Sunteți pe pagina 1din 45

87

88

Intrebare 1 Cror nave li se aplic prevederile Colreg - 1973? 1 Tuturor navelor care navig n apele internaionale. 2 Tuturor navelor care navig n rade, str tori !i n area li"er. 3 Tuturor navelor aflate n largul mrii ori pe toate apele nvecinate accesibile navelor maritime.

Question 1 #$at vessels do C%&'() rules 1983 appl* to? 1 To all vessels navigating in international +aters. 2 To all vessels navigating in roadstead, straits and open seas. 3 To all vessels upon t$e $ig$ seas and in all +aters connected t$ere+it$.

89

Intrebare , Cu in-luenea. prevederile 'egula entului prescripiile speciale re-eritoare la navigaie n rade, porturi, pe -luvii, lacuri sau ci de navigaie interioar, accesi"ile navelor ariti e? 1 Dispoziiile regulamentului nu trebuie s mpiedice aplicarea prescripiilor speciale stabilite de ctre autoritatea competent, dar asemenea prescripii speciale trebuie s fie ct mai conforme cu prezentele reguli. 2 /utoritatea co petent nu este o"ligat s ina sea a de prescripiile 'egula entului. 3 0n toate situaiile se vor aplica prevederile 'egula entului. Intrebare 3 Cu in-luenea. prevederile 'egula entului lu inile !i se nalele navelor de r."oi, navelor n convoi !i navelor ce pescuiesc alctuind o -lotil? 1 Guvernul unui stat poate stabili prescripii speciale cu privire la numrul luminilor de poziie, a semnalelor luminoase, dar n msura posibilului, s fie astfel nct s fac imposibil confundarea lor cu Regulamentul. 2 )uvernul unui stat poate sta"ili orice lu ini !i se ne. 3 4e vor aplica ntoc ai prevederile 'egula entului. Intrebare 5 Cnd este e6onerata o nav, co andantul sau ar atorul de consecinele unei negli7ene sau de neluarea tuturor surilor cerute de o "un practic arinareasc? 1 /plicarea regulilor scute!te nava, co andantul sau ar atorul de orice rspundere. 2 Con-or area ntoc ai la prevederile regulii 8nav privelegiat8 scute!te nav, co andantul sau ar atorul de orice rspundere. 3 Dispoziiile Regulamentului nu scutesc nava, comandantul sau armatorul de consecinele unei neglijene oaricare n ceea ce prive te aplicarea Regulamentului sau n ceea ce prive te luarea tuturor msurilor cerute de o buna practic marinareasc. Intrebare : Cnd sunt per ise a"ateri de la prevederile 'egula entului? 1 0n apele naionale, rade !i n toate apele nvecinate accesi"ile navelor ariti e. 2 !nd e"ist pericol de navigaie, riscul unei coliziuni, precum i n toate mprejurrile deosebite. 3 ;ndi-erent de situaie nu este per is a"aterea de la prevederile 'egula entului. Intrebare < Ce se nelege prin e6presia 8nav8, con-or 'egula entului? 1 %rice construcie sau orice aparat, de orice natura,
9=

Question , 1o+ do C%&'() rules inter-ere +it$ t$e special rules -or roadstead, $ar"ours, rivers, la2es or inland +ater+a*s naviga"le "* seagoing vessels? 1 3ot$ing in C%&'() rules s$all inter-ere +it$ t$e operation o- special rules, ade "* an appropriate aut$orit*, "ut suc$ special rules s$all con-or as closel* as possi"le to C%&'() rules. 2 T$e appropriate aut$orit* is not o"liged to ta2e into account C%&'() rules. 3 T$e C%&'() rules s$all appl* in all circu stances. Question 3 1o+ do C%&'() rules inter-ere +it$ t$e lig$ts and signals -or +ars$ips, vessels proceeding a convo* and -is$ing vessels engaged in -is$ing as a -leet? 1 T$e )overn ent o- an* state a* issue special rules +it$ respect to t$e nu "er o- station lig$ts or signal lig$ts "ut t$ese s$all, so -ar as possi"le, "e suc$ t$at t$e* cannot "e ista2en -or t$e lig$ts or signals aut$ori.ed under C%&'() rules. 2 T$e )overn ent o- an* state a* aut$ori.e an* lig$ts or signals. 3 C%&'() rules s$all "e co plied +it$ as closel* as possi"le. Question 5 #$en is a vessel, t$e aster or t$e o+ner e6onerated -ro t$e conse9uences o- an* neglect or t$e neglect o- an* precaution, +$ic$ a* "e re9uired "* t$e ordinar* practice o- sea an? 1 T$e co pliance +it$ C%&'() rules e6onerates t$e vessel, aster or o+ner -ro an* responsi"ilit*. 2 T$e closest possi"le co pliance +it$ t$e rule 8privileged vessel8 e6onerates t$e vessel, aster or o+ner -ro an* responsi"ilit*. 3 T$e rules s$all not e6onerate t$e vessel, aster or o+ner -ro t$e conse9uences o- an* neglect to co pl* +it$ t$ese rules or o- t$e neglect o- an* precaution, +$ic$ a* "e re9uired "* t$e ordinar* practice o- sea an. Question : #$en is it per itted to a2e a departure -ro t$e C%&'() rules? 1 ;n national +aters, roadstead and in all +aters connected t$ere+it$ naviga"le "* seagoing vessels. 2 #$en t$ere is a danger o- navigation, ris2 ocollision as +ell as in all special circu stances. 3 ;t is not per itted to a2e an* departure -ro t$e C%&'() rules. Question < #$at does t$e +ord 8vessel8 ean, according to t$e C%&'() rules? 1 /n* +atercra-t capa"le o- -loating on +ater +it$out

capa"il s pluteasc pe apa -r propulsie. 2 #rice construcie sau orice aparat, de orice natur ar fi, inclusiv construciile fr pescaj i $idroavioane, folosit sau susceptibil de a fi folosit ca mijloc de transport pe ap. 3 %rice corp plutitor cu orice i7loc de propulsie. Intrebare 7 Ce se nelege prin e6presia 8nav cu propulsie ecanic8? 1 #rice nav pus n mi care de ctre o ma ina. 2 3avele care -olosesc ca i7loc de propulsie un otor >iesel. 3 Toate navele care se pot deplasa pe ap, cu e6cepia navelor cu vele. Intrebare 8 Ce se nelege prin e6presia 8nav cu vele8? 1 % nav care -olose!te ca i7loc de propulsie -ora vntului. 2 % nav cu propulsie ecanic care -oloseste !i velele. 3 % nav care navig cu vele, c$iar dac are o ma ina proprie, cu condiia ca aceasta s nu fie folosita. Intrebare 9 Ce se nelege prin e6presia 8nav care pescuie!te8? 1 % nav care pescuie!te cu crlige, re orcat sau alte scule de pescuit, care nu i reduc capacitatea de anevr. 2 Toate navele construite !i dotate pentru a pescui. 3 #rice nav care pescuie te cu plase, crmace, traul sau orice alte scule de pescuit care%i reduc capacitatea de manevr. Intrebare 1= Ce se nelege prin e6presia 8$idroavion8? 1 %rice aeronav destinata s e6ecute lucrari $idrote$nice !iAsau $idro eteorologice. 2 #rice aeronav conceput s manevreze pe ap. 3 %rice aeronav care din di-erite otive se gse!te pe ap. Intrebare 11 Ce se nelege prin e6presia 8nav care nu este stapn pe anevra sa8? 1 %rice nav care are de-eciuni grave la cr !iAsau otorul principal. 2 #rice nav care din cauza unei mprejurari e"cepionale nu este n masur s manevreze i deci nu poate s se ndeparteze din drumul altei nave. 3 %rice nav avariata care nu poate s anevre.e !i s se ndeparte.e din dru ul altei nave. Intrebare 1, Ce se nelege prin e6presia 8nav cu capacitate de anevr redus8? 1 # nav a crei capacitate de manevr conform Regulamentului este limitat prin natura

propelling ac$iner*. 2 /n* +atercra-t including non-displace ent cra-t and seaplanes used or capa"le o- "eing used as a eans o- transportation on +ater. 3 /n* -loating o"7ect -itted +it$ propelling ac$iner*. Question 7 #$at does t$e ter 8po+er-driven vessel8 ean? 1 T$e ter 8po+er-driven vessel8 eans an* vessel propelled "* ac$iner*. 2 ?essels using a >iesel engine as a eans opropulsion. 3 /ll vessels capa"le o- navigating on +ater, e6cept -or sailing vessels. Question 8 #$at does t$e ter 8sailing vessel8 ean? 1 /n* vessel using +ind po+er as eans opropulsion. 2 /n* po+er-driven vessel using sails, too. 3 /n* vessel under sail provided t$at propelling ac$iner*, i- -itted, is not "eing used.

Question 9 #$at does t$e ter @vessel engaged in -is$ing8 ean? 1 /n* vessel -is$ing +it$ trolling lines or ot$er -is$ing apparatus, +$ic$ do not restrict anoeuvra"ilit*. 2 /ll vessels "uilt and e9uipped -or -is$ing. 3 /n* vessel -is$ing +it$ nets, lines, tra+ls or ot$er -is$ing apparatus, +$ic$ restrict anoeuvra"ilit*. Question 1= #$at does t$e +ord 8seaplane8 ean? 1 /n* aircra-t designed to carr* out $*drotec$nical andAor $*dro eteorological +or2. 2 /n* aircra-t designed to anoeuvre on t$e +ater. 3 /n* aircra-t "eing on t$e +ater -or various reasons. Question 11 #$at does t$e ter 8vessel not under co and8 ean? 1 /n* vessel $aving serious da ages to t$e steering gear andAor t$e ain engine. 2 /n* vessel, +$ic$ t$roug$ so e e6ceptional circu stance is una"le to anoeuvre as re9uired "* t$e rules and is t$ere-ore una"le to 2eep out ot$e +a* o- anot$er vessel. 3 /n* da aged vessel, +$ic$ is una"le to anoeuvre and to 2eep out o- t$e +a* o- anot$er vessel. Question 1, #$at does t$e ter 8vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre8 ean? 1 / vessel +$ic$ -ro t$e nature o- $er +or2 is restricted in $er a"ilit* to anoeuvre as re9uired
91

lucrrilor sale, i care, n consecin, nu se poate ndeparta din drumul altei nave. 2 % nav cu avarii accidentale la cr a !iAsau a!ina, n curs de re ediere. 3 % nav care nu se poate a"ate din dru ul sau datorit unor pericole de navigaie. Intrebare 13 Ce nav tre"uie considerat 8cu capacitate de anevr redus8? 1 % nav cu siste ul de guvernare de-ect. 2 # nav ocupat cu punerea, scoaterea sau ntreinerea unui reper de navigaie. 3 % nav cu pesca7 are care navig n str tori. Intrebare 15 Ce nav tre"uie considerat 8cu capacitate de anevr redus8? 1 # nav ocupat cu punerea sau scoaterea unui cablu submarin sau a unei conducte submarine. 2 % nav cu vele avnd vntul strns Bdin provaC. 3 % nav cu avarie la siste ul de propulsie. Intrebare 1: Ce nav tre"uie considerat 8cu capacitate de anevr redus8? 1 % nav care pescuieste !i este n curs de s-!i ridica sculele de pescuit. 2 % nav n deriv. 3 # nav care e"ecut operaiuni de dragare, $idrografice sau oceanografice, ori alte lucrari sub ap. Intrebare 1< Ce nav tre"uie considerat 8cu capacitate de anevr redus8? 1 # nav care n mar face alimentare cu combusibil, transbord de persoane, provizii sau marfa. 2 % nav care ine la cap. 3 % nav cu siste ul de guvernare de-ect. Intrebare 17 Ce nav tre"uie considerat 8cu capacitate de anevr redus8? 1 % nav care e6ecut un e6erciiu de a"andon. 2 # nav n curs de a e"ecuta operaiuni de decolare sau recuperare a unor aeronave. 3 % nav cu pesca7 are care navig n .one nguste. Intrebare 18 Ce nav tre"uie considerat 8cu capacitate de anevr redus8? 1 % nav care este n curs de a "arcareAde"arcare a pilotului. 2 % nav cu a!inile stopate. 3 # nav care e"ecut operaiuni de deminare. Intrebare 19 Ce nav tre"uie considerat 8cu capacitate de anevr redus8? 1 % nav care re orc$ea.a !i are lungi ea re orcii ai ic de := . 2 Dn re orc$er pingtor n ar!, noaptea. 3 # nav care e"ecut operaiuni de remorcaj, care prin natura sa permite cu greutate
9,

"* t$e rules and is t$ere-ore una"le to 2eep out ot$e +a* o- anot$er vessel. 2 / vessel +it$ inor da ages to t$e gear andAor t$e engine, "eing re edied. 3 / vessel una"le to deviate -ro $er course due to so e navigation o"structions. Question 13 #$at vessel a* "e considered as 8vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre8? 1 / vessel +it$ da aged steering gear. 2 / vessel engaged in la*ing, pic2ing up or servicing a navigation ar2. 3 / deep draug$t vessel navigating in t$e straits. Question 15 #$at vessel a* "e considered as 8vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre8? 1 / vessel engaged in la*ing or pic2ing up a su" arine ca"le or pipeline. 2 / sailing vessel $aving t$e +ind dead a$ead. 3 / vessel $aving da ages to t$e propeller s*ste . Question 1: #$at vessel a* "e considered as 8vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre8? 1 / vessel engaged in -is$ing +$ic$ is going to recover $er gear. 2 / dri-ting vessel. 3 / vessel engaged in dredging, $*drograp$ic surve*ing and oceanograp$ic operations or under+ater operations. Question 1< #$at vessel a* "e considered as 8vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre8? 1 / vessel engaged in replenis$ ent or trans-erring persons, provisions or c$arge +$ile under+a*. 2 / vessel l*ing to, on stor * +eat$er. 3 / vessel +it$ da ages to t$e steering gear. Question 17 #$at vessel a* "e considered as 8vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre8? 1 / vessel engaged in an a"andon-s$ip drill. 2 / vessel engaged in t$e launc$ing or recover* oaircra-t. 3 / deep draug$t vessel sailing in narro+ c$annels. Question 18 #$at vessel a* "e considered as 8vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre8? 1 / vessel engaged in ta2ing A dropping t$e pilot. 2 / vessel +it$ t$e engines stopped. 3 / vessel engaged in clearance operations. Question 19 #$at vessel a* "e considered as 8vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre8? 1 / vessel engaged in to+ing, $aving t$e to+ing line less t$an := in lengt$. 2 / pus$ing tug "oat, under+a*, at nig$t. 3 / vessel engaged in to+ing operation suc$ as severel* restricts t$e to+ing vessel and $er to+ in

remorc$erului i navei remorcate s i modifice drumul. Intrebare ,= &a ce se li itea. e6presia 8nav cu capacitate de anevr redus8? 1 &"presia 'nav cu capacitate de manevr redus( nu va fi limitat la navele prevzute n regulament. 2 4e li itea. la navele prev.ute n 'egula ent. 3 4e li itea. la navele avariate care nu pot s se ndeprte.e con-or 'egula entului, din dru ul altor nave. Intrebare ,1 Ce se nelege prin e6presia 8nav stn7enit de pesca7ul su8? 1 # nav care datorit pescajului i e"istenei unor obstacole de navigaie, nu se poate abate din drumul su. 2 % nav cu pesca7 are re orcat. 3 % nav cu propulsie ecanic care din cau.a pesca7ului !i a adnci ii apei su" c$il poate s-!i odi-ice cu greu dru ul. Intrebare ,, Ce se nelege prin e6presia 8nav n ar!8? 1 %rice nav care nu este legat la al. 2 %rice nav care se a-l pe are !i are siste ul de propulsie n -unciune. 3 #rice nav care nu este nici la ancor, nici legat la c$eu, nici e uat. Intrebare ,3 Ce se nelege prin e6presia 8lungi ea navei8? 1 &ungi ea navei ntre perpendiculare. 2 )ungimea navei peste tot. 3 &ungi ea navei asurat ntre linia pesca7ului prova !i cea pupa. Intrebare ,5 Ce se nelege prin e6presia 8li ea navei8? 1 )imea ma"ima a navei. 2 &ai ea navei la cuplul aistru. 3 Fedia li ii navei asurat la prova, pupa !i centrul navei. Intrebare ,: Cnd dou nave se consider n vedere? 1 Cnd se o"serv vi.ual reciproc. 2 *umai cnd una dintre ele poate fi observat vizual de ctre cealalt. 3 Cnd navele se a-l n li ita de o"servare cu radarul. Intrebare ,< Ce se nelege prin e6presia 8vi.i"ilitate redus8? 1 %rice situaie cnd vi.i"ilitatea este redus su" 1,: F. 2 4ituaia cnd datorit ceii, ploii sau .pe.ii vi.i"ilitatea este redus. 3 #rice situaie n care vizibilitatea este redus din cauza ceii, burniei, ninsorii, averselor puternice de ploaie sau a furtunilor de nisip,

t$eir a"ilit* to deviate -ro

t$eir course.

