Sunteți pe pagina 1din 120

UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA

FACULTATEA DE NAVIGATIE SI TRANSPORT NAVAL

MANAGEMENT SI ADMINISTRAREA NAVEI


SINTEZE CURS SI INTREBARI PRACTICE
ANUL IV

Pentru uzul studentilor

Unitate de invatare 3

3. CONSTITUIREA ECHIPAJULUI NAVEI


Personalul navigant ambarcat este alcatuit din totalitatea navigatorilor care
indeplinesc o functie la bordul navelor civile si sunt inscrise in rolul de echipaj.
Rolul de echipaj este un document in care, in special Capitania, inscrie navigatorii
care fac parte din echipaj conform listei de echipaj pusa la dispozitie de catre armator. In
cazuri exceptionale, cand se opereaza inlocuiri de personal, inscirierea in rol se poate face da
Capitanie la cererea comandantului, de misiunea Diplomatica Romana din tara in care se
opereaza miscarea de personal sau de catre comandant daca miscarea se produce in mare
libera.
Orice persoana care indeplineste conditiile de calificare profesionala pt. prestarea
unuia din serviciile de la bord, poseda carnet de marinar si este inscris ca personal navigant in
Registrul Matricol al unei Capitanii de port, este apreciat ca navigator de navigatie civila.
Imbarcare altor persoane decat cele care formeaza echipajul navei, in interesul navigatiei sau
altfel se face cu aprobarea armatorului.
Pt. exercitarea unei functii la bordul navei este necesara indeplinirea unor conditii de
varsta, de studii, de vechime sau de stagiu, de brevet sau de certificat de capacitate
corespunzator functiei.
Constituirea echipajului unei nave civile precum si orice alte modificari in
componenta ac. se fac prin decizia scrisa a armatorului. Ac. trebuie sa respecte reglementarile
legale in vigoareprivind normativul de personal navigant cu consultarea prealabila a
comandantului si sefului mecanic.
Orice persoana imbarcata are calitate de membru al echipajului din momentul
inscrierii si pana in momentul radierii din rolul de echipaj.

3.1 IMBARCAREA SI DEBARCAREA MEMBRILOR ECHIPAJULUI

In porturile rom. imbarcarea/debarcarea navigatorilor se face numai de catre Capitania portului la


cererea armatorului, dupa ce au fost verificate conditiile cerute de dispozitiile legale (de atestare, de capacitate si
plata taxelor aferente).

Imbarcarea consta in inscrierea navigatorului in Rolul de echipaj, in foaia matricola


si operarea in carnetul de marinar a imbarcarii.
2

Debarcarea consta in radierea inscrierii marinarului din Rolul de chipaj, din carnetul
de marinar si din foaia matricola.
in porturile straine imbarcarea/debarcarea se face de catre Of. Consular sau Misiunea
Diplom. Rom. si dupa caz, de catre Capitania portului sau alta autoritate protuara.
Debarcarea in porturile straine se poate face in urmatoarele situatii:
-

in caz de boala in vederea internarii in spital cu avizul cadrului medical de la bord si


cu instiintarea armatorului;

pt. repatriere, cu aprobarea scrisa a armatorului sau a reprezentantului acestuia;

in urma dispozitiei scrise a armatorului pt. motive pe care acesta nu le comunica


comandantului.
Debarcarea se poate face si la propunerea comandantului navei atunci cand considera necesar, dupa ce

a facut cunoscuta pozitia armatorului.


in vederea ambarcarii, navigatorul trebuie sa posede carnet de marinar eliberat pe timp limitat (1 an)
care se poate prelungi la oricare din Capit. din Romania, iar in strainatate la Oficiul Consular Roman sau Mis.
Dipl. Rom. In carnetul de marinar se inscriu amenzile contraventionale si sanctiunile disciplinare aplicate,
precum si recompensele acordate. Ac. trebuiesc communicate Capitaniei portului de inmatriculare si se inscriu in
foaia matricola.
Imbarcarea personalului navigabil care a intrerupt activitatea mai mult de 5 ani se poate face numai
dupa reconfirmarea brevetului sau a certificatului de capacitate de catre autoritatea emitenta.

3.2 STRUCTURA SI IERARHIA ECHIPAJULUI

Echipajul navei, pe locuri de munca, este structurat astfel:

personal:
-

de punte;
-

de masini;

de telecomunicatii

medico-sanitar;

administrativ.
Echipajul, la bordul navei este ierarhizat astfel: comandant, navigatori cu brevete sau ofiteri,

navigatori cu certificat de capacitate, alti mambrii de echipaj .


Aceasta ierarhizare este constituita din urmatoarele functii:

comandant

personal de punte:
ofiteri:
-

capitan secund maritim

ofiterul de cart maritim de punte

ofiterul de cart maritim de punte (aspirant)


3

alti membrii de echipaj:

studentul practicant;

seful de echipaj maritim

ajutor ofiter mecanic de punte

timnier

marinar

marinar stagiar

elev practicant punte

personal de masini:
seful mecanic maritim care are in subordine 2 compartimente:
1.

mecanici
-

sef mecanic maritim

ofiter de cart maritim mecanic (II, III)

ofiter de cart maritim stagiar

alti membrii de echipaj:

student practicant mecanic

ajutor de ofiter mecanic

strungar, sudor de bord

motorist/fochist

motorist stagiar

fochist stagiar

elev practicant mecanic

2.

electricieni:

sef electrician maritim

ofiter de cart electrician maritim (II, III)

ofiter de cart electrician maritim stagiar

alti membrii:

sef radiotelegrafist

ofiter radiotelegrafist

ofiter radiotelegrafist stagiar

personal medico-sanitar:
-

ofiter medic de bord

of. oficiant sanitar

personal administrativ:
ofiter intendent de bord
alti membrii de echipaj: bucatar sef, bucatar, cambuzier, brutar, cofetar, ospatar sef, ospatar,
barman, ajutor de ospatar, ajutor de bucatar

macaragiu, mecanic de locomotiva,frizer, ,camerista, personal pt. activitati cultural-educative.

Lucrare de verificare 3.Unitatea de invatare 3


67. Cum este impartit echipajul navei din punct de vedere al ierarhiei ?
a-comandant, navigatori cu brevete, personal cu certificat de capacitate, alti membrii de
echipaj;
b-comandant, navigatori cu brevete,navigatori cu certificat de capacitate, alti membrii de
echipaj;
c-comandant,ofiteri, personal cu certificat de capacitate, alti membrii de echipaj;
d-comandant,brevetati, personal cu certificat de capacitate, alti membrii de echipaj.

68. Care sunt persoanele care au atributii de conducere la bordul navei maritime ?
a-comandantul navei, sefii de servicii,seful echipei de cart, seful stabilit prin rolurile de
echipaj,seful numit termporar pentru conducerea unei activitati descurta durata ;
b-comandantul navei, sefii de servicii, seful stabilit prin rolurile de echipaj, seful numit
termporar pentru conducerea unei activitati descurta durata ;
c-comandantul navei, sefii de servicii,seful echipei de cart (garda), seful stabilit prin
rolurile de echipaj, seful numit termporar pentru conducerea unei activitati descurta
durata ;
d- sefii de servicii,seful echipei de cart, seful stabilit prin rolurile de echipaj, seful numit
termporar pentru conducerea unei activitati descurta durata ;

69. Cui ii incredinteaza armatorul nava si comanda acesteia, pentru realizarea misiunii ?
a-comandantului ;
b-comandantului si sefului mecanic;
c-comandantului si echipajului;
d-echipajului navei.

70. Cum procedeaza subalternul daca executarea ordinului dat de comandant (sef) poate
duce la o situatie de pericol sau neajuns grav pentru nava , echipaj, pasageri, sau
incarcatura ?
a-nu executa ordinul;
b-atrage atentia sefului care l-a dat, asupra consecintelor;
5

c-atrage atentia sefului care l-a dat, asupra consecintelor si nu executa ordinul;
d-raporteaza superiorilor.

71. Consiliul de bord este :


a-organ de decizie;
b-organ consultativ pe langa comandantul navei;
c-organ informativ pe langa comandantul navei;
d-organ de lucru al comandantului.

72. Consiliul de bord se intruneste :


a-in imprejurari extraordinare;
b-conform programului aprobat ;
c-la cererea a 2/3 din membrii sai;
d-odata pe voiaj.

73. Nava care urmeaza sa iasa in mare trebuie sa aiba :


a-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului personal
ambarcat, materiale de vitalitate;
b-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului personal
ambarcat, materiale de vitalitate si registrul de procese verbale de garda;
c-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului personal
ambarcat, materialede vitalitate si fisele de pontaj;
d-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului
personal ambarcat, materialede vitalitate si manifestul vamal si caietul de cart;

74. Nava care urmeaza sa iasa in mare trebuie sa aiba:


a-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului personal
ambarcat, materiale de vitalitate si mijloacele de stins incendiu, prevazute prin planul de
constructie al navei.;
b-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului personal
ambarcat, materiale de vitalitate si registrul de procese verbale de garda;
6

c-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului


personal ambarcat, materialede vitalitate si fisele de pontaj;
d-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului personal
ambarcat, materialede vitalitate si manifestul vamal si caietul de cart.

75. Nava care urmeaza sa iasa in mare trebuie sa aiba:


a-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului personal
ambarcat, materiale de vitalitate si mijloacele de comunicatii radio, optice si acustice;
b-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului personal
ambarcat, materiale de vitalitate si registrul de procese verbale de garda;
c-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului personal
ambarcat, materialede vitalitate si fisele de pontaj;
d-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului personal
ambarcat, materialede vitalitate si manifestul vamal si caietul de cart.

76. Nava care urmeaza sa iasa in mare trebuie sa aiba:


a-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului personal
ambarcat, materiale de vitalitate si actele de bord valabile;
b-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului personal
ambarcat, materiale de vitalitate si registrul de procese verbale de garda;
c-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului personal
ambarcat, materialede vitalitate si fisele de pontaj;
d-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului
personal ambarcat, materialede vitalitate si manifestul vamal si caietul de cart.

77. Nava care urmeaza sa iasa in mare trebuie sa aiba :


a-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului personal
ambarcat, materiale de vitalitate si echipajul minim de siguranta;
b-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului personal
ambarcat, materiale de vitalitate si registrul de procese verbale de garda;
c-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului personal
ambarcat, materialede vitalitate si fisele de pontaj;
7

d-starea tehnica corespunzatoare, mijloacele de salvare necesare intregului


personal ambarcat, materialede vitalitate si manifestul vamal si caietul de cart.

78. Cine anunta autoritatile portuare despre plecarea navei?


a-comandantul navei;
b-comandantul navei prin agent;
c-agentul navei la terminarea operatiunilor :
d-un membru din echipaj nominat de comandant.

79. Ce ridica de la Capitania portului, in ziua plecarii, Comandantul sau ofiterul


desemnat?
a-actele de bord;
b-actele de bord si planurile navei;
c-manifestul vamal si permisul de plecare;
d-actele de bord si permisul de plecare.
80. Ce document completat se depune la Capitania portului de catre persoana care ridica
actele de bord?
a-permisul de plecare;
b-declaratia comandantului;
c-manifestul vamal si copia conosamentului;
d-declaratia insotita de permisul de plecare.
81. In ce caz se vor depune din nou actele de bord la Capitanie, de catre nava care le-a
ridicat in vederea

plecarii ?

a-in cazul in care nava mai stationeaza in port mai mult de 24 ore;
b-in cazul in care nava mai stationeaza in port mai mult de 12 ore;
c-in cazul in care nava mai stationeaza in port mai mult de 36 ore;
d-in cazul in care nava mai stationeaza in port .

82. Cine raporteaza comandantului navei terminarea pregatirii navei pentru mars si unde
se consemneaza despre aceasta?
8

a-capitanul secund; in jurnalul de procese verbale;


b-capitanul secund, seful mecanic; in jurnalul de bord si de masini;
c-sefii de servicii; in jurnalul de bord;
d-capitanul secund, seful mecanic, ofiterul electrician; in caietul de cart.

83. Care este componenta echipei de control a navei care urmeaza sa plece din port?
a-reprezentantii: capitaniei, punct trecere frontiera, vamal portuar, serviciu sanitar
portuar,inspectorat de carantina fito-sanitara;
b-reprezentantii: capitaniei, punct trecere frontiera, vamal portuar, serviciu sanitar
portuar,inspectorat de carantina fito-sanitara si al armatorului;
b-a-reprezentantii: capitaniei, punct trecere frontiera, vamal portuar, serviciu
sanitar portuar,inspectorat de carantina fito-sanitarasi al politiei port;
b-a-reprezentantii: capitaniei, punct trecere frontiera, vamal portuar, serviciu sanitar
portuar,inspectorat de carantina fito-sanitara si al SLN.
84. Cine conduce nemijlocit manevra de iesire a navei din port?
a-ofiterul de cart asistat de pilot;
b-comandantul navei;
c-pilotul navei;
d-o persoana desemnata de comandant si asistata de pilot.
85. Ce trebuie sa verifice comandantul naveila sosirea pilotului la bord?
a-daca are ordin de mars;
b-daca are buletin de pilotaj si delegatie;
c- daca are brevet de pilot si buletin de pilotaj;
d-buletin de pilotaj si remorcaj.

86. Ce semneaza comandantul navei la terminarea manevrei de plecare ?


a-buletinul de pilotaj si anexa acestuia;
b-buletinul de pilotaj si chitanta de barcagii in 2 ex.
c-bonurile pentru remorchere si barcagii cu anexele respective;
d-buletinul de pilotaj, bonurile pentru remorchere si barcagii.

87. Cine si cum comunica comandantului navei : destinatia, ruta, ordinea porturilor de
operare, durata planificata a voiajului?
a-navlositorul navei prin radiograma;
b-armatorul navei si navloritorul in BB; in scris;
c-directorul comercial al SC;
d-compartimenbtul comercial al societatii; in scris.

Bibliografie.Unitatea de invatare 3.
1. Arsenie Paulica, Dumitrache Ramona, Dumitrache Cosmin Laurentiu:
Managementul si administrarea navei, Ed. EX.Ponto 2010
2. Arsenie Paulica, Dumitrache Ramona, Dumitrache Cosmin Laurentiu:
Aplicarea Codului ISM, Ed. ExPonto 2010.

10

Unitatea de invatare 4

4. ECHIPAJUL NAVEI
4.1 ECHIPAJUL MINIM PENTRU SIGURANA NAVEI

Armatorul, la constituirea echipajului navei, trebuie s in cont de echipajul


minim de siguran a navigaiei aa cum a fost el constituit i aprobat prin lege (ordinul
5/1991 al Ministerului Transportului).
Echipajul este constituit innd cont de tipul navei, mrime, zona de navigaie,
specific.
Armatorul poate mbarca n plus fa de acest echipaj un nr. de navigatori care s
suplimenteze anumite funcii ct i alt personal pn la limita mijloacelor de salvare colective.
Dac necesita mbarcarea unui personal mai mare dect aceast capacitate, RNR poate aproba
sub rezerva suplimentarii mijloacelor de salvare, depirea capac. normale a acestora,
elibernd un certificat provizoriu n acest sens.
Atribuiile echipajului minim de siguran:
-

asigurarea. pazei i siguranei navei la staionarea n rd sau n port, bazin


sau doc precum i a manevrelor navei;

asigurarea. conducerii n siguran a navei atunci cnd ac. se afla n mar;

asigurarea vitalitii navei prevenirea i stingerea incendiilor la nava


proprie, intervenirea pt. stingerea incendiilor din apropierea ei;

asigurarea. Prevenirii poluarii mediului marin de ctre nava;

asigurarea. exploatrii n siguran a mainilor, utilajelor, instalaiilor i


echipamentelor destinate propulsiei navei i celorlalte activiti;

asigurarea. ntreinerii navei. mainilor, instalaiilor i echipamentelor;

asigurarea remedierilor cu mijloace de la bord;

asigurarea realizrii planului de producie al navei;

asigurarea realizrilor altor sarcini stabilite de ctre armator;

organizarea activitilor i vieii la bord.


11

4.2. COMANDANTUL

Comandantul navei este persoana din echipaj calificata i brevetata creia


armatorul i ncredineaz s duc la ndeplinire o misiune. comandantul este conductorul
unic i eful legal al ntregului echipaj (personal mbarcat). El i desfoar activitatea n
conformitate cu legile Pavilionului coroborate pe baza experienei marinreti.
n exercitarea atribuiilor nautice i universale precum i n relaiile cu persoanele
fizice i juridice din ar i din strintate, comandantul l reprezint pe armator. n
vederea ocrotirii bunurilor ct i a intereselor persoanelor angajate, comandantului i se
confer prin lege delegaia de autoritate public, fiind abilitat ca ofier de stare civil, de
nota de public i de organ de cercetare pentru constatarea infraciunilor.
Comandantul rspunde n condiiile legii de:
-

nava i conducerea acesteia n siguran;

asigura pentru ntreg echipajul condiii de via i de munc la bord n


conformitate cu legea;

organizeaz i conduce echipajul n serviciul de cart i de gard pt. sigurana i


paz navei i a bunurilor;

meninerea i pregtirea echipajului pentru aprarea i meninerea vitalitii, pt.


prevenirea i stingerea incendiilor;

linia pregtirii profesionale a echipajului;

rspunde de curenia i ordinea pe nav;

meninerea navei n bun stare de navigabilitate i stabilitate;

ncrcare, stivuirea, amararea, conservarea i descrcarea mrfurilor;

rspunde pt. exploatarea tehnica a navei (maini, utilaje, instalaii);

rspunde de exploatarea neraionala a navei i a echipam.;

rspunde de exist. la bordul navei a documentelor necesare expediiilor marine;

rspunde de actele juridice pe care pe care le iniiaz numele i codul


armatorului;

rspunde de aprarea dreptului i prestigiului armatorului;

rspunde de dispunerea protestului de mare n termen;

rspunde de exactitatea nscrierii datelor n jurnalul de bord;

rspunde de pstrarea obiectelor de inventar i de folosirea stampilelor;


Comandantul are n primire i pstreaz urmtoarele:

certificatul de naionalitate al navei;

certificatul de tonaj al navei;


12

certificatul de bord liber;

certificatul de siguran a construciei;

certificatul de siguran al materialului de echipament;

certificatele plutelor de salvare;

certificatele de siguran radiotelegrafica i radiotelefonica;

certificatele eventualelor scutiri;

rolul de echipaj;

brevetele i certificatele de profesie ale echipajului;

certificatul de andocare;

planurile i documentaia navei;

certificatul de ncrcare/descrcare al mrfurilor;

copia protocolului de primire a navei din antierul constructor;

procesul de predare i primire a funciei;

protestele de mare depuse;

registrele de ordine ale comandantului;

colecia de acte normative privind navigaia.

Comandantul are urmtoarele atribuii:


-

conducerea n siguran: se duce la ndeplinire prin cunoaterea navei din toate


punctele de vedere;

stabilirea serviciului de cart i de gard la punte, la maini, n staia radio i a


momentului de trecere de la serviciul de cart la cel de gard (modul de organizare
al serviciului de cart i de gard se face de eful de serviciu).

Comandantul are urmtoarele rspunderi naintea plecrii din port:


1. s dea intruciunile necesare efilor de servicii pt. executarea voiajului;
2. s verifice dac nava este pregtit din toate punctele de vedere pt. executarea voiajului i
dac are echipaj de siguran prezent la bord;
3. s verifice dac hrile i documentele nautice sunt corecte i la zi;
4. s fac pregtirea preliminar a voiajului;
5. s verifice toate actele i documentele necesare pt. nava, marfa i echipaj care trebuiesc s
fie la bord i trebuie s se asigure c toate formalitile pt. plecare sunt duse la ndeplinire;
6. n funcie de cele stabilite cu autoritile portuare s stabileasc ora de prezena la bord a
ntregului personal mbarcat n vederea plecrii pe care prin efii de servicii o aduce la
cunotina echipajului i cere s fie afiat la avizierul navei;
7. la sosirea pilotului la bord comandantul trebuie s verifice dac acesta are brevet i buletin
de voiaj;
13

8. n timpul marului comandantul trebuie s asigure conducerea n siguran a navei,


personal sau prin ofierul de cart cruia i transmite toate instruciunile necesare;
9. trebuie s urmreasc respectarea prevederilor internaionale pt. prevenirea abordajelor pe
mare i a regulilor locale de navigaie;
10. trebuie s respecte itinerariul i rotaia porturilor , s cear utilizarea vitezei economice pe
timpul marului i s nu foreze mainile dect n cazuri extreme n limitele prevzute de
documentaie, s verifice poziia navei atunci cnd considera necesar; s verifice punctul
determinat de of. de cart iar n cazul n care are dubii s rectifice vitez sau s stopeze
mainile i s determine punctul navei prin metode utiliznd inclusiv sonda iar n ultim
instan s abat prova ctre larg;
11. s lase consemn of. de cart pe puntea de comand prin nscrierea pe harta sau n caietul de
cart a orei sau evenimentului la producerea cruia s fie anunat;
n condiii de vizibilitate redus, comandantul trebuie s ia
urmtoarele msuri de siguran:
-

respectarea regulamentului privind emiterea semnalelor sonore pe timp de cea;

s reduc vitez pn la limita de siguran;

s dispun aprinderea luminilor de navigaie;

s pun n funciune radarul i dup caz sonda (la navigaia costiera);

s pun n funciune radiotelefonul i s se fac veghe pe canalul internat. de primejdie;

s ordone timonierului trecerea la timon i s fac guvernarea manual;

s impun linite la bord;

dac este cazul s ordone pregtirea ancorelor i s stea permanent om la ancor.


Pe timp de furtun comandantul trebuie s ia urmtoarele msuri:

s ordone guvernarea manual;

s reduc viteza n mod corespunztor;

s ordone oprirea ventilaiei la magaziile de marf i etanarea tuturor deschiderilor;

s ordone ntrirea amarajului obiectelor de pe punte i a celor din cabin;

s urmreasc evoluia i tendina fenomenelor hidrometeorologice.


Comandantul are obligaia;

dac identifica un pericol de navigaie netrecut pe harta su observ semnale plutitoare, s


comunice ;a punctul de coast i s fac menionare pe harta i n jurnalul de bord, s
informeze navele din apropiere inclusiv atunci cnd se afla n apropierea gheurilor, a
epavelor periculoase, a altor nave iar atunci cnd ntmpina furtuni i vnturi puternice
14

nesemnalate n avizele recepionate;


-

la recepia unui semnal de primejdie sau n caz de sinistru la nava proprie trebuie s
depun toate eforturile i n condiii de calm pentru salvarea persoanelor, a documentelor
de bord, valorilor i mrfurilor i s informam despre acest lucru pe armator, pe agentul
armatorului, societatea de asigurare precum i autoritile portuare din cel mai apropiat
port;
n cazul extrem cnd s-a convins c nu mai este nimic de fcut s decid abandonul i

s prseasc ultimul nava fiind convins c nu mai este nici o persoan la bord.
Comandantul navei trebuie s se afle pe puntea de comand i se preia efectiv
responsabilitatea conducerii navei n siguran in urmtoarele situaii:
-

n timpul manevrelor cu nava;

n timpul trecerii prin zone n care condiiile de trafic sunt dificile;

la trecerea prin strmtori, zone cu adncimi mici, n timpul aciunilor de lupt pentru
vitalitatea navei sau pt. stingerea incendiilor;

n timpul marului pe vizibilitate redus sau vreme rea i ori de cte ori este solicitat de
ofierul de cart;

cnd ofierul II lipsete de la bord i nava efectueaz operaiuni de ncrcare/descrcare


sau transbord de mrfuri care necesit o manipulare deosebit, cnd nava se afla ntr-un
port strin sau staioneaz la ancor

comandantul rspunde pentru manevra lichidelor n tancuri, ambarcarea sau debarcarea de


greuti la bord.

el trebuie s controleze modul n care se aplic mas. de siguran;

verif. i semneaz zilnic jurnalul de bord i de evidenta al hidrocarburilor;

informeaz armatorul asupra expirrii certificatelor de sigurant ale navelor i cere


angajarea inspeciei pt. eliberarea actelor (RNR);

dac lipsete mai mult de 24h de la bord, el se preda primului nlocuitor i se consemna n
jurnalul de bord i se comunica efilor de servicii.
Sarcinile comandantului privind organizarea i conducerea echipajului:

s ndrume i s controleze activitatea echipajului;

s organizeze paza i securitatea navei;

s cunoasc calit. profesionale ale membrilor echipajului;

s asigure primirea la timp de ctre ntregul echipaj a drepturilor materiale care i se cuvin
i a condiiilor pt. meninerea sntii personalului ambarcat;

s organizeze i s conduc pregtirea profesional la bord;

s avizeze planul de munca inclusiv programarea activitilor zilnice i s controleze


15

respectarea acestora;
-

s urmreasc respectarea normelor de igien, a ordinii i disciplinei, a regulilor de


comportare la bord;

ia msuri pentru respectarea la bord a normelor de protecia muncii i cerceteaz cazurile


de nclcare a acestora

nregistreaz debarcarea n carnetul de marinar iar n cazul debarcrii n strintate inform.


Oficiul Consular sau Misiunea Diplomatic Roman; la cpitnia portului de
nmatriculare se comun. orice mbarcare/debarcare care s-a fcut n afara granielor;

n mprejurri deosebite cnd urmeaz s se ia decizii privind sigurana navei, se convoac


consiliul de bord iar decizia final se comunica ntregului echipaj.

trebuie s aduc la cunotina personalului mbarcat actele procedurale pe care le


efectueaz n legtur cu o fapt a acestuia

cu privire la meninerea vitalitii navei el are oblig. mpreun c secundul i cu eful


mecanic, pe baza documentaiei tehnice a navei s studieze cazurile tipice de avarie i s
elaboreze msuri care s fie utilizate n cadrul aciunilor de efect. a unui sinistru;

s cunoasc mijloacele i materialele de vitalitate i s dispun masuri pentru meninerea


lor n stare bun;

s verifice i s avizeze organizarea echipajului pe roluri;

s numeasc comisia de vitalitate a navei i s organizeze acte referitoare la respectarea


normelor de prevenire a incendiilor;

s antreneze echipajul prin exerciii de rol n cazuri ct mai reale;

la andocarea unei nave mpreun cu cpitanul secund, eful mecanic i reprezentantul


antierului se inspecteaz opera vie iar nainte de coborrea de pe doc se procedeaz la fel
pentru a avea convingerea c toate deschiderile n corp au fost etanate;

ia masuri pentru asigurarea navei cu materiale in vederea executrii voiajului;

verif. respectarea ntocmirii planului de ncrcare i a planului de amarare;

face verificri prin calcularea stabilitii pt. fiecare operaie de ncrcare n parte;

n timpul marului face avizrile ctre armatori, ageni, navlositori, primitori etc.;

are obligaia s se informeze la surse autorizate asupra prevederilor legale i uzanelor i


s avertizeze ntregul echipaj

la sosirea navei n port, completeaz i semneaz declaraia pe care o depune mpreun cu


actele la cpitnie;

la terminarea cltoriei depune la armator raportul de cltorie i darea de seam


disciplinar, ntocmete actele de decont a cheltuielilor, informeaz autoritatea competent
i pe armator asupra evenimentelor petrecute la bord i la care a fost supus nava;

verif. modul de pstrare i gestionare a bunurilor, aproba nota de aprovizionare i meniul


16

sptmnal ntocmit de comisia da cantina;


-

verif. per. sit. cambuzei i a antidotului

n cazul implicrii navei ntr-un act de poluare aduce la cunotina armatorului i depune
la cpitnia portului sau la autoritatea competent protestul de mare, la prima intrare n
port dup eveniment.
4.2.1 Atribuiile comandantului la bord
Are obligaia s nlesneasc efectul controalelor de ctre persoanele abilitate i s

cear acelai lucru membrilor echipajului. Acest control ncepe la sosirea navei, plecarea
navei din port cu care ocazie ntocmete documentele legale i sprijin echipa de control n
verificarea compartimentrii navei.
n orice sit. de accident sau infraciune, comandantul poate face cercetri, poate lua
declaraii i poate conserva probele conform codului de procedura penal, urmnd a le preda
organului de cpitnie. 24h de la acordarea navei n primul port romnesc. El mai trebuie s
cerceteze toate reclamaiile scrise i nregistrate la bord i n limita competenei sale s
dispun rezolvarea lor.
Comandantul ar atribuii n ce privete acordarea asistentei i salvrii pe mare cnd
trebuie s ia mas. prin cutarea i salvarea persoanelor czute peste bord, cutri care trebuie
s continue pn s-au epuizat toate mijloacele.
El are obligaia s ia mas. pt. a salva echipajul i nava proprie precum i bunurile
aparinnd altui armator .
Comandantul este investit cu atribuii de stare civil i notar public. El ntocmete
acte de natere i deces care s-au produs la bordul navei iar la sosirea ntr-un port trebuie s
anune cpitnia despre eveniment. El poate oficia cstorii i poate acorda dispensa de vrst
n limitele prevzute de codul familiei. Actele de mai sus sunt nregistrate n registrul de
procese verbale n prezena a doi martori. n cazul decesului se mai ntocmete i o list cu
bunurile personale ale respectivului care se predau autoritii maritime n primul port de
acostare. La sosirea n ara el este obligat s nainteze la cpitnia portului o copie dup
procesul verbal ntocmit.
n cazul n care napoierea n ara se face dup o perioad mai mare de timp, el
trimite aceast copie pe orice cale.
4.2.2Interziceri la care este supus comandantul :
1. s navige cu un echipaj sub echipajul minim pentru sigurana navigaiei sau s utilizeze
persoane care nu poseda brevet sau certificat corespunztor funciei;
2. s navige cu nava a crei acte de bord sunt expirate sau dac se afla ntr-o stare avansat
de degradare
17

3. i se interzice s navige cu nav dac aceasta nu este dotat cu mijloace de comunicaii;


4. se interzice s ncarce nava peste limitele de ncrcare i s depeasc marca de
ncrcare;
5. s fac manevre sau s navige fr pilot n zone cu pilotaj obligatoriu;
6. comandantul nu poate ncredina conducerea navei unei persoane care nu ndeplinete
condiiile de sntate
7. s prseasc nava n caz de pericol nainte de a-i ndeplini ndatoririle pentru salvarea ei;
8. orice schimbare a rotaiei porturilor trebuie fcut cu aprobarea armatorului;
9. s semneze actele de recepie ale navei care iese din antierul constructor dac nu a
corespuns la probe, dac lucrrile nu sunt terminate sau nu sunt de calitate;
10. s dispun sau s efectueze modificri la instalaiile de bord fr aprobarea armatorului;
11. s-i depeasc competentele legale angajndu-i n vreun fel rspunderea armatorului;
12. s prseasc portul fr a efectua controlul aferent.
4.2.3 Atribuii ale efilor de serviciu:
1. s-i ridice permanent nivelul de pregtire profesional;
2. s pretind de la personalul din subordine ndeplinirea ntocmai i la timp a ndatoririlor
de serviciu;
3. s-i cunoasc personalul din subordine d.p.d.v. moral i profesional;
4. s se preocupe de crearea unor condiii de munc i viaa n concordan cu normativele n
vigoare;
5. s asiste le predarea/primirea funciilor persoanelor din serviciul respectiv i s intervin
pe lng persoanele competente (armator) pt. rezolvarea cererilor personalului din
subordine;
6. trebuie s ntocmeasc i s in la zi documentaia referitoare la activitatea personalului
din serviciul n cauz;
Ofierii vor aduce la cunotina comandantului modul de execut. al serv. la bord i
n cazuri deosebite, situaia sau evenimentul produs.
n caz de pericol pt. nava proprie ofierii trebuie s-i ndeplineasc ndatoririle fr a
fi preocupai n principal de sigurana lor proprie, iar n caz extrem s prseasc nava numai
la ordinul comandantului.
Atitudinea efilor de serviciu fata de personalul din subordine trebuie s fie de
exigenta principal.

4.2.4 Ofiter punte secund maritim ca ef al serviciului punte


18

Capitanul este primul ofier maritim de punte cruia i revine rspunderea


conducerii navei n cazul n care comandantul indiferent din ce motiv este n
imposibilitate de a-i exercita funcia.
Este primul nlocuitor al comandantului i se subordoneaz ierarhic acestuia.
El are n subordine tot personalul de punte inclusiv personalul administrativ (cu
excepia navelor pasager).
Cpitanul rspunde n activitatea de la bord de urmtoarele:
-

organizarea i conducerea personalului din serviciul punte;

organizarea serviciului de zi, de cart, i de gard conform informaiilor primite de la


comandant;

ntocmete rolurile i toate documentele aferente pentru pregtirea echipamentelor de


punte n vederea aprrii i meninerii vitalitii navei i pentru prevenirea incendiilor;

rspunde pentru pregtirea profesionala la bord a personalului de punte inclusiv studeni i


practicani;

rspunde de instructajul de protecie muncii i PSI i implicit de ntocmirea documentaia


aferente;

de ment. cureniei, ordinii i disciplinei la bord

de exist. mat. de avarie, incendiu i de salvare;

ntocmete planul de ncrcare dup instruciunile comand. i supravegheaz op. de


ncarc., stivuire, amarare, descarc.;

de pregtirea navei pt. ncarc.;

pt. primirea i predarea mrfurilor;

organizeaz dup indicaiile comandantului balastarea i debalastarea navei;

de manevra la prova;

supravegherea i recepia lucrrilor i reparaiilor;

aprovizionarea cu apa i celelalte materiale de punte i de inventar;

organizeaz mpreun cu ceilali efi de serviciu inventarierea acestora;

dac nava nu este ncadrat cu personal medical, rspunde de gestionarea materialelor i


pstrarea documentelor de infirmierie (distribuie medicamente la cei care reclama diferite
afeciuni).
4.3 OFITER PUNTE SECUND
Rspunderi:
Cu privire la nava cpitanul secund rspunde de planurile i documentaia navei
inclusiv de documentaia de ncrcare i stabilitate, actele de registru i de cartea
19

instalaiei de ridicat i de ancorare.


El tine un dosar cu procesele verbale ncheiate ca urmare a inspectrii corpului navei,
tine un registru al lucrrilor de ntreinere, revizii i reparaii i rspunde de inventarul din
evidenta serviciului punte, rspunde de evidenta tabelurilor uilor i a deschiderilor etane,
tine registru de evidenta a balansrii i splrii tancurilor, registrul consumului de ap dulce.
ine evidenta materialelor de inventar i consumabile ale serviciului punte, inclusiv
materialele de amarare/separare, are grij de jurnalul de bord i de celelalte acte pe care i le
repartizeaz comandantul.
Cu privire la marfa, secundul are urmtoarele rspunderi:
-

gestioneaz dosarele cu actele mrfurilor transportate;

gestioneaz

dosarul

cu

corespondenta

cu

privire

tot

la

operaiunile

de

ncrcare/descrcare/amarare.
Cu privire la echipaj:
-

gestioneaz instruciunile cu privire la prot. muncii i PSI;

ine evidena fiselor de instructaj, inclusiv registrul liniei de control pe aceast linie;

ine registrul cu privire la evidenta accidentelor de munca produse la bord, inclusiv o


copie dup cercetarea acestor accidente;

tine documentele de pregtire profesional i perfecionare a echipajului, tabelul cu


serviciul de zi, de cart i de gard, fiele de pontaj a orelor suplimentare lucrate;

documentele cu privire la organizarea echipajului pe roluri;

planurile de munca ale serviciului punte;

rspunde de pstrarea dosarului cu procese verbale predare/primire a funciei de secund i


a personalului din subordine;

tine evidenta proceselor verbale ncheiate n edina consiliului de bord;

rspunde de actele procedurale ncheiate la bord pt. fapte svrite de personalul navigant
(rapoarte, sanciuni, comunicri etc.);

dac nava nu este ncadrat cu ofier intendent la bord, secundul menine la zi registrul de
evidenta al materialelor de inventar ale serviciului administrativ i alte documente dispuse
de comandant.

dac nava nu este ncadrat cu personal medical el pstreaz certificatul de deratizare,


registrul de evidenta a consultaiilor i tratamentelor i registrul de evidenta al materialelor
medicale corespunztoare;
Comandantul secund are urmat. atribuii de serviciu:
20

Atribuii privind conducerea n siguran a navei:


-

ca prim nlocuitor al comandantului, el trebuie s cunoasc toate atribuiile de serviciu


ale acestuia, inclusiv problemele legate de exploatarea navei;

trebuie s cunoasc bine nava, caracteristicile constructive (compartimentarea,


dispunerea tancurilor, dotare cu maini, posibiliti de utilizare n diferite situaii) i
modul de comportare al navei n diferite situaii;

trebuie s ia masuri la momentul oportun n legtur cu pregtirea navei pentru mar


sau manevra;

executa serviciul de cart i de gard dac la bord nu exist un ofier suplimentar


disponibil;

n lipsa comandantului de bord, trebuie s fie permanent la bord, inclusiv cnd starea
hidro-meteo pericliteaz sigurana navei;

dac nava se afla la ancor sau ntr-un port strin;

efectueaz manevrele pt. care a fost delegat de ctre comand.;

conduce manevra la prova a navei;

supravegheaz transferul de lichide, mbarcarea i debarcarea acestora;

controleaz periodic modul n care se duc la ndeplinire msurile de siguran a navei;

verif. zilnic registrele de procese verbale ale ofit. de gard;

lunar mpreun cu eful mecanic organizeaz instruirea personalului de punte privind


guvernarea navei n condiii de avarie i menioneaz rezultatele n jurnalul de bord.

Atribuii privind organizarea i conducerea echipajului


-

ntocmete planuri de munca pt. lucrrile de ntreinere i revizie;

mpreun cu eful mecanic i cu aprobarea comand. tab. personalul din serv. de punte
care participa temporar la lucrri n compartimentul maini;

tine evidenta orelor lucrate n timpul programului i separat n afara programului;

instruiete echipajul de punte pt. efect. serv. de cart;

menine ordinea i disciplina la bord, propunnd totodat comandantului sanciuni de


aplicat;

urmrete i controleaz executarea cureniei generale pe nav;

face planul repartizrii cabinelor pe membrii de echipaj;

urmrete respectarea locurilor n careu;

urmrete primirea drepturilor de antidot de ctre personalul de punte (apa


carbogazoasa);

raporteaz comandantului cnd nava este gata de mar sau manevra;

instruiete ofierii de gard de punte i naintea plecrii ntregul echipaj de punte, cu


care ocazie ncheie i un proces verbal de instruire.
21

Atribuii privind meninerea vitalitii navei:


-

comandantul, mpreun cu secundul i eful mecanic, pe baza studierii documentaia


tehnice a navei stabilete cazurile tipice de avarie legate de pierderea stabilitii i
flotabilitii i elaboreaz msuri corespunztoare ;

mpreun cu eful mecanic ntocmete tabelul porilor etane de pe nav, n care mai
tab. i responsabilitile;

fixeaz locul tabloului cu rndul doi de chei;

n baza ordinelor comandantului conduce nemijlocit aciunea de vitalitate i pt.


combaterea incendiilor pe ntreaga nav cu excepia compartimentului maini;

dup andocarea navei, mpreun cu eful mecanic i cu reprezentantul antierului


examineaz amnunit starea carenei (+ elice i crm) iar constatrile le confirm
ntr-un proces verbal;

nainte de lansarea navei la ap verifica etaneitatea deschiderilor n carena precum i


a prizelor de fund mpreun cu eful mecanic;

supravegheaz ndeaproape toate lucrrile la opera vie n special practicarea


deschiderilor n corp;

prelucreaz cu ntreg echipajul condiiile de executare a voiajului privind rotaia


porturilor, caracteristicile mrfii, recepionarea, marcajul etc.;

n conformitate cu indicaiile comandantului ntocmete planul de ncrcare i stivuire;

pregtete documentele referitoare la marfa care trebuie predate ncrctorilor,


primitorilor i autoritilor portuare;

urmrete i verific periodic starea de funcionare i ntreinere a instalaiilor de pe


punte i ia msuri n caz de defeciune;

s dispun i s organizeze pregtirea materialului pt. prezentarea la registru.

Atribuii privind administrarea fondurilor i bunurilor navei:


-

inventar i consumabile, inclusiv apa dulce necesar voiajului.

el calculeaz necesarul de antidot i centralizeaz notele de comand pentru


aprovizionarea navei pe care le prezint apoi comandantului care la rndul su le
nainteaz armatorului

secundul ia

msuri pt. primirea la timp, pstrarea i ntrebuinarea raional a

materialelor;
-

participa la recepionarea calitativa i cantitativa i verific periodic situaia bunurilor;

rspunde la ncheierea oldurilor, lunar la materiale consumabile i anual la


materialele de inventar;

cnd nava nu este ncadrat cu personal medical, i revin i atribuiile de serviciu ale
acestuia privind gestionarea materialelor aferente, aprovizionarea i scderea;
22

dac nava nu este ncadrat cu ofier intendent de bord, sec. are oblig. s organizeze
serv. administrativ i s rezolve problema acestuia;

s ia msuri pentru asigurarea la bord a condiiilor de cazare i hran;

s in evidena materialelor de inventar ale serv. administrativ;

s predea cu forme legale cabinele, careurile i alte spaii cu inventarul necesar;

cnd, din anumite motive, o anumit cantitate de alimente s-a alterat, prin grija
secundului se vor ntocmi formele legale de scdere;

ine evidena i pstreaz n casa de bani i valori;

supravegheaz executarea cureniei n spaiile destinate uzului comun, urmrind


efectuarea acesteia n conformitate cu graficul afiat;

urmrete primirea echipamentului de protecie i de lucru de ctre echipaj.

4.4 OFIERUL MARITIM DE PUNTE


(OFIERUL CU NAVIGAIA)
-

este primul nlocuitor al cpitanului secund;

se subordoneaz direct secundului iar n timpul serviciului de gard, direct


comandantului;

rspunde de asigurarea navei cu materiale i documente nautice i se ocupa i cu


actualizarea documentaiei;

verifica i pune n funciune aparatura i instrumentele de navigaie, inclusiv


mijloacele de salvare;

rspunde pt. gestiunea din cabina proprie;

pe linia administrativ ntocmete statele de plet pt. personalul navigant i achita


drepturile de echipaj;

ntocmete actele de decont, inclusiv decontul spezelor (protocol) de reprezentare;

menine la zi registrele de coresponden.

Ofierul cu navigaia pastreaza in sub-gestiune


Sub gestiunea se compune din:
-

inventarul de navigaie, cu excepia aparatelor de navigaie care sunt n


primirea efului staiei i a electricianului;

inventarul brcilor de salvare cu excepia motorului i a staiei radio;

materialele pirotehnice;

literatura tehnica din biblioteca navei;

alte materiale repartizate de secund.


23

Ofierul cu navigaia pstreaz urmtoarele documente:


-

certificatele de garanie ale mijloacelor materiale din primirea s i cererea pt.


prelungirea acestora;

registrul de evidenta al orelor de funcionare ale aparatelor electrice i electronice


(chiar i pt. acelea care sunt n sub gestiunea radio i electrice);

actele i documentele pe care i le repartizeaz comandantul;

instruciunile

de

acordare

indemnizaiilor

(acolo

unde

mai

exista

salariu+indemnizaie zilnic);
-

decontul de speze de reprezentare;

alte documente de evidente financiar-contabil;

ine registrul de intrri/ieiri corespondena.


Ofierul cu navigaia atribuii:

s cunoasc atribuiile i rspunderile ofierului secund;

s pregteasc voiajul d.p.d.v. nautic;

nainte de plecarea navei din port s citeasc pescajele, unghiul de canarisire i s le


nscrie n jurnalul de bord;

s execute serviciul de ofit. de cart i de gard;

ori de cte ori este posibil s solicite determinarea elementelor evolutive ale navei;

s afieze n timonerie i n camera hrilor:


-

tabelul cu vitezele navei la mar nainte/napoi n funcie de rot/min;

tabel cu distana parcurs n inerie n funcie de vitez;

diagrama cu elementele curbei de giraie pentru diferitele viteze, unghiuri


de crm i stri de ncrcare;

tabel cu deviaia compasului magnetic i deviaia radio;

tabel cu corecia sondei i loch-ului;

tabel cu semnale de primejdie;

s in la zi registrul de evidenta al calculelor pt. determinarea i verificarea


deviaiei compasului magnetic;

s efectueze sptmnal probe la:

mijloacele de salvare;

s pun i funciune la mar nainte/napoi cel puin trei min. motorul brcii
de salvare i de serviciu;

s testeze instalaia de alarm n caz de sinistru;

s efectueze lunar inspecia mijloacelor de salvare, inclusiv echipamentul


brcii pt. a se asigura c acesta este complet iar concluziile se trec n
24

jurnalul de bord;
-

s verifice permanent modul de funciune al aparaturii de navigaie;

s verif. existena i aspectul pavilioanelor naionale i CIS;

s asigure funcionarea tuturor ceasornicelor de bord, a barografului,


nregistratorului de drum;

s pregteasc i s pun la dispoziia inspeciei registrul mijloacelor din


subordinea sa;

conduc echipa de manevra la pupa;

participa alturi de secund la

pregtirea profesional a echipajului;l

nlocuiete temporar pe secund.

OFIERUL MARITIM
-

DE PUNTE

n timpul cartului se subordoneaz direct comandantului i are n subordine


personalul aflat n serviciul de cart cu excepia radiotelegrafistului;

ndeplinete atribuiile administrative i de intenden n care scop

asigura nava cu materiale de birou;

pregtete, ntreine i fac revizia instalaiilor i materialelor de vitalitate;

ine evidena personalului navigant mbarcat, innd evidenta carnetelor i a


actelor de identitate;

ntocmete actele i formalitile cerute de autoritile portuare (liste de


echipaj, declaraii vamale, da cambuz, de combustibil etc.);

aprovizioneaz nava cu alimente i ntocmete decontul de hran i antidot;

este mnuitor de sub gestiune:

inventarul biroului punte;

inventarul de birou al cabinei proprii;

rechizite;

pe linie de administraie, pstreaz carnetele de marinar, diferitele


formulare i declaraii de bord;

pe linie de intenden: instruciuni, deconturi, registrul de evidenta


alimentelor, alte acte, inclusiv liste de preuri din voiajele anterioare.

Ofierul maritim are rspunderea privind administraia i intendenta dup cum


urmeaz:
-

s cunoasc bine atribuiile of. maritim cu navigaia;

probleme legate de pregtirea nautica a voiajului pentru a fi capabil s-l nlocuiasc;


25

s cunoasc bina caracteristicile constructive ale navei;

s execute serviciul de cart i respectiv de gard;

pe timpul manevrei i desfoar activitatea pe puntea de comand transmind


ordinele comandantului;

pstreaz i utilizeaz raional materialele de inventar;

controleaz decadal (din 10 n 10 zile) i raporteaz secundului starea instalaiile de


vitalitate i stins incendii;

nlocuiete of. cu navigaia ori de cte ori este solicitat;

pe linia administrrii navei controleaz carnetele de marinar urmrind prelungirea


valabilitaii i operarea mbarcrii n carnet;

ntocmete listele de echipaj declaraiile de bord i alte acte cerute de ctre autoriti
(nainte de a veni controlul la bord);

s ntmpine autoritile portuare la sosirea la bord i s asiste la ndeplinirea


formalitilor;
Pe linie de intenden :

ine evidena alimentelor;

mpreun cu secundul i medicul de bord ntocmete scderea alimentelor alterate,


acte de decontare pt. antidot;

pregtete comenzile pentru alama i antidot n limita baremului acordat


Obligaiile efului de echipaj:

se subordoneaz secundului;

se subordoneaz ofierului de cart sau de gard n timpul celor dou servicii;

executa serviciul de zi;

are n subordine pe eful timonier, timonierii, marinarii;

este eful ntregului personal navigant nebrevetat;

are autoritate asupra acestora pe linia ordinii i cureniei la bord, a respectrii


normelor de comportare i de PM, cu excepie n compartimentul maini.
Rspunderi

organizeaz i conduce personalul de punte din subordine;

rspunde de exploatarea n siguran, ntreinerea i revizia periodic a instalaiilor


aparinnd serviciului punte;

rspunde de pregtirea navei pt. ncrcare i pt. mar;


conduce pregtirea profesional la bord a personalului punte;
rspunde de aprovizionarea navei cu materiale de inventar i consumabile necesare
serviciului punte;
rsp. de sortarea, pstrarea i gestionarea materialelor de separaie i amarare;
26

este mnuitor de gestiune, n care sens rspunde de echipajul de ancorare, manevra,


remorcare, ncrcare, inclusiv de lanurile de ancor, parme i cabluri;
gestioneaz scrile de bord i instalaiile lor, materialele consumabile cu excepia
rechizitelor;
gestioneaz sculele i uneltele destinate lucrrilor de ntreinere i reparaii,
echipamentelor de lucru i de protecie serviciului punte;
gestioneaz capoatele i muamalele.

Atribuii
controleaz activitatea din subordinea sa ;
trebuie s cunoasc bine nava;
are atribuii n supravegherea funcionrii instalaiilor;
supravegheaz repararea dotrilor aferente seciei punte;
verifica periodic starea bordajului exterior i raporteaz constatrile secundului;
concura la pregtirea echipam. seciei punte care trebuie predate la registru;
conduce sub ndrumarea secundului activitatea zilnic la bord;
sub ndrumarea secundului pregtete manevra navei;
participa la manevra la prova punnd n funcie instalaia de ancorare i de manevra a
parmelor;
conduce personal act. de amarare a mrfurilor sau a celorlalte obiecte pe punte;
supravegheaz desfurarea operaiunilor de efectuarea a manevrelor ;
participa la comisia permanent de vitalitate;
urmrete respectarea de ctre personal a normelor de PM;
gestioneaz materialele pe care le are n primire i ine evidena consumurilor;
ca ef al careului echipaj, stabilete locurile la nav;
conduce activitatea de curenie sptmnal.
Atribuiile ofierului de cart
cnd nava este n staionare
1. s asigure meninerea unei veghe vizuale i auditive pe toat durata staionrii la ancor;
2. s dea personalului de cart din subordine toate instruciunile i informaiile care asigura
efectuarea unui serviciu de cart sigur;
3. s raporteze punctul navei dup determinarea lui pe o hart corespunztoare (pe un plan)
i s verifice frecvent dac nava staioneaz la ancor n siguran prin prelevarea unor
repere fixe sau a unor obiecte uor de reperat la uscat;
27

4. cnd ancora grapeaz trebuie s-l informeze pe comandant i s ia msurile ce se impun


(s mai dea drumul la chei de lan);
5. s se asigure c mainile principale de propulsie i alte instalaii vitale pentru sigurana
navei sunt gata oricnd pentru a fi puse n funciune;
6. s urmreasc aprinderea i stingerea luminilor de ancor sau dac acestea funcioneaz
normal, iar nava s aib luminile i semnele corespunztoare situaiei i s emit semnale
sonore corespunztoare momentului;
7. s urmreasc ridicarea/coborrea pavilioanelor;
8. s utilizeze mijloacele de comunicare i de semnalizare optic i sonor pentru navele care
se apropie la o distan sub limita de siguran;
9. s fac veghe permanent la RTF pe canalul internaional de primejdie sau pe canalul de
trafic portuar;
10. s efectueze teste de funcionare a echipamentelor de navigaie i s in evidena scris a
acestora.
Dac vremea se nrutete, ofierul de cart trebuie s ia urmtoarele msuri:
s se conformeze regulilor de prevenire a abordajelor pe mare i ceea ce privete emiterea
semnalelor sonore;
s aprind luminile de navigaie;
s pun n funciune radarul i s urmreasc manevrele navelor din apropiere;
s utilizeze RTF pe canalul internaional de primejdie (ch. 16);
s organizeze veghe pentru emiterea i recepionarea semnalelor sonore pe timp de cea;
s impun linite perfect la bord;
s-l anune pe comandant;
s ia toate msurile pentru protejarea mediului marin i a atmosferei;
s se conformeze prevederilor i reglementarilor legale aplicabile n materie de poluare;
s urmreasc i s nregistreze din or n ora valorile elementelor meteo (presiune,
temperatura, nebulozitatea atmosferic, direcia i viteza vntului, elemente de maree,
starea marii precum i efectele acestora asupra siguranei staionrii la ancor);
s raporteze comandantului despre avizele de furtun recepionate precum i de schimbarea
brusc a condiiilor hidrometeorologice;
s sigure ca periodic s se execute ronduri pe nava de ctre personalul din subordine, din
cartul lui pentru urmrirea aplicrii msurilor de siguran;
pentru toate cazurile de sinistru (incendiu, gaze, gaura de ap) s dea semnalele de alarm pe
nav fr a atepta un ordin sau o aprobare special;
s conduc activitile echipajului pn la sosirea comandantului pe comand;
28

s execute ntocmai i la timp ordinele comandantului;


la sosirea comandantului pe puntea de comand pentru prima dat n timpul cartului, trebuie
s-i raporteze situaia i s-i dea toate celelalte informaii solicitate;
s interzic accesul pe puntea de comand a altor persoane dect cele care i au postul pe
comand sau care au aprobare in acest sens;
la terminarea cartului s completeze rubricile corespunztoare din Jurnalul de Bord dup care
s-l semneze.

4.4. Obligaia ofierului de cart de a-l


ntiina pe comandant
i de a-i solicita prezenta pe puntea de comand
dac se ntlnete sau se ateapt vizibilitate redus;
dac micarea celorlalte nave poate s produc ngrijorare;
dac primete un mesaj de primejdie prin orice mijloace de comunicaie;
dac se constat dificulti n meninerea drumului navei;
dac apare uscatul sau un reper sau nu apare n perioada normal;
dac se constat erori mari n poziia navei;
n caz de avarie a mainii principale, a instalaiei de guvernare sau a oricrui echipament de
navigaie;
s-l anune pe comandant n orice alt situaie cnd apar dubii n ceea ce privete interpretarea
condiiilor sau cnd trebuie s ntreprind o aciune pentru sigurana navei;
dac comandantul este n imposibilitate s vin pe comand, va fi anunat secundul; pn la
venirea unuia dintre cei doi, ofierul de cart va lua toate msurile pe care le consider
necesare, raportndu-le ulterior comandantului/secundului.
Ofierul de cart care la predarea serviciului de cart este n curs de a efectua o
manevr sau o alt aciune de evitare a unui pericol va amna momentul schimbrii pn la
terminarea manevrei/aciunii. De asemenea, amnarea predrii cartului se face i atunci
cnd considera c schimbul su nu este capabil s-i ndeplineasc eficient atribuiile de
serviciu, caz n care l va anuna pe comandant despre constatrile sale.
Pe puntea de comand, ofierului de cart i sunt interzise urmtoarele:
s prseasc postul;
s ntrerupe executarea activitilor ordonate sau s ncredineze unei alte persoane atribuii de
serviciu nainte de a fi schimbat i de a avea aprobarea comandantului;
s predea cartul ofierului care urmeaz s-l schimbe dac acesta este n incapabil s-i
ndeplineasc sarcinile de serviciu;
29

s stea n camera hrilor o perioad mai mare de timp dect este necesar pentru exercitarea
atribuiilor privind navigaia;
s ntrein discuii cu comandantul su ali membrii, pilotul, sau alte persoane n probleme
care nu privesc direct conducerea navei;
s doarm, s stea lungit, s bea alte buturi dect cele rcoritoare i s aib alte preocupri
dect cele legate de sarcinile de serviciu de cart;
s modifice drumul i viteza navei sau s schimbe locul de ancorare ordonat de ctre
comandant;
Ofierul de cart pe puntea de comand rspunde potrivit legii de toate msurile pe
care le ia / pe care nu le-a luat n exerciiul funciei sale n raport cu mprejurrile i
competena sa.
4.5 ATRIBUIILE TIMONIERULUI DE CART:

Este prima persoan care se subordoneaz ofierului de cart pe timpul cartului.


Organizarea pentru serviciul de cart al timonierilor se face de ctre cpitanul secund.
Timonierul rspunde de :
tinerea navei pe direcia ordonat de ctre ofierul de cart;
executarea corect i la timp a ordinelor date de ofierul de cart privind manevra i sigurana
navei;
pentru observarea vizual i auditiva a zonei indicat de ofierul de cart i pentru raportarea
celor observate;
pstrarea i manevrarea pavilioanelor i semnelor;
aprinderea i stingerea luminilor de navigaie i semnalizare, inclusiv verificare funcionarii
acestora;
executarea i meninerea cureniei in comanda de navigaie.
4.5.1 Atribuiile timonierului:
n ora cnd se afla la timon, manevreaz timona pentru meninerea navei pe drumul indicat
sau dac guvernarea se face pe pilot automat, supravegherea funcionrii acestuia;
s repete cu voce tare noul drum ordonat de ctre ofierul de cart i s manevreze nava pentru
aducerea n noul drum, iar n timpul giraiei s raporteze capul compas din 10 n 10 grade
pn la ajungerea pe drumui ordonat;
s raporteze imediat ofierului de cart atunci cnd nava nu guverneaz, cnd constat o
dereglare la compas, cnd meninerea drumului se face cu dificultate i s predea
timonierului de schimb postul de timona prin comunicare cu voce tare ofierului de cart Dg
30

i Dc.
Dac pe timona sunt doi timonieri, n or liber de la timon se execut veghe vizual i
auditiva a sectorului indicat de ctre ofierul de cart i i raporteaz acestuia constatrile.
Ei mai raporteaz i despre deplasarea i manevrelor navelor aflate n limita de
vizibilitate, dac a observat nave sau persoane n pericol sau materiale de salvare (brci,
colaci), epave sau alte obiecte pe mare, apariia unui far, a coastei sau a unui pericol de
navigaie, inclusiv fenomene hidrometeorologice care se produc;
s pstreze n ordine i s manevreze pavilionul naional, pavilioanele CIS i semnele de
navigaie (bule, conuri, biconuri, cilindrii );
la ordinul ofierului de cart s fac rondul de control pe nav, s anune personalul din cartul
urmtor i s duc la ndeplinire toate ordinele primite de la ofierul de cart;
trecerea de la guvernarea manual la cea automat se face numai cu aprobarea ofierului de
cart i n prezenta acestuia; el trebuie s cear aprobarea ofierului de cart ori de cte ori
trebuie s-i prseasc postul.

Lucrare de verificare 4

17. Ce atributiuni are echipajul minim de siguranta al navei ?


a-asigurarea pazei si siguranta navei atunci cand nava este in stationare,in rada sau in port, bazin, doc
etc.precum si a manevrelor;
b-asigurarea pazei si siguranta navei atunci cand nava este in marsi sau in stationare sub operatiuni de
incarcare;
c- asigurarea pazei si sigurantei navei atunci cand este in stationare.
d-atributiuni curente.
a
18. Ce atributiuni are echipajul minim de siguranta al navei ?
a-asigura conducerea in siguranta a navei, cand aceasta este in mars fara pilot la bord;

b-asigurarea conducerii in siguranta a navei atunci cand este in mars, asigurarea vitalitatii
si asigurarea exploatarii in siguranta a masinilor;
c-asigurarea vitalitatii navei si combaterea incendiului la bord.
d-atributiuni curente.
b
19. Care sunt drepturile si obligatiile echipajului unei nave maritime ?
a-drepturile si obligatriile prevazute in Constitutie, in legislatia aplicabila salariatilor iar in perioada cat sunt
ambarcati acelea specifice functiei pe care o ocupa;

b-drepturile si obligatriile prevazute in Constitutie, in legislatia aplicabila salariatilor iar in


perioada cat sunt ambarcati acelea specifice functiei pe care o ocupa cat si acelea stabilite
prin negocieri;
c-drepturile si obligatriile prevazute in Constitutie, in legislatia aplicabila salariatilor iar in
perioada cat sunt ambarcati acelea specifice functiei pe care o ocupa cat si acele impuse
de armatorul navei.
d-atributii prevazute in Regulamentul serviciului la bord.
a
20. Care sunt drepturile membrilor echipajului unei nave ?
31

a-sa exercite la bord functia la care ii da dreptul brevetul, certificatul sau meseria pe care o exercita la bord;
b-sa exercite la bord functia la care ii da dreptul brevetul, certificatul ,sa i se asigure cazare si hrana gratuita
in conditiile corespunzatoare functiei;
c-sa exercite la bord functia la care ii da dreptul brevetul, certificatul ,sa i se asigure cazare gratuita in
conditiile corespunzatoare functiei;
d-drepturile legale.
c
21. Care sunt drepturile membrilor echipajului unei nave ?
a-sa exercite la bord functia la care ii da dreptul brevetul, certificatul ,sa i se asigure cazare si hrana gratuita
in conditiile corespunzatoare functiei;
b-sa i se acorde hrana pe timpul cat este ambarcat, echipament de lucru si de protectie, antidot si posibilitatea
de odihna si recreere la bord pentru refacerea capacitatii de munca;

c-sa i se acorde hrana pe timpul cat este ambarcat, echipament de


lucru si de protectie, antidot si posibilitatea de odihna si recreere pentru
refacerea capacitatii de munca, intr-o unitate specializata.
d-drepturile legale.
b
22. Care sunt drepturile membrilor echipajului unei nave ?
a-sa i se asigure posibilitatea ridicarii permanente a nivelului de pregatire profesionala, asistenta medicala si
tratament medical la bordul navei si in porturile de escala;
b-sa i se deconteze cheltuielile de transport intre porturile romanesti si straine ;
c-sa I se acorde recuperarea timpului de munca prin repatriere la optiunea armatorului.
d-drepturile legale.
a

23. Care sunt obligatiile membrilor echipajului unei nave ?


a-sa posede si sa prezinte la sosirea la bord: carnetul de marinar, brevetul sau certificatul de capacitate,
certificatul international de vaccin, fisa individuala de protectia muncii si PSI :
b-sa posede si sa prezinte la sosirea la bord: carnetul de marinar avand inscrisa valabilitatea, brevetul sau
certificatul de capacitate, certificatul international de vaccin, fisa individuala de protectia muncii si PSI :
c-sa posede si sa prezinte la prima sosire la bord: carnetul de marinar avand inscrisa valabilitatea , avizul
medical si imbarcarea, brevetul sau certificatul de capacitate, certificatul international de vaccin, fisa
individuala de protectia muncii si PSI ;
d-sa execute lucrari la bord.
c
24. Care sunt obligatiile membrilor echipajului unei nave ?
a-sa se prezinte la bord la prima sosire pentru imbarcare la data si ora stabilita de armator, sa presteze munca
pentru care este incadrat si salarizat, sa respecte normele de convietuire si conduita in colectiv sa cunoasca
si sa respecte normele de igiena individuala si colectiva;

b-sa se prezinte la bord la prima sosire pentru imbarcare la data si


ora stabilita de armator, sa presteze munca pentru care este incadrat si
salarizat, sa respecte normele de convietuire si conduita in colectiv sa
32

cunoasca si sa respecte normele de igiena individuala si colectiva , si sa


apere proprietatea;
c-sa se prezinte la bord la prima sosire pentru imbarcare la data si ora stabilita de armator, sa presteze munca
pentru care este incadrat si salarizat, sa respecte normele de convietuire si conduita in colectiv sa cunoasca
si sa respecte normele de igiena individuala si colectiva , sa apere proprietatea si sa-si procure pe contul sau
linjeria individuala .
d-sa se incadreze in disciplina de la bordul navei.
c
25. Care sunt obligatiile membrilor echipajului unei nave ?
a-sa participe la manevrele navei si ale instalatiilor conform atributiunilor sale de serviciu sa mentina
bunastare de navigabilitate a navei;
b-sa participe la manevrele navei si ale instalatiilor conform atributiunilor sale de serviciu sa mentina
bunastare de navigabilitate a navei sa informeze pe comandant sau pe ofiterul de punte de cart;

c-sa participe la manevrele navei si ale instalatiilor conform


atributiunilor sale de serviciu, sa mentina bunastarea de navigabilitate a
navei, sa informeze pe comandant sau pe ofiterul de punte de cart /
garda despre orice avarie pe care o constata.
d-cele regulamentare.
c
26. Care sunt obligatiile membrilor echipajului unei nave ?
a-sa participe la manevrele navei si ale instalatiilor;

b-sa participe la orice actiune ordonata de comandantul navei, iar


in timpul cat se afla la bord in afara serviciului, sa fie apt si gata de a
interveni fara intarziere la toate situatiile de alarma;
c-sa participe la orice actiune ordonata de comandantul navei, iar in timpul cat se afla la bord in afara
serviciului, sa fie apt si gata de a interveni fara intarziere la toate situatiile de alarma, avand dreptul sa
beneficieze de compensatie.
d-cele regulamentare.
b
27. Ce obligatii au membrii echipajului navei ?
a-sa previna orice fapta ce ar atrage sanctionarea contraventionala a navei, sa nu-si depaseasca competentele
de serviciu stabilite si sa se supuna si sa dea concursul desfasurarii in bune conditii a controlului si
cercetarilor efectuate la bord de comandantul navei;
b-sa previna orice fapta ce ar atrage sanctionarea contraventionala a navei, sa nu-si depaseasca competentele
de serviciu stabilite si sa se supuna si sa dea concursul desfasurarii in bune conditii a controlului si
cercetarilor efectuate la bord de comandantul navei , sau de organele capitaniei portului;
c-sa previna orice fapta ce ar atrage sanctionarea contraventionala a navei, sa nu-si depaseasca competentele
de serviciu stabilite si sa se supuna si sa dea concursul desfasurarii in bune conditii a controlului si
cercetarilor efectuate la bord de comandantul navei , de organele capitaniei portului, sau de alte organe de
stat competente.
d-cele regulamentare.
c

33

28. Ce obligatii au membrii echipajului navei ?


a-sa informeze medicul de bord asupra oricaror imbolnaviri contractate in perioada de imbarcarepe nava, sa
nu plece de la bord la debarcare fara aprobarea comandantului, obtinuta prin seful sau direct, fara a preda
bunurile cabinei si materialele avute in gestiune;
b-sa informeze medicul de bord asupra oricaror imbolnaviri contractate in perioada de imbarcarepe nava, sa
nu plece de la bord la debarcare fara aprobarea comandantului (sau a inlocuitorului acestuia), obtinuta prin
seful sau direct, fara a preda bunurile cabinei si materialele avute in gestiune;
c-sa informeze medicul de bord asupra oricaror imbolnaviri contractate in perioada de imbarcarepe nava, sa
nu plece de la bord la debarcare fara aprobarea comandantului (sau a inlocuitorului acestuia), obtinuta prin
seful sau direct, fara a preda bunurile cabinei si materialele avute in gestiune si sa prezinte personalului de
garda la scara navei, pentru control.
d-cele regulamentare.
c
29. Cand se face inzestrarea navei cu masini, aparate, utilaje, instalatii ...?
a-tot timpul;
b-in timpul constructiei si in timpul cand nava este in serviciu;
c-cand apar cerinte legale si de conventie.
d-dupa nevoi.
b
30. Cand incepe dotarea navei cu materiale de inventar?
a-odata cu intrarea ei in serviciu;
b-la cererea echipajului prin comandantul navei;
c-cand apar cerinte pentru a asigura BSN.
d-la nevoie.
a
31. Cine aprovizioneaza nava cu materiale de consum , combustibil, apa ...?
a-comandantul navei in conformitate cu procedurile regulamentare legale;
b-armatorul, in conformitate cu procedurile reglementarilor legale in vigoare, in baza cererilor de
aprovizionare primite de la nava;
c-comandantul si armatorul, in conformitate cu procedurile reglementarilor legale in vigoare, in baza
cererilor de aprovizionare primite de la nava.
d-furnizorii.
b
32. Cine realizeaza inzestrarea navei cu masini, aparate, utilaje...?
a-armatorul navei;
b-comandantul cu sprijinul armatorului;
c-santierul naval respectiv ( constructor).
d-furnizorii.
c
33. Cine aproba si cum, dezafectarea si dezmembrarea unor mijloace tehnice de la bord, precum si debarcareaimbarcarea (unor materiale)?
a-armatorul in scris;
b-Registrul Naval prin Ordonanta;
c-armatorul, la instructiunile RNR.
d-Comandantul navei.
a
34. Care sunt stocurile de siguranta care trebuie asigurate la bordul navei?
a-cantitatile necesare functionarii timp de 7 zile a tuturor masinilor sau motoarele principale de propulsie la
viteza economica de mars, indiferent de zona de navigatie;

b-cantitatile necesare functionarii timp de 5 zile a tuturor masinilor


sau motoarele principale de propulsie la viteza economica de mars,
indiferent de zona de navigatie;
34

c-cantitatile necesare functionarii timp de 3 zile a tuturor masinilor sau motoarele principale de propulsie la
viteza economica de mars, indiferent de zona de navigatie.
d-stocurile apreciate de conducerea navei.
b
35. Care sunt stocurile de siguranta care trebuie asigurate la bordul navei?
a-functionarea timp de 20 de zile a motoarelor auxiliare cu puterea cea mai mare, din doatarea navei,
indiferent de zona de navigatie;

b-functionarea timp de 30 de zile a motoarelor auxiliare cu puterea


cea mai mare, din doatarea navei, indiferent de zona de navigatie;
c-functionarea timp de 10 de zile a motoarelor auxiliare cu puterea cea mai mare, din doatarea navei,
indiferent de zona de navigatie.
d-acelea stabilite de conducerea navei.
b
36. Care sunt stocurile de siguranta care trebuie asigurate la bordul navei?
a-apa potabila: apa de baut si pentru bucatarie necesara pe timp de 5 zile, pentru tot personalul imbarcat;
b-apa potabila: apa de baut si pentru bucatarie necesara pe timp de 10 zile, pentru tot personalul imbarcat;
c-apa potabila: apa de baut si pentru bucatarie necesara pe timp de 30 zile, pentru tot personalul imbarcat.
d-cantitatile stabilite de secundul navei.
c
37. Care sunt stocurile de siguranta care trebuie asigurate la bordul navei?
a-alimente: hrana pe timp de 3 zile pentru toate persoanele imbarcate;
b-alimente: hrana pe timp de 30 zile pentru toate persoanele imbarcate;
c-alimente: hrana pe timp de 15 zile pentru toate persoanele imbarcate.
d-stocurile stabilitede bucatar si aprobate de comandant.
b
38. Care este baza de calcul a cantitatilor care constituie stocul de siguranta?
a- normele regulamentare, prin instructiunile armatorului;
b- normele regulamentare, pentru fiecare tip de nava, prin instructiunile armatorului;
c- normele regulamentare, pentru fiecare tip de nava.
d-necesarul de consumla bord.
b
39. Cand si cum se inlocuieste stocul de siguranta de alimente?
a-la fiecare aprovizionare a navei,partial sau total dupa caz;
b-la expirarea termenului de garantie, partial sau total, dupa caz;
c-dupa consum, partial sau total, dupa caz.
d-la nevoie.
a
40. Cand se inlocuiesc materialele pirotehnice pentru nava si pentru ambarcatiunile de salvare precum si
alimentele si medicamentele din dotarea ambarcatiunilor de salvare ?
a-la expirarea termenului de garantie, stabilit de producator, chiar daca nu au fost folosite;
b-daca au fost folosite;
c-inaintea expirarii termenului de garantie pentru ca nava sa nu fie in mars la data expirarii.
d-dupa utilizare.
a
41. Care este principiul de baza, care se aplica la bordul navei, in scopul mentinerii evidentei clare asupra
mijloacelor materiale ale navei ?
a-principiul conservarii si manuirii bunurilor;

b-principiul ca fiecare material sau bun sa fie dat in primire unuia


dintre membrii echipajului, care sa raspunda de gestionarea lor;
35

c-principiul gestiunii colective si individuale.


