Sunteți pe pagina 1din 16

Clasa a 9-a -1-

Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

Ecuatia de gradul doi .

 Forma generala :

- Ecuatia de gradul al doilea este ecuatia :

2
ax + bx + c = 0
unde : a , b , c coeficienti
a,b,c ∈ R
a ≠ 0

 Discriminantul ecuatiei :

- Discriminantul ecuatiei de gradul al doilea este expresia :

∆ = b2 - 4⋅a ⋅c

 Radacina sau Solutie a ecuatiei :

- Numarul ∝ se numeste radacina sau solutie a ecuatiei daca este adevarata


propozitia :
aα + bα + c = 0
2

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a -2-
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

 Radacinile ecuatiei de grad doi :


- Discutie dupa discriminantul ecuatiei :

1). Daca ∆ > 0 ⇒ ecuatia are solutii reale x1 , x2 ∈ R cu proprietatea


ca : x1 ≠ x2

−b + ∆ −b − ∆
x1 = x2 =
2a 2a

2). Daca ∆ = 0 ⇒ ecuatia are solutii reale x1 , x2 ∈ R cu proprietatea


ca : x1 = x2

−b
x1 = x2 = ss
2a

3). Daca ∆ < 0 ⇒ ecuatia nu admite solutii reale !!!

dar admite solutii complexe : x1 , x2 ∈ C

− b + i2 ∆ − b − i2 ∆
x1 = x2 =
2a 2a

unde : i 2 = - 1

 Relatii intre radacini si coeficienti ( Viete ) :

- Daca x1 si x2 sunt radacinile ecuatiei atunci :

 b
 x1 + x2 = -
a

 x ⋅x = c
 1 2 a

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a -3-
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

 Forma ecuatiei de gradul al doilea cand se cunosc radacinile :

- Forma ecuatiei de gradul al doilea cand se cunosc radacinile x1 si x2 este :

2
x - Sx + P =0
unde :
S = x 1 + x2

P = x1 ⋅ x2

 Descompunerea trinomului de gradul al doilea :

- Descompunerea trinomului de gradul al doilea in produs de polinoame de gradul


intai este :
ax
2
+ bx +c =a (x - x1 )( x - x2 )
unde :
x1 si x2 sunt radacinile ecuatiei

2
ax + bx + c = 0

 Ecuatii care admit aceleasi radacini :

2
- fie ecuatiile de gradul al doilea : ax + bx + c = 0 si

2
'
ax + b' x + c' = 0

- conditia ca cele doua ecuatii de gradul al doilea sa admita aceleasi radacini este ca
coeficientii lor sa fie proportionali !!!
adica exista λ ∈ R* astfel incat : a’ = λ a , b’ = λ b , c’ = λ c

' ' '


In cazul cand a , b si c sunt nenuli avem :
a = b = c
a b c
Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a -4-
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

 Ecuatii care admit o radacina comuna :

2
- fie ecuatiile de gradul al doilea : ax + bx + c = 0 si

2
'
ax + b' x + c' = 0

- Conditia ca cele doua ecuatii sa admita o radacina comuna este ca :

( ac ' - a' c ) 2
= ( ab ' - a'b ) ⋅ ( bc ' - b' c )

Functia de gradul al doilea .

 Functia de gradul al doilea :

- O functie f : R → R data prin :

f ( x ) = ax 2 + bx + c

unde : a , b , c ∈ R
a ≠ 0
se numeste functie de gradul al doilea

 Forma canonica :

- daca : ∆ = b2 - 4⋅a ⋅c , atunci se poate scrie

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a -5-
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

2
 b  -∆
f ( x) = a  x +  +
 2a  4a

forma care se numeste forma canonica a functiei de gradul al doilea .

 Ecuatia atasata :

- Ecuatia atasata ( asociata ) functiei de gradul al doilea este ecuatia :

2
ax + bx + c = 0
unde : a , b , c coeficienti ai ecuatiei
a,b,c ∈ R
a ≠ 0
cu radacinile studiate anterior in functie de discriminant !!!!!!

 Graficul functiei :

- Graficul functiei f ( x ) = ax 2 + bx + c se numeste parabola , iar


punctul

 −b - ∆
V = , 
 2a 4a 

se numeste varful parabolei .

