 3

+
| | | |
| | | |
| |
| |
| |
\ . \ .
\ . \ .

2)
a) Scriei cu ajutorul radicalilor, puterea cu exponent raional
1
3
8
5

| |
|
\ .

b) Comparai cu 1 numrul
( )
3 1
5 1
+

3) Sa se rationalizeze numitorii:
a)
5 2
1
2
b)
3 3
1
4 2 2 4 + +

4)
a) Determinai
*
ne pentru care
1 1 1
64 16 2
n
< < .
b) Determinai xe din egalitatea
( ) ( ) 3 3 3
log 5 7 log 5 7 log 0 x + + = .
5) Sa se determine xe pentru care expresiile urmtoare s aib sens:
a) 2 x
b) ( ) 2
4
log 2
x x
x

+
6) Folosind proprietile logaritmului unui nr. real pozitiv, s se scrie sub form simpl
expresiile:
a)
12 12
log 576 log 4 b)
3 1 3 3
3 2
64
log 27 log 27 log 27 log
27
| |

|
\ .

7)
a) S se calculeze | | | | | | | |
2 2 2 2
log 1 log 2 log 3 ... log 10 + + + + .
b) Fie
2
log A x = i
2
log 2
x
B = . Verificai dac ( )
1
, 0
1
B x
A
= >
+
.

8) Sa se demonstreze egalitatea:
( )
2 2 3 3
1 1 1
... 1, 2
log 1 ... log log 1 ... log log 1 ... log
n n
n
n n n
+ + + = >
+ + + + + +


Punctaj
20 of
Sub 1 =
5+5 puncte
Sub 2
5+5 puncte
Sub 3
5+5 puncte
Sub 4
5+5 puncte
Sub 5
5+5 puncte
Sub 6
5+5 puncte
Sub 7
5+5 puncte
Sub 8
10 puncte


Test de evaluare - CLASA a-10-a
(radicali; puteri cu exponent real; logaritmi)
NR. 2
1) Sa se calculeze:
a)
2
1 1
2 2
a b
| |
+
|
\ .
b)
2 3 4
3 2 5
2 5 10
2 5 10

2)
a) Scriei egalitatea
2
log 8 6 = sub form exponenial.
b) Comparai cu 1 numrul
( )
3 5
5 3


3) Sa se rationalizeze numitorii:
a)
7 4
1
3
b)
3 3
1
4 3 2 9 +

4)
a) Determinai
*
ne pentru care
2
5 5
3 3 81
2 2 16
n
(
| | | | | |
< < (
| | |
\ . \ . \ . (

.
b) Determinai xe din egalitatea
4 16 2
log log log 7 x x x + + = .
5) Sa se determine xe pentru care expresiile urmtoare s aib sens:
a) 2 x + b)
3
1
3
2
log
1
x
x
+


6) Folosind proprietile logaritmului unui nr. real pozitiv, s se scrie sub form simpl
expresiile:
a) lg25 lg400 + b)
( )
2
4
5 5 5
1
log 5 log 25 log 5 2
2
+
7)
a) S se calculeze | |
2
log 500 2009
(


.
b) Fie
2
log 3
x
A= i
3
log 9 B x = . Verificai dac
( )
( )
1
, 0, 1
2 2
A x x
B
= > =


8) Sa se demonstreze egalitatea:
( )
100 100
2log
log log
lg lg
ab
a b
a b
a b
b a a b
+
| |
= + |
|
\ .

Punctaj
20 of
Sub 1 =
5+5 puncte
Sub 2
5+5 puncte
Sub 3
5+5 puncte
Sub 4
5+5 puncte
Sub 5
5+5 puncte
Sub 6
5+5 puncte
Sub 7
5+5 puncte
Sub 8
10 puncte

S-ar putea să vă placă și