Sunteți pe pagina 1din 5

Activitate extraşcolară

Concursul „Cel mai bun geograf”

Autor: NUME, PRENUME

Bălţi
2011
Disciplina: Geografia
Clasa: a XI-a.
Profesor: NUME, PRENUME
Timpul de desfăşurare: 45 min.
Subiectul: Europa.
Discriptori: Elevul va fi capabil:
D1 – să găsească răspunsul corect într-un timp scurt;
D 2 – să recunoască statele europene studiate;
D 3 – să-şi exprime părerea cu privire la dezvoltarea economică a unui stat;
Materiale necesare: hărţi de contur, marker, stilou, foi A4.
Oformarea sălii:
În faţa clasei se află trei mese unde îşi vor ocupa locurile concurenţii. În mijlocul clasei
sunt amenjate locurile juriului, iar în spatele – spectatorii. Pe masa fiecăruir concurent se află o
hartă contur format A3, foi A4, stilu şi marker. De asemenea, şi pe mesele juriului se află foi şi
pixuri pentru însemnări.

2
Desfăşurarea activităţii

Activitatea extraşcolară se desfăşoară între elevii clasei a XI-a. Se alege în total 6 elevi din
ambele clase. Fiecare este îmbrăcat de săbătoare. Prezentatorul concursului, de asemenea, este
îmbrăcat în costum. Sala este amenajată cu hărţi şi planşe geografice. Juriul este alcătuit din 5
persoane, dintre care unul, este numit preşedintele juriului. Concursul are loc în 3 etape, în
prima etapă vor fi întrebări şi răspunsuri, în a două se va pregăti anticipat o cutie în care vor fi
10 biliţele cu trei denumiri de state din Europa, care vor fi extrase de participanţi, în cea de a
treia etapă – compunerea unui eseu.

Activitatea începe cu salutul prezentatorului:


- Bună ziua şi bine aţi venit la concursul „Cel mai bun geograf”. Astăzii vom avea o bătălie
în care va fi doar un singur câştigător şi se va intitula „Cel mai bun geograf din clasa a XI-a”.

Se prezintă concurenţii:
- La activitatea noastră participă câte trei elevi din ambele clase de a XI-a (fiecare
concurent se prezintă pe rând)

Se explică regulamentul:
- Concursul nostru va avea loc în 3 etape, după primele trei etape ne vor părărsi câte doi
participanţi care vor acumula cele mai puţine puncte. Dacă vor fi concurenţi cu acelaşi număr
de puncte şi va imposibil de a alege pe cel care va pleca vor fi puse întrebări suplimentare
pentru cei doi. Pentru fiecare etapă se va explica regulile specifice. În fiecare etapă se va testa
câte o calitatea a participantului, reflectându-se în denumirea etapei:
Etapa I: „Cel mai rapid”
Etapa II: „Cel mai norocos”
Etapa III: „Cel mai ingenios”
Şi acum putem începe!

Etapa I: „Cel mai rapid”


- Eu vă voi spune 12 întrebări cu privire la modificările de pe harta politică a Europei din
secolul la XX şi cel care va cunoaşte răspunsul va ridica mâna. Cel care prmul va ridica mâna,
respetiv, va răspude primul. În caz că răspunsul va fi greşit, răspunde ce de al doilea. Dacă
niciun concurent nu a dat răspunsul corect întrebarea se anulează. La fel, se va anula şi în cazul
când niciun participant nu va răspunde timp de 5 secunde. Pentru fiecare răspuns corecte se
adaugă câte 2 puncte, maxim posibil este de 24 puncte. Deci, începem:

1. În câte state s-a dezmembrat Uniunea Spovietică?.......................................................15


2. Ce imperii au dispărut în timpul Primului Război Mondial de pe teritoriul
Europei?.........................................................................Imperiile: Rus, Austro-Ungar şi Otoman
3. Când Cehoslovacia s-a scindat în Republica Cehă şi Slovacia?...............................1993
4. Care este cel mai tânar stat din Europa?.......................................................Muntenegru
5. În componenţa cărui stat au fost provinciile Lorena şi Alsacia până în
1918?...................................................................................................................Imperiul German

