Sunteți pe pagina 1din 9

INTREBARI CAN

5. Care sunt caile de verificare a bonitatii unei societati comerciale sau a unui partyener
comercial ?
a-calea directa si calea indirecta ;
b-calea directa si declaratia personala a agentului comercial;
c-informatii obtinute de la banci sau alte surse;
d-scrisorile de intentie si de prezentare depuse de agentii economici.

6. Ce reprezinta falimentul pentru o societate comerciala ?


a-masura extrema care duce la fuzionarea societatii comerciale;
a-masura extrema care duce la transformarea societatii comerciale;
c-masura extrema care duce la dizolvarea societatii comerciale;
d-masura extrema care duce la salvarea societatii comerciale.

7. Care este calea juridica ,ceruta de comerciantul falit, care daca este admisa, are ca
efect suspendarea executarii hotararii de declarare a falimentului ?
a-moratoriul si bonitatea;
b-moratoriul ;
c-lichidarea;
d-scindarea.

3. Cui îi încredinţează armatorul nava şi comanda acesteia, pentru realizarea misiunii?


a-comandantului ;
b-comandantului şi şefului mecanic;
c-comandantului şi echipajului;
d-echipajului navei.

5. Consiliul de bord este :


a-organ de decizie;
b-organ consultativ pe lângă comandantul navei;
c-organ informativ pe lângă comandantul navei;
d-organ de lucru al comandantului.

12. Cine anunţa autorităţile portuare despre plecarea navei?


a-comandantul navei;
b-comandantul navei prin agent;
c-agentul navei la terminarea operaţiunilor :
d-un membru din echipaj nominat de comandant.

14. Ce document completat se depune la Căpitănia portului de către persoana care


ridică actele de bord?
a-permisul de plecare;
b-declaratia comandantului;
c-manifestul vamal şi copia conosamentului;
d-declaratia însoţită de permisul de plecare.

18. Cine conduce nemijlocit manevra de ieşire a navei din port?


a-ofiterul de cart asistat de pilot;
b-comandantul navei;
c-pilotul navei;
d-o persoană desemnată de comandant şi asistata de pilot.
20. Ce semnează comandantul navei la terminarea manevrei de plecare ?
a-buletinul de pilotaj şi anexă acestuia;
b-buletinul de pilotaj şi chitanţa de barcagii în 2 ex.
c-bonurile pentru remorchere şi barcagii cu anexele respective;
d-buletinul de pilotaj, bonurile pentru remorchere şi barcagii.

1. Ce atribuţiuni are echipajul minim de siguranţă al navei ?


a-asigurarea pazei şi siguranţa navei atunci când nava este în staţionare,în râdă sau în port,
bazin, doc etc.precum şi a manevrelor;
b-asigurarea pazei şi siguranţa navei atunci când nava este în marsi sau în staţionare sub
operaţiuni de încărcare;
c- asigurarea pazei şi siguranţei navei atunci când este în staţionare.
d-atributiuni curente.

13. Când se face înzestrarea navei cu maşini, aparate, utilaje, instalaţii ...?
a-tot timpul;
b-in timpul construcţiei şi în timpul când nava este în serviciu;
c-cand apar cerinţe legale şi de convenţie.
d-dupa nevoi.

20. Care sunt stocurile de siguranţă care trebuie asigurate la bordul navei?
a-apa potabilă: apa de băut şi pentru bucătărie necesară pe timp de 5 zile, pentru tot
personalul îmbarcat;
b-apa potabilă: apa de băut şi pentru bucătărie necesară pe timp de 10 zile, pentru tot
personalul îmbarcat;
c-apa potabilă: apa de băut şi pentru bucătărie necesară pe timp de 30 zile, pentru tot
personalul îmbarcat.
d-cantitatile stabilite de secundul navei.

24. Când se înlocuiesc materialele pirotehnice pentru navă şi pentru ambarcaţiunile


de salvare precum şi alimentele şi medicamentele din dotarea ambarcaţiunilor de
salvare ?
a-la expirarea termenului de garanţie, stabilit de producător, chiar dacă nu au fost folosite;
b-daca au fost folosite;
c-inaintea expirării termenului de garanţie pentru că nava să nu fie în marş la data expirării.
d-dupa utilizare.

27. Pentru ce răspunde persoană din echipaj care are atribuţiuni de gestionar ?
a-pastrarea şi gestionarea materialelor şi bunurilor şi ţinerea evidentei scriptice;
b-pastrarea şi conservarea materialelor şi bunurilor şi ţinerea evidentei scriptice;
c-intretinerea şi conservarea materialelor şi bunurilor şi ţinerea evidentei scriptice.
d-pentru faptele proprii.

32. Cum este împărţit personalul navigant ambarcat,inclusiv Comandantul, pe locuri


de muncă?
a-de punte, de maşini, de telecomunicaţii, tehnologic;
b-de punte, de maşini, de telecomunicaţii, tehnologic, administraţie şi auxiliar ;
c-de punte, de maşini, de telecomunicaţii,administraţie şi auxiliar, medico sanitar;
d-de punte, de maşini, de telecomunicaţii, tehnologic, administraţie şi auxiliar şi de pescuit.
1. Ce reprezintă jurnalul de bord al navei ?
a-este un document juridic de evidentă şi control al activităţii desfăşurate la bordul unei
nave;
b-este un document juridic de evidentă al activităţii desfăşurate şi al evenumentelor
produse la bordul unei nave;
c-este un document de evidentă şi control al activităţii desfăşurate şi al evenumentelor
produse la bordul unei nave;
d-este un document juridic de evidentă şi control al activităţii desfăşurate şi al
evenumentelor produse la bordul unei nave.

4. Cine înscrie, când şi cine semnează notaţiile jurnalului de bord ?


a-in timpul marşului ofiţerul de cart, în timpul staţionării ofiţerul de gardă, iar la navele
care nu au ofiţer de cart se scrie şi se semnează da către Comandantul său conducătorul
navei;
b-in timpul marşului ofiterulde cart, în timpul staţionării, la terminarea serviciului, iar la
navele care nu au ofiţer de cart se scrie şi se semnează da către Comandantul său
conducătorul navei;
c-in timpul marşului, în timpul staţionării ofiţerul de gardă, la terminarea serviciului, iar la
navele care nua au ofiţer de cart se scrie şi se semnează da către Comandantul său
conducătorul navei;
d-in timpul marşului ofiterulde cart, în timpul staţionării ofiţerul de gardă, la terminarea
serviciului, iar la navele care nu au ofiţer de cart se scrie şi se semnează da către
Comandantul său conducătorul navei.

7. Ce se înscriu în jurnalul de bord ?


a-evenimente deosebite produse la bord sau pe nave, accidente , ordinile şi dispoziţiile
comandantului, alte date şi activităţi dispuse de armator, comandant sau organele de
control;
b-evenimente deosebite produse la bord sau pe nave, accidente, ordinile şi dispoziţiile
comandantului, alte date şi activităţi dispuse de armator , comandant, sau de autorităţile
portuare;
c-evenimente deosebite produse la bord sau pe nave, ordinile şi dispoziţiile comandantului,
alte date şi activităţi dispuse de armator său comandant;
d-evenimente deosebite produse la bord sau pe nave, accidente , ordinile şi
dispoziţiile comandantului, alte date şi activităţi dispuse de armator său comandant.

