Clasa a 9-a - 1

-
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
Ecuatia de gradul doi .
 Forma generala :
- Ecuatia de gradul al doilea este ecuatia :
0
2
· + +
c bx ax

unde : a , b , c coeficienti
a , b , c ∈ R
a ≠ 0
 Discriminantul ecuatiei :
- Discriminantul ecuatiei de gradul al doilea este expresia :
-
4
2
c a b ⋅ ⋅
· ∆

 Radacina sau Solutie a ecuatiei :
- Numarul ∝ se numeste radacina sau solutie a ecuatiei daca este adevarata
propozitia :
0
2
· + +
c b a α α
Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a - 2 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
 Radacinile ecuatiei de grad doi :
- Discutie dupa discriminantul ecuatiei :
1). Daca ∆ > 0 ⇒ ecuatia are solutii reale x
1
, x
2
∈ R cu proprietatea
ca : x
1
≠ x
2


21
a
b
x
∆ + −
·
2


2
a
b
x
∆ − −
·
2). Daca ∆ = 0 ⇒ ecuatia are solutii reale x
1
, x
2
∈ R cu proprietatea
ca : x
1
= x
2


2


2 1
a
b
x x

· ·
ss
3). Daca ∆ < 0 ⇒ ecuatia nu admite solutii reale !!!
dar admite solutii complexe : x
1
, x
2
∈ C

2


2
1
a
b
i
x
∆ + −
·


2


2
2
a
b
i
x
∆ − −
·
unde : i
2
= - 1
 Relatii intre radacini si coeficienti ( Viete ) :
- Daca x
1
si x
2
sunt radacinile ecuatiei atunci :
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
· ⋅
· +

-

2 1
2 1
a
c
a
b
x x
x x

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a - 3 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
 Forma ecuatiei de gradul al doilea cand se cunosc radacinile :
- Forma ecuatiei de gradul al doilea cand se cunosc radacinile x
1
si x
2
este :
0 -
2
· + P
Sx x
unde :
S = x
1
+ x
2

P = x
1
⋅ x
2

 Descompunerea trinomului de gradul al doilea :
- Descompunerea trinomului de gradul al doilea in produs de polinoame de gradul
intai este :
( ) ( ) - -
2 1
2
x x x x c bx ax
a · + +

unde :
x
1
si x
2
sunt radacinile ecuatiei
0
2
· + +
c bx ax

 Ecuatii care admit aceleasi radacini :
- fie ecuatiile de gradul al doilea :
0
2
· + +
c bx ax
si
0
'
2
' '
· + +
c x
b
x
a

- conditia ca cele doua ecuatii de gradul al doilea sa admita aceleasi radacini este ca
coeficientii lor sa fie proportionali !!!
adica exista λ ∈ R
*
astfel incat : a

= λ a , b

= λ b , c

= λ c
In cazul cand a , b si c sunt nenuli avem :

' ' '
c
c
b
b
a
a
· ·
Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a - 4 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
 Ecuatii care admit o radacina comuna :
- fie ecuatiile de gradul al doilea :
0
2
· + +
c bx ax
si
0
'
2
' '
· + +
c x
b
x
a

- Conditia ca cele doua ecuatii sa admita o radacina comuna este ca :
( ) ( ) ( )

' ' ' ' ' '
- - -
2
c b bc b a ab c a ac
⋅ ·
Functia de gradul al doilea .
 Functia de gradul al doilea :
- O functie f : R → R data prin :
) (
2
c bx ax
x f + + ·
unde : a , b , c ∈ R
a ≠ 0
se numeste functie de gradul al doilea
 Forma canonica :
- daca : -
4
2
c a b ⋅ ⋅
· ∆ , atunci se poate scrie
Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a - 5 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi

4
-
) (
2
2
a
a x f
a
b
x

+ ·

,
`

.
|
+

forma care se numeste forma canonica a functiei de gradul al doilea .

