Sunteți pe pagina 1din 1

Test. Funcții.

Funcția de gradul I

I. Rezolvați complet exercițiile( fiecare exercițiu valorează 0,75p):


1.Fie funcția 𝑓 ∶ ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 2𝑥 + 𝑎, 𝑎 ∈ ℝ. Determinați numărul real a pentru care punctul
A(-2,5) aparține graficului funcției.
2. Care sunt coordonatele punctelor de intersecție cu axele de coordonate ale graficului funcției
2(𝑥+1)
𝑓 ∶ ℝ ∖ {1} → ℝ, 𝑓(𝑥) = .
𝑥−1
𝑥
3. Precizați cum este funcția 𝑓 ∶ ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = pară sau impară?
√𝑥 2 +1

4. Demonstrați că funcția 𝑓 ∶ [−1; 4] → ℝ, 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 8 este mărginită.


II. Rezolvați complet următoarele exerciții( fiecare problemă are alocat 1 punct)
1. Se consideră funcția de gradul I a cărei grafic trece prin punctele A(3,0) și B( -1,-3). Stabiliți dacă
funcția este crescătoare sau descrescătoare precum și semnul ei.
2. Se consideră funcția 𝑓 ∶ ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = (2𝑚 + 4)𝑥 − 𝑚 − 1.
a) Aflați valorile reale ale lui m pentru care funcția este crescătoare.
1
b) Determinați m pentru care soluția inecuației 𝑓(𝑥) ≥ 1𝑒𝑠𝑡𝑒 [ ; +∞).
2

3. Arătați că, oricare ar fi numărul real m, punctele A(0;-m-1), B(1;m+3) și C(-2;5m-9) sunt coliniare.
𝑥+1
4. Stabiliți semnul funcției 𝑓 ∶ ℝ ∖ {3} → ℝ, 𝑓(𝑥) = și apoi rezolvați inecuația |𝑓(𝑥)| ≤ 1.
2𝑥−6

5. Se consideră funcția 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 1.


a) Aflați punctele de pe graficul funcției care au coordonatele egale în valoare absolută.
b) Notăm cu 𝑓𝑛 (𝑥) = ⏟
𝑓 ∘ 𝑓 ∘ … ∘ 𝑓 (𝑥). Aflați cel mai mic număr întreg pentru care
𝑛 𝑜𝑟𝑖
𝑓𝑛 (𝑥) ≥ 0, ∀𝑛 ∈ ℕ.

Notă: Toate problemele sunt obligatorii. Din oficiu se acordă 2 puncte.

S-ar putea să vă placă și