Sunteți pe pagina 1din 40

BILETE EXAMEN GMDSS

1. Informatii incluse n categoria MSI (Maritime Safety Information) si sisteme ce transmit


astfel de informatii.
Serviciul de transmisie MSI este un serviciu international cu o retea internationala de
comunicatii care asigura transmisii de coordonare a informatiilor de siguranta navigatiei de la
furnizori oficiali, cum sunt: oficiile hidrografice nationale pentru avertismente de navigatie si
date pentru corectia hartilor de navigatie, oficii meteo nationale pentru prognoze si avertismente
meteo, RCC sau pentru alerte coasta-nava sau alte tipuri de informatii.
Receptia informatiilor MSI este gratis.
Informatiile MSI sunt transmise prin mai multe mijloace terestre sau satelit, cum sunt: NAVTEX
(sistem terestru NBDP pe frecventa 518 kHz pentru limba engleza sau 490 kHz pentru transmisii
n limbi nationale); SafetyNET (serviciu satelit n INMARSAT).
Transmisiile MSI sunt transmisii programate, programarea se face sub coordonarea IMO la
anumite momente de catre statii de transmisie si regiuni oceanice.
Toate avertismentele de navigatie si meteo sau alertele coasta-nava sunt transmisii neprogramate
si prioritatea lor este "urgenta si pericol".
Prognozele meteo sau alte informatii sunt transmisii cu prioritate "Safety".
Informatii despre transmisiile programate se
Radiodetermination and Special Service Station".

gasesc

publicatia

"ITU

List

of

Aceste informatii pot fi transmise si nava-tarm pe DSC MF, HF sau VHF sau statia de nava
INMARSAT-C si se utilizeaza cu un cod de identificare a transmisiei pe 2 digiti
2. Constructia numarului MMSI pentru o nava, o statie de coasta si un grup de nave.
NUMARUL DE APEL SELECTIV

MMSI (Mobile maritime service identity)

Pentru o nava : primele 3 cifre reprezinta MID=maritim identification digit / indica tara de
origine
MIDxxxxxx
Pentru un grup de nave : numar de apel comun/ incepe cu cifra 0

0MIDxxxxx

Pentru o statie de coasta :

00 MID xxxx

Biletul nr 2
1. Descrieti n ordine cronologica actiunile ntreprinse pentru anularea unei alerte false
transmise prin DSC.
1. DSC VHF :
-

se reseteaza imediat chipamentul

- se trece in canalul 16
- se transmite un mesaj catre ALL SHIPS ,indicind :
- numele navei si call signul
- MMSI - ul navei
- "CANCEL OUR DISTRESS ALERT AT .. UTC '
2. DSC MF : se procedeaza asemanator ca la DSC VHF , cu diferenta ca mesajul se
transmite pe 2182 Khz (telefonie )
3. DSC HF : - se reseteaza imediat echipamentul
- se seteaza emitatorul pe frecventa de primejdie si in fiecare banda in care s-a transm
alerta de primejdie
- se transmite un mesaj asemanator celui de sus
2. Definiti zona A 1 GMDSS si precizati echipamentele necesare pentru navele de A 1.
Zona A1 este acoperita de cel putin o statie radio de coasta VHF cu capacitati 424d33e DSC si se
ntinde pna la 25-30 Mm;
Zona A1:
- radiotelefon VHF + controller DSC dedicat comunicatiilor RT VHF si transmiterii/receptiei
alertelor DSC;
- receptor de veghe DSC pe canal 70 dedicat receptiei alertelor transmise pe canal 70 VHF;
- receptor de veghe RT 2182 kHz pentru receptia alertelor transmise n RT MF;
- receptor NAVTEX pentru receptia informatiei MSI;

- EPIRB COSPAS-SARSAT sau INMARSAT pentru localizarea n caz de sinistru.


Dotarea barcilor de salvare:
- radiotelefon portabil VHF pentru comunicatii RT la locul sinistrului;
- transponder radar pentru semnal de localizare;

Biletul nr 3
1. Descrieti formatul corect pentru DISTRESS CALL si DISTRESS MESSAGE n
radiotelefonie.
Apelul de primejdie n RTF, are urmtorul format:
. semnalul de primejdie MAYDAY, repetat de trei ori;
. cuvintele THIS IS;
. numele si indicativul radio al navei aflate n primejdie, repetate de trei ori
Apelul de primejdie este urmat de Mesajul de primejdie. Mesajul de primejdie are rolul de a
furniza informatiile esentiale pentru eficientizarea operatiunilor de salvare.

Mesajul de primejdie
Formatul mesajului de primejdie este:
cuvntul MAYDAY, rostit o singur dat;
numele si indicativul radio al navei aflate n primejdie, rostit o singur
dat;
pozitia navei;
caracterizarea situatiei de primejdie;
tipul de asistent care este solictat;
alte informatii utile care s faciliteze salvarea;
OVER.
2. Precizati informatiile continute n urmatorul preambul NAVTEX : JA25
Formatul preambuluilui adoptat al mesajului NAVTEX este:
ZCZC B1B2B3B4
B1: J este caracter de identificare a statiei de emisie
B2 : A este caracterul de identificare al tipului de mesaj (aviz de navigatie)
B3 si B4 reprezinta numarul de ordine al mesajelor de la 01 la 99 in ordinea receptionarii(numar
de ordine 25)

Biletul nr 4
1. Definiti zona A 2 GMDSS si precizati echipamentele necesare pentru navele de A 2.
Zona A2 este acoperita de statii de coasta MF, n care se asigura supraveghere permanenta pentru
receptia alertelor de pericol MF DSC si se ntinde ntre 25 si 100 Mm fata de tarm
Zona A1+A2:
- radiotelefon VHF + controller DSC dedicat comunicatiilor RT VHF si transmiterii/receptiei
alertelor DSC;
- receptor de veghe DSC pe canal 70 dedicat receptiei alertelor transmise pe canal 70 VHF;
- receptor de veghe RT 2182 kHz pentru receptia alertelor transmise n RT MF;
- receptor NAVTEX pentru receptia informatiei MSI;
- EPIRB COSPAS-SARSAT sau INMARSAT pentru localizarea n caz de sinistru;
- Sistem radio MF/HF
Dotarea barcilor de salvare:
- radiotelefon portabil VHF pentru comunicatii RT la locul sinistrului;
- transponder radar pentru semnal de localizare;
2. Constructia numarului MMSI pentru o nava, o statie de coasta si un grup de nave.
NUMARUL DE APEL SELECTIV

