Sunteți pe pagina 1din 112

CRETCP IAI

PRINCIPII SI METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE MATEMATICA


- selecie de probleme pentru clasa a VII-a Principul paritii Probleme de numrare Principiul Dirichlet Principiul invariantului Probleme de logic Probleme de ordonare Metoda reducerii la absurd

Profesor: SILVIU BOGA, silviumath@yahoo.com Surse bibliografice utilizate: 1. Matematic pentru grupele de performan - clasele VI-VIII, V. Pop, V. Lupor, Ed. Dacia Educaional 2. Matematica gimnazial dincolo de manual, A. Ghioca, L. Cojocaru, Ed. GIL 3. Probleme elementare de matematic, M. Ganga, Ed. MATHPRESS

Iai 23 octombrie 2010

CUPRINS
Principiul paritii prezentare i probleme rezolvate (CEX VI) ....................................................................... pag.01 Probleme de numrare prezentare i probleme rezolvate (CEX VI) ................................................................ pag.02 Principiul Dirichlet prezentare i probleme rezolvate (CEX VI) ..................................................................... pag.04 Principiul invariantului prezentare i probleme rezolvate (CEX VI) ............................................................... pag.06 Probleme de logic prezentare i probleme rezolvate (CEX VI) ..................................................................... pag.07 Probleme de ordonare prezentare i probleme rezolvate (CEX VI) ................................................................. pag.10 Metoda reducerii la absurd prezentare i probleme rezolvate (CEX VI) ......................................................... pag.11 Principiul paritii probleme propuse (CEX VI) .............................................................................................. pag.14 Probleme de numrare probleme propuse (CEX VI)........................................................................................ pag.15 Principiul Dirichlet probleme propuse (CEX VI) ............................................................................................ pag.16 Principiul invariantului probleme propuse (CEX VI) ...................................................................................... pag.17 Probleme de ordonare probleme propuse (CEX VI) ........................................................................................ pag.18 Metoda reducerii la absurd probleme propuse (CEX VI) ................................................................................ pag.19 Principiul paritii indicaii la problemele propuse (CEX VI) ......................................................................... pag.20 Probleme de numrare indicaii la problemele propuse (CEX VI)................................................................... pag.22 Principiul Dirichlet indicaii la problemele propuse (CEX VI) ....................................................................... pag.26 Principiul invariantului indicaii la problemele propuse (CEX VI) ................................................................. pag.29 Probleme de ordonare indicaii la problemele propuse (CEX VI) ................................................................... pag.30 Metoda reducerii la absurd indicaii la problemele propuse (CEX VI) ........................................................... pag.32 Probleme de numrare prezentare i probleme rezolvate (CEX VII) .............................................................. pag.33 Principiul Dirichlet prezentare i probleme rezolvate (CEX VII) .................................................................... pag.35 Probleme de numrare. Principiul Dirichlet probleme propuse (CEX VII)...................................................... pag.41 Probleme de numrare. Principiul Dirichlet indicaii la problemele propuse (CEX VII)................................. pag.42 Probleme de numrare prezentare i probleme rezolvate (CEX VIII) ............................................................. pag.43 Probleme de numrare probleme propuse (CEX VIII)..................................................................................... pag.51 Probleme de numrare indicaii la problemele propuse (CEX VIII)................................................................ pag.54 Probleme de numrare prezentare i probleme rezolvate (Ghioca) ................................................................. pag.63 Probleme de numrare probleme propuse (Ghioca)......................................................................................... pag.79 Probleme de numrare indicaii la problemele propuse (Ghioca).................................................................... pag.81 Principiul Dirichlet n algebra prezentare i probleme rezolvate (Ganga) ...................................................... pag.85 Principiul Dirichlet n geometrie prezentare i probleme rezolvate (Ganga) .................................................. pag.96

3.Cteva principii i metode de rezolvare a problemelor de matematic 3.1. Principiul parit ii n matematica elementar ntlnim multe probleme care folosesc no iunea de paritate. Principiul parit ii const n separarea cazurilor pare i impare dintr-o situa ie. Regulile parit ii: - suma a dou numere pare este un num r par - suma a dou numere impare este un num r par - suma dintre un num r par i altul impar este un num r impar - produsul a dou numere pare este un num r par - produsul a dou numere impare este un num r impar - produsul dintre un num r par i un num r impar este un num r par. Prezent m n continuare cteva probleme rezolvate care folosesc principiul parit ii. R3.1.1. Demonstra i c dac suma a dou numere ntregi este un num r impar, produsul lor este un num r par. Solu ie. Fie a i b numerele. Din ipotez a b 2n 1 , n N . Deci unul din Atunci numerele a sau b este par. Fie a 2k . b 2n 1 a 2n 1 2k 2( n k ) 1 , adic b este impar. Atunci a b este produsul dintre un num r par i altul impar, deci va fi impar. R3.1.2. Demonstra i c 2 n (n 2, n N ) se poate scrie ca o sum de dou numere naturale impare consecutive, iar 3n se poate scrie ca o sum de trei numere naturale consecutive i ca sum a trei numere impare consecutive. Solu ie. Pentru orice n 2 , n N , 2 n este num r par. Avem:

2n

2 2n

2n

2n

(2 n

1) ( 2 n

1)

Pentru n 2 , n N , 2 n 1 1 i 2 n 1 1 sunt impare consecutive. Pentru orice n 2 , n N , 3n N i

3n

3 3n
1 1

3n

3n

3n

(3 n

1) 3n

(3 n

1)

Numerele 3n Mai avem c

1 , 3n i 3n 3 3n
1

1 sunt consecutive pentru n 3n


1

2.
1

3n

3n

3n

(3 n

2) 3 n

(3n

2) ,

irul numerelor naturale de la 1 la 1979 adic : R3.1.3. Se consider 1,2,3,4,...,1977,1978,1979. Lua i la ntmplare oricare dou numere din acest ir i nlocui i-le cu modulul diferen ei lor. La fiecare opera ie de acest fel num rul numerelor din ir scade cu unu (fiindc am nlocuit dou numere cu unul) i vom ob ine, n final, un singur num r. Ar ta i c acest num r este par. Solu ie. La fiecare etap a opera iei descrise, num rul numerelor impare din ir r mne neschimbat sau descre te cu doi, deoarece dac , n primul caz, lu m un num r
-1-

unde 3

n 1

2, 3n 1 , 3n

2 sunt impare consecutive.

par i unul impar, modulul diferen ei lor este impar, deci num rul impar l-am nlocuit cu altul impar, iar n al doilea caz dac lu m dou numere impare, modulul diferen ei lor este un num r par, deci num rul numerelor impare scade cu doi. n irul 1,2,3,...,1979 avem (1+1979):2 numere impare, adic 990. La fiecare pas r mne un num r par de numere impare i atunci ultimul num r va fi cu siguran par. R3.1.4. Se consider numerele impare k , n1 , n2 ,..., n k . S se demonstreze c printre numerele:

numere impare. Solu ie. Suma a dou

n1 n2 n2 n3 n n k n k n1 , ,..., k 1 , exist un num r impar de 2 2 2 2 nk n1

n1

un num r par de numere impare. Atunci suma lor

n 2 n2 ,

n3

numere impare este un num r par, deci numerele sunt naturale. S presupunem c printre acestea se afl

,..., n1

este un num r par. Dar aceea i sum este suma unui num r impar de numere impare deci este un num r impar. Contradic ie. Deci presupunerea f cut a fost fals , deci printre numerele considerate n ipotez exist un num r impar de numere impare. 3.2. Probleme de num rare Probleme de num rare ntlnim n diverse situa ii din via a cotidian . n matematica colar sunt frecvente problemele de num rare ca de exemplu: num rul divizorilor unui num r, num rul triunghiurilor, num rul patrulaterelor dintr-o anumit configura ie, num rul cifrelor unui num r, num rul termenilor unui ir, etc. Prezent m n continuare cteva probleme care conduc la opera ia de num rare. 3.2.1. Num rul divizorilor i suma divizorilor unui num r natural 3.2.1.1. a) Num rul divizorilor unui num r natural Fie a un num r natural compus ce are urm toarea descompunere n factori primi: a p1 1 p 2 2 .... p n n , unde p1 , p 2 ,..., pn sunt numere prime iar
1

n2

n2

n3

...

nk

n1

n1

n2

... nk

,...,

N, n N . Pentru a ob ine num rul divizorilor lui a form m tabelul: p10 p0 2 ... p0 n
1 p1 p1 2 ... 1 pn

p12 2 p2 ...
2 pn

... ... ... ...


