Sunteți pe pagina 1din 8

Economia Transportului

Maritim
Proiect de curs
Calculul bugetului de voiaj – MAERSK COLOMBO
Partea I – raport scris

Ruta, durata si distanta


Voiajul efectuat de nava MAERSK COLOMBO, se desfasoara pe
ruta TEMA – TANGER MED.

Voiajul are o durata de 9 zile la o viteza medie de 13 noduri,


parcurgand distanta de 2860 NM. Nava momentan este in ancorajul
din TEMA si va stationa aproape 4 zile inainte de a pleca spre
TANGER MED.

Sistemele de propulsie

MAERSK COLOMBO este propulsata de un motor B&W 6S80ME-


C9. A fost conceputa in Korea de catre HYUNDAI HEAVY IND.
CO., LTD in anul 2012 avand viteza maxima de 21.5 KN.
Instalațiile de operare la bordul navei
MAERSK COLOMBO

Instalatia electrica
Asigura energia necesara diferitelor aparate si mecanisme si
iluminarea compartimentelor, incaperilor de locuit.

Sistemul de balast
Balastul reprezinta apa de mare care se ambarca la bordul navei in scopul
asigurarii calitatilor nautice pe timpul navigatiei fara marfa. Balastul este
introdus in tancurile de balast prevazute atat in dublul fund cat si in afara
acestuia. O mare parte din volumul necesar depozitarii balastului este asigurat de
tancurile din dublul fund si de gurna. In tancurile din picuri se ambarca balastul
necesar reglarii asietei navei. Instalatia de balast trebuie deservita de cel putin o
pompa.

Se folosesc ca pompe de balast :

- pompele de serviciu general cu debit suficient

- pompa de santina

- pompa de incendiu

- pompa de rezerva a apei de racire

Pompele utilizate la pomparea apei de balast din tancurile dublului fund trebuie
sa fie automorsabile.
Instalatia de amarare:

La transportul marfurilor pe punte, acestea trebuie sa fie bine amarate si cat


mai bine stivuite, pentru mentinerea stabilitatii navei.

Amarajul marfurilor este o operatiune foarte importanta de care depinde insasi


securitatea transportului pe mare. Printr-un amaraj corect se urmareste legarea si
asigurarea containerelor astfel incat sa nu existe riscul deplasarii acestora in
conditii de mare agitata.

Ca piese de amarare se folosesc:

- piese de fund ( stacking-cone )

- piese de colt ( twistlock )

- piese de mijloc ( mid-lock )

- bara de amaraj ( lashing-rod )

- intinzatori ( turnbuckle )

- benzi duble din otel de 50mm x 1,3mm cu forta de rupere de minimum


5000Kg

- lanturi de rezistenta echivalenta, asamblate si intinse cu ajutorul unui


intinzator

Se mai poate utiliza in locul acestui intinzator, un intinzator cu troliu si maneta


de blocare. In timpul voiajului, benzile de otel trebuie sa fie inspectate cu
regularitate si intinse daca e nevoie. Pe timpul marsului echipajul va actiona
continu in sensul bunei conservari a marfurilor incarcate la bord. Principalele
directii de actiune pentru conservarea marfurilor sunt :

- sondarea periodica a santinelor

- ventilatia corespunzatoare a magaziilor

- controlul starii amarajului


Personalul de la bord
Comandant 300 $/zi/persoana 2700 $/voiaj/persoana 1
Capitan 180 $/zi/persoana 1620 $/voiaj/persoana 1
Of.2 Punte 110 $/zi/persoana 990 $/voiaj/persoana 1
Of.3 Punte 90 $/zi/persoana 810 $/voiaj/persoana 1
Sef 280 $/zi/persoana 2520 $/voiaj/persoana 1
Mecanic
Of.2 180 $/zi/persoana 1620 $/voiaj/persoana 1
Mecanic
Of.3 110 $/zi/persoana 990 $/voiaj/persoana 1
Macanic
Timonier 50 $/zi/persoana 450 $/voiaj/persoana 2
Marinar 30 $/zi/persoana 270 $/voiaj/persoana 5
Electrician 140 $/zi/persoana 1260 $/voiaj/persoana 2
Bucatar 20 $/zi/persoana 180 $/voiaj/persoana 1
Steward 10 $/zi/persoana 90 $/voiaj/persoana 2
Bosun 15 $/zi/persoana 135 $/voiaj/persoana 3
Documentele pentru nava
a. Certificatul de naţionalitate (Certificate of Registry) este actul
oficial care acordă navei dreptul de abordare a pavilionului naţional,
sub a cărui protecţie intră în toate relaţiile şi împrejurările în care s-ar
afla în apele internaţionale sau în apele naţionale ale altor state.

b. Certificatul de tonaj (International Tonnage Certificate) este actul


oficial eliberat navei de către autoritatea de stat împuternicită de către
o societate de în urma efectuării măsurătorilor de tonaj.

c. Certificatul internaţional de securitate (International Ship Security


Certificate) este documentul IMO eliberat in baza SOLAS-ISM pentru
certificarea îndeplinirii standardelor de siguranța maritimă.

d. Certificatul de clasă (Certificate of classification) este actul oficial


eliberat de către societatea de clasificare navelor pe care le are sub
supraveghere din punct de vedere tehnic.

e. Certificatul limitei de încărcare (International Load Line


Certificate) este actul eliberat în baza Convenției de stabilire a limitei
de încărcare – International Convention on Load Line (1966, amendat
1988) – certificat de descriere a limitelor de încărcare, bordul liber,
marcarea punctelor de încărcare.

Cargo list cuprinde mărfurile care urmează să fie încărcate pe navă şi


următoarele elemente:

- Denumirea mărfii;

- Numărul coletelor (unităţilor ambalate);

- Modul de ambalare;

- Marfajul coletelor;
- Cantitatea exprimată în unităţi volumetrice a
fiecărui lot de marfă;

- Clauza de navlosire pentru fiecare partidă;

- Porturile de destinaţie pentru fiecare partidă.

Cargoplanul

 Pentru buna organizare a încărcării mărfurilor pe navă, astfel


încât operaţiunile de încărcare să dureze cât mai puţin posibil,
descărcarea mărfurilor să fie cât mai operativă cu putinţă,
asigurându-se concomitent o folosire judicioasă a spaţiilor,
asigurarea integrităţii mărfurilor în timpul încărcării, dar mai
ales pe parcursul transportului, precum şi o asietă şi o stabilitate
corespunzătoare a navei pe toată durata voiajului, este necesară
întocmirea unei schiţe a aşezării mărfurilor pe navă, cunoscută
sub numele de cargoplan (planul de încărcare).
 Cargoplanul indică dispunerea mărfurilor pe magazii şi porturi
de destinaţie, la întocmirea acestuia comandantul navei şi şeful
stivuitor luând în consideraţie o multitudine de factori, dintre
care cei mai importanţi sunt natura mărfurilor, greutatea şi
volumul acestora, ambalajul, rotaţia porturilor ş.a.

Elementele contractului
Pentru încheierea unui contract de navlosire (C/P), părţile contractante
trebuie să convină asupra unor elemente constitutive care de obicei
variază de la o navlosire la alta şi anume:

 numele armatorilor şi navlositorilor;


 numele şi poziţia navei;
 felul mărfurilor, condiţiile de încărcare/descărcare;
 porturile de încărcare şi descărcare;
 navlul şi modalitatea de faţă;
 rata demurrage/despatch, comisionul;
 agenţii maritimi şi asupra unor clauze care de regulă
rămân neschimbate, constituind elementele principale
şi care se găsesc imprimate în formular şi anume:
 clauza generală de îngheţ şi asistenţa
spărgătorul de gheaţă;
 clauza de grevă sau lock-out;
 clauza de arbitraj;
 clauza de război.

Descrierea operării mărfurilor


Nava fiind una de tip portcontainer, transporta diferite marfuri ce sunt
impachetate, ambalate inauntrul containerelor. Containerele sunt
stocate pe nava in magaziile de marfa si pe coverta, fiind asigurate cu
ajutorul materialelor de amarare prezentate anterior. Odata ajunsa in
port, nava este supusa unor operatii de incarcare si descarcare a
containerelor, folosindu-se macaralele portului respectiv dar si
propriile macarale, fiind 4 la numar ( acestea pot fi operate de catre
personalul calificat din port, sub supravegherea personalului navei ).
Capitanul navei este cel responsabil de calculele legate de pozitia de
stocare a containerelor si cantitatea de apa de balast din tancuri pentru
a servi la o buna stabilitate a navei.