Question ,= To +$at vessel is t$e ter 8vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre8 li ited? 1 T$e ter 8vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre8 +ill not "e li ited to t$e vessels 9uoted in t$e rules. 2 ;t is li ited to t$e vessels 9uoted in t$e rules. 3 ;t is li ited to t$e da aged vessels, +$ic$ are una"le to 2eep out o- t$e +a* o- anot$er vessel. Question ,1 #$at does t$e ter 8vessel constrained "* $er draug$t8 ean? 1 / vessel, +$ic$ "ecause o- $er draug$t and t$e e6istence o- navigation o"structions is una"le to deviate -ro $er course. 2 / deep draug$t vessel "eing to+ed. 3 / po+er-driven vessel t$at "ecause o- $er draug$t in relation to t$e availa"le dept$ o- +ater is severel* restricted in $er a"ilit* to deviate -ro $er course. Question ,, #$at does t$e ter 8vessel under+a*8 ean? 1 /n* vessel +$ic$ is not ade -ast -ro t$e s$ore. 2 /n* vessel at sea $aving t$e propeller s*ste +or2ing. 3 /n* vessel +$ic$ not at anc$or or ade -ast to t$e s$ore, or aground. Question ,3 #$at does t$e ter 8vesselEs lengt$8 ean? 1 ?esselEs lengt$ "et+een perpendiculars. 2 ?esselEs lengt$ overall. 3 ?esselEs lengt$ easured "et+een t$e draug$t line -or+ard and t$e draug$t ;ine a-t. Question ,5 #$at does t$e ter 8vesselEs "readt$8 ean? 1 ?esselEs greatest "readt$. 2 ?esselEs "readt$ ids$ip. 3 T$e ean "readt$ o- t$e vessel easured at t$e "o+, stern and ids$ip. Question ,: #$en are t+o vessels dee ed to "e in sig$t oone anot$er? 1 #$en t$e* are +atc$ing eac$ ot$er, visuall*. 2 #$en onl* one can "e o"served visuall* -ro t$e ot$er. 3 #$en t$e vessels are not "e*ond radar range. Question ,< #$at does t$e ter 8restricted visi"ilit*8 ean? 1 /n* condition in +$ic$ visi"ilit* is reduced under 1,: n . 2 T$e condition in +$ic$ t$e visi"ilit* is restricted "* -og, rain or sno+. 3 /n* condition in +$ic$ visi"ilit* is restricted "* -og, ist, -alling sno+, $eav* rainstor s, sandstor s or an* ot$er si ilar causes.
93

ori din orice cauze asemanatoare. Intrebare ,7 Cu tre"uie s se asigure veg$ea la "ordul navei? 1 Trebuie s se asigure n permanen o veg$e vizual i auditiv corespunztoare, folosind n acela i timp toate mijloacele disponibile, potrivit cu mprejurrile i condiiile e"istente, n a a fel nct s permit o apreciere complet a situaiei. 2 Tre"uie s se asigure n per anen o veg$e vi.ual pentru evitarea unei situaii periculoase. 3 0n condiii de vi.i"ilitate redus, se va organi.a o veg$e corespun.toare pentru a aprecia e6istena unui pericol de coli.une. Intrebare ,8 Cnd se navig cu vite.a de siguran? 1 Ge ti p de vi.i"ilitate redus. 2 Tot timpul. 3 Ge str tori, canale !i n condiii de navigaie di-icile. Intrebare ,9 Care este raiunea navigaiei cu 8vite. de siguran8? 1 +e navig cu vitez de siguran pentru a se putea aciona corect i eficace pentru prevenirea unei coliziuni i pentru ca nava s poata fi oprit pe o distan corespunztoare mprejurarilor i condiiilor. 2 4e navig cu vite. de siguran pentru a se putea evita n orice condiii o eventual coli.iune. 3 4e navig cu vite. de siguran pentru evitarea unei situaii de -oarte are apropiere -a de alte nave. Intrebare 3= Care sunt -actorii care tre"uie luai n consideraie pentru deter inarea 8vite.ei de siguran8? 1 &ungi ea navei, calitile nautice ale navei, puterea a!inii !i vi.i"ilitatea. 2 Gregtirea ec$ipa7ului, condiiile de navigaie, vi.i"ilitatea. 3 ,izibilitatea, densitatea traficului, capacitatea de manevr a navei, noaptea, e"istena unui fundal luminos starea vntului i a mrii, pescajul navei. Intrebare 31 Care sunt -actorii care tre"uie luai n consideraie pentru deter inarea 8vite.ei de siguranta8 n plus pentru navele care -olosesc radarul? 1 (6istena unei distane ini e de trecere corespun.toare, -olosirea unei scale de distane convena"ile, nlturarea "ruia7ului. 2 !aracteristicile, eficacitatea, limitrile rezultate din scala utilizat, efectul strii mrii, numrul, poziia i mi carea navelor. 3 4unt aceia!i -actori ca atunci cnd radarul nu se -olose!te. Intrebare 3, Ce i7loace tre"uie s -oloseasc o nav pentru a
95

Question ,7 1o+ s$all a proper loo2-out "e aintained a"oard? 1 (ver* vessel s$all at all ti es aintain a proper loo2-out "* sig$t and $earing as +ell "* all availa"le eans appropriate in t$e prevailing circu stances and conditions so as to a2e a -ull appraisal o- t$e situation and o- ris2 o- collision. 2 (ver* vessel s$all at all ti es aintain a loo2-out "* sig$t to avoid an* dangerous situation. 3 #$en t$e visi"ilit* is restricted, a proper loo2-out s$all "e aintained in order to a2e a -ull appraisal o- an* ris2 o- collision. Question ,8 #$en s$all a vessel proceed at 8sa-e speed8? 1 Dnder conditions o- restricted visi"ilit*. 2 /t all ti es. 3 ;n straits, c$annels and di--icult conditions. Question ,9 #$at is t$e reason -or proceeding at a 8sa-e speed8? 1 / vessel s$all proceed at a sa-e speed so t$at s$e can ta2e proper and e--ective action to avoid collision and "e stopped +it$in a distance appropriate to t$e prevailing circu stances and conditions. 2 / vessel s$all proceed at a sa-e speed so t$at s$e can in all circu stances avoid an* collision. 3 / vessel s$all proceed at a sa-e speed to avoid a close 9uarterHs situation "et+een s$ips. Question 3= #$ic$ are t$e -actors ta2en into account in deter inating t$e 8sa-e speed8? 1 T$e vesselEs lengt$, nautical 9ualities o- t$e vessel, t$e engineEs po+er and t$e visi"ilit*. 2 T$e cre+Es training, t$e navigation conditions and visi"ilit*. 3 T$e visi"ilit*, t$e tra--ic densit*, t$e anoeuvra"ilit* o- t$e vessel at nig$t, t$e presence o- "ac2ground lig$t, t$e state o- +ind and sea, t$e vesselEs draug$t. Question 31 #$ic$ are t$e -actors ta2en into account in deter ining t$e 8sa-e speed8 additionall*, "* vessels +it$ operational radar? 1 T$e ini al passing distanceI t$e use o- a proper range scale, t$e eli ination o- 7a ing. 2 T$e c$aracteristics, e--icienc*, constraints i posed "* t$e radar range scale in use, t$e e--ect o- t$e sea state, t$e nu "er, location and ove ent o- vessels. 3 T$e sa e -actors as +$en t$e radar is not in use. Question 3, #$at eans s$all a vessel use to deter ine i- ris2

sta"ili dac e6ist pericolul de coli.iune? 1 #rice nav trebuie s foloseasc toate mijloacele disponibile corespunztoare mprejurarilor i condiiilor e"terne pentru a stabili dac e"ist un pericol de coliziune. 2 %rice nav tre"uie s -oloseasc toate i7loacele vi.uale pentru a sta"ili dac e6ist pericolul de coli.iune. 3 %rice nav tre"uie s -oloseasc radarul pentru a sta"ili dac e6ist pericolul de coli.iune. Intrebare 33 Cu tre"uie utili.at un ec$ipa ent radar dac acesta e6ist la "ord? 1 (c$ipa entul radar va -i utili.at cnd vi.i"ilitatea este redus utili.nd scalele de distane adecvate. 2 (c$ipa entul radar va -i utili.at pentru evitarea riscurilor de coli.iune. 3 Trebuie folosit n mod corespunzator, incluznd e"plorarea la distant mare, cu scopul de a descoperi din timp un pericol de coliziune i determinarea poziiei obiectelor detectate cu radarul sau orice alt observare sistematic ec$ivalent. Intrebare 35 Cnd se consider c e6ist pericol de coli.iune? 1 Cnd navele navig n dru uri opuse. 2 !nd relevmentul compas la o nav care se apropie nu variareaz n mod apreciabil. 3 Cnd vite.a de apropiere ntre cele dou nave este -oarte are. Intrebare 3: Cnd se consider c e6ist pericol de coli.iune, c$iar dac relev entul varia. aprecia"il? 1 )a apropierea de o nav foarte mare, de un convoi remorcat sau de o nav care se afl la o distan mic. 2 &a o nav care vine din travers !i se apropie -oarte repede. 3 &a apropierea de o nav cu vite.a ica, pe care o a7unge din pupa. Intrebare 3< Cu tre"uie s se e6ecute o anevr pentru evitarea unei coli.iuni? 1 >in ti p, cu sc$i "ri ici de dru , pentru a nu devia prea ult de la dru ul navei. 2 -otrt, din timp i conform cu o buna pracica marinareasca. 3 1otrt, cu variaii de vite. pentru evitarea pericolului. Intrebare 37 Cu tre"uie s se e6ecute sc$i "rile de dru !iAsau de vite. pentru evitarea unei coli.iuni? 1 4c$i "ri ici de dru !iAsau de vite. pentru a nu devia prea ult de la dru ul navei. 2 4c$i "ari destul de ari de vite.a !i ici de dru , pentru a nu devia prea ult de la dru ul navei.

o- collision e6ists? 1 (ver* vessel s$all use all availa"le eans appropriate to t$e prevailing circu stances and conditions to deter ine i- ris2 o- collision e6ists. 2 (ver* vessel s$all use all visual deter ine i- ris2 o- collision e6ists. eans to

3 (ver* vessel s$all use t$e radar to deter ine iris2 o- collision e6ists. Question 33 1o+ s$all radar e9uip ent "e used i- -itted a"oard? 1 T$e radar e9uip ent s$all "e used +$en t$e visi"ilit* is restricted using ade9uate range scales. 2 T$e radar e9uip ent s$all "e used to avoid ris2 ocollision. 3 Groper use s$all "e ade o- radar e9uip ent, including long-range scanning to o"tain earl* +arning o- ris2 o- collision and radar plotting or e9uivalent s*ste atic o"servation o- detected o"7ects. Question 35 #$en s$all it "e dee ed t$at a ris2 o- collision e6ists? 1 #$en t$e vessels are navigating on opposites courses. 2 #$en t$e co pass "earing o- an approac$ing vessel does not apprecia"l* c$ange. 3 #$en t$e approac$ing speed "et+een t$e t+o vessels is ver* $ig$. Question 3: #$en s$all it "e dee ed t$at a ris2 o- collision e6ists, +$en an apprecia"le "earing c$ange is evident? 1 #$en approac$ing a ver* large vessel or a to+ or +$en approac$ing a vessel at close range. 2 #$en a vessel approac$ing -ro a"ea , at $ig$ speed. 3 #$en approac$ing a vessel at lo+ speed, -ro astern. Question 3< 1o+ s$all an action to avoid collision "e ta2en? 1 ;n a ple ti e, +it$ a succession o- s all alterations o- course in order not to deviate -ro t$e vesselEs course. 2 Gositivel*, in a ple ti e and +it$ due regard to t$e o"servance o- good sea ans$ip. 3 Gositivel*, +it$ speed alterations to avoid ris2 ocollision. Question 37 1o+ s$all t$e alteration o- course andAor speed "e ade to avoid collision? 1 4 all alterations o- course andAor speed not to deviate too uc$ -ro vesselEs course. 2 &arge enoug$ alterations o- speed and s all alterations o- course, not to deviate too uc$ -ro
9:

3 Dac mprejurrile permit, s fie destul de mare pentru a putea fi perceput imediat de orice nav care o observ vizual sau cu radarul. Intrebare 38 >ac pentru evitarea coli.iunii este su-icient nu ai sc$i "area de dru , cu tre"uie s -ie e6ecutat? 1 .anevra se va face cu mult timp nainte, s fie substanial i s nu conduc la o alt situaie de foarte mare apropiere. 2 4e vor e6ecuta sc$i "ri ari de dru , su-iciente pentru evitarea coli.iunii. 3 4e va e-ectua o sc$i "are de dru su-icient pentru ca s se eli ine orice pericol de coli.iune. ;ntrebare 39 Ce distan tre"uie s asigure anevra de evitare ntre nave? 1 4e va asigura o distan care s nu -ie ai ic de < ca"luri. 2 +e va e"ecuta astfel nct s permit trecerea la o distan de siguran. 3 4e va e6ecuta ast-el nct navele s treac la o distan de peste , F. Intrebare 5= Gna cnd se controlea. e-icacitatea unei anevre de evitare? 1 Gna cnd navele vor -i la travers una -a de cealalt. 2 Gna cnd nav cealalt va -i ntr-un ung$i de peste 5: tri"ord A "a"ord. 3 /na cnd nava cealalt a fost complet i definitiv dep it. Intrebare 51 Care este anevra cea ai indicat pentru a se c!tiga ai ult ti p pentru aprecierea situaiei, atunci cnd tre"uie s se evite o coli.iune? 1 Reducerea vitezei sau oprirea complet, stopnd ma inile ori punndu%le napoi. 2 4toparea navei. 3 'educerea la ini u de vite., pn la li ita guvernrii. Intrebare 5, Cu se navig n !enal sau cale de acces ngust? 1 Ge i7locul senalului sau cii de acces. 2 !t mai aproape posibil de marginea e"terioar din dreapta a enalului sau cii de acces respective, atunci cnd aceasta se poate face. 3 4e va navig ntotdeuna ct ai aproape posi"il de arginea e6terioar a !enalului sau a cii de acces, pentru asigurarea unei veg$e corespun.toare. Intrebare 53 Cu tre"uie s navige navele cu o lungi e ai ic de ,= !i navele cu vele pe o cale de acces ngust? 1 Ca toate celelalte nave. 2 Ct ai aproape de i7locul cii de acces. 3 + navige astfel nct s nu stnjeneasca
9<

vesselEs course. 3 ;- t$e circu stances ad it, t$e* s$all "e large enoug$ to "e readil* apparent to anot$er vessel o"serving visuall* or "* radar. Question 38 ;- alteration o- course alone is su--icient to avoid collision, $o+ s$all it "e done? 1 T$e anoeuvre s$all "e ade in good ti eI "e su"stantial and it does not result anot$er close9uarts situation. 2 &arge alterations o- course s$all "e ade, su--icient to avoid collision. 3 /n alternation o- course, su--icient to avoid an* ris2 o- collision. Question 39 #$at distance "et+een vessels s$all t$e avoiding action ensure? 1 / distance o- not less t$an < ca"les s$all "e ensured. 2 ;t s$all "e suc$ as to result in passing at a sa-e distance. 3 ;t s$all $e suc$ as to ensure t$at t$e vessel passes at ore t$an , n . Question 5= Till +$en s$all t$e e--ectiveness o- an avoiding action "e c$ec2ed? 1 Dntil t$e vessels s$all "e a"ea one to eac$ ot$er. 2 Dntil t$e ot$er vessel +ill "e at an angle o- ore t$an 5: "* star"oard A portside. 3 Dntil t$e ot$er vessel are -inall* past and clear. Question 51 #$ic$ is t$e "est anoeuvre to allo+ ore ti e to asses t$e situation, +$en a collision ust "e avoided? 1 4lac2ening $er speed or ta2ing all +a* o-- "* stopping or reversing $er eans o- propulsion. 2 4topping t$e vessel. 3 4lac2ening t$e speed to steerage +a*. Question 5, 1o+ s$all a vessel navigate along a narro+ c$annel or -air+a*? 1 ;n t$e centre o- t$e c$annel or -air+a*. 2 /s near to t$e outer li it o- t$e c$annel or -air+a* +$ic$ lies on $er star"oard side as is sa-e and practica"le. 3 T$e vessel s$all 2eep as near to t$e outer li it ot$e c$annel or -air+a* as possi"le, to provide a proper loo2-out. Question 53 1o+ s$all a vessel less t$an ,= in lengt$ or a sailing vessel proceed along a narro+ -air+a*? 1 /s all t$e ot$er vessels. 2 /s close to t$e centre o- t$e -air+a* as possi"le. 3 T$e vessel s$all not i pede t$e passage o- a

trecerea navelor care nu pot navig n deplin siguran dect prin enal sau calea de acces ngust. Intrebare 55 Cu se co port navele n curs de pescuit printrun !enal sau cale de acces ngust? 1 *u trebuie s stnjeneasca trecerea altor nave care navig prin senal sau cale de acces. 2 ?or pescui nu ai pe i7locul cii de acces nguste, pentru a nu deran7a tra-icul navelor n a "ele sensuri. 3 4e co port ca o nav privelegiat care tre"uie evitat. Intrebare 5: Ce se nale pot da navele care navig prin !enal !i se ndoiesc de inteniile navei care traversea.a !enalul? 1 Dn sunet lung !i dou scurte. 2 Dn se nal de averti.are co pus din cinci sunete scurte. 3 0n semnal lung de atenionare. Intrebare 5< Ce suri de siguran tre"uie s ia o nav care se apropie de un cot a-lat ntr-un !enal sau o cale de acces ngust? 1 4 e it cinci sunete scurte Bde averi.areC. 2 4 e it un se nal scurt !i s navige pe partea dreapt a senalului. 3 + emit un semnal lung i s navige cu pruden i vigilen. Intrebare 57 Cui se aplic regle entarile re-eritoare la sc$e ele de separare a tra-icului? 1 +e aplic sc$emelor de separare a traficului adoptate de #rganizaie. 2 4e aplic sc$e elor de separare a tra-icului adoptate de guvernele rilor unde se a-l sc$e ele. 3 4e aplic sc$e elor de separare a tra-icului adoptate de organi.aie !i guvernele unei anu ite ri. Intrebare 58 Cu tre"uie s navige o nav n interiorul unei sc$e e de separare a tra-icului? 1 4 navige ct ai aproape posi"il de sc$e a de separare a tra-icului. 2 4 navige pe "anda de navigaie n sensul indicat !i pe ct posi"il, pe centrul A i7locul acestuia. 3 + navige pe banda de navigaie corespunztoare n direcia general a traficului i s se ndeparteze n masura posibilului de linia sau zona de separare a sensurilor de trafic. Intrebare 59 Cu tre"uie s se anga7e.e o nav pentru intrarea sau ie!irea dintr-o sc$e a de separare a tra-icului? 1 4u" un ung$i drept -a de direcia general a tra-icului. 2 !a regul general pe la una din e"tremiti, dar atunci cnd se angajeaz s intre sau s ias, din orice parte, s fac manevra sub un ung$i

vessel +$ic$ can sa-el* navigate onl* +it$in a narro+ -air+a* or c$annel. Question 55 1o+ s$all a vessel engaged in -is$ing conduct in a narro+ c$annel or -air+a*? 1 T$e vessel s$all not i pede t$e passage o- an* ot$er vessel navigating +it$in a narro+ c$annel or -air+a*. 2 T$e* s$all -is$ onl* in t$e centre o- t$e narro+ c$annel not to i pede t$e passage in "ot$ directions. 3 /s a privileged vessel +$ic$ ust "e avoided. Question 5: #$at sound signals a* a vessel navigating +it$in a c$annel use, +$en in dou"t to t$e intention o- a crossing vessel? 1 %ne long "last and t+o s$ort "lasts on t$e +$istle. 2 Jive s$ort and rapid "lasts on t$e +$istle. 3 %ne long +arning signal. Question 5< #$at sa-et* precautions s$all a vessel nearing a "end o- a narro+ c$annel or -air+a* ta2e? 1 To sound : s$ort "lasts. 2 To sound one s$ort "last and navigate on t$e rig$t side o- t$e c$annel. 3 To sound one long "last and navigate +it$ particular alertness and caution. Question 57 #$at s$all t$e tra--ic separation sc$e es rule appl* to? 1 To tra--ic separation sc$e es adopted "* t$e organi.ation. 2 To tra--ic separation sc$e es adopted "* t$e )overn ent o- t$e respective state. 3 To tra--ic separation sc$e es adopted "* t$e organi.ation and t$e )overn ents. Question 58 1o+ s$all a vessel navigate +it$in a tra--ic separation sc$e e? 1 T$e vessel s$all navigate as close as possi"le to t$e tra--ic separation sc$e es. 2 T$e vessel s$all navigate in t$e tra--ic lane in t$e indicated direction. 3 T$e vessel s$all navigate in t$e appropriate tra--ic lane in t$e general direction o- tra--ic -lo+ -or t$at lane and, so -ar as practica"le, 2eep clear o- a tra--ic separation line or separation .one. Question 59 1o+, s$all a vessel 7oin or leave a tra--ic separation sc$e e? 1 /t rig$t angles to t$e general direction o- t$e tra--ic -lo+. 2 3or all* 7oin or leave tra--ic lane at t$e ter ination o- t$e lane, "ut, +$en 7oining or leaving -ro eit$er side s$all do at as s all angle
97

ct mai mic fa de direcia traficului. 3 Grin .ona de separare a tra-icului, dar cu apro"area autoritilor care supraveg$ea.a navigaie n sc$e a de separare a tra-icului. Intrebare := Cu tre"uie s ntretaie o nav "en.ile de separaie cnd este o"ligat s o -aca? 1 4u" un ung$i ct ai ic -ata de direcia general a tra-icului !i cu vite.a redus. 2 4u" un ung$i ct ai ic -a de direcia general a tra-icului !i cu vite. a6i . 3 /e ct posibil perpendicular fa de direcia traficului. Intrebare :1 Konele de navigaie costier pot -i -olosite pentru tra-icul costier? 1 1n mod normal nu trebuie folosite pentru traficul direct cu e"cepia navelor mai mici de 23m lungime i a navelor cu vele. 2 Got -i -olosite de toate navele aparinnd rii riverane. 3 Got -i -olosite de navele cu capacitate de anevr redus. Intrebare :, Cnd poate o nav s patrund ntr-o .on de separare sau s taie o linie de separare? 1 Cnd condiiile $idro eteorologice -ac di-icil navigaie n sensul general al tra-icului. 2 1n caz de urgent, pentru evitarea unui pericol imediat sau pentru a pescui ntr%o zon de separare. 3 Kona de separare nu va -i traversat n nici o situaie. Intrebare :3 Cu tre"uie s se navige n .one vecine cu e6tre itile unei .one de separare a tra-icului? 1 4e va naviga n direcia general a tra-icului. 2 4e vor se nali.a sonor !i vi.ual inteniile de sc$i "are de dru . 3 !u atenie deosebit. Intrebare :5 (ste per is ancorarea n sc$e ele de separare a tra-icului? 1 +e va evita n masura ma"im a posibilului ancorarea att n sc$ema de separare ct i n zonele nvecinate acesteia. 2 4e poate ancora dar se vor da toate se nalele preva.ute n pre.entele reguli. 3 3u se poate ancora n nici o situaie. Intrebare :: Cu tre"uie s navige navele care nu -olosesc o sc$e de separare a tra-icului? 1 4 -oloseasc .onele de navigaie costier. 2 + se ndeparteze ct mai mult de zona de separare traficului. 3 4 navige n apropiere dar s nu intersecte.e linia de separare. Intrebare :<
98

to t$e general direction o- tra--ic -lo+ as possi"le. 3 T$roug$ t$e tra--ic separation .one "ut +it$ t$e approval o- t$e aut$orities surve*ing navigation in t$e tra--ic separation sc$e e. Question := 1o+ s$all a vessel cross t$e tra--ic lanes +$en is o"liged to do so? 1 /t a s all angle to t$e general direction o- tra--ic -lo+ and at s all speed. 2 /t as s all an angle to t$e general direction otra--ic -lo+s as practica"le at -ull speed. 3 /s nearl* as practica"le at rig$t angles to t$e direction o- tra--ic -lo+. Question :1 4$all ins$ore tra--ic .ones "e used -or t$e ins$ore tra--ic? 1 3or all*, t$e* s$all not "e used -or t$roug$ tra--ic, e6cept -or vessels o- less t$an ,= in lengt$ and sailing vessels. 2 T$e* s$all "e used "* all vessels o+ned "* t$e riverside state. 3 T$e* s$all "e used "* vessels restricted in t$eir a"ilit* to anoeuvre. Question :, #$en s$all a vessel enter a separation .one or cross a separation line? 1 #$en t$e $*dro eteorological conditions a2e it di--icult to navigate in t$e general direction otra--ic -lo+. 2 ;n cases o- e ergenc*, to avoid i ediate danger or to engage in -is$ing +it$in a separation .one. 3 T$e separation .one s$all not "e crossed in an* circu stances. Question :3 1o+ s$all a vessel navigate in areas near t$e ter inations o- tra--ic separation sc$e es? 1 T$e vessel s$all navigate in t$e general direction o- tra--ic -lo+. 2 T$e intentions o- altering course +ill "e co unicated "* sound and visual signals. 3 T$e vessel s$all do so +it$ particular caution. Question :5 ;s anc$oring per itted in t$e tra--ic separation sc$e es? 1 / vessel s$all so -ar as practica"le avoid anc$oring in a tra--ic separation sc$e e or in areas near its ter inations. 2 /nc$oring is per itted, "ut t$e vessels s$all a2e all signals provided in t$e C%&'() rules. 3 /nc$oring is pro$i"ited in all circu stances. Question :: 1o+ s$all vessels not using a tra--ic separation sc$e e navigate? 1 T$e* s$all use t$e ins$ore tra--ic .ones. 2 T$e* s$all avoid it "* as +ide a argin as is practica"le. 3 T$e* s$all navigate in t$e pro6i it* o-, "ut s$all not cross t$e separation line. Question :<

Cu se co port navele n curs de pescuit ntr-o .on de separare a tra-icului? 1 4e vor co porta ca orice nav !i se vor supune regulilor. 2 ?or naviga n orice direcie pentru prinderea pe!telui. 3 *u trebuie s stnjeneasc trecerea navelor care navig ntr%o zon de separare. Intrebare :7 Care sunt navele e6ceptate de la prevederile regulii re-eritoare la navigaie n sc$e ele de separare a tra-icului? 1 *avele cu capacitate de manevr redus, angajate n manevra de meninere a siguranei navigaiei. 2 3avele cu de-eciuni la otorul principal. 3 3avele cu avarii la cr a. Intrebare :8 3avele cu capacitate de anevr redus care se ocupa cu a plasarea, ntreinerea sau scoaterea unui ca"lu, sunt scutite de prevederile regulii re-eritoare la navigaie n .onele de separare a tra-icului? 1 3u sunt scutite. 2 +unt scutite n msura n care se consider necesar ndeplinirea acestei operaii. 3 4unt scutite dac dau se nale de averti.are. Intrebare :9 Cu se co port o nav care a7unge din ur Bdep!e!teC o alt nav? 1 3ava care a7unge din ur o alt nav va avea prioritate. 2 3ava a7uns din ur va anevra ast-el nct s-i per it navei care o depa!e!te deplasarea. 3 #rice nav care ajunge din urm o alt nav trebuie s se abat din drumul navei ajuns din urm. Intrebare <= Cnd se consider c o nav a7unge din ur alt nav? 1 !nd vine dintr%o direcie mai mare de 22 4 dinapoia traversului celeilalte nave astfel nct noaptea se vede numai lumina din pupa navei ajuns din urm. 2 Cnd vede lu ina din pupa !i lu inile din "ordurile navei a7uns din ur . 3 Cnd vede lu ina catargului pupa !i lu inile din "orduri. Intrebare <1 Cu tre"uie s anevre.e o nav care nu poate sta"ili cu sigurant c a7unge din ur alt nav? 1 4 se considere o nav privelegiat !i s-!i enin vite.a !i dru ul. 2 + se considere o nav care ajunge din urm i s manevreze n consecin.

1o+ s$all vessels engaged in -is$ing conduct in a tra--ic separation sc$e e? 1 T$e* s$all conduct as an* ot$er vessel and s$all co pl* +it$ t$e C%&'() rules. 2 T$e* s$all navigate in an* direction -or -is$ing purposes. 3 T$e* s$all not i pede t$e passage o- an* vessel -ollo+ing a tra--ic lane. Question :7 #$ic$ are t$e vessels e6e pted -ro co pl*ing +it$ provisions at t$e rule regarding navigation in tra--ic separation sc$e es? 1 ?essels restricted in t$eir a"ilit* to anoeuvre +$en engaged in an operation -or t$e aintenance o- sa-et* o- navigation. 2 ?essels +it$ da ages to t$e ain engine. 3 ?essels +it$ da ages to t$e steering gear. Question :8 /re t$e vessels restricted in t$eir a"ilit* to anoeuvre +$en engaged in an operation -or t$e la*ing, servicing or pic2ing up o- a su" arine ca"le e6e pted -ro co pl*ing +it$ provisions ot$e rule regarding navigation in tra--ic separation sc$e es? 1 T$e* are not e6e pted -ro co pl*ing +it$ t$is rule. 2 T$e* are e6e pted -ro co pl*ing +it$ t$is rule to t$e e6tend necessar* to carr* out t$e operation. 3 T$e* are e6e pted -ro co pl*ing +it$ t$is rule it$e* are giving +arning signals. Question :9 1o+ s$all a vessel overta2ing an* ot$er conduct? 1 T$e vessel overta2ing an* ot$er +ill $ave priorit*. 2 T$e overta2en vessel s$all anoeuvre suc$ as to allo+ t$e overta2ing vessel to overta2e. 3 /n* vessel overta2ing an* ot$er s$all 2eep out ot$e +a* o- t$e vessel "eing overta2en. Question <= #$en s$all a vessel "e dee ed to "e overta2ing an* ot$er? 1 #$en co ing up +it$ anot$er vessel -ro a direction ore t$an ,,: a-t $er "ea so t$at at nig$t s$e +ould "e a"le to see onl* t$e sternlig$t o- t$at vessel. 2 #$en s$e +ill "e a"le to see t$e sternlig$t and t$e sidelig$ts o- t$e overta2en vessel. 3 #$en s$e +ill "e a"le to see t$e stern- ast$ead lig$t and t$e sidelig$ts. Question <1 1o+ s$all a vessel anoeuvre in dou"t as +$et$er s$e is overta2ing anot$er? 1 4$e s$all consider $ersel- a privileged vessel and s$all aintain $er course and speed. 2 4$e s$all assu e t$at t$is is t$e case and act accordingl*.
99

3 4 dea se nalele corespun.toare !i dup edi-icare s procede.e con-or situaiei. Intrebare <, Cu tre"uie s anevre.e dou nave cu propulsie ecanic care navig pe dru uri direct opuse, sau aproape opuse, cnd e6ist pericolul de a"orda7? 1 Jiecare va anevra la "a"ord pentru a trece n siguran. 2 3avele vor da se nalele corespun.toare !i vor veni la tri"ord sau "a"ord dup situaie. 3 5iecare din ele trebuie s se abat la tribord pentru a trece prin babordul celeilalte. Intrebare <3 Cnd se consider c navele au dru uri direct opuse? 1 !nd o nav o vede pe alta n prova ei, astfel nct noaptea luminile de la catarg ale celeilalte nave s se vad pe aceia i vertical i de asemeni s se vad amndou luminile din borduri, iar ziua sub ung$iul corespunzator. 2 Cnd noaptea se vd lu inile de la catarg aproape pe aceea!i vertical !i una din lu inile din "orduri, iar .iua catargele se vd su" un ung$i ic. 3 Cnd se vd lu inile de la catarg !i lu ina din pupa. Intrebare <5 Cu tre"uie s anevre.e dou nave cu vele care se apropie una de alta, ast-el nct e6ist pericolul de coli.iune !i pri esc vntul din "orduri di-erite? 1 *ava care prime te vntul din babord trebuie s se abat din drumul navei care prime te vntul din tribord. 2 3ava care pri e!te vntul din tri"ord tre"uie s se a"at din dru ul navei care pri e!te vntul din "a"ord. 3 3ava care pri e!te vntul din pupa tre"uie s se a"at din dru ul navei care pri e!te vntul din tri"ord. Intrebare <: Cu tre"uie s anevre.e dou nave cu vele care se apropie una de alta, ast-el nct e6ista pericolul de coli.iune !i pri esc vntul din acela!i "ord? 1 3ava care o vede pe cealalt prin "a"ord tre"uie s se a"at din dru ul celeilalte nave. 2 *ava care este n vnt se va abate din drumul navei de sub vnt. 3 3ava care o vede pe cealalt prin tri"ord tre"uie s se a"at din dru ul celeilalte nave. Intrebare << Ce anevr tre"uie s se e6ecute n situaia cnd dou nave cu propulsie ecanic au dru uri care se ncrucisea., n a!a -el nct e6ist pericolul de coli.iune? 1 3ava care vede prin "a"ord se va a"ate din dru ul celeilalte nave. 2 3ava care vede prin tri"ord cealalt nav tre"uie s reduc vite.a sau s stope.e pentru a per ite celeilalte nave s treac.
1==

3 4$e s$all give t$e regular signals and a-ter "eing enlig$tened, act according to t$e circu stances. Question <, 1o+ s$all t+o po+er-driven vessels anoeuvre, +$en navigating on reciprocal or nearl* reciprocal courses, so as to involve ris2 o- collision ? 1 (ac$ s$all alter course to port in order to pass at a sa-e distance. 2 T$e* s$all give t$e regular signals, alter course to star"oard or port, according to t$e circu stances. 3 (ac$ s$all alter $er course to star"oard so t$at eac$ s$all pass on t$e port side o- t$e ot$er. Question <3 #$en s$all t$e vessel "e dee ed to $ave reciprocal courses? 1 #$en t$e vessel sees t$e ot$er a$ead and "* nig$t s$e could see t$e ast$ead lig$ts o- t$e ot$er in a line andAor "ot$ sidelig$ts and, "* da* s$e o"serves t$e corresponding aspect o- t$e ot$er vessel. 2 #$en "* nig$t s$e could see t$e ast$ead lig$ts nearl* in a line and one o- t$e sidelig$ts and "* da* t$e asts can "e seen under a s all angle. 3 #$en t$e ast$ead lig$ts and t$e sternlig$t can "e seen. Question <5 1o+ s$all t+o sailing vessels anoeuvre +$en t$e* are approac$ing one anot$er, so as to involve ris2 o- collision and eac$ $as t$e +ind on a di--erent side? 1 T$e vessel +$ic$ $as t$e +ind on t$e port side s$all 2eep out o- t$e +a* o- t$e ot$er. 2 T$e vessel +$ic$ $as t$e +ind on t$e star"oard side s$all 2eep out o- t$e +a* o- t$e ot$er. 3 T$e vessel +$ic$ $as t$e +ind -ro 2eep out o- t$e +a* o- t$e ot$er. astern s$all

Question <: 1o+ s$all t+o sailing vessels anoeuvre, +$en t$e* are approac$ing one anot$er so as to involve ris2 o- collision and "ot$ $ave t$e +ind on t$e sa e side? 1 T$e vessel +$ic$ sees t$e ot$er on port side s$all 2eep out o- t$e +a* o- t$e ot$er. 2 T$e vessel +$ic$ is to +ind+ard s$all 2eep out ot$e +a* o- t$e vessel +$ic$ is to lee+ard. 3 T$e vessel +$ic$ sees t$e ot$er on star"oard side s$all 2eep out o- t$e +a* o- t$e ot$er. Question << #$at anoeuvre s$all "e ade +$en t+o po+erdriven vessels are crossing so as to involve ris2 ocollision? 1 T$e vessel +$ic$ sees t$e ot$er on port side, s$all 2eep out o- t$e +a* o- t$e ot$er. 2 T$e vessel +$ic$ sees t$e ot$er on star"oard side s$all reduce speed or even stop to let t$e ot$er pass "*.

3 *ava care vede prin tribord trebuie s se abat din drumul celeilalte i dac mprejurarile permit s evite s%i taie drumul prin prova. Intrebare <7 Care este anevra unei nave care este o"ligat s se a"at din dru ul altei nave? 1 Trebuie, pe ct posibil, s manevreze din timp, $otart i n a a fel nct s se ndeparteze la o distan apreciabil. 2 Tre"uie s anevre.e din ti p, cu sc$i "ri ici de dru , pentru a nu devia prea ult de la dru . 3 Cnd navele se apropie, va anevra su-icient prin sc$i "ari de dru !i vite.a pentru evitarea co pleta a pericolului. Intrebare <8 Care este anevra unei nave care nu este o"ligat s se a"at din dru ul altei nave? 1 Trebuie s% i menin drumul i viteza. 2 ?a sc$i "a nu ai dru ul pentru a evita o situaie periculoas. 3 ?a reduce vite.a sau va stopa pentru a nu se crea situaii periculoase. Intrebare <9 Cnd tre"uie s anevre.e nava care nu este o"ligat s se a"at din dru ul altei nave? 1 ;ndi-erent de situaie nu se va a"ate niciodat din dru ul altei nave. 2 6mediat ce i se pare evident faptul ca nava care are obligaia de a se abate din drumul su nu face manevra. corespunztoare, prevazut de Regulament. 3 Cand n ur a o"servrii relev entului !i-a dat sea a c e6ist pericolul de coli.iune. Intrebare 7= Cnd tre"uie s anevre.e nava care nu este o"ligat s se a"at din dru ul altei nave? 1 Cnd navele navig prin str tori. 2 &a intrarea sau ie!irea dintr-o sc$e de separare a tra-icului. 3 !nd dintr%o cauz oarecare, se gse te att de aproape de alt nav nct coliziunea nu poate fi evitat numai prin singura manevr a celeilalte nave, se va e"ecuta manevra cea mai indicat pentru evitarea coliziunii. Intrebare 71 >in dru ul cror nave tre"uie s se a"at o nav cu propulsie ecanic n ar!? 1 *avelor care nu sunt stpne pe manevr lor. 2 Tuturor navelor petroliere !i navelor care transport ga.e lic$e-iate. 3 3avelor cu propulsie ecanic cu vite. are. Intrebare 7, >in dru ul cror nave tre"uie s se a"at o nav cu propulsie ecanic n ar!? 1 3avelor pilot n ar! n serviciul de pilota7.

3 T$e vessel +$ic$ $as t$e ot$er on star"oard side, s$all 2eep out o- t$e +a* and, i- t$e circu stances o- t$e case ad it, avoid crossing a$ead o- t$e ot$er vessel. Question <7 #$ic$ is t$e action "* given-+a* vessel? 1 T$e vessel s$all so -ar as possi"le ta2e earl* and su"stantial action to 2eep +ell clear. 2 T$e vessel s$all ta2e earl* action +it$ s all alterations o- course not to deviate too uc$ -ro $er course. 3 #$en t$e vessels are in close pro6i it*, t$e give+a* vessel s$all ta2e su"stantial action "* alterations o- course and speed to co pletel* avoid t$e ris2. Question <8 #$ic$ is t$e action "* stand-on vessel? 1 T$e vessel s$all 2eep $er course and speed. 2 T$e vessel s$all alter $er course onl* in order to avoid a dangerous situation. 3 T$e vessel s$all reduce speed or even stop not to engender dangerous situations. Question <9 #$en s$all a stand-on vessel ta2e action to avoid collision "* $er anoeuvre alone? 1 T$e vessel s$all not 2eep out o- t$e +a* oanot$er vessel, no atter t$e circu stances. 2 /s soon as it "eco es apparent to $er t$at t$e vessel re9uired to 2eep out o- t$e +a* is not ta2ing appropriate action in co pliance +it$ t$e rules. 3 #$en a-ter ta2ing t$e "earing, s$e reali.ed t$at t$e ris2 o- collision e6ists. Question 7= #$en s$all a stand-on vessel ta2e action to avoid collision "* $er anoeuvre alone? 1 #$en t$e vessels are navigating t$roug$ t$e straits. 2 #$en entering or leaving a tra--ic separation sc$e e. 3 #$en, -ro an* cause, t$e vessel -inds $ersel- so close t$at collision cannot "e avoided "* t$e action o- t$e give-+a* vessel alone, s$e s$all ta2e suc$ action as +ill "est aid to avoid collision. Question 71 #$ic$ vesselEs +a* s$all a po+er-driven vessel under+a* 2eep out o-? 1 / vessel not under co and. 2 /ll oil-tan2ers and tan2ers carr*ing li9ue-ied gases. 3 Go+er-driven vessels +it$ $ig$ speed. Question 7, #$ic$ vesselEs +a* s$all a po+er-driven vessel 2eep out o- ? 1 Gilot vessels under+a*, engaged in pilotage operations.
1=1

2 *avelor cu capacitate de manevr redus. 3 3avelor speciali.ate care transport containere !i navelor 'oA'o. Intrebare 73 >in dru ul cror nave tre"uie s se a"at o nav cu propulsie ecanic n ar!? 1 3avelor colectoare Bde pe!teC n ar!. 2 3avelor de cercetare a-late n ar!. 3 *avelor de pescuit aflate n curs de pescuit. Intrebare 75 >in dru ul cror nave tre"uie s se a"at o nav cu propulsie ecanic n ar!? 1 *avelor cu vele. 2 ?elierelor care navig nu ai cu a!ina. 3 ?elierelor care poart la prova un se n conic negru, cu vr-ul n 7os. Intrebare 7: >in dru ul cror nave tre"uie s se a"at o nav cu vele n ar!? 1 3avelor cu propulsie ecanic cu vite. ic. 2 *avelor care nu sunt stapne pe manevr lor. 3 3avelor petroliere sau navelor care transport ga.e lic$e-iate. Intrebare 7< >in dru ul cror nave tre"uie s se a"at o nav cu vele n ar!? 1 3avelor -rigori-ice cu vite. are. 2 3avelor petroliere. 3 *avelor cu capacitate de manevr redus. Intrebare 77 >in dru ul cror nave tre"uie s se a"at o nav cu vele n ar!? 1 *avelor n curs de pescuit. 2 Traulerelor a-late n ar! spre .ona de pescuit. 3 3avelor colectoare de pe!te a-late n ar!. Intrebare 78 >in dru ul cror nave tre"uie s se a"at, n asura posi"ilitailor, o nav n curs de pescuit, n ar!? 1 Dnor nave colectoare de pe!te a-late n ar! spre locul de ancora7. 2 *avelor nestpne pe manevr lor. 3 3avelor de pilota7 n ar! pentru a duce pilot. Intrebare 79 >in dru ul cror nave tre"uie s se a"at, n sura posi"ilitailor, o nav n curs de pescuit, n ar!? 1 3avelor cu propulsie ecanic cu vite.a rit. 2 3avelor pe pern de aer n ar!. 3 *avelor cu capacitate de manevr redus. Intrebare 8= >in dru ul cror nave tre"uie s se a"at o nav stn7ent de pesca7ul sau? 1 3avelor cu capacitate de anevr redus. 2 3avelor cu propulsie ecanic n ar!, dar cu vite. redus. 3 3avelor speciali.ate. Intrebare 81 >in dru ul cror nave tre"uie s se a"at o nav stn7ent de pesca7ul sau?
1=,

2 ?essels restricted in t$eir a"ilit* to anoeuvre. 3 4peciali.ed vessels carr*ing containers and '%A'% vessels. Question 73 #$ic$ vesselsE +a* s$all a po+er-driven vessel under+a* 2eep out o-? 1 Jis$-carriers, under+a*. 2 'esearc$ vessels, under+a*. 3 ?essels engaged in -is$ing. Question 75 #$ic$ vesselsE +a* s$all a po+er-driven vessel under+a* 2eep out o-? 1 4ailing vessels. 2 4ailing vessels navigating onl* "* use o- engines. 3 4ailing vessels, $aving a "lac2 cone ape6 do+n+ards. Question 7: #$ic$ vesselsE +a* s$all a sailing vessel under+a* 2eep out o-? 1 Go+er-driven vessels +it$ lo+ speed. 2 ?essels not under co and. 3 %il-tan2ers or tan2ers carr*ing li9ue-ied gases. Question 7< #$ic$ vesselsE +a* s$all a sailing vessel under+a* 2eep out o-? 1 Jis$--ree.ing vessels +it$ $ig$ speed. 2 %il-tan2ers. 3 ?essels restricted in t$eir a"ilit* to anoeuvre. Question 77 #$ic$ vesselsE +a* s$all a sailing vessel under+a* 2eep out o-? 1 ?essels engaged in -is$ing. 2 Tra+lers under+a* to t$e -is$ing grounds. 3 Jis$-carriers, under+a*. Question 78 #$ic$ vesselsE +a* s$all, so -ar as possi"le, a vessel engaged in -is$ing, +$en under+a*, 2eep out o-? 1 Jis$-carriers under+a* to t$e anc$orage. 2 ?essels not under co and. 3 Gilot-vessels under+a*. Question 79 #$ic$ vesselsE +a* s$all, so -ar as possi"le a vessel engaged in -is$ing, +$en under+a*, 2eep out o-? 1 Go+er-driven vessels at $ig$ speed. 2 /ir-cus$ion vessels under+a*. 3 ?essels restricted in t$eir a"ilit* to anoeuvre. Question 8= #$ic$ vesselsE +a* s$all a vessel constrained "* $er draug$t 2eep out o-? 1 ?essels restricted in t$eir a"ilit* to anoeuvre. 2 Go+er-driven vessels under+a*, +it$ lo+ speed. 3 4peciali.ed vessels. Question 81 #$ic$ vesselsE +a* s$all a vessel constrained "* $er draug$t 2eep out o-?

1 3avelor cu vele. 2 *avelor nestpne pe manevra lor.77 3 3avelor petrolier sau navelor care transport ga.e lic$e-iate. Intrebare 8, Ce nave, dac pre7urrile per it, nu tre"uie s piedice li"era trecere a unei nave stn7enit de pesca7ul su? 1 3avelor cu capacitate de anevr redus. 2 3avelor nestpne pe anevr. 3 *avelor cu propulsie mecanic n mar . Intrebare 83 Ce suri de siguran tre"uie s ia un $idroavion a eri.at? 1 + se in ct mai departe de toate celelalte nave, i s evite a le stnjeni navigaia. 2 4 dea se nalul de averti.are pentru a putea -i evitat la ti p. 3 4 se considere ca orice nav privelegiat !i s -!i continuie dru ul !i vite.a. Intrebare 85 Cror nave li se aplic regulile de conducerea navelor pe vi.i"ilitate redus ? 1 3avelor care navig n interiorul .onelor de vi.i"ilitate redus !i nu ai una dintre ele nu o vede pe cealalt. 2 *avelor care nu se vd una pe alta i care navig nuntrul sau n apropierea zonelor de vizibilitate redus . 3 3avelor care navig n interiorul sau n apropierea .onelor de vi.i"ilitate redus !i o"serv una la alta nu ai lu inile de catarg. Intrebare 8: Cu ce vite. tre"uie s navige o nav n condiii de vi.i"ilitate redus ? 1 Cu vite. redus !i veg$e la prova. 2 Cu vite. econo ic, dar cu radarul n -unciune !i cu o veg$e corespun.toare pentru a evita pericolul de coli.iune. 3 !u o vitez de siguran adaptat mprejurarilor e"istente i condiiilor de vizibilitate redus . Intrebare 8< Cu tre"uie s navige o nav cu propulsie ecanic n condiii de vi.i"ilitate redus ? 1 !u vitez de siguran i ma inile gata pentru a manevra imediat. 2 Cu vite. redus , dar telegra-ul la 8ateniune8 pentru a putea anevra n ti p util. 3 Cu vite. econo ic, dar cu o veg$e rit. Intrebare 87 % nav care detectea. nu ai cu radarul pre.ena altei nave, tre"uie s sta"ilesc dac e6ist posi"ilitatea unei situaii de -oarte are apropiere !iAsau un pericol de coli.iune. 0n acest ca. nava tre"uie s ia cu ult ti p nainte suri pentru evitarea acestei situaii. Totu!i dac aceste suri constau ntr-o sc$i "are de dru , indicai ce anevre, n sura posi"ilului, este necesar s se evite?

1 2 3

4ailing vessels. ?essels not under co and. %il-tan2ers and tan2ers carr*ing li9ue-ied gases.

Question 8, #$ic$ vessels s$all, i- t$e circu stances o- t$e case ad it, avoid i peding t$e sa-e passage o- a vessel constrained "* $er draug$t? 1 ?essels restricted in t$eir a"ilit* to anoeuvre. 2 ?essels not under co and. 3 Go+er-driven vessels under+a*. Question 83 #$at sa-et* precautions s$all a seaplane on t$e +ater ta2e? 1 4$e s$all 2eep +ell clear o- all vessels and avoid i peding t$eir navigation. 2 4$e s$all give a +arning signal in order to "e avoided. 3 4$e s$all consider $ersel- as an* ot$er privileged vessel and -ollo+ $er course and speed. Question 85 #$ic$ vessels do t$e rules o- conduct o- vessels in restricted visi"ilit* appl* to? 1 ?essels navigating in areas o- restricted visi"ilit* +$en onl* one o- t$e is not in sig$t o- one anot$er. 2 ?essels not in sig$t o- one anot$er +$en navigating in or near areas o- restricted visi"ilit*. 3 ?essels navigating in or near areas o- restricted visi"ilit* +$en t$e* sig$t onl* t$e ast$ead lig$ts o- one anot$er. Question 8: /t +$at speed s$all a vessel navigate in conditions o- restricted visi"ilit*? 1 /t slo+ speed and loo2out -or+ard. 2 /t econo ic speed "ut +it$ radar +or2ing and a proper loo2out in order to avoid ris2 o- collision. 3 /t a sa-e speed adapted to t$e prevailing circu stances and conditions o- restricted visi"ilit*. Question 8< 1o+ s$all a po+er-driven vessel navigate in conditions o- restricted visi"ilit*? 1 /t a sa-e speed and $er engines read* -or i ediate anoeuvre. 2 /t slo+ speed "ut t$e telegrap$ on 8stand-"*8 in order to "e a"le to anoeuvre in a ple ti e. 3 /t econo ic speed, "ut +it$ a proper loo2-out. Question 87 / vessel, +$ic$ detects "* radar alone t$e presence o- anot$er vessel, s$all deter ine i- a close-9uarters situation is developing andAor ris2 o- collision e6ists. ;- so, s$e s$all ta2e avoiding action in a ple ti eI $o+ever, i- suc$ action consists o- an alteration o- course, point out +$at anoeuvres s$all "e avoided, so -ar as possi"le?

1=3

1 % sc$i "are de dru ctre tri"ord n ca.ul unei nave care se a-la naintea traversului, cu e6cepia ca.ului cnd aceast nav este a7uns din ur . 2 # sc$imbare de drum ctre babord n cazul unei nave care se afl naintea traversului, cu e"cepia cazului cnd aceast nav este ajuns din urm. 8 % sc$i "are de dru de 18= L Bdru inversC. Intrebare 88 % nav care detectea. nu ai cu radarul pre.ena altei nave, tre"uie s sta"ilesc dac e6ist posi"ilitatea unei situaii de -oarte are apropiere !iAsau un pericol de coli.iune. 0n acest ca. nava tre"uie s ia cu ult ti p nainte suri pentru evitarea acestei situaii, totu!i dac aceste suri constau ntr-o sc$i "are de dru , indicai ce anevre n sura posi"ilului este necesar s se evite? 1 % sc$i "are de dru n direcia opus unei nave care se a-l la travers sau napoia traversului. 2 % sc$i "are de 9= L n sens invers direciei se nalului pentru a se considera nav a7uns din ur . 3 # sc$imbare de drum n direcia unei nave care se afl la travers sau napoia traversului. Intrebare 89 Cu e6cepia ca.ului n care s-a sta"ilit c nu e6ist pericol de coli.iune, indicai ce tre"uie s -ac o nav, care aude dintr-o direcie care pare a -i naintea traversului? 1 + reduc viteza la minimum necesar meninerii drumului i la nevoie s opreasc , navignd cu atenie e"trem pn cnd pericolul de coliziune a trecut. 2 4 navige cu aceea!i vite.a pe care a avut-o inainte, dar cu a!inile gata de anevr pentru evitarea coli.iunii. 3 4 navige cu vite.a econo ic de ar!, cu o veg$e corespun.toare, cu radarul in -unciune !i a!inile pe 8ateniune8 gata de anevr. Intrebare 9= Cnd se vor respecta regulile re-eritoare la 8lu ini !i se ne8? 1 0n ar!, .iua !i noaptea. 2 /e orice vreme. 3 0n staionare .iua !i noaptea. Intrebare 91 0n ce perioad sunt respectate regulile re-eritoare la lu ini? 1 Ge ti pul nopii. 2 Ge ti pul nopii !i pe vi.i"ilitate redus . 3 De la apusul la rasritul soarelui. Intrebare 9, Cnd ai pot -i purtate lu inile prev.ute de reguli? 1 De la rasritul la apusul soarelui, pe timp cu vizibilitate redus , n toate mprejurarile n care
1=5

1 /n alteration o- course to star"oard -or a vessel -or+ard o- t$e "ea , ot$er t$an -or a vessel "eing overta2en. 2 /n alteration o- course to port -or a vessel -or+ard o- t$e "ea , ot$er t$an -or a vessel "eing overta2en. 3 /n 18= alteration BreciprocalC to avoid ris2 ocollision. Question 88 / vessel +$ic$ detects "* radar alone t$e presence o- anot$er vessel s$all deter ine i- a close-9uarters situation is developing andAor ris2 o- collision e6ists. ;- so, s$e s$all ta2e avoiding actions in a ple ti eI $o+ever, i- suc$ action consists o- an alteration o- course, point out +$at anoeuvre s$all "e avoided so -ar as possi"le? 1 /n alteration o- course in t$e opposite direction oa vessel a"ea or a"a-t t$e "ea . 2 / 9=L alteration o- course in t$e opposite direction o- t$e signal in order to "e dee ed as "eing overta2en. 3 /n alteration o- course to+ards a vessel or a"a-t t$e "ea . Question 89 (6cept +$ere it $as "een deter ined t$at a ris2 ocollision does not e6ist, point out $o+ a vessel s$all conduct, +$ic$ $ears apparentl* -or+ard o$er "ea t$e -og signal o- anot$er vessel, or +$ic$ cannot avoid a close-9uarters situation +it$ anot$er vessel -or+ard o- $er "ea ? 1 4$e s$all reduce $er speed to t$e ini u at +$ic$ s$e can "e 2ept on $er course. 4$e s$all, inecessar*, ta2e all $er +a* o-- and in an* event navigate +it$ e6tre e caution until danger ocollision is over. 2 4$e s$all 2eep at t$e sa e speed, "ut +it$ t$e engine on stand-"* -or anoeuvre in order to avoid ris2 o- collision. 3 4$e s$all navigate at econo ic speed and proper loo2-out, radar +or2ing and t$e engines on stand"* read* -or anoeuvre. Question 9= #$en s$all t$e rules concerning 8lig$ts and s$apes8 co plied +it$? 1 #$en under+a*, "* da* and "* nig$t. 2 ;n all +eat$ers. 3 #$en s$e is oored, "* da* and "* nig$t. Question 91 #$en s$all t$e rules concerning lig$ts "e co plied +it$? 1 M* nig$t. 2 M* nig$t and in restricted visi"ilit*. 3 Jro sunset to sunrise. Question 9, #$en s$all t$e lig$ts prescri"ed "* t$ese rules "e also e6$i"ited? 1 Jro sunrise to sunset, restricted visi"ilit* and in all ot$er circu stances +$en it is dee ed

aceast masur este necesar. 2 Cnd vi.i"ilitatea este su" 3 F. 3 0n str tori cnd vi.i"ilitatea este redus . Intrebare 93 Cnd se vor respecta regulile re-eritoare la se ne? 1 0n ti pul crepusculului. 2 /e timpul zilei. 3 Kiua sau noaptea cnd sunt ilu inate. Intrebare 95 Ce se nelege prin e6presia 8lu in de catarg8? 1 %rice lu in al" instalat pe catargul unei nave la o nli e prev.ut de nor ele de registru. 2 %rice lu in al" vi.i"il pe tot ori.ontul. 3 # lumin alb asezat deasupra a"ului longitudinal al navei, aratnd o lumin nentrerupt pe un arc de orizont de 224 astfel ca s arate 22 4 napoia traversului fiecarui bord. Intrebare 9: Ce se nelege prin e6presia 8lu in de "ord8? 1 )umin verde din tribord i lumin ro ie din babord, vizibile pe un arc de 992 4 adic de la prova pn la 22 4 napoia traversului. 2 &u in al" din "orduri, de la scrile de acces. 3 &u in al" de la scrile e6terioare. Intrebare 9< Ce nelege prin e6presia 8lu in de pupa8? 1 % lu in al" instalat la pupa unei nave. 2 # lumin alb asezat ct mai asproape posibil n pupa, aratnd o lumin nentrerupt pe un arc de 984 cte :; 4 n fiecare bord. 3 % lu in al" instalat la pupa care arat o lu in ntrerupt pe un arc de cerc de 3<=. Intrebare 97 Ce se nelege prin e6presia 8lu in de re orca78? 1 % lu in al" ase.at deasupra lu inii de la pupa dup care se guvernea. n ti pul re orca7ului. 2 % lu in gal"en nentrerupt vi.i"il 3<=. 3 % lumin galben asezat ct mai aproape posibil n pupa aratnd o lumin nentrerupt pe un arc de cerc de 984, cte :;4 n fiecare bord. Intrebare 98 Ce se nelege prin e6presia 8lu in vi.i"il pe ntreg ori.ontul8? 1 )umin nentrerupt pe un arc de orizont de 8:3. 2 &u in nentrerupt vi.i"il la prova !i n "orduri. 3 &u in nentrerupt vi.i"il pe un arc de ori.ont de 18=. Intrebare 99 Ce se nelege prin e6presia 8lu in cu sclipiri8? 1 % lu in cu sclipiri regulate cu -recvena de <=

necessar*. 2 #$en visi"ilit* is under 3 n . 3 ;n straits, in restricted visi"ilit*. Question 93 #$en s$all t$e rules concerning s$apes "e co plied +it$? 1 M* t+ilig$t. 2 M* da*. 3 M* da* or "* nig$t +$en t$e* are lit. Question 95 #$at does t$e ter E ast$ead lig$tE ean? 1 /n* +$ite lig$t placed on t$e ast o- a vessel at a $eig$t prescri"ed "* t$e register standards. 2 /n* +$ite all round lig$t. 3 /n* +$ite lig$t placed over t$e -ore and a-t centreline o- t$e vessel s$o+ing an un"ro2en lig$t over an arc o- t$e $ori.on o- ,,: and so -i6ed as to s$o+ t$e lig$t -ro rig$t a$ead to ,,: a"a-t t$e "ea on eit$er side o- t$e vessel. Question 9: #$at does t$e +ord 8sidelig$t8 ean? 1 / green lig$t on t$e star"oard side and a red lig$t on t$e port side eac$ s$o+ing an un"ro2en lig$t over an arc o- t$e $ori.on o- 11, : and so -i6ed as to s$o+ t$e lig$t -ro rig$t a$ead to ,,: a"a-t t$e "ea on its respective side. 2 T$e +$ite sidelig$ts -ro t$e side-ladders. 3 T$e +$ite lig$t -ro t$e dec2s. Question 9< #$at does t$e +ord 8sternlig$t8 ean? 1 / +$ite lig$t placed at t$e stern o- a vessel. 2 / +$ite lig$t placed as nearl* as practica"le at t$e stern s$o+ing an un"ro2en lig$t over an arc o- t$e $ori.on o- 13:L and soi6ed as to s$o+ t$e lig$t <7L: rig$t a-t on -ro eac$ side o- t$e vessel. 8 / +$ite lig$t placed at t$e stern s$o+ing an un"ro2en ;ig$t over an arc o- 3<=L. Question 97 #$at does t$e ter 8to+ing lig$t8 ean? 1 / +$ite lig$t placed a"ove t$e sternlig$t used as a steering guide +$ile to+ing. 2 / *ello+ lig$t s$o+ing an un"ro2en lig$t over an arc o- t$e $ori.on o- 3<=L. 3 / *ello+ lig$t placed as nearl* as practica"le at t$e stern s$o+ing an un"ro2en lig$t over an arc ot$e $ori.on o- 13: and so -i6ed as to s$o+ t$e lig$t <7L: -ro rig$t a-t on eac$ side o- t$e vessel. Question 98 #$at does t$e ter 8all round lig$t8 ean? 1 / lig$t s$o+ing an un"ro2en lig$t over an arc ot$e $ori.on o- 3<=L. 2 /n un"ro2en lig$t visi"le -ro a$ead and eit$er side o- t$e vessel. 3 / lig$t s$o+ing an un"ro2en lig$t visi"le over an arc o- t$e $ori.on o- 18=L. Question 99 #$at does t$e ter 8-las$ing lig$t8 ean? 1 / lig$t -las$ing at regular intervals at a -re9uenc*
1=:

sclipiri pe inut. 2 # lumin cu sclipiri regulate a crei frecven este de 923 sclipiri pe minut sau mai mult. 3 % lu in cu sclipiri regulate -oarte repe.i. Intrebare 1== >e la ce distan tre"uie s se vad lu inile de catarg pentru navele de := sau ai ari? 1 : F. 2 0ntre 3 !i : F. 3 : .. Intrebare 1=1 &a ce distan tre"uie s se vad lu in de catarg pentru navele cu lungi ea ntre ,= !i := ? 1 4 .. 2 0ntre 3 !i : F. 3 , F. Intrebare 1=, &a ce distan tre"uie s se vad lu inile de la catarge pentru navele cu lungi ea ntre 1, !i ,= ? 1 1-, F. 2 , F. 3 8 .. Intrebare 1=3 &a ce distan tre"uie s se vad lu inile de la catarge pentru navele cu lungi ea ai ica de 1, ? 1 3 F. 2 2 .. 3 1 F. Intrebare 1=5 &a ce distan tre"uie s se vad lu inile din "orduri pentru navele cu o lungi e ai are de := ? 1 8 .. 2 : F. 3 0ntre 3 !i : F. Intrebare 1=: &a ce distan tre"uie s se vad lu inile din "orduri pentru navele cu o lungi e ntre 1, !i := ? 1 3 F. 2 2 .. 3 1,: F. Intrebare 1=< &a ce distan tre"uie s se vad lu inile din "orduri pentru navele cu o lungi e ai ica de 1, ? 1 , F. 2 =,: F. 3 9 .. Intrebare 1=7 &a ce distan tre"uie s se vad lu in din pupa pentru navele cu o lungi e ai are de := ? 1 8 .. 2 5 F. 3 , F. Intrebare 1=8 &a ce distan tre"uie s se vad lu in din pupa pentru navele cu o lungi e ntre 1, !i := ? 1 3 F.
1=<

o- <= -las$es per inute. 2 / ;ig$t -las$ing at regular intervals at a -re9uenc* o- 1,= -las$es or ore per inute. 3 / lig$t -las$ing 9uic2 -las$es at regular intervals. Question 1== #$at ranges s$all t$e astlig$ts "e visi"le at -or vessels o- := or ore in lengt$? 1 a6i u : n . 2 Met+een 3 and : n . 3 <n . Question 1=1 #$at range s$all t$e astlig$ts "e visi"le at, -or vessels "et+een ,= and := in lengt$? 1 :n . 2 Met+een 3 - : n . 3 ,n . Question 1=, #$at range s$all t$e astligts "e visi"le at, -or vessels "et+een 1, and ,= in lengt$? 1 1-,n . 2 ,n . 3 3n . Question 1=3 #$at range s$all t$e astlig$t "e visi"le at, -or vessels less t$an 1, in lengt$? 1 3n . 2 ,n . 3 1n . Question 1=5 #$at range s$all t$e sidelig$ts "e visi"le at -or vessels ore t$an := in lengt$? 1 3n . 2 :n . 3 Met+een 3 and : n . Question 1=: #$at range s$all t$e sidelig$ts "e visi"le at, -or vessels o- 1, or ore in lengt$, "ut less t$an := ? 1 3n . 2 ,n . 3 1.: n . Question 1=< #$at range s$all t$e sidelig$ts "e visi"le at -or vessels less t$an 1, in lengt$? 1 ,n . 2 =.: n . 3 1n . Question 1=7 #$at range s$all t$e sternlig$t "e visi"le at, -or vessels o- := or ore in lengt$? 1 3n . 2 5n . 3 ,n . Question 1=8 #$at range s$all t$e sternlig$t "e visi"le at, -or vessels "et+een 1, and := in lengt$? 1 3n .

2 2 .. 3 1 F. Intrebare 1=9 &a ce distan tre"uie s se vad lu in din pupa pentru navele cu o lungi e ai ica de 1, ? 1 3 F. 2 1,: F. 3 2 .. Intrebare 11= &a ce distan tre"uie s se vad lu in de re orca7 pentru navele cu o lungi e ai are de := ? 1 3 F. 2 5 F. 3 3,: F. Intrebare 111 &a ce distan tre"uie s se vad lu in de re orca7 pentru navele cu o lungi e ntre 1, !i de := ? 1 3 F. 2 2 .. 3 : F. Intrebare 11, &a ce distan tre"uie s se vad lu in de re orca7 pentru navele cu o lungi e ai ica de 1, ? 1 1 F. 2 3 F. 3 2 .. Intrebare 113 &a ce distan tre"uie s se vad lu in al"a, ro!ie, verde sau gal"en vi.i"il pe ntreg ori.ontul, pentru navele cu lungi ea ai are de := ? 1 8 .. 2 5 F. 3 : F. Intrebare 115 &a ce distan tre"uie s se vad lu in al"a, ro!ie, verde sau gal"en vi.i"il pe ntreg ori.ontul, pentru navele cu lungi ea ntre 1, !i de := ? 1 3 F. 2 2 .. 3 1 F. Intrebare 11: &a ce distan tre"uie s se vad lu in al"a, ro!ie, verde sau gal"en vi.i"il pe ntreg ori.ontul, pentru navele cu lungi ea ai ica de 1, ? 1 1 F. 2 4u" 1 F. 3 2 .. Intrebare 11< Ce lu in tre"uie s poarte o nav cu propulsie ecanic n ar! cu lungi ea ai ica de := ? 1 # lumin de catarg, luminile din borduri i lumin de pupa.77 2 % lu in de catarg !i lu inile din "orduri. 3 &u inile din "orduri !i lu in de pupa. Intrebare 117 Ce lu ini tre"uie s poarte o nav cu propulsie ecanic n ar! cu lungi ea ai are de := ?

2 ,n . 3 1n . Question 1=9 #$at range s$all t$e sternlig$t "e visi"le at, -or vessels less t$an 1, in lengt$? 1 3n . 2 1.: n . 3 ,n . Question 11= #$at range s$all t$e to+ing lig$t "e visi"le at, -or vessels o- := in lengt$? 1 3n . 2 ,n . 3 3.: n Question 111 #$at range s$all t$e to+ing lig$t "e visi"le at, -or vessels o- lengt$ , -:= in lengt$? 1 3n . 2 ,n . 3 :n . Question 11, #$at range s$all t$e to+ing lig$t "e visi"le at, -or vessels less t$an 1, in lengt$? 1 1n . 2 3n . 3 ,n . Question 113 #$at range s$all t$e +$ite, red, green or *ello+ all round lig$t "e visi"le at, -or vessels o- := or ore in lengt$? 1 3n . 2 5n . 3 :n . Question 115 #$at range s$all t$e +$ite, red, green or *ello+ all round lig$t "e visi"le at, -or vessels o- 1, := in lengt$? 1 3n . 2 ,n . 3 1n . Question 11: #$at range s$all t$e +$ite, red, green or *ello+ all round lig$t "e visi"le at, -or vessels less t$an 1, in lengt$? 1 1n . 2 &ess t$an 1 n . 3 ,n . Question 11< #$at lig$t s$all a po+er-driven vessel under+a*, less t$an := in lengt$, e6$i"it? 1 / ast$ead lig$t, sidelig$ts, a sternlig$t. 2 / ast$ead lig$t and sidelig$t. 3 4idelig$ts and a sternligt$t. Question 117 #$at lig$ts s$all a po+er-driven vessel under+a*, o- := or ore in lengt$, e6$i"it ?
1=7

1 % lu in de catarg, lu inile din "orduri si lu ina de pupa. 2 # lumin de catarg la prova, a doua lumin de catarg napoia luminii de catarg i mai sus dect aceasta, luminile din borduri i lumina din pupa. 3 &u inile din "orduri, lu ina de pupa !i dou lu ini al"e la catarg. Intrebare 118 Ce lu ini tre"uie s poarte o nav cu pern de aer n e6ploatare -ar pesca7 ? 1 /celea!i lu ini ca o nav cu propulsie ecanic n ar!. 2 # lumin galben cu sclipiri vizibile pe tot orizontul. 3 &u inile unei nave cu propulsie ecanic n ar! plus o lu in gal"ena cu sclipiri vi.i"ile pe tot ori.ontul. Intrebare 119 Ce lu ini tre"uie s poarte o nav cu propulsie ecanic n ar! cu lungi ea ai are de 7 !i a crei vite. nu dep!e!te 7 3d? 1 # lumin alb vizibil pe tot orizontul i dac este posibil i luminile din borduri. 2 &u inile din "orduri. 3 % lu in al" care poate -i ridicat la nevoie. Intrebare 1,= &a ce distan tre"uie s se vad lu in al"a vi.i"il pe tot ori.ontul, a unei nave sau o"iect de -or a nede-init, parial n i ersiune, care este re orcat? 1 3 F. 2 , F. 3 1 F. Intrebare 1,1 Ce lu ini tre"uie s poarte o nav cu propulsie ecanic ai ic de := care re orc$ea. !i are lungi ea re orcii su" ,== ? 1 , lu ini de catarg suprapuse, lu inile din "orduri !i lu in de re orca7. 2 , lu ini de catarg suprapuse, lu inile din "orduri, lu in de pupa !i lu ina de re orca7. 3 &u inile din "orduri, lu in de pupa !i lu in de re orca7. Intrebare 1,, Ce lu ini tre"uie s poarte o nav cu propulsie ecanic ai ic de := care re orc$ea. !i are lungi ea re orcii ai are ,== ? 1 3 lu ini de catarg suprapuse !i lu in de re orca7. 2 3 lu ini de catarg suprapuse, lu inile din "orduri !i lu ina de pupa. 3 3 lu ini de catarg suprapuse, lu inile din "orduri, lu ina de pupa !i lu ina de re orca7. Intrebare 1,3 Ce lu ini tre"uie s poarte o nav cu propulsie ecanic ai are de := care re orc$ea.a !i are lungi ea re orcii ai ica := ? 1 0n locul lu inilor de la catargul prova sau pupa
1=8

1 /

ast$ead lig$t, sidelig$t and a sternlig$t.

2 / ast$ead lig$t -or+ard, a second ast$ead lig$t a"a-t o- and $ig$er t$an t$e -or+ard one, sidelig$ts and a sternlig$t. 3 4idelig$ts, a sternlig$t and t+o +$ite ast$ead lig$ts. Question 118 #$at lig$t s$all an air-cus$ion vessel e6$i"it, +$en operating in non- displace ent ode? 1 T$e sa e lig$ts as a po+er-driven vessel under+a*. 2 /n all-round -las$ing *ello+ lig$t. 3 T$e sa e lig$ts as a po+er-driven vessel under+a* and an additional all-round -las$ing *ello+ lig$t. Question 119 #$at lig$ts s$all a po+er-driven vessel under+a*, o- less t$an 7 in lengt$ and +$ose a6i u speed does not e6ceed 7 2nots, e6$i"it? 1 /n all-round +$ite lig$t and also, i- practica"le, sidelig$ts. 2 4idelig$ts. 3 / +$ite lig$t +$ic$ could "e e6$i"ited ipractica"le. Question 1,= #$at range s$all an all-round +$ite lig$t o- an inconspicuous, partl* su" erged vessel or o"7ect "eing to+ed "e visi"le? 1 3n . 2 ,n . 3 1n . Question 1,1 #$at lig$ts s$all a po+er-driven vessel o- less t$an := in lengt$ e6$i"it +$en to+ing and t$e lengt$ o- t$e to+ is less t$an ,== ? 1 , ast$ead lig$ts in a vertical line, sidelig$ts and a to+ing lig$t. 2 , ast$ead lig$ts in a vertical line, sidelig$ts, a sternlig$t and a to+ing lig$t. 3 4idelig$ts, a sternlig$t and a to+ing lig$t. Question 1,, #$at lig$ts s$all a po+er-driven vessel o- less t$an := in lengt$ e6$i"it, +$en to+ing and t$e lengt$ o- t$e to+ e6ceeds ,== ? 1 3 ast$ead lig$ts in a vertical line and a to+ing lig$t. 2 3 ast$ead lig$ts in a vertical line, sidelig$ts and a sternlig$t. 3 3 ast$ead lig$ts in a vertical line, sidelig$ts, a sternlig$t and a to+ing lig$t. Question 1,3 #$at lig$ts s$all a po+er-driven vessel o- ore t$an := in lengt$ e6$i"it, +$en to+ing and t$e lengt$ o- t$e to+ is less t$an := etres ? 1 ;nstead o- t$e ast$ead lig$ts -or+ard and a-t, ,

dou lu ini de catarg suprapuse, lu ini din "ord, lu in de pupa !i lu in de re orca7. 2 &u inile din "orduri, lu ina de pupa !i lu ina de re orca7. 3 >oua lu ini de catarg suprapuse, lu inile din "orduri !i lu ina de re orca7. Intrebare 1,5 Ce lu ini tre"uie s poarte o nav cu propulsie ecanic ai are de := care re orc$ea. !i are lungi ea re orcii ai are ,== ? 1 3 lu ini de catarg suprapuse, lu inile din "orduri !i lu ina de pupa. 2 3 lu ini de catarg suprapuse, lu inile din "orduri !i lu ina de pupa,lu in de re oca7 3 3 lu ini de catarg suprapuse, lu inile din "orduri !i lu ina de re orca7. Intrebare 1,: Ce se n poart o nav cu propulsie ecanic n ar!, cnd are lungi ea re orcii ai are de ,== ? 1 0n bicon. 2 Dn con cu vr-ul n sus. 3 >ou conuri vr- la vr-. Intrebare 1,< Dnde se instalea. se nul pe care tre"uie s-l poarte o nav cu propulsie ecanic n ar!, cnd are lungi ea re orcii ai are de ,== ? 1 &a catargul prova. 2 1n locul cel mai vizibil. 3 &a catargul pupa. Intrebare 1,7 Ce lu in tre"uie s poarte o nav care pinge alta nav precu !i nav pins atunci cnd sunt legate rigid !i alcatuiesc o singur unitate? 1 &u inile unui re orc$er cu re orca su" ,== . 2 Jiecare nav va purta propriile lu ini necesare navelor cu propulsie ecanic n ar!. 3 )uminile unei singure nave cu propulsie mecanic n mar . Intrebare 1,8 Ce lu ini tre"uie s poarte o nav cu propulsie ecanic cnd pinge nainte sau re orc$ea. la urec$e cnd nu -or ea. o singur unitate? 1 Dou lumini de catarg suprapuse, luminile din borduri, lumina de pupa. 2 3 lu ini de catarg suprapuse, lu inile din "orduri !i lu ina de re orca7. 3 &u inile din "orduri !i lu ina de re orca7. Intrebare 1,9 Ce lu ini tre"uie s poarte o"iectele sau navele re orcate, altele dect cele cu -or a nede-init? 1 &u inile de catarg !i lu ina de pupa. 2 &u inile din "orduri !i lu ina de pupa. 3 &u inile de re orc$er !i lu ina de pupa. Intrebare 13= Ce se n tre"uie s poarte o nav cu propulsie ecanic, re orcat, cnd lungi ea re orcii este

ast$ead lig$ts in a vertical line, sidelig$ts, a stern lig$t and a to+ing lig$t. 2 4idelig$ts, a sternlig$t and a to+ing lig$t. 3 , ast$ead lig$ts in a vertical line, sidelig$ts and a to+ing lig$t. Question 1,5 #$at lig$ts s$all a po+er-driven vessel o- ore t$an := in lengt$ e6$i"it, +$en to+ing and t$e lengt$ o- t$e to+ e6ceeds ,== ? 1 3 ast$ead lig$ts in a vertical line, sidelig$ts and a sternlig$t. 2 ;nstead o- t$e lig$ts -or+ard a-t or a-t, 3 ast$ead lig$ts in a vertical line, sidelig$ts, a sternlig$t, a to+ing lig$t. 3 3 ast$ead lig$ts in a vertical line, sidelig$ts and a to+ing lig$t. Question 1,: #$at s$ape s$all a po+er-driven vessel under+a* e6$i"it, +$en t$e lengt$ o- t$e to+ e6ceeds ,== ? 1 / dia ond. 2 / cone +it$ t$e ape6 do+n+ards. 3 , cones +it$ ape6es toget$er. Question 1,< #$ere t$e s$ape o- t$e po+er-driven vessel under+a* s$all "e placed, +$en t$e lengt$ o- t$e to+ e6ceeds ,== ? 1 /t t$e -ore ast$ead. 2 #$ere it can "est "e seen. 3 /t t$e a-t$ead. Question 1,7 #$at lig$t s$all a pus$ing vessel and a vessel "eing pus$ed a$ead e6$i"it, +$en t$e* are rigidl* connected in a co posite unit? 1 T$e lig$ts o- a tug"oat +it$ t$e lengt$ o- t$e to+ less t$an ,== . 2 (ver* vessel s$all e6$i"it $er o+n lig$ts prescri"ed -or t$e po+er-driven vessel under+a*. 3 T$e lig$ts o- a single po+er-driven vessel, under+a*. Question 1,8 #$at lig$ts s$all a po+er-driven vessel e6$i"it +$en pus$ing a$ead or to+ing alongside, t$is not "eing t$e case o- a co posite unit? 1 , ast$ead lig$ts -or+ard in a vertical line, sidelig$ts, a sternlig$t. 2 3 ast$ead lig$ts in a vertical line, sidelig$ts and a to+ing lig$t. 3 4idelig$ts and a to+ing lig$t. Question 1,9 #$at lig$ts s$all t$e o"7ects or vessels "eing to+ed e6$i"it, ot$er t$an inconspicuous vessels or o"7ects? 1 Fast$ead lig$ts and a sternlig$t. 2 4idelig$ts and a sternlig$t. 3 To+ing lig$ts and a sternlig$t. Question 13= #$at s$ape s$all a po+er-driven vessel "eing to+ed e6$i"it, +$en t$e lengt$ o- t$e to+ e6ceeds
1=9

ai are de ,== ? 1 Dn con cu vr-ul n 7os. 2 Dn "icon. 3 >oua conuri negre vr- la vr-. Intrebare 131 Dnde se instalea. se nul purtat de o nav re orcat cnd lungi ea re orcii este ai are de ,== ? 1 &a catargul prova. 2 &a catargul pupa. 3 1n locul cel mai vizibil. Intrebare 13, Ce lu ini tre"uie s poarte o nav pins nainte cnd nu -or ea. o singura unitate? 1 Trebuie s poarte la e"tremitatea prova luminile din borduri. 2 &a lu ina de catarg !i lu inile din "orduri. 3 &u in de catarg !i lu in pupa. Intrebare 133 Ce lu ini tre"uie s poarte o nav re orcat la urec$e? 1 &u inile de catarg !i lu ina de pupa. 2 &u ina de pupa !i lu inile de "orduri la e6tre itatea prova. 3 &u inile de "orduri la e6tre itatea prova. Intrebare 135 Ce lu ini tre"uie s poarte o nav sau un o"iect cu -or a nede-init, scu-undat parial, care are lai ea ai ic de ,: !i care este re orcat? 1 % lu in al" vi.i"il pe tot ori.ontul la e6tre itatea prova. 2 % lu in al" vi.i"il pe tot ori.ontul la e6tre itatea pupa. 3 # lumin alb vizibil pe tot orizontul la e"tremitatea prova i una la e"tremitatea pupa. Intrebare 13: Ce lu ini tre"uie s poarte o nav sau un o"iect cu -or nede-init, scu-undat parial, care are lai ea ai are de ,: ? 1 < lumini albe vizibile pe tot orizontul, la e"tremitatea prova, pupa i pe laime n fiecare bord, ct mai lateral posibil. 2 % lu in al" vi.i"il pe tot ori.ontul la e6tre itatea prova !i o alta lu in al" vi.i"il pe tot ori.ontul la e6tre itatea pupa. 3 &u inile verde !i ro!u din "orduri, ct ai lateral posi"il. Intrebare 13< Ce lu ini tre"uie s poarte o nav sau un o"iect cu -or a nede-init, scu-undat parial, care are o lungi e ai are de 1== , lai ea ai are de ,: !i care este re orcat? 1 4 lumini albe vizibile pe tot orizontul, la e"tremitatea prova, pupa i pe laime n fiecare bord, ct mai lateral posibil i o lumin ntre e"tremitatea prova i pupa astfel ca distana s nu depa easca 933m. 2 3 lu ini al"e verticale vi.i"ile pe tot ori.ontul. 3 5 lu ini vi.i"ile pe tot ori.ontul, dispuse la
11=

,== ? 1 / cone +it$ t$e ape6 do+n+ard. 2 / dia ond. 3 T+o "lac2 cones +it$ ape6es toget$er. Question 131 #$ere t$e s$ape o- a vessel "eing to+ed s$all "e placed +$en t$e lengt$ o- t$e to+ e6ceeds ,== ? 1 /t t$e -ore ast $ead. 2 /t t$e a-ter ast $ead. 3 #$ere it can "est "e seen. Question 13, #$at lig$ts s$all a vessel "eing pus$ed a$ead e6$i"it, t$is not "eing t$e case o- a co posite unit? 1 4$e s$all e6$i"it t$e sidelig$ts at t$e -or+ard end. 2 T$e ast$ead lig$t and sidelig$ts. 3 T$e ast$ead lig$t and a sternlig$t. Question 133 #$at lig$ts s$all a vessel "eing to+ed alongside e6$i"it? 1 T$e ast$ead lig$ts and a sternlig$t. 2 / sternlig$t and sidelig$ts at t$e -or+ard end. 3 4idelig$ts at t$e -or+ard end. Question 135 #$at lig$ts s$all an inconspicuous, partl* su" erged vessel or o"7ect less t$an ,: in "readt$ e6$i"it, +$en "eing to+ed? 1 /n all-round +$ite lig$t at t$e -or+ard end. 2 /n all-round +$ite lig$t at t$e a-ter end. 3 /n all-round +$ite lig$t at t$e -or+ard end and one at t$e a-ter end. Question 13: #$at lig$ts s$all an inconspicuous, partl* su" erged vessel or o"7ect ore t$an ,: in "readt$, e6$i"it? 1 5 all-round +$ite lig$ts at t$e a-ter end, -or+ard end and on eac$ side at t$e e6tre ities o- $er "readt$. 2 /n all-round +$ite lig$t at t$e -or+ard end and anot$er all-round +$ite lig$t at t$e a-ter end. 3 )reen and red sidelig$ts at t$e e6tre ities o- $er "readt$. Question 13< #$at lig$ts s$all an inconspicuous, partl* su" erged vessel or o"7ect "eing to+ed e6$i"it, +$en $er lengt$ e6ceeds 1== and $er "readt$ e6ceeds ,: ? 1 : all-round +$ite lig$ts at t$e -or+ard end, a-ter end, at or near t$e e6tre ities o- $er "readt$ and a lig$t "et+een t$e -or+ard end and t$e a-ter end so t$at t$e distance "et+een t$e lig$ts s$all not e6ceed 1== . 2 3 all-round +$ite lig$ts. 3 5 all-round +$ite lig$ts at t$e -or+ard end, a-ter

e6tre itatea prova, pupa !i lateral.

end and at t$e e6tre ities o- $er "readt$.

Intrebare 137 Ce se n poart .iua un o"iect cu -or a nede-init, scu-undat parial, care este re orcat !i lungi ea re orcii este ai ica de ,== ? 1 Dn con cu vr-ul n 7os la e6tre itatea prova. 2 0n bicon la=sau lng e"tremitatea pupa a ultimei nave sau remorci. 3 >ou conuri negre vr- la vr-. Intrebare 138 Ce se n poart .iua un o"iect cu -or a nede-init, scu-undat parial, care este re orcat !i lungi ea re orcii este ai are de ,== ? 1 Dn con cu vr-ul n sus la e6tre itatea prova !i unul supli entar la e6tre itatea pupa. 2 >oua conuri negre vr- la vr-. 3 0n bicon la=sau lnga e"tremitatea pupa i un altul suplimentar la locul cel mai vizibil, ct mai departe de e"tremitatea prova. Intrebare 139 Ce tre"uie s -ac o nav sau o"iect re orcat care dintr-o cau. nte eiat nu poate e6pune lu inile prescrise de 'egula ent? 1 +e vor lua toate masurile posibile pentru a lumina nava sau cel puin pentru a indica prezena unei astfel de nave sau obiect. 2 3u va purta nici o lu in. 3 ?a purta nu ai lu inile din "orduri. Intrebare 15= Ce tre"uie s -ac o nav care n od nor al nu e6ecut operaiuni de re orcare, iar dintr-o cau. nte eiat nu poate e6pune lu inile preva.ute de 'egula ent, cnd este anga7at n re orcarea altei nave n pericol sau care necesit asisten? 1 ?a naviga cu atenie cu radiotele-onul n -unciune pentru a in-or a navele din .ona. 2 ,a lua toate msurile pentru a indica natura relaiilor dintre nav care remorc$eaza i nava remorcat, mai ales prin iluminarea remorcii. 3 ?a aprinde lu inile de nav n i posi"ilitate de anevr, va lua re orca. Intrebare 151 Ce lu ini poart o nav cu vele n ar!? 1 &u inile din "orduri. 2 &u inile de catarg !i lu inile din "orduri. 3 )uminile din borduri i lumina de pupa. Intrebare 15, Ce lu ini poart o nav cu vele n ar!, ai ic de ,= ? 1 )uminile din borduri si lumina din pupa, pe care le poate reuni ntr%un felinar. 2 &u inile din "orduri.

Question 137 #$at s$ape s$all an inconspicuous, partl* su" erged o"7ect or vessel e6$i"it "* da* +$en "eing to+ed and t$e lengt$ o- t$e to+ is less t$an ,== ? 1 / cone ape6 do+n+ards at t$e -or+ard end. 2 / dia ond at or near t$e a-ter end o- t$e last vessel or o"7ect "eing to+ed. 3 , "lac2 cones, ape6es toget$er. Question 138 #$at s$apes s$all an inconspicuous, partl* su" erged o"7ect or vessel e6$i"it "* da*, +$en "eing to+ed and t$e lengt$ o- t$e to+ e6ceeds ,== ? 1 / cone ape6 up+ards at t$e -or+ard end and an additional one at t$e a-ter end. 2 , "lac2 cones, ape6es toget$er. 3 / dia ond at or near t$e a-ter ost e6tre it* and an additional one +$ere it can "est "e seen and located as -ar -or+ard as practica"le. Question 139 #$at s$all a vessel or o"7ect "eing to+ed do +$en, -ro an* su--icient cause it is i practica"le to e6$i"it t$e lig$ts prescri"ed "* t$e rules? 1 /ll possi"le easures s$all "e ta2en to lig$t t$e vessel or o"7ect "eing to+ed or at least to indicate t$e presence o- suc$ vessel or o"7ect. 2 ;t s$all e6$i"it no lig$t. 3 ;t s$all e6$i"it onl* t$e sidelig$ts. Question 15= #$at s$all a vessel engaged in to+ing +$ic$ is not nor all* engaged in to+ing operations do, +$en, -ro an* su--icient cause it is i practica"le to e6$i"it t$e lig$ts prescri"ed "* t$e rules, +$en engaged in to+ing anot$er vessel in distress or ot$er+ise in need o- assistance? 1 4$e s$all navigate +it$ caution t$e radiotelep$one +or2ing in order to in-or t$e vessels in t$e area. 2 4$e s$all ta2e all possi"le easures to indicate t$e nature o- t$e relations$ip "et+een t$e to+ing vessel and t$e vessel "eing to+ed, in particular "* illu inating t$e to+line. 3 4$e s$all e6$i"it t$e lig$ts -or a disa"led vessel and +ill ta2e t$e to+line. Question 151 #$at lig$ts s$all a sailing vessel under+a* e6$i"it? 1 4idelig$ts. 2 Fast$ead lig$ts and sidelig$ts. 3 4idelig$ts and a sternlig$t. Question 15, #$at lig$ts s$all a sailing vessel under+a* e6$i"it, +$en $er lengt$ is less t$an ,== ? 1 4idelig$ts and a sternlig$t co "ined in one lantern. 2 4idelig$ts.
111

3 % lu in al" pe care s o arate la nevoie. Intrebare 153 Dnde tre"uie s poarte -elinarul co "inat o nav cu vele n ar!, ai ic de ,= ? 1 Goate s-l in oriunde !i s-l arate nu ai la nevoie. 2 )a mr sau la partea superioar a catargului, n locul cel mai vizibil. 3 &a "astonul prova. Intrebare 155 Care sunt lu inile supli entare pe care le poate purta o nav cu cele n ar!? 1 &a r o lu in verde vi.i"il pe tot ori.otul. 2 &a r o lu in ro!ie vi.i"il pe tot ori.otul. 3 )a mr sau n partea superioar a catargului o lumin ro ie deasupra unei lumini verzi, vizibile pe tot orizontul. Intrebare 15: Ce lu ini poart o nav cu vele, ai ic de 7 , n ar!? 1 Trebuie s fie gata s arate n orice moment o lantern electric sau un felinar aprins cu o lumin alb. 2 &u inile din "orduri. 3 % lu in al" la catarg. Intrebare 15< Ce lu ini tre"uie s poarte o nav cu ra e? 1 % la p al"astr care s poata -i artat oricnd. 2 % lu in ro!ie. 3 Dac nu poart luminile unei nave cu vele, s fie pregatit s arate o lantern electric sau un felinar cu lumin alb. Intrebare 157 Ce se n tre"uie s poarte o nav care navig n acela!i ti p cu vele !i cu a7utorul unui aparat propulsor? 1 )a prova, n locul cel mai vizibil, un con cu vrful n jos. 2 Dn "icon n locul cel ai vi.i"il. 3 >ou conuri negre vr- la vr-. Intrebare 158 Cnd tre"uie s poarte navele care pescuiesc lu inile !i se nele speci-ice? 1 0n orice pre7urare. 2 1n mar i la ancor. 3 0n ar!. Intrebare 159 Ce lu ini tre"uie s poarte o nav care traulea. !i nu este n ar!? 1 % lu in verde vi.i"il pe tot ori.ontul !i o lu in de catarg a!e.at la o nali e are. 2 Doua lumini suprapuse, vizibile pe tot orizontul, lumin superioar verde i cea inferioar alb, o lumin de catarg a ezat la o nlime mai mare dect lumin verde i napoia acesteia. 3 >ou lu ini verticale vi.i"ile pe tot ori.ontul, pri a -iind al", cealalt verde !i lu ina de pupa. Intrebare 1:= Ce lu ini tre"uie s poarte o nav care traulea. !i se deplasea. prin ap Beste n ar!C?
11,

3 / +$ite lig$t to "e e6$i"ited i- necessar*. Question 153 #$ere s$all a sailing vessel under+a* carr* t$e lantern, +$en $er lengt$ is less t$an ,= ? 1 /n*+$ere and to "e e6$i"ited onl* i- necessar*. 2 /t t$e top o- t$e ast +$ere it can "est "e seen.

3 /t t$e 7ac2 stic2. Question 155 #$ic$ are t$e additional lig$ts a sailing vessel under+a* a* e6$i"it? 1 /n all-round green lig$t at t$e top o- t$e ast. 2 /n all-round red lig$t at t$e top o- t$e ast. 3 , all-round lig$ts in a vertical line, t$e upper "eing red and t$e lo+er green at t$e top o- t$e ast. Question 15: #$at lig$ts s$all a sailing vessel under+a* e6$i"it, +$en $er lengt$ is less t$an 7 ? 1 4$e s$all $ave read* at $and an electric torc$ or lig$ted lantern s$o+ing a +$ite lig$t +$ic$ s$all "e e6$i"ited in su--icient ti e to prevent collision. 2 4idelig$ts. 3 / +$ite lig$t at t$e ast$ead. Question 15< #$at lig$ts s$all a vessel under oars e6$i"it? 1 / "lue lig$t to "e s$o+n at an* ti e. 2 / red lig$t. 3 ;- s$e does not e6$i"it t$e lig$ts o- a sailing vessel, s$e s$all "e read* to s$o+ an electric torc$ or lig$ted lantern s$o+ing a +$ite lig$t. Question 157 #$at s$ape s$all a vessel proceeding under sail e6$i"it, +$en also "eing propelled "* ac$iner*? 1 / conical s$ape -or+ard, ape6 do+n+ard, +$ere it can "est "e seen. 2 / dia ond +$ere it can "est "e seen. 3 , "lac2 cones +it$ t$e ape6es toget$er. Question 158 #$en s$all a vessel engaged in -is$ing e6$i"it t$e prescri"ed lig$ts and s$apes? 1 ;n an* circu stance. 2 #$ile under+a* and at anc$or. 3 #$en under+a*. Question 159 #$at lig$ts s$all a vessel engaged in tra+ling e6$i"it, +$en not under+a*? 1 /n all-round green lig$t and a ast$ead lig$t placed $ig$er. 2 , all-round lig$ts in a vertical line, t$e upper "eing green and t$e lo+er +$ite, a ast$ead lig$t placed a"a-t o- and $ig$er t$an t$e all-round lig$t. 3 , all-round lig$ts in a vertical line, t$e upper "eing +$ite and t$e lo+er green and a sternlig$t. Question 1:= #$at lig$ts s$all a vessel engaged in tra+ling e6$i"it, +$en a2ing +a* t$roug$ t$e +ater?

1 &u inile din "orduri, lu in de pupa !i o lu in verde vi.i"il pe tot ori.ontul, la catarg. 2 &u inile din "orduri, dou lu ini suprapuse, lu in superioar al" !i cea in-erioar verde, o lu in de catarg a!e.at la o nali e ai are dect lu in verde !i napoia acesteia. 3 )uminile din borduri, lumina de pupa, dou lumini verticale, prima verde cealalt alb, o lumin de catarg a ezat la o nalime mai mare dect lumin verde i napoia acesteia. Intrebare 1:1 Ce se ne poarta o nav care traulea.? 1 Dn se n alctuit din dou conuri unite la vr-. 2 Dn "icon. 3 >ou "ule negre, verticale. Intrebare 1:, Ce se ne poart o nav ai ic de ,= care traulea.? 1 % "ul ro!ie. 2 Dn co!. 3 Dn "icon negru. Intrebare 1:3 Ce lu ini tre"uie s poarte o nav care pescuie!te alt-el dect prin traulare !i este n ar!? 1 &u nile din "orduri, dou lu ini verticale vi.i"ile pe tot ori.ontul, lu in superioar al" !i cea in-erioar ro!ie. 2 >ou lu ini verticale vi.i"ile pe tot ori.ontul, lu in superioar ro!ie cealalt al" !i lu in de pupa. 3 )uminile din borduri, lumin de pupa, dou lumini verticale, cea superioar ro ie i cealalt alb, vizibile pe tot orizontul. Intrebare 1:5 Ce lu ini tre"uie s poarte o nav care pescuie!te alt-el dect prin traulare cu uneltele de pescuit ntinse pe o distan ori.ontal ai are de 1:= !i este n ar!? 1 )uminile din borduri, lumin de pupa, dou lumini verticale, cea superioar ro ie cealalt alb vizibile pe tot orizontul, o lumin alb vizibil pe tot orizontul spre direcia sculelor de pescuit. 2 &u inile din "orduri, lu in de pupa, o lu in al", vi.i"il pe tot ori.ontul n direcia sculelor de pescuit. 3 &u inile din "orduri, lu in de pupa, dou lu ini verticale, cea superioar al" !i cea in-erioar ro!ie. Intrebare 1:: Ce lu ini tre"uie s poarte o nav care pescuie!te alt-el dect prin traulare cu uneltele de pescuit ntinse pe o distan ori.ontal ai are de 1:= !i nu este n ar!? 1 >ou lu ini verticale, cea superioar al", cealalt ro!ie, vi.i"ile pe tot ori.ontul, o lu in ro!ie vi.i"il pe tot ori.ontul n direcia sculelor de pescuit. 2 Dou lumini vericale, cea superioar ro ie,

1 4idelig$ts, a sternlig$t and an all-round green lig$t at t$e ast$ead. 2 4idelig$ts, , lig$ts in a vertical line, t$e upper "eing +$ite and t$e lo+er green, a ast$ead lig$t placed a"a-t o- and $ig$er t$an t$e green lig$t. 3 4idelig$ts, a sternlig$t, , lig$ts in a vertical line, t$e upper "eing green and t$e lo+er +$ite, a ast$ead placed a"a-t o- and $ig$er t$an t$e green lig$t. Question 1:1 #$at s$apes s$all a vessel engaged in tra+ling e6$i"it? 1 / s$ape consisting o- , cones +it$ t$eir ape6es toget$er. 2 / dia ond s$ape. 3 , "lac2 "alls in a vertical line. Question 1:, #$at s$ape s$all a vessel o- less t$an ,= in lengt$ e6$i"it, +$en engaged in tra+ling? 1 / red "all. 2 / "as2et. 3 / "lac2 dia ond. Question 1:3 #$at lig$ts s$all a -is$ing vessel ot$er t$an tra+ling e6$i"it, +$en a2ing +a* t$roug$ t$e +ater? 1 4idelig$ts, , all-round lig$ts in a vertical line, t$e upper "eing +$ite and t$e lo+er red. 2 , all-round lig$ts in a vertical line, t$e upper "eing red and t$e lo+er +$ite and a sternlig$t. 3 4idelig$ts, a sternlig$t, , all-round lig$ts in a vertical line, t$e upper "eing red and t$e lo+er +$ite. Question 1:5 #$at lig$ts s$all a vessel engaged in -is$ing, ot$er t$an tra+ling e6$i"it, +$en t$ere is outl*ing gear e6tending ore t$an 1:= $ori.ontall* and is a2ing +a* t$roug$ t$e +ater? 1 4idelig$ts, a sternlig$t, , all-round lig$ts in a vertical line, t$e upper "eing red and t$e lo+er +$ite, an all-round +$ite lig$t in t$e direction ot$e gear. 2 4idelig$ts, a sternlig$t, an all-round +$ite lig$t in t$e direction o- t$e gear. 3 4idelig$ts, a sterling$t, t+o lig$ts in a vertical line, t$e upper +$ite and t$e lo+er red. Question 1:: #$at lig$ts s$all a vessel engaged in -is$ing ot$er t$an tra+ling e6$i"it, +$en t$ere is outl*ing gear e6tending ore t$an 1:= $ori.ontall* and is not a2ing +a* t$roug$ t$e +ater? 1 , all-round lig$ts in a vertical line, t$e upper "eing +$ite and t$e lo+er red, an all-round red lig$t in t$e direction o- t$e gear. 2 , lig$ts in a vertical line, t$e upper "eing red and
113

cealalt alb, vizibile tot orizontul, o lumin ro ie vizibil tot orizontul n direcia sculelor de pescuit. 3 % lu in al" vi.i"il tot ori.ontul spre direcia sculelor !i lu in de pupa. Intrebare 1:< Ce se ne poart o nav care pescuie!te alt-el dect prin traulare !i are sculele ntinse pe o distan ori.ontal ai are de 1:= ? 1 Dn "icon negru. 2 >ou conuri unite la vr-. 3 Dou conuri unite la vrf i un con cu vrful n sus pe direcia sculelor. Intrebare 1:7 Ce lu ini !i se ne tre"uie s poarte o nav de pescuit atunci cnd nu pescuie!te ? 1 )uminile i semnele prescrise pentru o nav de lungimea sa. 2 &u inile !i se nele unei nave care pescuie!te !i este n ar!. 3 &u inile unei nave cu capacitatea de anevr redus . Intrebare 1:8 Ce lu ini supli entare poart un trauler cnd pescuie!te n apropierea altor nave de pescuit !i cnd lansea. plasele? 1 % lu in ro!ie vi.i"il pe tot ori.ontul. 2 >ou lu ini al"e suprapuse vi.i"ile pe tot ori.ontul. 3 % lu in verde vi.i"il pe tot ori.ontul. Intrebare 1:9 Ce lu ini supli entare poart un trauler cnd pescuie!te n apropierea altor nave de pescuit !i cnd !i trage plasele? 1 >ou lu ini ro!ii suprapuse. 2 % lu in ro!ie, vi.i"il pe tot ori.ontul. 3 % lu in al" a!e.at pe vertical deasupra unei lu ini ro!ii. Intrebare 1<= Ce lu ini supli entare poart un trauler cnd pescuie!te n apropierea altor nave de pescuit !i cnd plasele sunt prinse de un o"stacol? 1 >ou lu ini ro!ii suprapuse. 2 % lu in ro!ie, vi.i"il pe tot ori.ontul. 3 % lu in verde deasupra unei lu ini ro!ii. Intrebare 1<1 Ce lu ini supli entare pot arata traulerele cnd traulea. n perec$e n vecinatatea altor nave de pescuit? 1 % lu in al" de catarg vi.i"il pe tot ori.ontul. 2 Dn proiector ndreptat nainte spre direcia navei cu care -ace perec$e. 3 >ou lu ini ro!ii, vi.i"ile tot ori.ontul. Intrebare 1<, Ce lu ini supli entare pot arta nevele care pecuiesc cu plasa punga n apropierea altor nave de pescuit?
115

t$e lo+er +$ite, an all-round +$ite lig$t in t$e direction o- t$e gear. 3 /n all-round +$ite lig$t in t$e direction o- t$e gear.

Question 1:< #$at s$apes s$all a -is$ing vessel ot$er t$an tra+ling e6$i"it, +$en t$ere is outl*ing gear e6tending ore t$an 1:= $ori.ontall*? 1 / "lac2 dia ond. 2 , cones +it$ t$eir ape6es toget$er. 3 , cones +it$ t$eir ape6es toget$er a cone ape6 up+ards in t$e direction o- t$e gear. Question 1:7 #$at lig$ts and s$apes s$all a -is$ing vessel e6$i"it, +$en not engaged in -is$ing? 1 T$e lig$ts and s$apes prescri"ed -or a vessel o$er lengt$. 2 T$e lig$ts o- a vessel engaged in -is$ing and a2ing +a* t$roug$ t$e +ater. 3 T$e lig$ts o- a vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre. Question 1:8 #$at additional lig$ts s$all a tra+ler engaged in -is$ing e6$i"it +$en s$ooting $er nets and -is$ing in close pro6i it* to ot$er vessel engaged in -is$ing? 1 /n all-round red lig$t. 2 , all-round +$ite lig$ts in a vertical line. 3 /n all-round green lig$t. Question 1:9 #$at additional lig$ts s$all a tra+ler engaged in -is$ing e6$i"it, +$en $auling $er nets and -is$ing in close pro6i it* to ot$er vessels engaged in -is$ing? 1 , red lig$ts in a vertical line. 2 /n all-round red lig$t. 3 %ne +$ite lig$t over one red lig$t in a vertical line. Question 1<= #$at additional lig$ts s$all a tra+ler engaged in -is$ing e6$i"it, +$en -is$ing in close pro6i it* to ot$er vessel engaged in -is$ing and +$en t$e nets $ave co e -ast upon an o"struction? 1 , red lig$ts in a vertical line. 2 /n all-round red lig$t. 3 / green lig$t over a red lig$t in a vertical line. Question 1<1 #$at additional lig$ts s$all a tra+ler e6$i"it, +$en engaged in pair tra+ling in close pro6i it* to ot$er vessel engaged in -is$ing? 1 /n all-round +$ite lig$t at t$e ast$ead. 2 / searc$lig$t directed -or+ard and in t$e direction o- t$e ot$er vessel o- t$e pair. 3 , all-round red lig$ts. Question 1<, #$at additional lig$ts s$all vessels engaged in -is$ing +it$ purse seine gear e6$i"it, +$en engaged in -is$ing in close pro6i it* to ot$er

1 % lu in gal"en care se aprinde alternativ, cu durate egale de lu in !i o"scuritate. 2 % lu in al" vi.i"il tot ori.ontul. 3 >ou lu ini gal"ene suprapuse care s se aprind alternativ n -iecare secund cu durata egal de lu in !i o"scuritate. Intrebare 1<3 Ce lu ini tre"uie s poarte o nav nestapn pe anevr sa cnd este n ar!? 1 Doua lumini verticale ro ii, luminile din borduri i lumina de pupa. 2 % lu in ro!ie, lu inile din "orduri !i lu ina de pupa. 3 >ou lu ini ro!ii !i lu ina de pupa. Intrebare 1<5 Ce lu ini tre"uie s poarte o nav nestpn pe anevra sa cnd nu este n ar!? 1 &u inile din "orduri !i dou lu ini ro!ii verticale. 2 Dou lumini ro ii verticale vizibile pe tot orizontul. 3 &u inile ro!ii !i lu ina de pupa. Intrebare 1<: Dnde se instalea. lu inile ro!ii ale navelor nestpne pe anevr? 1 &a catargul prova. 2 &a catargul pupa. 3 1n locul cel mai vizibil. Intrebare 1<< Ce se ne tre"uie s poarte o nav nestpn pe anevra sa? 1 Dou bule sau semne asemntoare n poziie vertical. 2 Dn "icon negru. 3 % "ul sau se n ase ntor. Intrebare 1<7 Dnde se instalea. se nele purtate de o nav nestpn pe anevra sa? 1 &a prova. 2 1n locul cel mai vizibil. 3 &a catagrul pupa. Intrebare 1<8 Ce lu ini poart o nav cu capacitate de anevr redus cand este n ar!? 1 &u inile din "orduri, lu ina de pupa !i trei lu ini verticale din care lu ina de deasupra !i de dedesupt ro!ii !i lu ina de i7loc al". 2 Trei lu ini verticale din care lu inile de deasupra !i de dedesupt ro!ii !i lu ina de i7loc al"a. 3 )uminile din borduri, lumina de pupa, lumina de catarg i trei lumini verticale din care cele de jos i sus ro ii i lumin de mijloc alb. Intrebare 1<9 Ce lu ini poart o nav cu capacitate de anevr redus cnd nu este n ar!? 1 Trei lumini n poziie vertical din care luminile de sus i de jos ro ii i lumina din mijloc alb. 2 Trei lu ini al"e verticale. 3 Trei lu ini n po.iie vertical din care lu inile de

vessels 1 / *ello+ lig$t -las$ing alternatel* +$ite e9ual lig$t and occultation duration. 2 /n all-round +$ite lig$t. 3 , *ello+ lig$ts in a vertical line -las$ing alternatel* ever* second and +it$ e9ual lig$t and occultation duration. Question 1<3 #$at lig$ts s$all a vessel not under co and e6$i"it, +$en a2ing +a* t$roug$ t$e +ater? 1 'ed lig$ts in a vertical line, sidelig$ts and a sternlig$t. 2 / red lig$t, sidelig$ts and a sternlig$t. 3 , red lig$ts and a sternlig$t. Question 1<5 #$at lig$t s$all a vessel not under co and e6$i"it, +$en not a2ing +a* t$roug$ t$e +ater? 1 4idelig$ts and , red lig$ts in a vertical line. 2 , all-round red lig$ts in a vertical line. 3 T$e red lig$ts and a sternlig$t. Question 1<: #$ere t$e red lig$ts o- t$e vessels not under co and s$all "e placed? 1 /t t$e -ore ast$ead. 2 /t t$e a-ter ast$ead. 3 #$ere t$e* can "est "e seen. Question 1<< #$at s$apes s$all a vessel not under co and e6$i"it? 1 , "alls or si ilar s$apes in a vertical line. 2 / "lac2 dia ond. 3 / "all or a si ilar s$ape. Question 1<7 #$ere t$e s$apes o- a vessel not under co and s$all "e placed? 1 Jor+ard. 2 #$ere t$e* can "est "e seen. 3 /t t$e a-t ast$ead. Question 1<8 #$at lig$ts s$all a vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre e6$i"it, +$en a2ing +a* t$roug$ t$e +ater? 1 4idelig$ts, a sternlig$t and 3 lig$ts in a vertical line, t$e $ig$est and t$e lo+est one "eing red and t$e iddle one +$ite. 2 3 lig$ts in a vertical line, t$e $ig$est and t$e lo+est "eing red and t$e iddle one +$ite. 3 4idelig$ts, a sternlig$t, a ast$ead lig$t and 3 lig$ts in a vertical line, t$e lo+est and t$e $ig$est "eing red and t$e iddle one +$ite. Question 1<9 #$at lig$ts s$all a vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre e6$i"it, +$en not a2ing +a* t$roug$ t$e +ater? 1 3 lig$ts in a vertical line, t$e $ig$est and t$e lo+est "eing red and t$e iddle one +$ite. 2 3 +$ite lig$ts in a vertical line.
11:

sus !i de 7os al"e !i cea din

i7loc ro!ie.

Intrebare 17= Ce lu ini tre"uie s poarte o nav cu capacitate de anevr redus la ancor? 1 &u inile ro!u, al", ro!u, dispuse pe vertical. 2 )uminile ro u, alb, ro u, dispuse pe vertical, o lumin de ancor la prova i lumina de ancor de la pupa. 3 &u in de ancor de la prova !i lu ina de ancor de la pupa. Intrebare 171 Ce se ne tre"uie s poarte o nav cu capacitate de anevr redus ? 1 >ou "ule negre dispuse vertical. 2 Dn "icon negru. 3 Trei semne suprapuse dintre care semnul superior i inferior cte o bul, iar cel din mijloc un bicon. Intrebare 17, Ce se ne tre"uie s poarte o nav cu capacitate de anevr redus la ancor? 1 % "ul la prova !i trei se ne dispuse vertical, dintre care se nul superior !i in-erior "ule !i cel din i7loc "icon, ontate n locul cel ai vi.i"il. 2 # bul la prova. 3 Trei se ne suprapuse dintre care se nul superior !i in-erior cte o "ul, iar cel din i7loc un "icon. Intrebare 173 Ce lu ini poart o nav cu propulsie ecanic care e-ectuea. operaiuni de re orca7 !i care este n i posi"ilitate de a se a"ate din dru ? 1 &u inile prescrise navelor cu propulsie ecanic n ar! care e-ectuea. operaiuni de re orca7. 2 )uminile de nav cu capacitate de manevr redus i de nav care efectueaz operaiuni de remorcaj. 3 &u inile prescrise pentru navele n i posi"ilitate de anevr. Intrebare 175 Ce se ne poart o nav cu propulsie ecanic care e-ectuea. operaiuni de re orca7 !i care este n i posi"ilitate de a se a"ate din dru ? 1 4e nele corespun.toare unei nave cu propulsie ecanic, care e-ectuea. operaiuni de re orca7. 2 4e nele corespun.toare unei nave n i posi"ilitate de anevr. 3 +emnele unei nave cu capacitate de manevr redus i semnele corespunztoare navelor care efectueaz operaiuni de remorcaj. Intrebare 17: Ce lu ini poart o nav care e-ectuea. operaiuni de dragare sau alte lucrri su" ap !i are capacitate de anevr redus ? 1 >ou lu ini ro!ii suprapuse, vi.i"ile pe tot ori.ontul care indic "ordul n care se lucrea., dou lu ini ver.i
11<

3 3 lig$ts in a vertical line, t$e $ig$est and t$e lo+est "eing +$ite and t$e iddle one red. Question 17= #$at lig$ts s$all a vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre e6$i"it +$en at anc$or? 1 T$e red, +$ite, red lig$ts in a vertical line. 2 T$e red, +$ite, red lig$ts in a vertical line, an anc$or lig$t in t$e -ore part and an anc$or lig$t at t$e stern. 3 T$e anc$or lig$t in t$e -ore part and t$e anc$or lig$t at t$e stern. Question 171 #$at s$apes s$all a vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre e6$i"it? 1 , "lac2 "alls in a vertical line. 2 / "lac2 dia ond. 3 3 s$apes in a vertical line, t$e $ig$est and t$e lo+est "eing a "all and t$e iddle one a dia ond. Question 17, #$at s$apes s$all a vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre e6$i"it, +$en at anc$or? 1 %ne "all in t$e -ore part and 3 s$apes in a vertical line, +$ere t$e* can "est "e seen, t$e $ig$est and t$e lo+est o- t$ese s$apes "eing "alls and t$e iddle one a dia ond. 2 %ne "all in t$e -ore part. 3 3 s$apes in a vertical line, t$e $ig$est and t$e lo+est "eing "alls and t$e iddle one a dia ond. Question 173 #$at lig$ts s$all a po+er-driven vessel e6$i"it, +$en engaged in to+ing operations and restricted in $er a"ilit* to deviate -ro $er course? 1 T$e lig$ts prescri"ed -or po+er-driven vessels under+a*, engaged in to+ing operations. 2 T$e lig$ts o- a vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre engaged in to+ing operations. 3 T$e lig$ts prescri"ed -or vessels not under co and. Question 175 #$at s$apes s$all a po+er-driven vessel e6$i"it, +$en engaged in to+ing operations and restricted in $er a"ilit* to deviate -ro $er course? 1 T$e s$apes prescri"ed -or a po+er-driven vessel engaged in to+ing operations. 2 T$e s$apes prescri"ed -or a vessel not under co and. 3 T$e s$apes o- a vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre and t$e s$apes prescri"ed -or vessels engaged in to+ing operations. Question 17: #$at lig$ts s$all a vessel engaged in dredging or under+ater operations e6$i"it, +$en restricted in $er a"ilit* to anoeuvre? 1 T+o all-round red lig$ts in a vertical line to indicate t$e side on +$ic$ t$e o"struction e6ists, , all-round green lig$ts in a vertical line to indicate

suprapuse vi.i"ile tot ori.ontul indicnd "ordul prin care se poate trece precu !i lu inile unei nave cu capacitate de anevr redus . 2 )uminile unei nave n imposibilitate de manevr.??? 3 >ou lu ini ro!ii suprapuse vi.i"ile tot ori.ontul care indic "ordul n care se lucrea., dou lu ini ver.i suprapuse care indic "ordul pe unde se poate trece !i ale unei nave cu capacitate de anevr redus n ar!. Intrebare 17< Ce se ne poart o nav care e-ectuea. operaiuni de dragare sau alte lucrari su" ap !i are capacitate de anevr redus !i e6ist un o"stacol? 1 >ou "ule suprapuse care indic "ordul unde se lucrea., dou "iconuri suprapuse care indic "ordul pe unde se poate trece. 2 Dou bule suprapuse care indic bordul unde se lucreaz, doua biconuri suprapuse care indic bordul pe unde se poate trece i semnele unei nave cu capacitate de manevr redus . 3 4e nele unei nave n i posi"ilitate de anevr. Intrebare 177 Ce lu ini poart o nav care e-ectuea. operaiuni de dragare sau alte lucrari su" ap, cu capacitate de anevr redus !i care este la ancor? 1 &u inile unei nave cu propulsie ecanic la ancor. 2 % lu in ro!ie care s indice "ordul n care se lucrea. !i lu ina de ancor. 3 1n locul luminilor de nav la ancor, luminile unei nave cu capacitate de manevr redus care e"ecut operaiuni de dragare. Intrebare 178 Ce se ne poart o nav care e-ectuea. operaiuni de dragare sau alte lucrari su" ap cu cu capacitate de anevr redus !i care este la ancor? 1 1n locul semnelor de nav la ancor, semnele unei nave cu capacitate de manevr redus care e"ecut operaiuni de dragare. 2 Dn "icon care s indice "ordul n care se lucrea. !i se nele navelor la ancor. 3 4e nele unei nav cu propulsie ecanic la ancora. Intrebare 179 Ce tre"uie s poarte o nav care e-ectuea. lucrri cu sca-andri !i care datorit ri ii nu poate purta lu inile !i se nele prev.ute navelor care e6ecut operaiuni de draga7? 1 Trei lu ini suprapuse, vi.i"ile tot ori.ontul din care pri a !i uli a ro!ie, iar cea din i7loc al". 2 Trei lumini suprapuse din care prima i ultima ro ie i cea din mijloc alb, o reproducere rigid de cel puin un metru a pavilionului >>?>> din codul internaional de semnale vizibile tot