3
6. Numiţi statele în care a fost dezmembrată Germania în perioada
postbelică. ................................................Republica Federală Germană şi Republica Democrată
Germană
7. Când a avut loc reunificarea Germaniei?..................................................................1990
8. Numiţi Statele Baltice ce şi-au proclamat, printre primele, suveranitatea în 1990 faţă de
URSS...............................................................................................Estonia, Letonia, Lituania
9. Din ce imperiu a făcut parte Finlanda până la obţinerea independenţei în
1917?.........................................................................................................................Imperiul Rus
10. În ce an Republica Moldova a fost proclamată stat independent?........................... 1991
11. Ce ţară au format până în 1992 Slovenia, Macedonia, Croaţia, Bosnia şi Herţegovina,
Serbia şi Muntenegru până în 1992...............................................................................Iugoslavia
12. Când a avut loc desfiinţarea C.A.E.R.-ului..............................................................1991

- Mulţumesc pentru răspunsuri. Juriul numără punctele obţinute şi doi particpanţi cu cele
mai mici puncte vor părăsi concursul.

Etapa II: „Cel mai norocos”


Mă apropii de cei patru concurenţi rămaşi şi îi propun să extragă câte un bileţel:
- Extrageţi din cutie un bileţel şi conturaţi pe harta de contur statele ce vor fi indicate,
înscrieţi şi denumiţi capitalele lor. Pentru fiecare denumire corectă veţi fi apreciaţi cu câte 1
punct, maximul fiind de 6 puncte. Timpul acordat este 5 minute.
În cele 10 bileţelele sunt scrise următoarele state:
1. Albania, Suedia, Elveţia – Tirana, Stokholm, Berna
2. Slovaci, Spania, Letonia – Bratoslava, Madrid, Riga
3. Estonia, Polonia, Austria – Tallin, Varşovia, Viena
4. Norvegia, România, Belgia – Oslo, Bucureşti, Bruxelles
5. Lituania, Germania, Portugalia – Vilnus, Berlin, Lisabona
6. Ucraina, Slovenia, Irlanda – Kiev, Ljubljana, Dublin
7. Serbia, Bulgaria, Grecia – Belgrad, Sofia, Atena
8. Franţa, Croaţia, Olanda – Paris, Zagreb, Amsterdam
9. Federaţia Rusă, Bosnia şi Herţegovina, Luxemburg – Moscova, Sarajevo, Luxemburg.
Fiecare participant alege câte un singur bileţel, conturează frontierele statelor şi înscriu
capitalele. La expirarea timpului fiecare concurent demonstrează harta de contur publicului şi
denumeşte capitalele, apoi hărţile sunt transmise juriului.

În funcţie de răspunsurile concurenţilor, juriul acordă fiecăruia puncte şi le sumează cu cele


din etapa precedentă. Confrom punctajului final, 2 concurenţi cu cele mai puţine puncte vor
părăsi concursul.

Etapa III: „Cel mai ingenios”

- Realizaţi un eseu nestrucurat în care veţi desrieţi în 6 - 8 rânduri dezvoltarea


geoeconomică a unui stat european. Aveţi la dispoziţie 7 minute.

4
Model: Germania este cel mai dezvoltat din punct de vedere economic stat european
ocupând şi poziţii fruntaşe pe mapomond. Prezenţa unei surse de cărbuni şi minereuri de fier a
permis dezvoltarea unei industrii metalurgice ceea ce a condus la dezvoltarea celorlalte ramuri.
O dată cu inveţia motoarelor cu ardere internă în Germnai para şi se dezvoltă industria
constrcutoare de maşini, în special cea a automobilelor. În prezent Germania fiind renumită
prin calitatea autovehiculelor fabricate. Nu în ultimul rând dezvoltarea economică a fost
influenţată şi de rersursele de forţe de muncă calificate. Germani dispune de importante centre
ştiinţifice. Un avantaj constă în faptul că Germania are ieşire directă la Oceanul Planetar prin
porturile Hamburg, Kiel etc. Iar datorită canalului Rhin-Main-Dunăre poate să întreţină relaţii
comercial cu statele din bazinul dunărean.

După ce finisează sarcina, ambii concurenţi citesc eseul juriului şi publicului.


Juriul apreciază eseurile concurenţilor şi calculeaza suma punctelor tutoror etapelor şi le
transmit prezentatorului concursului. Prezentatorul numeşte participantul cu cel mai mare
punctaj. La finele concursului prezentatorul îi oferă învingătorului o diplomă cu titlul „Cel mai
bun geograf” şi un mic cadou. Activitatea se încheie cu cuvintele:
- Vă mulţumesc onoratului juriul pentru prezenţa sa, spectatorilor şi, nu în ultimul rând,
concurenţilor care au depus efort pentru a şi demonstra cunoştinţele. O zi bună tuturor, la
revedere.

S-ar putea să vă placă și