-2-

p1 1 p2 2 ... pn n

1 2

1 termeni 1 termeni 1 termeni

(1)

Observ m c : 1) Oricare num r din tabel este un divizor pentru a. 2) Linia nti con ine 1+1 termeni, linia a doua con ine 2+1 termeni,..., ultima linie con ine n+1 termeni. 3) Dac nmul im pe rnd fiecare num r din linia nti cu fiecare num r din linia a doua ob inem ( 1 1)( 2 1) divizori ai lui a. nmul ind apoi pe fiecare din aceste numere cu fiecare num r din linia a treia ob inem ( 1 1)( 2 1)( 3 1) numere i fiecare din acestea sunt divizori ai lui a. Continund ra ionamentul ob inem ( 1 1)( 2 1)( 3 1)...( n 1) numere care sunt divizori ai lui a. 4) n num rul acestor divizori este inclus num rul nsu i i divizorul 1. Am ob inut astfel urm toarea Teorema 3.2.1. Num rul divizorilor num rului a p1 1 p 2 2 .... p n n este

1)(

3.2.1.2. b) Suma divizorilor unui num r natural S calcul m nti suma: Avem

1)...(

1) .

S 1 x x 2 ... x n x x 2 ... x n
1

(2)

Din (3) i (2) sc zute membru cu membru ob inem:

x S

xn

xn

(3)

x S S

(x x2

x 3 ... x n

x n 1 ) (1 x x 2 ... x n ) xn 1 1 x 1
(4)

care se mai scrie S ( x 1)

xn

1 , de unde S

Scriem produsul de n sume, avnd termenii pe cele n linii din tabelul (1) i ob inem: 2 2 (1 p1 p12 ... p1 1 )(1 p 2 p 2 ... p2 2 )...(1 p n pn ... p n n ) (5) Cu rela ia (4), (5) devine

cu x

1.

Am ob inut astfel Teorema 3.2.2. Suma divizorilor num rului a

p1 1 1 1 p2 2 1 1 pn n 1 1 ... p1 1 p2 1 pn 1

p1 1 p2 2 .... pn n este

pn n 1 1 p1 1 1 1 p2 2 1 1 ... p1 1 p2 1 pn 1

-3-

Probleme rezolvate R3.2.1. Fie S suma divizorilor naturali ai num rului 2001. S se arate c 5 S este num r natural p trat perfect. Solu ie. Fiindc 2001=31 231 291, suma divizorilor num rului 2001 este:

Atunci 5 S R3.2.2. S se arate c p tratul produsului tuturor divizorilor naturali ai num rului 2001 este 20018. Solu ie. Avem urm toarea Lema 3.2.1. Dac d1 , d 2 ,..., d n sunt to i divizorii naturali ai num rului n atunci avem rela ia: (d1 d 2 ...d k ) 2 n k (*) Fiindc 1 i n sunt i ei divizori, considernd d1

32 1 232 1 29 2 1 S 4 24 30 3 1 23 1 29 1 (2 3 3 5) 2 120 2 , deci 5 S este p trat perfect.

d1

rela ii care nmul ite membru cu membru dau

n , d2 dk

dk

,..., d k

n d1

d2

... d k ob inem:

d1 d 2 ...d k
de unde ( d1 d 2 ...d k ) 2

n n n ... d k d k 1 d1

nk .

n cazul nostru 2001 31 231 291 , num rul divizorilor lui 2001 este: (1+1)(1+1)(1+1)=8. Pentru cei opt divizori naturali ai num rului 2001 avem rela ia (*) (d1 d 2 ...d 8 ) 2 20018 . 3.3. Principiul lui Dirichlet Matematicianul german Peter Gustav Dirichlet (1805-1859) a elaborat un principiu extrem de simplu cu aplica ii nea teptate n variate domenii, principiu care-i poart numele i pe care-l enun m mai jos, fiind o metod de demonstra ie de tipul urm tor. "Dac repartiz m n 1 obiecte n n cutii, atunci cel pu in dou obiecte vor fi n aceea i cutie." Justificare: Consider m cazul cel mai nefavorabil a eznd n fiecare cutie cte un obiect. Deci am folosit n cutii i n obiecte. Obiectul cu num rul n 1 trebuie pus i el ntr-o cutie oarecare. Dar n acea cutie exist deja un obiect. A adar n acea cutie exist deja un obiect pus anterior. n acea cutie vor fi dou obiecte. Forma general a principiului lui Dirichlet este urm toarea: "Dac a ez m kn 1 obiecte n n cutii, atunci cel pu in k 1 obiecte, k N , vor fi n aceea i cutie."
-4-

n literatura matematic principiul lui Dirichlet este ntlnit i sub denumirea de "principiul cutiei", cu precizarea c denumirea de "cutie" desemneaz "grupe de obiecte", stabilite dup anumite criterii, iar "obiectele" desemneaz lucruri, numere, figuri geometrice, etc. Prezent m n continuare cteva probleme ale c ror solu ii se bazeaz pe principiul de mai sus. Probleme rezolvate R3.3.1. La un turneu de ah au participat n 2 ahi ti. S se demonstreze c n orice moment al turneului dinaintea ultimei runde cel pu in doi ahi ti au acela i num r de victorii. Solu ie. n orice moment al turneului dinaintea ultimei runde, fiecare ahist a jucat maximum n 2 partide i a putut ob ine 0,1,2,..., n 2 victorii, deci n total n 1 posibilit i (cutii). Fiindc la turneu au participat n ahi ti rezult c cel pu in doi ahi ti au acela i num r de victorii naintea ultimei runde. R3.3.2. Ar ta i c n orice mul ime format din 5 numere naturale exist dou a c ror diferen este divizibil cu 4. Solu ie. La mp r irea unui num r cu 4 ob inem unul din resturile 0,1,2,3 (deci patru cutii). Fiindc avem 5 numere (5 obiecte i 4 cutii) rezult c cel pu in dou numere vor da acela i rest la mp r irea cu 4. Ele sunt de forma x 4k r i y 4l r . Atunci diferen a lor este x y 4( k l ) , adic un num r divizibil cu 4. R3.3.3. ntr-o coal sunt 367 elevi. S se demonstreze c exist cel pu in doi elevi care- i serbeaz ziua n aceea i zi a anului. Solu ie. Un an are 365 sau 366 zile. Considernd cazul cel mai nefavorabil cnd n fiecare zi a anului ar fi n scut cte un elev, nseamn c n total ar fi n scu i 365 sau 366 elevi, dar n total sunt 367 elevi. Deci al 367-lea elev a fost i el n scut ntr-o zi a anului n care a mai fost n scut un elev. Deci ntr-o zi s-au n scut 2 elevi, deci cei doi i vor serba ziua de na tere n aceea i zi. R3.3.4. Fiind date n 1 numere naturale ( n 0) atunci cel pu in dou dintre ele dau acela i rest la mp r irea cu n. Solu ie. Folosim teorema mp r irii cu rest. Fiind date numerele naturale a i b (b 0) exist n mod unic numerele naturale q i r astfel ca a b q r cu r b . n cazul problemei noastre numerele fiind mp r ite la n exist pentru rest n valori posibile: 0,1,2,...,n-1. Fiindc mp r im n+1 numere vor exista n+1 resturi, dintre care cel mult n sunt diferite. Rezult c cel pu in dou dintre cele n+1 numere mp r ite la n dau acela i rest. R3.3.5. S se arate c oricum am alege 7 numere p trate perfecte (distincte) exist cel pu in dou a c ror diferen se divide cu 10. Solu ie. Dac a este num rul a c rui p trat este a 2 atunci la mp r irea cu 10 a lui a ob inem unul din resturile: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Atunci a 2 , la mp r irea cu 10 va da unul din resturile: 0,1,4,5,6,9. Fiindc avem 7 p trate perfecte i numai resturile 0,1,4,5,6,9, deci exist cel pu in dou p trate perfecte care dau acela i rest la mp r irea cu 10, deci diferen a lor se divide cu 10.
-5-

