Sunteți pe pagina 1din 3

TESTE GMDSS

1. Ce nave trebuie echipate cu DSC VHF?


A. Numai navele GMDSS din A1
B. Navele GMDSS din A1, A2, A3 si A4
C. Numai navele GMDSS din A1 si A2
D. Numai navele GMDSS din zonele costiere
2. Pe canalele ITU VHF intre nave se comunica:
A. Si in simplex si in duplex
B. Numai in duplex
C. Numai in simplex
D. In functie de situatie
3. Un SART va functiona cu bateria interna:
A. Minim 48 de ore in stand-by si 8 ore transponder
B. Cel putin 96 de ore in stand-by si 8 ore in modul
transponder
C. Minim 24 de ore in stand-by si 24 de ore in modul
transponder
D. 8 ore
4. Transmiterea unui mesaj de urgenta in radiotelefonie
incepe cu:
A. MAYDAY MAYDAY MAYDAY
B. SECURITE SECURITE SECURITE
C. PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN
D. MAYDAY THIS IS M/W
5. In timpul voiajului in zonele A1, A2 si A3, o nava
GMDSS este obligata sa faca veghe pe:
A. Ch 70 VHF, 2187,5 KHz, 8414,5 KHz si inca o
frecventa DSC HF, INMARSAT/518 KHz Navtex
B. Ch 16, Ch 70 VHF, 2187,5 KHz, 8414,5 KHz si inca
o frecventa DSC HF si 518 KHz/INMARSAT EGC
Safety Net
C. Ch 16, Ch 70 VHF, 2182KHz, 2187,5 KHz, 8414,5
KHz si inca doua frecventa DSC HF si 518
KHz/INMARSAT EGC Safety Net
D. Ch 16, Ch 70 VHF, 2182KHz, 2187,5 KHz, toate
frecventele DSC HF si 518 KHz/INMARSAT EGC
Safety Net
6. Detaliile despre transmiterea avizelor de navigatie si
avizelor meteorlogice se gasesc in:
A. Lista statiilor de coasta iar pentru EGC Safety Net
in lista statiilor INMARSAT
B. In ALRS vol 5
C. Lista ITU a statiilor INMRASAT
D. Lista ITU a statiilor cu servicii speciale de
Radioreparaj
7. EPIRB-ul este considerat?
A. Mijloc principal de alertare
B. Mijloc secundar de alertare
C. Mijloc de alertare catre toate navele
D. Nu este mijloc de alertare ci doar pentru
determinarea pozitiei
8. In aria A3 alertarea nava-nava se face prin:
A. DSC VHF si INMARSAT
B. DSC MF si INMARSAT
C. DSC VHF si DSC MF
D. INMARSAT

9. Functia DW prezenta la radiotelefoanele VHF


inseamna:
A. Deck Watchkeeping pe ch 16
B. Dual Watch pe ch 16 si un alt canal
C. Dual Watch pe ch 16 si ch 70
D. Deck Watchkeeping pe ch 16 si ch 70
10. Radiotelefoanele portabile pentru mijloacele de
salvare trebuie testate:
A. Inainte de plecarea in voiaj
B. La fiecare 24 de ore
C. Zilnic si inainte de plecarea in voiaj
D. Inainte de plecarea in voiaj si saptamanal in mars
11. Frecventa de lucru a SART-ului este:
A. 9,2 9,5 MHz
B. 5 6 GHz
C. 406 MHz
D. 9200 9500 MHz
12. EPIRB-ul pe 406 MHz emite cu o putere de:
A. 1 W
B. 200mW
C. 5 W
D. 10 W minimum
13. Sistemul NAVTEX poate folosi frecventele:
A. 518 KHz, 406 MHz, si 4209,5 KHz
B. 518 KHz, 490 KHz, si 4209,5 KHz
C. 518 KHz, 409 MHz, si 4209,5 KHz
D. 508 KHz, 490 KHz, si 4209,5 KHz
14. NAVTEX-ul lucreaza in:
A. Modul FEC, clasa de emisie F1B
B. Modul ARQ, clasa de emisie G2E
C. Modul FEC, clasa de emisie G2B
D. Modul FEC, clasa de emisie J3E
15. Frecventa canalului 16 VHF este de:
A. 156,525 MHz
B. 156,3 MHz
C. 156,8 MHz
D. 156,650 MHz
16. Pentru un apel de rutina in MF catre alta nava:
A. Se face un apel pe 2182 KHz
B. Se face un apel de rutina pe frecventa DSC 2187,5
KHz
C. Se face un apel DSC pe 2177 KHz
D. Se face un apel DSC pe 2189,5 KHz
17. Ce documente trebuie sa insoteasca in mod obligatoriu
o statie radio de nava:
A. Licenta statie si certificatele operatorilor
B. Log-ul statiei
C. Documentele cerute de ITU-RR cu privire la
operarea statiilor in Serviciul Maritim Mobil si
Serviciul Mobil Maritim prin Satelit
D. Primele Doua
18. Identificarea unei statii este necesara:
A. La fiecare intrare in emisie
B. Nu este necesara daca s-a apelat prin DSC
C. Numai la prima intrare in emisie
D. Se face automat

19. Care din urmatoarele numere poare reprezenta MMSIul unei statii de coasta?
A. 026412345
B. 002641234
C. 426400001
D. 264123456
20. Transmisile live test pe canalul 70 DSC?
A. Se fac numai cu statii de coasta
B. Sunt interzise
C. Se fac cu putere redusa (1W)
D. Se aplica aceasi regula ca in MF/HF
21. Navele care receptioneaza o alerta DSC in banda HF
si care nu este confirmata in 5 minute:
A. Confirma imediat prin HF
B. Confirma prin radiotelefonie HF
C. Transmit un releu de distress
D. Nefiind o bada ship-to-ship nu intreprin nimic
22. Mesajele continand informatii referitoare la Man
Over Board sunt mesaje de:
A. Urgenta
B. Primejdie
C. Securitate
D. Rutina
23. Confirmarea unui mesaj de distress in radiotelefonie se
incheie cu:
A. I RECEIVED YOUR MESSAGE
B. MAYDAY RECEIVED
C. RECEIVED MAYDAY
D. I RECEIVED YOUR MAYDAY
24. Daca s-a transmis din greaseala o alerta falsa prin DSC
MF pe 2187,5 KHz:
A. Se transmite un mesaj de anulare pe 2182 KHz
B. Se anuleaza pe aceasi frecventa 2187,5 KHz
C. Nu se intreprinde nimic daca nu s-a receptionat o
confirmare de la uscat
D. Astept o confirmare de la o Statie Radio de Coasta
25. Dupa receptionarea unui apel DSC de tipul All ships
care anunta un mesaj de radiotelefonie referitor la
siguranta navigatiei:
A. Se confirma prin DSC pe aceasi frecventa pe care sa receptionat apelul
B. Se confirma in radiotelefonie pe frecventa asociata
C. Nu se confirma nici prin DSC si nici prin RT ci doar
se asculta mesajul
D. Fiind un apel de tipul All ships nu se intreprinde
nimic
26. Ce se intelege prin MMSI?
A. Numarul de identificare al echipamentului
INMARSAT instalat pe nava
B. Numarul de identificare al navei in sistemul
GMDSS
C. Selcall-ul echipamentului telex over radio
D. Numarul IMO al navei
27. Pentru comunicatii la bordul navei:
A. Se va folosi canalul 16, putere 25 W
B. Se va folosi canalul 16 putere 1 W
C. Se va volosi ch 15 si 17, putere 1 W

D. Se va folosi ch 6, putere 25 W
28. Distanta de propagare in VHF este:
A. Independenta de puterea statie
B. Este aproximativ 100 MM
C. Este aproximativ 35-45-50 MM
D. Precizata in avizele de navigatie
29. Care din urmatoarele, asigura facilitati de homing
signal pentru SAR in cazul EPIRB-urilor COSPASSARSAT
A. O lampa stroboscopica (0,75 candela)
B. Emisie in impulsuri 0,44s la 50 de secunde
C. Emisia pe 121,5 MHz
D. Emisia la interogarea de catre un RADAR
30. Care este MID-ul (Maritime Identification Digits)
alocat Romaniei de catre Secretariatul General al UIT?
A. 264500022
B. 264
C. 426452210
D. 246
31. SOLAS impune o inaltime minima la care trebuie tinut
un SART fata de nivelul marii. Aceasta este:
A. 3 m
B. 2 m
C. 1 m
D. 5 m
32. Bateriile cu Li la Radiotelefoane VHF portabile si
SART se folosesc pentru ca:
A. Sunt reincarcabile
B. Sunt mai ieftine
C. Au capacitati mari
D. Isi pastreaza capacitatea timp indelungat
33. Un operator GOC poate efectua:
A. Verificari si reglaje la statia Radio in vederea
reajustarii preciziei
B. Inlocuiri ale componentelor defecte in consola
(module, piese de schimb)
C. Inlocuirea sigurantelor si teste functionale
D. Nici una din cele de mai sus
34. O nava dotata conform GMDSS pentru zona A1,
trebuie sa aiba la bord o radiobaliza de tipul:
A. COSPAS-SARSAT
B. EPIRB VHF-DSC
C. INMARSAT E (banda L)
D. Oricare din cele enumerate mai sus
35. Transmisiile de test nu trebuie sa depaseasca:
A. 10 s
B. 1 min la putere redusa
C. 30 s
D. 15 s
36. Atunci cand in operatiunile SAR este activat un SART
pe ecranul RADARelor la 3-5 mile marine apare:
A. O linie cu 12 segmente concentrice
B. 12 cercuri concentrice
C. O linie cu 10-15 segmente indicand directia si
distanta pana la SART
D. O linie cu 12 segmente indicand directia si distanta
pana la SART

37. In SAR, comunicatiile on-scene se vor desfasura cu


pregadere in radiotelefonie pe urmatoarele frecvene:
A. Canalul 70 VHF si 2187,5 KHz
B. Canalul 16 VHF si 2182 KHz
C. Canalul 15 VHF
D. Canalul 17 VHF
38. In GMDSS transmisia MSI, de la uscat se poate face
prin?
A. NAVTEX
B. EGC SAFETY NET
C. TELEX HF
D. Toate cele de mai sus
39. Bateriile cu Plumb (acide) prezinta la bornele unei
celule elementare o tensiune de:
A. 1,2 V
B. 1,4 V
C. 12 V
D. 2 V
40. O reincarcare completa a bateriilor de acumulatori
care constituie sursa de rezerva trebuie sa se faca:
A. In mai putin de 1 ora
B. In mai putin de 6 ore
C. In mai putin de 10 ore
D. In mai putin de 24 ore
41. Informarii despre Autoritatile de Decontare (AAIC)
ale navelor se gasesc in?
A. Lista ITU a Statiilor de Nava
B. Lista ITU a Statiilor de Coasta
C. Lista ITU a Statiilor cu Servicii Speciale
D. Manualul ITU al Serviciului Mobil Maritim
42. Monedele convenite pentru decontarea traficului sunt:
A. SWR si GFR
B. Euro si USD
C. SDR si GF
D. GF si USD
43. Un apel de primejdie in telefonie incepe cu:
A. MAYDAY
B. PAN PAN
C. SECURITE
D. MAYDAY MAYDAY MAYDAY
44. Care este lungimea de unda corespunzatoare
frecventei ch 16?
A. Aproximativ 137 m
B. 3 cm
C. 1,91 m
D. 120,7 m
45. Ce semnificatie are prescurtarea AAIC?
A. Tipul navei
B. Titularul autorizatiei de functionare a statiei radio
C. Tipul statiei radio
D. Autoritatea de decontarea a traficului radio
46. Transmiterea unui mesaj de siguranta in RT este
precedat de un preambul care incepe cu:
A. PAN PAN transmis de trei ori
B. SEQURITE SEQURITE SEQURITE
C. MMSI-ul navei care transmite
D. SECURITE transmis de trei ori

47. Radiotelefoanele protabile trebuie testate:


A. Zilnic pe canalul 16
B. Saptamanal pe canalul 16
C. Saptamanal pe un canal diferit de 16
D. Lunar pe un canal diferit de 16
48. Apelurile DSC de corespondenta publica:
A. Trebuie obligatoriu confiramte prin DSC
B. Nu se confirma fiind vorba de apeluri mai putin
imporatante decat distress
C. Se confirma numai daca aveti timp pentru
comunicatii ulterioare
D. Sunt interzise in banda VHF pe canalul 70
49. Care este ordinea corecta in formarea numarului la
INMARSAT
A. 0411 00 871 326412300#
B. 00 0411 871 326421300#
C. 0411 871 00 326412300#
D. 00 870 326412300#
50. Daca la o alerta DSC VHF transmisa de o statie de
nava ii confirma o statie de coasta celelate nave care
pot acorda asistenta:
A. Nu mai este nevoie sa confirme pentru ca a
confirmat o satie de coasta
B. Confirma obligatoriu prin DSC pe canalul 70
C. Confirma in RTF pe canalul 16 VHF
D. Nu confirma ci doar asculta mesajul