d-evidenta contabila.
b
42. In fata cui raspund persoanele din echipaj care au atributiuni de gestionar ?
a- comandantului si a serviciului de resort al armatorului;
b- comandantului si a serviciului de resort al navlositorului;
c- comandantului si a serviciului de resort al berbotistului.
d-in fata legii.
b
43. Pentru ce raspunde persoana din echipaj care are atributiuni de gestionar ?
a-pastrarea si gestionarea materialelor si bunurilor si tinerea evidentei scriptice;
b-pastrarea si conservarea materialelor si bunurilor si tinerea evidentei scriptice;
c-intretinerea si conservarea materialelor si bunurilor si tinerea evidentei scriptice.
d-pentru faptele proprii.
a
44. Cum si cui se repartizeaza mijloacele materiale cu care este dotata nava?
a-persoanelor din echipaj cu atributiuni la bord;
b-persoanelor din echipaj cu atributiuni de manuitori la bord;

c-pe baza de semnatura personal amembrilor de echipaj care au atributiuni de manuitori la


bord.
d-persoanelor ambarcate la bordul navei.
c
45. Cine raspunde potrivit legii, disciplinar, material, civil sau penal, dupa caz, pentru pagubele aduse
patrimoniului navei, din vina si in legatura cu activitatea sa ?
a-orice persoana imbarcata la bordul navei;
b-Comandantul navei si sefii de servicii;
c-gestionarii si manuitorii de gestiune.
d-tot personalul.
a
46. Cine are obligatia de a instrui personalul din subordine si sa-i acorde asistenta pentru asigurarea unei
exploatari corecte , cu respectarea normelor de PM, a mijloacelor tehnice de la bordul navei ?
a-comandantul navei si sefii de servicii;
b-sefii de servicii;
c-comandantul navei, seful mecanic si capitanul secund.
d-centrul de perfectionare.
b
47. In conformitate cu ce se fac: reviziile, testarile si reparatiile navei,instalatiilor si echipamentelor de la bord?
a-cu instruciunile serviciului de specialitate al armatorului si cu prevederile actelor normative in vigoare;
b-cu instructiunile armatorului si cartea tehnica a instalatiei;
c-cu prevederile actelor normative in vigoare si instructiunile aferente.
d-cu normele in vigoare.
a

66. Cum este impartit personalul navigant ambarcat,inclusiv Comandantul, pe locuri de


munca?
a-de punte, de masini, de telecomunicatii, tehnologic;
b-de punte, de masini, de telecomunicatii, tehnologic, administratie si auxiliar ;
c-de punte, de masini, de telecomunicatii,administratie si auxiliar, medico sanitar;
d-de punte, de masini, de telecomunicatii, tehnologic, administratie si auxiliar si de pescuit.
c
67. Cum este impartit echipajul navei din punct de vedere al ierarhiei ?
a-comandant, navigatori cu brevete, personal cu certificat de capacitate, alti membrii de echipaj;
b-comandant, navigatori cu brevete,navigatori cu certificat de capacitate, alti membrii de echipaj;
c-comandant,ofiteri, personal cu certificat de capacitate, alti membrii de echipaj;

36

d-comandant,brevetati, personal cu certificat de capacitate, alti


membrii de echipaj.
b
68. Care sunt persoanele care au atributii de conducere la bordul navei maritime ?
a-comandantul navei, sefii de servicii,seful echipei de cart, seful stabilit prin rolurile de echipaj,seful numit
termporar pentru conducerea unei activitati descurta durata ;

b-comandantul navei, sefii de servicii, seful stabilit prin rolurile de echipaj, seful numit
termporar pentru conducerea unei activitati descurta durata ;
c-comandantul navei, sefii de servicii,seful echipei de cart (garda), seful stabilit prin rolurile de echipaj, seful
numit termporar pentru conducerea unei activitati descurta durata ;
d- sefii de servicii,seful echipei de cart, seful stabilit prin rolurile de echipaj, seful numit termporar pentru
conducerea unei activitati descurta durata ;
c
69. Cui ii incredinteaza armatorul nava si comanda acesteia, pentru realizarea misiunii ?
a-comandantului ;
b-comandantului si sefului mecanic;
c-comandantului si echipajului;
d-echipajului navei.
a
70. Cum procedeaza subalternul daca executarea ordinului dat de comandant (sef) poate duce la o situatie de
pericol sau neajuns grav pentru nava , echipaj, pasageri, sau incarcatura ?
a-nu executa ordinul;
b-atrage atentia sefului care l-a dat, asupra consecintelor;
c-atrage atentia sefului care l-a dat, asupra consecintelor si nu executa ordinul;
d-raporteaza superiorilor.
b
71. Consiliul de bord este :
a-organ de decizie;
b-organ consultativ pe langa comandantul navei;
c-organ informativ pe langa comandantul navei;
d-organ de lucru al comandantului.
b
72. Consiliul de bord se intruneste :
a-in imprejurari extraordinare;
b-conform programului aprobat ;
c-la cererea a 2/3 din membrii sai;
d-odata pe voiaj.
a
115. Cu cate minute inainte, trebuie anuntat, personalul navigant care urmeaza a intra in serviciu, in carturile
08.00-12.00 si 12.00-16.00?
a-cu 30 minute;
b-cu 40 minute;
c-cu 15 minute;
d-cu 50 minute.
b
116. Ce I se interzice personalului de cart pe puntea de comanda ?
a-sa paraseasca postul, sa intretina discutii cu comandantul, sa doarma;
b-sa paraseasca postul, sa intretina discutii cu comandantul in probleme care nu privesc conducerea navei, sa
doarma;
c-sa paraseasca postul, sa intretina discutii cu comandantul, cu ceilalti membrii ai echipei de cart , sa doarma;

37

d-sa paraseasca postul, sa intretina discutii cu comandantul , cu ceilalti membrii ai echipei de cart, cu pilotul
sau cu orice alte persoane aflate pe puntea de comanda, in probleme care nu privesc direct conducerea
navei, sa doarma.
d
117. Cui se subordoneaza ofiterul de cart pe puntea de comanda, pe cine reprezinta el si pe cine are in subordine
si conduce?
a-se subordoneaza comandantului;reprezinta armatorul; echipa de cart;
b-se subordoneaza si reprezinta comandantul navei; are in subordine si conduce tot personalul aflat in
serviciu de cart pe nava;
c-se subordoneaza si reprezinta comandantul navei; are in subordine si conduce tot personalul aflat in
serviciu de cart pe nava, cu exceptia RTG de cart;
d-se subordoneaza si reprezinta comandantul navei; are in subordine si conduce tot personalul aflat in
serviciu de cart, cu exceptia RTG de cart.
c
118. Pana cand poarta ofiterul de cart , raspunderea pentru conducerea in siguranta a navei, in navigatie?
a-pana la venirea comandantului pe comanda;
b-pana ce comandantul s-a documentat saupra situatiei;
c-pana in momentul in care comandantul, l-a instiintat, sau a dat direct comenzi la carma si masina;
d-pana cand comandantul a primit toate informatiile in legatura cu situatia navei.
c
119. Cand responsabilitatea pentru conducerea navei in navigatie, revine ofiterului de cart ?
a-cand a fost instiintat de comandant ca ii preda responsabilitatea;
b-cand comandantul a parasit timonieria si aintract in camera hartilor;
c-cand ofiterul de cart afost pus insituatia de a transmite ordine;
d-cand comandantul I-a cerut ofiterului de cart sa indeplineasca o sarcina legata de siguranta navigatiei.
a
120. Ce trebuie sa cunoasca ofiterul de cart ?
a-distanta de stopare la diferite regimuri de viteza;
b-caracteristicile de manevra ale navei inclusiv distanta de stopare la diferite regimuri de viteza;
c-raza de giratie si timpul de stopare al navei;
d-timpul de inertie a navei si raturnarea masinii.
b

121. Ce trebuie sa cunoasca ofiterul de cart care urmeaza sa ia in primire cartul pe puntea de comanda ?
a-instructiunile speciale ale comandantului, privitoare la defasurarea navigatiei, curentii de maree si erorile
compasului giro si magnetic;
b-instructiunile speciale ale comandantului, privitoare la defasurarea navigatiei, curentii de maree si erorile
compasului giro si magnetic, identificarea reperelor de navigatie;

c-instructiunile

speciale

ale

comandantului,

privitoare

la

defasurarea navigatiei, curentii de maree si erorile compasului giro si


magnetic, identificarea reperelor de navigatie , prezenta si manevrele
navelor care se vad si care se stie ca sunt in vecinatatea navei proprii;
d-instructiunile speciale ale comandantului, privitoare la defasurarea navigatiei, curentii de maree si erorile
compasului giro si magnetic, identificarea reperelor de navigatie , prezenta si manevrele navelor care se vad
si care se stie ca sunt in vecinatatea navei proprii si inclinarea navei.
c
122. Ce trebuie sa cunoasca ofiterul de cart care urmeaza sa ia in primire cartul pe puntea de comanda ?
38

a-instructiunile speciale ale comandantului, privitoare la defasurarea navigatiei, curentii de maree si erorile
compasului giro si magnetic, identificarea reperelor de navigatie , prezenta si manevrele navelor care se vad
si care se stie ca sunt in vecinatatea navei proprii;
b-instructiunile speciale ale comandantului, privitoare la defasurarea navigatiei, curentii de maree si erorile
compasului giro si magnetic;
c-instructiunile speciale ale comandantului, privitoare la defasurarea navigatiei, curentii de maree si erorile
compasului giro si magnetic, identificarea reperelor de navigatie;

d-instructiunile

speciale

ale

comandantului,

privitoare

la

defasurarea navigatiei, curentii de maree si erorile compasului giro si


magnetic, identificarea reperelor de navigatie , prezenta si manevrele
navelor care se vad si care se stie ca sunt in vecinatatea navei proprii si
inclinarea navei.
a
123. Ce trebuie sa cunoasca ofiterul de cart care urmeaza sa ia in primire cartul pe puntea de comanda ?
a-instructiunile speciale ale comandantului, privitoare la defasurarea navigatiei, curentii de maree si erorile
compasului giro si magnetic
b-instructiunile speciale ale comandantului, privitoare la defasurarea navigatiei, curentii de maree si erorile
compasului giro si magnetic, identificarea reperelor de navigatie , prezenta si manevrele navelor care se vad
si care se stie ca sunt in vecinatatea navei proprii;
c-instructiunile speciale ale comandantului, privitoare la defasurarea navigatiei, curentii de maree si erorile
compasului giro si magnetic, identificarea reperelor de navigatie , prezenta si manevrele navelor care se vad
si care se stie ca sunt in vecinatatea navei proprii si inclinarea navei
d-instructiunile speciale ale comandantului, privitoare la defasurarea navigatiei, curentii de maree si erorile
compasului giro si magnetic, identificarea reperelor de navigatie.
b
124. Ce trebuie sa cunoasca ofiterul de cart care urmeaza sa ia in primire cartul pe puntea de comanda ?
a-instructiunile speciale ale comandantului, privitoare la defasurarea navigatiei, curentii de maree si erorile
compasului giro si magnetic, identificarea reperelor de navigatie.
b -instructiunile speciale ale comandantului, privitoare la defasurarea navigatiei, curentii de maree si erorile
compasului giro si magnetic
c-instructiunile speciale ale comandantului, privitoare la defasurarea navigatiei, curentii de maree si erorile
compasului giro si magnetic, identificarea reperelor de navigatie , prezenta si manevrele navelor care se vad
si care se stie ca sunt in vecinatatea navei proprii si inclinarea navei
d-instructiunile speciale ale comandantului, privitoare la defasurarea navigatiei, curentii de maree si erorile
compasului giro si magnetic, identificarea reperelor de navigatie , prezenta si manevrele navelor care se vad
si care se stie ca sunt in vecinatatea navei proprii;
d

125. Ce are la dispozitie ofiterulo de cart, pe puntea de comanda, in timpul executarii


serviciului?
a-instalatia de chemare a echipajului, instalatia de guvernare, si cheia de alarmare radio;
b-instalatia de chemare a echipajului, instalatia de comunicare prin radiotelefon, instalatia principala de
propulsie;
c-instalatia de alarmare a echipajului, instalatia de guvernare, si cheia de alarmare radio, instalatia si
mijloacele de semnalizare optice si sonore;
d-toate instalatiile si materialele pirotehnice de semnalizare.
c

126. Ce raspunderi are ofiterul de cart , in timpul serviciului, pe puntea de comanda ?


a-sa asigure mentinerea veghei vizuale si auditive eficiente in orice moment, sa dea persoanlului de cart din
subordine toate instructiunile necesare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart sigur;
39

b-sa asigure meitinerea veghei vizuale si auditive eficiente in orice moment, sa dea persoanlului de cart din
subordine toate instructiunile necesare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart sigur , sa
verifice drumul;
c-sa asigure mentinerea veghei vizuale si auditive eficiente in orice moment, sa dea persoanlului de cart din
subordine toate instructiunile necesare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart sigur sa
ia masuri din timp si hotarate pentru executarea manevrei de evitare a abordajelor si sa mentina nava pe
drum;

d-sa asigure menitinerea veghei vizuale si auditive eficiente in orice


moment, sa dea persoanlului de cart din subordine toate instructiunile
necesare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart
sigur.
c
127. Ce raspunderi are ofiterul de cart , in timpul serviciului, pe puntea de comanda ?
a-sa asigure mentinerea veghei vizuale si auditive eficiente in orice moment, sa dea persoanlului de cart din
subordine toate instructiunile necesare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart sigur;
b-sa asigure mentinerea veghei vizuale si auditive eficiente in orice moment, sa dea persoanlului de cart din
subordine toate instructiunile necesare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart sigur , sa
verifice drumul;
c-sa asigure mentinerea veghei vizuale si auditive eficiente in orice moment, sa dea persoanlului de cart din
subordine toate instructiunile necesare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart sigur, sa
determine deviatia compasului etalon, sa verifice drumul, sa mentina nava pe drum;
d-sa asigure menitinerea veghei vizuale si auditive eficiente in orice moment, sa dea persoanlului de cart din
subordine toate instructiunile necesare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart sigur.
c
128. Ce raspunderi are ofiterul de cart , in timpul serviciului, pe puntea de comanda ?
a-sa asigure mentinerea veghei vizuale si auditive eficiente in orice moment, sa dea persoanlului de cart din
subordine toate instructiunile necesare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart sigur;
b-sa asigure mentinerea veghei vizuale si auditive eficiente in orice moment, sa dea persoanlului de cart din
subordine toate instructiunile necesare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart sigur, sa
determine deviatia compasului etalon, sa verifice drumul, sa mentina nava pe drum;
c-sa asigure mentinerea veghei vizuale si auditive eficiente in orice moment, sa dea persoanlului de cart din
subordine toate instructiunile necesare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart sigur , sa
verifice drumul;
d-sa asigure menitinerea veghei vizuale si auditive eficiente in orice moment, sa dea persoanlului de cart din
subordine toate instructiunile necesare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart sigur.
b
129. Ce masuri trebuie sa ia ofiterul de cart in conditii de vizibilitate redusa ?
a-sa reduca viteza navei, sa se conformeze RIPAM, sa dispuna aprinderea luminilor;
b-sa reduca viteza navei, sa se conformeze RIPAM, sa aprinda luminile,sa puna in functiune si sa foloseasca
radarul si radiotelefonul ;
c-sa reduca viteza navei, sa se conformeze RIPAM, sa dispuna aprinderea luminilor,sa puna in functiune si sa
foloseasca radarul si sa-l anunte pe comandant ;
d-sa reduca viteza navei, sa se conformeze RIPAM, sa aprinda luminile,sa puna in functiune si sa foloseasca
radarul, radiotelefonul si sa impuna liniste in toate compartimentele.
c
130. Cum procedeaza ofiterul de cart la receptionarea unui mesaj de primejdie, urgenta sau securitate?
a-inscrie datele primite pe harta si in jurnalul de bord;
b-inscrie datele primite pe harta si in jurnalul de bord , il instiinteaza pe comandant si procedeaza in
continuare conform ordinelor acestuia;
c-il informeaza pe comandant;
d-trimite mesajele si celorlalti ofiteri inclusiv comandantului.
b
40

131. Ce atributii are ofiterul de cart pe puntea de comanda, atunci cand nava este in stationare la ancora ?
a-sa asigure mentinerea unei veghe auditive eficiente, in orice moment, sa dea personalului de cart toate
instructiunile corespunzatoare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart sigur, sa
determine punctul navei,daca ancora grapeaza sa-l informeze imediat pe comandant si sa ia toate masurile
necesare cerute de situatie;
b-sa asigure mentinerea unei veghe vizuale si auditive eficiente, in orice moment, sa dea personalului de cart
toate instructiunile corespunzatoare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart sigur, sa
determine punctul navei, dupa momentul terminarii manevrei,daca ancora grapeaza sa-l informeze imediat
pe comandant si sa ia toate masurile necesare cerute de situatie;

c-sa asigure mentinerea unei veghe vizuale eficiente, sa dea


personalului de cart toate instructiunile corespunzatoare si informatiile
care asigura executarea unui serviciu de cart sigur, sa determine punctul
navei, dupamomentul terminarii manevrei,daca ancora grapeaza sa-l
informeze imediat pe comandant si sa ia toate masurile necesare cerute
de situatie;
d-sa asigure mentinerea unei veghe auditive eficiente, in orice moment, sa dea personalului de cart toate
instructiunile corespunzatoare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart sigur,daca ancora
grapeaza sa-l informeze imediat pe comandant si sa ia toate masurile necesare cerute de situatie.
b
132. Ce atributii are ofiterul de cart pe puntea de comanda, atunci cand nava este in stationare la ancora ?
a-sa asigure mentinerea unei veghe, in orice moment, sa dea personalului de cart toate instructiunile
corespunzatoare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart sigur, sa determine punctul
navei,daca ancora grapeaza sa-l informeze imediat pe comandant si sa ia toate masurile necesare cerute de
situatie si sa-l cheme pe secund in caz de urgenta;
b-sa asigure mentinerea unei veghe vizuale si auditive eficiente, in orice moment, sa dea personalului de cart
toate instructiunile corespunzatoare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart sigur, sa
determine punctul navei, dupa momentul terminarii manevrei,daca ancora grapeaza sa ia toate masurile
necesare cerute de situatie;
c-sa execute veghe auditiva continua la radiotelefon pe canalul international de primejdie si

apel , sa efectuieze teste de functionare a echipamentului de


navigatie , sa urmareasca manevrele navelor din vecinatate vizual sau cu
radarul;
d-sa asigure mentinerea unei veghe auditive eficiente, in orice moment, sa dea personalului de cart toate
instructiunile corespunzatoare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart sigur,daca ancora
grapeaza sa-l informeze imediat pe comandant si sa ia toate masurile necesare cerute de situatie.
c
133. Ce atributii are ofiterul de cart pe puntea de comanda, atunci cand nava este in stationare la ancora ?
a-sa asigure mentinerea unei veghe vizuale si auditive eficiente, in orice moment, sa dea personalului de cart
toate instructiunile corespunzatoare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart sigur, sa
determine punctul navei, dupa momentul terminarii manevrei,daca ancora grapeaza sa ia toate masurile
necesare cerute de situatie;
41

b-daca vizibilitatea se inrautateste sa ia masuri de prevenire a unui accident de navigatie, printre care: sa se
conformeze regulilor corespunzatoare din RIPAM, sa dispuna aprinderea luminilor de ancora, sa puna in
functiune si sa foloseasca radarul, sa asigure veghe suplimentara, sa impuna liniste deplina la bord si sa-l
anunte pe comandant;
c-daca vizibilitatea se inrautateste sa ia masuri de prevenire a unui accident de navigatie, printre care: sa se
conformeze regulilor corespunzatoare din RIPAM, sa aprinda luminile de ancora, sa puna in functiune si sa
foloseasca radarul, sa asigure veghe suplimentara, sa impuna liniste deplina la bord si sa-l anunte pe
comandant;
d-daca vizibilitatea se inrautateste sa se conformeze regulilor corespunzatoare din RIPAM, sa aprinda
luminile de ancora, sa puna in functiune si sa foloseasca radarul, sa asigure veghe suplimentara, sa impuna
liniste deplina la bord.
b

134. Ce atributii are ofiterul de cart pe puntea de comanda, atunci cand nava este in stationare la ancora ?
a-sa ia toate precautiunile posibile pentru protejarea mediului marin de poluare, sa urmareasca si sa
inregistreze din ora in ora valorile elementelor meteorologice, sa asigure ca periodic sa fie executate
ronduri de control pe nava de catre personalul din subordine din cartul sau , in toate cazurile de sinistru sa
dea semnalele de alarma pe nava fara a astepta un ordin sau o aprobare speciala pentru aceasta;
b-daca vizibilitatea se inrautateste sa se conformeze regulilor corespunzatoare din RIPAM, sa aprinda
luminile de ancora, sa puna in functiune si sa foloseasca radarul, sa asigure veghe suplimentara, sa impuna
liniste deplina la bord.

c-sa asigure mentinerea unei veghe, in orice moment, sa dea


personalului de cart toate instructiunile corespunzatoare si informatiile
care asigura executarea unui serviciu de cart sigur, sa determine punctul
navei, dupa momentul terminarii manevrei,daca ancora grapeaza sa ia
toate masurile necesare cerute de situatie;
d-sa ia toate precautiunile posibile pentru protejarea mediului marin de poluare, sa urmareasca si sa
inregistreze cel putin odata pe cart valorile elementelor meteorologice, sa asigure ca periodic sa fie
executate ronduri de control pe nava de catre personalul din subordine din cartul sau , in toate cazurile de
sinistru sa dea semnalele de alarma pe nava fara a astepta un ordin sau o aprobare speciala pentru aceasta.
a
135. Ce atributii are ofiterul de cart pe puntea de comanda, atunci cand nava este in stationare la ancora ?
a-sa asigure mentinerea unei veghe vizuale eficiente, in orice moment, sa dea personalului de cart toate
instructiunile corespunzatoare si informatiile care asigura executarea unui serviciu de cart sigur, sa
determine punctul navei,daca ancora grapeaza sa ia toate masurile necesare cerute de situatie;
b-sa execute ordinele comandantului, la sosirea comandantului pentru prima data pe comanda, in timpul
cartului respectiv, sa-i raporteze situatia si sa-i dea toate informatiile solicitate, sa interzica accesul pe
puntea de comanda al altor persoane, la terminarea serviciului de cart sa completeze rublicile
corespunzatoare cartului sau din jurnalul de bord si sa-l semneze;

c-sa ia toate precautiunile posibile pentru protejarea mediului


marin de poluare, sa urmareasca si sa inregistreze cel putin odata pe cart
valorile elementelor meteorologice, sa asigure ca periodic sa fie executate
ronduri de control pe nava de catre personalul din subordine din cartul

42

sau , in toate cazurile de sinistru sa dea semnalele de alarma pe nava


fara a astepta un ordin sau o aprobare speciala pentru aceasta;
d-daca vizibilitatea se inrautateste sa ia masuri de prevenire a unui accident de navigatie, printre care: sa se
conformeze regulilor corespunzatoare din RIPAM, sa aprinda luminile de ancora, sa puna in functiune si sa
foloseasca radarul, sa asigure veghe suplimentara, sa impuna liniste deplina la bord si sa-l anunte pe
comandant;
b
136. In ce situatii ofiterul de cart este obligat sa-l instiinteze pe comandant si sa-i solicite sa vina pe puntea de
comanda ?
a-daca se intalneste sau se asteapta vizibilitate redusa, daca miscarile celorlalte nave sau conditiile in care se
desfasoara traficul maritim produce ingrijorare, daca primeste un mesaj de primejdie, de necesitate, de
securitate, daca se constata dificultati in mentinerea drumului navei,atunci cand nu se vede uscatul , daca un
navigator in timpul cartului manifesta rau de mare;
b-daca in mod neasteptat se vede uscatul sau un reper, daca a constatat erori mari in determinarea punctului
navei, in caz de avarie la motorul principal, a instalatiei de guvernare, la schimbarea brusca a conditiilor
hidrometeorologice, daca nava intalneste vreun pericol de navigatie, in momentul ajungerii la locul sau ora
indicata de comandant prin consemn inscris pe harta sau in registru, la schimbarile de drum;

c-daca se intalneste sau se asteapta vizibilitate redusa, daca


miscarile celorlalte nave sau conditiile

in care se desfasoara traficul

maritim produce ingrijorare, daca primeste un mesaj de primejdie, de


necesitate, de securitate, daca se constata dificultati in mentinerea
drumului navei,atunci cand nu se vede uscatul;
d- cand se vede uscatul sau un reper, daca a constatat erori in determinarea punctului navei, in caz de avarie
la motorul principal, a instalatiei de guvernare, la schimbarea brusca a conditiilor hidrometeorologice, daca
nava intalneste vreun pericol de navigatie, in momentul ajungerii la locul sau ora indicata de comandant
prin consemn inscris pe harta sau in registru
c

137. In ce situatii ofiterul de cart este obligat sa-l instiinteze pe comandant si sa-i solicite sa vina pe puntea de
comanda ?
a-daca se intalneste sau se asteapta vizibilitate redusa, daca miscarile celorlalte nave sau conditiile in care se
desfasoara traficul maritim produce ingrijorare, daca primeste un mesaj de primejdie, de necesitate, de
securitate, daca se constata dificultati in mentinerea drumului navei,atunci cand nu se vede uscatul, cand
unui membru din echipa de cart manifesta rau de mare;
b-daca se intalneste sau se asteapta vizibilitate redusa, daca miscarile celorlalte nave sau conditiile in care se
desfasoara traficul maritim produce ingrijorare, daca primeste un mesaj de primejdie, de necesitate, de
securitate, daca se constata dificultati in mentinerea drumului navei,atunci cand nu se vede uscatul, cand
apar nave in prova, sau la travers in td.;
c-daca in mod neasteptat se vede uscatul sau un reper, daca a constatat erori mari in determinarea punctului
navei, in caz de avarie la motorul principal, a instalatiei de guvernare, la schimbarea brusca a conditiilor
hidrometeorologice, daca nava intalneste vreun pericol de navigatie, in momentul ajungerii la locul sau ora
indicata de comandant prin consemn inscris pe harta sau in registru

d-cand

se vede uscatul sau un reper, daca a constatat erori

in

determinarea punctului navei, in caz de avarie la motorul principal, a

43

instalatiei

de

guvernare,

la

schimbarea

brusca

conditiilor

hidrometeorologice, daca nava intalneste vreun pericol de navigatie, in


momentul ajungerii la locul sau ora indicata de comandant prin consemn
inscris pe harta sau in registru.
c
138. Ce ii este interzis ofiterului de cart pe puntea de comanda ?
a-sa paraseasca postul sau, sa predea cartul ofiterului care urmeaza sa-l schimbedaca constata ca acesta nu
este capabil sa-si indeplineasca eficient sarcinile de serviciu, sa stea in camera hartilor o perioada de timp
mai mare decat este strict necesar, sa intretina discutii cu comandantul, cu ceilalti membrii ai echipei de
cart, cu pilotul, in probleme care nu privesc direct conducerea navei;
b-sa doarma, sa stea lungit, sa citeasca, sa manance,sa bea alte bauturi decat cele racoritoare nealcoolice, sa
aiba alte preocupari in afara celor legate direct de executarea serviciului de cart, sa faca rondul pe nava;
c-sa modifice drumul si viteza navei, sau sa schimbe locul ancorarii ordonat de comandant, cu exceptia
cazurilor de evitare a abordajelorsau a altor situatii de pericol pentru nava, sa permita calorlalti membrii ai
echipei de cart sa aiba alte preocupari in afara celor legate direct de executarea serviciului de cart , sa
remedieze defectiuni aparute la alidada;

d-sa paraseasca postul sau, sa stea in camera hartilor o perioada


de timp mai mare decat este strict necesar, sa intretina discutii cu
comandantul, cu ceilalti membrii ai echipei de cart, cu pilotul, in
probleme in orice problema.
a
139. Ce ii este interzis ofiterului de cart pe puntea de comanda ?
a-sa paraseasca postul sau, sa predea cartul ofiterului care urmeaza sa-l schimbedaca constata ca acesta nu
este capabil sa-si indeplineasca eficient sarcinile de serviciu, sa faca veghe vizuala inapoia traversului, sa
stea in camera hartilor o perioada de timp mai mare decat este strict necesar, sa intretina discutii cu
comandantul, cu ceilalti membrii ai echipei de cart, cu pilotul, in probleme care nu privesc direct
conducerea navei;
b-sa doarma, sa stea lungit, sa citeasca, sa manance,sa bea alte bauturi decat cele racoritoare nealcoolice, sa
aiba alte preocupari in afara celor legate direct deexecutarea serviciului de cart;

c-sa modifice drumul si viteza navei, sau sa schimbe locul ancorarii


ordonat de comandant, cu exceptia cazurilor de evitare a abordajelorsau a
altor situatii de pericol pentru nava, sa permita calorlalti membrii ai
echipei de cartsa aiba alte preocupari in afara celor

legate direct de

executarea serviciului de cart sa schimbe harta de navigatie;


d-sa doarma, sa stea lungit, sa citeasca, sa manance,sa bea alte bauturi decat cele racoritoare nealcoolice, sa
aiba orice preocupari chiar si in afara celor legate direct deexecutarea serviciului de cart.
b

44

140. Ce ii este interzis ofiterului de cart pe puntea de comanda ?


a-sa paraseasca postul sau, sa predea cartul ofiterului care urmeaza sa-l schimbedaca constata ca acesta nu
este capabil sa-si indeplineasca eficient sarcinile de serviciu, sa stea in camera hartilor o perioada de timp
mai mare decat este strict necesar, sa intretina discutii cu comandantul, cu ceilalti membrii ai echipei de
cart, cu pilotul, in probleme care nu privesc direct conducerea navei;
b-sa doarma, sa stea lungit, sa citeasca, sa manance,sa bea alte bauturi decat cele racoritoare nealcoolice, sa
aiba alte preocupari in afara celor legate direct deexecutarea serviciului de cart;
c-sa modifice drumul si viteza navei, sau sa schimbe locul ancorarii ordonat de comandant, cu exceptia
cazurilor de evitare a abordajelorsau a altor situatii de pericol pentru nava, sa permita calorlalti membrii ai
echipei de cartsa aiba alte preocupariin afara celor legate direct de executarea serviciului de cart;
c-sa modifice drumul si viteza navei, sau sa schimbe locul ancorarii ordonat de comandant inclusiv in cazuri
de exceptiea avand drept scop evitarea abordajelor sau a altor situatii de pericol pentru nava, sa permita
calorlalti membrii ai echipei de cartsa aiba alte preocupariin afara celor legate direct de executarea
serviciului de cart.
c
141. Care sunt raspunderile timonierului de cart ?
a-tinerea carmei dupa compas, executarea corecta si la timp a ordinelor , observarea continua vizuala si
auditiva , aprinderea si stingerea luminilor si verificarea functionarii luminilor de navigatie si semnalizare,
executarea si mentinerea curateniei;
b-tinerea carmei dupa compas, executarea corecta si la timp a ordinelor , observarea continua vizuala si
auditiva , pastrarea si manevrarea pavilioanelor si semnelor, aprinderea si stingerea luminilor si verificarea
functionarii luminilor de navigatie si semnalizare, executarea si mentinerea curateniei
c-tinerea carmei dupa compas, executarea corecta si la timp a ordinelor , observarea continua vizuala si
auditiva , pastrarea si manevrarea pavilioanelor si semnelor, verificarea functionarii luminilor de navigatie
si semnalizare;

d- executarea corecta si la timp a ordinelor , observarea continua


vizuala si auditiva , pastrarea si manevrarea pavilioanelor si semnelor,
aprinderea si stingerea luminilor si verificarea functionarii luminilor de
navigatie si semnalizare, executarea si mentinerea curateniei.
b
142. Care sunt atributiile timonierului de cart, cand se afla la timona?
a-sa manevreze timona, sa repete cu voce tare noul drum ordonat de ofiterul de cart, sa raporteze capul la
compas din 10 in 10 grade , sa raporteze cand nava nu mai guverneaza , cand constata o dereglare la
compas, timona, axiometru, cand mentinerea drumului ordonat se face cu dificultate, sa predea timonierului
de schimb postul la timona in prezenta ofiterului;
b-sa manevreze timona, sa repete cu voce tare noul drum ordonat de ofiterul de cart, sa raporteze capul la
compas din 10 in 10 grade , sa raporteze cand nava nu mai guverneaza , cand constata o dereglare la
compas, timona, axiometyru, cand mentinerea drumului ordonat se face cu dificultate, sa predea
timonierului de schimb postul la timona;
c-sa manevreze timona, sa raporteze capul la compas din 10 in 10 grade , sa raporteze cand nava nu mai
guverneaza , cand constata o dereglare la compas, timona, axiometru, cand mentinerea drumului ordonat se
face cu dificultate, sa predea timonierului de schimb postul la timona in prezenta ofiterului;

a-sa manevreze timona, sa repete cu voce tare noul drum ordonat


de ofiterul de cart, sa raporteze capul la compas, sa raporteze cand nava
nu mai guverneaza , cand constata o dereglare la compas, timona,

45

axiometru, cand mentinerea drumului ordonat se face cu dificultate, sa


predea timonierului de schimb postul la timona in prezenta ofiterului;
a
143. Care sunt atributiile timonierului de cart, cand se afla in ora liberea de la timona ?
a-sa execute veghe, sa observe aparitia unor faruri, fenomene hidrometeorologice, sa pastreze ordine,sa
execute rondul de control la ordinul ofiterului de cart, sa anunte personalul din cartul urmator;
b-sa execute veghe, sa observe aparitia unor faruri, fenomene hidrometeorologice, sa pastreze ordine, sa
aprinda si sa stinga luminile de navigatie,sa execute rondul de control la ordinul ofiterului de cart;
c-sa execute veghe, sa observe aparitia unor faruri, fenomene hidrometeorologice, sa pastreze ordine, sa
aprinda si sa stinga luminile de navigatie,sa execute rondul de control la ordinul ofiterului de cart, sa anunte
personalul din cartul urmator;

d- sa observe aparitia unor faruri, fenomene hidrometeorologice, sa


pastreze ordine, sa aprinda si sa stinga luminile de navigatie,sa execute
rondul de control la ordinul ofiterului de cart, sa anunte personalul din
cartul urmator.
c

Bibliografie Unitatea de invatare 4.

1. Arsenie Paulica, Dumitrache

Ramona,

Dumitrache Cosmin Laurentiu:

Managementul si administrarea navei, Ed. EX.Ponto 2010


2. Arsenie Paulica, Dumitrache Ramona, Dumitrache Cosmin Laurentiu: Aplicarea
Codului ISM, Ed. ExPonto 2010.

Unitatea de invatare 5

5. JURNALUL DE BORD
Definitie: document juridic de evident i control al activitilor desfurate i
al evenimentelor produse la bordul navei.
Toate navele, cu excepia celor fr echipaj, sunt obligate s aib i s completeze
un Jurnal de Bord. Modelul i dimensiunile se aprob de ctre autoritatea maritim.
Jurnalul de Bord n lucru trebuie s fie numerotat, semnat i parafat de catre una din
46

cpitniile de port sau n ultim instan de ctre comandantul navei.


