Sunteți pe pagina 1din 2

Test la Geografie

Clasa a IX-a

I. Bifați varianta corespunzătoare răspunsului corect:

1. Stratul de ozon se află în învelișul atmosferic numit:


a. ionosferă b. mezosferă c. stratosferă d. troposferă
2. Sunt vânturi permanente cele numite:
a. alizee b. cicloni tropicali c. mistral d. musoni
3. Pe măsură ce crește altitudinea, temperatura scade în medie, la fiecare 100 m, cu:
a. 0,5ºC b. 0,6ºC c. 0,7ºC d. 1ºC
4. La Ecuator, zăpezile permanente apar la altitudini de peste:
a. 1000 m b. 3000 m c. 5000 m d. 7000 m
5. Vântul cald și uscat care coboară pe versanții adăpostiți ai muntelui se numește:
a. briză marină b briză montană c. crivăț d. foehn
6. Temperatura medie a aerului pe glob este de:
a. 5ºC b. 10ºC c. 13ºC d. 17ºC
7. "Polul" ploilor pe Terra se află în nord-estul statului India, la:
a. Calcutta b. Cherrapunji c. Mumbai d. New Delhi
8. Climatl cu un singur anotimp este climatul:
a. ecuatorial b. subecuatorial c. subtropical d. subpolar
9. Mișcările descendente ale aerului sunt specifice regiunilor de deasupra:
a. cercurilor polare b. ecuatorului c. polilor d. tropicelor
10. Liniile care unesc punctele cu valori egale de presiune se numesc:
a. izobare c. izohiete c. izohipse d. izoterme
(40 puncte)
II. Se dă harta cu tipuri de climă de mai jos.
Identificați climatele marcate cu litere de la A la G:

A–
B–
C–
D–
E–
F–
G–
(21 puncte)
Pentru mediul marcat cu litera A precizați:
1. tipul de climă ………………………………………………………………………………………………………..
2. denumirea continentului pe care se găsește …………………………………………………………………………
3. numărul de anotimpuri ………………………………………………………………………………………………
4. vânturile permanente ………………………………………………………………………………………………
5. cantitatea aproximativă de precipitații ……………………………………………………….……………………
6. denumirea regiunii marcate cu A ………………………………………………………………………………….
7. numele continentului pe care este marcat același tip de climă …………………………………………………….
8. numele mării care mărginește la est regiunea A ……………………………………………………………………
9. numele oceanului care mărginește la vest regiunea A ……………………………………………………………
10. numele paralelei care străbate regiunea A ………………………………………………………………………..
(29 puncte)

Din oficiu – 10 p
Total – 100 p

S-ar putea să vă placă și