Sunteți pe pagina 1din 2

NUMERE COMPLEXE FORMA ALGEBRICA

EXERCITII PROPUSE PENTRU TEST


1) Sa se calculeze:
1. 2 3i (2 i )(1 2i )
2.

1 i 3

5 2i
1 2i

4 2i (6 i )(4 3i )

1 i 3
4. 5 4i 1 i 4 5i 2

5.

7 3i
1 3i

6.*

3 4i
1 a i 1 a

7.

3 4i

8.

2 3i
4i

1 a i 1 a
1 a i 1 a

12 5i

2i
2 5i

3 2i
2i

3. 1 i 12

1 i 9

5 2i 2 5 i 2 7i
2 3i 1 4i 6 5i

1 2i

2 5i 1 i 2 3i
1 a i 1 a

, a 1,1

7 3i

1
3

2
2

1 a i 1 a

1 a i 1 a

10 i

1 a i 1 a
1 a i 1 a

, a 1,1

8i

21

1 i

10

9. i 208 2i 542 i125 i 63


i 304 3i 234 2i163 3 i 8 5i 3
1 3i 2 3i 4 i , m R
2 3i 1 4i 6 5i , m R
2) Fie:
z
z
2m i
m 2i
1. Aflati Re( z ) si Im( z )
2. Determinati valorile lui m pentru care z R .
3. Determinati valorile lui m pentru care z este pur imaginar.
3)* Aflati toate valorile expresiei E i n i 3n 2 i 2 n 1 i n 3 unde n N
E i n1 i 2 n3 i 3n i n 2 unde n N
4) Aflati numerele reale x si y care verifica egalitatea:
1. 2 x 2 yi x 4 i y 2 2i
x x 2 y i 1 yi 6 x 3i
2. 2 i x 2 i y x y 2i
5 x 3 yi 2 y xi 3 i
2
2
2
3. x y i i x 81 i y
i x 2 i y 2 y x 41 i
5) Rezolvati in C ecuatiile:
1. z 2 i z 0
iz 2 z 0
2. z 2 z 1 2i
z 2 z 1 i
3. 1 i z 5 3i z 20 20i
2 i z 1 3i z 1 6i
4. Im z 1 i Re z 2 6i
5. x 2 2 x 5 0
4 x 2 25 0
6. x 3 27 0
6) Simplificati fractia:

1
2
2
x 6 x 11 0
9 x 2 16 0
x 3 64 0
X 2 6iX 8

X2 4

7) Demonstrati egalitatea:
2
1. z i z 2 z 2 2 Im z 2 , z C

Re 2 z 1 i Im 3 z 5 2i

x 2 14 x 74 0

x 2 8 x 32 0

7. x 4 1 0

x4 4 0

X 2 1
X 2 iX 2

Re8i z

z 3i

zi

8, z C

z1 z 2
z z z1 z 2
1 2
, z1 , z2 C
2. i Im
2
z1 z 2
z1 z 2
*

z z
Re 1 2
z1 z 2

z1 z 2

z1 z 2

, z1 , z 2 C

8) Sa se arate ca imaginile geometrice ale numerelor complexe z1 4 i, z 2 1 4i, z 3 1 i


sunt varfurile unui triunghi isoscel. Realizati desenul.
Sa se arate ca imaginile geometrice ale numerelor complexe z1 1 2i, z 2 1 4i, z 3 2 7i
sunt coliniare. Realizati desenul.

S-ar putea să vă placă și