Sunteți pe pagina 1din 3

TESTE GMDSS

1. Ce nave trebuie echipate cu DSC VHF? 9. Functia DW prezenta la radiotelefoanele VHF


A. Numai navele GMDSS din A1 inseamna:
B. Navele GMDSS din A1, A2, A3 si A4 A. Deck Watchkeeping pe ch 16
C. Numai navele GMDSS din A1 si A2 B. Dual Watch pe ch 16 si un alt canal
D. Numai navele GMDSS din zonele costiere C. Dual Watch pe ch 16 si ch 70
2. Pe canalele ITU VHF intre nave se comunica: D. Deck Watchkeeping pe ch 16 si ch 70
A. Si in simplex si in duplex 10. Radiotelefoanele portabile pentru mijloacele de
B. Numai in duplex salvare trebuie testate:
C. Numai in simplex A. Inainte de plecarea in voiaj
D. In functie de situatie B. La fiecare 24 de ore
3. Un SART va functiona cu bateria interna: C. Lunar pe un canal diferit de 16 *
A. Minim 48 de ore in stand-by si 8 ore transponder D. Inainte de plecarea in voiaj si saptamanal in mars
B. Cel putin 96 de ore in stand-by si 8 ore in modul 11. Frecventa de lucru a SART-ului este:
transponder A. 9,2 – 9,5 MHz
C. Minim 24 de ore in stand-by si 24 de ore in modul B. 5 – 6 GHz
transponder C. 406 MHz
D. 8 ore D. 9200 – 9500 MHz
4. Transmiterea unui mesaj de urgenta in radiotelefonie 12. EPIRB-ul pe 406 MHz emite cu o putere de:
incepe cu: A. 1 W
A. MAYDAY MAYDAY MAYDAY B. 200mW
B. SECURITE SECURITE SECURITE C. 5 W
C. PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN D. 10 W minimum
D. MAYDAY THIS IS M/W 13. Sistemul NAVTEX poate folosi frecventele:
5. In timpul voiajului in zonele A1, A2 si A3, o nava A. 518 KHz, 406 MHz, si 4209,5 KHz
GMDSS este obligata sa faca veghe pe: B. 518 KHz, 490 KHz, si 4209,5 KHz
A. Ch 70 VHF, 2187,5 KHz, 8414,5 KHz si inca o C. 518 KHz, 409 MHz, si 4209,5 KHz
frecventa DSC HF, INMARSAT/518 KHz Navtex D. 508 KHz, 490 KHz, si 4209,5 KHz
B. Ch 16, Ch 70 VHF, 2187,5 KHz, 8414,5 KHz si 14. NAVTEX-ul lucreaza in:
inca o frecventa DSC HF si 518 A. Modul FEC, clasa de emisie F1B
KHz/INMARSAT EGC Safety Net * B. Modul ARQ, clasa de emisie G2E
C. Ch 16, Ch 70 VHF, 2182KHz, 2187,5 KHz, 8414,5 C. Modul FEC, clasa de emisie G2B
KHz si inca doua frecventa DSC HF si 518 D. Modul FEC, clasa de emisie J3E
KHz/INMARSAT EGC Safety Net 15. Frecventa canalului 16 VHF este de:
D. Ch 16, Ch 70 VHF, 2182KHz, 2187,5 KHz, toate A. 156,525 MHz
frecventele DSC HF si 518 KHz/INMARSAT EGC B. 156,3 MHz
Safety Net C. 156,8 MHz
6. Detaliile despre transmiterea avizelor de navigatie si D. 156,650 MHz
avizelor meteorlogice se gasesc in: 16. Pentru un apel de rutina in MF catre alta nava:
A. Lista statiilor de coasta iar pentru EGC Safety Net A. Se face un apel pe 2182 KHz
in lista statiilor INMARSAT B. Se face un apel de rutina pe frecventa DSC 2187,5
B. In ALRS vol 3 si 5 KHz
C. Lista ITU a statiilor INMRASAT C. Se face un apel DSC pe 2177 KHz
D. Lista ITU a statiilor cu servicii speciale de D. Se face un apel DSC pe 2189,5 KHz
Radioreparaj 17. Ce documente trebuie sa insoteasca in mod
7. EPIRB-ul este considerat? obligatoriu o statie radio de nava:
A. Mijloc principal de alertare A. Licenta statie si certificatele operatorilor
B. Mijloc secundar de alertare B. Log-ul statiei
C. Mijloc de alertare catre toate navele C. Documentele cerute de ITU-RR cu privire la
D. Nu este mijloc de alertare ci doar pentru operarea statiilor in Serviciul Maritim Mobil si
determinarea pozitiei Serviciul Mobil Maritim prin Satelit *