 Ecuatia atasata :
- Ecuatia atasata ( asociata ) functiei de gradul al doilea este ecuatia :
0
2
· + +
c bx ax

unde : a , b , c coeficienti ai ecuatiei
a , b , c ∈ R
a ≠ 0
cu radacinile studiate anterior in functie de discriminant !!!!!!
 Graficul functiei :
- Graficul functiei ) (
2
c bx ax
x f + + · se numeste parabola , iar
punctul


4
-
,
2

,
`

.
| ∆ −
·
a a
b
V

se numeste varful parabolei .
 Punctul de extrem :
- Daca a > 0 ,

2
-
a
b
x ·
se numeste punct de minim al functiei .
Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a - 6 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
- Daca a < 0 ,

2
-
a
b
x ·
se numeste punct de maxim al functiei .
Se numeste punct de extrem al functiei de gradul al doilea punctul de minim sau
punctul de maxim .
 Maximul sau minimul functiei :
- Daca a > 0 ⇒ functia f are minim .
Minimul este :


4

a
∆ −
adica
·
,
`

.
|

2

a
b
f
4

a
∆ −
- Daca a < 0 ⇒ functia f are maxim .
Maximul este :


4

a
∆ −
adica
·
,
`

.
|

2

a
b
f
4

a
∆ −

 Graficul functiei :
- Reprezentarea geometrica a graficului functiei de gradul al doilea este o curba
numita parabola .
Pentru a reprezenta graficul se parcurg etapele :
1). Se determina intersectia graficului cu axa Oy .
2). Se determina intersectiile graficului cu axa Ox .
3). Se determina coordonatele varfului

4
-
,
2

,
`

.
| ∆ −
·
a a
b
V

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a - 7 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
4). Se intocmeste un tabel de variatie .
5). Tinand cont de cele determinate anterior se traseaza graficul .
 Semnul functiei de gradul al doilea :
- Se disting trei situatii :
1). Daca ∆ < 0 , atunci f(x) are semnul lui a , ( ∀ ) x ∈ R
x - ∞ +

c bx ax
x f ) (
2
+ + ·
Semnul lui a
2). Daca ∆ = 0 , atunci f(x) are semnul lui a , ( ∀ ) x ∈ R \
¹
'
¹
¹
'
¹
a
b
2
-
si
f(x) = 0 , pentru :
a
b
x
2
- ·

x
- ∞
a
b
x
2
- ·
+

c bx ax
x f ) (
2
+ + ·
Semnul lui a 0 semnul lui a
Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a - 8 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
3). Daca ∆ > 0 , si x
1
si x
2
sunt radacinile atasate , atunci f(x) are
semnul lui a in afara intervalului radacinilor , si semn contrar lui a in
intervalul radacinilor si f(x) = 0 pentru x = x
1
, x = x
2
.
x - ∞ x
1
x
2
+∞
c bx ax
x f ) (
2
+ + ·
Semnul lui a 0 semn contrar lui a 0 semnul lui a
 Sa se stabileasca semnul urmatoarelor functii :
1).
3 2
- - ) (
2
x x
x f ·

2).
0,1 3 , 0
- ) (
2
+ ·
x
x
x f
3).
x x
x f
7 5 . 0
- ) (
2
·

4).
1 ). (
2
2
+ + ·
− x x
x f

 Rezolvati inecuatiile :
1).
( )( ) 0 2 4 6 ≥ + − x x

2).
( )( ) 0 4 1 2 < − + x x

3).
( ) 0 2 3 > − x x

4).
0
2 3
2
≥ − +
− x x

5).
0
5
2
≤ +
− x x

6).
0 -
36
2
>
x

7).
0
16 9
2
< +
− x

8).
0 9
6
2
≤ + +
x x

9).
0 -
25 10
2
> +
x x
10).
0 -
6 5
2
> +
x x

11).
0 -
25 10
2
≥ +
x x

12).
0 - -
14 5
2 2
<
− x x

13).
0
5 4
2
< + +
x x

14).
0 - -
15 7 2
2

x x

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a - 9 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
15).
0 -
12 3
2
< +
− x x
16).
0
5
3

+

x
x

17).
0
4
3 2
<


x
x

18).
3
1
2
<
+

x
x

19).
5 -
2
1 6x
x

20).
2
1 2

2
1+
+
x
x
x
x

21).
0

3
3 4
2

+ +

x x
x

22). 0
-
-
6
1
2
2

+
x x
x

23). 1
-
- -
3 5 2
1 5 4
2
2
>
+
x x
x x

24). 1

-
1
1 2
2
2
>
+ +
x x
x
25).
1 2
1

3
2

>
+ x x

26).
2
-
1
2 3
2
>
+

x x
x

27).
0
1
-
6 5
2
>

+
x
x x
28). 0
-
-
1
2
2
2

+
x x
x x

29). 0

-
2 3
2 3
2
2
>
+ +
+
x x
x x

30). 1

- -
1
6
2
2
<

x
x x

31). 2

-
8 9
4 18 2
2
2
>
+ +
+
x x
x x

32). 3 -
-
-
3 4
3 2
2
2
>
+
+
x x
x x

33).
1 - 4
3 - 2

2
2
x
x
x
x

+

34).
x
x
x
x - 1
2 -
- 1
1

+

35).
2
3

3
1

1
1
+
>
+
+
+ x x x

36). 2
-

1
3 4
2 3
2
2

+
+ +
< −
x x
x x

 Rezolvati sistemele de inecuatii :
a).
( ) ( )
( ) ( )
¹
'
¹
< − +
> − +
0 7 5
0 7 2
x x
x x

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a - 10 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
b).
¹
¹
¹
'
¹
>
< +
0 - -
0 -
3 2
1 2
2
2
x x
x x

c).
( )
¹
¹
¹
'
¹
<
> +1 0 0
3 2 2
3
2
2
x
x
x

d).
¹
¹
¹
'
¹
≤ +
>
1 2
2 3

- -
2
2
x x
x x

e).
-
18 25 8 5
2
< + <
x x

f).
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
<

+
<

+
2
2 3
3 2

1
2
3

x
x
x
x

g).
3
2 -
3 - 2
1 - < <
x
x

h).
2
1


-

3
1

1
1
2
2

+

x
x

i).
¹
¹
¹
'
¹


> −
0 - -
0 6 -
5 - 1 2
4 3
2
x x
x
x x

j).
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
¹
¹
¹
'
¹
≥ +
+ + ≤ − −
+ − ≥ − −
0 -
3 2 3 2
2 1 3 1
2 3
2
x x
x x x x
x x x x

k).
¹
¹
¹
'
¹

<
+

1 6
7 2 3
5 6

0
- -
-

2
2
2
x
x x
x x

 Rezolvati ecuatiile cu module :
1). 2 -
2 3
2
· +
x x

2).
2 - 3 - 2 3
-
2 2
x x x x
+ · +

3).
x x x - 14 9 - 2 4 -
2 2 2
- ·
Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a - 11 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
4).
( )
0 2 - 1
1
2
· − +

x
x

5).
1
3 2
2
·
− −x x
6).
1
4 5
4 5
2
2
·
+ +
+ −
x x
x x

7).
x x + −
·
2 2

7 7 -

8).
( )
3 2
2
2
2
+ + ·
+
x
x

9). 0
4 - 3 3 2 2 -
2 2 2
· + +
+ − + + x x x x x x

10).
3

3

2 - 2
2 2
+
·
+
+ − +
x x
x x x x

11).
3 - 2 - 1 - 2
2 2
x x x
·
12).
0
1 - 3 - 2
2
· +
+ x x x

13).
1 3 5 - 2 3 2 -

2 2
+ · +
− x x x x

14).
1 5 2 - -
3 2
2
+ − · x
x x

15).
5 4 9
- -
2 2
· +
x x

16).
parametru este unde , 4 2 -
1
2
R m m
x
∈ + ·
Rezolvati in R inecuatiile :
1). 2 -
2 3
2
+ < + x
x x

2). 1
-
-

4
4 5
2
2

+
x
x x

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a - 12 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
3).
2
1

- -
1 2
2
2


x x
x

4).
0 1

2
≤ + + +
x x x

5). 3

1
2 3
>

+
x
x

6).
9 3
- -
2
<
x x

7). 0 3 - 2
2
≤ + x
x

8). 0 24 - 5
2
< + x
x

9). 0
-
-
6
2
2
2
>
+
+
x x
x x

10).
x
x
x x
2
3
- -
12
211). 0 6 5 -
2
> − x
x

12). 0 10 - 3 2
2
≤ + + x
x

13). 2
-
3
6 5
2

+

x x
x

14).
0 2
4
3
> +

+
x
x

15). 8 - -
9 1
2 2
< +
x x

16).
( )
0 2 - 3 -
3
2
< −

x
x

17). 3
3 4
2
+ > + + x
x x

18).
3 3 - -
3 2
2
− < x
x x

19). 0 1 2 -
3
2
≥ + + x
x

20).
x x x x
2 2
- -
2 2 3
≤ +

21).
0 2 3
-
2 2
≥ + +
x x x

22).
2 7 3 10

2 2
+ + ≥ + +
x x x x

23).
9 15 7
-
2
< +
x x

24).
1 1 2 6
-
2
≥ +
x x

25).
6 5
-
2
<
x x

26).
1
2 3
3 2
>

+
x
x

27).
2
1 - x
2 - 3x
<

28).
1
4
4 5

-
-

2
2
<
+
x
x x

 Exercitiu :
Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a - 13 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
Pentru ce valori ale lui m urmatoarea inecuatie este verificata pentru orice x ∈ R :
( ) ( ) ( )
0 -
1 1 1
2
> +
+ + − m x m x m