3.4. Principiul invariantului Invariantul este o m rime, o rela ie, sau o proprietate care r mne neschimbat n urma aplic rii sau interven iei unei transform ri. Deci o situa ie ini ial este supus n mod repetat unor transform ri. De obicei se cere s se demonstreze c n urma acestor transform ri nu se poate ajunge la o anumit form . Aceasta se poate face alegnd caracteristica obiectului care a fost supus transform rii, adic "invariantul" transform rii. Dac n final obiectul nu posed "invariantul" atunci el nu poate fi ob inut n urma transform rilor descrise. Probleme rezolvate R3.4.1. Consider m un num r natural c ruia i schimb m n mod arbitrar ordinea cifrelor. Este posibil ca diferen a dintre num rul ini ial i cel final s fie 2003? Solu ie. Restul mp r irii num rului la 9 este acela i cu restul mp r irii sumei cifrelor sale la 9. Suma cifrelor este aceea i, rezult c restul mp r irii num rului la 9 este un invariant. R3.4.2. Pe o tabl sunt scrise semne de "+" i " ". tergem dou semne i le nlocuim cu un semn, dup urm toarea regul : dac cele dou semne terse sunt identice le nlocuim cu "+", iar dac tergem dou semne diferite le nlocuim cu " ". Ar ta i c ultimul semn care r mne dup un num r de pa i nu depinde de ordinea alegerii perechilor. Solu ie. n acest caz paritatea num rului de minusuri va fi invariantul. Dac la nceput num rul de minusuri este impar, ultimul semn care va r mne este minus, iar dac la nceput num rul de minusuri este par, la sfr it va r mne plus. R3.4.3. Trei greieri se g sesc pe o dreapt n ordinea: A, B, C. Ei ncep s sar capra, adic s sar unul peste altul (dar nu peste doi odat ). Pot fi n aceea i ordine dup 2003 s rituri? Solu ie. n urma unei s rituri de acest fel num rul perechilor de greieri inversa i cre te sau se mic oreaz cu 1 (proprietatea invariant ). Dup un num r impar de s rituri (2003) va exista un num r impar de perechi de greieri inversa i. Deci nu se poate ob ine ordinea ini ial (ce nu con ine o astfel de pereche). R3.4.4. O camer are dimensiunile podelei de 7m i 10m. n cele patru col uri ale camerei se a eaz cte un dulap avnd baza p trat cu latura de 1m. S se arate c r mne din suprafa a podelei nu poate fi acoperit cu pl ci dreptunghiulare de dimensiuni 3m 1m. Solu ie. Se mparte camera ntr-o re ea de p trate cu latura 1m pe care le vopsim n trei culori: ro u, alb, negru ca mai jos: RANRANRANR ANRANRANRA NRANRANRAN RANRANRANR ANRANRANRA NRANRANRAN RANRANRANR
-6-

Ob inem 24 de R, 23 de A, 23 de N. Eliminnd col urile r mn 20 de p tr ele ro ii, 23 de p tr ele albe, 23 de p tr ele negre. Dar oricum am a eza o plac de 3 1 ea acoper un p tr el ro u, unul alb i unul negru. Dac s-ar putea acoperi suprafa a cu un num r ntreg de pl ci ar trebui s existe acela i num r de p tr ele pentru fiecare culoare. 3.5. Probleme de logic Am inclus aici cteva probleme a c ror rezolvare se realizeaz printr-o serie de judec i logice ce solicit inventivitate, perspicacitate, etc. i foarte pu in calcul. Probleme rezolvate R3.5.1. Mama a observat c din dulap au disp rut cinci tablete de ciocolat . Ele puteau fi luate de cei trei copii: A, B, C. Fiind tra i la r spundere, ei au dat mai nti urm toarele r spunsuri: A: N-am luat nici o ciocolat ! B: N-am luat nici o ciocolat ! C: N-am luat nici o ciocolat ! Dup un nou "interogatoriu" copiii au f cut urm toarele declara ii: A: B a luat mai multe tablete dect C! B: (c tre A): Min i! C: Toate au fost luate de A i B! A (c tre C): Min i! Afla i cte tablete de ciocolat au fost luate de c tre fiecare copil, tiind c fiecare a f cut attea declara ii false cte tablete de ciocolat a luat. Solu ie. Fiindc au "disp rut" 5 ciocolate i s-au f cut 7 declara ii, rezult c cinci declara ii erau false iar 2 (7-5) adev rate. La al doilea "interogatoriu" prima afirma ie a lui A este fie adev rat i atunci afirma ia lui B este fals , fie este fals i atunci afirma ia lui B este adev rat . Tot din "interogatoriul" al doilea afirma ia lui C este fie adev rat i atunci cea de-a doua afirma ie a lui A este fals , fie este fals i atunci cea de-a doua afirma ie a lui A este adev rat . Deci rezult c cele dou afirma ii adev rate au fost f cute la cel de-al doilea "interogatoriu", deci la primul "interogatoriu" to i copiii au f cut declara ii false, de unde rezult c fiecare din cei trei copii a luat cel pu in o ciocolat . Deci a doua afirma ie a lui C este fals , deci C a luat dou tablete de ciocolat . B face numai dou afirma ii, deci el nu poate lua mai multe ciocolate dect C, rezult c la al doilea "interogatoriu" prima afirma ie a lui A este fals , deci afirma ia lui B este adev rat . Deci A a luat dou ciocolate, B a luat o ciocolat , iar C a luat dou ciocolate. R3.5.2. ntr-un bloc locuiesc familiile A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R. La parter i la fiecare etaj locuiesc cte dou familii. Se mai tie c : Familia A locuie te cu dou etaje mai jos ca familia B, iar aceasta cu ase etaje mai sus ca familia C. Familiile F i G locuiesc la acela i etaj. Familia M locuie te cu patru etaje mai sus
-7-

ca familia N i cu dou etaje mai jos ca familia F. Un etaj deasupra familiei N locuie te familia O. Familia A locuie te cu trei etaje mai sus ca familia R, iar familia P locuie te cu cinci etaje mai jos dect familia G. a) Cte etaje are blocul? b) La ce etaj locuie te familia A? Solu ie. a) Fiindc la parter i la fiecare etaj locuiesc dou familii, iar n tot blocul locuiesc 16 familii, rezult c blocul are opt nivele (parter i apte etaje). b) Diagramele al turate (stabilite conform enun ului) pun n eviden modul cum sunt distribuite n bloc familiile N, O, M, F, G, P precum i C, R, A, B. Blocul avnd opt nivele, rezult c familia N poate locui numai la parter sau la etajul nti. Aceea i remarc i pentru familia C. Familiile N i C nu pot locui la acela i nivel, pentru c ar trebui ca familiile O, P, R s locuiasc la acela i etaj, situa ie imposibil , pentru c la un nivel pot locui numai dou familii. Dac familia N locuie te la parter atunci familia C ar trebui s locuiasc la etajul nti, situa ie imposibil deoarece ar rezulta c familiile O, P, C locuiesc la acela i etaj. Dac familia N locuie te la etajul nti, atunci familia C locuie te la parter. Urm rind comparativ diagramele observ m c este o situa ie posibil pentru c la un nivel pot locui numai dou familii. Acestea fiind precizate putem stabili distribu iile familiilor n bloc: Familiile F i G la etajul apte, familia B la etajul ase, familia M la etajul cinci, familia A la etajul patru, familiile P i O la etajul doi, familiile N i R la etajul nti, iar familia C la parter. n cele ase locuri neocupate se vor distribui familiile D, E, H, I, K, L dup voie.
F G B

O N

R C

R3.5.3. La un turneu de fotbal particip 15 echipe, fiecare dintre acestea jucnd cu toate celelalte. Pentru victorie se acord 3 puncte, pentru meci egal 2 puncte, iar pentru nfrngere un punct. n clasamentul ntocmit la sfr itul turneului nu exist echipe cu acela i num r de puncte. tiind c ultima echip are 21 de puncte, s se arate c prima a f cut cel pu in un meci nul. Solu ie. Fiecare echip a disputat 14 meciuri. Num rul meciurilor disputate a fost

cu B i cnd a jucat B cu A). Fiindc echipa clasat pe ultimul loc are 21 de puncte, iar n clasament nu sunt echipe cu acela i num r de puncte rezult c num rul de puncte este mai mare sau egal cu
-8-

14 15 105 deoarece fiecare meci a fost num rat de dou ori ( i cnd a jucat A 2

21 (21 1) (21 2) ...(21 14)

21 15

Fiindc la fiecare meci s-au acordat 4 puncte, rezult c num rul de puncte acordat a fost 105 4=420. Deci echipele au ob inut punctajele: 21, 22,23,...,34, 35. S ar t m c echipa de pe locul nti cu 35 puncte a f cut cu siguran cel pu in un meci nul. Presupunem c nu a f cut nici un meci nul. Atunci dac x este num rul victoriilor i y num rul nfrngerilor avem: x y 14 i 3x y 35 , de unde x

14 15 2

420

este fals , atunci echipa de pe locul nti a f cut cel pu in un meci nul.