8. In aria A3 alertarea nava-nava se face prin: D. Primele Doua
A. DSC VHF si INMARSAT 18. Identificarea unei statii este necesara:
B. DSC MF si INMARSAT A. La fiecare intrare in emisie
C. DSC VHF si DSC MF * B. Nu este necesara daca s-a apelat prin DSC
D. INMARSAT C. Numai la prima intrare in emisie
D. Se face automat
19. Care din urmatoarele numere poare reprezenta D. Se va folosi ch 6, putere 25 W
MMSI-ul unei statii de coasta? 28. Distanta de propagare in VHF este:
A. 026412345 A. Independenta de puterea statie
B. 002641234 B. Este aproximativ 100 MM
C. 426400001 C. Este aproximativ 35-45-50 MM
D. 264123456 D. Precizata in avizele de navigatie
20. Transmisile live test pe canalul 70 DSC? 29. Care din urmatoarele, asigura facilitati de „homing
A. Se fac numai cu statii de coasta signal” pentru SAR in cazul EPIRB-urilor COSPAS-
B. Sunt interzise SARSAT
C. Se fac cu putere redusa (1W) A. O lampa stroboscopica (0,75 candela)
D. Se aplica aceasi regula ca in MF/HF B. Emisie in impulsuri 0,44s la 50 de secunde
21. Navele care receptioneaza o alerta DSC in banda HF C. Emisia pe 121,5 MHz
si care nu este confirmata in 5 minute: D. Emisia la interogarea de catre un RADAR
A. Confirma imediat prin HF 30. Care este MID-ul (Maritime Identification Digits)
B. Confirma prin radiotelefonie HF alocat Romaniei de catre Secretariatul General al
C. Transmit un releu de distress UIT?
D. Nefiind o bada ship-to-ship nu intreprin nimic A. 264500022
22. Mesajele continand informatii referitoare la „Man B. 264
Over Board” sunt mesaje de: C. 426452210
A. Urgenta D. 246
B. Primejdie 31. SOLAS impune o inaltime minima la care trebuie
C. Securitate tinut un SART fata de nivelul marii. Aceasta este:
D. Rutina A. 3 m
23. Confirmarea unui mesaj de distress in radiotelefonie B. 2 m
se incheie cu: C. 1 m
A. „I RECEIVED YOUR MESSAGE” D. 5 m
B. „MAYDAY RECEIVED” 32. Bateriile cu Li la Radiotelefoane VHF portabile si
C. „RECEIVED MAYDAY” SART se folosesc pentru ca:
D. „I RECEIVED YOUR MAYDAY” A. Sunt reincarcabile
24. Daca s-a transmis din greaseala o alerta falsa prin B. Sunt mai ieftine
DSC MF pe 2187,5 KHz: C. Densitate mai mare de acumulare a energiei *
A. Se transmite un mesaj de anulare pe 2182 KHz D. Isi pastreaza capacitatea timp indelungat
B. Se anuleaza pe aceasi frecventa 2187,5 KHz 33. Un operator GOC poate efectua:
C. Nu se intreprinde nimic daca nu s-a receptionat o A. Verificari si reglaje la statia Radio in vederea
confirmare de la uscat reajustarii preciziei
D. Astept o confirmare de la o Statie Radio de Coasta B. Inlocuiri ale componentelor defecte in consola
25. Dupa receptionarea unui apel DSC de tipul „All (module, piese de schimb)
ships” care anunta un mesaj de radiotelefonie C. Inlocuirea sigurantelor si teste functionale
referitor la siguranta navigatiei: D. Nici una din cele de mai sus
A. Se confirma prin DSC pe aceasi frecventa pe care 34. O nava dotata conform GMDSS pentru zona A1,
s-a receptionat apelul trebuie sa aiba la bord o radiobaliza de tipul:
B. Se confirma in radiotelefonie pe frecventa asociata A. COSPAS-SARSAT
C. Nu se confirma nici prin DSC si nici prin RT ci B. EPIRB VHF-DSC
doar se asculta mesajul C. INMARSAT E (banda L)
D. Fiind un apel de tipul „All ships” nu se intreprinde D. Oricare din cele enumerate mai sus
nimic 35. Transmisiile de test nu trebuie sa depaseasca:
26. Ce se intelege prin MMSI? A. 10 s
A. Numarul de identificare al echipamentului B. 1 min la putere redusa *
INMARSAT instalat pe nava C. 30 s
B. Numarul de identificare al navei in sistemul D. 15 s
GMDSS 36. Atunci cand in operatiunile SAR este activat un
C. Selcall-ul echipamentului „telex over radio” SART pe ecranul RADARelor la 3-5 mile marine
D. Numarul IMO al navei apare:
27. Pentru comunicatii la bordul navei: A. O linie cu 12 segmente concentrice
A. Se va folosi canalul 16, putere 25 W B. 12 cercuri concentrice
B. Se va folosi canalul 16 putere 1 W C. O linie cu 10-15 segmente indicand directia si
C. Se va volosi ch 15 si 17, putere 1 W distanta pana la SART
D. O linie cu 12 segmente indicand directia si distanta B. SEQURITE SEQURITE SEQURITE
pana la SART C. MMSI-ul navei care transmite
37. In SAR, comunicatiile on-scene se vor desfasura cu D. SECURITE transmis de trei ori
pregadere in radiotelefonie pe urmatoarele frecvene: 47. Radiotelefoanele protabile trebuie testate:
A. Canalul 70 VHF si 2187,5 KHz A. Zilnic pe canalul 16
B. Canalul 16 VHF si 2182 KHz B. Saptamanal pe canalul 16
C. Canalul 15 VHF C. Saptamanal pe un canal diferit de 16
D. Canalul 17 VHF D. Lunar pe un canal diferit de 16 *
38. In GMDSS transmisia MSI, de la uscat se poate face 48. Apelurile DSC de corespondenta publica:
prin? A. Trebuie obligatoriu confirmate prin DSC
A. NAVTEX B. Nu se confirma fiind vorba de apeluri mai putin
B. EGC SAFETY NET imporatante decat distress
C. TELEX HF C. Se confirma numai daca aveti timp pentru
D. Toate cele de mai sus comunicatii ulterioare
39. Bateriile cu Plumb (acide) prezinta la bornele unei D. Sunt interzise in banda VHF pe canalul 70
celule elementare o tensiune de: 49. Care este ordinea corecta in formarea numarului la
A. 1,2 V INMARSAT
B. 1,4 V A. 0411 00 871 326412300#
C. 12 V B. 00 0411 871 326421300#
D. 2 V C. 0411 871 00 326412300#
40. O reincarcare completa a bateriilor de acumulatori D. 00 870 326412300#
care constituie sursa de rezerva trebuie sa se faca: 50. Daca la o alerta DSC VHF transmisa de o statie de
A. In mai putin de 1 ora nava ii confirma o statie de coasta celelate nave care
B. In mai putin de 6 ore pot acorda asistenta:
C. In mai putin de 10 ore A. Nu mai este nevoie sa confirme pentru ca a
D. In mai putin de 24 ore confirmat o satie de coasta
41. Informarii despre Autoritatile de Decontare (AAIC) B. Confirma obligatoriu prin DSC pe canalul 70
ale navelor se gasesc in? C. Confirma in RTF pe canalul 16 VHF *
A. Lista ITU a Statiilor de Nava D. Nu confirma ci doar asculta mesajul
B. Lista ITU a Statiilor de Coasta
C. Lista ITU a Statiilor cu Servicii Speciale
D. Manualul ITU al Serviciului Mobil Maritim
42. Monedele convenite pentru decontarea traficului
sunt:
A. SWR si GFR
B. Euro si USD
C. SDR si GF
D. GF si USD
43. Un apel de primejdie in telefonie incepe cu:
A. MAYDAY
B. PAN PAN
C. SECURITE
D. MAYDAY MAYDAY MAYDAY
44. Care este lungimea de unda corespunzatoare
frecventei ch 16?
A. Aproximativ 137 m
B. 3 cm
C. 1,91 m
D. 120,7 m
45. Ce semnificatie are prescurtarea AAIC?
A. Tipul navei
B. Titularul autorizatiei de functionare a statiei radio
C. Tipul statiei radio
D. Autoritatea de decontarea a traficului radio
46. Transmiterea unui mesaj de siguranta in RT este
precedat de un preambul care incepe cu:
A. PAN PAN transmis de trei ori