 Punctul de extrem :
b
- Daca a > 0 , x =-
2a se numeste punct de minim al functiei .

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a -6-
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
b
- Daca a < 0 , x =-
2a se numeste punct de maxim al functiei .

Se numeste punct de extrem al functiei de gradul al doilea punctul de minim sau


punctul de maxim .

 Maximul sau minimul functiei :

- Daca a > 0 ⇒ functia f are minim .


Minimul este :

−∆  b  −∆
4a adica f −  =
 2a  4a

- Daca a < 0 ⇒ functia f are maxim .


Maximul este :
−∆  b  −∆
4a adica f −  =
 2a  4a

 Graficul functiei :

- Reprezentarea geometrica a graficului functiei de gradul al doilea este o curba


numita parabola .
Pentru a reprezenta graficul se parcurg etapele :

1). Se determina intersectia graficului cu axa Oy .


2). Se determina intersectiile graficului cu axa Ox .
 −b - ∆
3). Se determina coordonatele varfului V =
 2a
, 
4a 

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a -7-
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

4). Se intocmeste un tabel de variatie .


5). Tinand cont de cele determinate anterior se traseaza graficul .

 Semnul functiei de gradul al doilea :

- Se disting trei situatii :

1). Daca ∆ < 0 , atunci f(x) are semnul lui a , ( ∀ ) x ∈ R

x -∞ +

f ( x) = ax2 + bx + c Semnul lui a

 b 
2). Daca ∆ = 0 , atunci f(x) are semnul lui a , ( ∀ ) x ∈ R \ - 
 2a 
si
b
f(x) = 0 , pentru : x =-
2a

x -∞ x =-
b
+
2a

f ( x) = ax2 + bx + c Semnul lui a 0 semnul lui a

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a -8-
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

3). Daca ∆ > 0 , si x1 si x2 sunt radacinile atasate , atunci f(x) are


semnul lui a in afara intervalului radacinilor , si semn contrar lui a in
intervalul radacinilor si f(x) = 0 pentru x = x1 , x = x2 .

x -∞ x1 x2 +∞
f ( x) = ax2 + bx + Semnul lui a
c 0 semn contrar lui a 0 semnul lui a

 Sa se stabileasca semnul urmatoarelor functii :

1). f ( x) = x2 - 2 x - 3

2
2). f ( x ) = 0,3x - x + 0,1

3). f ( x) = 0.5 x2 - 7 x

4). f ( x). = − 2 x2 + x + 1

 Rezolvati inecuatiile :
2
1). ( 6 x − 4 )( x + 2 ) ≥ 0
8). x + 6x + 9 ≤ 0
2). ( 2 x +1)( x − 4 ) < 0 2
9). x - 10 x + 25 > 0
3). x (3 x −2 ) > 0
2
10). x - 5x + 6 > 0
2
4). − x + 3x − 2 ≥ 0 2
11). x - 10 x + 25 ≥ 0
2
5). − x + 5x ≤ 0 2 2
12). − x - 5 x - 14 < 0
2
6). x - 36 > 0 2
13). x + 4x + 5 < 0
2
7). −9 x + 16 < 0 2
14). 2 x - 7 x - 15 ≥ 0
Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a -9-
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
2
2 2x - x ≥ 0
15). − x + 3x - 12 < 0 28).
2
x - x +1
2
16).
x −3
≥0 29).
x - 3x + 2 > 0
x +5 2
x + 3x + 2
2 x −3
17). <0
x −4 2
30).
x - x -6 < 1
x −2 2
18).
x +1
<3
x −1
6 x −1 2
19).
x −2
≤ -5
31).
2 x + 18x - 4 > 2
2
20).
x +1

2 x −1 x + 9x + 8
x +2 x −2
2
x −3 32).
x - 2x + 3 > - 3
≥ 0 2
21). 2
x + 4x + 3 x - 4x + 3
2 x −2 2x - 3

