Sunteți pe pagina 1din 16

Clasa a 9-a -1-

Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

Ecuatia de gradul doi .

 Forma generala :

- Ecuatia de gradul al doilea este ecuatia :

2
ax  bx  c  0
unde : a , b , c coeficienti
a,b,c R
a  0

 Discriminantul ecuatiei :

- Discriminantul ecuatiei de gradul al doilea este expresia :

  b 2 - 4  a c

 Radacina sau Solutie a ecuatiei :

- Numarul  se numeste radacina sau solutie a ecuatiei daca este adevarata


propozitia :
2
a  b  c  0

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a -2-
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

 Radacinile ecuatiei de grad doi :

- Discutie dupa discriminantul ecuatiei :

1). Daca  > 0  ecuatia are solutii reale x1 , x2  R cu proprietatea ca


: x1  x2

b  b 
x1  x2 
2a 2a

2). Daca  = 0  ecuatia are solutii reale x1 , x2  R cu proprietatea ca


: x1 = x2

b
x1  x2  ss
2a

3). Daca  < 0  ecuatia nu admite solutii reale !!!

dar admite solutii complexe : x1 , x2  C

 b  i2   b  i2 
x1  x2 
2a 2a

unde : i 2 = - 1

 Relatii intre radacini si coeficienti ( Viete ) :

- Daca x1 si x2 sunt radacinile ecuatiei atunci :


 b


x1  x2  -
a

 c
 x1  x2 
 a

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a -3-
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

 Forma ecuatiei de gradul al doilea cand se cunosc radacinile :

- Forma ecuatiei de gradul al doilea cand se cunosc radacinile x1 si x2 este :

2
x - Sx  P  0
unde :
S = x 1 + x2

P = x1  x2

 Descompunerea trinomului de gradul al doilea :

- Descompunerea trinomului de gradul al doilea in produs de polinoame de gradul


intai este :
ax  bx  c  a  x - x1   x - x2 
2

unde :
x1 si x2 sunt radacinile ecuatiei

2
ax  bx  c  0

 Ecuatii care admit aceleasi radacini :

2
- fie ecuatiile de gradul al doilea : ax  bx  c  0 si

' 2 '
ax  bx  c  0
'

- conditia ca cele doua ecuatii de gradul al doilea sa admita aceleasi radacini este ca
coeficientii lor sa fie proportionali !!!
adica exista   R* astfel incat : a’ =  a , b’ =  b , c’ =  c

' ' '


In cazul cand a , b si c sunt nenuli avem :
a  b  c
a b c

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a -4-
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

 Ecuatii care admit o radacina comuna :

2
- fie ecuatiile de gradul al doilea : ax  bx  c  0 si

2
a x '  b' x  c'  0
- Conditia ca cele doua ecuatii sa admita o radacina comuna este ca :

 ac' - '
ac  2
  ab' - ab
'
   bc' - b'c 

Functia de gradul al doilea .

 Functia de gradul al doilea :

- O functie f : R  R data prin :

f ( x)  ax2  bx  c

unde : a , b , c  R
a 0
se numeste functie de gradul al doilea

 Forma canonica :

- daca :   b2 - 4a c , atunci se poate scrie

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a -5-
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

2
 b  -
f ( x)  a  x   
 2a  4a

forma care se numeste forma canonica a functiei de gradul al doilea .

 Ecuatia atasata :

- Ecuatia atasata ( asociata ) functiei de gradul al doilea este ecuatia :

2
ax  bx  c  0
unde : a , b , c coeficienti ai ecuatiei
a,b,c R
a  0
cu radacinile studiate anterior in functie de discriminant !!!!!!

 Graficul functiei :

- Graficul functiei f ( x)  ax2  bx  c se numeste parabola , iar


punctul

 b -
V   , 
 2 a 4a 

se numeste varful parabolei .

 Punctul de extrem :

b
- Daca a > 0 , x  - se numeste punct de minim al functiei .
2a
Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a -6-
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

b
- Daca a < 0 , x  - se numeste punct de maxim al functiei .
2a

Se numeste punct de extrem al functiei de gradul al doilea punctul de minim sau


punctul de maxim .

 Maximul sau minimul functiei :

- Daca a > 0  functia f are minim .


Minimul este :

  b  
adica f   
4a  2a  4a

- Daca a < 0  functia f are maxim .


Maximul este :
  b  
adica f   
4a  2a  4a

 Graficul functiei :

- Reprezentarea geometrica a graficului functiei de gradul al doilea este o curba


numita parabola .
Pentru a reprezenta graficul se parcurg etapele :

1). Se determina intersectia graficului cu axa Oy .


2). Se determina intersectiile graficului cu axa Ox .
 b -
3). Se determina coordonatele varfului V   , 
 2a 4a 
Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a -7-
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

4). Se intocmeste un tabel de variatie .