21 i y 2

7 . Dar x, y trebuie s fie naturale. Deci presupunerea f cut 2

R3.5.4. La un concurs de atletism particip trei echipe: A1 , A2 , A3 , fiecare cu trei concuren i. Concurentul care sose te primul prime te 18 puncte, cel care sose te al doilea 16 puncte, cel care sose te al treilea 14 puncte,..., cel care sose te ultimul prime te dou puncte. Punctajul unei echipe este suma punctelor ob inute de cei trei reprezentan i ai s i. Afla i ce loc a ocupat fiecare echip tiind c : i) Primele trei locuri au fost ocupate de concuren i de la echipe diferite. ii) Fiecare concurent de la echipa A2 avea n fa a sa un concurent de la echipa iii) Concuren ii echipei A3 au sosit unul dup altul. Solu ie. Din prima i a treia condi ie rezult c cei trei reprezentan i ai echipei A3 au sosit al treilea, al patrulea i al cincilea. Din primele dou condi ii rezult c

A1 .

primul a sosit un concurent de la echipa A1 , iar al doilea un concurent de la echipa A2 . Din cele de mai sus i din a doua condi ie rezult c al aselea i al optulea au sosit concuren ii de la echipa A1 , iar al aptelea i al nou lea au fost concuren ii de la echipa

A2 . Deci echipa A1 a acumulat 18+8+4=30 (puncte), echipa A2 a acumulat 16+6+2=24 (puncte), iar echipa A3 a acumulat 14+12+10=36 (puncte). Deci pe locul

nti se afl echipa A3 , pe locul doi echipa A1 , iar pe locul trei echipa A2 . R3.5.5. Opt ahi ti particip la un turneu, jucnd fiecare cu fiecare. Pentru fiecare victorie un juc tor prime te un punct, pentru remiz un jum tate de punct, iar pentru nfrngere nu prime te nici un punct. La sfr itul turneului primii doi clasa i au ob inut punctaje diferite, iar cel de-al doilea a ob inut attea puncte cte au ob inut ultimii patru ahi ti mpreun . S se afle cum s-a ncheiat partida dintre ahi tii clasa i pe locurile trei i cinci. Solu ie. Fiindc au fost opt juc tori i fiecare a jucat cu fiecare, un ahist a jucat apte partide i ar fi putut c tiga cel mult apte puncte (cnd nvingea n toate cele apte partide). Ultimii patru ahi ti au jucat ntre ei ase partide. (Dac A, B, C , D sunt ultimii ahi ti, au jucat: A cu B , A cu D , B cu C , B cu D i C cu D ).
-9-

Deci ultimii patru ahi ti au realizat mpreun cel pu in ase puncte. Deci ahistul de pe locul doi a ob inut cel pu in ase puncte (deoarece el a ob inut un num r egal de puncte cu suma ultimilor patru). Fiindc primii doi juc tori au punctaje diferite nseamn c al doilea a ob inut exact ase puncte, c ci dac ob inea 6,5 puncte primii doi aveau acela i punctaj, iar dac ar fi ob inut apte puncte era pe primul loc. Deci ahi tii de pe ultimele patru locuri au ob inut exact ase puncte, aceasta nseamn c ei au pierdut toate partidele jucate mpotriva primilor patru clasa i. Deci ahistul de pe locul cinci a pierdut partida sus inut cu cel de pe locul trei. R3.5.6. n trei co uri sunt mere. Cte mere sunt n fiecare co tiind c n primele 2 mpreun este un m r, n ultimele 2 mpreun este cel pu in un m r, iar n ultimul i al treilea mpreun , numai unul. Solu ie. Dac m rul din primele 2 co uri s-ar afla n primul co , atunci din a treia condi ie ar rezultat c n al treilea co nu se afl nici un m r, deci al doilea i al treilea co ar fi goale i astfel nu ar avea loc a doua condi ie. n concluzie primul co este gol, al doilea co con ine un m r, iar al treilea co con ine tot un m r. 3.6. Probleme de ordonare Pentru a stabili care dintre dou numere a i b este mai mare, putem folosi mai multe procedee, dintre care cele mai des ntrebuin ate sunt: 1) Stabilim semnul diferen ei a b . Dac a b 0 , atunci a b . Dac a b 0 , atunci a b . Dac a b 0 , atunci a b . 2) Dac numerele a i b sunt pozitive i b

0 , compar m raportul

3) n unele situa ii este suficient s demonstr m existen a unui num r c situat ntre cele dou numere (exemplu: din a c b , rezult a b ). n unele situa ii avem nevoie de metode ingenioase pentru a rezolva problemele. Exist cazuri cnd opera ia de ordonare ajut la dovedirea egalit ii a dou numere x i y prin stabilirea simultan a inegalit ilor x y i y x . Probleme rezolvate R3.6.1. Compara i numerele 3111 cu 1714 .
- 10 -

a 1 , atunci a b . b a Dac 1 , atunci a b . b a Dac 1 , atunci a b . b


Dac

a cu 1. b

Solu ie. 3111 3211 (2 5 )11 2 55 2 56 (2 4 )14 R3.6.2. Scrie i n ordine cresc toare numerele: 4 22 ,334 ,2 44 ,637 . Solu ie. 637

1614 1714 .

817

917

R3.6.3. S se arate c pentru orice numere naturale a i b avem

(3 2 )17

(2 6 ) 7 2 42 2 44 (2 2 ) 22 334 . Deci 637 2 44 4 22 334 . a 2 360 b 51800 a3240 b 71440 8120 ; 3 240 (3 2 )120

64 7

4 22

2 51

(23 )17

Solu ie. 2

360

Atunci ob inem c

a 2 1 b 3240 51800 (55 ) 360

360

(2 3 )120 2360 3 240 , de unde rezult

9120 . c a 2 360

a 3240

i deci

3125360 ; 71440 7
1440

(7 4 ) 360

2401360
1800

Rezult c 5

1800

, de unde rezult c b 5

b 7

1440

Deci prima frac ie din ipotez este subunitar iar a doua este supraunitar rela ia cerut este adev rat . R3.6.4. Compara i frac iile A i B unde

b 51800 i deci b 71400

1.

i atunci

3 32 ... 31331 A i B 1 1 1 ... 3 32 31331 Solu ie. Amplific m prima frac ie cu 21998 i a doua cu 31332 i ob inem: 21998 (2 2 2 2 3 ... 21997 ) A 21998 (2 3 ) 666 8666 1998 1997 2 2 ... 2 31332 (3 3 2 ... 31331) B 31332 (32 ) 666 9 666 . 2 1331 3 3 ... 3 Deci A B .

2 2 2 2 3 ... 21997 1 1 1 ... 2 22 21997

3.7. Metoda reducerii la absurd Metoda reducerii la absurd este o metod specific de demonstra ie n matematic . La baza acestei metode st una din legile fundamentale ale logicii clasice: legea ter ului exclus, ce are urm torul enun : Din dou propozi ii contradictorii una este adev rat , cealalt fals , iar a treia posibilitate nu exist .

- 11 -

Legea ter ului exclus nu ne precizeaz care din cele dou propozi ii este adev rat i care este fals . Cnd la dou propozi ii contradictorii aplic m legea ter ului exclus este suficient s stabilim c una dintre ele este fals pentru a deduce c cealalt este adev rat . Metoda reducerii la absurd const n a admite n mod provizoriu, ca adev rat propozi ia contradictorie propozi iei de demonstrat, apoi pe baza acestei presupuneri se deduc o serie de consecin e care duc la un rezultat absurd, deoarece ele contrazic sau ipoteza problemei date sau un adev r stabilit mai nainte. Mai departe ra ion m astfel: dac presupunerea ar fi fost adev rat , atunci n urma ra ionamentelor logic corecte ar fi trebuit s ajungem la o concluzie adev rat , deoarece am ajuns la o concluzie fals , nseamn c presupunerea noastr a fost fals . Aceasta duce la concluzia c presupunerea f cut nu este posibil i r mne ca adev rat concluzia propozi iei date. Metoda reducerii la absurd nu se reduce la propozi ia c "a demonstra o propozi ie este acela i lucru cu a demonstra contrara reciprocei ei", deoarece pot ap rea i situa ii n care nu se contrazice ipoteza ci o alt propozi ie (un rezultat cunoscut, o axiom , o teorem ). Metoda reducerii la absurd se folose te att n rezolvarea problemelor de calcul (de aflat) ct i la rezolvarea problemelor de "demonstrat". Metoda este des utilizat n demonstrarea teoremelor reciproce, precum i n demonstrarea teoremelor de unicitate. Probleme rezolvate

39n 4 este ireductibil . 26 n 3 Solu ie. Presupunem c frac ia este reductibil i fie d (39 n 4, 26n 3) cu
R3.7.1. Ar ta i c pentru orice n

N frac ia

d N * , d 1 . Din d | (39n 4) i d | ( 26n 3) ob inem c d | (78n 8) i d | (78n 9) , de unde rezult c d | [78n 9 (78n 8)] , deci d | 1 , de unde rezult d 1 . Fals. 14 a 5 17 a 5 i s fie simultan ntregi. 9 12

R3.7.2. S se arate c nu exist numere ntregi a pentru care numerele

Solu ie. Presupunem c exist numere ntregi a astfel ca s fie simultan ntregi, adic pentru b, c

Z,

ob inem c 3 divide pe 10, ceea ce este absurd.

14a 5 9b i 17 a 5 12c i sc znd prima rela ie din a doua ob inem: 3a 10 12c 9b , de unde 10 3a 12c 9b sau 10 3(a 4c 3b) . Atunci

14a 5 9

14 a 5 17a 5 i 9 12 17a 5 b i c , de unde 12

- 12 -

R3.7.3. Consider m trei drepte diferite d1 , d 2 , d 3 concurente ntr-un punct O. Ar ta i c cel pu in unul din unghiurile formate are m sura mai mare sau cel pu in egal cu 60 . Solu ie. Folosim metoda reducerii la absurd. Presupunem concluzia fals , adic nu exist un unghi cu m sura mai mare sau egal cu 60 . Atunci cele ase unghiuri formate ar avea suma m surilor mai mic dect 360 . Am ajuns la o contradic ie deoarece suma m surilor unghiurilor n jurul unui punct este 360 . Deci presupunerea f cut este fals , deci exist cel pu in un unghi cu m sura de 60 .

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -

- 20 -

- 21 -

- 22 -

- 23 -

- 24 -

- 25 -

- 26 -

- 27 -

- 28 -

- 29 -

- 30 -

- 31 -

- 32 -

6. Probleme de num rare Multe probleme din via a cotidian cer num rarea elementelor unor mul imi finite, ale p r ilor unei mul imi, etc. i de aici importan a aprofund rii opera iei de num rare prin probleme care conduc la num rarea elementelor unor mul imi diverse. Domeniul matematicii n care se studiaz astfel de probleme se nume te combinatoric . Pentru a aborda diverse probleme de num rare un rol important l joac no iunea de partea ntreag , num rul divizorilor naturali ai unui num r natural, forma canonic a unui num r natural n (descompunerea n mod unic n produs de factori primi), etc. 1) Prin partea ntreag a unui num r x n elegem cel mai mare num r ntreg care nu l dep e te pe x i se noteaz [x]. Avem x 1 [ x ] x . Folosim partea ntreag , de exemplu cnd num r m multiplii unui num r natural p cuprins n mul imea: {1,2,3,...,n}. 2) Orice num r natural n, diferit de zero, se descompune n mod unic ntr-un produs de factori primi: n p1 1 p 2 2 ... pk k , (1)

unde p1 , p2 ,..., p k sunt numere prime, iar 1 , 2 ,..., k sunt numere nenule. Rela ia (1) se nume te forma canonic a lui n. Num rul divizorilor naturali ai lui n este: ( 1 1)( 2 1)...( k 1) . Vom prezenta n continuare cteva probleme de aritmetic , teoria numerelor, geometrie, care se ncadreaz la aceast problematic . R6.1. Care este exponentul lui 3 n descompunerea n factori primi a num rului 100! (100!=1 2 3 ... 100). Solu ie. Dintre numerele 1,2,3,4,...,100 fiecare al treilea este divizibil cu 3. Fiindc 100=3 33+1, rezult c de la 1 la 100 sunt 33 de numere divizibile cu 3. Dintre aceste 33 de numere fiecare al treilea este divizibil cel pu in cu puterea a 2-a a lui 3. Fiindc 33:3=11, rezult c sunt 11 numere divizibile cu 32. Dintre cele 11 fiecare al 3lea este divizibil cu 33. Fiindc 11=3 3+1, rezult c sunt 3 astfel de numere. Dintre aceste 3 numere unul este divizibil cu 34. Nu exist nici un num r dintre primele 100, divizibil cu 35 pentru c 35>100. Atunci exponentul lui 3 din descompunerea n produs de factori primi a num rului 100! este: 33+11+3+1=48. Fiindc la mp r irile efectuate am re inut numai cturile, acestea reprezint de fapt p r ile ntregi ale numerelor:

descompunerea n factori primi a num rului 100! este:

100 100 100 100 , , , . Deci exponentul lui 3 din 3 32 33 3 4 100 34 33 11 3 1 48 .

Cu acela i ra ionament se arat c exponentul num rului prim p din descompunerea n factori primi a lui n! (n!=1 2 3...n) este:
- 33 -

100 3

100 32

100 33

R6.2. Se consider ntr-un plan 5 puncte, oricare trei necoliniare. a) Cte drepte determin aceste puncte? b) Cte triunghiuri determin aceste puncte? c) Dac avem n puncte (oricare trei necoliniare), cte drepte i cte triunghiuri determin ? Solu ie. a) Fie A1,A2,A3,A4,A5 punctele din ipotez . Punctul A1 determin cu celelalte 4 puncte un num r de 4 drepte. Din cele 5 puncte pleac 4 5=20 semidrepte. Fiecare dreapt a fost num rat de dou ori (de exemplu A1A2 i A2A1). Atunci num rul dreptelor care trec prin cele 5 puncte este 20:2=10. n general, dac avem n puncte (n 3) i oricare trei sunt necoliniare atunci ele determin

n p

n p2

n p3

...

Fie punctele A1,A2,...,An. Fixnd punctul Ai, acesta va determina cu celelalte puncte n-1 drepte. Avnd n puncte, din ele pleac n(n-1) semidrepte. Fiecare dreapt este num rat de dou ori: AiAk i AkAi. Atunci n puncte (oricare trei necoliniare) determin

n (n 1) drepte. 2

b)-c) Pentru num rul de triunghiuri consider m cazul cnd avem n puncte (oricare trei necoliniare). Fix m un vrf Ai de exemplu, fapt ce poate fi realizat n n moduri. Fix m al doilea vrf Aj, realizabil n n-1 moduri (dup prima fixare). Fix m al 3-lea vrf Ak, realizabil n n-2 moduri. innd seama cum au fost alese vrfurile, ob inem n (n 1)(n 2) variante. Fiecare triunghi AiAjAk a fost num rat de 6 ori: AiAjAk, AiAkAj, AjAiAk, AjAkAi, AkAjAi, AkAiAj. Atunci num rul de triunghiuri determinat de n puncte (oricare trei necoliniare) este (n 4).

n (n 1) drepte. 2

R6.3. Determina i num rul diagonalelor unui poligon convex cu n laturi

n(n 1)(n 2) . 6

Solu ie. Din fiecare vrf pleac n-3 diagonale pentru c un vrf i cu dou adiacente nu determin diagonale. Fiind n vrfuri avem n(n-3) segmente. Dar fiecare diagonal a fost num rat de dou ori, deci num rul diagonalelor unui poligon convex cu n laturi este

laturilor. Ob inem:

n(n 1) drepte. Pentru a afla num rul diagonalelor trebuie s sc dem num rul 2 n( n 1) n 2 n2 n 2n 2
- 34 -