22).
x -1 ≤ 0 33).
x +2 4x -1
2
x + x -6 34).
x +1
- 2 ≥
1- x
1- x x
2
23).
4 x - 5x -1 > 1 35).
1
+
1
>
3
2 x +1 x +3 x +2
2x - 5x + 3
2
+ +
2
2x -1 > 1 36). − 1 < 2 3x 2 ≤ 2
x
24).
2 x - 4x + 3
x + x +1
2 1
25). >
x +3 2 x −1
 Rezolvati sistemele de inecuatii :

 ( x + 2)( x − 7) > 0
x −1
26). 2
> 2
-
x 3x 2 +

 ( x + 5) ( x − 7 ) < 0
a).
2
27). x - 5x + 6 > 0
x −1

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a - 10 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

 x2 + x - 1 2 < 0 g). -1 <


2x - 3
x-2
<3
b).
 2
 x - 2 x - 3 > 0 1 x
2
- 1
h). ≤ 2 1 ≤
3 x +1 2

 ( x − 3) 2 + 2 x > 3 2  2x − 1 > x - 5

c).
 2 i).  x-6 ≥ 0
 x < 1 0 0  2
 x - 3x - 4 ≥ 0

 ( x − 1)( x − 3) ≥ ( x − 1)( x + 2)
 x2 - 3x > - 2 
d).
 2 j).  ( x − 2)( x − 3) ≤ ( x + 2)( x + 3)
 x + x ≤ 1 2  2
 x - 3x + 2 ≥ 0

 x2 - 6 x + 5
2
e). 5 < x - 8 x + 25 < 18
 2
< 0
 x+ 3
<1
k).
 − 3x - 2 x - 7
 x− 2  2
f). 
 2x + 3  x ≤ 16
< 2
 3x − 2

 Rezolvati ecuatiile cu module :

2
1). x - 3x + 2 = 2

2
2). x - 3x + 2 = - x2 + 3x - 2

2 2 2
3). x - 4 - 2 x -9 = 14 - x
Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a - 11 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

4). ( x −1) 2 + x −1 - 2 = 0

2
5). 2 x −x −3 =1

2
6).
x −5 x + 4 =1
2
x +5 x + 4
2
7). -7 −x = 7 +x2

8). ( x + 2) 2 = 2 x+2 +3

2 2 2
9). x + x - 2 + x +2 x −3 + x +3x - 4 =0

2 2
10).
x +x −2 = x +x - 2
x +3 x +3

2
11). 2 x -1 = x 2 - 2 x -3

2
12). x +2 x -3 + x -1 = 0

2
13). x - 2 x −3 + 2 x -5 = 3x 2 +1

2
14). x - 2x - 3 = 2 x − 5 +1

2 2
15). x -9 + x -4 =5

2
16). x - 1 = 2m + 4 , unde m ∈ R este parametru

Rezolvati in R inecuatiile :
2
2 2).
x - 5x + 4 ≤1
1). x - 3x + 2 < x + 2 2
x -4
Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a - 12 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
2
17). x + 4x + 3 > x +3
2 x −1 1
3). 2

x -x -2 2 2
18). x - 2x - 3 < 3x − 3
2
4). x + x + x +1 ≤ 0 2
19). x - 3 + 2 x +1 ≥ 0
3 x +2
5). >3 2
x −1 20). x - 3x + 2 ≤ 2 x - x2

2
6). x - x -3 < 9 21).
2 2
x + 3x + x - 2 ≥ 0
2
7). x + 2 x -3 ≤ 0 22).
2
x + x +10 ≥ 3x 2 + 7 x + 2

2
8). x + 5 x - 24 < 0 23).
2
x - 7 x +15 <9

2
x + x -2 24).
2
6 x - 2 x +1 ≥1
9). > 0
2
x - x +6
2
25). x - 5x <6
2
10).
x - x - 12
≥ 2x 2 x +3
>1
x −3 26). 3 x −2

2
11). x - 5x − 6 > 0 27).
3x - 2
x -1
<2

2
12). x + 2 x + 3 - 10 ≤ 0 2
28).
x - 5x + 4 <1
2
13).
x −3
≥ 2
x -4
2
x - 5x + 6
x +3
14). +2 >0
x −4

2
15). x -1 + x2 - 9 <8

16). ( x − 3) 2 - x−3 -2 < 0

 Exercitiu :

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a - 13 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

Pentru ce valori ale lui m urmatoarea inecuatie este verificata pentru orice x ∈ R :

( m −1) x2 - ( m +1) x + ( m +1) > 0

 Exercitiu :

Sa se determine valorile lui m asa incat inecuatia :

mx + ( m −1) x - ( m −2) > 0


2

sa nu aiba nici o solutie .