5). Tinand cont de cele determinate anterior se traseaza graficul .

 Semnul functiei de gradul al doilea :

- Se disting trei situatii :

1). Daca  < 0 , atunci f(x) are semnul lui a , (  ) x  R

x - +
f ( x)  ax2  bx  c Semnul lui a

 b 
2). Daca  = 0 , atunci f(x) are semnul lui a , (  ) x  R \ - 
 2a 
si
b
f(x) = 0 , pentru : x  -
2a

x - x  -
b
+
2a

f ( x)  ax2  bx  c Semnul lui a 0 semnul lui a

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a -8-
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

3). Daca  > 0 , si x1 si x2 sunt radacinile atasate , atunci f(x) are semnul
lui a in afara intervalului radacinilor , si semn contrar lui a in intervalul
radacinilor si f(x) = 0 pentru x = x1 , x = x2 .

x - x1 x2 +
f ( x)  ax2  bx  Semnul lui a
c 0 semn contrar lui a 0 semnul lui a

 Sa se stabileasca semnul urmatoarelor functii :

1). f ( x)  x2 - 2 x - 3

2
2). f ( x )  0,3x - x  0,1

3). f ( x )  0.5 x2 - 7 x

4). f ( x ).   2 x2  x  1

 Rezolvati inecuatiile :
2
1).  6 x  4  x  2   0
8). x  6x  9  0
2).  2 x  1 x  4   0 2
9). x - 10 x  25  0
3). x  3 x  2   0
2
10). x - 5x  6  0
2
4).  x  3x  2  0 2
11). x - 10 x  25  0
2
5).  x  5x  0 2 2
12).  x - 5 x - 14  0
2
6). x - 36  0 2
13). x  4x  5  0
2
7).  9 x  16  0 2
14). 2 x - 7 x - 15  0
Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a -9-
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

2
2 2x - x  0
15).  x  3x - 12  0 28).
2
x - x 1
2
16).
x3
 0 29).
x - 3x  2  0
x5 2
x  3x  2
2x  3
17).  0
x4 2
30).
x - x -6  1
x2 2
18).
x 1
 3
x 1
6x  1 2
19).
x2
 -5
31).
2 x  18 x - 4  2
2
20).
x 1

2x  1 x  9x  8
x2 x2
2
x3 32).
x - 2x  3  - 3
 0 2
21). 2
x  4x  3 x - 4x  3
2 x2 2x - 3

22).
x -1  0 33).
x2 4x -1
2
x  x -6 34).
x 1
- 2 
1- x
1- x x
2
23).
4 x - 5x -1  1 35).
1

1

3
2 x 1 x3 x2
2 x - 5x  3
2
 
2
2x -1  1 36).  1  2 3x 2  2
x
24).
2 x - 4x  3
x  x 1
2 1
25). 
x3 2x  1
 Rezolvati sistemele de inecuatii :

x 1 a).


 x  2  x  7   0

26). 2
 2   x  5  x  7   0

-
x 3x 2   2
 x  x - 12  0
b). 
 2
 x - 2x - 3  0
2
27). x - 5x  6  0
x 1

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a - 10 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
  x  3 2   32 2
 2x
1 x - 1
 2 1 
c). 

 x
2
 100 h).
3 x 1 2


2
x - 3x  - 2
d). 
 2
 x  x  12
i).
 2 x  1  x - 5

 x - 6  0
 2
 x - 3x - 4  0

2
e). 5  x - 8 x  25  18
j).
  x  1  x  3   x  1

  x  2  x  3   x 
 2
 x - 3x  2  0

 x  3
  1
 x  2
f). 
 2x  3
 2

 3x  2
 2
x - 6x  5
 2
 0
k).   3x - 2 x - 7
2x - 3 
g). -1   3 2
x-2  x  16

 Rezolvati ecuatiile cu module :

2
1). x - 3x  2  2

2
2). x - 3x  2  - x2  3x - 2

2 2 2
3). x - 4 - 2 x -9  14 - x

4).  x 1 2  x 1 - 2  0

2
5). 2 x  x 3  1

2
6).
x 5x  4 1
2
x 5x  4
2
7). -7  x  7  x2

8).  x  2 2  2 x2 3

2 2 2
9). x  x - 2  x  2 x 3  x  3x - 4  0
Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a - 11 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

2 2
10).
x  x 2  x  x -2
x3 x3

2 2
11). 2 x -1  x - 2 x -3

2
12). x  2 x -3  x -1  0

2
13). x - 2 x  3  2 x -5  3x 2  1

2
14). x - 2x - 3  2x  5  1

2 2
15). x -9  x -4  5

2
16). x - 1  2m  4 , unde m  R este parametru

Rezolvati in R inecuatiile : 7).