Altfel. Dac avem n puncte distincte (oricare trei necoliniare), ele determin

n(n 3) . 2

n 2 3n 2

n(n 3) . 2

R6.4. S se determine num rul minim de monede de 1, 3, 5 euro de care avem nevoie pentru a pl ti orice sum ntreag cuprins ntre 1 i 5n euro. Solu ie. i) Pentru a pl ti orice sum ntreag cuprins ntre 1 i 5n euro avem nevoie de cel pu in n 2 monede: pentru a pl ti sumele de 2 euro i 5n euro avem nevoie de dou monede de un euro i nc cel pu in n monede. ii) Pentru a pl ti toate sumele ntregi ntre 1 euro i 5n euro sunt suficiente n 2 monede: dou monede de 1 euro, o moned de trei euro i n 1 monede de 5 euro. Orice num r natural cuprins ntre 1 i 5n inclusiv are una din formele 5k 1,5k 2,5k 3,5k 4,5k 5 unde 0 k n 1 . Sumele de forma 5k 1 pot fi pl tite cu k din cele n 1 monede de 5 euro ( n 1 k ) i una dintre monedele de 1 euro. Sumele de forma 5k 2 pot fi pl tite cu k monede 5 euro i monedele de 1 euro. Sumele de forma 5k 3 i 5k 4 le putem pl ti cu orice monede de 5 euro i moneda de 3 euro respectiv k monede de 5 euro o moned de 3 euro i una de 1 euro. Sumele de forma 5k 5 ( n 1 k ) pot fi pl tite cu k monede de 5 euro i cu monede de 1 i 3 euro. Deci num rul minim cerut este n 2. 6.2. Principiul cutiei sau principiul lui Dirichlet Sunt multe probleme de matematic cu enun uri inedite ce pot fi abordate cu mijloace ale gndirii cotidiene, f r a fi nevoie de metode rafinate. Un exemplu elocvent este principiul cutiei sau principiul lui Dirichlet. Ceea ce caracterizeaz problemele n care acest principiu se folose te este dificultatea de a le aborda pe c i cunoscute. ntr-o formulare f r preten ii acest principiu revine la observa ia c dac avem dou cutii n care trebuie puse trei obiecte, ntr-una din ele va trebui s a ez m cel pu in dou obiecte. Mai general, dac repartiz m un num r mai mare de n obiecte n n clase, atunci cel pu in ntr-o clas vor fi cel pu in dou obiecte. Deci avem Teorema 6.2.1. Consider m o mul ime nevid A i A1,A2,...,An o parti ie a mul imii A (adic A1 A2 ... An=A i Ai Aj= , pentru i j. Dac avem n+1 elemente din A: a1,a2,...,an,an+1 atunci exist o submul ime Ai a parti iei care s con in cel pu in dou elemente ale mul imii {a1,a2,...,an,an+1}. n general principiul cutiei este un principiu de num rare. n ultimul timp acest principiu a c p tat o mare popularitate, fiind pus la baza unui mare num r de probleme, dintre care unele deosebit de dificile. Vom prezenta cteva exemple n care se folose te acest principiu n aritmetic , geometrie. R6.2.1. Consider m mul imea A {a1 , a2 ,..., a n } cu elementele numere ntregi. S se demonstreze c A are cel pu in o parte nevid cu proprietatea c suma elementelor sale se divide cu n. Solu ie. Dac a este num r ntreg i n num r natural, exist numerele q i r unice astfel nct a n q r cu q Z i r {0,1,2,..., n 1} . Vom aplica principiul
- 35 -

cutiei. Consider m urm toarele n submul imi ale lui A: A1

A3

{a1 , a 2 , a3 } ,..., An
Dac

{a1 , a 2 ,..., an } . a1 a 2

{a1} , A2

{a1 , a2 } ,

S1

a1 , S 2

not m cu S i cu i 1, n suma elementelor fiec rei mul imi avem:

a1

a2 , S 3

a3 ,..., S n

a1 a2 ... a n .

Dac unul din numerele S i cu i

1, n se divide cu n problema este rezolvat .


dou numere S i i

Dac nu, cele n resturi ob inute prin mp r irea cu n a numerelor S i apar in mul imii {1,2,3,...,n-1} ce are n-1 elemente diferite. Deci exist cu siguran

S j care dau acela i rest la mp r irea cu n. Fie S i Sj a1 a 2 ... a j cele dou numere. Fie i
rezult c submul imea c utat este B

a1

a2 ... ai

j . Fiindc n divide pe S j

Si

{ai 1 , ai 2 ,..., a j } .

R6.2.2. S se arate c oricum am alege cinci numere ntregi, exist dou dintre acestea, care au suma sau diferen a divizibile cu 7. Solu ie. La mp r irea cu 7 a unui num r se ob ine unul din resturile 0,1,2,3,4,5,6. P tratul s u va da la mp r irea cu 7 unul din resturile 0,1,2,4. Deoarece avem cinci numere a,b,c,d,e, cele cinci p trate ale lor nu pot da la mp r irea cu 7 dect unul din cele patru resturi: 0,1,2,4. Conform principiului cutiei cel pu in dou din aceste cinci p trate dau la mp r irea cu 7 acela i rest. Deci exist x, y {a, b, c, d , e} astfel nct x 2 y 2 se divide cu 7. Deci 7 divide pe x 2 y 2 ( x y )( x y ) , dar fiind i prim rezult c 7 divide pe x y sau 7 divide pe x y . R6.2.3. Patru drepte distincte situate ntr-un plan, l mpart n mai multe regiuni distincte. S se arate c oricum s-ar a eza 12 puncte n acest plan astfel nct nici unul s nu apar in dreptelor date, cel pu in dou dintre ele se afl n aceea i regiune. Solu ie. Dreptele fiind distincte pot fi amplasate n felul urm tor:

a)

b)

c)

d)

- 36 -

e)

f)

g)

h)

i) Num rul maxim de regiuni este 11 i se ob ine n cazul i). Regiunile n care a fost mp r it planul vor fi "c su ele" din principiul cutiei. Dac am a eza cte un punct n fiecare regiune am avea nevoie de 11 puncte. Avnd ns 12 puncte, rezult c n cel pu in o regiune vor fi dou puncte. R6.2.4. Consider m nou puncte ntr-un p trat cu latura de lungime 1. S se demonstreze c exist un triunghi cu vrfurile n trei din cele nou puncte a c rui arie

s fie cel mult egal cu

Solu ie. Unind dou

1 . 8

cte dou

mijloacele laturilor opuse n p tratul dat,

ob inem o mp r ire a acestuia n patru p trate de arie

puncte, ntotdeauna trei se vor afla n interiorul sau pe laturile aceluia i p trat. Fie A, B, C cele trei puncte situate n p tratul EFGH. S ar t m c aria triunghiului ABC este mai mic sau egal cu

1 . Oricum am plasa cele nou 4

afla ntre celelalte dou , deci va intersecta latura opus vrfului prin care trece. Fie AQ aceast paralel la EH, Q [BC]. Ducem BN AQ i CP AQ (N,P AQ). Atunci avem:

1 . Ducem prin A, B, C paralele la EH. Una dintre acestea se va 8 AQ BN 2 AQ CP 2 AQ (BN CP) 2

S[ABC]

S[ABQ] S[ACQ]

- 37 -

cnd o latur a triunghiului coincide cu o latur triunghiului se afl pe latura opus .


E F L E

1 1 1 1 1 EH HG S[ EHGF ] . 2 2 2 4 8 1 S[ ABC ] . Egalitatea are loc dac i numai dac Deci 8 AQ(BN CP) EH HG , deci NQ=HF i BN+CP=HG. Deci egalitatea se ob ine
F P Q H R B N C

a p tratului i cel lalt vrf al

R6.2.5. Consider m 17 drepte care mpart un p trat n dou patrulatere care au raportul ariilor

A T K H G

Solu ie. Fiecare din cele 17 drepte nu poate t ia dou laturi consecutive ale p tratului, deoarece atunci p tratul ar fi mp r it ntr-un triunghi i un pentagon. Deci fiecare dreapt mparte p tratul n dou trapeze dreptunghice care au aceea i n l ime. Fie a una din aceste drepte care taie laturile AB i CD n punctele T i R. Dac L i K sunt mijloacele laturilor AD respectiv BC, iar E1 este punctul de intersec ie al dreptelor Q i TR, avem:

1 . S se arate c cel pu in 5 dintre aceste drepte trec prin acela i punct. 6

S[BTRC] S[ATRD] TB RC , LE1 2

Am inut seama c trapezele au n l imile egale i liniile mijlocii au lungimile:

(TB RC) BC 2 (AT DR) AD 2

KE1 E 1L

1 6

E1 K

AT DR . 2

Pe dreapta LK exist dou puncte care mpart segmentul LK n raportul al doilea punct E2. Atunci avem:

1 . Fie 6

Fiindc ntr-un p trat exist numai dou segmente care unesc mijloacele laturilor opuse rezult c n interiorul p tratului exist exact patru puncte: E1,E2,E3,E4 care mpart liniile mijlocii ale p tratului n raportul

KE1 E1 L

E2K E2L

1 . 6

1 . deci oricare din cele 17 drepte 6

- 38 -

trece prin unul din punctele E1,E2,E3,E4. Fiindc avem 17 drepte care trec prin patru puncte, conform principiului "cutiei" cel pu in 5 drepte trec prin acela i punct.
D R C

E2

E1

A a

R6.2.6. S se arate c oricum am a eza 37 puncte n interiorul unui triunghi echilateral cu latura de lungime 1, exist cel pu in dou puncte astfel nct distan a dintre ele s nu dep easc 0,1(6). Solu ie. mp r im fiecare latur a triunghiului n 6 segmente cu lungimea Prin punctele de diviziune ducem paralele la laturile triunghiului 1+3+5+7+9+11=36=62 triunghiuri echilaterale cu latura de lungime

37 puncte n triunghiul ini ial, cel pu in dou dintre acestea se vor afla n interiorul (sau pe laturi) unui triunghi cu latura mult

1 . Considernd 6

i ob inem

1 . 6

R6.2.7. S se arate c , oricum am a eza n 2 1 puncte n interiorul unui triunghi echilateral cu latura de lungime 1, exist cel pu in dou puncte astfel nct distan a dintre ele s nu dep easc

1 . 6

1 6

0,1(6) , i deci distan a dintre acestea va fi cel

1 . n

Solu ie. mp r im fiecare latur a triunghiului n n segmente cu lungimea

Ducnd paralele la laturile triunghiului prin punctele de diviziune, triunghiul se descompune n 1 3 5 7 ... (2n 1) n 2 triunghiuri echilaterale cu latura de

1 . n

1 . C su ele din principiul cutiei sunt acum cele n 2 triunghiuri echilaterale. n Considernd n 2 1 puncte n interiorul triunghiului ini ial evident cel pu in dou
lungime

- 39 -

dintre acestea se vor afla n interiorul unui triunghi (sau pe laturi) cu latura de lungime

1 1 i distan a dintre acestea va fi cel mult . n n


A

- 40 -

- 41 -

- 42 -

1. Probleme de num rare Rezumat: n cadrul temei se vor prezenta elementele de baz ale combinatoricii, regula sumei, produsului, precum i aplicarea lor n diferite probleme de algebr , aritmetic , respectiv geometrie combinatoric (probleme de num rare, colorare, descompunere). 1.1 Reprezentarea regulei sumei, respectiv produsului, i aplica ii ale acestor reguli n studierea unor probleme de combinatoric , respectiv a unor probleme de num rare 1.1.1. Regula sumei Dac un anumit obiect poate fi ales n m moduri, iar un alt obiect poate fi ales n n moduri , atunci alegerea lui A sau B poate fi realizat n m+n moduri (trebuie avut grij ca nici o alegere a lui A s nu coincid cu nici o alegere a lui B ).Dac totu i exista astfel de coinciden e, atunci regula sumei de mai sus d m+n-k moduri de alegere a lui A sau B unde k este num rul de coinciden e. 1.1.2. Regula produsului Dac un obiect A se poate alege n m moduri si dac dup fiecare astfel de alegere, un obiect B se poate alege n n moduri, atunci alegerea perechii (A,B) n aceast ordine poate fi realizat n m n moduri. 1.1.3. Principiul cutiei (Dirichlet) Dac n cutii i mai mult de n+1 obiecte trebuie aranjate n cele n cutii, atunci cel pu in 2 obiecte se afl n aceea i cutie. 1.1.4. Principiul induc iei matematice Fie P(n),n k o propozi ie matematic , k N fixat, n N. Dac sunt ndeplinite urm toarele condi ii: I. P(k) A II. Dac P(p) A , ( ) p= k , n atunci P(n+1) A Atunci p(n) A , ( ) n k Schi de demonstra ie P(k) A =>P(k+1) A =>P(k+2) A =>

- 43 -

1.1.5. Principiul includerii i excluderii |A B|=|A|+|B|-|A B| |A B C|=|A|+|B|+|C|-|A B|-|A C|-|B C|+|A B C| |A1 An|=
n i 1

| Ai |

unde A,B,C, A1,A2, ,An mul imi finite 1.2. Probleme rezolvate (Algebr ) 1.2.1. Mul imi ordonate O mul ime mpreun cu o ordine bine determinat de dispunerea elementelor sale este o combina ie (sau mul ime ordonat ). Se nume te aranjament de n elemente luate cte k orice combina ie alc tuit din k elemente ale mul imii A. Dou aranjamente de n elemente luate cte k se deosebesc prin natura elementelor sau prin ordinea lor. Ank=num rul aranjamentelor de n elemente luate cte k= n(n-1) ... (n-k+1) = 1

1 i j n

| Ai

AJ | ... ( 1) |

n i 1

Ai |

n! (n k )!
2

n moduri

n-1 moduri

n-k+1 moduri

Prima pozi ie a unui aranjament se poate completa n n moduri. A doua pozi ie n n-1 moduri etc. Total, conform regulii produsului = n(n-1) 0!=1, 1!=1. 1.2.2. Permut ri (n-k+1)=

n! , unde n!=1 2 3 ( n k )!

n,

Pentru A={a1,a2, ,an} consider m un aranjament de n elemente luate cte n. Acest aranjament se nume te permutare de n elemente. Num rul permut rilor de n elemente =Pn=n(n-1) 1=n!, Pn=n!, n 1. 1.2.3. Num rul de func ii f:A B (|A|=m, |B|=n) Num rul de func ii f:A B (|A|=m, |B|=n) este nm.
- 44 -

Rezolvare BA={f|f:A B} |BA|=|B||A| A={a1, ,am}, B={b1, ,bn} f : A B este bine determinat dac tim care sunt valorile lui f(a1), f(a2) , , f(am) care se pot alege conform regulii produsului dintre elementele lui B n num r de n moduri= nm moduri =>|BA|=nm. nn m ori 1.2.4. Func ii injective f:A B injectiv ( ) x1,x2 A, x1 x2 => f(x1) f(x2) ( )x1,x2 A, f(x1) = f(x2) => x1 = x2 ecua ia f(x)=y are cel mult o solu ie n A. ) y B, ecua ia f(x)=y are cel pu in o solu ie n A Im f =B

Func ii surjective f :A B surjectiv Func ii bijective f :A B bijectiv

Num f :A Num f :A

func ie injectiv + surjectiv ( )y B, ecua ia f(x)=y are exact o solu ie n A. rul de func ii injective =Amn, n m. B a.. |A|=n, |B|=m. rul de func ii bijective B, |A|=|B|=n este Pn=n!.

Observa ii f :A B bijectiv => |A|=|B|, A,B-finite 1.2.5. Combin ri Dac A este o mul ime cu n elemente, atunci submul imile lui A formate din k elemente 0 k n se numesc combin ri de n elemente luate cte k. Num rul lor se noteaz elementelor =

C
n, n

k n

n k N.

n! ,0 k!(n k )!

k!

deoarece nu conteaz

ordinea

1.2.6. Mul imea p r ilor unei mul imi date Fie A o mul ime. P(A)={B|B A} Dac |A|=n, atunci |P(A)|=2 . Rezolvare I. Verific m dac P(0) este adev rat .
- 45 -

A= , |A|=0 Singura submul ime a lui A este =>|P(A)|=1=20 adev rat . II. Presupunem c dac |A|=p, 0 p n, atunci |P(A)|=2p,A este o mul ime oarecare Fie B a..|B|==n+1, B={a1,a2, ,an,an+1}. P(B)=T S T={mul imea submul imilor lui B, cu proprietatea c a n 1 unei altfel de submul imi}. S={mul imea submul imilor lui B, cu proprietatea c an+1 unei altfel de submul imi}. |S|=|T| S={U {an+1}|U T} |T|=|P ({a1, a n})|=2n =>|P(B)|=|T S|=|T|+|S|=2n+2n =2n+1. Din I i II => |P(A)|=2|A| ( ) A mul ime finit Observa ie. Din aceast rela ie rezult Probleme rezolvate

C C
0 n

...