 Exercitiu :

Sa se determine valorile lui m astfel incat ecuatia :

( m −3) x2 - 2( 3m −4) x + 7m - 6 = 0
sa aiba radacini reale .

 Exercitiu :

x + ( m +1) x + m + 2
2
Fie fractia E= . Sa se determine m astfel incat fractia E sa
2
x +x +m
aiba

sens si sa fie pozitiva pentru orice x ∈ R .

 Exercitiu :

Sa se determine parametrul m ∈ R astfel incat intre radacinile ecuatiilor urmatoare sa existe


relatia scrisa in dreptul fiecareia :

a). ( m +1) x2 + 2mx +5 = 0 x1 - x2 = 2

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a - 14 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

b). ( m −2) x2 + ( 3m −5) x +3 = 0 x1 = x2

x - ( m −1) x + m = 0 x1 = 2 x2
c). 2 2

d). ( m +3) x2 + mx + m + 1 = 0 x1 = 3 x2

3x + ( m −3) x + m + 5 = 0
e). 2

2 2 8
x1 + x 2 =
3

f). ( m +5) x2 - ( m +7 ) x - m +3 = 0
x1 ⋅ x2 = x1 + x2

mx - ( m −1) x - m + 1 = 0
2 3 3
g). x1 + x 2 = 4

mx + ( m − 2 ) x + 2( m +1) = 0
1 1
h). 2 2 + = 2
x1 x2

 Exercitiu :

Determinati valorile lui m ∈ R , pt. care ecuatia :

1). ( m −3) x2 - 2( 3m −4) x + 7m - 6 = 0 are


doua radacini reale ;

2). ( m −2) x2 + 2( 2m −3) x + 5m - 6 = 0 nu are


radacini reale .

 Exercitiu :

Determinati valorile lui m ∈ R , pt. care ecuatia :

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a - 15 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

( 2m −1) x2 - ( 2m −3) x + 3m = 0 are cel putin o


radacina reala .

 Exercitiu :

Aflati valorile parametrului real m pentru care :

mx + ( m −1) x + m - 1 < 0
2
1). , ∀ x∈R

2). ( m − 2) x2 + 2( 2m −3) x + 5m - 6 > 0 , ∀ x∈R

2
+ -
3). − 3 ≤ x 2 mx 2 ≤ 2 , ∀ x∈R
x -x +1

 Exercitiu :

Determinati m ∈ R astfel incat :

2
1).
mx + 3x + 4 < 5 , ∀ x∈R
2
x + 2x + 2
2
2).
x + 3x + m < 2 , ∀ x∈ R
2
x + x +1
2
− x + 8 x - 20 > 0 , ∀ x∈R
mx + 2( m +1) x + 9m + 4
3).
2

2
4).
x + mx + 1 < 3 , ∀ x∈R
2
x + x +1

 Exercitiu :

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a - 16 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

Determinati valorile parametrului m ∈ R pentru care radacinile urmatoarelor ecuatii


indeplinesc conditiile indicate :

1). ( m −2 ) x 2 - 2mx + m + 3 = 0 , x1 > 0 si x2 > 0

2).
( 2m +1) x2 + 3( m +1) x + m + 3 = 0 , x1 > 0 , x2 < 0

 Exercitiu :

Determinati valorile parametrului m ∈ R pentru care radacinile urmatoarelor ecuatii


indeplinesc conditiile indicate :

1). ( m −1) x2 - 2( m +1) x + 2m + 6 = 0 , x1 < 0 < x 2

2).

mx - 2( m +1) x + m + 2 = 0
2
, x1 < 0 , x2 > 0 si x1
3).

x - 2( m +1) x − m + 5 = 0
2
, x1 < 0 , x2 > 0 si x1 <

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi