Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC (ERRE)

Disciplina: Biologie
Clasa: a XII-a.
Profesor: NUME PRENUME
Data: ZZ LL AA.
Timpul de desfăşurare: 45 min.
Tipul lecţiei: Comunicare de cunoştinţe noi.
Subiectul lecţiei: Reproducerea celulară. Amitoza şi mitoza.
Discriptorii: Elevul va fi capabil:
D1 – să caracterizeze amitoza;
D 2 – să descrie interfaza mitozei;
D 3 – să idetifice fazele diviziunii mitotice şi să le caracterizeze
Surse auxiliare: planeş, atlase de biologie.
Forme de lucru: individuală, în perechi, în grup, frontală.
Tehnologii didactice: metod grafică, lucrul cu planşe şi imagini.
Suport bibliografic: Bârnaz, N., ş.a. Biologie:Manual pentru clasa a XII-a. –Ch: Prut Internaţional, 2011 – 176 p.

1
Desfăşurarea activităţii

Etapele lecţiei Activităţi de învăţare Timp Tehnicic, procedee şi


Descrierea modalităţii de realizare a forme de organizare a
planificate, formulare clară a
sarcinilor procesului
sarcinilor didactice
Evocare Pregătesc materialele didactice, Îşi pregătesc rechezitele pentru lecţie. Lucru individiual,
fac apelul. Elevii vor ridica mâna şi cei interogaţi vor conversaţie euristică
Pun întrebări frontale elevilor răspunde:
despre celulă 1. Celula este ce mai mică unitate structural-
1. Ce este celula? funcţională a organismelor vii.
2. care este structura ei? 2. Celula este alcătuită din membrană,
3. Ce reprezintă nucleul? citoplasmă şi nucleu.
4. Care este funcţia 3. Nucelul reprezintă cel mai mare organite,
nucelului? bimembrana în care sunt localizaţi
5. Pe ce cale se înmulţesc cromozomii
celulele? 4. .Nucelul reglează activitatea celulei şi
asigură păstrare şi transmitere a informaţiei
ereditare.
5. Celule se înmulţesc prin diviziune celulară.

Elevii notează subiectul şi obietivele în caiet.

Deci, astăzi vom trece o temă nouă


despre diviziunea celulară:
Reproducerea celulară. Amitoza şi
mitoza.
Obietivele lecţiei de azi sunt.
D1 – să caracterizeze amitoza;
D 2 – să descrie interfaza mitozei;
D 3 – să idetifice fazele diviziunii
mitotice şi să le caracterizeze

Realizarea Pentru studierea temei noi vom


sensului lucra în echipe câte 3 – 4 persoane.
2
Fiecare echipa primind câte o fişă
cu însărcinări.
Lucru un grup, metoda
Echip I: grafică
Fişa: 1
Caracterizaţi amitoza utilizând Echipa 1: Amitoza reprezintă diviziunea directă a
materialul din manual, pag. 17 celulelor caracterizată prin.
 Nu se produce spiralizarea cromozomilor
 Nu se formează fusul de diviziune
 Iniţial se multiplică nucleolii
 Învelişul nuclear nu dispare
 După diviziunea celulară există cazuri când
citoplasma nu se divide, fapt ce contribuie
la apriţia celulelor polinucleate.
Echipa II: Echipa 2: Mitoza este caracterizată prin formarea
Fişa 2. Definiţia mitoza şi descrieţi cromozomilor. În urma mitozei celula-mamă se
interfaza şi desenaţi-o. devide în două celule-fiice.
Interfaza – în această etapă cromozomii au structură
flamentoasă. Este constiturită din 3 etape:
 Presintetică – are loc pregătirea pentru
reduplicarea ADN-ului şi acumularea
substanţelor de rezervă.
 Sintetică – se sintetizează ADN-ul
 Postsintetică – se acumulează ATP, se
reduplică centriolii.

3
Echipa 3. Profaza
 Se măreşte volumul celulei
 Se reduce activitatea celulei
 Centriolii migrează spre poli
 Cromozomii se spiralizează
 Se reabsorbe nucleolul
Echipa 3:  Se formează fusul de diviziunea
Fişa 3. Desenaţi şi descrieţi
 Cromozomii migrează în citoplasmă
profaza.

Echipa 4.
Fişa 4. Desenaţi şi descrieţi
metafaza.
Echipa 4: Metafaza
 Cromozomii migrează spre ecuator
 Centromerii se unesc cu firele fusului de

4
diviziune

Echipa 5: Anafaza
 Se diminuează viscozitatea citoplasmei
 Se divid centromerii
 Spre polii celulei migrează 2 seturi diploide
de cromzomi

Echipa 5:
Fişa 5. Descrieţi şi desenaţi
anafaza.

5
Echipa 6. Telofaza.
 Cromozomii se despiralizează
 Se formează membrana nucleară
 Se restabilesc nucleolii.
 Are cariochineza şi citochineza.

Echipa 6: Descrieţi şi desenaţi


telofaza.

6
1. Rog doi elevi să numească câte 1. Doi elevi numesc procesele:
Reflecţie un proces care are loc în timpul Interfaza – reduplicarea ADN
fiecrăei faze a mitozei. Profaza – migrarea centriolilor spre poli.
Metafaza – unirea centromerilor cu firele fusului de
diviziune
Anafaza – diviziunea centromerilor
Telofza – despiralizarea cromozomilor.

2. Cer să fie numită importanţa 2. Mitoza asigură stabilitatea numărului de


celulei. cromozomi, substituirea celulelor şi regenerarea
ţesuturilor, creşterea şi dezvoltarea organismului
pluricelular.

Tema pentru acasă. Elevii notează tema în caiet.


Tema 1.4. Reproducerea celulară.
Amitoza şi mitoza. Exc. 2, pag. 19.

Apreciez şi notez elevii care au


participa la lecţie.

S-ar putea să vă placă și