 Exercitiu :
Sa se determine valorile lui m asa incat inecuatia :
( ) ( )
0 -
2 1
2
> +
− − m x m
mx

sa nu aiba nici o solutie .
 Exercitiu :
Sa se determine valorile lui m astfel incat ecuatia :
( ) ( )
0 6 7
4 3 2 3
- -
2
· +
− −
m
x m x m

sa aiba radacini reale .
 Exercitiu :
Fie fractia E =
( )2
2
2
1
m x x
m
x m
x
+ +
+ + +
+
. Sa se determine m astfel incat fractia E sa
aiba
sens si sa fie pozitiva pentru orice x ∈ R .
 Exercitiu :
Sa se determine parametrul m ∈ R astfel incat intre radacinile ecuatiilor urmatoare sa existe
relatia scrisa in dreptul fiecareia :
a).
( )
0 5 2
1

2
· + +
+
mx
x m
2 -
2 1
·
x x

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a - 14 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
b).
( ) ( )
0 3
5 3 2

2
· + +
− − x m x m x x
2 1
·
c).
( )
0
1
-
2 2
· +

m
x m
x
x x
2 1
2 ·
d).
( )
0 1
3

2
· + + +
+
m mx
x m x x
2 1
3 ·
e).
( )
0 5
3
3

2
· + + +

m
x m
x

3
8

2
2
2
1
· +
x x

f).
( ) ( )
0 3
7 5
- -
2
· +
+ +
m
x m x m

x x x x
2 1 2 1
+ · ⋅
g).
( )
0 1
1
- -
2
· +

m
x m
mx

4

3
2
3
1
· +
x x

h).
( )
( )
0
1 2
2

2
2
· + +
+

m
m
mx
x
2
1

1
2 1
· +
x x

 Exercitiu :
Determinati valorile lui m ∈ R , pt. care ecuatia :
1).
( ) ( )
0 6 7
4 3 2 3
- -
2
· +
− −
m
x m x m
are
doua radacini reale ;
2).
( ) ( )
0 6 5
3 2 2 2
-
2
· + +
− −
m
x m x m
nu are
radacini reale .
 Exercitiu :
Determinati valorile lui m ∈ R , pt. care ecuatia :
Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a - 15 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
( ) ( )
0 -
3
3 2 1 2
2
· +
− −
m
x m x m
are cel putin o
radacina reala .
 Exercitiu :
Aflati valorile parametrului real m pentru care :
1).
( )
R , -
0 1
1
2
∈ ∀ < + +

x
m
x m
mx

2).
( ) ( )
R , -
0 6 5
3 2 2 2
2
∈ ∀ > + +
− −
x
m
x m x m

3). R , 2
-
-
3
1
2
2
2
∈ ∀ ≤
+
+
≤ − x
x x
mx x

 Exercitiu :
Determinati m ∈ R astfel incat :
1). R , 5


2 2
4 3
2
2
∈ ∀ <
+ +
+ +
x
x x
x mx

2). R , 2


1
3
2
2
∈ ∀ <
+ +
+ +
x
x x
m x x

3).
( )
R , 0

-
4 9
1 2
20 8
2
2
∈ ∀ >
+ + +
+
+

x
m
x m
mx
x x

4). R , 31
1
2
2
∈ ∀ <
+ +
+ +
x
x x
mx x

 Exercitiu :
Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi
Clasa a 9-a - 16 -
Ecuatia de gradul doi - functia de grad doi
Determinati valorile parametrului m ∈ R pentru care radacinile urmatoarelor ecuatii
indeplinesc conditiile indicate :
1).
( )
0 0 0 3 2
2
si , -
2 1
2
> > · + +

x x m mx
x m

2).
( ) ( )
si , ,
2 1 2 1
2
0 0 0 3
1 3 1 2
x x x x m
x m x m
> < > · + + +
+ +

 Exercitiu :
Determinati valorile parametrului m ∈ R pentru care radacinile urmatoarelor ecuatii
indeplinesc conditiile indicate :
1).
( ) ( )
x x m
x m x m
2 1
2
, -
0 0 6 2
1 2 1
< < · + +
+ −

2).
( )
x x x x m
x m
mx
2 1 2 1
2
si , , -
0 0 0 2
1 2
> > < · + +
+

3).
( )
x x x x m
x m
x
2 1 2 1
2
si , , -
0 0 0 5
1 2
< > < · + −
+

Ecuatia de gradul doi – Functia de gradul doi