C 2
n n

R1.2.1. Se consider un tablou n form de p trat astfel nct pe fiecare linie i fiecare coloan s avem n c su e (n 2) care se completeaz cu numere ntregi. Determina i n cte moduri poate fi completat tabloul dac produsul numerelor de pe fiecare linie, coloan este 5 sau -5. Rezolvare Pentru nceput determin m num rul de aranj ri ale numerelor 5 sau -5. Dac pe o linie, coloan apare 5 sau -5, atunci pe acea linie, coloan nu va mai ap rea 5 sau -5. Este suficient s vedem n cte moduri putem completa liniile cu 5, respectiv -5.

Linia 1 Linia 2 Linia n sau -5

2n posibilit i de completare cu 5 sau -5 2(n-1) posibilit i de completare cu 5 sau -5 2 posibilit i de completare cu 5 sau -5 Din regula produsului rezult c avem 2n n ! posibilit i de completare cu 5
2

n continuare pentru fiecare completare a unei linii cu 5 sau -5 mai avem 2n -n posibilit i de completare cu 1,-1= num rul func iilor definite pe o mul ime cu n-n elemente (pozi iile r mase libere) cu valori n mul imea {-1,1}. n total num rul de complet ri este 2 n!2 = 2 n!

R1.2.2. Fie n 3 un num r ntreg. Demonstra i c este posibil ca eliminnd cel mult dou dintre elementele mul imii {1,2, ,n} s ob inem o mul ime care are suma elementelor p trat perfect.
- 46 -

Rezolvare

Se consider S,S-1,S-2, ,S-2n+1 sumele formate cu elementele mul imii A din care ori nu scoatem nici un element, ori un element, respectiv 2 elemente (am ales aici sumele distincte). Presupunem c nici un num r nu este p trat perfect => ( ) k n a.. (k-1)< S2n+1<S-2n< <S<k. Numerele dintre cele dou p trate perfecte sunt n num r de k-(k-1)+1-2= =2k-2 numere =>contradic ie, ele fiind cel pu in S-S+2n-1+1=2n numere i 2k-2<2n. Deci cel pu in unul dintre numerele de mai sus este p trat perfect. R1.2.3. La un turneu de tenis au participat de dou ori mai mul i b ie i dect fete. Fiecare pereche de participan i a jucat exact o dat i nu au fost rezultate egale. Raportul dintre num rul victoriilor ob inute de fete, fa de cele ob inute de b ie i a fost de

n( n 1) S= 1+2+3+ +n= 2

2n 2 2

n2 .

Rezolvare n-num rul fetelor 2n-num rul b ie ilor 3n-num r participan i

7 . C i participan i au fost la acest turneu? 5

3n (3n 1) . . Num rul total de victorii ale C 2 5 5 2 5n(3n 1) b ie ilor reprezint din total, deci C 3n . Meciurile jucate ntre 12 12 8
Num rul total de meciuri = = 3n
2

b ie i sunt n num r de

Analiz m cazurile n=1, n=2, nu convin. n=3 convine. Num rul participan ilor este 9. R1.2.4. Se consider un dreptunghi de dimensiuni1x n, n 1num r natural i dale p trate de dimensiuni 1 x 1 de patru culori. Se paveaz dreptunghiul cu dale astfel nct oricare dou dale al turate s aib culori diferite. a) Cte pav ri simetrice exist ? b) Cte pav ri au proprietatea c oricare trei dale consecutive au culori diferite? Rezolvare a) Cazul I n=2k, imposibil efectuarea unei pav ri simetrice ca mai sus, cele dou dale din mijloc avnd aceea i culoare Cazul II n=2k+1 vom discuta modalit ile de pavare n func ie de dala din mijloc spre dreapta, innd cont c pavarea este simetric .
- 47 -

5n(3n 1) n(2n-1) 8

= 2n

2n( 2n 1) =n(2n-1)- considerate victorii ale b ie ilor. 2


n 3.

15n-5 16n-8

k+1 k+2 k+3 4 posibilit i

2k+1

3 posibilit i Total, conform regulii produsului 43k posibilit i. b) 1 2 3 4 n

4 posibilit i 3 posibilit i

2 posibilit i

Total, 432 =32 posibilit i. R1.2.5.S se determine num rul de diagonale ale unui patrulater convex cu n laturi. Rezolvare Num rul de diagonale = num rul de segmente determinate de cele n vrfuri din care scoatem cele n laturi

R1.2.6. Care sunt poligoanele convexe care au proprietatea: num rul diagonalelor lor este egal cu num rul punctelor de intersec ie ale acestor diagonale situate n interiorul poligonului i nu exist trei diagonale concurente n interiorul poligonului? Rezolvare Num rul diagonalelor =

= n

n( n 1) 2

n( n 3) . 2

n( n 3) 2

Num rul punctelor date =

patrulaterului convex reprezint intersec ia diagonalelor n patrulaterul convex determinat de 4 vrfuri ale poligonului corespunz toare celor dou diagonale i reciproc 4 vrfuri ale poligonului determin dou diagonale care se intersecteaz n interiorul poligonului. Deci r mne de rezolvat ecua ia

4 n

= deoarece intersec ia a dou diagonale n interiorul

Poligoanele c utate sunt pentagoanele convexe. R1.2.7. Care este num rul maxim de unghiuri ascu ite pe care le poate avea un poligon convex cu n laturi? Rezolvare Consider m c poligonul are k unghiuri ascu ite. Deci suma unghiurilor sale este mai mic dect k90+(n-k)180. Pe de alt parte suma unghiurilor unui poligon cu n laturi

= n

n( n 3) ,n 4 2

(n-1)(n-2)=12

n=5

- 48 -

este egal cu (n-2)180. Deci (n-2)180< k90+(n-k)180 => k<4 => k=3 num rul maxim (vezi cazul unui triunghi ascu itunghic). R1.2.8. Fiec rui punct din plan i se asociaz un num r real astfel nct num rul asociat centrului cercului nscris ntr-un triunghi s fie egal cu media aritmetic a numerelor asociate vrfurilor triunghiului, oricare ar fi acesta. S se arate c tuturor punctelor din plan le este asociat acela i num r. Rezolvare Fie ABCDEF hexagon regulat D,E alese arbitrar, de la ele pornind construc ia. A(a), B(b), C(c), D(d), E(e), X(x) unde {X}=AF BC ACE i BDF - triunghiuri echilaterale cu centrul 0 => a + c + e = b + f + d. XBF i XAC au acelea i centru pentru cercurile nscrise datorit simetriei fa de dreapta OX. x + b + f = x + a + c => b + f = a + c => d = e q.e.d, D i E fiind alese arbitrar. O este centrul hexagonului regulat

X A B

R1.2.9. n interiorul unui p trat de latur 1 se consider 9 puncte. S se arate c putem alege 3 dintre acestea s fie vrfurile unui triunghi cu aria cel mult egal cu 1/8. Rezolvare A P B Se iau mijloacele laturilor p tratului ca n figur . R D Q N C
- 49 -

Conform principiului lui Dirichlet, cel pu in 3 se afl ntr-un p trat mic.

A
F G
G S F E

Ducem ES || MR (cazul cnd una din laturile triunghiului este paralel cu o latur a p tratului sau inclus n ea este trivial).

A[EFG]=A[FES]+A[ESG]=

h1 SE 2

h2 SE 2

SE (h1 h2 ) 2

1 1 2 2 = 1 q.e.d. FF =h GG =h 1 2 2 8

Bibliografie Manual cls. X-a - M.Ganga-Editura Math Press Probleme elementare de matematic -M.Ganga-Editura Math Press 2003 Probleme de teoria numerelor i combinatoric pentru juniori- L.Panaitopol, D. erb nescu Olimpiade balcanice pentru juniori- D.Brnzei, I. erdean, V. erdean

- 50 -

- 51 -

- 52 -

- 53 -

- 54 -

- 55 -

- 56 -

- 57 -

- 58 -

- 59 -

- 60 -

- 61 -

- 62 -

- 63 -

- 64 -

- 65 -

- 66 -

- 67 -

- 68 -

- 69 -

- 70 -

- 71 -

- 72 -

- 73 -

- 74 -

- 75 -

- 76 -

- 77 -

- 78 -

- 79 -

- 80 -

- 81 -

- 82 -

- 83 -

- 84 -

- 85 -

- 86 -

- 87 -

- 88 -

- 89 -

- 90 -

- 91 -

- 92 -

- 93 -

- 94 -

- 95 -

- 96 -

- 97 -

- 98 -

- 99 -

- 100 -

- 101 -

- 102 -

- 103 -

- 104 -

- 105 -

- 106 -

- 107 -

- 108 -