MMSI (Mobile maritime service identity)

Pentru o nava : primele 3 cifre reprezinta MID=maritim identification digit / indica tara de
origine
MIDxxxxxx
Pentru un grup de nave : numar de apel comun/ incepe cu cifra 0
Pentru o statie de coasta :

00 MID xxxx

0MIDxxxxx

Biletul nr 5
1. Precizati cele 9 cerinte functionale GMDSS.
1. sa transmita de la nava la coasta snl. de alertare in caz de sinistru cu minim 2 mijl. Separate
si independente , fiecare folosind un serviciu diferit de radiocomunicatii
2. sa receptioneze snl. de alertare in caz de sinistru transmise de la coasta pentru nave
3. sa transmita si sa receptioneze snl. de alertare de la nava la nava
4. sa transmita si sa receptioneze comunicatiile de coordonare in activitatile SAR
5. sa transmita si sa receptioneze comunicari de la fata locului
6. sa transmita si sa receptioneze snl. de localizare ( impune prezentavunui radar care sa lu creze in 9.2 - 9.5 Ghz )
7. sa transmita si sa receptioneze informatii privind siguranta navigatiei
8. sa transmita si sa receptioneze radiocomunicatii generale la / de la reteaua radio de coasta
9. sa transmita si sa receptioneze comunicari nava - nava
2. Precizati informatiile continute n urmatorul preambul NAVTEX : SA55
Formatul preambuluilui adoptat al mesajului NAVTEX este:
ZCZC B1B2B3B4
B1: S este caracter de identificare a statiei deemisie
B2 : A este caracterul de identificare al tipului de mesaj (aviz de navigatie)
B3 si B4 reprezinta numarul de ordine al mesajelor de la 01 la 99 in ordinea receptionarii(numar
de ordine 55)

Biletul nr 6
1. Descrieti formatul corect pentru URGENCY CALL si URGENCY MESSAGE n
radiotelefonie.

Formatul unui apel/mesaj de urgent:


semnalul de urgent PAN PAN, repetat de 3 ori;
cuvintele THIS IS;
numele si indicativul radio al statiei care transmite, repetate de 3 ori.
cuvntul PAN PAN, rostit o singur dat;
numele si indicativul radio al statiei care transmite, rostit o singur dat;
pozitia navei;
caracterizarea situatiei de urgent;
tipul de asistent care este solictat;
cuvntul OVER.
2. Frecvente folosite n situatii de DISTRESS de echipamentele DSC-VHF si DSC-MF
(pentru apel si mesaj).
Canalele de pericol urgenta si securitate DSC in benzile de frecventa MF si VHF sunt:
MF DSC

- 2187,5 KHz

VHF DSC - 156,525 MHz(channel 70)

Biletul nr 7
1. Descrieti pe scurt sistemul INMARSAT:
- sateliti;
- statii de sol;
- sisteme INMARSAT acceptate n GMDSS;
- tipuri de antene folosite de fiecare terminal;
- servicii oferite de fiecare sistem INMARSAT.
Componentele sistemului INMARSAT :
COMPONENTA SPATIALA are in "dotare " 4 sateliti geostationari (AOR-E, AOR-W, IOR,
POR) ce acopera anumite zone fixe. Fiecare satelit principal are in rezerva un alt satelit care intra
in functiune cind satelitul principal nu lucreaza sau cind se doreste extinderea sistemului.
COMPONENTA TERESTRA este formata din 31 CES (coast earth station ) raspindite in
intreaga lume . Aceste CES joaca rolul unei interfete intre sist . de telecomunicatii
INMARSATsi sist . de telecomunicatii terestru .Una dintre CES este si NCS (network
coordinating station ) ce coordoneaza activitatea din zona respectiva . NCS monitorizeaza si
controleaza toate legaturile dintre SES si CES intr-o anumita zona .
COMPONENTA SES (ship earth station ) (totalitatea statiilor de nava din sist . INMARSAT )
INMARSAT A
Servicii: telefonie, telex, facsimil, Transmisii de date
Antena : parabolica unidirectionala
INMARSAT B
Servicii:telefonie digitala, telex, facsimil, Transmisii de date
Antena mare
INMARSAT C
Servicii: transmisii de tip "store and forward", Transmisii de date
Antena mica omnidirectionala

INMARSAT M
Servicii: telefonie, fax, Transmisii de date
Antena parabolica
INMARSAT E
Monitorizarea snl.de alarmare de la EPIRB
Inmarsat Fleet77
Telefonie digitala, facsimil, Transmisii de date, video
2. Reguli cu privire la veghea radio obligatorie pentru navele GMDSS aflate n zona A1 si
A2.
Zona A1+A2:
- radiotelefon VHF + controller DSC dedicat comunicatiilor RT VHF si transmiterii/receptiei
alertelor DSC;
- receptor de veghe DSC pe canal 70 dedicat receptiei alertelor transmise pe canal 70 VHF;
- receptor de veghe RT 2182 kHz pentru receptia alertelor transmise n RT MF;
- receptor NAVTEX pentru receptia informatiei MSI;
- EPIRB COSPAS-SARSAT sau INMARSAT pentru localizarea n caz de sinistru;
- Sistem radio MF/HF
Dotarea barcilor de salvare:
- radiotelefon portabil VHF pentru comunicatii RT la locul sinistrului;
- transponder radar pentru semnal de localizare;

Biletul nr 8
1. Teste obligatorii pentru echipamentele GMDSS
- zilnice;
- saptamnale;
- lunare.

2. Constructia numarului MMSI pentru o nava, o statie de coasta si un grup de nave.

NUMARUL DE APEL SELECTIV

MMSI (Mobile maritime service identity)

Pentru o nava : primele 3 cifre reprezinta MID=maritim identification digit / indica tara de
origine
MIDxxxxxx
Pentru un grup de nave : numar de apel comun/ incepe cu cifra 0
Pentru o statie de coasta :

00 MID xxxx

0MIDxxxxx

Biletul nr 9
1. Definiti zona A 3 GMDSS si precizati echipamentele necesare pentru navele de A 3.
Zona A3 este acoperita de sateliti geostationari plasati pe orbite ecuatoriale de tip INMARSAT si
acopera zona 70-75N si S
Zona A1+A2+A3 (varianta cu INMARSAT):
- radiotelefon VHF + controller DSC dedicat comunicatiilor RT VHF si transmiterii/receptiei
alertelor DSC;
- receptor de veghe DSC pe canal 70 dedicat receptiei alertelor transmise pe canal 70 VHF;
- receptor de veghe RT 2182 kHz pentru receptia alertelor transmise n RT MF;
- receptor NAVTEX pentru receptia informatiei MSI;
- EPIRB COSPAS-SARSAT sau INMARSAT pentru localizarea n caz de sinistru;
- Sistem radio MF/HF;
- Statie de nava INMARSAT-A cu receptor EGC separat sau nglobat care este aditional, destinat
comunicatiilor de orice tip (telex, telefonie, e-mail, transmisii de date) sau statie de coasta
INMARSAT-B (varianta digitala a INMARSAT-A). Receptorul EGC este destinat receptiei
informatiei MSI.
- Statia SES INMARSAT-C este destinata alertarii prin orice mijloace mai putin telefonie vocala.
2. Reguli cu privire la veghea radio obligatorie pentru navele GMDSS aflate n zona A3 si
A4.
zona A1+A2+A3+A4:
- sistem radio VHF (receptor si transmitator) + controller DSC;
- receptor de veghe pe canal 70 VHF DSC;
- sisteme radio MF/HF + controller DSC MF/HF + radiotelex;
- receptor de veghe MF/HF DSC destinat receptiei alertelor n aceste benzi;
- receptor de veghe pe 2182 kHz;
- modul EGC (antena fara statie de nava);

- NAVTEX;
- EPIRB COSPAS-SARSAT sau EPIRB-E.

Biletul nr 10
1. Descrieti pe scurt sistemul DSC:
- rolul unui echipament DSC;
- apeluri transmise prin DSC.
Echipamentul DSC este un echipament care se cupleaza cu st. radio si permite un schimb
de infomatii sumare,standardizate ,transmisia facindu-se intr-o forma codificata. Dotarea navei
cu echip. DSCeste in functie de zona in care ea naviga. DSC permite apelul:
-catre o singura nava (selective call )
-catre o singura st.de coasta
-catre un grup de nave -aflate intr-o anumita zona geografica (area call )
-nave avind un numar de apel comun (group call )
2. Definiti zona A 2 GMDSS si precizati echipamentele necesare pentru navele de A 2.
Zona A2 este acoperita de statii de coasta MF, n care se asigura supraveghere permanenta pentru
receptia alertelor de pericol MF DSC si se ntinde ntre 25 si 100 Mm fata de tarm
Zona A1+A2:
- radiotelefon VHF + controller DSC dedicat comunicatiilor RT VHF si transmiterii/receptiei
alertelor DSC;
- receptor de veghe DSC pe canal 70 dedicat receptiei alertelor transmise pe canal 70 VHF;
- receptor de veghe RT 2182 kHz pentru receptia alertelor transmise n RT MF;
- receptor NAVTEX pentru receptia informatiei MSI;
- EPIRB COSPAS-SARSAT sau INMARSAT pentru localizarea n caz de sinistru;
- Sistem radio MF/HF
Dotarea barcilor de salvare:

- radiotelefon portabil VHF pentru comunicatii RT la locul sinistrului;


- transponder radar pentru semnal de localizare;

Biletul nr 11
1. Jurnalul Radio GMDSS:
- sectiunile jurnalului;
- informatii ce sunt trecute n jurnal.
Jurnalul radio GMDSS include instructiuni de completare si 3 sectiuni plus anexe.
Sectiunea A cuprinde particularitatile navei, sectiunea B cuprinde informatii despre
personalul calificat iar sectiunea C se refera la perioada de timp pe care o acopera jurnalul si alte
detalii.
Sectiunea A: numele navei, indicativul de apel, numarul MMSI, portul n care nava a fost
nregistrata, tonaj, data la care s-au eliberat certificatele, metoda prin care se asigura duplicarea
echipamentului GMDSS la nava, metode de asigurare a service-ului la coasta si la nava, numele
armatorului, managerului sau agentului.
Sectiunea B: personalul calificat: nume, functie, data sosirii la bord, etc.
Sectiunea C: perioada de acoperire a jurnalului, nregistrarea comunicatiilor, sinteza a
comunicatiilor de urgenta, primejdie si securitate incluznd ora si data la care au avut loc, detalii
legate de nava indicata si pozitia ei.
2. Descrieti formatul corect pentru DISTRESS CALL si DISTRESS MESSAGE n
radiotelefonie.
Apelul de primejdie n RTF, are urmtorul format:
. semnalul de primejdie MAYDAY, repetat de trei ori;
. cuvintele THIS IS;
. numele si indicativul radio al navei aflate n primejdie, repetate de trei ori
Apelul de primejdie este urmat de Mesajul de primejdie. Mesajul de primejdie are rolul de a
furniza informatiile esentiale pentru eficientizarea operatiunilor de salvare.

Mesajul de primejdie
Formatul mesajului de primejdie este:
cuvntul MAYDAY, rostit o singur dat;
numele si indicativul radio al navei aflate n primejdie, rostit o singur
dat;
pozitia navei;
caracterizarea situatiei de primejdie;
tipul de asistent care este solictat;

alte informatii utile care s faciliteze salvarea;


OVER.

Biletul nr 12
1. Descrieti formatul corect pentru SAFETY CALL si SAFETY MESSAGE n
radiotelefonie.
Forma Apelului de Securitate:
semnalul de urgent SECURITE, repetat de 3 ori;
cuvintele THIS IS;
numele si indicativul radio al statiei care transmite, repetate de 3 ori.
cuvntul SECURITE, rostit o singur dat;
numele si indicativul radio al statiei care transmite, rostit o singur dat;
caracterizarea continutului mesajului de securitate;
canalul/frecventa pe care urmeaz s fie transmis mesajul de securitate;
cuvntul OVER.
Forma Mesajului de Securitate:
semnalul de urgent SECURITE, repetat de 3 ori;
cuvintele THIS IS;
numele si indicativul radio al statiei care transmite, repetate de trei ori.
cuvntul SECURITE, rostit o singur dat;
numele si indicativul radio al statiei care transmite, rostit o singur dat;
caracterizarea continutului mesajului de securitate;
continutul mesajului de securitate;
cuvntul OUT.
2. Reguli cu privire la veghea radio obligatorie pentru navele GMDSS aflate n zona A3 si
A4.
Zona A1+A2+A3+A4:
- sistem radio VHF (receptor si transmitator) + controller DSC;
- receptor de veghe pe canal 70 VHF DSC;
- sisteme radio MF/HF + controller DSC MF/HF + radiotelex;
- receptor de veghe MF/HF DSC destinat receptiei alertelor n aceste benzi;
- receptor de veghe pe 2182 kHz;
- modul EGC (antena fara statie de nava);
- NAVTEX;
- EPIRB COSPAS-SARSAT sau EPIRB-E.

Biletul nr 13
1. Precizati la alegere, 5 categorii de mesaje transmise prin NAVTEX si litera
corespunzatoare desemnata pentru fiecare din acestea.
A - avize de navigatie
B - avize meteorologice
C - raport despre ghetari
D - informatii de cautare si salvare SAR
E - prognoze meteorologice
F - mesaje serviciu de pilotaj
G- mesaje Decca
H - mesaje Loran
I - mesaje OMEGA
J - mesaje Satnav
K - alte mesaje
L- avize de navigatie aditionale
V, W, X, Y - servicii speciale
Z - nici un mesaj
2. Frecvente folosite n situatii de DISTRESS de echipamentele DSC-VHF si DSC-MF
(pentru apel si mesaj
Canalele de pericol urgenta si securitate DSC in benzile de frecventa MF si VHF sunt:
MF DSC

- 2187,5 KHz

VHF DSC - 156,525 MHz(channel 70)

Biletul nr 14
1. Descrieti n ordine cronologica actiunile ntreprinse pentru anularea unei alerte
false transmise prin DSC
1. DSC VHF :
-

se reseteaza imediat chipamentul

- se trece in canalul 16
- se transmite un mesaj catre ALL SHIPS ,indicind :
- numele navei si call signul
- MMSI - ul navei
- "CANCEL OUR DISTRESS ALERT AT .. UTC '
2. DSC MF : se procedeaza asemanator ca la DSC VHF , cu diferenta ca mesajul se
transmite pe 2182 Khz (telefonie )
3. DSC HF : - se reseteaza imediat echipamentul
- se seteaza emitatorul pe frecventa de primejdie si in fiecare banda in care s-a transm
alerta de primejdie
- se transmite un mesaj asemanator celui de sus
2. Precizati la alegere, 5 frecvente importante n GMDSS si utilizarea acestora.

518 KHz - (MSI) aceasta frecventa este folosita exclusive de sistemul international NAVTEX

156,8 MHz - VHF channel 16 este folosita ptr Distress si Safety in comunicatiile de radiotelefonie

406 - 406,1 MHz este folosita exclusiv de EPIRB

9200 - 9500 MHz frecventa folosita de SART-uri

156,525 MHz - VHF channel 70 aceasta frecventa este folosita in MMS pentru apeluri de Distress si Safety
folosind DSC

Biletul nr 15
1. Sistemul INMARSAT C:
- servicii oferite;
- antene;
- mod de lucru.
Servicii oferite : transmisii de tip "STORE and FORWARD", transmisii de date, Statia de nava
INMARSAT-C asigura receptia mesajelor telex bidirectionale, transmiterea datelor prin retele
internationale telex si retele terestre de date, asigura transmiterea mesajelor MSI prin SafetyNET
si receptia mesajelor comerciale prin FleetNET (EGC).
Antena : omnidirectionala mica
Mod de lucru : store & forward (nava nu se afla in legatura directa cu destinatarul)
2. Precizati frecventele folosite pentru DISTRESS de echipamentele DSC-VHF, DSC-MF si
DSC-HF (cel putin o frecventa).
MF DSC - 2187,5 KHz
HF 16 DSC - 16804,5 KHz
VHF DSC - 156,525 MHz (CH 70)

Biletul nr 16
1. Descrieti sistemul NAVTEX:
- NAVAREAs;
- frecvente de lucru;
- mod de lucru si clasa de emisie;
- identificarea statiilor;
- identificarea mesajelor.
Navtex - un sistem international de telex in limba engleza, cu tiparire directa a urmatoarelor
tipuri de messaje: informatii de cautare si salvare, avertismente de navigatie, prognoze
meteorologice si informatii urgente catre nave; in doua cuvinte informatii de securitate (Maritime
Safety Information - MSI)
Pentru ca o nava sa primeasca si informatii particulare, privitoare la zona in care naviga, nu doar
informatii cu caracter general, valabile pe intreg globul, s-a recurs la impartirea oceanului
planetar in 16 arii de navigatie (NAVAREA)
Frecventa internationala folosita de statiile de coasta , pentru transmiterea mesajelor Navtex este
de 518 Khz. Doar pentru transmiterea de informatii in limba nationala sunt folosite urmatoarele
doua frecvente: 490 Khz si 4209,5 Khz,.
CLASA DE EMISIE - F1B
Intru-cat fracventa de emisie este unica apar interferente. iN scopul reducerii la minim a acestor
interferente, se folosesc 24 de statii in fiecare arie (NAVAREA) ce sunt impartite in 4 grupe a
cate 6 statii.Fiecare grup de statii are la dispozitie o singura ora penttru a transmite, adica 10
minute pentru fiecare statie. Astfel o statie este o data la patru ore in emisie si singura care emite
in respectiva arie.
Formatul preambuluilui adoptat al mesajului NAVTEX este:
ZCZC B1B2B3B4
ZCZC - indica inceputul unui grup de mesaje.

B1: S este caracter de identificare a statiei de emisie. Exista un singur caracter de identificare
unic asignat fiecarei statii din regiune, dand posibilitatea navigatorilor sa selecteze numai statiile
de emisie care transmit in acea regiune.
B2 : A este caracterul de identificare al tipului de mesaj (aviz de navigatie)
B3 si B4 reprezinta numarul de ordine al mesajelor de la 01 la 99 in ordinea receptionarii(numar
de ordine 55)
Time origin
Message text
End of message - NNNN
3. Precizati la alegere, 5 frecvente importante n GMDSS si utilizarea acestora.

518 KHz - (MSI) aceasta frecventa este folosita exclusive de sistemul international NAVTEX

156,8 MHz - VHF channel 16 este folosita ptr Distress si Safety in comunicatiile de radiotelefonie

406 - 406,1 MHz este folosita exclusiv de EPIRB

9200 - 9500 MHz frecventa folosita de SART-uri

156,525 MHz - VHF channel 70 aceasta frecventa este folosita in MMS pentru apeluri de Distress si Safety
folosind DSC

Biletul nr 17
1. Descrieti pe scurt sistemul INMARSAT:
- sateliti;
- statii de sol;
- sisteme INMARSAT acceptate n GMDSS;
- tipuri de antene folosite de fiecare terminal;
- servicii oferite de fiecare sistem INMARSAT.
Componentele sistemului INMARSAT :
COMPONENTA SPATIALA are in "dotare " 4 sateliti geostationari (AOR-E, AOR-W, IOR,
POR) ce acopera anumite zone fixe. Fiecare satelit principal are in rezerva un alt satelit care intra
in functiune cind satelitul principal nu lucreaza sau cind se doreste extinderea sistemului.
COMPONENTA TERESTRA este formata din 31 CES (coast earth station ) raspindite in
intreaga lume . Aceste CES joaca rolul unei interfete intre sist . de telecomunicatii
INMARSATsi sist . de telecomunicatii terestru .Una dintre CES este si NCS (network
coordinating station ) ce coordoneaza activitatea din zona respectiva . NCS monitorizeaza si
controleaza toate legaturile dintre SES si CES intr-o anumita zona .
COMPONENTA SES (ship earth station ) (totalitatea statiilor de nava din sist . INMARSAT )
INMARSAT A
Servicii: telefonie, telex, facsimil, Transmisii de date
Antena : parabolica unidirectionala
INMARSAT B
Servicii:telefonie digitala, telex, facsimil, Transmisii de date

Antena mare
INMARSAT C
Servicii: transmisii de tip "store and forward", Transmisii de date
Antena mica omnidirectionala
INMARSAT M
Servicii: telefonie, fax, Transmisii de date
Antena parabolica
INMARSAT E
Monitorizarea snl.de alarmare de la EPIRB
Inmarsat Fleet77
Telefonie digitala, facsimil, Transmisii de date, video
2. Precizati informatiile continute n urmatorul preambul NAVTEX : JA25
Formatul preambuluilui adoptat al mesajului NAVTEX este:
ZCZC B1B2B3B4
B1: J este caracter de identificare a statiei deemisie
B2 : A este caracterul de identificare al tipului de mesaj (aviz de navigatie)
B3 si B4 reprezinta numarul de ordine al mesajelor de la 01 la 99 in ordinea receptionarii(numar
de ordine 25)

Biletul nr 18
1. Tipuri de EPIRB-uri acceptate n GMDSS (nume sistem si frecvente functionale).
Exista doua tipuri de EPIRB n sistemul GMDSS.
EPIRB INMARSAT-E, banda L, frecventa 1.6 GHz ce utilizeaza reteaua de sateliti geostationari
INMARSAT.
EPIRB COSPAS-SARSAT, frecventa 406 MHz ce opereaza transpondere plasate pe satelitii din
sistemul COSPAS-SARSAT, acestia fiind plasati pe orbite joase, polare la 800-1000 km naltime
2. Precizati la alegere, 5 frecvente importante n GMDSS si utilizarea acestora.

518 KHz - (MSI) aceasta frecventa este folosita exclusive de sistemul international NAVTEX

156,8 MHz - VHF channel 16 este folosita ptr Distress si Safety in comunicatiile de radiotelefonie

406 - 406,1 MHz este folosita exclusiv de EPIRB

9200 - 9500 MHz frecventa folosita de SART-uri

156,525 MHz - VHF channel 70 aceasta frecventa este folosita in MMS pentru apeluri de Distress si Safety
folosind DSC

Biletul nr 19
1. Definiti zona A 4 GMDSS si precizati echipamentele necesare pentru navele de A 4.
Zona A4 ramasa n acoperirea statiilor HF
Zona A1+A2+A3+A4:
- sistem radio VHF (receptor si transmitator) + controller DSC;
- receptor de veghe pe canal 70 VHF DSC;
- sisteme radio MF/HF + controller DSC MF/HF + radiotelex;
- receptor de veghe MF/HF DSC destinat receptiei alertelor n aceste benzi;

- receptor de veghe pe 2182 kHz;


- modul EGC (antena fara statie de nava);
- NAVTEX;
- EPIRB COSPAS-SARSAT sau EPIRB-E.
2. Constructia numarului MMSI pentru o nava, o statie de coasta si un grup de nave.
NUMARUL DE APEL SELECTIV

MMSI (Mobile maritime service identity)

Pentru o nava : primele 3 cifre reprezinta MID=maritim identification digit / indica tara de
origine
MIDxxxxxx
Pentru un grup de nave : numar de apel comun/ incepe cu cifra 0
Pentru o statie de coasta :