Notaiile n Jurnal ncep n ziua intrrii navei n serviciul maritim i se continua
zilnic, fr ntrerupere pn n ziua scoaterii ei din serviciul maritim. Fiecare autoritate sau
eveniment se nscrie n Jurnal cu indicarea orei i minutului, exprimate n ora bordului de
intrare i de terminare.
Jurnalul de bord se scrie i se semneaz astfel:
la terminarea serviciului de cart de ctre ofierul de cart pe puntea de comand sau de ctre
ofierul de gard la terminarea serviciului;
zilnic, comandantul navei verifica i semneaz Jurnalul de Bord iar exactitatea datelor revine
ofierul de cart/garda. La navele unde nu exista ofier de cart/gard, acesta se scrie i se
semneaz de ctre comandant/conductor. Acesta se pstreaz la nava timp 5 ani de la data
ultimei nregistrri dup care se preda cu adresa la armator.
JURNALUL DE BORD
date privind identificarea voiajului, a poziiei i a situaiei navei
Ele constau din: -

numrul de ordine al voiajului;

data calendaristica;
ziua sptmnii;
portul de plecare i portul de sosire,
dup care urmeaz n partea stng a jurnalului se nscriu poziia navei prin : portul, dana,
bazinul (locul de ancorare) i situaia navei (cele patru situaii: n exploatare, la parcul rece,
scoas din exploatare i dezarmata).
EX: nava acostat n Portul Constant, dana 12 cu babordul, n exploatare, ncrca
mrfuri generale.
date privind condiiile i desfurarea navigaiei, manevrele i msurile dispuse:
-

pescajul navei;

adncimea apei: msurat n ambele borduri, n prova, pupa i centru (n staionare cel
puin o dat pe cart sau o dat n serviciul de garda sau la schimbarea mareei)
dat privind ordinul de mar (instruciunea date de armator privind etapa urmtoare a
marului care se refer la autoritatea care a transmis ordinul, felul, numrul i data
actului prin care s-a transmis, misiunea, destinaia, ruta i alte condiii de executare
a misiunii, data i ora primirii ordinului de mar, data i ora primirii ordinului de
47

mar, data i ora nceperii i terminrii executrii ordinului)


eventualele modificri a unor elemente din ordinul de mar
activitile desfurate n legtur cu pregtirea navei pentru manevra i mar:
balansarea mainii de propulsie (proba), a instalaiei de guvernare, se trece pe toate sistemele
mai puin pe pilotul automat
se face sincronizarea repetitoarelor giro i a ceasurilor;
se pregtete i se verifica instalaia de ancorare inclusiv rezultatele;
data i ora ambarcrii/debarcrii pilotului (dup caz a timonierului) i eventual a barcagiilor;
ora nceperii i terminrii manevrei, inclusiv molarea ultimei parme i legarea primei;
ora cnd remorcherele, pt. fiecare n parte, ncep activitatea pentru nava, inclusiv ora de legare
i de molare a remorcii;
ora intrrii/ieirii din port;
n cazul manevrelor pt. determinarea elementelor evolutive se nscriu ora de
ncepere/terminare i rezultatul (viteza, giraie, inerie);
drumurile deasupra fundului (Da, Dc, Dg);
coreciile de deriva;
numrul de rotaii al propulsorului (i cazul n ac. variaz n jurnal se nscrie: variabil);
schimbrile de drum;
punctul estimat la predarea cartului sau punctul adevrat;
elementele msurate la reperele de navigaie (Ra, d);
comenzile la crm i maina (or:minut);
ora aprinderii/stingerii luminilor de navigaie (ziua i noaptea) inclusiv de ridicare/coborre a
pavilioanelor;
ora de ncepere/ncetare a emiterii a semnalelor de vizibilitate redus i msurile luate la bord
n ac. sit.;
valorile elementelor hidrometeorologice;
msurile luate la bord pt. sigurana navei n caz de vreme rea;
schimbarea orei bordului la trecerea dintr-un fus orar n altul;
alte date pe care comandantul le consider necesare a fi nscrise n jurnal

Date privind desfurarea operaiunilor comerciale i tehnologice


data i ora
-

obinerii liberii practici;

nmnarea notice-ului;
48

predarea i repredarea navei n contract de timp (se obinuiete livrarea i


relivrarea);

nceperea, ncetarea sau terminarea operaiunii de ncrcare, amarare,


dezamarare i descrcare inclusiv ntreruperile i cauzele lor.

numrul echipelor de muncitori, hambaruri i numrul de muncitori pe echipa ; felul


i numrul instalaiilor i utilajelor folosite la ncrcare/descrcare inclusiv
intervalul de timp; nchiderea i deschiderea capacelor de magazii; nceperea i
terminarea balastrii tancurilor n ordinea stabilit i cantitatea de balast; splarea
i degazarea tancurilor; msurile de protejare a mrfurilor i de siguran a
mrfurilor i de siguran a navei; efectuarea escalelor n porturi neprevzute din
cauze diferite; sondele efectuate la tancuri i cantitile determinate.
dete privind operaiunea de aprovizionare (alimente, ap potabil, combustibili,
lubrefiani);
date privind lucrrile de reparaie: felul reparaiei, instalaii, numr de lucrri, durat;
numr de ore de funcionare instalaii i echipament;
lucrrile care se execut n antier; deschiderile/nchiderile n corp care se fac pe doc;
demontrile i remontrile de la diferite instalaii; nceperea/terminarea probelor
de cheu sii de mare i rezultatele acestora.
JURNALUL DE BORD
5.1 date privind organizarea i desfurarea activitii echipajului:
organizarea serviciului de cart, nscriind numele efilor de cart pe carturi;
exerciiile de rol, menionnd felul rolului, locul de desfurare, condiiile de exerciiu i
rezultatul i calificativul acordat;
toate activitile efectuate de echipaj n afara orelor normale de lucru i n zilele de srbtoare
su timp exceptat;
activitile desfurate conform planului de munca care nu s-au executat i motivele;
actele de indisciplina svrite la bord de ctre echipaj i alte persoane;
solemnitatea primirilor la bord (a certificatelor de naionalitate, pavilionului i intrarea navei
n serviciu);
evenimentele produse la bord sau n legtur cu nava, marfa i echipajul: incendii, euri,
abordaje;
avariile constatate i produse la corp i maini;
accidentele de munca produse la bord;
inspecii, controale i cercetri efectuate de autoriti;
receptarea semnalelor de primejdie, urgen sau de securitate;
observaie pe mare a epavelor sau a unor componente aparinnd altor nave
49

pericole identificate pentru prima dat i nemarcate;


depunerea Protestului de Mare;
coordonatele punctului unde a fost scufundat corpul unui decedat la bord;
ordinele i dispoziiile comandantului privind serviciile de cart i de gard;
decizia privind diminuarea raiilor de hran i apa potabil i motivul;
ordinul de emitere a semnalelor de primejdie, urgent i securitate;
ordinul de abandon al navei (dup caz);
preluarea comenzii navei de ctre o alt persoan n cazul n care comandantul este n
imposibilitate de a-i desfura atribuiile sau cnd lipsete justificat de la bord;
Jurnalul de bord :
poate fi controlat de ctre autoritatea de stat stat competent iar copii, certificate notariale se
elibereaz la cererea prilor interesate;
are for probanta n justiie, n caz de litigiu, avarie, accident sau alte evenimente petrecute n
legtur cu nava;
se pstreaz la cpitanul secund, n comanda, n timpul serviciului de cart, iar n absena
secundului de la bord, la ofierul de gard;
prima semntur n jurnal pa care o depune un ofier n prima sa zi de serviciu va fi precedat
de nume, prenume i funcie n clar.
5.1.1 Corecii aduse n jurnalul de bord se fac:
se ncadreaz ntre paranteze rotunde i se taie cu o linie orizontal textul care trebuie corectat
a.i. acest text s rmn lizibil;
se pune un asterix la cea de-a doua parantez, la subsolul paginii corectate care ncepe cu
asterix, se nscriu textul corect i se semneaz;
nu sunt admise tersturi sau adugiri peste textul original.

5.2 SERVICIUL DE GARD


Serviciul de gard are drept scop:
asigurarea siguranei persoanelor de la bord;
paza i securitatea navei i a mrfii;
sigurana portului i prevenirea polurii;
prevenirea i stingerea incendiilor la nava proprie;
posibilitatea interveniei pentru stingerea incendiilor n apropierea navei proprii;
lupta pentru vitalitatea navei;
50

s respecte reglementrile de gard internaionale, naionale i locale;


meninerea ordinii la bord;
desfurarea n condiii normale i n siguran a activitilor de la bord: manevre,
predare/primire marfa etc.;
se instituie n staionare sau la ancor, dac condiiile de mediu permit i staionarea este
suficient de ndelungat.
Comandantul este obligat s asigure c serviciul de gard pa nava s fie
rspunztor, eficient i adecvat n orice moment pentru a realiza scopurile enunate mai
sus.

Competena echipei de gard se stabilete de ctre comandant n urma


consultrii cu eful mecanic innd seama de:
tipul navei, tipul i starea instalaiei navei;
situaia n care se afl nava;
modalitile speciale de exploatare determinate de anumite condiii (vreme, ghea, adncimea
apei, avarie etc.);
de calificarea i experiena personalului de gard;
de atribuiile persoanelor funcie de situaia n care se afl nava;
de asigurarea siguranei vieii persoanelor de la bord;
de meninerea activitilor normale la bord

5.2.1 Msuri speciale luate la organizarea serviciului de gard:


-

n raport cu sistemul special de propulsie, cu specificul navei i dac nava transporta


mrfuri periculoase;

dac serviciul de gard este organizat pentru nava aflat n antier, n acest caz va ine
seama de msuri speciale di siguran a navei i de prevenirea i stingerea incendiilor n
afara celor instituite n antier;

pt. desfurarea n bune condiii a serviciului efii de serviciu se vor ocupa de pregtirea
personalului. La rndul lor aa ofierii de punte ct i cel de main n calitate de efi ai
serviciului de gard vor face pregtirea personalului din subordine, vor constata
prezena/absenta acestora de la postul de la postul stabilit i starea n care se afla acesta

Comandantul verifica ofierul de gard pe nava iar, cu ocazia verificrilor, personalul


necorespunztor se nlocuiete;

la serviciul de gard participa ca ef al serviciului toi ofierii de punte cu excepia


51

ofiterului punte secund cnd la bord sunt mbrcai trei ofieri de punte; un numr de
timonieri 1-2 dup schimbul de ambarcare i dup caz marinari
-

la main, cu excepia efului mecanic, toi ofierii executa acest serviciu, 1 la 2 motoriti
i dup caz motoriti;

n serviciul de zi este ncadrat cellalt personal alctuit din:


la punte: ef echipaj; personal administrativ; radiotelegrafist;
la maina: ajutor ofier mecanic; strungar, sudor; alt personal.

serviciul de gard se desfoar n schimburi: ofierul de punte este eful serviciului de


gard pe nav, ofierul mecanic are obligaia s execute toate dispoziiile acestuia;
la navele petroliere echipa de gard se completeaz cu un pompagiu i dup caz unul sau mai
muli fochiti;
responsabilitatea conducerii serviciului de gard o are ofierul de gard pe nava care trebuie
s fie un ofier de punte brevetat cu excepia navelor sub 500TRB i care nu transport
mrfuri periculoase la care atribuiile efului de gard pot fi preluate de ctre eful de
echipaj;
planificarea serviciului se face pe baz de grafic de ctre efii de serviciu de la bord, grafic
care se prezint pentru aprobare comandantului. Graficele se afieaz la loc vizibil prin
grija cpitanului secund se pstreaz la dosarul navei. Nu se accepta prestarea serviciului
de gard n tura dubla, cu excepia cazului cnd din anumite motive nu s-a putut produce
schimbul normal;
orice schimbare privind componenta echipei de gard se face doar cu aprobarea
comandantului la propunerea efilor de serviciu cu asigurarea unui nlocuitor
corespunztor;
n caz de sinistru personalul aflat n serviciul de gard, personalul care urmeaz s ias din
tura nu va prsi postul i va rmne n continuare i tura urmtoare;
n caz de sinistru personalul aflat n serviciul de garda trebuie s acioneze conform rolului;
aciunea de meninere a vitalitii navei este condus de ofierul de gard de la punte, orice
alt persoana care concura la aceast aciune trebuie s duc la ndeplinire ordinele
acestuia; dup sosirea comandantului la bord, acesta preia ntreaga conducere;

n timpul serviciului de gard personalului i este interzis sa:


prseasc postul;
ntrerup executarea activitii de serviciu;
incredinteaza altei persoane atribuiile de serviciu nu nainte de a fi schimbat conform
graficului;
s consume buturi alcoolice, s doarm (infraciuni pedeapsa penala);
52

Ofierul de gard trebuie s se subordoneze comandantului de la care primete


ordine i instruciuni iar ordinele sale sunt obligatorii att pentru personalul din
serviciul su ct i pentru personalul care se afla la bord. El i desfoar activitatea pe
ntreaga nav avnd obligaia s-l ntiineze pe asupra locului n care se afla.
Ofierul de gard rspunde de:
-

sigurana persoanelor de la bord;

paza i securitatea navei inclusiv a mrfurilor;

conducerea activitii personalului n caz de sinistru i a luptei pentru vitalitate;

instruirea echipajului i altor persoane mbarcate privind regulile de ordine i siguran;

remedierea deficientelor constatate de organele de control.


Ofierul care urmeaz s preia serviciul trebuie s primeasc urmtoarele
informaii:

adncimea apei la dan;

pescajul navei;

or i nivelul apei nalte respectiv joase de maree;

starea legturilor navei i a ancorajului;

situaia mainilor i a disponibilitii acestora n caz de urgen;

asupra tuturor operaiilor care se execut la bord n special n legtur cu felul, cantitatea
i repartiia mrfurilor ncrcate sau care urmeaz a fi ncrcate precum i resturile de
marf rmase la bord dup descrcarea anterioar;

nivelul apei n santina i tancurile de balast;

semnele de zi i luminile aprinse;

prezenta la bord a altor persoane (locul unde se afla);

starea de funcionare a mijloacelor de stingere a incendiilor;

reglementrile portuare specifice;

ordinele comandantului n curs de executare;

posibilitile dialogului ntre nava, personalul de exploatare portuara si autoritile


portuare pentru soluionarea problemelor de serviciu sau urgente.
La luarea n primire a serviciului, ofierul de gard trebuie s se conving personal

asupra legturilor navei i a ancorrii, asupra semnelor ancorate i a luminilor; el mai trebuie
53

s cunoasc natura mrfurilor periculoase care se ncarc/descurca i a msurilor care trebuie


luate n caz de mprtiere sau incendiu dar i condiiile exterioare i circumstanele ce ar
putea pune n pericol nava sau dac nava proprie pune n pericol alte nave.
Atribuii n timpul serviciului de cart:
se efectueze rol de control pe nav i s controleze modul cum se duc la ndeplinire atribuiile
de ctre celelalte persoane;
s acorde atenie siguranei navei i a persoanelor;
s msoare pescajul;
s supravegheze ncrcarea pentru a preveni canarisirea navei i crearea unei asiete
periculoase
s urmreasc balastarea/debalastarea;
s supravegheze modul de stivuire i amarare a mrfurilor;
s observe modul de exploatare a instalaiilor de ncrcare/descrcare;
s urmreasc i s nregistreze cel puin o dat la 6 ore situaia hidrometeorologica;
s interzic fumatul la bord i s asigure condiii de siguran mai ales n magazii, cnd se
opereaz mrfuri periculoase, cnd se mbarca combustibil, cnd staioneaz in zone
petroliere;
ia msuri de siguran navei atunci cnd se recepioneaz un avertisment de furtun, vreme
rea n ceea ce privete legturile navei i mrfurilor;
ia toate msurile pt. prevenirea polurii, n special cu hidrocarburi;
n caz de sinistru s emit semnale de alarm pe nav, s-l informeze pe comandant i pn la
sosirea acestuia la bord s ntreprind msurile corespunztoare;
s solicite asistenta de la autoritile portuare;
s execute toate lucrrile pe care le ordona Cpitnia, n cazul n care nu pune n pericol nava
proprie;
s manevreze nava la cererea organelor de Cpitnie n absena comandantului n limita
competentei atribuite;
dac situaia o impune s dispun ofierului mecanic s pun n funciune instalaia de CO2;
s cunoasc starea de stabilitate a navei in orice moment;
s acorde asistenta navelor i persoanelor aflate n pericol i s intervin cu echipajul propriu
pentru a acorda asisten altor nave sau instalaii portuare;
s ia toate msurile pentru a nu produce avarii n cazul n care urmeaz s pun elicea navei n
micare;
s urmreasc meninerea ordinii i cureniei la bord;
predarea/primirea funciei se face prin proces verbal ntocmit de ctre predator;
54

trecerea responsabilitii se considera definitiva prin semnarea procesului verbal de ctre


primitor.
5.3 REGISTRUL DE ORDINE AL COMANDANTULUI
Definitie: document de ordine interioar folosit la bordul navei pentru evidena ordinelor pe
care comandantul le transmite ctre echipaj (modelul i dimensiunile se stabilesc de ctre
armator).
se pstreaz la bord timp de trei ani de la ultimul nscris dup care se pred la armator cu
adresa de naintare;
se nscriu toate toate ordinele comandantului referitoare la organizarea i modul de organizare
a activitilor de ctre personalul navigant; efii de serviciu semneaz de luare la
cunotin n jurnal;
poate fi controlat de ctre autoritile de stat i de ctre armator;
se pstreaz permanent la comandant.

REGISTRU DE PROCESE VERBALE AL OFIERULUI DE GARD


Definitie: document de ordine interioar n care sunt nscrise procesele verbale ale ofierilor la
sfritul serviciului de gard prin care se preda i se primete acest serviciu (modelul i
dimensiunile se stabilesc de ctre armator; parafarea se face da ctre armator).
se pstreaz la bord timp de trei ani de la ultimul nscris dup care se pred la armator cu
adresa (=necesitatea conservrii probelor);
se completeaz pe timpul staionrii atunci cnd se execut serviciul de gard i n el se
nscriu:
data i ora ncheierii procesului verbal;
numele i prenumele celor doi ofieri;
poziia navei i situaia acesteia;
datele referitoare la activitile ce se desfoar la bord;
alte date exprese cerute de ctre armator i comandant;
evenimentele petrecute la bord;
dac nava este sub operaiuni descrierea detaliat a operaiunilor;
se poate controla da ctre autoritile competente, de ctre armator, comandant i cpitanul
secund.
se pstreaz la ofierul de gard.

5.4 REGISTRUL DE SCAR


Definitie: document de ordine interioar a crui form i coninut sunt impuse de
55

ctre armator i parafate.


se pstreaz la bord timp de trei ani de la ultimul nscris;
se completeaz doar n staionare;
se nscriu:
persoanele care compun echipa de gard n frunte cu ofierul, de la punte i maina
urmnd nscrierea celorlali membrii de echipaj ce compun serviciul su urca la bord
pentru diferite probleme;
eful de echipa cu numrul de docheri cu care urc la bord;
rudele i prietenii personalului de la bord.
accesul la bord al vizitatorilor este permis doar cu aprobarea comandantului n orele n care nu
se lucreaz, iar deplasarea lor este condus de ctre ofierul garda sau o alt persoana
desemnata de comandant;
se completeaz att n porturile romaneti ct i n cele strine;
scopul completrii l constituie evidena persoanelor prezenta la bord ntr-un anumit moment
i dovada c ei au prsit sau bordul i cunoaterea exact a locului n care ei pot fi gsii
n caz de pericol.

Lucrare de verificare 5
144. Ce reprezinta jurnalul de bord al navei ?
a-este un document juridic de evidenta si control al activitatii desfasurate la bordul unei nave;
b-este un document juridic de evidenta al activitatii desfasurate si al evenumentelor produse la bordul unei
nave;
c-este un document de evidenta si control al activitatii desfasurate si al evenumentelor produse la bordul unei
nave;
d-este un document juridic de evidenta si control al activitatii desfasurate si al evenumentelor produse la
bordul unei nave.
d
145. Cum trebuie sa fie jurnalul de bord pentru a fi considerat document juridic?
a-sa fie numerotat, snuruit si parafat de catre una din Capitaniile de port;
b-sa fie numerotat, snuruit si completat corect;
c-sa fie numerotat, snuruit si parafat de catre una din Capitaniile de port dupa ce prealabil a fost vizat de
Comandant;
d-sa fie numerotat, parafat de catre una din capitaniile de port dupa ca preal;abil a fost vizat de armator.
a
146. Cand incep notarile in jurnalul de bord si cand se face ultima notare ?
a-din ziua intrarii navei in serviciu pana in momentul incetarii activitatii de exploatare a navei;
b-din ziua intrarii navei in serviciu pana in momentul primirii ordinului dela armator;
c-din ziua punerii chilei navei pana in momentul incetarii activitatii de exploatare a navei;
d-din ziua intrarii navei in serviciu, zi comunicata de catre comisia de sepraveghere a navei ca aceasta este
gata din toate punctele de vedere pana in momentul incetarii activitatii de exploatare a navei.
a
147. Cine inscrie, cand si cine semneaza notatiile jurnalului de bord ?

56

a-in timpul marsului ofiterul de cart, in timpul stationarii ofiterul de garda, iar la navele
care nu au ofiter de cart se scrie si se semneaza da catre Comandantul sau conducatorul
navei;
b-in timpul marsului ofiterulde cart, in timpul stationarii, la terminarea serviciului, iar la navele care nu au
ofiter de cart se scrie si se semneaza da catre Comandantul sau conducatorul navei;
c-in timpul marsului, in timpul stationarii ofiterul de garda, la terminarea serviciului, iar la navele care nua au
ofiter de cart se scrie si se semneaza da catre Comandantul sau conducatorul navei;
d-in timpul marsului ofiterulde cart, in timpul stationarii ofiterul de garda, la terminarea serviciului, iar la
navele care nu au ofiter de cart se scrie si se semneaza da catre Comandantul sau conducatorul navei.
d
148. Ce se inscriu in jurnalul de bord ?

a-date privind identificarea voiajului, conditiile si desfasurarea navigatiei si manevrele


navei, desfasurarea operatiunilor comerciale , tehnologice, amarare, balastare /
debalastare si spalare tancuri;
b-date privind identificarea voiajului, conditiile si desfasurarea navigatiei si manevrele navei, desfasurarea
operatiunilor comerciale , tehnologice, incarcare/descarcare, amarare, balastare / debalastare si spalare
tancuri;
c-date privind identificarea voiajului, conditiile si desfasurarea navigatiei si manevrele navei, desfasurarea
operatiunilor de incarcare/descarcare, amarare, balastare / debalastare si spalare tancuri;
d-date privind identificarea voiajului, manevrele navei, desfasurarea operatiunilor comerciale , tehnologice,
incarcare/descarcare, amarare, balastare / debalastare si spalare tancuri.
b
149. Ce se inscriu in jurnalul de bord ?
a-date privind desfasurarea operatiunile de aprovizionare, lucrarile de constructie, andocare, oganizarea si
desfasurarea activitatilor echipajului;
b-date privind desfasurarea operatiunile de aprovizionare, andocare, oganizarea si desfasurarea activitatilor
echipajului
c-date privind desfasurarea operatiunile de aprovizionare, lucrarile de reparatii, andocare, oganizarea si
desfasurarea activitatilor echipajului
d-date privind desfasurarea operatiunilor, lucrarile de reparatii, andocare, oganizarea si desfasurarea
activitatilor echipajului.
c

150. Ce se inscriu in jurnalul de bord ?


a-evenimente deosebite produse la bord sau pe nave, accidente , ordinile si dispozitiile comandantului, alte
date si activitati dispuse de armator, comandant sau organele de control;
b-evenimente deosebite produse la bord sau pe nave, accidente, ordinile si dispozitiile comandantului, alte
date si activitati dispuse de armator , comandant, sau de autoritatile portuare;
c-evenimente deosebite produse la bord sau pe nave, ordinile si dispozitiile comandantului, alte date si
activitati dispuse de armator sau comandant;

d-evenimente deosebite produse la bord sau pe nave, accidente ,


ordinile si dispozitiile comandantului, alte date si activitati dispuse de
armator sau comandant.
d
151. Ce date privind identificarea voiajului se inscriu in jurnalul de bord?
a-data calendaristica, numarul de ordine al voiajului si al zilelor de voiaj, portul de plecare si de sosire,
pozitia navei sau locul de ancorare/legare;
b-data calendaristica, numarul de ordine al voiajului, portul de plecare si de sosire, pozitia navei sau locul de
ancorare/legare, adancimea apei sub chila;

57

c-data calendaristica, numarul de ordine al voiajului, portul de


plecare si de sosire, pozitia navei sau locul de ancorare/legare;
a-data calendaristica, numarul de ordine al voiajului, portul de plecare, porturile intermediare si de sosire,
pozitia navei sau locul de ancorare/legare.
c
152. Ce date privind conditiile de desfasurare a navigatiei si manevrelor navei se inscriu in jurnalul de bord ?
a-pescajul si asieta, adancimea apei masurate in ambele borduri, la pv/pp (cel putin odata pe cart numai in
timpul stationarii) ordinul de mars sau manevra, schimbari in ordinul de mars, terminarea activitatii de
pregatire a navei pentru manevra/mars, imbarcarea si debarcarea pilotului, inceperea si terminarea manevrei
navei, molarea ultimei legaturi, darea primei legaturi, darea si molarea remorcii, numele si numarul
remorcherelor, fundarisirea ancorei, starea legaturilor navei si a lantului ancorei;
b-pescajul si asieta, adancimea apei masurate in ambele borduri, la pv/pp (cel putin odata pe cart numai in
timpul stationarii), schimbari in ordinul de mars, terminarea activitatii de pregatire a navei pentru
manevra/mars, imbarcarea si debarcarea pilotului, inceperea si terminarea manevrei navei, molarea ultimei
legaturi, darea primei legaturi, darea si molarea remorcii, numele si numarul remorcherelor, fundarisirea
ancorei, starea legaturilor navei si a lantului ancorei;
c- ordinul de mars sau manevra, schimbari in ordinul de mars, terminarea activitatii de pregatire a navei
pentru manevra/mars, imbarcarea si debarcarea pilotului, inceperea si terminarea manevrei navei, molarea
ultimei legaturi, darea primei legaturi, darea si molarea remorcii, numele si numarul remorcherelor,
fundarisirea ancorei, starea legaturilor navei si a lantului ancorei;

d-pescajul si asieta, adancimea apei masurate in ambele borduri, la


pv/pp (cel putin odata pe cart numai in timpul stationarii) ordinul de
mars sau manevra, schimbari in ordinul de mars, terminarea activitatii
de pregatire a navei pentru manevra/mars, imbarcarea si debarcarea
pilotului, inceperea si terminarea manevrei navei.
a
153. Ce date privind conditiile de desfasurare a navigatiei si manevrelor navei se inscriu in jurnalul de bord ?
a-pescajul si asieta, adancimea apei masurate in ambele borduri, la pv/pp (cel putin odata pe cart numai in
timpul stationarii) ordinul de mars sau manevra, cshimbari in ordinul de mars, terminarea activitatii de
pregatire a navei pentru manevra/mars, imbarcarea si debarcarea pilotului, inceperea si terminarea manevrei
navei, molarea ultimei legaturi;
b-pescajul si asieta, adancimea apei masurate in ambele borduri, la pv/pp (cel putin odata pe cart numai in
timpul stationarii) ordinul de mars sau manevra, cshimbari in ordinul de mars, terminarea activitatii de
pregatire a navei pentru manevra/mars, imbarcarea si debarcarea pilotului, inceperea si terminarea manevrei
navei, molarea ultimei legaturi, darea primei legaturi, darea si molarea remorcii, numele si numarul
remorcherelor, fundarisirea ancorei, starea legaturilor navei si a lantului ancorei;
c-pescajul si asieta, adancimea apei masurate in ambele borduri, la pv/pp (cel putin odata pe cart numai in
timpul stationarii) ordinul de mars sau manevra, cshimbari in ordinul de mars, terminarea activitatii de
pregatire a navei pentru manevra/mars, imbarcarea si debarcarea pilotului, inceperea si terminarea manevrei
navei, molarea ultimei legaturi, darea primei legaturi, numele si numarul remorcherelor, fundarisirea
ancorei, starea legaturilor navei si a lantului ancorei;

d-pescajul si asieta, adancimea apei masurate in ambele borduri, la


pv/pp (cel putin odata pe cart numai in timpul stationarii) ordinul de
mars sau manevra, shimbari in ordinul de mars,

imbarcarea si

debarcarea pilotului, inceperea si terminarea manevrei navei, molarea


58

ultimei legaturi, darea primei legaturi, darea si molarea remorcii, numele


si numarul remorcherelor, fundarisirea ancorei, starea legaturilor navei si
a lantului ancorei.
b
154. Ce date privind desfasurarea navigatiei si manevrelor navei se inscriu in jurnalul de bord ?
a-intrarea si iesirea din port felul de navigatie, inceperea si terminarea manevrei pentru determinarea
elementelor evolutive ale navei, drumurile deasupra fundului apei si drumul la compas giro si magnetic,
deriva, corectia compasului, numarul de rotatii pe minut ale elicilor motoarelor principale de propulsie,
viteza navei, schimbarile de drum si viteza, coordonatele punctului estimat sau observat, relevmentele si
distantele masurate la reperele de navigatie, comenzile ordonate la carma si masinile principale de
propulsiein timpul manervreisau in timpul evitarii abordajelor, aprinderea si stingerea luminilor si
coborarea semnelorde zi, valorile elementelor hidrometeorologiceinceperea si terminarea emiterii
semnalelorfonice de vizibilitate redusa;
b-intrarea si iesirea din port felul de navigatie, inceperea si terminarea manevrei pentru determinarea
elementelor evolutive ale navei, drumurile deasupra fundului apei si drumul la compas giro si magnetic,
schimbarile de drum si viteza, coordonatele punctului estimat sau observat, relevmentele si distantele
masurate la reperele de navigatie, comenzile ordonate la carma si masinile principale de propulsiein timpul
manervreisau in timpul evitarii abordajelor, aprinderea si stingerea luminilor si coborarea semnelorde zi,
valorile elementelor hidrometeorologiceinceperea si terminarea emiterii semnalelorfonice de vizibilitate
redusa;
c- corectia compasului, numarul de rotatii pe minut ale elicilor motoarelor principale de propulsie, viteza
navei, schimbarile de drum si viteza, coordonatele punctului estimat sau observat, relevmentele si distantele
masurate la reperele de navigatie, comenzile ordonate la carma si masinile principale de propulsiein timpul
manervreisau in timpul evitarii abordajelor, aprinderea si stingerea luminilor si coborarea semnelorde zi,
valorile elementelor hidrometeorologiceinceperea si terminarea emiterii semnalelorfonice de vizibilitate
redusa;

d-intrarea si iesirea din port felul de navigatie, inceperea si


terminarea manevrei pentru determinarea elementelor evolutive ale navei,
drumurile deasupra fundului apei si drumul la compas giro si magnetic,
deriva, corectia compasului, numarul de rotatii pe minut ale elicilor
motoarelor principale de propulsie, viteza navei, schimbarile de drum si
viteza, coordonatele punctului estimat sau observat.
a
155. Ce date privind desfasurarea navigatiei si manevrelor navei se inscriu in jurnalul de bord ?
a- coordonatele punctului estimat sau observat, relevmentele si distantele masurate la reperele de navigatie,
comenzile ordonate la carma si masinile principale de propulsiein timpul manervreisau in timpul evitarii
abordajelor, aprinderea si stingerea luminilor si coborarea semnelorde zi, valorile elementelor
hidrometeorologiceinceperea si terminarea emiterii semnalelorfonice de vizibilitate redusa;
b-viteza navei,, coordonatele punctului estimat sau observat, relevmentele si distantele masurate la reperele
de navigatie, comenzile ordonate la carma si masinile principale de propulsiein timpul manervreisau in
timpul evitarii abordajelor, aprinderea si stingerea luminilor si coborarea semnelorde zi, valorile
elementelor hidrometeorologice inceperea si terminarea emiterii semnalelor fonice de vizibilitate redusa;
c-viteza navei, schimbarile de drum si viteza, coordonatele punctului estimat sau observat, relevmentele si
distantele masurate la reperele de navigatie, comenzile ordonate la carma si masinile principale de
propulsie in timpul manervrei sau in timpul evitarii abordajelor ;

59

d-viteza

navei,

schimbarile

de

drum si

viteza,

coordonatele

punctului estimat sau observat, relevmentele si distantele masurate la


reperele de navigatie, comenzile ordonate la carma si masinile principale
de propulsiein timpul manervreisau in timpul evitarii abordajelor,
aprinderea si stingerea luminilor si coborarea semnelorde zi, valorile
elementelor

hidrometeorologice

inceperea

si

terminarea

emiterii

semnalelor fonice de vizibilitate redusa.


d
156. Ce date privind desfasurarea navigatiei si manevrelor navei se inscriu in jurnalul de bord ?
a- relevmentele si distantele masurate la reperele de navigatie, comenzile ordonate la carma si masinile
principale de propulsiein timpul manervreisau in timpul evitarii abordajelor, aprinderea si stingerea
luminilor si coborarea semnelorde zi, valorile elementelor hidrometeorologiceinceperea si terminarea
emiterii semnalelorfonice de vizibilitate redusa;
b-relevmentele si distantele masurate la reperele de navigatie, comenzile ordonate la carma si masinile
principale de propulsiein timpul manervreisau in timpul evitarii abordajelor, stingerea luminilor si
coborarea semnelorde zi, valorile elementelor hidrometeorologiceinceperea si terminarea emiterii
semnalelorfonice de vizibilitate redusa;
c- comenzile ordonate la carma si masinile principale de propulsiein timpul manervreisau in timpul evitarii
abordajelor, aprinderea si stingerea luminilor si coborarea semnelorde zi, valorile elementelor
hidrometeorologiceinceperea si terminarea emiterii semnalelorfonice de vizibilitate redusa;

d-distantele masurate la reperele de navigatie, comenzile ordonate


la carma si masinile principale de propulsiein timpul manervreisau in
timpul evitarii abordajelor, aprinderea si stingerea luminilor si coborarea
semnelorde

zi,

valorile

elementelor

hidrometeorologiceinceperea

si

terminarea emiterii semnalelorfonice de vizibilitate redusa.


a
157. Ce date privind desfasurarea navigatiei si manevrelor navei se inscriu in jurnalul de bord ?
a-alte masuri luate la bord in caz de vizibilitate redusa, masuri luate la bord de ofiterul de cart pe puntea de
comanda, masuri speciale luate la bord in caz de vreme rea, inceperea si terminarea operatiunilor pentru
compensarea aparatelor de navigatie, schimbarea orei bordului la trecerea dintr-un fus orar in altul;
b-alte masuri luate la bord in caz de vizibilitate redusa, masuri speciale luate la bord in caz de vreme rea,
inceperea si terminarea operatiunilor pentru compensarea aparatelor de navigatie, schimbarea orei bordului
la trecerea dintr-un fus orar in altul;
c-alte masuri luate la bord in caz de vizibilitate redusa, masuri luate la bord de ofiterul de cart pe puntea de
comanda, inceperea si terminarea operatiunilor pentru compensarea aparatelor de navigatie, schimbarea
orei bordului la trecerea dintr-un fus orar in altul;
d-alte masuri luate la bord in caz de vizibilitate redusa, masuri luate la bord de ofiterul de cart pe puntea de
comanda, masuri speciale luate la bord in caz de vreme rea, inceperea si terminarea operatiunilor pentru
compensarea aparatelor de navigatie.
a
158. Ce date privind desfasurarea navigatiei si manevrelor navei se inscriu in jurnalul de bord ?
60

a- alte date privind conditiile de navigatie si manevra pe care Comandantul le considera necesare a fi inscrise
in jurnalul de bord, date privind desfasurarea operatiunilor comerciale si tehnologice, incarcare/descarcare,
amarare marfuri,balastare/debalastare, spalarea tancurilor,inmanarea NOR;
b- alte date privind conditiile de navigatie si manevra pe care Comandantul le considera necesare a fi inscrise
in jurnalul de bord, date privind desfasurarea operatiunilor comerciale, incarcare/descarcare, spalarea
tancurilor, obtinerea liberei practici,inmanarea NOR;
c- alte date privind conditiile de navigatie si manevra pe care Comandantul le considera necesare a fi inscrise
in jurnalul de bord, date privind desfasurarea operatiunilor comerciale si tehnologice, incarcare/descarcare,
amarare marfuri,balastare/debalastare, spalarea tancurilor, obtinerea liberei practici;
d- alte date privind conditiile de navigatie si manevra pe care Comandantul le considera necesare a fi inscrise
in jurnalul de bord, date privind desfasurarea operatiunilor comerciale si tehnologice, incarcare/descarcare,
amarare marfuri,balastare/debalastare, spalarea tancurilor, obtinerea liberei practici,inmanarea NOR.
d
159. Ce date privind desfasurarea navigatiei si manevrelor navei se inscriu in jurnalul de bord ?
a-predarea si repredarea navei navlosite in time charter, numarul echipelor de muncitori portuari care
lucreaza la fiecare magazie a navei si perioada de timp efectiv lucrata, numarul si felul utilajelor portuare
care lucreaza la fiecare magazie a anvei si perioada de timp efectiv lucrata, deschiderea si inchiderea
capacelor magaziilor;
b-predarea si repredarea navei navlosite in time charter, numarul echipelor de muncitori portuari care
lucreaza la fiecare magazie a navei si perioada de timp efectiv lucrata, numarul si felul utilajelor portuare
care lucreaza la fiecare magazie a anvei si perioada de timp efectiv lucrata, deschiderea si inchiderea
capacelor magaziilor, inceperea si terminarea operatiunii de incalzire a marfii;

c numarul echipelor de muncitori portuari care lucreaza la fiecare


magazie a navei si perioada de timp efectiv lucrata, numarul si felul
utilajelor portuare care lucreaza la fiecare magazie a anvei si perioada de
timp efectiv lucrata, deschiderea si inchiderea capacelor magaziilor,
inceperea si terminarea operatiunii de incalzire a marfii ;
d-predarea si repredarea navei navlosite in time charter, numarul echipelor de muncitori portuari care
lucreaza la fiecare magazie a navei si perioada de timp efectiv lucrata, perioada de timp efectiv lucrata,
deschiderea si inchiderea capacelor magaziilor, inceperea si terminarea operatiunii de incalzire a marfii.
b

160. Ce date privind desfasurarea navigatiei si manevrelor navei se inscriu in jurnalul de bord ?
a-date privind desfasurarea lucrarilor de reparatii,andocarea navei, inceperea si imobilizarea pentru reparatii
si inspectii a masinii principale de propulsie, la masinile, utilajele, instalatiile si echipamentele navei, de
curatire subacvatica a corpului navei, practicarea deschiderilor in corpul navei si etansartea lor, demontarea
carmei si elicei si remontarea lor, desfacerea lantului de ancoradin putul de lant si refixarea lui, inceperea si
terminarea probelor de chei sau de mare;
61

b-date privind desfasurarea lucrarilor de reparatii,andocarea navei, inceperea si imobilizarea pentru reparatii
si inspectii a masinii principale de propulsie, la masinile, utilajele, instalatiile si echipamentele navei, a
lucrarilor de cimentare a tancurilor de apa potabila, a lucrarilor la corpul navei si la apendici, de curatire
subacvatica a corpului navei, practicarea deschiderilorin corpul navei si etansartea lor, demontarea carmei
si elicei si remontarea lor, inceperea si terminarea probelor de chei sau de mare;
c-date privind desfasurarea lucrarilor de reparatii,andocarea navei, inceperea si imobilizarea pentru reparatii
si inspectii a masinii principale de propulsie, la masinile, utilajele, instalatiile si echipamentele navei, a
lucrarilor de cimentare a tancurilor de apa potabila, a lucrarilor la corpul navei si la apendici, de curatire
subacvatica a corpului navei, practicarea deschiderilorin corpul navei si etansartea lor, demontarea carmei
si elicei si remontarea lor, desfacerea lantului de ancoradin putul de lant si refixarea lui, inceperea si
terminarea probelor de chei sau de mare;
d-date privind desfasurarea lucrarilor de reparatii,andocarea navei, inceperea si imobilizarea pentru reparatii
si inspectii a masinii principale de propulsie, la masinile, utilajele, instalatiile si echipamentele navei, a
lucrarilor de cimentare a tancurilor de apa potabila, a lucrarilor la corpul navei si la apendici, demontarea
carmei si elicei si remontarea lor, desfacerea lantului de ancoradin putul de lant si refixarea lui, inceperea si
terminarea probelor de chei sau de mare.
c
161. Ce date privind desfasurarea navigatiei si manevrelor navei se inscriu in jurnalul de bord ?
a- lucrarile de cimentare a tancurilor de apa potabila, a lucrarilor la corpul navei si la apendici, de curatire
subacvatica a corpului navei, practicarea deschiderilorin corpul navei si etansartea lor, demontarea carmei
si elicei si remontarea lor, desfacerea lantului de ancoradin putul de lant si refixarea lui, inceperea si
terminarea probelor de chei sau de mare;
b- lucrarile la corpul navei si la apendici, de curatire subacvatica a corpului navei, practicarea
deschiderilorin corpul navei si etansartea lor, demontarea carmei si elicei si remontarea lor, desfacerea
lantului de ancoradin putul de lant si refixarea lui, inceperea si terminarea probelor de chei sau de mare;
c- lucrarile de cimentare a tancurilor de apa potabila, a lucrarilor la corpul navei, de curatire subacvatica a
corpului navei, practicarea deschiderilorin corpul navei si etansartea lor, demontarea carmei si elicei si
remontarea lor, desfacerea lantului de ancora din putul de lant si refixarea lui, inceperea si terminarea
probelor de chei sau de mare;
d- lucrarile de cimentare a tancurilor de apa potabila, a lucrarilor la corpul navei si la apendici, de curatire
subacvatica a corpului navei, practicarea deschiderilorin corpul navei si etansartea lor, demontarea carmei
si elicei si remontarea lor, inceperea si terminarea probelor de chei sau de mare.
a
162. Ce date privind organizarea si desfasurarea activitatii echipajului navei se inscriu in jurnalul de bord ?
a-organizarea serviciului de cart/garda mentionand numele ofiterilor, inceperea si terminarea exercitiilor de
rol cu echipajul, activitati executate de echipaj in afara orelor normale de program si in zilele de duminica
si sarbatori legale, activitati din planul de munca care nu s-au executat si motivelerespective;
b-organizarea serviciului de cart/garda mentionand numele ofiterilor, activitati executate de echipaj in afara
orelor normale de program si in zilele de duminica si sarbatori legale, activitati din planul de munca care nu
s-au executat si motivelerespective;
c-organizarea serviciului mentionand numele ofiterilor, inceperea si terminarea exercitiilor de rol cu
echipajul, activitati executate de echipaj in afara orelor normale de program si in zilele de duminica si
sarbatori legale, activitati din planul de munca care nu s-au executat si motivelerespective;
d-organizarea serviciului de cart/garda mentionand numele ofiterilor,terminarea exercitiilor de rol cu
echipajul, activitati executate de echipaj in afara orelor normale de program si in zilele de duminica si
sarbatori legale, activitati din planul de munca care nu s-au executat si motivelerespective.
a

163. Ce date privind organizarea si desfasurarea activitatii echipajului navei se inscriu in jurnalul de bord ?
a-numarul si numele persoanelor legal aflate la bordcare se inscriu in drepturile de hrana, actele de
indisciplina savarsite de membrii echipajului si masurile luate , avarii la corp produse in timpul navigatiei;
b-numarul si numele persoanelor legal aflate la bordcare se inscriu in drepturile de hrana, actele de
indisciplina savarsite de membrii echipajului si masurile luate;
62

c-numarul si numele persoanelor legal aflate la bordcare se inscriu in drepturile de hrana, actele de
indisciplina savarsite de membrii echipajului si masurile luate degradari sau pierderi de materiale;
d-numarul si numele persoanelor legal aflate la bordcare se inscriu in drepturile de hrana, actele de
indisciplina savarsite de membrii echipajului si masurile luate , receptionarea semnalelor de primejdie,
urgenta sau securitate transmise de alte nave si masurile luate.
b
164. Ce date privind evenimentele deosebite produse la bord sau pe mare, accidente etc.(si masurile luate), se
inscriu in jurnalul de bord?
a-solemnitatea primirii la bord a pavilionului national, evenimente deosebite produse la bordul navei sau in
legatura cu nava proprie (incendiu, esuare etc.), solicitarea asistentei si masurile luate, avariile la corpul
navei, masini utilaje, pierderi de materiale si masurile luate, cazurile de boli infecto-contagioase sau
epidemie, accidente de munca , activitati din planul de munca;
b-solemnitatea primirii la bord a pavilionului national, evenimente deosebite produse la bordul navei sau in
legatura cu nava proprie (incendiu, esuare etc.), solicitarea asistentei si masurile luate, avariile la corpul
navei, masini utilaje, pierderi de materiale si masurile luate, cazurile de boli infecto-contagioase sau
epidemie, accidente de munca, organizarea serviciului de cart;
c-solemnitatea primirii la bord a pavilionului national, evenimente deosebite produse la bordul navei sau in
legatura cu nava proprie (incendiu, esuare etc.), solicitarea asistentei si masurile luate, avariile la corpul
navei, masini utilaje, pierderi de materiale si masurile luate, cazurile de boli infecto-contagioase sau
epidemie, accidente de munca;
d-solemnitatea primirii la bord a pavilionului national, evenimente deosebite produse la bordul navei sau in
legatura cu nava proprie (incendiu, esuare etc.), solicitarea asistentei si masurile luate, avariile la corpul
navei, masini utilaje, pierderi de materiale si masurile luate, cazurile de boli infecto-contagioase sau
epidemie, accidente de munca, primirea la bord a diferitelor materiale.
c
165. Ce date privind evenimentele deosebite produse la bord sau pe mare, accidente etc.(si masurile luate), se
inscriu in jurnalul de bord?
a-inspectiile, controalele si cercetarile efectuate la bord, mentionand persoanele care le efectuiaza, obiectul
inspectiei, controlului si cercetarii, constatarile facute si masurile luate, receptionarea semnalelor de
primejdie, ordinele si dispozitiile comandantului;
b-inspectiile, controalele si cercetarile efectuate la bord, mentionand persoanele care le efectuiaza, obiectul
inspectiei, controlului si cercetarii, constatarile facute si masurile luate, receptionarea semnalelor de
primejdie, primirea la bord a diferitelor materiale;
c-inspectiile, controalele si cercetarile efectuate la bord, mentionand persoanele care le efectueaza, obiectul
inspectiei, controlului si cercetarii, constatarile facute si masurile luate, receptionarea semnalelor de
primejdie;

d-inspectiile,

controalele

si

cercetarile

efectuate

la

bord,

mentionand persoanele care le efectuiaza, obiectul inspectiei, controlului


si

cercetarii,

constatarile

facute

si

masurile

luate,

receptionarea

semnalelor de primejdie, deschiderea si inchiderea capacelor.


c

63

166. Ce date privind evenimentele deosebite produse la bord sau pe mare, accidente etc.(si masurile luate), se
inscriu in jurnalul de bord?
a-receptionarea semnalelor de primejdie, urgenta sau securitate transmise de alte nave si masurile luate,
observarea pe mare a epavelor sau ramasitelor de nave, a navelor si ambarcatiunilor afalate in pericol,
identificarea unui pericol nou de navigatie, nemarcat pe harta, precum si observarea unor semnaleplutitoare,
depunerea protestului de mare si a proceselor verbale;

b- receptionarea semnalelor de primejdie, urgenta sau securitate


transmise de alte nave si masurile luate, observarea pe mare a epavelor
sau ramasitelor de nave, a navelor si ambarcatiunilor afalate in pericol,
identificarea unui pericol nou de navigatie, nemarcat pe harta, precum si
observarea unor semnaleplutitoare, depunerea protestului de mare si a
scrisorilor de protest;
c- receptionarea semnalelor de primejdie, urgenta sau securitate
transmise de alte nave si masurile luate, observarea pe mare a epavelor
sau ramasitelor de nave, a navelor si ambarcatiunilor afalate in pericol,
identificarea unui pericol nou de navigatie, nemarcat pe harta, precum si
observarea unor semnaleplutitoare, depunerea protestului de mare,
inceperea si terminarea operatiunilor tehnologice;
d- receptionarea semnalelor de primejdie, urgenta sau securitate transmise de alte nave si masurile luate,
observarea pe mare a epavelor sau ramasitelor de nave, a navelor si ambarcatiunilor afalate in pericol,
identificarea unui pericol nou de navigatie, nemarcat pe harta, precum si observarea unor semnaleplutitoare,
depunerea protestului de mare.
d
167. Ce date privind desfasurarea operatiunilor comerciale, incarcare/descarcare si amararea marfurilor,
balastare/debalastare si spalarea tancurilor si masurile luate, se inscriu in jurnalul de bord?
a-obtinerea liberei practici, inmanarea NOR, predarea si repredarea navei navlosite pe timp, inceperea si
terminarea operatiunilor de incarcare, amarare sau descarcare a marfurilor la fiecare magazie a navei ori pe
punte, perioadele de intrerupere a operatiunilor si cauzele intreruperilor;
b-obtinerea liberei practici, inmanarea NOR, repredarea navei navlosite pe timp, inceperea si terminarea
operatiunilor de incarcare, amarare sau descarcare a marfurilor la fiecare magazie a navei ori pe punte,
perioadele de intrerupere a operatiunilor si cauzele intreruperilor;
c-obtinerea liberei practici,, predarea si repredarea navei navlosite pe timp, inceperea si terminarea
operatiunilor de incarcare, amarare sau descarcare a marfurilor la fiecare magazie a navei ori pe punte,
perioadele de intrerupere a operatiunilor si cauzele intreruperilor;
a-obtinerea liberei practici, inmanarea NOR, predarea si repredarea navei navlosite pe timp, terminarea
operatiunilor de incarcare, amarare sau descarcare a marfurilor la fiecare magazie a navei ori pe punte,
perioadele de intrerupere a operatiunilor si cauzele intreruperilor.
a
168. Unde se pastreaza jurnalul de bord al navei ?
a-la capitanul secund al navei iar in timpul serviciului de cart se tine la comanda de navigatiein pastrarea
ofiterului de cart ;
64

b-la comandantul navei in stationare si la comanda in mars;


c-la ofiterul de garda iar in mars la capitanul secund;
d-la ofiterul de cart sau garda.
a
169. Cu ce scop se organizeaza serviciul de garda la bordul navei ?
a-cu scopul asigurarii sigurantei vietii persoanelor de la bord, paza si securitatea navei si a marfurilor de la
bord, siguranta portului, prevenirea si stingerea incendiilorla nava proprie, posibilitatea interventiei pentru
stingerea incendiilor in apropierea ei , precum si lupta pentru vitalitatea navei proprii, respectarea
reglementarilor legale internationale, nationale si locale, mentinerea ordinii la bord, desfasurarea normala si
in siguranta aactivitatilor la bord;
b-cu scopul asigurarii sigurantei vietii persoanelor de la bord, paza si securitatea navei si a marfurilor de la
bord, siguranta portului, prevenirea si stingerea incendiilor la nava proprie, posibilitatea interventiei pentru
stingerea incendiilor in apropierea ei , precum si lupta pentru vitalitatea navei proprii, mentinerea ordinii la
bord, desfasurarea normala si in siguranta aactivitatilor la bord;
c-cu scopul asigurarii sigurantei vietii persoanelor de la bord, paza si securitatea navei si a marfurilor de la
bord, siguranta portului, posibilitatea interventiei pentru stingerea incendiilor in apropierea ei , precum si
lupta pentru vitalitatea navei proprii, respectarea reglementarilor legale internationale, nationale si locale,
mentinerea ordinii la bord, desfasurarea normala si in siguranta aactivitatilor la bord;
d-cu scopul asigurarii pazei si securitatii navei si a marfurilor de la bord, siguranta portului, prevenirea si
stingerea incendiilor la nava proprie, posibilitatea interventiei pentru stingerea incendiilor in apropierea ei ,
precum si luprta pentru vitalitatea navei proprii, respectarea reglementarilor legale internationale, nationale
si locale, mentinerea ordinii la bord, desfasurarea normala si in siguranta aactivitatilor la bord;
a

Bibliografie. Unitatea de invatare 5.


1. Arsenie Paulica, Dumitrache

Ramona,

Dumitrache Cosmin Laurentiu:

Managementul si administrarea navei, Ed. EX.Ponto 2010


2. Arsenie Paulica, Dumitrache Ramona, Dumitrache Cosmin Laurentiu: Aplicarea
Codului ISM, Ed. ExPonto 2010.

65

Unitatea de invatare 6

6. Meninerea vitalitii navei


Nava se considera n bun stare de navigabilitate atunci cnd este pregtit
rezonabil pentru a prentmpina pericolele mrii, pericole obinuite i este apt din
toate punctele de vedere s execute voiajul ncredinat. n acest sens, nava trebuie s
posede caliti tehnice constructive:

etaneitate, soliditate, rezistenta corespunztoare destinaiei sale;

s s fie echipat cu maini, instalaii, echipamente i materiale, hri i


documente nautice, provizii, combustibil i celelalte rezerve necesare spre a
ntmpina riscurile obinuite de navigaie ale voiajului intenionat;

fie pregtit pentru a transporta n bune condiiuni mrfurile i pentru a executa


voiajul pentru care a fost angajat;

s fie ncadrat n mod corespunztor cu respectarea regulamentelor de stivuire i


compatibilitate a mrfurilor i a condiiilor de stabilitate impuse de Registrul
Naval de Calificare;

s respecte cerinele contractuale ale angajrii dup caz.


Asigurarea bunei stri de navigabilitate a navei la nceputul voiajului constituie o

obligaie a armatorului. Proba bunei stri de navigabilitate se face de reg. prin Certificatul de
Clas.
Comandantul i echipajul au obligaia de a menine nava n stare bun permanent pe
toat perioada exploatrii.
6.1 MENINEREA VITALITII NAVEI
Este o obligaie fundamental a oricrui membru al echipajului. Pentru prevenirea
situaiilor ce pot duce la periclitarea siguranei navei, echipajul trebuie s respecte cu
strictee instruciunile referitoare la procesele tehnologice specifice navei att n mar dar
i n staionare.
Comandantul rspunde de organizarea i pregtirea echipajului pentru meninerea
i aprarea vitalitii i conduce nava n timpul luptei pentru vitalitate
Cpitanul secund rspunde pentru starea tehnica a corpului navei precum i de
existena la bord conform inventarului i de starea materialului de avarie, incendiu i salvare,
66

ntocmete roluri de vitalitate i conduce pregtirea echipajului n lupta pentru meninerea


vitalitii. Pe baza ordinelor comandantului, secundul conduce nemijlocit lupta pentru
vitalitate pe punte i n toate compartimentele navei cu excepia compartimentului maini. n
lipsa acestuia de la bord lupt este condus de ctre ofierul de gard.
eful mecanic rspunde de starea tehnic i de buna funcionare a instalaiilor,
mecanismelor i mijloacelor de lupt pentru vitalitate. Pe baza ordinelor comandantului, el
conduce nemijlocit lupta pentru vitalitate n compartimentul maini. n lipsa acestuia de la
bord, ofierul de gard conduce activitatea.
efii de servicii rspund de starea compartimentelor din sectorul de activitate din
toate punctele de vedere, inclusiv de funcionarea mijloacelor de lupt pentru vitalitate
precum i de ntreinerea instalaiilor aflate n aceste ncperi.
Comandantul numete la bord o comisie permanent de vitalitate avnd ca
preedinte cpitanul secund i membrii, efii mec., electric, st. radio care verifica lunar starea
corpului navei, a pereilor a uilor etane, a instalaiilor i mijloacelor de lupt pentru
vitalitate, a cablurilor i instalaiilor electrice i materialelor d salvare i avarie.
Orice persoan de la bordul navei care observ ptrunderea apei n interior, trebuie s
raporteze imediat prin orice mijloc posibil comandantul su ofierul de cart/garda si s ia
msurile preventive.
6.2 MENINEREA FLOTABILITII I STABILITII NAVEI
La bordul fiecrei nave trebuie s se gseasc documentaia privind asigurarea
flotabilitii i stabilitii de proiectant, aceasta documentaie se pstreaz la comandant iar
organele tehnice care conduc reparaiile rspund de corectarea acesteia.
Pentru ducerea cu succes a aciunilor pentru meninerea flotabilitii navei
comandantul, cpitanul secund i eful mecanic pe baza documentelor specifice trebuie s
studieze din timp cazurile tipice de avarie grav legate de pierderea stabilitii sau a rezervei
de flotabilitate, elabornd msuri corespunztoare pentru aceste situaii.
Prin grija cpitanului secund i a efului mecanic se ntocmete un tabel al porilor
etane i a altor deschideri care trebuie s stea permanent nchise n mar precum i
acelea care se nchid la ordin.
Personalul care lucreaz sau rspunde de compartimentele respective trebuie s
cunoasc acest tabel s acioneze corespunztor i s se asigure prin controale de respectarea
cu strictee a ordinului privind nchiderea anumitor pori sau a altor deschideri.
La bordul navei trebuie s fie asigurat n orice moment accesul n
compartimentele ncuiate. n acest scop, fiecare compartiment are dou chei din care una la
persoana care are compartimentul n primire iar a doua la tabloul de chei, locul acestuia fiind
67

fixat de ctre cpitanul secund i trebuie cunoscut de ctre cpitanul secund i ofierul de
gard. Cheile compartimentelor unde se gsesc valori se afla la tablou n plic sigilat.
Instalaiile de la bord, mai ales tubulaturile i valvulele trebuiesc piturate n culori
diferite conform standardelor internaionale. Gurirea pereilor, a punilor sau a prilor etane
este interzis; numai comandantul poate aproba acest lucru n cazul unor avarii/deteriorri
dac aceste msuri sunt necesare pentru salvarea oamenilor.
Garniturile de cauciuc de la pori, hublouri sau alte intrri trebuie meninute n stare
bun de ntreinere.
ncperile nchise trebuie aerisite periodic iar orificiile din bordaj se deschid numai la
nevoie n timpul lucrrilor. Toate lucrrile n legtur cu deschiderile n bordaj se fac sub
supravegherea cpitanului secund i a efului mecanic i se menioneaz n Jurnalul de Bord.
Pe timpul executrii acestor lucrri iau urmtoarele msuri:
se ine la ndemna materialul de vitalitate pentru a fi imediat folosit;
se menin n stare bun de funcionare mijloacele de golire a compartimentelor n
care se lucreaz;
orice tubulatur demontata se astupa cu flana oarb;
dac nava se afla pe doc, naintea lansrii la ap se vor lua msuri de prentmpinare
a inundrii n timpul lansrii sau umplerii docului cu apa;
bordajul exterior al operei vii se controleaz de fiecare dat cnd nava este urcata pe
doc iar rezultatul se consemna ntr-un proces verbal de constatare ncheiat cu
reprezentantul antierului.
Meninerea stabilitii intre limitele prevzute de ctre Registrul Naval de
Constatare este o obligaie a comandantului i se realizeaz printr-o repartizare bun a
greutilor n planul transversal i longitudinal. n timpul exploatrii, comandantul are
obligaia s in seama de toate restriciile impuse de Registru.

6.3 BALASTAREA i DEBALASTAREA


Un tanc poate fi balastat, n raport cu scopul balastrii n trei variante:
parial;
complet;
complet presat.
Balastare parial:se realizeaz conform unei scheme prin introducerea apei numai
n anumite tancuri (balastare uoar).
Balastare total (grea); toate tancurile de balast sunt pline.
68

Scopul balastrii:
-

mrirea coeficientului de stabilitate transversala prin coborrea centrului de


greutate;

reducerea suprafeei velice a navei prin micorarea bordului liber;

mrire stabilitii de drum a navei prin creterea pescajului;

reglarea asietei navei;

creterea randamentului de propulsie al elicei.

Balsatarea navei este obligatorie n urmtoarele situaii:


-

cnd nava nu are marf;

cnd nava transporta marfa de coeficient mic i pentru coborrea centrului de


greutate se impune balastarea tancurilor inferioare;

nava are marf sub capacitate i condiiile hidro-meteo impun creterea


stabilitii;

nava transporta marf pe punte i pierderea de stabilitate se compenseaz prin


balastare (dac capacitatea de greutate permite)

Balastarea se realizeaz succesiv, nc cu tanc n cazul tancurilor centrale i perechi


n cazul tancurilor laterale n aa fel nct s nu se balasteze simultan mai mult de dou
tancuri.
Ordinea de balastare a tancurilor:
tancurile centrale (nc cu tanc);
tancurile laterale inferioare perechi (Bb+Tb);
tancul de coliziune prova (forepic);
tancul de coliziune pupa (afterpic);
tancurile superioare laterale (perechi);
deep-tancurile (tancuri de afundare.)
De regul, balastarea se fac n staionare n port; dac marea este calmase poate face
i la ancor n rad. Nu se accepta balastarea n mar ci doar presarea n cazuri excepionale.
Personalul navigant care are atribuii privind balastarea este: comandantul ia decizia
de balastarea i stabilete schema innd cont de situaia i de locul n care se afle nava, de
scopul balastrii, de condiiile hidro-meteo i de criteriile de stabilitate. aceast schem se
transmite cpitanului secund o dat cu nscrierea ordinului de balastare n Registrul de
Evidenta al Balastrii.
Secundul se ocupa efectiv de balastare: l ntiineaz pe eful mecani; secundul
comunica ordinul de balastare ofierului de cart/garda de la punte i maina i se comunica
69

persoanei nsrcinate cu efectuarea sondelor la tancuri (3 persoane: ajutorul ofierului mecanic


de punte, eful de echipaj, marinarul de serviciu).
Secundul ine evidena balastrii n timp i coordoneaz schimbarea balastrii de la
un tanc la altul. La terminarea fiecrui tanc se noteaz or i sonda.
Ofierul de gard supravegheaz nclinrile i variaia pescajului. La terminare,
raporteaz comandantului, inclusiv orice situaie deosebit. La predarea serviciului, ofierul de
gard transmite situaia balastrii dac s-a terminat sau nu.
Rezultatul balastrii se nregistreaz i n Registrul de Procese Verbale ale
Comandantului.

Lucrare de verificare 6.

Bibliografie. Unitatea de invatare 6.


1. Arsenie Paulica, Dumitrache

Ramona,

Dumitrache Cosmin Laurentiu:

Managementul si administrarea navei, Ed. EX.Ponto 2010


2. Arsenie Paulica, Dumitrache Ramona, Dumitrache Cosmin Laurentiu: Aplicarea
Codului ISM, Ed. ExPonto 2010.

70

Unitatea de invatare 7

7.3. PREVENIREA ACCIDENTELOR DE MUNC

Aceast activitate se organizeaz conform normelor specifice de protecie a muncii


n activitile de la bordul navei. Comandantul navei i efii de servicii sunt obligai n
timpul lucrrilor pe care acetia le execut la bord i implicit pentru toate persoanele ce au
acces la bord (docheri, prestatori de servicii, vizitatori). Cpitanul secund este obligat s
verifice starea instalaiilor de ridicare a greutilor i cu eful mecanic s ia msurile de
rigoare n cazul constatrii unor defeciuni. La prima deschidere a magaziilor, secundul va
urmri ca eful de echipaj s verifice starea scrilor de acces n magazii, siguranele
mingiilor ce rmn a post, gurile de rujat, precum i alte deschideri n puni, cu care ocazie
va dispune msurile corespunztoare pentru nlturarea cauzelor unor accidente.
Pe timpul operaiunilor este interzis staionarea persoanelor sub greutile
suspendate, n calea parmelor sau a lanurilor de ancor.
Persoanele care lucreaz n arborad sau la nlime trebuie s fie asigurate cu
centur de siguran.

7.4. ROLUL DE ECHIPAJ AL NAVEI

Are 2 nelesuri:
-

documentul n care se nregistreaz fiecare membru al echipajului de ctre cpitnie la


cererea scris a armatorului, care pe timpul ct nava staioneaz se afl la cpitnie, iar
pe timpul voiajului la bord.

structura organizatoric a echipajului pentru a interveni n diferite situaii n cadrul


organizrii n rol de incendiu, de gaur de ap, de om la ap, de abandon, rolul
complex (cnd apar combinaii de accidente i nlturarea efectelor trebuie fcut
simultan).
Un rol trebuie s cuprind urmtoarele pri:
-

denumirea rolului;

semnalul de alarm sonor;

numele participanilor pe funcie, posturile i funciile care le au n rol;


71

sarcinile pe fiecare participant constnd din aducerea materialelor i


acionarea cu materialul;

Extras din rol pentru fiecare membru din echipaj se afieaz n cabin la pat.
n cadrul rolului se are n vedere cuprinderea ntregului echipaj, inclusiv a
pasagerilor. Membrii echipajului ndeplinesc sarcini iar pasagerii respect instruciunile
stabilite pe timpul desfurrii rolului.
Copii dup tabelele de rol se afieaz pe baza unui program care cuprinde:
apelul de chemare;
verificarea prezenei;
starea n care este echipat;
se verific dac s-a adus materialul, dac vestele de salvare s-au mbrcat corect.
Pentru rolul de abandon se prevede ntreg echipajul cu anumite restricii pentru
anumite funcii dar funciile care nu acioneaz n cadrul rolului i se ocup de exploatarea
navei n continuare, n caz de abandon, au prevzute locuri n barc.
Exerciiile de rol se consemneaz n jurnalul de bord, inclusiv rezultatele.

7.5 PROCEDURI N SITUAII DE SINISTRU

Comandantul navei are una din principalele obligaii s asigure sigurana


navigaiei prin meninerea la zi a informaiilor n legtur cu:
prezena gheurilor sau a epavelor;
posibilitatea unei furtuni tropicale;
ntlnirea temperaturilor sub punctul de nghe asociate cu vnturi puternice care
provoac masive acumulri de ghea pe suprastructur i posibilitatea ntlnirii
unor vnturi de peste 10 Bf cu care ocazie, pe lng msurile necesare navei
proprii s transmit mesaje destinate staiilor de coast i navelor din zon. O
msur preventiv pentru nava proprie o constituie schimbarea de drum care s
permit ndeprtarea de zona periculoas.
Comandantul navei care primete un semnal, din orice surs, de la o nav sau un
avion din care rezult c este n pericol, este obligat s se ndeprteze cu toat viteza n
ajutorul pers. i salvarea bunurilor. Dac din motive rezonabile, n special privind
sigurana navei i echipajului propriu, nu poate duce la ndeplinire aceast obligaie va
consemna n jurnalul de bord primirea mesajului i motivul pentru care nu i-a dat ajut.
Comandantul navei n primejdie, dup ce se va consulta cu comandanii navelor care
se ndreapt spre locul pericolului, are obligaia s se pronune asupra navei pe care o prefer,
72

iar celelalte sunt scutite de respectarea obligaiei.


n situaia n care nava proprie este inclus ntr-un grup de nave care caut, fiecare
nav este obligat s respecte dispoziiile date de coordonator.
Devierea navei proprii de la drumul iniial pentru asisten, cutare i salvare se
menioneaz n jurnalul de bord.
n urma unui abordaj, dac starea tehnic a navei proprii este corespunztoare
cerinelor de flotabilitate i navigabilitate are obligaia s asigure asisten i salvare celeilalte
nave care s-ar afla n pericol, iar prsirea locului fr consimmnt este interzis i este
infraciune.
n urma producerii unui sinistru, indiferent de cauz comandantul navei este obligat
s depun toate eforturile pentru meninerea flotabilitii navei, s ndrepte nava ctre uscat
dac situaia o impune sau s eueze n afara unui enal navigabil pentru a nu bloca circulaia,
intrarea/ieirea dintr-un port.
n acelai timp trebuie s-i anune armatorul, navlositorul i proprietarul mrfii
despre situaie. Odat cu intrarea n port sau cu contactul pe care l stabilete cu autoritile
sub jurisdicia crora se afl locul eurii comandantul va depune un protest de mare.
Abandonarea navei este msura extrem ordonat de comandant atunci cnd nava se
scufund. Nici una din persoanele de la bord nu are permisiunea s prseasc nava nainte de
a se da ordinul de abandon.
Prsirea navei trebuie s se fac dac la bord exist pasageri, n ordinea: femei i
copii, btrni i brbai.
Pentru echipaj: personal nebrevetat, ofieri, comandant.
La abandonarea navei vor trebui salvate, n msura n care mprejurrile permit,
jurnalul de bord, de maini, al staiei radio, precum i alte acte i valori ale navei, mrfurilor i
personalului mbarcat.
Echipajul navei trebuie s cunoasc normele de ordine i disciplin la bord, s le
aplice i s le respecte; trebuie s fie gata pentru a ndeplini sarcinile de serviciu i mai ales
cele legate de siguran. Nerespectarea normelor de ordine i disciplin, atrage dup sine
sancionarea contravenional sau infracional. Comandantul navei are obligaia s
sancioneze orice persoan n cauz prin avertisment, reinerea n cabin, interzicerea de a
prsi nava, iar n cazul infraciunii s o predea autoritii portuare. Fiecare navigator este
obligat s respecte prevederile legii privitoare la ordinea public, prevenirea polurii, regimul
de trecere al frontierei de stat, legile vamale i sanitare att n ar ct i n strintate.
Comandantul i efii de servicii sunt obligai s ia msuri pentru c navigatorii s cunoasc
normele pe care sunt obligai s le respecte. n toate cazurile de contravenie sau infraciune,
comandantul este obligat s informeze armatorul, agentul navei i clubul de asigurare pentru
73

rspundere civil pentru rezolvarea operativ a situaiei astfel nct s nu se nregistreze


ntrzieri.
Ori de cte ori se constat contravenii sau infraciuni de ctre autoriti n strintate,
armatorul, pe lng informarea celor n drept va trebui s ia msuri pentru remediere.

Lucrarea de verificare 6
125.Afisarea descrierii semnalelor de incendiu
126.Planurile si schemele de combatere a incendiilor
127.In timpul exercitiilor, se va urmari daca fiecare participant a inteles si s-a
conformat cu privire la:
128.Pe nava exista mai multe instalatii fixe pentru stingerea incendiilor: enumeratile
129.Lungimea furtunelor pentru hidranti este de:
130.Instalatia de stins incendiile cu apa furnizeaza apa si pentru:
131.Detectarea incendiilor se realizeaza cu:
132.Pe nava exista doua seturi complete de echipamente de pompier compuse fiecare
din:
133.Pentru a se preveni sau controla posibilitatea aparitiei unui incendiu,care sunt cele
trei elemente implicate
134.Incendiile pot fi tinute sub control si stinse prin suprimarea calduri,iar principalul
obiectiv este:
135.Incendiile produse de materiale combustibile solidesunt provocate adesea
136.upta impotriva incendiilor produse de materiale combustibile se duce in principal
cu
137.Enumerati agentii de inabusire?.
138.Cine conduce lupta impotriva incendiilor la bord?...............................
139.Actiunile sunt purtate de doua echipe de combatere a incendiilor!Care sunt
acestea?
140.Lupta impotriva incendiilor pe nava implica mai multe actiuni,care sunt acestea?
141.Echipa de lupta impotriva incendiilor pe punte are urmatoarele sarcini operative:
142.Echipa de lupta impotriva incendiilor din spatiile de masini are urmatoarele
sarcini operative:
143.Comandantul navei impreuna cu ofiterul maritim I si cu seful mecanic vor trebui:
144.Organizarea rolurilor de urgenta pe nava este materializata intr-un tabel general!
Unde este afisat acest tabel general?
145.Rolul de incendiu trebuie sa contina:
146.In timpul exercitiilor, se va urmari daca fiecare participant a inteles si s-a
conformat cu privire la:
147.Fiecare exercitiu de incendiu trebuie sa includa:
148.Pe nava exista doua seturi de echipamente de pompier.Unde se afla acestea?
149.Imediat dupa descoperirea unui incendiu si declansarea alarmei, trebuie parcursi
urmatorii pasi:
150.Detectarea incendiilor se realizeaza cu:
151.Se va folosi in mod direct jeturi de apa pentru stingerea incendiilor produse de
gaze petroliere lichefiate?
74

152.Imaginati-va ca sunteti la bord si va aflati in echipa de lupta impotriva incendiilor


pe punte.Ce sarcini veti lua?
153.Daca pe nava se afla pasageri la bord,vor participa in echipele de lupta impotriva
incendiilor?

Bibliografie.Unitatea de invatare 6.
1. Arsenie Paulica, Dumitrache

Ramona,

Dumitrache Cosmin Laurentiu:

Managementul si administrarea navei, Ed. EX.Ponto 2010


2. Arsenie Paulica, Dumitrache Ramona, Dumitrache Cosmin Laurentiu: Aplicarea
Codului ISM, Ed. ExPonto 2010.

75

Unitatea de invatare 7
Prezentarea Codului ISM
7. CODUL INTERNAIONAL DE MANAGEMENT
pentru exploatarea n siguran a navelor i prevenirea
polurii (Codul internaional de management al siguranei
Codul I.S.M.)
Preambul
1. Scopul acestui cod este de a prevedea o norm internaional de
management pentru exploatarea n siguran a navelor i pentru
prevenirea polurii.
2. Adunarea a adoptat Rezoluia A 443 (XI), prin care a invitat toate
guvernele s ia msurile necesare pentru protecia comandantului navei
n exercitarea corespunztoare a responsabilitilor sale referitoare la
sigurana maritim i protecia mediului marin.
3. Adunarea a adoptat, de asemenea, Rezoluia A 680 (17), prin care
a recunoscut din nou necesitatea unei organizri corespunztoare a
managementului, care s permit satisfacerea necesitii ca personalul
navigat s poat asigura i menine un nivel ridicat al siguranei i
proteciei mediului ambiant.
4. Recunoscnd c nu exist companii de navigaie sau armatori
identici i faptul c navele sunt exploatate n condiii foarte diverse, codul
se bazeaz pe principii i obiective generale.
5. Codul este formulat n termeni generali, n scopul de a avea o
aplicare larg. Este evident c nivelurile diferite de management, fie c
sunt aplicate la bordul navei, fie la rm, vor cere niveluri diferite de
cunoatere a elementelor specificate n cod.
6. Condiia fundamental a unui bun management al siguranei
este angajarea de cel mai nalt nivel. n problemele de siguran i de
prevenire a polurii, rezultatul final este determinat de angajarea,
competena, atitudinea i motivaia indivizilor de la toate nivelurile.

76

Partea A Implementare
7 . Dispoziii generale
7.1. Definiii
7.1.1 Codul internaional de management al siguranei (Codul
I.S.M.) nseamn Codul internaional de management pentru exploatarea
n siguran a navelor i pentru prevenirea polurii, sub forma adoptat
de ctre Adunare, aa cum ar putea fi modificat de ctre Organizaie.
7.1.2 Companie nseamn proprietarul navei sau oricare alt
organizaie sau persoan, cum ar fi managerul sau agentul de nchiriere
n regim de bareboat, care i-a asumat rspunderea pentru operarea navei
de la proprietar i a acceptat s se achite de toate sarcinile i
responsabilitile impuse prin cod.
7.1.3 Administraie nseamn guvernul statului al crui pavilion
nava a fost autorizat s-l arboreze
7.1.4 Sistemul de management al siguranei nseamn un sistem
structurat i documentat care permite personalului companiei s pun
efectiv n practic politica companiei n domeniul siguranei i n domeniul
proteciei mediului nconjurtor.
7.1.5 Documentul de conformitate nseamn un document
eliberat unei companii care respect cerinele acestui cod.
7.1.6 Certificatul de management al siguranei nseamn un
document eliberat unei nave, care semnific faptul c managementul
companiei i cel de la bordul navei sunt n concordan cu sistemul de
management al siguranei aprobat.
7.1.7 Dovada obiectiv nseamn informaiile, nregistrrile sau
expunerile asupra unui fapt, cantitative ori calitative, referitoare la
sigurana sau la existena i punerea n aplicare a unui element al
sistemului de management al siguranei, care se bazeaz pe observaie,
msurare sau ncercare i care pot fi verificate.
7.1.8. Observaie nseamn o specificare de fapt fcut n timpul
unui audit al managementului siguranei i confirmat de dovada
obiectiv.
77

7.1.9 Nonconformitate nseamn o situaie observat, unde


dovada obiectiv indic nendeplinirea unei cerine specificate.
7.1.10 Nonconformitate major nseamn o abatere identificabil,
care constituie o ameninare serioas la adresa personalului sau a
siguranei navei ori un pericol serios la adresa mediului ambiant i care
necesit o aciune corectiv imediat i include lipsa unei implementri
efective i sistematice a unei cerine a acestui cod.
7.1.11 Data aniversar nseamn ziua i luna fiecrui an, care
corespunde datei expirrii documentelor sau certificatelor relevante.
7.1.12 Convenie nseamn Convenia internaional
ocrotirea vieii omeneti pe mare, 1974, aa cum a fost amendat.

pentru

7.2. Obiective
7.2.1 Obiectivele codului sunt garantarea siguranei pe mare,
prevenirea vtmrilor corporale sau pierderea de viei omeneti i
evitarea deteriorrii mediului, n mod deosebit a mediului marin i a
proprietii.
7.2.2 Obiectivele companiei n domeniul managementului siguranei
trebuie s fie, ntre altele, urmtoarele :
1. asigurarea unor practici sigure n exploatarea navei i a
unei ambiane de lucru fr pericole ;
2. stabilirea de msuri de
riscurilor identificate ; i

siguran

mpotriva

tuturor

3. mbuntirea continu a competenei personalului de la


rm i de la bordul navelor n ceea ce privete
managementul siguranei, inclusiv pregtirea acestui
personal pentru situaii de urgen, cu referire att la
siguran, ct i la protecia mediului marin.
7.2.3 Sistemul de management trebuie s asigure :
1. respectarea regulilor i reglementrilor obligatorii ; i
2. luarea n considerare a codurilor aplicabile, a liniilor
directoare i a standardelor recomandate de Organizaie,
administraii, societi de clasificare i de organizaii din
sectorul maritim.

7.3. Aplicare
Prevederile acestui cod pot fi aplicate tuturor navelor.
78

7.4. Prevederi funcionale pentru sistemul de management al


siguranei
Fiecare companie trebuie s elaboreze, s pun n aplicare i s
menin un sistem de management al siguranei care s includ
urmtoarele cerine funcionale :
1. politic n domeniul siguranei i proteciei mediului ;
2. instruciuni i proceduri pentru asigurarea exploatrii n
siguran a navelor i a proteciei mediului marin n
conformitate cu reglementrile internaionale relevante i cu
legislaia statului de pavilion ;
3. niveluri de autoritate definite i linii de comunicaie care s
permit comunicarea ntre membrii personalului de la bord
i ntre acetia i personalul de la rm ;
4. proceduri pentru raportarea accidentelor i
conformitilor fa de prevederile acestui cod ;

non-

5. proceduri de pregtire i de intervenie pentru a face fa


situaiilor de urgen ;
6. proceduri pentru
managementului.

audituri

interne

de

control

al

2. Politica n domeniul siguranei i proteciei mediului

2.1 Compania trebuie s stabileasc o politic n domeniul


siguranei i al proteciei mediului care s prezinte modul de realizare a
obiectivelor menionate n paragraful 1.2.
2.2 Compania trebuie s asigure punerea n aplicare i meninerea
acestei politici la toate nivelurile organizatorice, att la bordul navelor, ct
i la rm.

Lucrare de verificare.Unitatea de invatare 7.

1. Codul internaional de management al siguranei (Codul I.S.M.) nseamn:


A. Codul internaional de management pentru exploatarea n siguran a navelor
B. Codul internaional de management pentru prevenirea polurii, sub forma aprobata de ctre
Adunare, aa cum ar putea fi modificat de ctre Organizaie.
79

C. Codul este formulat n termeni generali, n scopul de a avea o aplicare larg. Este evident
c nivelurile diferite de management, fie c sunt aplicate la bordul navei, fie la rm, vor cere
niveluri diferite de cunoatere a elementelor specificate n cod.
D Codul internaional de management pentru prevenirea polurii, sub forma adoptat de ctre
Adunare, aa cum ar putea fi modificat de ctre Organizaie
RASPUNS CORECT D
2. Companie nseamn :
A. proprietarul navei.
B. orice organizaie, care i-a asumat rspunderea pentru operarea navei de la proprietar i a
acceptat s se achite de toate sarcinile i responsabilitile impuse prin cod.
C. orice persoan, cum ar fi managerul sau agentul de nchiriere n regim de bareboat.
D. orice persoan care s aib acces direct la nivelul cel mai nalt al conducerii.
RASPUNS CORECT A,B,C
3). Administraie nseamn:
A. guvernul statului al crui pavilion asupra cruia armatorul s-a decis i a cerut n mod
oficial s-l arboreze
B. guvernul statului unde nava a fost construit
C. guvernul unui stat la legrea armatorului
D. guvernul statului al crui pavilion nava a fost autorizat s-l arboreze
RASPUNS CORECT D
5) Documentul de conformitate nseamn :
A. un document eliberat unei companii care respect cerinele acestui cod.
B. un document eliberat unei companii care n urma inspectrii a avut rezultate acceptabile
C. un document care este eliberat dup inspectarea a cel puin unei filiale ale companiei(dac
sunt ma multe)
D. un document de mare importan
RASPUNS CORECT A
6) Certificatul de management al siguranei nseamn :
A. un document eliberat unei nave, care semnific faptul c managementul companiei i cel
de la bordul navei nu sunt n concordan cu sistemul de management al siguranei aprobat.
B. un document eliberat unei nave, care semnific faptul c managementul companiei i cel
de la bordul navei sunt n concordan cu sistemul de management al siguranei aprobat.
C. un document eliberat unei nave, care semnific faptul c managementul companiei este n
concordan cu sistemul de management al siguranei aprobat.
D. un document eliberat unei companii care respect cerinele acestui cod.
RASPUNS CORECT B

7) Dovada obiectiv nseamn :


A. informaiile, nregistrrile video, audio, n format electronic sau pe casete, polaroid s.a.m.d,
sau oricare dintre expunerile asupra unui fapt, cantitative ori calitative, referitoare la sigurana
sau la existena i punerea n aplicare a unui element al sistemului de management al
siguranei, care se bazeaz pe observaie, msurare sau ncercare i care pot fi verificate.
B. informaiile, nregistrrile sau expunerile asupra unui fapt, care se bazeaz pe observaie,
msurare sau ncercare i care pot fi verificate.
C. informaiile, nregistrrile sau expunerile asupra unui fapt, cantitative ori calitative,
referitoare la sigurana sau la existena i punerea n aplicare a unui element al sistemului de
80

management al siguranei, care se bazeaz pe observaie, msurare sau ncercare i care pot fi
verificate.
D. informaiile, sau expunerile asupra unui fapt, cantitative ori calitative, referitoare la
sigurana sau la existena i punerea n aplicare a unui element al sistemului de management al
siguranei, care se bazeaz pe observaie, msurare sau ncercare i care pot fi verificate.
RASPUNS CORECT C
8). Observaie nseamn:
A. o remarc oral fcut de auditor, din care reiese c a fost observat o nonconformitate, cu
posibilitatea remedierii immediate a acesteia
B. o specificare de fapt fcut n afara unui audit al managementului siguranei i
neconfirmat de dovada obiectiv.
C. o specificare de fapt fcut n timpul unui audit al managementului siguranei i confirmat
de dovada obiectiv.
D. o remarc scris fcut de auditor, din care reiese c a fost observat o nonconformitate, cu
posibilitatea remedierii immediate a acesteia
RASPUNS CORECT C
9). Nonconformitate nseamn:
A. o situaie observat, potenial periculoas pentru nav i pentru echipaj, fr a constitui un
pericol iminent i care este observat n timpul auditului
B. o situaie observat, unde dovada obiectiv indic nendeplinirea unei cerine specificate.
C. o situaie constatat ca potenial periculoas, unde dovada obiectiv indic nendeplinirea
unei cerine specificate.
D. o situaie care este n neconformitate cu codul ISM
RASPUNS CORECT B
10). Nonconformitate major nseamn o abatere identificabil, care constituie o ameninare
serioas la adresa personalului sau a siguranei navei ori un pericol serios la adresa mediului
ambiant i care necesit o aciune corectiv imediat i include lipsa unei implementri
efective i sistematice a unei cerine a acestui cod.
A. o situaie care constituie o ameninare serioas pentru nav i pentru echipaj, fr a
constitui un pericol iminent i care este observat n timpul auditului
B. o abatere identificabil, care constituie o ameninare serioas la adresa personalului sau a
siguranei navei ori un pericol serios la adresa mediului ambiant i care necesit o aciune
corectiv imediat i include lipsa unei implementri efective i sistematice a unei cerine a
acestui cod.
C. o situaie constatat ca foarte periculoas, unde dovada obiectiv indic nendeplinirea unei
cerine specificate.
D. o situaie care este n neconformitate cu codul ISM
RASPUNS CORECT B
11). Data aniversar nseamn :
A. ziua i luna fiecrui an, care corespunde datei expirrii documentelor sau certificatelor
cnd a fost construit nava i a brcilor de salvare
B. Ziua de natere a armatorului
C. ziua i luna fiecrui an, care corespunde datei expirrii documentelor sau certificatelor
relevante.
D. O zi foarte special
RASPUNS CORECT C
12).Convenie nseamn
A. Convenia internaional pentru ocrotirea vieii omeneti pe mare, 1974, aa cum a fost
amendat.
81

B. Convenia internaional pentru prevenirea traficului dedroguri


C. Convenia pentru standarde minime de pregtire a personalului nebrevetat
D Convenia pentru prevenirea dezastrelor pe mare i a pierderilor de viei omeneti.
RASPUNS CORECT A
13). Obiectivele codului ISM sunt:
A. garantarea siguranei pe mare
B.prevenirea vtmrilor corporale sau pierderea de viei omeneti
C. stabilirea de msuri de siguran mpotriva tuturor riscurilor identificate
D. evitarea deteriorrii mediului, n mod deosebit a mediului marin i a proprietii.
RASPUNS CORECT A,B,D

Bibliografie.Unitatea de invatare 7.

1. Arsenie Paulica, Dumitrache

Ramona,

Dumitrache Cosmin Laurentiu:

Managementul si administrarea navei, Ed. EX.Ponto 2010


2. Arsenie Paulica, Dumitrache Ramona, Dumitrache Cosmin Laurentiu: Aplicarea
Codului ISM, Ed. ExPonto 2010.

82

Unitatea de invatare 8

8.1 RESPONSABILITILE I AUTORITATEA COMPANIEI

8.1.1 n cazul n care entitatea responsabil pentru exploatarea


navei este diferit de armator, armatorul trebuie s transmit
administraiei numele complet i detaliile acestei entiti.
8.1.2 Compania trebuie s defineasc i s stabileasc, n scris,
responsabilitatea, autoritatea i relaiile reciproce dintre toate persoanele
nsrcinate cu conducerea, executarea i verificarea activitilor legate de
siguran i de prevenirea polurii sau avnd inciden asupra lor.
8.1.3 Compania rspunde de asigurarea resurselor adecvate i a
suportului corespunztor de la rm, n scopul de a permite persoanei sau
persoanelor desemnate s-i ndeplineasc funciile lor.

8.2 Persoana desemnat (persoanele desemnate)


Pentru garantarea exploatrii n siguran a fiecrei nave i pentru
asigurarea legturii dintre companie i persoanele de la bord, fiecare
companie trebuie s desemneze, dup caz, o persoan sau mai multe
persoane de la rm, care s aib acces direct la nivelul cel mai nalt al
conducerii. Responsabilitatea i autoritatea persoanei sau a persoanelor
desemnate trebuie s includ supravegherea aspectelor de exploatare a
fiecrei nave, legate de siguran i de prevenirea polurii i s asigure
alocarea resurselor adecvate i a suportului corespunztor de la rm, n
funcie de necesiti.

8.3 Responsabilitile i autoritatea comandantului

83

8.3.1 Compania trebuie s defineasc n mod clar i s stabileasc,


n scris, responsabilitatea comandantului cu privire la :
1. punerea n aplicare a politicii companiei n domeniul
siguranei i al proteciei mediului ;
2. motivarea echipajului pentru aplicarea acestei politici ;
3. ntocmirea ordinelor i instruciunilor corespunztoare n
mod clar i simplu;
4. verificarea respectrii cerinelor specifice; i
5. analizarea sistemului de management al siguranei i
raportarea deficienelor acestuia direciunii de la rm.
8.3.2 Compania trebuie s se asigure c sistemul de management al
siguranei, n vigoare la bordul navei, subliniaz n mod expres autoritatea
comandantului. Compania trebuie s precizeze n sistemul de
management
al
siguranei
c
autoritatea
suprem
aparine
comandantului i c el are responsabilitatea de a lua decizii referitoare la
siguran i la prevenirea polurii i de a cere asisten companiei, dac
aceasta este necesar.
8.4. Resurse i personal
8.4.1 Compania trebuie s se asigure, n privina comandantului, c
acesta :
1. deine calificarea necesar pentru comanda navei ;
2. cunoate perfect sistemul de management al siguranei
companiei ; i
3. beneficiaz de sprijinul necesar pentru executarea n
siguran a sarcinilor sale.
8.4.2 Compania trebuie s se asigure c fiecare nav dispune de un
personal navigant calificat i brevetat, avnd aptitudinile, din punct de
vedere medical, cerute de prescripiile internaionale i naionale
relevante.
8.4.3 Compania trebuie s stabileasc proceduri, cu scopul de a se
asigura c personalul nou i personalul transferat n funcii noi, legate de
siguran i de protecia mediului, primesc instructajul necesar pentru
executarea sarcinilor lor.
Instruciunile care sunt esenial a fi date nainte de mbarcare
trebuie identificate, stabilite n scris i transmise.
8.4.4 Compania trebuie s se asigure c ntreg personalul care este
implicat n cadrul sistemului de management al siguranei companiei are
un nivel adecvat de nelegere a regulilor, reglementrilor, codurilor i
liniilor directoare pertinente.
84

8.4.5 Compania trebuie s stabileasc i s menin proceduri care


s permit identificarea oricrei instruiri ce poate fi necesar pentru
punerea n aplicare a sistemului de management al siguranei i s se
asigure c aceast instruire este efectuat de ntreg personalul implicat.
8.4.6 Compania trebuie s stabileasc proceduri care s asigure c
personalul navei primete informaiile relevante privind sistemul de
management al siguranei n limba de lucru sau n limbile nelese de
acesta.
8.4.7 Compania trebuie s se asigure c membrii personalului navei
sunt capabili s comunice eficient ntre ei la executarea sarcinilor legate
de sistemul de management al siguranei.

8.5 Elaborarea planurilor pentru operaiunile de la bordul navei


Compania trebuie s stabileasc proceduri pentru ntocmirea
planurilor i instruciunilor, incluznd liste de verificare, dup caz, pentru
operaiunile principale la bordul navei privind sigurana navei i
prevenirea polurii. Diferitele sarcini implicate de aceasta trebuie s fie
explicate i repartizate personalului calificat.

8.6 Pregtirea pentru situaii de urgen


8.6.1 Compania trebuie s stabileasc proceduri pentru
identificarea i descrierea situaiilor de urgen ce pot surveni la bordul
navelor, precum i msurile ce trebuie luate pentru a face fa acestora.
8.6.2 Compania trebuie s stabileasc programe de exerciii de
pregtire a msurilor ce trebuie luate n caz de urgen.
8.6.3 Sistemul de management al siguranei trebuie s prevad
msuri adecvate care s asigure c prin modul su de organizare
compania este capabil s fac fa, n orice moment, la pericolele,
accidentele i situaiile de urgen ce ar putea surveni la navele sale.

8.7 Raportarea i analiza nonconformitilor, a accidentelor i a


situaiilor potenial periculoase
8.7.1 Sistemul de management al siguranei trebuie s includ
proceduri care s asigure c nonconformitile, accidentele i situaiile
potenial periculoase sunt raportate companiei i c sunt cercetate i
analizate n scopul mbuntirii siguranei i prevenirii polurii.
8.7.2 Compania trebuie s stabileasc proceduri pentru punerea n
aplicare a msurilor corective.
85

8.8 ntreinerea navei i a echipamentelor sale


8.8.1 Compania trebuie s stabileasc proceduri care s asigure c
nava este meninut ntr-o stare conform cu prevederile regulilor i
reglementrilor pertinente, precum i cu cerinele suplimentare care pot fi
stabilite de ctre companie.
8.8.2 Pentru ndeplinirea acestor cerine, compania trebuie s se
asigure c:
1. inspeciile sunt efectuate la intervale corespunztoare;
2. orice nonconformitate este raportat mpreun cu indicarea
cauzei posibile, dac aceasta este cunoscut;
3. sunt luate msurile corective corespunztoare; i
4. aceste activiti sunt consemnate ntr-un registru.
8.8.3 Compania trebuie s stabileasc, n cadrul sistemului de
management al siguranei, proceduri pentru identificarea echipamentelor
i a instalaiilor tehnice a cror defectare brusc n exploatare poate cauza
situaii periculoase. Sistemul de management al siguranei trebuie s
prevad msuri specifice, n scopul creterii fiabilitii echipamentelor sau
a instalaiilor respective. Aceste msuri trebuie s includ ncercarea, la
intervale regulate, a dispozitivelor i a echipamentelor de rezerv sau a
instalaiilor tehnice care nu sunt folosite n permanen.
8.8.4 Inspeciile menionate la paragraful 10.2, precum i msurile
la care se refer paragraful 10.3 trebuie s fie integrate n programul de
ntreinere curent a navei.

8.9. Documentaii
8.9.1 Compania trebuie s stabileasc i s menin proceduri
pentru controlul tuturor documentelor i al datelor care se refer la
sistemul de management al siguranei.
8.9.2 Compania trebuie s se asigure c:
1. documentele valabile sunt disponibile n toate locurile
relevante;
2. modificrile aduse acestor documente sunt examinate i
aprobate de ctre personalul autorizat; i
3. documentele expirate sunt retrase prompt.
8.9.3 Documentele folosite la descrierea i la punerea n aplicare a
sistemului de management al siguranei pot constitui obiectul Manualului
de management al siguranei.

86

Aceste documente trebuie pstrate n forma considerat de


companie ca fiind cea mai eficient. Fiecare nav trebuie s aib la bord
toate documentele relevante privind nava.

8.10 Verificarea, examinarea i evaluarea, efectuate de ctre


companie
8.10.1 Compania trebuie s efectueze audituri interne, pentru a
verifica dac activitile legate de siguran i de prevenirea polurii sunt
n conformitate cu sistemul de management al siguranei.
8.10.2 Compania trebuie s evalueze periodic eficiena sistemului
de management al siguranei i, dac este necesar, va revizui sistemul n
conformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit.
8.10.3 Auditurile i eventualele aciuni corective trebuie efectuate n
conformitate cu procedurile stabilite.
8.10.4 Personalul care efectueaz auditul nu trebuie s fac parte
din sectoarele auditate, cu excepia cazului n care aceasta nu este
posibil din considerente ce in de mrimea i natura companiei.
8.10.5 Rezultatele auditurilor i ale revizuirilor trebuie aduse la
cunotin ntregului personal care are responsabiliti n sectorul
respectiv.
8.10.6 Personalul de conducere responsabil al sectorului respectiv
trebuie s ia imediat msurile corective necesare pentru remedierea
deficienelor constatate.

Lucrare de verificare.Unitatea de invatare 8

14). Obiectivele companiei n domeniul managementului siguranei trebuie s fie :


A. asigurarea unor practici sigure n exploatarea navei i a unei ambiane de lucru fr
pericole
B. stabilirea de msuri de siguran mpotriva tuturor riscurilor identificate
C. mbuntirea continu a competenei personalului de la rm ceea ce privete
managementul siguranei, inclusiv pregtirea acestui personal pentru situaii de urgen, cu
referire att la siguran, ct i la protecia mediului marin.
D. mbuntirea continu a competenei personalului de la bordul navelor n ceea ce privete
managementul siguranei, inclusiv pregtirea acestui personal pentru situaii de urgen, cu
referire att la siguran, ct i la protecia mediului marin.
RASPUNS CORECT A,B,C,D
15). Sistemul de management trebuie s asigure :
A. respectarea regulilor i reglementrilor obligatorii

87

B. luarea n considerare a codurilor aplicabile, a liniilor directoare i a standardelor


recomandate de Organizaie, administraii, societi de clasificare i de organizaii din sectorul
maritim
C. mbuntirea continu a competenei personalului de la rm ceea ce privete
managementul siguranei, inclusiv pregtirea acestui personal pentru situaii de urgen, cu
referire att la siguran, ct i la protecia mediului marin.
D. mbuntirea continu a competenei personalului de la bordul navelor n ceea ce privete
managementul siguranei, inclusiv pregtirea acestui personal pentru situaii de urgen, cu
referire att la siguran, ct i la protecia mediului marin.
RASPUNS CORECT A,B
16). Cerinele funcionale ale codului SMS-ului unei companii:
A. proceduri pentru raportarea accidentelor i a non-conformitilor fa de prevederile acestui
cod
B. proceduri de pregtire i de intervenie n cooperare cu personalul specializat al statului.
C. proceduri pentru audituri interne i de control al managementului
D. meninerea unei politici la toate nivelurile organizatorice, att la bordul navelor, ct i la
rm
RASPUNS CORECT A,C
17). Cerinele funcionale ale codului SMS-ului unei companii:
A. Compania rspunde de asigurarea resurselor adecvate i a suportului corespunztor de la
rm, n scopul de a permite persoanei sau persoanelor desemnate s-i ndeplineasc funciile
lor
B. proceduri de pregtire i de intervenie pentru a face fa situaiilor de urgen
C. meninerea unei politici la toate nivelurile organizatorice, att la bordul navelor, ct i la
rm
D. niveluri de autoritate definite i linii de comunicaie care s permit comunicarea ntre
membrii personalului de la bord i ntre acetia i personalul de la rm
RASPUNS CORECT B,D
18). Politica companiei n domeniul siguranei i proteciei mediului:
A. Compania rspunde de asigurarea resurselor adecvate i a suportului corespunztor de la
rm, n scopul de a permite persoanei sau persoanelor desemnate s-i ndeplineasc funciile
lor
B Compania trebuie s asigure punerea n aplicare i meninerea acestei politici la toate
nivelurile organizatorice, att la bordul navelor, ct i la rm.
C. instruciuni i proceduri pentru asigurarea exploatrii n siguran a navelor i a proteciei
mediului marin n conformitate cu reglementrile internaionale relevante i cu legislaia
statului de pavilion ;
D. Compania trebuie s asigure punerea n aplicare i meninerea acestei politici la toate
nivelurile organizatorice, att la bordul navelor, ct i la rm.
RASPUNS CORECT D
19). Responsabilitile i autoritatea companiei conform codului ISM:
A. n cazul n care entitatea responsabil pentru exploatarea navei nu este diferit de armator,
armatorul trebuie s transmit administraiei numele complet i detaliile acestei entiti.
B. Compania trebuie s defineasc i s stabileasc, n scris, responsabilitatea, autoritatea i
relaiile reciproce dintre toate persoanele nsrcinate cu altceva dect cu conducerea,
executarea i verificarea activitilor legate de siguran i de prevenirea polurii sau avnd
inciden asupra lor
C. Compania rspunde de asigurarea resurselor adecvate i a suportului corespunztor de la
rm, n scopul de a permite persoanei sau persoanelor desemnate s-i ndeplineasc funciile
lor.
88

D. n cazul n care entitatea responsabil pentru exploatarea navei este diferit de armator,
armatorul trebuie s transmit administraiei numele complet i detaliile acestei entiti
RASPUNS CORECT C,D
20). Responsabilitile i autoritatea companiei conform codului ISM:
A. n cazul n care entitatea responsabil pentru exploatarea navei este diferit de armator,
armatorul trebuie s transmit administraiei numele complet i detaliile acestei entiti.
B. Compania trebuie s defineasc i s stabileasc, n scris, responsabilitatea, autoritatea i
relaiile reciproce dintre toate persoanele nsrcinate cu conducerea, executarea i verificarea
activitilor legate de siguran i de prevenirea polurii sau avnd inciden asupra lor
C. Compania rspunde de asigurarea resurselor adecvate i a suportului corespunztor de la
rm, n scopul de a nu permite n nici un caz permite persoanei sau persoanelor desemnate si ndeplineasc funciile lor.
D. n cazul n care entitatea responsabil pentru exploatarea navei este diferit de armator,
armatorul nu este obligat s transmit administraiei numele complet i detaliile acestei
entiti
RASPUNS CORECT A,B
21). Cerine ale codului ISM privind responsabilitile i autoritatea comandantului. Potrivit
codului ISM, comandantul navei:
A. pune n aplicare a politicii companiei n domeniul siguranei i al proteciei mediului
B. motiveaz echipajul pentru aplicarea acestei politici
C. impune un sistem de sancuni i bonusuri
D. deleag sarcina elaborrii oridnelor cpitanului navei
RASPUNS CORECT A,B
22). Cerine ale codului ISM privind responsabilitile i autoritatea comandantului. Potrivit
codului ISM, comandantul navei:
A. primete noi instruciuni de la firm lunar pe care trebuie s le mplemeteze
B. verific respectarea cerinelor specifice
C. ntocmete ordinile i instruciunile corespunztoare n mod clar i simplu
D.Este rspunztor de tot ce se ntmpl la bordul navei sale.
RASPUNS CORECT B,C
23). Cerine ale codului ISM privind responsabilitile i autoritatea comandantului.
A Compania trebuie s se asigure c sistemul de management al siguranei, n vigoare la
bordul navei, subliniaz n mod expres autoritatea comandantului
B. Compania trebuie s se asigure ca ntocmirea ordinelor i instruciunilor corespunztoare
este fcut n mod clar i simplu
C. Compania trebuie s precizeze n sistemul de management al siguranei c autoritatea
suprem aparine comandantului
D. responsabilitatea de a lua decizii referitoare la siguran i la prevenirea polurii i de a
cere asisten companiei, dac aceasta este necesar.
RASPUNS CORECT C
24. Drept urmare a codului ISM compania, n momentul n care numete o persoan n funcia
de comandant al unei nave, trebuie s se asigure c:
A. Are brevet de comadant recunoscut la nivel internaional de orice autoritate
B. Deine calificarea necesar pentru comanda navei
C. Are experien pentru aceast funcie i, drept urmare are capactatea s organzieze
activitile de exploatare n siguran a navei i de prevenire a polurii
D. Cunoate perfect sistemul de management al siguranei companiei
RASPUNS CORECT B,D
89

25. Drept urmare a codului ISM compania, n momentul n care numete o persoan n funcia
de comandant al unei nave, trebuie s se asigure c acesta:
A. Are experien pentru aceast funcie i, drept urmare are capactatea s organzieze
activitile de exploatare n siguran a navei i de prevenire a polurii
B. Cunoate perfect sistemul de management al siguranei companiei
C. Beneficiaz de sprijinul necesar pentru executarea n siguran a sarcinilor sale
D. Este autoritatea suprem la bordul navei.
RASPUNS CORECT B,C
26. Drept urmare a codului ISM, n ceea ce privete alocarea resurselor i personalului,
Compania trebuie s se asigure c:
A. Compania trebuie s se asigure c sistemul de management al siguranei, n vigoare la
bordul navei, subliniaz n mod expres autoritatea comandantului
B. Compania trebuie s stabileasc proceduri pentru identificarea i descrierea situaiilor de
urgen ce pot surveni la bordul navelor, precum i msurile ce trebuie luate pentru a face fa
acestora.
C. Compania trebuie s se asigure c fiecare nav dispune de un personal navigant calificat i
brevetat, avnd aptitudinile, din punct de vedere medical, cerute de prescripiile internaionale
i naionale relevante
D. Compania trebuie s stabileasc proceduri, cu scopul de a se asigura c personalul nou i
personalul transferat n funcii noi, legate de siguran i de protecia mediului, primesc
instructajul necesar pentru executarea sarcinilor lor.
RASPUNS CORECT C,D
27. Drept urmare a codului ISM, n ceea ce privete alocarea resurselor i personalului,
Compania trebuie s se asigure c:
A. Persoana desemnat n funcia de comandant are experien pentru aceast funcie i, drept
urmare are capactatea s organzieze activitile de exploatare n siguran a navei i de
prevenire a polurii.
B. Compania trebuie s stabileasc proceduri, cu scopul de a se asigura c personalul nou i
personalul transferat n funcii noi, legate de siguran i de protecia mediului, primesc
instructajul necesar pentru executarea sarcinilor lor.
C. Compania trebuie s se asigure c ntreg personalul care este implicat n cadrul sistemului
de management al siguranei companiei are un nivel adecvat de nelegere a regulilor,
reglementrilor, codurilor i liniilor directoare pertinente.
D. Compania trebuie s stabileasc i s menin proceduri care s permit identificarea
oricrei instruiri ce poate fi necesar pentru punerea n aplicare a sistemului de management
al siguranei i s se asigure c aceast instruire este efectuat de ntreg personalul implicat.
RASPUNS CORECT B,C,D
27. Drept urmare a codului ISM, n ceea ce privete alocarea resurselor i personalului,
Compania trebuie s se asigure c:
A. Stabileasc proceduri care s asigure c personalul navei primete informaiile relevante
privind sistemul de management al siguranei n limba de lucru sau n limbile nelese de
acesta.
B. Membrii personalului navei sunt capabili s comunice eficient ntre ei la executarea
sarcinilor legate de sistemul de management al siguranei.
C. Stabileasc proceduri, cu scopul de a se asigura c personalul nou i personalul transferat
n funcii noi, legate de siguran i de protecia mediului, primesc instructajul necesar pentru
executarea sarcinilor lor.
D. Se asigure c ntreg personalul care este implicat n cadrul sistemului de management al
siguranei companiei are un nivel adecvat de nelegere a regulilor, reglementrilor, codurilor
i liniilor directoare pertinente.
RASPUNS CORECT A,B,C,D
90

28. Drept urmare a codului ISM, n ceea ce privete elaborarea planurilor pentru operaiunile
de la bordul navei, Compania trebuie s se asigure c:
A. Persoana desemnat n funcia de comandant are experien pentru aceast funcie i, drept
urmare are capactatea s organzieze activitile de exploatare n siguran a navei i de
prevenire a polurii.
B. Persoana desemnat n funcia de comandant cunoate perfect sistemul de management al
siguranei companiei i beneficiaz de sprijinul necesar pentru executarea n siguran a
sarcinilor sale.
C. Compania trebuie s stabileasc proceduri pentru identificarea i descrierea situaiilor de
urgen ce pot surveni la bordul navelor, precum i msurile ce trebuie luate pentru a face fa
acestora.
D. Compania trebuie s stabileasc programe de exerciii de pregtire a msurilor ce trebuie
luate n caz de urgen.
RASPUNS CORECT C,D
29. Drept urmare a codului ISM, n ceea ce privete elaborarea planurilor pentru operaiunile
de la bordul navei, Compania trebuie s se asigure c:
A. Compania trebuie s stabileasc programe de exerciii de pregtire a msurilor ce trebuie
luate n caz de urgen.
B. Sistemul de management al siguranei trebuie s prevad msuri adecvate care s asigure
c prin modul su de organizare compania este capabil s fac fa, n orice moment, la
pericolele, accidentele i situaiile de urgen ce ar putea surveni la navele sale.
C. Totul este n ordine
D. Compania trebuie s se asigure c sistemul de management al siguranei, n vigoare la
bordul navei, subliniaz n mod expres autoritatea comandantului
RASPUNS CORECT A,B
30. Drept urmare a codului ISM, n ceea ce privete elaborarea planurilor pentru operaiunile
de la bordul navei, Compania trebuie s se asigure c:
A. Sistemul de management al siguranei trebuie s includ proceduri care s asigure c
nonconformitile, accidentele i situaiile potenial periculoase sunt raportate companiei i c
sunt cercetate i analizate n scopul mbuntirii siguranei i prevenirii polurii.
B. Compania trebuie s stabileasc proceduri pentru punerea n aplicare a msurilor corective.
C. Persoana desemnat n funcia de comandant are experien pentru aceast funcie i, drept
urmare are capactatea s organzieze activitile de exploatare n siguran a navei i de
prevenire a polurii.
D. Compania trebuie s stabileasc proceduri pentru identificarea i descrierea situaiilor de
urgen ce pot surveni la bordul navelor, precum i msurile ce trebuie luate pentru a face fa
acestora.
RASPUNS CORECT A,B
31. Drept urmare a codului ISM, n ceea ce privete pregtirea pentru situaii de urgen
, Compania trebuie s se asigure c:
A Compania trebuie s se asigure c fiecare nav dispune de un personal navigant calificat i
brevetat, avnd aptitudinile, din punct de vedere medical, cerute de prescripiile internaionale
i naionale relevante.
B. Compania trebuie s stabileasc proceduri, cu scopul de a se asigura c personalul nou i
personalul transferat n funcii noi, legate de siguran i de protecia mediului, primesc
instructajul necesar pentru executarea sarcinilor lor.
C. Compania trebuie s stabileasc proceduri pentru identificarea i descrierea situaiilor de
urgen ce pot surveni la bordul navelor, precum i msurile ce trebuie luate pentru a face fa
acestora.
91

D. Compania trebuie s stabileasc programe de exerciii de pregtire a msurilor ce trebuie


luate n caz de urgen.
RASPUNS CORECT C,D
32. Drept urmare a codului ISM, n ceea ce privete pregtirea pentru situaii de urgen
, Compania trebuie s se asigure c:
A. Compania trebuie s stabileasc programe de exerciii de pregtire a msurilor ce trebuie
luate n caz de urgen.
B. Sistemul de management al siguranei trebuie s prevad msuri adecvate care s asigure
c prin modul su de organizare compania este capabil s fac fa, n orice moment, la
pericolele, accidentele i situaiile de urgen ce ar putea surveni la navele sale.
C. Compania trebuie s se asigure c fiecare nav dispune de un personal navigant calificat i
brevetat, avnd aptitudinile, din punct de vedere medical, cerute de prescripiile internaionale
i naionale relevante.
D. Totul este n ordine
RASPUNS CORECT A,B
33. Drept urmare a codului ISM, n ceea ce privete raportarea i analiza nonconformitilor, a
accidentelor i a situaiilor potenial periculoase, Compania trebuie s se asigure c:
A. Sunt stabilte proceduri care s asigure c nava este meninut ntr-o stare conform cu
prevederile regulilor i reglementrilor pertinente, precum i cu cerinele suplimentare care
pot fi stabilite de ctre companie.
B. Sistemul de management al siguranei trebuie s includ proceduri care s asigure c
nonconformitile, accidentele i situaiile potenial periculoase sunt raportate companiei i c
sunt cercetate i analizate n scopul mbuntirii siguranei i prevenirii polurii.
C. Compania trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru controlul tuturor
documentelor i al datelor care se refer la sistemul de management al siguranei.
D. Sunt stabilite proceduri pentru punerea n aplicare a msurilor corective.
RASPUNS CORECT B,D
34). Drept urmare a codului ISM, n ceea ce privete : ntreinerea navei i a echipamentelor
sale
, Compania trebuie s se asigure c:
A. Compania trebuie s stabileasc proceduri care s asigure c nava este meninut ntr-o
stare conform cu prevederile regulilor i reglementrilor pertinente, precum i cu cerinele
suplimentare care pot fi stabilite de ctre companie.
B. inspeciile sunt efectuate la intervale corespunztoare;
C. orice nonconformitate este raportat mpreun cu indicarea cauzei posibile, dac aceasta
este cunoscut;
D. Inspeciile menionate trebuie s fie integrate n programul de ntreinere curent a navei.
RASPUNS CORECT A,B,C,D
35). Drept urmare a codului ISM, n ceea ce privete : ntreinerea navei i a echipamentelor
sale
, Compania trebuie s se asigure c:
A. Compania trebuie s stabileasc, n cadrul sistemului de management al siguranei,
proceduri pentru identificarea echipamentelor i a instalaiilor tehnice a cror defectare brusc
n exploatare poate cauza situaii periculoase. Sistemul de management al siguranei trebuie s
prevad msuri specifice, n scopul creterii fiabilitii echipamentelor sau a instalaiilor
respective. Aceste msuri trebuie s includ ncercarea, la intervale regulate, a dispozitivelor
i a echipamentelor de rezerv sau a instalaiilor tehnice care nu sunt folosite n permanen.
B Compania trebuie s stabileasc, n cadrul sistemului de management al siguranei precum
si a altor sisteme, proceduri pentru identificarea echipamentelor i a instalaiilor tehnice a
cror defectare brusc n exploatare poate cauza situaii periculoase. Sistemul de management
92

al siguranei nu trebuie s prevad msuri specifice, n scopul creterii fiabilitii


echipamentelor sau a instalaiilor respective. Aceste msuri nu trebuie s includ ncercarea,
la intervale regulate, a dispozitivelor i a echipamentelor de rezerv sau a instalaiilor tehnice
care nu sunt folosite n permanen.
C. Persoana desemnat n funcia de comandant cunoate perfect sistemul de management al
siguranei companiei i beneficiaz de sprijinul necesar pentru executarea n siguran a
sarcinilor sale.
D. Compania trebuie s stabileasc proceduri care s asigure c nava este meninut ntr-o
stare conform cu prevederile regulilor i reglementrilor pertinente, precum i cu cerinele
suplimentare care pot fi stabilite de ctre companie
RASPUNS CORECT C
36). Drept urmare a codului ISM, n ceea ce privete documentaia, Compania trebuie s se
asigure c:
A. Compania trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru controlul tuturor
documentelor i al datelor care se refer la sistemul de management al siguranei.
B. Documentele valabile sunt disponibile n toate locurile relevante;
C.Modificrile aduse acestor documente sunt examinate i aprobate de ctre personalul
autorizat
D. Persoana desemnat n funcia de comandant cunoate perfect sistemul de management al
siguranei companiei i beneficiaz de sprijinul necesar pentru executarea n siguran a
sarcinilor sale.
RASPUNS CORECT A,B,C
37). Drept urmare a codului ISM, n ceea ce privete documentaia, Compania trebuie s se
asigure c:
A. Compania trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru controlul tuturor
documentelor i al datelor care se refer la sistemul de management al siguranei.
B. Documentele folosite la descrierea i la punerea n aplicare a sistemului de management al
siguranei pot constitui obiectul Manualului de management al siguranei
C. Aceste documente trebuie pstrate n forma considerat de companie ca fiind cea mai
eficient
D. Fiecare nav trebuie s aib la bord toate documentele relevante privind nava.
RASPUNS CORECT A,B,C,D

Bibliografie.Unitatea de invatare 8.

1. Arsenie Paulica, Dumitrache

Ramona,

Dumitrache Cosmin Laurentiu:

Managementul si administrarea navei, Ed. EX.Ponto 2010


2. Arsenie Paulica, Dumitrache Ramona, Dumitrache Cosmin Laurentiu: Aplicarea
Codului ISM, Ed. ExPonto 2010.

93

Unitatea de invatare 9
PARTEA B CERTIFICAREA I VERIFICAREA
9. CERTIFICAREA I VERIFICAREA PERIODIC
9.1 Nava trebuie s fie exploatat de o companie creia i s-a eliberat
un document de conformitate sau un document de conformitate interimar
n conformitate cu paragraful 14.1, pentru tipul respectiv de nav.
9.2 Documentul de conformitate trebuie s fie eliberat de ctre
Administraie, de ctre o organizaie recunoscut de Administraie sau, la
cererea Administraiei, de ctre un alt guvern contractant al Conveniei,
oricrei companii care ndeplinete cerinele acestui cod, pentru o
perioad specificat de Administraie care nu trebuie s depeasc 5 ani.
Un astfel de document trebuie s fie acceptat ca o dovad c acea
companie este capabil s satisfac cerinele acestui cod.
9.3 Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile
de nav indicate explicit n document. O astfel de indicaie trebuie s se
bazeze pe tipurile de nave care au stat la baza verificrii iniiale. Alte tipuri
de nave pot fi adugate numai dup verificarea capacitii companiei de a
se conforma cerinelor acestui cod aplicabile la astfel de tipuri de nave. In
acest context tipurile de nave sunt cele la care se face referire n Regula
IX/1 din Convenie.
9.4 Valabilitatea unui document de conformitate trebuie s fie
supus verificrii anuale de ctre Administraie ori de ctre o organizaie
recunoscut de Administraie sau, la cererea Administraiei, de ctre un
alt guvern contractant n intervalul de 3 luni nainte sau dup data
aniversar.
94

9.5 Documentul de conformitate va fi retras de ctre Administraie


sau, la cererea sa, de ctre guvernul contractant care a eliberat
documentul, atunci cnd nu se solicit verificarea anual prevzut n
paragraful 13.4 sau cnd se dovedete existena unor nonconformiti
majore fa de acest cod.
9.5.1 Toate certificatele de management al siguranei i/sau
certificatele de management al siguranei interimare asociate
trebuie, de asemenea, s fie retrase dac documentul de
conformitate este retras.
9.6 O copie a documentului de conformitate trebuie s fie pstrat
la bord pentru ca, la cerere, comandantul navei s o poat prezenta n
vederea verificrii de ctre Administraie sau de ctre organizaia
recunoscut de Administraie ori pentru scopurile controlului la care se
face referire n Regula IX/6.2 din Convenie. Copia acestui document nu
este obligatoriu s fie autentificat sau certificat.
9.7 Certificatul de management al siguranei trebuie s fie eliberat
unei nave pentru o perioad care nu trebuie s depeasc 5 ani, de ctre
Administraie ori o organizaie recunoscut de Administraie sau, la
cererea Administraiei, de ctre un alt guvern contractant. Certificatul de
management al siguranei trebuie s fie eliberat dup ce se verific dac
compania i managementul su la bordul navelor funcioneaz n
conformitate cu sistemul de management al siguranei aprobat. Un astfel
de certificat trebuie s fie acceptat ca dovad a faptului c nava satisface
cerinele acestui cod.
9.8 Valabilitatea certificatului de management al siguranei trebuie
s fie supus cel puin unei verificri intermediare de ctre Administraie
ori de ctre o organizaie recunoscut de Administraie sau, la cererea
Administraiei, de ctre un alt guvern contractant. Dac urmeaz s se
efectueze doar o verificare intermediar i perioada de valabilitate a
certificatului de management al siguranei este de 5 ani, aceast verificare
trebuie s aib loc ntre a doua i a treia dat aniversar a certificatului
de management al siguranei.
9.9 Pe lng cerinele paragrafului 13.5.1, atunci cnd nu se
solicit verificarea intermediar impus n paragraful 13.8 sau cnd exist
dovada unei nonconformiti majore fa de acest cod, certificatul de
management al siguranei trebuie s fie retras de ctre Administraie sau,
la cererea Administraiei, de ctre guvernul contractant care l-a eliberat.
9.10 Fr a aduce atingere cerinelor paragrafelor 13.2 i 13.7,
atunci cnd verificarea de rennoire este ncheiat n intervalul de 3 luni
nainte de data expirrii documentului de conformitate sau a certificatului
de management al siguranei, noul document de conformitate sau noul
certificat de management al siguranei trebuie s fie valabil de la data
ncheierii verificrii de rennoire pentru o perioad care s nu depeasc
95

5 ani de la data expirrii documentului de conformitate sau a


certificatului de management al siguranei existent.
9.11 Atunci cnd verificarea de rennoire este terminat cu mai
mult de 3 luni nainte de data expirrii documentului de conformitate sau
a certificatului de management al siguranei existent, noul document de
conformitate sau noul certificat de management al siguranei trebuie s fie
valabil de la data ncheierii verificrii de rennoire pentru o perioad care
s nu depeasc 5 ani de la data ncheierii verificrii de rennoire.

Lucrare de verificare.Unitatea de invatare 9

38). Drept urmare a codului ISM, n ceea ce privete Verificarea, examinarea i evaluarea,
efectuate de ctre companie, Compania trebuie s se asigure c:
A. Compania trebuie s efectueze audituri interne, pentru a verifica dac activitile legate de
siguran i de prevenirea polurii sunt n conformitate cu sistemul de management al
siguranei.
B. Documentele folosite la descrierea i la punerea n aplicare a sistemului de management al
siguranei pot constitui obiectul Manualului de management al siguranei
C. Compania trebuie s evalueze periodic eficiena sistemului de management al siguranei i,
dac este necesar, va revizui sistemul n conformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit.
D. Documentele valabile sunt disponibile n toate locurile relevante;
RASPUNS CORECT A,C
39). Drept urmare a codului ISM, n ceea ce privete Verificarea, examinarea i evaluarea,
efectuate de ctre companie, Compania trebuie s se asigure c:
A. Documentele folosite la descrierea i la punerea n aplicare a sistemului de management al
siguranei pot constitui obiectul Manualului de management al siguranei
B. Personalul care efectueaz auditul nu trebuie s fac parte din sectoarele auditate, cu
excepia cazului n care aceasta nu este posibil din considerente ce in de mrimea i natura
companiei.
C. Inspeciile sunt efectuate la intervale corespunztoare;
D. Auditurile i eventualele aciuni corective trebuie efectuate n conformitate cu procedurile
stabilite.
RASPUNS CORECT A,D
40). Drept urmare a codului ISM, n ceea ce privete Verificarea, examinarea i evaluarea,
efectuate de ctre companie, Compania trebuie s se asigure c:
A. Rezultatele auditurilor i ale revizuirilor trebuie aduse la cunotin ntregului personal
care are responsabiliti n sectorul respectiv.
B. Personalul de conducere responsabil al sectorului respectiv trebuie s ia imediat msurile
corective necesare pentru remedierea deficienelor constatate.
C. Documentele folosite la descrierea i la punerea n aplicare a sistemului de management al
siguranei pot constitui obiectul Manualului de management al siguranei
D. Documentele valabile sunt disponibile n toate locurile relevante;
RASPUNS CORECT A,B
41). Drept urmare a codului ISM, n ceea ce privete Verificarea, examinarea i evaluarea,
efectuate de ctre companie, Compania trebuie s se asigure c:
96

A. Documentul de conformitate va fi retras de ctre Administraie sau, la cererea sa, de ctre


guvernul contractant care a eliberat documentul
B. Compania trebuie s stabileasc proceduri care s asigure c nava este meninut ntr-o
stare conform cu prevederile regulilor i reglementrilor pertinente, precum i cu cerinele
suplimentare care pot fi stabilite de ctre companie.
C. Compania trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru controlul tuturor
documentelor i al datelor care se refer la sistemul de management al siguranei.
D. Compania trebuie s evalueze periodic eficiena sistemului de management al siguranei i,
dac este necesar, va revizui sistemul n conformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit.
RASPUNS CORECT C
42). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i verifcarea periodic se poate
spune c:
A. Nava trebuie s fie exploatat de o companie creia i s-a eliberat un certificat de
management sau un certificat de management interimar
B. Nava trebuie s fie exploatat de o companie creia i s-a eliberat un document de
conformitate sau un document de conformitate interimar
C. Documentul de conformitate trebuie s fie eliberat de ctre Administraie, de ctre o
organizaie recunoscut de Administraie sau, la cererea Administraiei, de ctre un alt guvern
contractant al Conveniei
D. Nava poate fi exploatat oricum, urmnd a se elibera mai trziu actele necesare
RASPUNS CORECT C
43). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i verifcarea periodic se poate
spune c:
A. Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile de nav indicate explicit n
document.
B. Documentul de conformitate este ca o dovad c acea companie este capabil s satisfac
cerinele acestui cod
C. Valabilitatea unui document de conformitate trebuie s fie supus verificrii anuale de ctre
Administraie ori de ctre o organizaie recunoscut de Administraie sau, la cererea
Administraiei, de ctre un alt guvern contractant n intervalul de 3 luni nainte sau dup data
aniversar.
D. Documentul de conformitate va fi retras de ctre Administraie sau, la cererea sa, de ctre
guvernul contractant care a eliberat documentul, atunci cnd nu se solicit verificarea anual
sau cnd se dovedete existena unor nonconformiti majore fa de acest cod.
RASPUNS CORECT A,B,C,D
44). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i verifcarea periodic se poate
spune c:
A. Valabilitatea unui document de conformitate trebuie s fie supus verificrii anuale de
ctre Administraie ori de ctre o organizaie recunoscut de Administraie
B. intervalul n care trebuie s fie facut verificarea este de 3 luni fa de data de expirare
C. Valabilitatea unui document de conformitate trebuie s fie supus verificrii anuale de ctre
Administraie ori de ctre o organizaie recunoscut de Administraie sau, la cererea
Administraiei, de ctre un alt guvern contractant n intervalul de 3 luni nainte sau dup data
aniversar.
D. E de ajuns s se fac un audit intern
RASPUNS CORECT C
45). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i verifcarea periodic se poate
spune c:

97

A. Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile de nav indicate explicit n
document. O astfel de indicaie trebuie s se bazeze pe tipurile de nave care au stat la baza
verificrii iniiale
B. Alte tipuri de nave pot fi adugate numai dup verificarea capacitii companiei de a se
conforma cerinelor acestui cod aplicabile la astfel de tipuri de nave.
C. Extinderea documentului i pentru alte tipuri de nave dect cele stipulate iniial reprezint
o cauz de prelungire a acestuia
D Extinderea documentului i pentru alte tipuri de nave dect cele stipulate iniial nu
reprezint o cauz de prelungire a acestuia
RASPUNS CORECT A,B,C
46). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i verificarea periodic se poate
spune c:
A. Nu toate certificatele de management al siguranei i/sau certificatele de management al
siguranei interimare asociate trebuie, de asemenea, s fie retrase dac documentul de
conformitate este retras.
B Toate certificatele de management al siguranei i/sau certificatele de management al
siguranei interimare asociate trebuie, de asemenea, s fie retrase dac Certificatul de
managemnt al siguranei este retras
C. Toate certificatele de management al siguranei i/sau certificatele de management al
siguranei interimare asociate trebuie, de asemenea, s fie retrase dac documentul de
conformitate este retras.
D. O parte din certificatele de management al siguranei i/sau certificatele de management al
siguranei interimare asociate trebuie, de asemenea, s fie retrase dac documentul de
conformitate este retras.
RASPUNS CORECT C
47). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i verificarea se poate spune c:
A. Documentul de confrmitate se elibereaza in baza certificatului de management al siguranei
B. O copie a documentului de conformitate trebuie s fie pstrat la bord pentru ca, la cerere,
comandantul navei s o poat prezenta n vederea verificrii de ctre Administraie sau de
ctre organizaia recunoscut de Administraie
C. Documentul de conformitate se elibereaz nbaza SMS
D. Documentul de conformitate va fi retras de ctre Administraie sau, la cererea sa, de ctre
guvernul contractant care a eliberat documentul, atunci cnd nu se solicit verificarea anual
RASPUNS CORECT A,D
48). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i verificarea se poate spune c:
A. Certificatul de management al siguranei trebuie s fie eliberat unei nave pentru o perioad
care nu trebuie s depeasc 4 ani, de ctre Administraie ori o organizaie recunoscut de
Administraie sau, la cererea Administraiei, de ctre un alt guvern contractant.
B. Certificatul de management al siguranei trebuie s fie eliberat unei nave pentru o perioad
care nu trebuie s depeasc 5 ani, de ctre Administraie ori o organizaie recunoscut de
Administraie sau, la cererea Administraiei, de ctre un alt guvern contractant.
C. Certificatul de management al siguranei trebuie s fie eliberat dup ce se verific SMS la
bordul navelor funcioneaz n conformitate cu sistemul de management al siguranei aprobat.
D. Certificatul de management al siguranei trebuie s fie eliberat dup ce se verific dac
compania i managementul su la bordul navelor funcioneaz n conformitate cu sistemul de
management al siguranei aprobat.
RASPUNS CORECT B,D
49). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i verificarea se poate spune c:
A. Certificatul demanagement al siguranei trebuie s fie acceptat ca dovad a faptului c nava
satisface cerinele acestui cod.
98

B. Certificatul demanagement al siguranei trebuie s fie acceptat ca dovad a faptului c att


nava ct i compania satisfac cerinele acestui cod.
C. Valabilitatea certificatului de management al siguranei nu poate fi supus cel puin unei
verificri intermediare de ctre Administraie ori de ctre o organizaie recunoscut de
Administraie sau, la cererea Administraiei, de ctre un alt guvern contractant
D. Valabilitatea certificatului de management al siguranei trebuie s fie supus cel puin unei
verificri intermediare de ctre Administraie ori de ctre o organizaie recunoscut de
Administraie sau, la cererea Administraiei, de ctre un alt guvern contractant
RASPUNS CORECT A,D
50). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i verificarea se poate spune c:
A. Valabilitatea certificatului de management al siguranei trebuie s fie supus cel puin unei
verificri intermediare de ctre Administraie ori de ctre o organizaie recunoscut de
Administraie sau, dar nu poate la cererea Administraiei, fi fcut de ctre un alt guvern
contractant
B. Valabilitatea certificatului de management al siguranei trebuie s fie supus cel puin 4
verificri intermediare de ctre Administraie ori de ctre o organizaie recunoscut de
Administraie sau, la cererea Administraiei, de ctre un alt guvern contractant
C. Dac urmeaz s se efectueze doar o verificare intermediar i perioada de valabilitate a
certificatului de management al siguranei este de3 ani, aceast verificare trebuie s aib loc
ntre a doua i a treia dat aniversar a certificatului de management al siguranei.
D. Dac urmeaz s se efectueze doar o verificare intermediar i perioada de valabilitate a
certificatului de management al siguranei este de 5 ani, aceast verificare trebuie s aib loc
ntre a doua i a treia dat aniversar a certificatului de management al siguranei.
RASPUNS CORECT D

Bibliografie.Unitatea de invatare 9.

1. Arsenie Paulica, Dumitrache

Ramona,

Dumitrache Cosmin Laurentiu:

Managementul si administrarea navei, Ed. EX.Ponto 2010


2. Arsenie Paulica, Dumitrache Ramona, Dumitrache Cosmin Laurentiu: Aplicarea
Codului ISM, Ed. ExPonto 2010.

99

Unitatea de invatare 10
10. CERTIFICAREA INTERIMAR
10.1 Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru
a facilita implementarea iniial a acestui cod, atunci cnd:
1. o companie este nou-nfiinat; sau
2. urmeaz s fie adugate noi tipuri de nave la un document
de conformitate existent.
n urma verificrii acea companie are un sistem de management al
siguranei care ndeplinete obiectivele din paragraful 1.2.3 din acest cod,
demonstreaz c are planuri de implementare a sistemului de
management al siguranei care s satisfac cerinele complete ale acestui
cod n perioada de valabilitate a documentului de conformitate interimar.
Un astfel de document de conformitate interimar trebuie s fie emis de
ctre Administraie ori de o organizaie recunoscut de Administraie sau,
la cererea Administraiei, de ctre un alt guvern contractant pentru o
perioad care s nu depeasc 12 luni. O copie a documentului de
conformitate interimar trebuie s fie pstrat la bord pentru ca, la cerere,
comandantul navei s o poat prezenta n vederea verificrii de ctre
Administraie sau de ctre organizaia recunoscut de Administraie ori
pentru scopurile controlului la care se face referire n Regula IX/6.2 din
Convenie. Copia acestui document nu este obligatoriu s fie autentificat
sau certificat.
emis :

10.2 Un certificat de management al siguranei interimar poate fi


1. noilor nave, la livrare;
2. cnd o companie preia responsabilitile pentru operarea
unei nave care este nou pentru companie; sau
3. cnd o nav i schimb pavilionul.
100

Un astfel de certificat de management al siguranei interimar trebuie


s fie emis pentru o perioad care s nu depeasc 6 luni, de ctre
Administraie ori de o organizaie recunoscut de Administraie, sau, la
cererea Administraiei, de ctre un alt guvern contractant.
10.3 n cazuri speciale, o Administraie sau, la cererea
Administraiei, un alt guvern contractant poate extinde valabilitatea unui
certificat de management al siguranei interimar pentru o perioad
suplimentar care nu trebuie s depeasc 6 luni de la data expirrii.
10.4 Un certificat de management al siguranei interimar poate fi
emis n urma verificrii dac:
1. documentul
de
conformitate
sau
documentul
de
conformitate interimar este relevant pentru nava respectiv;
2. sistemul de management al siguranei prevzut de companie
pentru nava respectiv include elementele-cheie ale acestui
cod i a fost evaluat n timpul auditului pentru emiterea
documentului de conformitate ori a fost demonstrat pentru
emiterea documentului de conformitate interimar;
3. compania a planificat auditul navei n termen de 3 luni;
4. comandantul i ofierii sunt familiarizai cu sistemul de
management al siguranei i cu planurile pentru
implementarea acestuia;
5. nainte ca nava s navigheze sunt date instruciunile care
au fost identificate ca fiind eseniale; i
6. informaiile principale privind sistemul de management al
siguranei sunt date ntr-o limb sau limbi de lucru nelese
de ctre personalul navei.

10.1 VERIFICAREA
10.1 Toate verificrile cerute de prevederile acestui cod trebuie s fie
efectuate n conformitate cu procedurile acceptate de Administraie,
inndu-se seama de Liniile directoare elaborate de Organizaie.

10.2. FORMA CERTIFICATELOR


10.2.1 Documentul de conformitate, certificatul de management al
siguranei, documentul de conformitate interimar i certificatul de
management al siguranei interimar trebuie s fie realizate ntr-o form
corespunztoare modelelor date n anexa la acest cod. Dac limba utilizat
101

nu este nici engleza nici franceza, textul trebuie s includ o traducere n


una dintre aceste limbi.
10.2.2 Pe lng cerinele din paragraful 13.3 tipurile de nav
indicate pe documentul de conformitate i pe documentul de conformitate
interimar pot fi andosate pentru a reflecta orice limitri n operarea
navelor descrise n sistemul de management al siguranei.

Lucrare de verificare.Unitatea de invatare 10


51). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i interimar verificarea se poate
spune c:
A. Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru a facilita implementarea
iniial a acestui cod, atunci cnd o companie este nou-nfiinat;
B. Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru a facilita implementarea
iniial a acestui cod atunci cnd sunt constatate abateri grave de la prevederile codului ISM
C. Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru a facilita implementarea
iniial a acestui cod, atunci cnd la o verificare interimar nu se constat nereguli
D. Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru a facilita implementarea
iniial a acestui cod, atunci cnd urmeaz s fie adugate noi tipuri de nave la un document
de conformitate existent
RASPUNS CORECT A,D
52). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i interimar verificarea se poate
spune c:
A. Documentul de conformitate interimar se elibereaz unei companii care demonstreaz c ar
fi avut planuri de implementare a sistemului de management al siguranei care s satisfac
cerinele complete ale acestui cod n perioada de valabilitate a documentului de conformitate
interimar
B. Documentul de conformitate interimar se elibereaz unei companii care demonstreaz c
are planuri de implementare a sistemului de management al siguranei care s satisfac
cerinele complete ale acestui cod n perioada de valabilitate a documentului de conformitate
C. interimarUn astfel de document de conformitate interimar trebuie s fie emis de ctre
Administraie ori de o organizaie recunoscut de Administraie sau, la cererea Administraiei,
de ctre un alt guvern contractant pentru o perioad care s nu depeasc 12 luni
D. Un astfel de document de conformitate interimar trebuie s fie emis de ctre Administraie
ori de o organizaie recunoscut de Administraie sau, la cererea Administraiei, de ctre un alt
guvern contractant pentru o perioad care s nu depeasc 6 luni
RASPUNS CORECT B,C
53). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i interimar verificarea se poate
spune c:

102

A. O copie a documentului de conformitate interimar trebuie s fie pstrat la bord pentru ca,
la cerere, comandantul navei s o poat prezenta n vederea verificrii de ctre Administraie
sau de ctre organizaia recunoscut de Administraie
B. O copie a documentului de conformitate interimar trebuie s fie pstrat la bord pentru ca,
la cerere, comandantul navei s o poat prezenta n vederea verificrii de ctre Administraie
sau de ctre orice alt organizaie
C. interimarUn astfel de document de conformitate interimar trebuie s fie emis de ctre
Administraie ori de o organizaie recunoscut de Administraie sau, la cererea Administraiei,
de ctre un alt guvern contractant pentru o perioad care s nu depeasc 12 luni
D. Un astfel de document de conformitate interimar trebuie s fie emis de ctre Administraie
ori de o organizaie recunoscut de Administraie sau, la cererea Administraiei, de ctre un alt
guvern contractant pentru o perioad care s nu depeasc 6 luni
RASPUNS CORECT A,C
54). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i interimar verificarea se poate
spune c:
A. Un certificat de management al siguranei interimar poate fi emis noilor nave, la livrare
B. Un certificat de management al siguranei interimar poate fi emis n urma unei inspecii
intermediare
C. Un certificat de management al siguranei interimar poate fi emis cnd o companie preia
responsabilitile pentru operarea unei nave care este nou pentru companie
D. Un certificat de management al siguranei interimar poate fi emis cnd expir documentul
de conformitate.
RASPUNS CORECT A,C
55). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i interimar verificarea se poate
spune c:
A. Un certificat de management al siguranei interimar poate fi emis cnd o nav i schimb
pavilionul
B. Un certificat de management al siguranei interimar poate fi emis cnd n urma unei
inspecii se constat nereguli dar nava trebuie totui s plece
C. Un certificat de management al siguranei interimar poate fi emis cnd o companie preia
responsabilitile pentru operarea unei nave care este nou pentru companie
D. Un certificat de management al siguranei interimar poate fi emis n urma unei inspecii
intermediare
RASPUNS CORECT C
56). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i interimar verificarea se poate
spune c:
A. Un astfel de certificat de management al siguranei interimar trebuie s fie emis pentru o
perioad care s nu depeasc 6 luni
B. Un astfel de certificat de management al siguranei interimar trebuie s fie emis pentru o
perioad care s nu depeasc 12 luni
C. Un astfel de certificat de management al siguranei interimar poate fi emis de ctre numai
de ctre Administraie ori de o organizaie recunoscut de Administraie
D. Un astfel de certificat de management al siguranei interimar poate fi emis de ctre
Administraie ori de o organizaie recunoscut de Administraie, sau, la cererea
Administraiei, de ctre un alt guvern contractant
RASPUNS CORECT A,D
57). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i interimar verificarea se poate
spune c:

103

A. n cazuri speciale, o Administraie sau, la cererea Administraiei, un alt guvern contractant


poate extinde valabilitatea unui certificat de management al siguranei interimar pentru o
perioad suplimentar care nu trebuie s depeasc 6 luni de la data expirrii.
B. n cazuri speciale, o Administraie sau, la cererea Administraiei, un alt guvern contractant
poate extinde valabilitatea unui certificat de management al siguranei interimar pentru o
perioad suplimentar care nu trebuie s depeasc 12 luni de la data expirrii.
C. n cazuri speciale, o Administraie sau, la cererea Administraiei, un alt guvern contractant
poate extinde valabilitatea unui certificat de management al siguranei interimar pentru o
perioad suplimentar care nu trebuie s depeasc 3 luni de la data expirrii.
D.Un alt guvern sau Administraie nu poate extinde valabilitatea unui certificat de
management interimar.
RASPUNS CORECT A
58). ). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i interimar verificarea se poate
spune c un certificat de management al siguranei interimar poate fi emis n urma verificrii
dac
A. documentul de conformitate sau documentul de conformitate interimar este relevant pentru
nava respectiv
B. documentul de conformitate sau documentul de conformitate interimar este relevant numai
pentru nava respectiv
C. compania a planificat auditul navei n termen de 6 luni
D. compania a planificat auditul navei n termen de 3 luni;
RASPUNS CORECT A,D
59). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i interimar verificarea se poate
spune c un certificat de management al siguranei interimar poate fi emis n urma verificrii
dac :
A. Comandantul i ofierii sunt familiarizai cu sistemul de management al siguranei i cu
planurile pentru implementarea acestuia;
B. Absolut tot echipajul este familiarizat cu sistemul de management al siguranei i cu
planurile pentru implementarea acestuia;
C. nainte ca nava s navigheze sunt date instruciunile care au fost identificate ca fiind
eseniale
D. Atunci cnd nava se af l n voiaj sunt date instruciunile care au fost identificate ca fiind
eseniale
RASPUNS CORECT A,C
60). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i interimar verificarea se poate
spune c un certificat de management al siguranei interimar poate fi emis n urma verificrii
dac :
A.; Absolut tot echipajul este familiarizat cu sistemul de management al siguranei i cu
planurile pentru implementarea acestuia;
B. Comandantul i ofierii sunt familiarizai cu sistemul de management al siguranei i cu
planurile pentru implementarea acestuia
C. informaiile principale privind sistemul de management al siguranei sunt date ntr-o limb
sau limbi de lucru nelese de ctre personalul navei.
D. informaiile principale privind sistemul de management al siguranei sunt date ntr-o limb
sau limbi de circulaie internaional.
RASPUNS CORECT B,C

Bibliografie.Unitatea de invatare 10.


104

1. Arsenie Paulica, Dumitrache

Ramona,

Dumitrache Cosmin Laurentiu:

Managementul si administrarea navei, Ed. EX.Ponto 2010


2. Arsenie Paulica, Dumitrache Ramona, Dumitrache Cosmin Laurentiu: Aplicarea
Codului ISM, Ed. ExPonto 2010.

Unitatea de invatare 13.

13 Eliberarea i valabilitatea documentului de


conformitate-DOC
Documentul de conformitate (DOC) se elibereaz unei companii, ca
urmare a unei verificri iniiale a conformitii cu cerinele Codului I.S.M.
Documentul de conformitate (DOC) se elibereaz ca urmare a
verificrii faptului c sistemul de management al siguranei (S.M.S.), pus
la punct de companie, concord cu cerinele Codului I.S.M. i cu
determinarea dovezii obiective, demonstrnd c acesta este efectiv pus n
aplicare. Verificarea trebuie s includ dovada obiectiv care
demonstreaz c sistemul de management al siguranei (S.M.S.), pus la
punct de companie, a funcionat cel puin 3 luni i c un sistem de
management al siguranei (S.M.S.) a funcionat la bordul navei pentru cel
puin o nav, de fiecare tip, exploatat de ctre companie timp de cel puin
3 luni. Dovada obiectiv trebuie, printre altele, s includ rapoarte de la
auditul intern anual realizat de companie la bordul navei i la rm.
O copie de pe DOC prevzut va fi transmis fiecrei filiale i fiecrei nave a companiei, iar
cte o copie de pe SMC al fiecrei nave va fi transmis la sediul central al companiei.
Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru tipurile de
nave pe care se bazeaz verificarea iniial. Pentru navele noi, introduse de
105

companie n exploatare dup data eliberrii documentului de conformitate


(DOC), se va proceda astfel:
-

dac navele sunt de acelai tip, documentul de conformitate (DOC)


rmne neschimbat, iar auditul va fi fcut numai la nava nou-introdus,
care va primi un certificat de management al siguranei (S.M.C.) dup
finalizarea cu rezultate satisfctoare a auditului;

dac navele sunt de alte tipuri dect cele pentru care este eliberat
documentul de conformitate (DOC), se va elibera un document de
conformitate interimar, valabil 6 luni, timp n care compania face auditul
extern.

Valabilitatea unui document de conformitate (DOC) poate fi extins


pentru a cuprinde tipurile de nave suplimentare, dup verificarea
capacitii companiei de a fi n concordan cu cerinele Codului I.S.M.
pentru aceste tipuri de nave. n acest context, tipurile de nave sunt acelea
la care se refer cap. IX al Conveniei SOLAS 74.
Extinderea valabilitii documentului de conformitate (DOC) pentru
alte tipuri de nave nu este motiv de prelungire a termenului de valabilitate
a documentului de conformitate (DOC) iniial.

5 ani.

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru o perioad de

Valabilitatea documentului de conformitate (DOC) este supus


verificrii anuale, n perioada de 3 luni nainte sau dup data aniversar
(anual), pentru a confirma funcionarea efectiv a sistemului de
management al siguranei (S.M.S.). Aceasta trebuie s includ examinarea
i verificarea corectitudinii documentelor statutare i de clasificare
prezentate pentru cel puin o nav de fiecare tip la care se aplic
documentul de conformitate (DOC). Aciunile corective i modificrile
aduse sistemului de management al siguranei (S.M.S.), efectuate dup
verificarea anterioar, trebuie, de asemenea, verificate.
Pentru verificarea anual, compania trebuie s depun o cerere la
Administraie la o dat care s permit efectuarea auditului n termenul
precizat n paragraful anterior.
Ca i la verificarea iniial, administraia va nominaliza auditorul.
Raportul de audit, ca urmare a verificrii anuale, va fi prezentat de
companie Administraiei, nsoit de documentul de conformitate (DOC) i
de fia de consemnare a verificrilor anuale.
Consemnarea verificrii anuale se va face, dup caz, cu precizarea
termenelor de soluionare a nonconformitilor majore nscrise n raportul
de audit.

106

Termenele de soluionare a nonconformitilor nu trebuie s


depeasc 3 luni de la data mplinirii termenului de verificare anual.
n cazul n care compania are mai multe sedii i acestea nu au fost
vizitate la evaluarea iniial, n cadrul verificrii anuale se va urmri ca
acestea s fie vizitate n perioada de valabilitate a DOC.
Rennoirea documentului de conformitate (DOC) pentru perioada
ulterioar de 5 ani trebuie s includ evaluarea tuturor elementelor
sistemului de management al siguranei (S.M.S.) privind eficiena sa n
satisfacerea obiectivelor specificate n Codul I.S.M.
Pentru o companie care s-a nfiinat dup data de 1 iulie 1998, dac
aceasta are un sistem de management al siguranei (S.M.S.) care satisface
cerinele paragrafului 1.2.3. din Codul I.S.M., aceasta va putea cere
administraiei emiterea unui document de conformitate interimar.
Administraia poate emite un document de conformitate interimar, valabil
cel mult 12 luni. n cadrul termenului de valabilitate, compania trebuie s
demonstreze c planurile de implementare a sistemului de management al
siguranei (S.M.S.) satisfac n totalitate cerinele Codului I.S.M., astfel
nct Administraia s poat emite un document de conformitate (DOC)
pentru un termen de 5 ani.
Un document de conformitate interimar se va putea elibera i n
cazul n care o companie care deine un document de conformitate (DOC)
preia n exploatare un nou tip de nav.
Documentul de conformitate interimar se elibereaz i n acest caz
tot de ctre Administraie, dup prezentarea raportului de audit favorabil,
care va consemna c sistemul de management al siguranei (S.M.S.) a fost
adaptat astfel nct s satisfac i cerinele specifice noului tip de nav.
n anumite cazuri, n timpul perioadei iniiale de operare conform SMS, Autoritatea Naval
Romn poate constata necesitatea creterii frecvenei verificrilor intermediare. Frecvena
acestor verificri se stabilete innd cont de nonconformitile gsite. Numrul i
termenele verificrilor intermediare se stabilesc de ctre Autoritatea Naval Romn la
eliberarea SMC
n cazul n care se efectueaz doar o verificare intermediar, aceasta trebuie s aib loc
ntre a 2-a i a 3-a dat aniversar a emiterii SMC.
Verificrile pentru rennoire urmeaz s fie realizate naintea expirrii datei aniversare a
DOC sau a SMC.
Verificarea pentru rennoire va avea n vedere toate elementele SMS i activitile la care se
aplic cerinele Codului I.S.M.
Verificarea de rennoire poate fi realizat cu 6 luni nainte de data de
expirare a DOC sau a SMC i trebuie finalizat nainte de data de expirare
a acestora.

107

+/- 3 luni
anual

Iniial

Maxim 6 luni nainte de data


expirrii

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Documentul de conformitate (DOC) poate fi retras numai de ctre


Administraia care l-a eliberat. Administraia poate s retrag documentul
de conformitate (DOC), dac nu se solicit confirmarea anual sau dac
exist nonconformiti majore fa de Codul I.S.M. n acest caz, i
certificatele de management al siguranei (S.M.C.), asociate cu
documentul de conformitate (DOC), vor fi invalidate i retrase.

Lucrare de verificare.Unitatea de invatare 13

92).n legtur cu eliberarea i valabilitatea documentului de conformitate-DOC:


A. Documentul de conformitate (DOC se elibereaz unei nave, ca urmare a unei verificri
iniiale a conformitii cu cerinele Codului I.S.M.
B. Documentul de conformitate (DOC se elibereaz unei companii, ca urmare a unei verificri
iniiale a conformitii cu cerinele Codului I.S.M.
C. Documentul de conformitate (DOC se elibereaz ca urmare a verificrii faptului c
sistemul de management al siguranei (S.M.S.), pus la punct de companie, concord cu
cerinele Codului I.S.M. i cu determinarea dovezii obiective, demonstrnd c acesta este
efectiv pus n aplicare
D. Documentul de conformitate (DOC se elibereaz ca urmare a verificrii faptului c
sistemul de management al siguranei (S.M.S.), pus la punct de companie, concord cu
cerinele Codului I.S.M. i cu determinarea dovezii obiective, demonstrnd c acesta nu este
inc efectiv pus n aplicare
RASPUNS CORECT B,C
93). n legtur cu eliberarea i valabilitatea documentului de conformitate-DOC:
A. Verificarea trebuie s includ dovada obiectiv care demonstreaz c sistemul de
management al siguranei (S.M.S.), pus la punct de companie, a funcionat cel puin 6 luni i
c un sistem de management al siguranei (S.M.S.) a funcionat la bordul navei pentru cel
puin o nav, de fiecare tip, exploatat de ctre companie timp de cel puin 3 luni.
B. Verificarea trebuie s includ dovada obiectiv care demonstreaz c sistemul de
management al siguranei (S.M.S.), pus la punct de companie, a funcionat cel puin 3 luni i
108

c un sistem de management al siguranei (S.M.S.) a funcionat la bordul navei pentru cel


puin o nav, de fiecare tip, exploatat de ctre companie timp de cel puin 3 luni.
C. O copie de pe DOC prevzut va fi transmis fiecrei filiale i fiecrei nave a companiei, iar
cte o copie de pe SMC al fiecrei nave va fi transmis la fiecare sediu al companiei.
D. O copie de pe DOC prevzut va fi transmis fiecrei filiale i fiecrei nave a companiei, iar
cte o copie de pe SMC al fiecrei nave va fi transmis la sediul central al companiei.
RASPUNS CORECT B,D
94). n legtur cu eliberarea i valabilitatea documentului de conformitate-DOC:
A. Documentul de conformitate (DOC este valabil pentru tipurile de nave pe care se bazeaz
verificarea iniial.
B. Documentul de conformitate (DOC este valabil pentru tipurile noi de nave.
C. Valabilitatea unui document de conformitate (DOC poate fi extins pentru a cuprinde
tipurile de nave suplimentare
D. Valabilitatea unui document de conformitate (DOC nu poate fi extins pentru a cuprinde
tipurile de nave suplimentare
RASPUNS CORECT A,C
95). n legtur cu eliberarea i valabilitatea documentului de conformitate-DOC ,pentru
navele noi, introduse de companie n exploatare dup data eliberrii documentului de
conformitate (DOC, se va proceda astfel:
A. dac navele sunt de acelai tip, documentul de conformitate (DOCeste schimbat, iar auditul
va fi fcut la nava nou-introdus, care va primi un certificat de management al siguranei
(S.M.C.) dup finalizarea cu rezultate satisfctoare a auditului;
B. dac navele sunt de acelai tip, documentul de conformitate (DOC rmne neschimbat, iar
auditul va fi fcut numai la nava nou-introdus, care va primi un certificat de management al
siguranei (S.M.C.) dup finalizarea cu rezultate satisfctoare a auditului;
C. dac navele sunt de alte tipuri dect cele pentru care este eliberat documentul de
conformitate (DOC, se va elibera un document de conformitate interimar, valabil 12 luni, timp
n care compania face auditul extern.
D. dac navele sunt de alte tipuri dect cele pentru care este eliberat documentul de
conformitate (DOC, se va elibera un document de conformitate interimar, valabil 6 luni, timp
n care compania face auditul extern.
RASPUNS CORECT B,D
96). n legtur cu eliberarea i valabilitatea documentului de conformitate-DOC ,pentru
navele noi, introduse de companie n exploatare dup data eliberrii documentului de
conformitate (DOC, Se poate spune c:
A. Valabilitatea unui document de conformitate (DOC nu poate fi extins pentru a cuprinde
tipurile de nave suplimentare, dup verificarea capacitii companiei de a fi n concordan cu
cerinele Codului I.S.M. pentru aceste tipuri de nave
B. Valabilitatea unui document de conformitate (DOC poate fi extins pentru a cuprinde
tipurile de nave suplimentare, dup verificarea capacitii companiei de a fi n concordan cu
cerinele Codului I.S.M. pentru aceste tipuri de nave
C. Extinderea valabilitii documentului de conformitate (DOC pentru alte tipuri de nave este
motiv de prelungire a termenului de valabilitate a documentului de conformitate (DOC iniial.
D. Extinderea valabilitii documentului de conformitate (DOC pentru alte tipuri de nave nu
este motiv de prelungire a termenului de valabilitate a documentului de conformitate (DOC
iniial.
RASPUNS CORECT A,D
97). ). n legtur cu eliberarea i valabilitatea documentului de conformitate-DOC ,pentru
navele noi, introduse de companie n exploatare dup data eliberrii documentului de
conformitate (DOC, Se poate spune c:
109

A. Documentul de conformitate (DOC este valabil pentru o perioad de 3 ani.


B. Documentul de conformitate (DOC este valabil pentru o perioad de 4ani.
C. Documentul de conformitate (DOC este valabil pentru o perioad de 5 ani.
D. Documentul de conformitate (DOC este valabil pentru o perioad de 6 ani.
RASPUNS CORECT C
98). n legtur cu eliberarea i valabilitatea documentului de conformitate-DOC ,pentru
navele noi, introduse de companie n exploatare dup data eliberrii documentului de
conformitate (DOC, Se poate spune c:
A. Valabilitatea documentului de conformitate (DOC este supus verificrii anuale, n
perioada de 3 luni nainte i dup data aniversar (anual), pentru a confirma funcionarea
efectiv a sistemului de management al siguranei (S.M.S.)
B. Valabilitatea documentului de conformitate (DOC este supus verificrii anuale, n
perioada de 3 luni nainte sau dup data aniversar (anual), pentru a confirma funcionarea
efectiv a sistemului de management al siguranei (S.M.S.)
C.Verificarea intermediar corespunztoare ptr data anual trebuie s includ examinarea i
verificarea corectitudinii documentelor statutare i de clasificare prezentate pentru cel puin o
nav de fiecare tip la care se aplic documentul de conformitate (DOC.
D. Verificarea anual corespunztoare ptr data anual trebuie s includ examinarea i
verificarea corectitudinii documentelor statutare i de clasificare prezentate pentru cel puin o
nav de fiecare tip la care se aplic documentul de conformitate (DOC.
RASPUNS CORECT B,D
99). n legtur cu eliberarea i valabilitatea documentului de conformitate-DOC se poate
spune c:
A. Pentru verificarea interimar, compania trebuie s depun o cerere la Administraie la o
dat care s permit efectuarea auditului n termenul precizat n, adica n perioada de 3 luni
nainte i dup data aniversar
B. Pentru verificarea anual, compania trebuie s depun o cerere la Administraie la o dat
care s permit efectuarea auditului n termenul precizat adica n perioada de 3 luni nainte i
dup data aniversar
C. Ca i la verificarea iniial, administraia va nominaliza auditorul.
D. Ca i la verificarea iniial, compania va nominaliza auditorul.
RASPUNS CORECT B,C
100). n legtur cu eliberarea i valabilitatea documentului de conformitate-DOC se poate
spune c:
A. Raportul de audit, ca urmare a verificrii anuale, va fi prezentat de Administraie
companiei, nsoit de documentul de conformitate (DOC i de fia de consemnare a
verificrilor anuale.
B. Raportul de audit, ca urmare a verificrii anuale, va fi prezentat de companie
Administraiei, nsoit de documentul de conformitate (DOC i de fia de consemnare a
verificrilor anuale.
C. Consemnarea verificrii anuale se va face, dup caz, cu precizarea termenelor de
soluionare a nonconformitilor majore nscrise n raportul de audit.
D. Consemnarea verificrii interimare se va face, dup caz, cu precizarea termenelor de
soluionare a nonconformitilor majore nscrise n raportul de audit.
RASPUNS CORECT B,C
101). n legtur cu eliberarea i valabilitatea documentului de conformitate-DOC se poate
spune c:
A. n cazul n care compania are mai multe sedii i acestea nu au fost vizitate la evaluarea
iniial, n cadrul verificrii anuale se va urmri ca acestea s fie vizitate n perioada de
valabilitate a DOC.
110

B. n cazul n care compania are mai multe sedii nu conteaz care din acestea nu au fost
vizitate sau nu la evaluarea iniial
C. Rennoirea documentului de conformitate (DOC pentru perioada ulterioar de 5 ani trebuie
s includ evaluarea tuturor elementelor sistemului de management al siguranei (S.M.C.)
privind eficiena sa n satisfacerea obiectivelor specificate n Codul I.S.M.
D. Rennoirea documentului de conformitate (DOC pentru perioada ulterioar de 5 ani trebuie
s includ evaluarea tuturor elementelor sistemului de management al siguranei (S.M.S.)
privind eficiena sa n satisfacerea obiectivelor specificate n Codul I.S.M.
RASPUNS CORECT A,D
102). n legtur cu eliberarea i valabilitatea documentului de conformitate-DOC se poate
spune c:
A. Administraia poate emite un document de conformitate interimar, valabil cel mult 18luni
B. Administraia poate emite un document de conformitate interimar, valabil cel mult 12 luni
C. n cadrul termenului de valabilitate, compania trebuie s demonstreze c planurile de
implementare a sistemului de management al siguranei (S.M.S.) satisfac n totalitate cerinele
Codului I.S.M., astfel nct Administraia s poat emite un document de conformitate (DOC
pentru un termen de 5 ani.
D. n cadrul termenului de valabilitate, compania trebuie s demonstreze c planurile de
implementare a sistemului de management al siguranei (S.M.S.) satisfac cu paroximaie
cerinele Codului I.S.M., astfel nct Administraia s poat emite un document de
conformitate (DOC pentru un termen de 5 ani.
RASPUNS CORECT A,C
103). n legtur cu eliberarea i valabilitatea documentului de conformitate-DOC se poate
spune c:
A. Un document de conformitate interimar se va putea elibera i n cazul n care o companie
care deine un document de conformitate (DOC preia n exploatare un nou tip de nav.
B. Un document de conformitate interimar se va putea elibera i n cazul n care o companie
care deine un document de conformitate (DOC preia n exploatare un tip de nav pe care
aceasta deja l deine.
C. Documentul de conformitate interimar se elibereaz i n acest caz tot de ctre
Administraie, dup prezentarea raportului de audit favorabil, care va consemna c sistemul
de management al siguranei (S.M.S.) a fost adaptat astfel nct s satisfac i cerinele
specifice noului tip de nav.
D. Documentul de conformitate interimar se elibereaz i n acest caz tot de ctre
Administraie, dup prezentarea raportului de audit favorabil, care va consemna c sistemul
de management al siguranei (S.M.S.) a fost adaptat astfel nct s satisfac i cerinele
specifice aceluiai tip de nav.
RASPUNS CORECT A,C
104).n legtur cu eliberarea i valabilitatea documentului de conformitate-DOC se poate
spune c:
A. anumite cazuri, n timpul perioadei iniiale de operare conform SMS, Autoritatea Naval
Romn poate constata necesitatea meninerii aceleiai frecvene a verificrilor intermediare
B. anumite cazuri, n timpul perioadei iniiale de operare conform SMS, Autoritatea Naval
Romn poate constata necesitatea creterii frecvenei verificrilor intermediare
C. Frecvena acestor verificri se stabilete innd cont de nonconformitile gsite iar
numrul i termenele verificrilor intermediare se stabilesc de ctre Autoritatea Naval
Romn la eliberarea SMC
D. Frecvena acestor verificri se stabilete innd cont de nonconformitile gsite iar
numrul i termenele verificrilor intermediare se stabilesc de ctre Autoritatea Naval
Romn la eliberarea DOC
RASPUNS CORECT B,C
111

105).n legtur cu eliberarea i valabilitatea documentului de conformitate-DOC i n


legtur cu Eliberarea i valabilitatea certificatului de management al siguranei-SMC se
poate spune c:se poate spune c:
A. Verificrile pentru rennoire urmeaz s fie realizate naintea expirrii datei aniversare a
DOC sau a SMC.
B. Verificrile pentru rennoire urmeaz s fie realizate la expirarea datei aniversare a DOC
sau a SMC.
C. Verificrile pentru rennoire urmeaz s fie realizate dup expirea datei aniversare a DOC
sau a SMC.
D. Verificrile pentru rennoire urmeaz s fie realizate naintea expirrii datei aniversare a
DOC sau a SMC sau dup aceasta.
RASPUNS CORECT A
Bibliografie.Unitatea de invatare 13.

1. Arsenie Paulica, Dumitrache

Ramona,

Dumitrache Cosmin Laurentiu:

Managementul si administrarea navei, Ed. EX.Ponto 2010


2. Arsenie Paulica, Dumitrache Ramona, Dumitrache Cosmin Laurentiu: Aplicarea
Codului ISM, Ed. ExPonto 2010.

Unitatea de invatare 14.

14 Eliberarea i valabilitatea certificatului de management


al siguranei-SMC
Certificatul de management al siguranei (S.M.C.) se va elibera unei
nave n urma verificrii iniiale a conformitii cu cerinele Codului I.S.M.
Aceasta include verificarea c documentul de conformitate (DOC) pentru
compania responsabil cu exploatarea navei este aplicabil acestui tip
specific de nav i verificarea c sistemul de management al siguranei
(S.M.S.) corespunde Codului I.S.M. i c este pus n aplicare. Dovezile
obiective care s demonstreze c sistemul a funcionat efectiv pentru cel
puin 3 luni la bordul navei trebuie s fie disponibile, inclusiv rapoartele
auditului intern realizat de companie.
Certificatul de management al siguranei (S.M.C.) este valabil pentru
o perioad de 5 ani.
Valabilitatea certificatului de management al siguranei (S.M.C.) este
supus la cel puin o verificare intermediar, care s confirme
funcionarea eficient a sistemului de management al siguranei (S.M.S.)
i c orice modificri efectuate de la verificarea anterioar sunt n
conformitate cu Codul I.S.M. n anumite cazuri, mai ales n timpul
perioadei iniiale de exploatare a sistemului de management al siguranei
112

(S.M.S.), Administraia poate s sporeasc


intermediare, dac consider necesar.

frecvena

verificrilor

Verificare intermediar
30 luni

Iniial

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Rennoirea certificatului de management al siguranei (S.M.C.)


pentru o nou perioad de 5 ani va include o evaluare a tuturor
elementelor sistemului de management al siguranei (S.M.S.), care aparin
acelei nave, n satisfacerea obiectivelor specificate n Codul I.S.M.
Certificatul de management al siguranei (S.M.C.) poate fi retras
doar de Administraia care l-a eliberat. Administraia poate s retrag
certificatul de management al siguranei (S.M.C.), dac nu se cere
verificarea intermediar sau dac exist dovada unei nonconformiti
majore fa de Codul I.S.M., sau dac documentul de conformitate (DOC)
al companiei care exploateaz nava nu mai este valid.

14.1 Documentul de conformitate interimar i certificatul


de management al siguranei interimar
Documentul de conformitate interimar poate fi emis pentru a facilita implementarea iniial
a Codului I.S.M. i aplicarea, acolo unde o companie este nou-stabilit sau unde noile tipuri
de nave sunt adugate, la un document de conformitate-DOC existent.
O companie nou-nfiinat va putea solicita Administraiei, dac aceasta are un SMS care
satisface obiectivele paragrafului 1.2.3 din Codul I.S.M., emiterea unui document de
conformitate interimar. Administraia poate emite un document de conformitate interimar,
valabil cel mult 12 luni. n aceast perioad de valabilitate compania trebuie s
demonstreze c planurile de implementare a SMS satisfac n totalitate cerinele Codului
I.S.M., astfel nct Autoritatea Naval Romn s poat emite un document de
conformitate-DOC pentru un termen de 5 ani.
Un document de conformitate interimar se va putea elibera i n cazul n care o companie
care deine un document de conformitate-DOC preia n exploatare un nou tip de nav.
Documentul de conformitate interimar se elibereaz i n acest caz tot de ctre Autoritatea
Naval Romn dup prezentarea raportului de audit favorabil, care va consemna c
sistemul de management al siguranei-SMS a fost adaptat astfel nct s satisfac i
cerinele specifice noului tip de nav.

113

Administraia poate emite un document de conformitate interimar,


valabil nu mai mult de 12 luni, unei companii, ca urmare a demonstrrii
c respectiva companie are un sistem de management al siguranei
(S.M.S.) care satisface obiectivele menionate n paragraful 1.2.3. din
Codul I.S.M. Administraia va cere companiei s prezinte planurile de
implementare a sistemului de management al siguranei (S.M.S.) care s
satisfac cerinele complete ale Codului I.S.M. n termenul de valabilitate
al documentului de conformitate interimar.
Un certificat de management al siguranei interimar, valabil pentru
nu mai mult de 6 luni, poate fi emis noilor nave, la livrare sau cnd o
companie preia responsabilitile pentru managementul unei nave care
este nou pentru companie. n cazuri speciale, Administraia poate
extinde valabilitatea certificatului de management al siguranei interimar
pentru nc alte 6 luni.
nainte de a emite un certificat de management al siguranei
interimar, Administraia va verifica dac:
1. documentul de conformitate (DOC) sau
conformitate interimar este relevant pentru acea nav;

documentul

de

2. sistemul de management al siguranei (S.M.S.), prevzut de


companie pentru nav, include elementele cheie ale Codului I.S.M. i a
fost evaluat n timpul auditului pentru emiterea documentului de
conformitate (DOC) sau a fost demonstrat prin emiterea documentului de
conformitate interimar;
3. comandantul i ofierii superiori sunt familiarizai cu sistemul de
management al siguranei (S.M.S.) i cu planurile pentru implementarea
acestuia;
4. au fost date instruciunile identificate ca fiind eseniale, nainte
ca nava s navigheze;
5. exist planuri pentru auditul navei n termen de 3 luni;
6. informaiile relevante privind sistemul de management al
siguranei (S.M.S.) sunt date n limba romn i n limba englez.

14.2 Proceduri cu privire la nonconformitile majore


observate, relative la Codul I.S.M.
n cazul n care se constat nonconformiti majore n cadrul auditurilor referitoare la Codul
I.S.M., Autoritatea Naval Romn trebuie s se asigure c acestea sunt cunoscute, n
vederea remedierii, de ctre companie.
O nonconformitate major gsit poate fi retrogradat la nonconformitate dac Autoritatea
Naval Romn este satisfcut de remedierile fcute. O nonconformitate major aprut la
o nav trebuie s fie retrogradat la nonconformitate nainte de plecarea navei.
Soluionarea/remedierea nonconformitilor se va face ntr-o perioad care s nu
depeasc 3 luni de la data constatrii.
114

n cazul n care Autoritatea Naval Romn permite ca o nonconformitate major s fie


retrogradat n nonconformitate, trebuie s fie efectuat cel puin un audit n perioada de
timp agreat pentru aciunile de remediere, n vederea observrii dac aceste remedieri au
fost efectiv realizate.
La solicitarea statului portului, Autoritatea Naval Romn trebuie s furnizeze informaiile
relevante disponibile cu privire la valabilitatea DOC prezentat de o nav care arboreaz
pavilionul romn.
n cazul n care unei companii i-a fost retras DOC, respectivei companii nu i se mai emite
un document de conformitate interimar sau un nou DOC pn cnd nu a fost efectuat o
verificare iniial sau o verificare suplimentar similar unei verificri iniiale i care a avut
rezultate satisfctoare.
n cazul retragerii DOC, din cauza unei nonconformiti majore, se retrag i SMC care au
fost eliberate n baza DOC. Autoritatea Naval Romn trebuie s ia msurile necesare
pentru ca navele crora li s-a retras SMC s nu mai opereze. Aceste msuri pot include
reinerea navei sau stoparea operaiunilor de ncrcare/descrcare a navei, n conformitate
cu legislaia n vigoare.
Msurile ntreprinse n acest sens nceteaz dup emiterea unor noi SMC.
Emiterea unor noi SMC se va face numai dup eliberarea unui nou DOC i numai dup ce
se va face o verificare echivalent cu o verificare iniial la bordul navelor respectivei
companii.
Verificarea prevzut la alineatul anterior se va efectua pentru cel puin o nav din fiecare
tip.
n cazul n care unei nave i-a fost retras SMC, chiar dac DOC al companiei este valabil,
Autoritatea Naval Romn va lua msuri pentru reinerea navei sau stoparea operaiunilor
de ncrcare/descrcare a navei, n conformitate cu legislaia n vigoare. Msurile
ntreprinse nceteaz dup emiterea unui nou SMC.
Unei nave creia i-a fost retras SMC din cauza unei nonconformiti majore nu i se va
elibera un certificat de siguran a managementului interimar. Un nou SMC poate fi eliberat
numai dup efectuarea unei verificri iniiale sau a unei verificri suplimentare echivalente
unei verificri iniiale la bordul navei.
n funcie de natura nonconformitii majore a SMS implementat la bordul navei,
valabilitatea DOC trebuie verificat printr-un audit, echivalent cu un audit anual, naintea
eliberrii SMC. Noul SMC emis trebuie s aib aceeai dat de expirare cu a celui retras.

Lucrare de verificare 14.


106). n legtur cu Eliberarea i valabilitatea certificatului de management al siguranei-SMC
se poate spune c:
A. Rennoirea certificatului de management al siguranei (S.M.C.) pentru o nou perioad de
5 ani va include o evaluare a tuturor elementelor sistemului de management al siguranei
(S.M.S.), care aparin acelei nave, n satisfacerea obiectivelor specificate n Codul I.S.M.
B. Rennoirea certificatului de management al siguranei (S.M.C.) pentru o nou perioad de 5
ani va include o evaluare a tuturor elementelor sistemului de management al siguranei
(S.M.S.), care aparin acelei nave, n satisfacerea obiectivelor specificate n Codul I.S.M.
C. Certificatul de management al siguranei (S.M.C.) poate fi retras doar de Administraia care
l-a eliberat.
D. Certificatul de management al siguranei (S.M.C.) poate fi de oricare Admnisraie n plan
internaional.
115

RASPUNS CORECT C
107). n legtur cu Eliberarea i valabilitatea certificatului de management al siguranei-SMC
se poate spune c:
A. Rennoirea certificatului de management al siguranei (S.M.C.) pentru o nou perioad de
5 ani va include o evaluare a tuturor elementelor sistemului de management al siguranei
(S.M.S.), care aparin acelei nave, n satisfacerea obiectivelor specificate n Codul I.S.M.
B. Rennoirea certificatului de management al siguranei (S.M.C.) pentru o nou perioad de 5
ani va include o evaluare a tuturor elementelor sistemului de management al siguranei
(S.M.S.), care aparin acelei companii, n satisfacerea obiectivelor specificate n Codul I.S.M.
C. Certificatul de management al siguranei (S.M.C.) poate fi retras doar de Administraia care
l-a eliberat.
D. Certificatul de management al siguranei (S.M.C.) poate fi de oricare Admnisraie n plan
internaional.
RASPUNS CORECT A,C
108). n legtur cu eliberarea i valabilitatea documentului de conformitate-DOC interimar
se poate spune c:
A. Documentul de conformitate interimar poate fi emis pentru a facilita implementarea iniial
a Codului I.S.M. acolo unde o companie este nou-stabilit sau unde noile tipuri de nave sunt
adugate, la un document de conformitate-DOC existent.
B. Documentul de conformitate interimar poate fi emis pentru a facilita implementarea
Codului I.S.M. i aplicarea, acolo unde o companie este stabilit, la un document de
conformitate-DOC inexistent.
C. Documentul de conformitate interimar poate fi emis la un document de conformitate-DOC
existent acolo unde o companie este nou-stabilit sau unde noile tipuri de nave sunt adugate,
la un document de conformitate-DOC existent.
D. Documentul de conformitate interimar poate fi emis la un document de conformitate-DOC
ca un nlocuitor al acestuia
RASPUNS CORECT A,C
109). n legtur cu eliberarea i valabilitatea documentului de conformitate-DOC interimar
se poate spune c:
A. O companie nou-nfiinat va putea solicita Administraiei, dac aceasta are un SMS care
satisface obiectivele Codului I.S.M., emiterea unui document de conformitate interimar
B. O companie nou-nfiinat va putea solicita Administraiei, dac aceasta are un SMC care
satisface obiectivele Codului I.S.M., emiterea unui document de conformitate interimar
C. Administraia poate emite un document de conformitate interimar, valabil cel mult 12 luni
D. Administraia poate emite un document de conformitate interimar, valabil cel mult 18 luni
RASPUNS CORECT A,C
110). n legtur cu eliberarea i valabilitatea documentului de conformitate-DOC interimar se
poate spune c:
A. n aceast perioad de valabilitate a documentului de conformitate-DOC interimar,
compania trebuie s demonstreze c planurile de implementare a SMS satisfac n totalitate
cerinele Codului I.S.M., astfel nct Autoritatea Naval Romn s poat emite un document
de conformitate-DOC pentru un termen de 5 ani.
B. n aceast perioad de valabilitate a documentului de conformitate-DOC interimar,
compania trebuie s demonstreze c planurile de implementare a SMS satisfac n totalitate
cerinele Codului I.S.M., astfel Administraia s poat emite un document de conformitateDOC pentru un termen de 5 ani.
C. Un document de conformitate interimar se va putea elibera i n cazul n care o companie
care deine un document de conformitate-DOC preia n exploatare un tip de nav.
116

D. Un document de conformitate interimar se va putea elibera i n cazul n care o companie


care deine un document de conformitate-DOC preia n exploatare un nou tip de nav.
RASPUNS CORECT A,D
111). n legtur cu eliberarea i valabilitatea documentului de conformitate-DOC interimar se
poate spune c:
A. Un certificat de management al siguranei interimar, valabil pentru nu mai mult de 12 luni,
poate fi emis noilor nave, la livrare sau cnd o companie preia responsabilitile pentru
managementul unei nave care este nou pentru companie
B. Un certificat de management al siguranei interimar, valabil pentru nu mai mult de 6 luni,
poate fi emis noilor nave, la livrare sau cnd o companie preia responsabilitile pentru
managementul unei nave care este nou pentru companie
C. n cazuri speciale, Administraia poate extinde valabilitatea certificatului de management al
siguranei interimar pentru nc alte 3 luni.
D. n cazuri speciale, Administraia poate extinde valabilitatea certificatului de management al
siguranei interimar pentru nc alte 6 luni.
RASPUNS CORECT B,D
112). nainte de a emite un certificat de management al siguranei interimar, Administraia va
verifica dac:
A. Nava are pavilionul Administraei respective
B. documentul de conformitate (DOC sau documentul de conformitate interimar este relevant
pentru acea nav;
C. sistemul de management al siguranei (S.M.S.), prevzut de companie pentru nav, include
elementele cheie ale Codului I.S.M. i a fost evaluat n timpul auditului pentru emiterea
documentului de conformitate (DOC sau a fost demonstrat prin emiterea documentului de
conformitate interimar;
D. Compania mai detine tipuri asemntoare de nave.
RASPUNS CORECT
113). nainte de a emite un certificat de management al siguranei interimar, Administraia va
verifica dac:
A. Comandantul i ofierii superiori sunt familiarizai cu sistemul de management al
siguranei (S.M.S.) i cu planurile pentru implementarea acestuia;
B. S-au luat in considerare toate scenariile posibile
C. Au fost date instruciunile identificate ca fiind eseniale, nainte ca nava s navigheze;
D. S-au pregatit detaliile legate de protocol
RASPUNS CORECT A,C
114). nainte de a emite un certificat de management al siguranei interimar, Administraia va
verifica dac:
A. Compania mai detine tipuri asemntoare de nave.
B. Exist planuri pentru auditul navei n termen de 3 luni;
C. Informaiile relevante privind sistemul de management al siguranei (S.M.S.) sunt date n
limba romn i n limba englez.
D. Nava are pavilionul Administraei respective
RASPUNS CORECT
115). n legtur cu procedurlei cu privire la nonconformitile majore observate, relative la
Codul I.S.M.se poate spune c:
A. O nonconformitate major gsit poate fi retrogradat la nonconformitate dac Autoritatea
Naval Romn este satisfcut de remedierile fcute
B. O nonconformitate major gsit poate fi considerat infraciune dac Autoritatea Naval
Romn este satisfcut de remedierile fcute
117

C. O nonconformitate major aprut la o nav trebuie s fie retrogradat la nonconformitate


nainte de plecarea navei
D. O nonconformitate major aprut la o nav trebuie s fie retrogradat la observaie nainte
de plecarea navei
RASPUNS CORECT A,C
116). n legtur cu procedurlei cu privire la nonconformitile majore observate, relative la
Codul I.S.M.se poate spune c:
A. O nonconformitate major aprut la o nav trebuie s fie retrogradat la nonconformitate
nainte de plecarea navei
B. O nonconformitate major aprut la o nav nu trebuie neaprat s fie retrogradat la
nonconformitate nainte de plecarea navei
C. Soluionarea/remedierea nonconformitilor se va face ntr-o perioad care s nu
depeasc 6 luni de la data constatrii.
D. Soluionarea/remedierea nonconformitilor se va face ntr-o perioad care s nu
depeasc 3 luni de la data constatrii.
RASPUNS CORECT A,D
117.) Cerinele funcionale ale codului SMS-ului unei companii:
A. politic n domeniul siguranei i proteciei mediului
B. meninerea unei politici la toate nivelurile organizatorice, att la bordul navelor, ct i la
rm
C asigurarea unei bune practici marinreti
D niveluri de autoritate definite i linii de comunicaie care s permit comunicarea ntre
membrii personalului de la bord i ntre acetia i personalul de la rm
RASPUNS CORECT A,D
118). n legtur cu procedurlei cu privire la nonconformitile majore observate, relative la
Codul I.S.M.se poate spune c:
A. n cazul n care Autoritatea Naval Romn permite ca o nonconformitate major s fie
retrogradat n nonconformitate, trebuie s fie efectuat cel puin un audit n perioada de timp
agreat pentru aciunile de remediere, n vederea observrii dac aceste remedieri au fost
efectiv realizate.
B. n cazul n care Autoritatea Naval Romn permite ca o nonconformitate major s fie
retrogradat n nonconformitate, trebuie s fie efectuat cel puin un audit n perioada de timp
agreat pentru aciunile de remediere, n vederea observrii dac aceste remedieri au fost
efectiv realizate. Este o afirmaie fals de oarece Administraia nu poate s permit unei nave
sa prseasc poartul dac la bordul ei s-au constatat Nonconformiti majore.
C. La solicitarea statului portului, Autoritatea Naval Romn trebuie s furnizeze
informaiile relevante disponibile cu privire la valabilitatea DOC prezentat de o nav care
arboreaz pavilionul romn.
D. La solicitarea statului portului, Autoritatea Naval Romn trebuie s furnizeze
informaiile relevante disponibile cu privire la valabilitatea SMC i SMS prezentat de o nav
care arboreaz pavilionul romn.
RASPUNS CORECT A,C
119). n legtur cu procedurlei cu privire la nonconformitile majore observate, relative la
Codul I.S.M.se poate spune c:
A. n cazul n care unei companii i-a fost retras DOC, respectivei companii nu i se mai emite
un document de conformitate interimar sau un nou DOC pn cnd nu a fost efectuat o
verificare iniial sau o verificare suplimentar similar unei verificri iniiale i care a avut
rezultate satisfctoare.
118

B. n cazul n care unei companii i-a fost retras DOC, respectivei companii nu i se mai emite
un document de conformitate interimar sau un nou DOC pn cnd nu a fost efectuat o
verificare iniial sau o verificare intermediar similar unei verificri interimare i care a
avut rezultate satisfctoare.
C. n cazul retragerii DOC, din cauza unei nonconformiti majore, se retrag i SMC care au
fost eliberate n baza DOC
D. n cazul retragerii DOC, din cauza unei nonconformiti majore, se retrag i SMS care au
fost eliberate n baza DOC
RASPUNS CORECT A,C
120). n legtur cu procedurlei cu privire la nonconformitile majore observate, relative la
Codul I.S.M.se poate spune c:
A. Autoritatea Naval Romn trebuie s ia msurile necesare pentru ca navele crora li s-a
retras SMS s nu mai opereze
B. Autoritatea Naval Romn trebuie s ia msurile necesare pentru ca navele crora li s-a
retras SMC s nu mai opereze
C. Emiterea unor noi SMC se va face numai dup eliberarea unui nou DOC i numai dup ce
se va face o verificare echivalent cu o verificare iniial la bordul navelor respectivei
companii.
D. Emiterea unor noi SMS se va face numai dup eliberarea unui nou DOC i numai dup ce
se va face o verificare echivalent cu o verificare iniial la bordul navelor respectivei
companii.
RASPUNS CORECT B,C,
121). Prevederile codlui ISM se aplic:
A. Tuturor navelor
B. Doar la cteva tipuri de nave
C. n anumite situaii
D. Doar atunci cnd se efectueaz inspeci la bordul avelor
RASPUNS CORECT A
122.) Cerinele funcionale ale codului SMS-ului unei companii:
A. politic n domeniul siguranei i proteciei mediului
B. meninerea unei politici la toate nivelurile organizatorice, att la bordul navelor, ct i la
rm
C asigurarea unei bune practici marinreti
D niveluri de autoritate definite i linii de comunicaie care s permit comunicarea ntre
membrii personalului de la bord i ntre acetia i personalul de la rm
RASPUNS CORECT A,D
123). Conform codului ISM, n ceea ce privete certificarea i verifcarea periodic se poate
spune c:
A. Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile de nav indicate explicit n
document.
B. Documentul de conformitate este ca o dovad c acea companie este capabil s satisfac
cerinele acestui cod
C. Valabilitatea unui document de conformitate trebuie s fie supus verificrii anuale de ctre
Administraie ori de ctre o organizaie recunoscut de Administraie sau, la cererea
Administraiei, de ctre un alt guvern contractant n intervalul de 3 luni nainte sau dup data
aniversar.
D. Documentul de conformitate va fi retras de ctre Administraie sau, la cererea sa, de ctre
guvernul contractant care a eliberat documentul, atunci cnd nu se solicit verificarea anual
sau cnd se dovedete existena unor nonconformiti majore fa de acest cod.
RASPUNS CORECT A,B,CD
119

Bibliografie.Unitatea de invatare 14.


1. Arsenie Paulica, Dumitrache

Ramona,

Dumitrache Cosmin Laurentiu:

Managementul si administrarea navei, Ed. EX.Ponto 2010


2. Arsenie Paulica, Dumitrache Ramona, Dumitrache Cosmin Laurentiu: Aplicarea
Codului ISM, Ed. ExPonto 2010.

120