14. Ce date privind desfăşurarea navigaţiei şi manevrelor navei se înscriu în


jurnalul de bord ?
a-alte măsuri luate la bord în caz de vizibilitate redusă, măsuri luate la bord de ofiţerul de
cart pe puntea de comandă, măsuri speciale luate la bord în caz de vreme rea, începerea şi
terminarea operaţiunilor pentru compensarea aparatelor de navigaţie, schimbarea orei
bordului la trecerea dintr-un fus orar în altul;
b-alte măsuri luate la bord în caz de vizibilitate redusă, măsuri speciale luate la bord în caz
de vreme rea, începerea şi terminarea operaţiunilor pentru compensarea aparatelor de
navigaţie, schimbarea orei bordului la trecerea dintr-un fus orar în altul;
c-alte măsuri luate la bord în caz de vizibilitate redusă, măsuri luate la bord de ofiţerul de
cart pe puntea de comandă, începerea şi terminarea operaţiunilor pentru compensarea
aparatelor de navigaţie, schimbarea orei bordului la trecerea dintr-un fus orar în altul;
d-alte măsuri luate la bord în caz de vizibilitate redusă, măsuri luate la bord de ofiţerul de
cart pe puntea de comandă, măsuri speciale luate la bord în caz de vreme rea, începerea şi
terminarea operaţiunilor pentru compensarea aparatelor de navigaţie

.
20. Ce date privind organizarea şi desfăşurarea activităţii echipajului navei se
înscriu în jurnalul de bord ?
a-numarul şi numele persoanelor legal aflate la bordcare se înscriu în drepturile de hrană,
actele de indisciplina săvârşite de membrii echipajului şi măsurile luate , avarii la corp
produse în timpul navigaţiei;
b-numarul şi numele persoanelor legal aflate la bordcare se înscriu în drepturile de hrană,
actele de indisciplina săvârşite de membrii echipajului şi măsurile luate;
c-numarul şi numele persoanelor legal aflate la bordcare se înscriu în drepturile de hrană,
actele de indisciplina săvârşite de membrii echipajului şi măsurile luate degradări sau
pierderi de materiale;
d-numarul şi numele persoanelor legal aflate la bordcare se înscriu în drepturile de hrană,
actele de indisciplina săvârşite de membrii echipajului şi măsurile luate , recepţionarea
semnalelor de primejdie, urgenţă sau securitate transmise de alte nave şi măsurile luate.

25. Unde se păstrează jurnalul de bord al navei ?


a-la căpitanul secund al navei iar în timpul serviciului de cart se ţine la comanda de
navigatiein păstrarea ofiţerului de cart ;
b-la comandantul navei în staţionare şi la comandă în marş;
c-la ofiţerul de gardă iar în marş la căpitanul secund;
d-la ofiţerul de cart sau gardă.

1) Codul internaţional de management al siguranţei (Codul I.S.M.) înseamnă:


A. Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor
B. Codul internaţional de management pentru prevenirea poluării, sub forma aprobata de către
Adunare, aşa cum ar putea fi modificat de către Organizaţie.
C. Codul este formulat în termeni generali, în scopul de a avea o aplicare largă. Este evident
că nivelurile diferite de management, fie că sunt aplicate la bordul navei, fie la ţărm, vor cere
niveluri diferite de cunoaştere a elementelor specificate în cod.
D. Codul internaţional de management pentru prevenirea poluării, sub forma adoptată de către
Adunare, aşa cum ar putea fi modificat de către Organizaţie

2) Companie înseamnă :
A. proprietarul navei.
B. orice organizaţie, care şi-a asumat răspunderea pentru operarea navei de la proprietar şi a
acceptat să se achite de toate sarcinile şi responsabilităţile impuse prin cod.
C. orice persoană, cum ar fi managerul sau agentul de închiriere în regim de bareboat.
D. orice persoană care să aibă acces direct la nivelul cel mai înalt al conducerii.

3) Administraţie înseamnă:
A. guvernul statului al cărui pavilion asupra căruia armatorul s-a decis şi a cerut în mod
oficial să-l arboreze
B. guvernul statului unde nava a fost construită
C. guvernul unui stat la legrea armatorului
D. guvernul statului al cărui pavilion nava a fost autorizată să-l arboreze

4) Documentul de conformitate înseamnă :


A. un document eliberat unei companii care respectă cerinţele acestui cod.
B. un document eliberat unei companii care în urma inspectării a avut rezultate acceptabile
C. un document care este eliberat după inspectarea a cel puţin unei filiale ale companiei(dacă
sunt ma multe)
D. un document de mare importanţă
2) Sistemul de management trebuie să asigure :
A. respectarea regulilor şi reglementărilor obligatorii
B. luarea în considerare a codurilor aplicabile, a liniilor directoare şi a standardelor
recomandate de Organizaţie, administraţii, societăţi de clasificare şi de organizaţii din sectorul
maritim
C. îmbunătăţirea continuă a competenţei personalului de la ţărm ceea ce priveşte
managementul siguranţei, inclusiv pregătirea acestui personal pentru situaţii de urgenţă, cu
referire atât la siguranţă, cât şi la protecţia mediului marin.
D. îmbunătăţirea continuă a competenţei personalului de la bordul navelor în ceea ce priveşte
managementul siguranţei, inclusiv pregătirea acestui personal pentru situaţii de urgenţă, cu
referire atât la siguranţă, cât şi la protecţia mediului marin.

3) Cerinţele funcţionale ale codului SMS-ului unei companii:


A. proceduri pentru raportarea accidentelor şi a non-conformităţilor faţă de prevederile acestui
cod
B. proceduri de pregătire şi de intervenţie în cooperare cu personalul specializat al statului.
C. proceduri pentru audituri interne şi de control al managementului
D. menţinerea unei politici la toate nivelurile organizatorice, atât la bordul navelor, cât şi la
Ţărm

9) Cerinţe ale codului ISM privind responsabilităţile şi autoritatea comandantului.


Potrivit codului ISM, comandantul navei:
A. primeşte noi instrucţiuni de la firmă lunar pe care trebuie să le împlemeteze
B. verifică respectarea cerinţelor specifice
C. întocmeşte ordinile şi instrucţiunile corespunzătoare în mod clar şi simplu
D.Este răspunzător de tot ce se întâmplă la bordul navei sale.

10) Cerinţe ale codului ISM privind responsabilităţile şi autoritatea comandantului.


A Compania trebuie să se asigure că sistemul de management al siguranţei, în vigoare la
bordul navei, subliniază în mod expres autoritatea comandantului
B. Compania trebuie să se asigure ca întocmirea ordinelor şi instrucţiunilor corespunzătoare
este făcută în mod clar şi simplu
C. Compania trebuie să precizeze în sistemul de management al siguranţei că autoritatea
supremă aparţine comandantului
D. responsabilitatea de a lua decizii referitoare la siguranţă şi la prevenirea poluării şi de a
cere asistenţă companiei, dacă aceasta este necesară.

15) Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte alocarea resurselor şi


personalului, Compania trebuie să se asigure că:
A. Stabilească proceduri care să asigure că personalul navei primeşte informaţiile relevante
privind sistemul de management al siguranţei în limba de lucru sau în limbile înţelese de
acesta.
B. Membrii personalului navei sunt capabili să comunice eficient între ei la executarea
sarcinilor legate de sistemul de management al siguranţei.
C. Stabilească proceduri, cu scopul de a se asigura că personalul nou şi personalul transferat
în funcţii noi, legate de siguranţă şi de protecţia mediului, primesc instructajul necesar pentru
executarea sarcinilor lor.
D. Se asigure că întreg personalul care este implicat în cadrul sistemului de management al
siguranţei companiei are un nivel adecvat de înţelegere a regulilor, reglementărilor, codurilor
şi liniilor directoare pertinente.
19) Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte pregătirea pentru situaţii de
urgenţă, Compania trebuie să se asigure că:
A Compania trebuie să se asigure că fiecare navă dispune de un personal navigant calificat şi
brevetat, având aptitudinile, din punct de vedere medical, cerute de prescripţiile internaţionale
şi naţionale relevante.
B. Compania trebuie să stabilească proceduri, cu scopul de a se asigura că personalul nou şi
personalul transferat în funcţii noi, legate de siguranţă şi de protecţia mediului, primesc
instructajul necesar pentru executarea sarcinilor lor.
C. Compania trebuie să stabilească proceduri pentru identificarea şi descrierea situaţiilor de
urgenţă ce pot surveni la bordul navelor, precum şi măsurile ce trebuie luate pentru a face faţă
acestora.
D. Compania trebuie să stabilească programe de exerciţii de pregătire a măsurilor ce trebuie
luate în caz de urgenţă.

20) Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte pregătirea pentru situaţii de
urgenţă, Compania trebuie să se asigure că:
A. Compania trebuie să stabilească programe de exerciţii de pregătire a măsurilor ce trebuie
luate în caz de urgenţă.
B. Sistemul de management al siguranţei trebuie să prevadă măsuri adecvate care să asigure
că prin modul său de organizare compania este capabilă să facă faţă, în orice moment, la
pericolele, accidentele şi situaţiile de urgenţă ce ar putea surveni la navele sale.
C. Compania trebuie să se asigure că fiecare navă dispune de un personal navigant calificat şi
brevetat, având aptitudinile, din punct de vedere medical, cerute de prescripţiile internaţionale
şi naţionale relevante.
D. Totul este în ordine

23) Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte : întreţinerea navei şi a


echipamentelor sale, compania trebuie să se asigure că:
A. Compania trebuie să stabilească, în cadrul sistemului de management al siguranţei,
proceduri pentru identificarea echipamentelor şi a instalaţiilor tehnice a căror defectare bruscă
în exploatare poate cauza situaţii periculoase. Sistemul de management al siguranţei trebuie să
prevadă măsuri specifice, în scopul creşterii fiabilităţii echipamentelor sau a instalaţiilor
respective. Aceste măsuri trebuie să includă încercarea, la intervale regulate, a dispozitivelor
şi a echipamentelor de rezervă sau a instalaţiilor tehnice care nu sunt folosite în permanenţă.
B Compania trebuie să stabilească, în cadrul sistemului de management al siguranţei precum
si a altor sisteme, proceduri pentru identificarea echipamentelor şi a instalaţiilor tehnice a
căror defectare bruscă în exploatare poate cauza situaţii periculoase. Sistemul de management
al siguranţei nu trebuie să prevadă măsuri specifice, în scopul creşterii fiabilităţii
echipamentelor sau a instalaţiilor respective. Aceste măsuri nu trebuie să includă încercarea,
la intervale regulate, a dispozitivelor şi a echipamentelor de rezervă sau a instalaţiilor tehnice
care nu sunt folosite în permanenţă.
C. Persoana desemnată în funcţia de comandant cunoaşte perfect sistemul de management al
siguranţei companiei şi beneficiază de sprijinul necesar pentru executarea în siguranţă a
sarcinilor sale.
D. Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure că nava este menţinută într-o
stare conformă cu prevederile regulilor şi reglementărilor pertinente, precum şi cu cerinţele
suplimentare care pot fi stabilite de către companie

4) Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte Verificarea, examinarea şi


evaluarea, efectuate de către companie, Compania trebuie să se asigure că:
A. Documentul de conformitate va fi retras de către Administraţie sau, la cererea sa, de către
guvernul contractant care a eliberat documentul
B. Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure că nava este menţinută într-o
stare conformă cu prevederile regulilor şi reglementărilor pertinente, precum şi cu cerinţele
suplimentare care pot fi stabilite de către companie.
C. Compania trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru controlul tuturor
documentelor şi al datelor care se referă la sistemul de management al siguranţei.
D. Compania trebuie să evalueze periodic eficienţa sistemului de management al siguranţei şi,
dacă este necesar, va revizui sistemul în conformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit.

5) Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verifcarea periodică se


poate spune că:
A. Nava trebuie să fie exploatată de o companie căreia i s-a eliberat un certificat de
management sau un certificat de management interimar
B. Nava trebuie să fie exploatată de o companie căreia i s-a eliberat un document de
conformitate sau un document de conformitate interimar
C. Documentul de conformitate trebuie să fie eliberat de către Administraţie, de către o
organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la cererea Administraţiei, de către un alt guvern
contractant al Convenţiei
D. Nava poate fi exploatată oricum, urmând a se elibera mai târziu actele necesare

6) Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verifcarea periodică se


poate spune că:
A. Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile de navă indicate explicit în
document.
B. Documentul de conformitate este ca o dovadă că acea companie este capabilă să satisfacă
cerinţele acestui cod
C. Valabilitatea unui document de conformitate trebuie să fie supusă verificării anuale de
către Administraţie ori de către o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la cererea
Administraţiei, de către un alt guvern contractant în intervalul de 3 luni înainte sau după data
aniversară.
D. Documentul de conformitate va fi retras de către Administraţie sau, la cererea sa, de către
guvernul contractant care a eliberat documentul, atunci când nu se solicită verificarea anuală
sau când se dovedeşte existenţa unor nonconformităţi majore faţă de acest cod.

9) Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verificarea periodică se


poate spune că:
A. Nu toate certificatele de management al siguranţei şi/sau certificatele de management al
siguranţei interimare asociate trebuie, de asemenea, să fie retrase dacă documentul de
conformitate este retras.
B Toate certificatele de management al siguranţei şi/sau certificatele de management al
siguranţei interimare asociate trebuie, de asemenea, să fie retrase dacă Certificatul de
managemnt al siguranţei este retras
C. Toate certificatele de management al siguranţei şi/sau certificatele de management al
siguranţei interimare asociate trebuie, de asemenea, să fie retrase dacă documentul de
conformitate este retras.
D. O parte din certificatele de management al siguranţei şi/sau certificatele de management al
siguranţei interimare asociate trebuie, de asemenea, să fie retrase dacă documentul de
conformitate este retras.

13) Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verificarea se poate


spune că:
A. Valabilitatea certificatului de management al siguranţei trebuie să fie supusă cel puţin unei
verificări intermediare de către Administraţie ori de către o organizaţie recunoscută de
Administraţie sau, dar nu poate la cererea Administraţiei, fi făcută de către un alt guvern
contractant
B. Valabilitatea certificatului de management al siguranţei trebuie să fie supusă cel puţin 4
verificări intermediare de către Administraţie ori de către o organizaţie recunoscută de
Administraţie sau, la cererea Administraţiei, de către un alt guvern contractant
C. Dacă urmează să se efectueze doar o verificare intermediară şi perioada de valabilitate a
certificatului de management al siguranţei este de3 ani, această verificare trebuie să aibă loc
între a doua şi a treia dată aniversară a certificatului de management al siguranţei.
D. Dacă urmează să se efectueze doar o verificare intermediară şi perioada de valabilitate a
certificatului de management al siguranţei este de 5 ani, această verificare trebuie să aibă loc
între a doua şi a treia dată aniversară a certificatului de management al siguranţei.

1) Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se


poate spune că:
A. Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru a facilita implementarea
iniţială a acestui cod, atunci când o companie este nou-înfiinţată;
B. Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru a facilita implementarea
iniţială a acestui cod atunci când sunt constatate abateri grave de la prevederile codului ISM
C. Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru a facilita implementarea
iniţială a acestui cod, atunci când la o verificare interimară nu se constată nereguli
D. Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru a facilita implementarea
iniţială a acestui cod, atunci când urmează să fie adăugate noi tipuri de nave la un document
de conformitate existent

3) Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se


poate spune că:
A. O copie a documentului de conformitate interimar trebuie să fie păstrată la bord pentru ca,
la cerere, comandantul navei să o poată prezenta în vederea verificării de către Administraţie
sau de către organizaţia recunoscută de Administraţie
B. O copie a documentului de conformitate interimar trebuie să fie păstrată la bord pentru ca,
la cerere, comandantul navei să o poată prezenta în vederea verificării de către Administraţie
sau de către orice altă organizaţie
C. interimarUn astfel de document de conformitate interimar trebuie să fie emis de către
Administraţie ori de o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la cererea Administraţiei,
de către un alt guvern contractant pentru o perioadă care să nu depăşească 12 luni
D. Un astfel de document de conformitate interimar trebuie să fie emis de către Administraţie
ori de o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la cererea Administraţiei, de către un
alt guvern contractant pentru o perioadă care să nu depăşească 6 luni

5) Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se


poate spune că:
A. Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis când o navă îşi schimbă
pavilionul
B. Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis când în urma unei
inspecţii se constată nereguli dar nava trebuie totuşi să plece
C. Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis când o companie preia
responsabilităţile pentru operarea unei nave care este nouă pentru companie
D. Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis în urma unei inspecţii
Intermediare

7) Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se


poate spune că:
A. În cazuri speciale, o Administraţie sau, la cererea Administraţiei, un alt guvern contractant
poate extinde valabilitatea unui certificat de management al siguranţei interimar pentru o
perioadă suplimentară care nu trebuie să depăşească 6 luni de la data expirării.
B. În cazuri speciale, o Administraţie sau, la cererea Administraţiei, un alt guvern contractant
poate extinde valabilitatea unui certificat de management al siguranţei interimar pentru o
perioadă suplimentară care nu trebuie să depăşească 12 luni de la data expirării.
C. În cazuri speciale, o Administraţie sau, la cererea Administraţiei, un alt guvern contractant
poate extinde valabilitatea unui certificat de management al siguranţei interimar pentru o
perioadă suplimentară care nu trebuie să depăşească 3 luni de la data expirării.
D.Un alt guvern sau Administraţie nu poate extinde valabilitatea unui certificat de
management interimar.

10) Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se


poate spune că un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis în
urma verificării dacă :
A.; Absolut tot echipajul este familiarizat cu sistemul de management al siguranţei şi cu
planurile pentru implementarea acestuia;
B. Comandantul şi ofiţerii sunt familiarizaţi cu sistemul de management al siguranţei şi cu
planurile pentru implementarea acestuia
C. informaţiile principale privind sistemul de management al siguranţei sunt date într-o limbă
sau limbi de lucru înţelese de către personalul navei.
D. informaţiile principale privind sistemul de management al siguranţei sunt date într-o limbă
sau limbi de circulaţie internaţională.

9) În ceea ce priveşte verificarea conformităţii cu codul ISM, este edevărat că :


A. Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentru evaluarea
conformităţii cu cerinţele Codului I.S.M., a unui sistem de management al siguranţei(S.M.S)
vor fi determinate de eficienţa acestuia în realizarea obiectivelor specificate în convenţiile pe
care Codul I.S.M. le include
B. În determinarea eficeinţei în realizarea obiectivelor specificate în Codul I.S.M. se va avea
în vedere gradul de satisfacere a cerinţelor Codului I.S.M. în termeni de standard specifici
siguranţei navelor şi protecţiei mediului.
C. Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentru evaluarea
conformităţii cu cerinţele Codului I.S.M., a unui sistem de management al siguranţei(S.M.S)
vor fi determinate de eficienţa acestuia în realizarea obiectivelor specificate în Codul I.S.M.
D. În determinarea eficeinţei în realizarea obiectivelor specificate în Codul I.S.M. nu se va
avea în vedere gradul de satisfacere a cerinţelor Codului I.S.M. în termeni de standard
specifici siguranţei navelor şi protecţiei mediului.

10) În ceea ce priveşte verificarea conformităţii cu codul ISM, este edevărat că :


A. Autoritatea Navală Română va verifica conformitatea cu cerinţele Codului I.S.M. prin
determinarea conformităţii SMS realizat de companie cu cerinţele Codului I.S.M.;
B. Autoritatea Navală Română va verifica conformitatea cu cerinţele Codului I.S.M. prin
determinarea modului în care SMC asigură îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Codul
I.S.M.
C. Determinarea conformităţii elementelor SMS, implementat de companie, cu cerinţele
specificate de Codul I.S.M. se va face către Autoritatea Navală Română pe baza rapoartelor
de audit extern, întocmite de auditori mandataţi de către Ministerul de resort, potrivit legii.
D. Determinarea conformităţii elementelor SMS, implementat de companie, cu cerinţele
specificate de Codul I.S.M. se va face către Autoritatea Navală Română pe baza rapoartelor
de audit extern, întocmite de auditori independenţi