0MIDxxxxx

00 MID xxxx

Biletul nr 20
1. Precizati cele 9 cerinte functionale GMDSS.
1. sa transmita de la nava la coasta snl. de alertare in caz de sinistru cu minim 2 mijl. Separate
si independente , fiecare folosind un serviciu diferit de radiocomunicatii
2. sa receptioneze snl. de alertare in caz de sinistru transmise de la coasta pentru nave
3. sa transmita si sa receptioneze snl. de alertare de la nava la nava
4. sa transmita si sa receptioneze comunicatiile de coordonare in activitatile SAR
5. sa transmita si sa receptioneze comunicari de la fata locului
6. sa transmita si sa receptioneze snl. de localizare ( impune prezentavunui radar care sa lu creze in 9.2 - 9.5 Ghz )
7. sa transmita si sa receptioneze informatii privind siguranta navigatiei

8. sa transmita si sa receptioneze radiocomunicatii generale la / de la reteaua radio de coasta


9. sa transmita si sa receptioneze comunicari nava - nava
2. Reguli cu privire la veghea radio obligatorie pentru navele GMDSS aflate n zona A1 si
A2.
Zona A1+A2:
- radiotelefon VHF + controller DSC dedicat comunicatiilor RT VHF si transmiterii/receptiei
alertelor DSC;
- receptor de veghe DSC pe canal 70 dedicat receptiei alertelor transmise pe canal 70 VHF;
- receptor de veghe RT 2182 kHz pentru receptia alertelor transmise n RT MF;
- receptor NAVTEX pentru receptia informatiei MSI;
- EPIRB COSPAS-SARSAT sau INMARSAT pentru localizarea n caz de sinistru;
- Sistem radio MF/HF
Dotarea barcilor de salvare:
- radiotelefon portabil VHF pentru comunicatii RT la locul sinistrului;
- transponder radar pentru semnal de localizare;

Biletul nr 21
1. Descrieti n ordine cronologica actiunile ntreprinse pentru anularea unei alerte false
transmise prin DSC.
ANULAREA UNEI ALERTE FALSE DE DISTRESS
1. DSC VHF :
-

se reseteaza imediat chipamentul

- se trece in canalul 16

- se transmite un mesaj catre ALL SHIPS ,indicind :


- numele navei si call signul
- MMSI - ul navei
- "CANCEL OUR DISTRESS ALERT AT .. UTC '
2. DSC MF : se procedeaza asemanator ca la DSC VHF , cu diferenta ca mesajul se
transmite pe 2182 Khz (telefonie )
3. DSC HF : - se reseteaza imediat echipamentul
- se seteaza emitatorul pe frecventa de primejdie si in fiecare banda in care s-a transm
alerta de primejdie
- se transmite un mesaj asemanator celui de sus
2. Puneti n ordinea corecta si argumentati din punct de vedere al prioritatii transmiterii,
urmatoarele mesaje :
a) A cyclone warning;

b) A request for medical advice;

c) To report sighting of red flares; d) Ship movements.


Ordinea corecta:
1 To report sighting of red flares - deoarece este un mesaj de primejdie si are prioritate
absoluta
2. A request for medical advice - este un mesaj de urgenta si este al doilea tip de mesaj n
ordinea priorittii, dup mesajul de primejdie.
3 A cyclone warning - Este un mesaj de securitate. Comunicatia de Securitate are
prioritate asupra tuturor celorlalte tipuri de mesaje, cu exceptia mesajelor de primejdie si urgent.
4. Ship movements - este n mesaj de rutina

Biletul nr 22

1. Descrieti pe scurt sistemul INMARSAT:


- sateliti;
- statii de sol;
- sisteme INMARSAT acceptate n GMDSS;
- tipuri de antene folosite de fiecare terminal;
- servicii oferite de fiecare sistem INMARSAT.
Componentele sistemului INMARSAT :
COMPONENTA SPATIALA are in "dotare " 4 sateliti geostationari (AOR-E, AOR-W, IOR,
POR) ce acopera anumite zone fixe. Fiecare satelit principal are in rezerva un alt satelit care intra
in functiune cind satelitul principal nu lucreaza sau cind se doreste extinderea sistemului.
COMPONENTA TERESTRA este formata din 31 CES (coast earth station ) raspindite in
intreaga lume . Aceste CES joaca rolul unei interfete intre sist . de telecomunicatii
INMARSATsi sist . de telecomunicatii terestru .Una dintre CES este si NCS (network
coordinating station ) ce coordoneaza activitatea din zona respectiva . NCS monitorizeaza si
controleaza toate legaturile dintre SES si CES intr-o anumita zona .
COMPONENTA SES (ship earth station ) (totalitatea statiilor de nava din sist . INMARSAT )
INMARSAT A
Servicii: telefonie, telex, facsimil, Transmisii de date
Antena : parabolica unidirectionala
INMARSAT B
Servicii:telefonie digitala, telex, facsimil, Transmisii de date
Antena mare
INMARSAT C
Servicii: transmisii de tip "store and forward", Transmisii de date
Antena mica omnidirectionala
INMARSAT M

Servicii: telefonie, fax, Transmisii de date


Antena parabolica
INMARSAT E
Monitorizarea snl.de alarmare de la EPIRB
Inmarsat Fleet77
Telefonie digitala, facsimil, Transmisii de date, video
2. Precizati apelul radiotelefonic asociat urmatoarelor alerte DSC:
a) Distress alert; b) Distress alert relay;
c) Urgency; d) Safety.
Apelul radiotelefonic asociat urmatoarei alerte este:

a) Distress alert: cuvantul MAYDAY repetat de 3 ori


b) Distress alert relay: cuvantul MAYDAY RELAY repetat de 3 ori
c) Urgency : cuvantul PAN PAN x 3
d) Safety : SECURITE x3

Biletul nr 23
1. Sistemul INMARSAT C:
- servicii oferite;
- antene;
- mod de lucru.
Servicii oferite : transmisii de tip "STORE and FORWARD", transmisii de date, Statia de nava
INMARSAT-C asigura receptia mesajelor telex bidirectionale, transmiterea datelor prin retele

internationale telex si retele terestre de date, asigura transmiterea mesajelor MSI prin SafetyNET
si receptia mesajelor comerciale prin FleetNET (EGC).
Antena : omnidirectionala mica
Mod de lucru : store & forward (nava nu se afla in legatura directa cu destinatarul)
2. Precizati la alegere, 5 frecvente importante n GMDSS si utilizarea acestora.