2
x  2 x -3  0
2
1). x - 3x  2  x  2 8).
2
x  5 x - 24  0
2
2).
x - 5x  4 1
2
x  x -2
2 9).  0
x -4 2
x - x 6
2x  1 1 2
3).  10).
x - x - 12
2
x -x -2 2  2x
x3
2
4). x  x  x 1  0 11).
2
x - 5x  6  0
3x  2 2
 3
5).
x 1 12). x  2 x  3 - 10  0

6).
2
x - x -3  9 x3
13). 2
 2
x - 5x  6

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a - 12 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
x3
14).  2  0
x4 2
24). 6x - 2x  1  1
2 2
15). x -1  x -9  8 2
25). x - 5x  6

16).  x 3 2 - x3 -2  0


26).
2x  3
 1
3x  2

3x - 2
27).  2
x -1
2
17). x  4x  3  x  3 2
28).
x - 5x  4 1
2
18).
2
x - 2x - 3  3x  3 x -4
2
19). x - 3  2x  1  0

2
20). x - 3x  2  2 x - x2

2 2
21). x  3x  x - 2  0

2
22). x  x  10  3x2  7 x  2

2
23). x - 7 x  15  9

 Exercitiu :

Pentru ce valori ale lui m urmatoarea inecuatie este verificata pentru orice x  R :

 m 1 x2 -  m 1 x   m 1  0

 Exercitiu :

Sa se determine valorile lui m asa incat inecuatia :

mx   m 1 x -  m  2  0
2

sa nu aiba nici o solutie .

 Exercitiu :

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a - 13 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

Sa se determine valorile lui m astfel incat ecuatia :

 m 3 x2 - 2 3m  4 x  7m - 6  0
sa aiba radacini reale .

 Exercitiu :

x   m 1 x  m  2
2
Fie fractia E= . Sa se determine m astfel incat fractia E sa
2
x x m
aiba

sens si sa fie pozitiva pentru orice x  R .

 Exercitiu :

Sa se determine parametrul m  R astfel incat intre radacinile ecuatiilor urmatoare sa existe


relatia scrisa in dreptul fiecareia :

a).  m 1 x2  2mx 5  0 x1 - x2  2


b).  m  2 x2   3m 5 x 3  0 x1  x2

x -  m 1 x  m  0 x1  2 x2
c). 2 2

d).  m  3 x2  mx  m  1  0 x1  3 x2

3x   m  3 x  m  5  0
2 2 2 8
e). x1  x 2 
3

f).  m  5 x 2 -  m  7  x -m 3  0 x1  x2  x1  x2

mx -  m 1 x - m  1  0
2 3 3
g). x1  x2  4

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a - 14 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

mx   m  2  x  2 m 1  0
1 1
h). 2 2   2
x1 x2

 Exercitiu :

Determinati valorile lui m  R , pt. care ecuatia :

1).  m 3 x2 - 2 3m  4 x  7m - 6  0 are


doua radacini reale ;

2).  m  2 x2  2 2m  3 x  5m - 6  0 nu are
radacini reale .

 Exercitiu :

Determinati valorile lui m  R , pt. care ecuatia :

 2m 1 x2 -  2m 3 x  3m  0 are cel putin o


radacina reala .

 Exercitiu :

Aflati valorile parametrului real m pentru care :

mx   m 1 x  m - 1  0
2
1). ,  xR

2).  m  2 x 2  2 2m 3 x  5m - 6  0 ,  xR

2
 -
3).  3  x 2 mx 2  2 ,  xR
x - x 1

 Exercitiu :

Determinati m  R astfel incat :

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a - 15 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

2
1).
mx  3x  4  5 ,  xR
2
x  2x  2
2
2).
x  3x  m  2 ,  xR
2
x  x 1
2
 x  8 x - 20  0 ,  xR
mx  2 m 1 x  9m  4
3).
2

2
4).
x  mx  1 3 ,  xR
2
x  x 1

 Exercitiu :

Determinati valorile parametrului m  R pentru care radacinile urmatoarelor ecuatii


indeplinesc conditiile indicate :

1).  m  2 x2 - 2mx  m  3  0 , x1  0 si x2  0

2).
 2m 1 x2  3 m 1 x  m  3  0 , x1  0 , x2  0 si

 Exercitiu :

Determinati valorile parametrului m  R pentru care radacinile urmatoarelor ecuatii


indeplinesc conditiile indicate :

1).  m 1 x2 - 2 m 1 x  2m  6  0 , x1  0  x2

2).

mx - 2 m 1 x  m  2  0
2
, x1  0 , x2  0 si x1 

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi


Clasa a 9-a - 16 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
3).

x - 2 m 1 x  m  5  0
2
, x1  0 , x2  0 si x1  x2

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi