Sunteți pe pagina 1din 20

Proiect Tehnica Transportului Maritim

I
PROIECT
CARGO-PLAN & STABILITATE

Cargoul Galaţi pleacă din portul Constanţa încărcat cu mărfuri generale cu destinaţia
Amsterdam, Rotterdam, Hamburg, în poziţia de încărcare 18-25 aprilie 1998, conform listei
de încărcare de mai jos:

Nr. Nr. Denumirea Greutate μ Număr Scurtă


Marcaj Port
crt. B/L mărfii (t) (m3/t) colete prezentare
1 1 PFL RTL 100 1.4 100 Pachete 1t ROT
2 2 Ingrăşăminte PST 510 1 10200 Pachete 0.5t ROT
3 1 Profile oţel MST 1000+n30 0.8 - Legături 2t AMS
4 2 Zahăr MVK 300 1.5 600 Saci 0.5t AMS
5 1 Cherestea ST x 3 - Pachete 1t HAM
6 2 Profile SP y 0.8 - Pachte 2t HAM

Nava are la bord un motor de rezervvă, apă potabilă (tk.21-14t, tk.22-14t), combustibil
(tk.8-44t, tk.9-47t, tk.10-44t, tk.19-19t, tk.20-19t) şi lubrifianţi (tk.14-5t, tk.15-5t).

Se cer:

1. Să se determine cantitatea de marfă din loturile 5 şi 6 ce poate fi încărcată astfel


încât să fie satisfăcută atât capacitatea de încărcare cât şi cea volumetrică.
2. Să se întocmească cargo-planul şi să se efectueze calculul de stabilitate.
3. După ce se descarcă în primul port se constată că pentru a intra în cel de-al doilea
port asieta navei trebuie modificată pentru a ajunge cu nava pe chilă dreaptă. Să se precizeze
cum se va face acest lucru.

Notă: Variabila n din lista de încărcare dată este numărul de ordine personal din
catalog. Rotaţia porturilor este lăsată la latitudinea studenţilor.

Page 1 of 20
Proiect Tehnica Transportului Maritim

1. DETERMINAREA CANTITĂŢILOR DE MARFĂ

În cazul de faţă variabila n va avea valoarea 14. Determinarea cantităţilor de marfă din
loturile 5 şi 6 se face folosind metoda analitică. Astfel se vor face următoarele notaţii:
P1, P2, P3, P4, P5, P6 - cantităţile din loturile de marfă ce trebuie încărcate
μ1, μ2, μ3, μ4, μ5, μ6 - indicii de stivuire ai mărfurilor respective
Conform Scalei de încărcare,(anexa II.4) la linia de maximă încărcare admisă, nava
are un deadweight de 4240 tdw, (apă cu densitatea de 1,000 t/m 3). Cum totalul greutăţilor de
la bordul navei (combustibil, lubrifianţi, apă potabilă) este de 211 t , deadwight-ul net va fi:

DWB = 4240 tdw


-Gr = 211 t
DWN = 4189 tdw

Volumul magaziilor navei, din care se scade spaţiul mort (considerat 10%), este de
5020 m3.
P1 = 100 t μ1 = 1.4
P2 = 510 t μ1 = 1
P3 = 1390 t μ1 = 0.8
P4 = 300 t μ1 = 1.5
P5 = x t μ1 = 3
P6 = y t μ1 = 0.8
Pentru aflarea cantităţilor P5 şi P6 se rezolvă sistemele de mai jos:

 P1 + P2 + P3 + P4 + x + y = DW N

 f1 ⋅ P1 + f2 ⋅ P2 + f3 ⋅ P3 + f4 ⋅ P4 + f5 ⋅ x + f6 ⋅ y = VN
Înlocuindu-se valorile cunoscute, se obţine:

 1 0+ 05 1+ 01 3 9+ 30 0+ 0x + y= 4 0 2 9

 3x + 08. y + 1 4+ 05 1+ 01 1 1+ 42 5= 05 0 1 9
Rezolvând sistemul se obţine x = 590 t şi y = 1268 t .