518 KHz - (MSI) aceasta frecventa este folosita exclusive de sistemul international NAVTEX

156,8 MHz - VHF channel 16 este folosita ptr Distress si Safety in comunicatiile de radiotelefonie

406 - 406,1 MHz este folosita exclusiv de EPIRB

9200 - 9500 MHz frecventa folosita de SART-uri

156,525 MHz - VHF channel 70 aceasta frecventa este folosita in MMS pentru apeluri de Distress si Safety
folosind DSC

Biletul nr 24
1. Precizati la alegere, 5 categorii de mesaje transmise prin NAVTEX si litera
corespunzatoare desemnata pentru fiecare din acestea.
A - avize de navigatie
B - avize meteorologice
C - raport despre ghetari
D - informatii de cautare si salvare SAR
E - prognoze meteorologice
F - mesaje serviciu de pilotaj
G- mesaje Decca
H - mesaje Loran
I - mesaje OMEGA
J - mesaje Satnav
K - alte mesaje

L- avize de navigatie aditionale


V, W, X, Y - servicii speciale
Z - nici un mesaj
2. Frecvente folosite n situatii de DISTRESS de echipamentele DSC-VHF si DSC-MF
(pentru apel si mesaj).
Canalele de pericol urgenta si securitate DSC in benzile de frecventa MF si VHF sunt:
MF DSC

- 2187,5 KHz

VHF DSC - 156,525 MHz(channel 70)

Biletul nr 25
1. Definiti zona A 3 GMDSS si precizati echipamentele necesare pentru navele de A 3.
Zona A3 este acoperita de sateliti geostationari plasati pe orbite ecuatoriale de tip INMARSAT si
acopera zona 70-75N si S
Zona A1+A2+A3 (varianta cu INMARSAT):
- radiotelefon VHF + controller DSC dedicat comunicatiilor RT VHF si transmiterii/receptiei
alertelor DSC;
- receptor de veghe DSC pe canal 70 dedicat receptiei alertelor transmise pe canal 70 VHF;
- receptor de veghe RT 2182 kHz pentru receptia alertelor transmise n RT MF;
- receptor NAVTEX pentru receptia informatiei MSI;
- EPIRB COSPAS-SARSAT sau INMARSAT pentru localizarea n caz de sinistru;
- Sistem radio MF/HF;
- Statie de nava INMARSAT-A cu receptor EGC separat sau nglobat care este aditional, destinat
comunicatiilor de orice tip (telex, telefonie, e-mail, transmisii de date) sau statie de coasta
INMARSAT-B (varianta digitala a INMARSAT-A). Receptorul EGC este destinat receptiei
informatiei MSI.

- Statia SES INMARSAT-C este destinata alertarii prin orice mijloace mai putin telefonie vocala.
2. Puneti n ordinea corecta si argumentati din punct de vedere al prioritatii transmiterii,
urmatoarele mesaje :
a) Ship movements;

b) A request for medical advice;

c) To report sighting of red flares; d). A cyclone warning.


Ordinea corecta:
1 To report sighting of red flares - deoarece este un mesaj de primejdie si are prioritate
absoluta
2. A request for medical advice - este un mesaj de urgenta si este al doilea tip de mesaj n
ordinea priorittii, dup mesajul de primejdie.
3 A cyclone warning - Este un mesaj de securitate. Comunicatia de Securitate are
prioritate asupra tuturor celorlalte tipuri de mesaje, cu exceptia mesajelor de primejdie si urgent.
4. Ship movements - este n mesaj de rutina

Biletul nr 26
1. Descrieti formatul corect pentru DISTRESS CALL si DISTRESS MESSAGE n
radiotelefonie.
Apelul de primejdie n RTF, are urmtorul format:
. semnalul de primejdie MAYDAY, repetat de trei ori;
. cuvintele THIS IS;
. numele si indicativul radio al navei aflate n primejdie, repetate de trei ori
Apelul de primejdie este urmat de Mesajul de primejdie. Mesajul de primejdie are rolul de a
furniza informatiile esentiale pentru eficientizarea operatiunilor de salvare.

Mesajul de primejdie
Formatul mesajului de primejdie este:
cuvntul MAYDAY, rostit o singur dat;
numele si indicativul radio al navei aflate n primejdie, rostit o singur
dat;
pozitia navei;
caracterizarea situatiei de primejdie;
tipul de asistent care este solictat;
alte informatii utile care s faciliteze salvarea;
OVER.

2. Constructia numarului MMSI pentru o nava, o statie de coasta si un grup de nave.


NUMARUL DE APEL SELECTIV

MMSI (Mobile maritime service identity)

Pentru o nava : primele 3 cifre reprezinta MID=maritim identification digit / indica tara de
origine
MIDxxxxxx
Pentru un grup de nave : numar de apel comun/ incepe cu cifra 0
Pentru o statie de coasta :

0MIDxxxxx

00 MID xxxx

Biletul nr 27
1. Precizati cele 9 cerinte functionale GMDSS.
1. sa transmita de la nava la coasta snl. de alertare in caz de sinistru cu minim 2 mijl. Separate
si independente , fiecare folosind un serviciu diferit de radiocomunicatii
2. sa receptioneze snl. de alertare in caz de sinistru transmise de la coasta pentru nave
3. sa transmita si sa receptioneze snl. de alertare de la nava la nava
4. sa transmita si sa receptioneze comunicatiile de coordonare in activitatile SAR
5. sa transmita si sa receptioneze comunicari de la fata locului
6. sa transmita si sa receptioneze snl. de localizare ( impune prezentavunui radar care sa lu creze in 9.2 - 9.5 Ghz )
7. sa transmita si sa receptioneze informatii privind siguranta navigatiei
8. sa transmita si sa receptioneze radiocomunicatii generale la / de la reteaua radio de coasta
9. sa transmita si sa receptioneze comunicari nava - nava
2. Precizati apelul radiotelefonic asociat urmatoarelor alerte DSC:
a) Distress alert; b) Distress alert relay;

c) Urgency; d) Safety.
a) Distress alert: cuvantul MAYDAY repetat de 3 ori
b) Distress alert relay: cuvantul MAYDAY RELAY repetat de 3 ori
c) Urgency : cuvantul PAN PAN x 3
d) Safety : SECURITE x3

Biletul nr 28
1. Informatii incluse n categoria MSI (Maritime Safety Information) si sisteme ce transmit
astfel de informatii.
Serviciul de transmisie MSI este un serviciu international cu o retea internationala de
comunicatii care asigura transmisii de coordonare a informatiilor de siguranta navigatiei de la
furnizori oficiali, cum sunt: oficiile hidrografice nationale pentru avertismente de navigatie si
date pentru corectia hartilor de navigatie, oficii meteo nationale pentru prognoze si avertismente
meteo, RCC sau pentru alerte coasta-nava sau alte tipuri de informatii.
Receptia informatiilor MSI este gratis.
Informatiile MSI sunt transmise prin mai multe mijloace terestre sau satelit, cum sunt: NAVTEX
(sistem terestru NBDP pe frecventa 518 kHz pentru limba engleza sau 490 kHz pentru transmisii
n limbi nationale); SafetyNET (serviciu satelit n INMARSAT).
Transmisiile MSI sunt transmisii programate, programarea se face sub coordonarea IMO la
anumite momente de catre statii de transmisie si regiuni oceanice.
Toate avertismentele de navigatie si meteo sau alertele coasta-nava sunt transmisii neprogramate
si prioritatea lor este "urgenta si pericol".
Prognozele meteo sau alte informatii sunt transmisii cu prioritate "Safety".
Informatii despre transmisiile programate se
Radiodetermination and Special Service Station".

gasesc

publicatia

"ITU

List

of

Aceste informatii pot fi transmise si nava-tarm pe DSC MF, HF sau VHF sau statia de nava
INMARSAT-C si se utilizeaza cu un cod de identificare a transmisiei pe 2 digiti

2. Reguli cu privire la veghea radio obligatorie pentru navele GMDSS aflate n zona A1 si
A2.
Zona A1+A2:
- radiotelefon VHF + controller DSC dedicat comunicatiilor RT VHF si transmiterii/receptiei
alertelor DSC;
- receptor de veghe DSC pe canal 70 dedicat receptiei alertelor transmise pe canal 70 VHF;
- receptor de veghe RT 2182 kHz pentru receptia alertelor transmise n RT MF;
- receptor NAVTEX pentru receptia informatiei MSI;
- EPIRB COSPAS-SARSAT sau INMARSAT pentru localizarea n caz de sinistru;
- Sistem radio MF/HF
Dotarea barcilor de salvare:
- radiotelefon portabil VHF pentru comunicatii RT la locul sinistrului;
- transponder radar pentru semnal de localizare;

Biletul nr 29
1. Teste obligatorii pentru echipamentele GMDSS
- zilnice;
- saptamnale;
- lunare.

2. Puneti n ordinea corecta si argumentati din punct de vedere al prioritatii transmiterii,


urmatoarele mesaje :
a) A request for medical advice;

b) A cyclone warning;

c) To report sighting of red flares; d) Ship movements.


Ordinea corecta:
1 To report sighting of red flares - deoarece este un mesaj de primejdie si are prioritate
absoluta
2. A request for medical advice - este un mesaj de urgenta si este al doilea tip de mesaj n
ordinea priorittii, dup mesajul de primejdie.
3 A cyclone warning - Este un mesaj de securitate. Comunicatia de Securitate are
prioritate asupra tuturor celorlalte tipuri de mesaje, cu exceptia mesajelor de primejdie si urgent.
4. Ship movements - este n mesaj de rutina

Biletul nr 30
1. Definiti zona A 3 GMDSS si precizati echipamentele necesare pentru navele de A 3.
Zona A3 este acoperita de sateliti geostationari plasati pe orbite ecuatoriale de tip INMARSAT si
acopera zona 70-75N si S
Zona A1+A2+A3 (varianta cu INMARSAT):

- radiotelefon VHF + controller DSC dedicat comunicatiilor RT VHF si transmiterii/receptiei


alertelor DSC;
- receptor de veghe DSC pe canal 70 dedicat receptiei alertelor transmise pe canal 70 VHF;
- receptor de veghe RT 2182 kHz pentru receptia alertelor transmise n RT MF;
- receptor NAVTEX pentru receptia informatiei MSI;
- EPIRB COSPAS-SARSAT sau INMARSAT pentru localizarea n caz de sinistru;
- Sistem radio MF/HF;
- Statie de nava INMARSAT-A cu receptor EGC separat sau nglobat care este aditional, destinat
comunicatiilor de orice tip (telex, telefonie, e-mail, transmisii de date) sau statie de coasta
INMARSAT-B (varianta digitala a INMARSAT-A). Receptorul EGC este destinat receptiei
informatiei MSI.
- Statia SES INMARSAT-C este destinata alertarii prin orice mijloace mai putin telefonie vocala.
2. Precizati apelul radiotelefonic asociat urmatoarelor alerte DSC:
a) Distress alert; b) Distress alert relay;
c) Urgency; d) Safety.
Apelul radiotelefonic asociat urmatoarei alerte este:

a) Distress alert: cuvantul MAYDAY repetat de 3 ori


b) Distress alert relay: cuvantul MAYDAY RELAY repetat de 3 ori
c) Urgency : cuvantul PAN PAN x 3
d) Safety : SECURITE x3

S-ar putea să vă placă și