Page 2 of 20
Proiect Tehnica Transportului Maritim

2. ÎNTOCMIREA PLANULUI DE ÎNCĂRCARE INIŢIALĂ ŞI CALCULUL DE


STABILITATE ŞI ASIETĂ

Rotaţia porturilor aleasă este Constanţa, Hamburg, Rotterdam, Amsterdam. Lista de


încărcare va avea următoarea configuraţie:

Tabelul 2.1
Lista de încărcare m/n Galaţi . Poziţie de încărcare 18-25 aprilie 1998
Nr. Nr. Denumirea Greutate μ Număr Scurtă
Marcaj 3 Port
crt. B/L mărfii (t) (m /t) colete prezentare
1 1 Hartie RTL 100 1.4 100 Pachete 1t ROT
2 2 Sticla PST 510 1 10200 Pachete 0.5t ROT
3 1 Profile oţel MST 1420 0.8 710 Legături 2t AMS
4 2 Zahăr MVK 300 1.5 600 Saci 0.5t AMS
5 1 PFL ST 590 3 590 Pachete 1t HAM
6 2 Laminate SP 1268 0.8 634 Pachte 2t HAM

Notă: Se consideră un spaţiu mort σ=10% pentru toată marfa.

2.1. Întocmirea planului de încărcare iniţială

După terminarea încărcării navei în portul Constanţa, nava va avea următoarele rezerve de
combustibil, lubrifianţi şi apă potabilă :
- combustibil = 173 t;
- lubrifianţi = 10 t;
- apă potabilă = 28 t;
Total Greutăţi = 211 t

Conform Scalei de încărcare,(anexa II.4) la linia de maximă încărcare admisă, nava are
un deadweight de 4240 tdw, (apă cu densitatea de 1,000 t/m3).
DWB = 4400 tdw
-Gr = 211 t
DWN = 4189 tdw

Volumul magaziilor navei este de 5577 m.c.


Conform listei de încărcare (Tabelul 2.1), greutatea şi volumul mărfurilor ce urmează a fi
preluate, sunt :
Rotterdam 610 t = 650 m3
Page 3 of 20
Proiect Tehnica Transportului Maritim
Amsterdam 1720 t = 1586 m3
Hamburg 1858 t = 2784 m3
Total 4188 t = 5020 m3
+ 502 m3 (10%)
= 5522 m3

Din situaţia prezentată, rezultă că nava poate prelua întreaga cantitate de marfă înscrisă în
lista de încărcare. Spaţiul total al magaziilor de marfă (VN=5577m3) va fi ocupat în întregime
de mărfurile din lista de încărcare (U=5522m3). Capacitatea de încărcare mărfuri (DWN=4189t)
va fi satisfăcută în totalitate.
Se poate trece deci la întocmirea cargo-planului iniţial (figura 1).

2.2. Calculul stabilităţii transversale

2.2.1. Calculul coordonatelor centrului de greutate al navei încărcate (KG, XG)

Toate datele se prelucrează cu ajutorul tabelului centralizator 2.2.

2.2.2.Calculul cotei metacentrului transversal (KM)

Din Diagrama pentru cota metacentrului transversal (anexa II.2) în funcţie de


deplasament, se obţine :

D = 6148 t KM = 6.08 m

2.2.3. Calculul înălţimii metacentrice transversale (GMcor)

GM = KM - KG = 6.08 m - 4.88 m = 1.2 m


GMcor = GM - δh = 1.2 m - 0.042 m = 1.158 m

2.2.4. Calculul înălţimii metacentrice critice (GMcr)

Din Diagrama înălţimilor metacentrice care satisfac toate condiţiile de stabilitate


(anexa II.3), funcţie de deplasament se obţine:

D = 6148 t GMcr = 0.682 m

Page 4 of 20
Proiect Tehnica Transportului Maritim
2.2.5. Verificarea stabilităţii transversale a navei încărcate

GMcor = 1.158 m , GMcr = 0.682 m , GMcor > GMcr

Page 5 of 20
Proiect Tehnica Transportului Maritim
Calculul coordonatelor centrului de greutate al navei încărcate
Tabelul 2.2
Braţul Momentul
XG Mcm
Nr. Denumirea şi amplasarea Greutăţi KG δh
faţă de cuplul MLB
crt. greutăţilor (t) faţă de LB + - (m)
maestru (tm)
(m) (tm) (tm)
(m)
1 Nava goală 1900 6.879 -5.1 13070.1 - 9690 -
2 Echipaj + bagaje + provizii 8 8.750 -26.186 70 - 209.488 -
Incărcătura

1Magazia

3 Profile oţel 352 2.1 29.85 739.2 10507.2 - -


4 Magazia 1 Ingrăşăminte 218 4.5 25.2 981 5493.6 - -
5 Inferioară Profile 100 3.9 34.05 390 3405 - -
6 Cherestea 30 5.25 34.05 157.5 1021.5 - -
7 Magazia 1 Cherestea 176 7.5 29.46 1320 5184.96 - -
8 Coridor Profile 150 7.95 22.2 1192.5 3330 - -
9
2Magazia

Zahăr 300 3 14.61 900 4383 - -


10 Magazia 2 Profile oţel 568 2.9 2.55 1647.2 1448.4 - -
11 Inferioară PFL 100 5.49 14.61 549 1461 - -
12 Profile 180 5.40 2.55 972 459 - -
13 Magazia 2 Cherestea 192 7.8 10.22 1962.24 1962.24 - -
14 Coridor Profile 200 6.15 -0.84 1230 - 168 -
15
3Magazia

Profile oţel 470 1.8 -13.8 846 - 6486 -


16 Magazia 3 Ingrăşăminte 292 4.38 -7.8 1278.96 - 2277.6 -
17 Inferioară Profile 302 3.9 -19.2 1177.8 - 5798.4 -
18 Cherestea 67 5.04 -19.2 337.68 - 1286.4 -
19 Magazia 3 Cherestea 182 7.7 -12.3 1401.4 - 2238.6 -
20 Coridor Profile 150 7.6 -22.8 1140 - 3420 -
21 Tanc nr. 21 14 8 -39.55 112 - 553.7 0.002
Apă potabilă
22 Tanc nr. 22 14 8 -39.55 112 - 553.7 0.002
23 Tanc nr. 8 44 0.43 13.16 18.92 579.04 - 0.003
24 Tanc nr. 9 47 0.43 13.16 20.21 104.95 - 0.012
25 Combustibil Tanc nr. 10 44 0.43 -8.69 18.92 - 382.36 0.003
26 Tanc nr. 19 19 5.2 -40.1 98.8 - 761.9 0.010
27 Tanc nr. 20 19 5.2 -40.1 98.8 - 761.9 0.010
28 Tanc nr. 14 5 0.5 -29.7 2.50 - 148.5 -
Lubrifianţi
29 Tanc nr. 15 5 0.5 -29.7 2.50 - 148.5 -
D = 6148 t KG = 4.88 m XG = +0.725 m
Page 6 of 20
Proiect Tehnica Transportului Maritim

Page 7 of 20
Proiect Tehnica Transportului Maritim
2.3.Calculul asietei

2.3.1.Calculul abscisei centrului de carenă

Se intră în Diagrama curbelor de carene drepte (anexa II.5) şi în funcţie de pescajul


mediu (scos din Scala de încărcare, în funcţie de deplasament,(anexa II.4), se obţine abscisa
centrului de carenă XB.

Tm = 6,56 m XB = +0,36 m

2.3.2.Calculul anticipat al pescajelor (Tpv şi Tpp)

Din Diagrama curbelor de carene drepte (anexa II.5), funcţie de pescajul mediu se
obţine momentul unitar de asietă MCT.

Tm = 6,56 m MCT = 72 t.m.

Se calculează asieta t cu formula :

D (XB − XG ) 6148 (03


. 6− 07. 25)
t= = =− 03
. 116 m
100 ⋅ MCT 100 ⋅ 72

Tpv = Tm + t/2 = 6.56 m – 0.1558 m = 6.404 m


Tpp = Tm – t/2 = 6.56 m + 0.1558 m = 6.716 m

2.4.Trasarea şi verificarea curbelor de stabilitate

2.4.1.Trasarea curbelor de stabilitate

Din Tabelul cu valorile pantocarenelor(anexa II.6) funcţie de volumul carenei


(V=6148m3) şi de unghiul de înclinare θ, se scot valorile pantocarenelor lf.

, 4 ⋅5
31
dθ= = 00
. 872 rad ;
180
∆θ = dθ / 2= 00
. 4336 rad ,pentru int ervale θde5°

Braţele de stabilitate statică şi dinamică, funcţie de unghiul de înclinare transversală


θ, se obţin prin prelucrarea datelor cu ajutorul tabelului 2.3.
Tabelul ajută la rezolvarea următoarelor relaţii:

ls = lf - a∙sinθ ; ld = ∑ls ∙ ∆θ

Valorile ls şi ld astfel obţinute, se reprezintă grafic, obţinându-se curbele de stabilitate


statică şi dinamică (figura 2).

Page 8 of 20
Proiect Tehnica Transportului Maritim

Trasarea curbelor de stabilitate

ls , ld (m)
1,2

0,8

GMcor
0,6

0,4

0,2
lr

0
θ
10 20 30 40 50 60 70 80 90
°
-0,2 θ

Figura 2

Page 9 of 20
Proiect Tehnica Transportului Maritim

Page 10 of 20
Proiect Tehnica Transportului Maritim

Tabelul 2.3
Calculul braţelor de stabilitate statică şi dinamică

ls . ld 0˚ 5˚ 10˚ 15˚ 20˚ 25˚ 30˚ 35˚ 40˚ 45˚ 50˚ 55˚ 60˚ 65˚ 70˚ 75˚ 80˚ 85˚ 90˚
sinθ 0 0.087 0.174 0.259 0.342 0.423 0.500 0.574 0.643 0.707 0.766 0.819 0.866 0.906 0.940 0.966 0.985 0.996 1.000
lf 0 0.225 0.430 0.656 0.840 0.990 1.099 1.148 1.256 1.361 1.415 1.461 1.477 1.473 1.441 1.394 1.339 1.276 1.192
a·sinθ 0 0.111 0.223 0.332 0.438 0.541 0.64 0.735 0.823 0.905 0.980 1.048 1.108 1.160 1.203 1.236 1.261 1.275 1.280
ls 0 0.114 0.207 0.324 0.402 0.448 0.468 0.481 0.485 0.467 0.445 0.413 0.369 0.313 0.238 0.157 0.078 0.001 -0.088
∑ls 0 0.114 0.435 0.966 1.692 2.542 3.458 4.407 5.373 6.325 7.237 8.095 8.909 9.591 10.142 10.537 10.772 10.851 10.764
ld 0 0.005 0.019 0.042 0.073 0.110 0.150 0.191 0.233 0.274 0.314 0.351 0.386 0.416 0.440 0.457 0.467 0.470 0.469

Notă: a = KG – KB = 4.88 m - 3.6 m = 1.28 m

Page 11 of 20
Proiect Tehnica Transportului Maritim

2.4.2.Verificarea şi interpretarea curbelor de stabilitate

În primul rând se verifică trasarea curbei stabilităţii statice, cu ajutorul construcţiilor


grafice cunoscute, după care se obţine braţul de răsturnare lr = 0.31 m.
Din Diagrama unghiurilor de inundare (anexa II.7) funcţie de deplasament, se scoate
unghiul de inundare θi :

D = 6148 t θi = 35˚

Din Diagrama braţelor de înclinare provocate de acţiunea vântului (anexa II.8) funcţie
de deplasament, se obţine valoarea braţului de înclinare provocat de acţiunea vântului :

D = 6148 t lv = 0.075 m

lr 03
.1
= = 41
.3
l v 00
. 75

lr
Întrucât > 1 şi ultima condiţie de stabilitate este satisfăcută.
lv

Page 12 of 20
Proiect Tehnica Transportului Maritim

3. MODIFICAREA ASIETEI PENTRU A ADUCE NAVA


PE CHILĂ DREAPTĂ

După ce nava descarcă în primul port noul deplasament va fi D = 4419 t iar coordonatele
centrului de greutate al navei sunt:

KG = 4.654 m , XG = 0.453 m

Conform “Scalei de încărcare”(anexa II.4) pentru un deplasament D = 4419 t ,Tm = 4.97m


Din Diagrama curbelor de carene drepte (anexa II.5) în funcţie de pescajul mediu se
obţine abscisa centrului de carenă XB şi momentul unitar de asietă MCT:

Tm = 4.97 m MCT = 60 t.m. ; XB = 1 m

Se poate calcula acum asieta:

D(XB − XG ) 4419 (1− 045


. 3)
t= = = +040
. 286 m
100 ⋅ MCT 100 ⋅ 60

Tpv = Tm + t/2 = 5.17 m


Tpp = Tm - t/2 = 4.77 m

Pentru ca nava să ajungă pe chilă dreaptă se deplasează 100 t marfă din magazia 2 (de la o
distanţă de 12.5 m faţa de cuplul maestru spre prova) în magazia 3 (la o distanţă de 13.5 m
faţa de cuplul maestru spre pupa). Variaţiile pescajelor prova şi pupa (εpv şi εpp) vor fi:

a. Debarcarea a 100 t din magazia 2:

εpv = - 0.19 m T’pv = 5.17 m – 0.19 m = 4.98 m

εpp = 0.m T’pp = 4.77 m + 0 m = 4.77 m

b. Imbarcarea a 100 t în magazia 3:

εpv = - 0.1 m T”pv = 4.98 m – 0.1 m = 4.97 m

εpp = 0.2 m T”pp = 4.77 m + 0.2 m = 4.97 m

Variaţiile pescajelor prova şi pupa (εpv şi εpp) s-au determinat cu ajutorul Scalei de
variaţie a pescajelor prova şi pupa (anexa II.9).

Page 13 of 20
Proiect Tehnica Transportului Maritim

II
PROIECT DRAFT SURVEY

În cazul încărcării M/N "DESPINA" să se determine cantitatea de cereale vrac (Q),


constanta navei (K) cunoscând următoarele elemente rezultate în urma măsurătorilor inţiale şi
finale:

γ = 1.010 TM/mc Lf = 4.50 m


LBP = 128.00 m La = 5.00 m
B = 19.00 m D0 = 3874.73 TM
DWB = 11699.27 TM

Tabelul 1

MĂSURĂTORI INIŢIALE MĂSURĂTORI FINALE


Td Bd Td Bd
Tpv 2,30 m 2.27 m Tpv 7.47 m 7.46 m
T⊗ 3,93 m 11'11"(3.63 m) T⊗ 7.08 m 21'10"(6.65 m)
Tpp 5,49 m 5.43 m Tpp 6.61 m 6.53 m
FW = 39.215 TM FW = 30.591 TM
BW = 1751.610 TM BW = 69.312 TM
F0 = 280.000 TM F0 = 280.000 TM
D0 = 83.000 TM D0 = 80.000 TM
L0 = 11.000 TM L0 = 11.000 TM
BLGS = 2.000 TM BLGS = 2.000 TM

Datele necesare se deduc din anexele date. După calculul pescajului de medie a
mediilor (corectat cu x şi y) pentru γ = 1.010 TM/mc, la acest pescaj se va adăuga o variabilă
n (n = numărul personal din catalog)

Page 14 of 20
Proiect Tehnica Transportului Maritim

1. EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR

Măsurătorile iniţiale şi finale sunt date în Tabelul 1 .

2. EFECTUAREA CORECŢIILOR

2.1. Corectarea pescajelor

2.1.1. Corectarea pescajelor pentru înclinări transversale

-pentru măsurătorile iniţiale:


Tpv = 1/2(TpvBd + TpvTd) = 1/2(2.30m + 2.27m) = 2.285 m
T⊗ = 1/2(T⊗Bd + T⊗Td) = 1/2(3.93m + 3.63m) = 3.78 m
Tpp = 1/2(TppBd + TppTd) = 1/2(5.49m + 5.43m) = 5.46 m

-pentru măsurătorile finale:


Tpv = 1/2(TpvBd + TpvTd) = 1/2(7.47m + 7.46m) = 7.465 m
T⊗ = 1/2(T⊗Bd + T⊗Td) = 1/2(7.08m + 6.65m) = 6.865 m
Tpp = 1/2(TppBd + TppTd) = 1/2(6.61m + 6.53m) = 6.57 m

2.1.2. Corectarea pescajelor pentru înclinări longitudinale

-pentru măsurătorile iniţiale:


Asieta navei este t = Tpv - Tpp = 2.285m - 5.46m = -3.175 m (nava este
apupată)
X = Lf (t/LBP) = 4.50m (3.175m/128m) = 0.112m
Y = La (t/LBP) = 5.00m (3.175m/128m) = 0.124m
Tpv cor = Tpv - X = 2.285m - 0.112m = 2.173 m
Tpp cor = Tpp + Y = 5.46m + 0.124m = 5.584 m
T⊗ = 3.78 m

-pentru măsurătorile finale:


Asieta navei este t = Tpv - Tpp = 7.465m - 6.57m = 0.895 m (nava este
aprovată)
X = Lf (t/LBP) = 4.50m (0.895m/128m) = 0.031m
Y = La (t/LBP) = 5.00m (0.895m/128m) = 0.035m
Tpv cor = Tpv + X = 7.465m + 0.031m = 7.496 m
Page 15 of 20
Proiect Tehnica Transportului Maritim
Tpp cor = Tpp - Y = 6.57m - 0.0.035m = 6.535 m
T⊗ = 6.865 m

2.1.3. Corectarea pescajelor pentru deformarea corpului navei

-pentru măsurătorile iniţiale:


Tm = 1/2 (Tpv cor + Tpp cor) = 1/2 (2.173m + 5.584m) = 3.879 m
TM = 1/2 (Tm + T⊗) = 1/2 (3.879m + 3.78m) = 3.829 m
T'M/M = 1/2 (TM + T⊗) = 1/2 (3.829m + 3.78m) = 3.805 m
Adăugând variabila n = 13cm se obţine T'M/M = 3.935 m .

-pentru măsurătorile finale:


Tm = 1/2 (Tpv cor + Tpp cor) = 1/2 (7.496m + 6.535m) = 7.016 m
TM = 1/2 (Tm + T⊗) = 1/2 (7.016m + 6.865m) = 6.94 m
T'M/M = 1/2 (TM + T⊗) = 1/2 (6.94m + 6.865m) = 6.903 m
Adăugând variabila n = 13cm se obţine T'M/M = 7.033 m .

2.1.4. Corectarea pescajelor pentru diferenţa de densitate

D'(γ 2 − γ 1)
Se foloseşte relaţia : ∆T =
q⋅ γ 2
-pentru măsurătorile iniţiale:
T'M/M = 3.935 m D' = 6443 tf
q = 18.184 t (TPC)
ΔT = -0.050 m (semnul "-" deoarece γ1 < γ2)
TM/M = T'M/M - ΔT = 3.935m - 0.050m = 3.885 m

-pentru măsurătorile finale:

T'M/M = 7.033 m D' = 12377.32 tf


q = 20.133 t (TPC)
ΔT = -0.090 m (semnul "-" deoarece γ1 < γ2)
TM/M = T'M/M - ΔT = 7.033m - 0.090m = 6.943 m

2.2. Corectarea deplasamentului

2.2.1. Corectarea deplasamentului pentru diferenţa de densitate

-pentru măsurătorile iniţiale:


D'(γ 2 − γ 1)
∆D = ; ΔD = -94.29 tf (semnul "-" deoarece γ1 < γ2)
γ2
D2 = D' - ΔD = 6348.71 tf
TM/M = 3.885 m D1 = 6353 tf
Dm = 1/2 (D1 + D2) = 1/2 (6348.7 tf + 6353 tf) = 6350.85 tf
Page 16 of 20
Proiect Tehnica Transportului Maritim

-pentru măsurătorile finale:


D'(γ 2 − γ 1)
∆D = ; ΔD = -181.13 tf (semnul "-" deoarece γ1 < γ2)
γ2
D2 = D' - ΔD = 12196.19 tf
TM/M = 6.943 m D1 = 12195.43 tf
Dm = 1/2 (D1 + D2) = 1/2 (12196.19tf + 12195.43tf) = 12195.81 tf

2.2.1. Corectarea deplasamentului pentru asietă

Corecţia de asietă (δD) se calculează cu relaţia de mai jos, folosindu-se scala de


încărcare din anexele date :
TPC ⋅ LCF ⋅ t
δD = ⋅ 100 + 50⋅ dMCT (în sistemul metric)
LBP
Factorul dMCT din expresia de mai sus se calculează cu formula aproximativă:
DMCT = MCT1 MCT2
Notaţiile folosite:
` TPC = afundarea pe unitate
LCF = abscisa centrului de greutate F al plutirii
t = asieta
LBP = lungimea între perpendiculare
MCT = momentul unitar de asietă
B = lăţimea navei

-pentru măsurătorile iniţiale:

Dm = 6350.85 tf TPC = 18.156 t


LCF = 0.176 m
t = Tpv - Tpp = -3.411 m
TM/M + 50cm = 4.385m MCT1 = 122.865 tm
TM/M - 50cm = 3.385m MCT2 = 113.143 tm
dMCT = 9.722 tm
δD = 35.67 tf
Df = Dm + δD = 6350.85tf + 35.67tf = 6386.52 tf ( A )

-pentru măsurătorile finale:

Dm = 12195.81 tf TPC = 20.075 t


LCF = -2.575 m
t = Tpv - Tpp = 0.961 m
TM/M + 50cm = 7.45m MCT1 = 159.224 tm
TM/M - 50cm = 6.45m MCT2 = 142.641 tm
dMCT = 16.583
δD = -32.83 tf
Df = Dm + δD = 12195.81tf - 32.83tf = 12162.98 tf ( B )
Page 17 of 20
Proiect Tehnica Transportului Maritim

3. EFECTUAREA CALCULELOR

3.1. Calculul greutăţilor lichide

Pentru măsurătorile iniţiale totalul greutăţilor lichide este de 2166.825 tf (a) .


Pentru măsurătorile finale totalul greutăţilor lichide este de 472.903 tf (b) .

3.2. Calculul constantei (K)

K = (A - a) - D0 = (6386.52tf - 2166.825tf) - 3874.73tf = 344.965 tf

3.3. Calculul cantităţii de marfă (Q)

Q = (B - b) - (A - a) = (12162.98tf - 472.903tf) - (6386.52tf - 2166.825tf)


Q = 7470.382 tf

Page 18 of 20
Proiect Tehnica Transportului Maritim

Tabel centralizator pentru calculul cantităţii de marfă încărcată

Tabelul 2

Măsurători Măsurători
Elemente de calcul
iniţiale finale
Densitatea la temperatura standard (+15˚C) γ 1.010 t/m3 1.010 t/m3
Pescaj prova corectat Tpv cor 2.173 m 7.496 m
Pescaj pupa corectat Tpp cor 5.584 m 6.535 m
Pescaj centru (media) T⊗ 3.78 m 6.865 m
Pescaj mediu (pv & pp) Tm 3.879 m 7.016
Pescaj mediu TM 3.829 m 6.94 m
Pescaj de media mediilor T'M/M 3.805 m - 3.935 m 6.903 m-7.033 m
Corecţia lui T'M/M pt. diferenţa de densitate ΔT -0.050 m -0.090 m
Pescaj de medie a mediilor corectat pentru γ TM/M 3.885 m 6.943 m
Deplasament corespunzător pentru T'M/M D' 6443 tf 12377.32 tf
Corecţia lui D' pentru diferenţa de densitate ΔD -94.29 tf -181.13 tf
Deplasament corectat pentru γ D2 6348.71 tf 12196.19 tf
Deplasament corespunzător pentru TM/M D1 6353 tf 12195.43 tf
Deplasament mediu Dm 6350.85 tf 12195.81 tf
Corecţia de asietă δD 35.67 tf -32.83 tf
Deplasament final Df 6386.52 tf 12162.98 tf

Calculul greutăţilor lichide

Apă potabilă FW 39.215 tf 30.591 tf


Apă balast BW 1751.610 tf 69.312 tf
Combustibil greu Fo 280.000 tf 280.000 tf
Combustibil uşor Do 83.000 tf 80.000 tf
Lubrifianţi Lo 11.000 tf 11.000 tf
BLGS 2.000 tf 2.000 tf
Total greutăţi lichide 2166.825 tf 472.903 tf

(A - a) = 4219.695 tf (B - b) = 11690.107 tf

Calculul constantei K : K = (A - a) - D0 = 344.965 tf

Calculul cantităţii de marfă Q : Q = (B - b) - (A - a) = 7470.382 tf

Page 19 of 20
Proiect Tehnica Transportului Maritim

Page 20 of 20