t$e side on +$ic$ anot$er vessel a* pass and t$e lig$ts o- a vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre. 2 T$e lig$ts o- a vessel not under co and. 3 T+o all-round red lig$ts in a vertical line to indicate t$e side on +$ic$ an o"struction e6ists, , red lig$ts in a vertical line to indicate t$e side on +$ic$ anot$er vessel a* pass and t$e lig$ts o- a po+er-driven vessel under+a*. Question 17< #$at s$apes s$all a vessel engaged in dredging or under+ater operations e6$i"it, +$en restricted in $er a"ilit* to anoeuvre? 1 T+o "alls in a vertical line indicating t$e side on +$ic$ an o"struction e6ists, , dia onds in a vertical line indicating t$e side on +$ic$ anot$er vessel a* pass. 2 T+o "alls in a vertical line indicating t$e side on +$ic$ an o"struction e6ists, , dia onds in a vertical line indicating t$e side on +$ic$ anot$er vessel a* pass and t$e s$apes o- a vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre. 3 T$e s$apes o- a vessel not under co and. Question 177 #$at lig$ts s$all a vessel engaged in dredging or under+ater operations e6$i"it, +$en restricted in $er a"ilit* to anoeuvre and at anc$or? 1 T$e lig$ts o- a po+er-driven vessel at anc$or. 2 / red lig$t indicating t$e side on +$ic$ an o"struction e6ists and t$e lig$ts -or a vessel at anc$or. 3 ;nstead o- t$e lig$ts o- a vessel at anc$or, t$e lig$ts o- a vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre engaged in dredging operations. Question 178 #$at s$apes s$all a vessel engaged in dredging or under+ater operations e6$i"it, +$en restricted in $er a"ilit* to anoeuvre and at anc$or? 1 ;nstead o- t$e s$apes o- a vessel at anc$or, t$e s$apes o- a vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre engaged in dredging operations. 2 / dia ond indicating t$e side on +$ic$ an o"struction e6ists and t$e s$apes o- vessels at anc$or. 3 T$e s$apes o- a po+er-driven vessel at anc$or. Question 179 #$at s$all a vessel engaged in diving operations e6$i"it, +$enever $er si.e a2es it i practica"le to e6$i"it all lig$ts and s$apes prescri"ed -or vessels engaged in dredging operations? 1 3 all-round lig$ts in a vertical line, t$e $ig$est and lo+est "eing red and t$e iddle lig$t +$ite. 2 3 all-round lig$ts in a vertical line, t$e $ig$est and lo+est "eing red and t$e iddle lig$t +$ite, a rigid replica o- t$e ;nternational Code -lag 8 / 8 not less t$an one etre in $eig$t, to ensure $er all-round
117

orizontul. 3 % reproducere rigid de cel puin un etru a pavilionului EE/EE din codul internaional de se nale. Intrebare 18= Ce lu ini poart o nav care e6ecut operaiuni de de inare? 1 &u inile unei nave nestpne pe anevr. 2 &u inile unei nave nestpne pe anevr !i trei lu ini ro!ii vi.i"ile pe ntreg ori.ontul. 3 )uminile prevazute pentru navele cu propulsie mecanic n mar i trei lumini verzi vizibile tot orizontul. Intrebare 181 Cu sunt dispuse lu inile ver.i purtate de navele care e6ecut operaiuni de de inare? 1 0na la mrul catargului i cte una la fiecare capt al vergii mari. 2 Dnele su" altele. 3 Dna la catargul prova , celelalte dou la catargul pupa. Intrebare 18, Care sunt se nele pe care le poate purta o nav care e6ecut operaiuni de de inare? 1 4e nele unei nave n i posi"ilitate de anevr. 2 Trei bule, iar dac este ancorat i semnul de nav la ancora. 3 4e nele unei nave cu propulsie ecanic n ar! !i trei "iconuri. Intrebare 183 Cu sunt dispuse "ulele pe care le poart navele care e6ecut operaiuni de draga7 ine? 1 Dnele su" altele. 2 Dna la catargul prova !i dou la catargul pupa. 3 0na la mrul catargului prova i cte una la capatul vergii mari. Intrebare 185 Ce se ni-icaie au se nele !i lu inile navelor care e6ecut operaiuni de draga7 de ine? 1 ! este periculos pentru nave s treac la o distan mai mic de 9333m fa de nava respectiv. 2 C este periculos pentru nave s treaca la o distanta ai ic de :== -aa de nav respectiva. 3 C navele din 7ur tre"uie s navige cu atenie, la o distan de peste ,F. Intrebare 18: Ce lu ini poart o nav stn7enit de pesca7ul su? 1 &u inile prescrise pentru nav cu propulsie ecanic n ar! plus o lu in ro!ie. 2 )uminile prescrise pentru nav cu propulsie mecanic n mar plus trei lumini ro ii suprpuse vizibile tot orizontul. 3 &u inile unei nave cu capacitate de anevr
118

visi"ilit*. 3 / rigid replica o- t$e ;nternational Code -lag 8 / 8, not less t$an one in $eig$t. Question 18= #$at lig$ts s$all a vessel engaged in ineclearance operations e6$i"it? 1 T$e lig$ts o- a vessel not under co and. 2 T$e lig$ts o- a vessel not under co and and 3 all-round red lig$ts. 3 T$e lig$ts prescri"ed -or po+er-driven vessels under+a* and 3 all-round green lig$ts. Question 181 1o+ s$all t$e green lig$ts o- vessels engaged in ineclearance operations "e e6$i"ited? 1 %ne o- t$ese lig$ts s$all "e e6$i"ited near t$e -ore ast $ead and orle at eac$ end o- t$e -ore *ard. 2 ;n a vertical line. 3 %ne at t$e -ore ast $ead, t$e ot$er t+o at t$e stern ast$ead. Question 18, #$at s$apes s$all a vessel engaged in ineclearance operations e6$i"it? 1 T$e s$apes o- a vessel not under co and. 2 T$ree "alls and in case t$e vessel is at anc$or, t$ree "alls and t$e s$ape prescri"ed -or anc$ored vessels. 3 T$e s$apes o- a po+er-driven vessel under+a* and 3 dia onds. Question 183 1o+ s$all t$e "alls o- vessels engaged in ineclearance operations "e e6$i"ited? 1 ;n a vertical line. 2 %ne at t$e -ore ast$ead and , at t$e stern ast$ead. 3 %ne at t$e -ore ast$ead and e at eac$ end o- t$e -ore *ard. Question 185 #$at do t$e s$apes and lig$ts o- vessels engaged in ineclearance operations indicate? 1 T$at it is dangerous -or anot$er vessel to approac$ +it$in 1=== etres ot$e ineclearance vessel. 2 T$at it is dangerous -or anot$er vessel to approac$ +it$in :== etres o- t$e ineclearance vessel. 3 T$at anot$er vessel s$all navigate +it$ precaution 2eeping ore t$an , n distance -ro t$e vessel. Question 18: #$at lig$ts s$all a vessel constrained "* $er draug$t e6$i"it? 1 T$e lig$ts prescri"ed -or po+er-driven vessels under+a* and an additional red lig$t. 2 T$e lig$ts prescri"ed -or po+er-driven vessels under+a* and 3 additional all-round red lig$ts in a vertical line. 3 T$e lig$ts o- a vessel restricted in $er a"ilit* to

redus . Intrebare 18< Ce se n poart o nav stn7enit de pesca7ul su? 1 >ou "ule suprapuse. 2 >ou "ule supapuse cu un "icon ntre ele. 3 0n cilindru negru. Intrebare 187 Dnde tre"uie s -ie e6puse lu inile sau se nele speci-ice navelor stn7enite de pesca7? 1 1n locul cel mai vizibil. 2 &a catargul pupa. 3 &a catargul prova. Intrebare 188 Ce lu ini tre"uie s poarte o nav n serviciul de pilota7 cnd este n ar!? 1 &u inile din "orduri !i dou lu ini verticale, vi.i"ile tot ori.ontul, cea superioar -iind al", cealalt ro!ie. 2 )uminile din borduri, lumina de pupa, dou lumini verticale vizibile tot orizontul, cea superior alb, cealalt ro ie. 3 &u inile din "orduri, lu ina de pupa !i o lu in ro!ie cu sclipiri repe.i, vi.i"il pe tot ori.ontul. Intrebare 189 Ce lu in tre"uie s poarte o nav n serviciul de pilota7 cnd nu este n ar!? 1 >oua lu ini verticale vi.i"ile pe tot ori.ontul, cea superior ro!ie, cealalt al". 2 % lu in al" vi.i"ile pe tot ori.ontul care se va aprinde !i stinge cu inter iten. 3 Doua lumini verticale vizibile pe tot orizontul, cea superior este alb, cealalt ro ie. Intrebare 19= Ce lu ini tre"uie s poarte o nav n serviciul de pilota7 cnd este la ancor? 1 )uminile de nav la ancor i dou lumini verticale vizibile pe tot orizontul , cea superior alb, cealalt ro ie. 2 &u inile de nav la ancor. 3 &u inile de la nav la ancor !i o lu in inter itent al" la catarg. Intrebare 191 Ce lu ini !i se ne tre"uie s poarte o nav pilot cnd nu se a-l n serviciul de pilota7? 1 &u inile !i se nele prescrise pentru navele pilot. 2 )uminile i semnele unei nave similare cu aceea i lungime. 3 &u inile !i se nele navelor cu capacitate de anevr redus. Intrebare 19, Ce lu ini poart o nav ancorat, cu lungi e ai are de := ? 1 % lu in al" vi.i"il pe tot ori.ontul, la catargul prova. 2 % lu in al" vi.i"il pe tot ori.ontul n prova. 3 # lumin alb vizibil pe tot orizontul n prova i o alt lumin alba vizibil pe tot orizontul la

anoeuvre. Question 18< #$at s$ape s$all a vessel constrained "* $er draug$t e6$i"it? 1 T+o "alls in a vertical line. 2 T+o "alls in a vertical line +it$ a dia ond "et+een t$e . 3 / "lac2 c*linder. Question 187 #$ere t$e lig$ts or s$apes o- t$e vessels constrained "* t$eir draug$t s$all "e e6$i"ited? 1 #$ere t$e* can "est "e seen. 2 /t t$e stern ast$ead. 3 /t t$e -ore ast$ead. Question 188 #$at lig$ts s$all a vessel engaged on pilotage dut* e6$i"it, +$en under+a*? 1 4idelig$ts and t+o all-round lig$ts in a vertical line, t$e upper "eing +$ite and t$e lo+er red. 2 4idelig$ts, a sternlig$t, t+o all-round lig$ts in a vertical line, t$e upper "eing +$ite and t$e lo+er red. 3 4idelig$ts, a sternlig$t and an all-round red 9uic2-las$ing lig$t. Question 189 #$at lig$ts s$all a vessel engaged on pilotage dut* e6$i"it, +$en s$e is not under+a*? 1 T+o all-round lig$ts in a vertical line, t$e upper "eing red and t$e lo+er +$ite. 2 /n all-round +$ite alternating lig$t. 3 T+o all-round lig$ts in a vertical line, t$e upper "eing +$ite and t$e lo+er red. Question 19= #$at lig$ts s$all a vessel engaged on pilotage dut* e6$i"it, +$en s$e is at anc$or? 1 T$e lig$ts o- a vessel at anc$or and t+o all-round lig$ts in a vertical line, t$e upper "eing +$ite, t$e lo+er red. 2 T$e lig$ts o- a vessel at anc$or. 3 T$e lig$ts o- a vessel at anc$or and a +$ite alternating lig$t at t$e ast$ead. Question 191 #$at lig$ts and s$apes s$all a pilot vessel e6$i"it +$en not engaged on pilotage dut*? 1 T$e lig$ts and s$apes prescri"ed -or a pilot vessel. 2 T$e lig$ts or s$apes prescri"ed -or a si ilar vessel o- $er lengt$. 3 T$e lig$ts and s$apes -or vessels restricted in t$eir a"ilit* to anoeuvre. Question 19, #$at lig$ts s$all a vessel at anc$or e6$i"it, +$en $er lengt$ e6ceeds := ? 1 /n all-round +$ite lig$t at t$e -ore ast$ead. 2 /n all-round +$ite lig$t in t$e -ore part. 3 /n all-round +$ite lig$t in t$e -ore part and anot$er all-round +$ite lig$t at or near t$e stern,
119

pupa, dar mai jos dect lumin din prova. Intrebare 193 Ce se ne poart o nav ancorat? 1 # bul ridicat la prova. 2 Dn "icon instalat la prova. 3 Dn con negru instalat la prova. Intrebare 195 Ce lu ini tre"uie s poarte o nav ancorat a crei lungi e este ai ic de := ? 1 &u inile de nav ancorat. 2 1n locul luminilor de nav ancorat, o lumin alb vizibile pe tot orizontul instalat n locul cel mai vizibil. 3 % lu in la prova. Intrebare 19: Ce ri e tre"uie s ai" o nav care la ancor tre"uie s -oloseasc ilu inatul de lucru sau lu ini ec$ivalente cu care s -!i lu ine.e puntea? 1 7: . 2 := . 3 933m i mai mare. Intrebare 19< Ce lu ini tre"uie s poarte o nav e!uat? 1 )uminile de nav ancorat i doua lumini suprapuse, ro ii, vizibile pe tot orizontul. 2 >oua lu ini suprapuse ro!ii, vi.i"ile pe tot ori.ontul. 3 Trei lu ini suprapuse ro!ii vi.i"ile pe tot ori.ontul !i lu inile de nav ancorat. Intrebare 197 Ce se ne tre"uie s poarte o nav e!uat? 1 +emnele de nav ancorat i trei bule suprapuse. 2 4e nele de nav ancorat !i dou "ule suprapuse. 3 >ou "ule suprapuse. Intrebare 198 Dnde tre"uie instalate se nele !i lu inile navelor e!uate? 1 &a prova. 2 &a catargul pupa. 3 1n locul cel mai vizibil. Intrebare 199 Cnd nu sunt o"ligate navele ai ici de 7 lungi e s poarte lu ini de nav ancorat? 1 !nd sunt la ancor dar nu ntr%un canal navigabil ngust, pase de intrare n port sau rade de ancorare. 2 Cnd sunt ancorate ntr-un "a.in portuar. 3 Cnd sunt la ancor !i n rad. Intrebare ,== Cnd nu sunt o"ligate navele ai ici de 7 lungi e s poarte se nele de nav ancorat? 1 Cnd sunt ancorate ntr-un "a.in portuar. 2 !nd sunt la ancor dar intr%un canal navigabil, pase de intrare in port sau rade de ancorare.
1,=

"ut at a lo+er level t$an t$e lig$t in t$e -ore part. Question 193 #$at s$apes s$all a vessel at anc$or e6$i"it? 1 %ne "all in t$e -ore part. 2 %ne dia ond in t$e -ore part. 3 %ne "lac2 cone in t$e -ore part. Question 195 #$at lig$ts s$all a vessel at anc$or e6$i"it, +$en less t$an := in lengt$? 1 T$e lig$ts o- a vessel at anc$or. 2 ;nstead o- t$e lig$ts o- a vessel at anc$or, an allround +$ite lig$t +$ere it can "est "e seen. 3 / lig$t in t$e -ore part. Question 19: #$at is t$e lengt$ o- a vessel at anc$or +$ic$ ust use t$e availa"le +or2ing or e9uivalent lig$ts to illu inate $er dec2s? 1 7: . 2 := . 3 1== and ore. Question 19< #$at lig$ts s$all a vessel aground e6$i"it? 1 T$e lig$ts o- a vessel at anc$or and t+o all-round red lig$ts in a vertical line. 2 T+o all-round red lig$ts in a vertical line. 3 T$ree all-round red lig$ts in a vertical line and t$e lig$ts o- a vessel at anc$or. Question 197 #$at s$apes s$all a vessel aground e6$i"it? 1 T$e s$apes o- a vessel at anc$or and t$ree "alls in a vertical line. 2 T$e s$apes o- a vessel at anc$or and t+o "alls in a vertical line. 3 t+o "alls in a vertical line. Question 198 #$ere t$e s$apes and lig$ts o- t$e vessels aground s$all "e e6$i"ited? 1 ;n t$e -ore part. 2 /t t$e stern ast $ead. 3 #$ere t$e* can "est "e seen. Question 199 #$en s$all vessels o- less t$an 7 in lengt$ not "e re9uired to e6$i"it t$e lig$ts o- a vessel at anc$or? 1 #$en at anc$or, "ut not-in a narro+ c$annel, -air+a* or anc$orage, or +$ere ot$er vessels nor all* navigate. 2 #$en at anc$or in a "asin. 3 #$en at anc$or in t$e roadstead. Question ,== #$en s$all vessels o- less t$an 7 in lengt$ not "e re9uired to e6$i"it t$e s$apes o- a vessel at anc$or? 1 #$en at anc$or in a "asin. 2 #$en at anc$or "ut not in a narro+ c$annel, -air+a* or anc$orage, or +$ere ot$er vessel

3 Cand sunt la ancor !i n rad. Intrebare ,=1 Cror nave e!uate nu li se cere s poarte lu inile !i se nele speciale de nav e!uat? 1 3ave cu lungi e ai ic de 7 . 2 3ave cu lungi e ai ic de 1: . 3 *ave cu lungime mai mic de 92 m. Intrebare ,=, Ce lu ini !i se ne tre"uie s poarte un $idroavion a eri.at? 1 )uminile i semnele, pe ct posibil, prescrise de Regulament. 2 &u inile !i se nele necesare pentru a putea -i identi-icat. 3 &u inile !i se nele navelor ai ici de ,= . Intrebare ,=3 Ce se inelege prin ter enul -luier, la "ordul navelor? 1 Dn aparat electronic care poate produce sunete scurte !i lungi. 2 #rice aparat de semnalzare sonor capabil de a emite sunetele prescrise de Regulament 3 Dn aparat ecanic care e ite nu ai sunete de cea Intrebare ,=5 Ce este 8sunetul scurtN ? 1 Dn sunet cu o durata de ,-3 secunde, e is de o nav. 2 Dn sunet e is de o nav propulsat, n ar!, cu o durata ic, su" o secund. 3 0n sunet a crui durat este de apro"imativ o secund. Intrebare ,=: Ce se inelege prin e6presia 8sunet lung8? 1 0n sunet a crui durata este de <%: secunde. 2 Dn sunet e is de o nav propulsat, in ar!, cu o durat de peste < secunde. 3 Dn sunet sonor e is de o nav cu o durat de ,-3 secunde. Intrebare ,=< Ce ec$ipa ent de se nali.are sonor tre"ie s ai" o nav cu lungi ea intre 1, !i 1== . 1 Dn singur -luier la i7locul navei. 2 Dn clopot la prova sau pupa navei. 3 0n fluier i un clopot. Intrebare ,=7 Ce ec$ipa ent de se nali.are sonor tre"uie s ai" o nav cu lungi ea de 1== sau ai are de1== ? 1 0n fluier, un clopot i un gong la pupa. 2 Dn -luier la prova !i un gong la pupa. 3 Dn clopot la prova !i un gong la pupa. Intrebare ,=8 Copotul sau gongul, sau a ndou pot -i nlocuite cu un alt ec$ipa ent avnd acelea!i caracteristici sonore? 1 >a, nu ai gongul de la pupa.

nor all* navigate. 3 #$en at anc$or in t$e roadstead. Question ,=1 #$at vessels aground s$all not "e re9uired to e6$i"it t$e lig$ts and s$apes o- a vessel aground? 1 ?essels o- less t$an 7 in lengt$. 2 ?essels o- less t$an 1: in lengt$. 3 ?essels o- less t$an 1, in lengt$. Question ,=, #$at lig$ts and s$apes s$all a seaplane e6$i"it, +$en alig$ted on t$e sea? 1 T$e lig$ts and s$apes prescri"ed "* t$e rules. 2 T$e lig$ts and s$apes necessar* -or identi-ication. 3 T$e lig$ts and s$apes -or vessels o- less t$an ,= in lengt$. Question ,=3 #$at does t$e +ord 8+$istle8 ean, a"oard? 1 /n electronic device capa"le o- producing s$ort and prolonged "lasts. 2 /n* sound signalling appliance capa"le oproducing t$e "lasts prescri"ed "* t$e rules. 3 / ec$anical device producing an* -og signals. Question ,=5 #$at does t$e ter 8s$ort "last8 ean? 1 / "last o- -ro , to 3 secondHs duration. 2 / "last o- a s$ort, less t$an 1 secondEs duration, produced "* a po+er-driven vessel under+a*. 3 / "last o- a"out 1 secondEs duration. Question ,=: #$at does t$e ter 8prolonged8 ean? 1 / "last o- -ro 5 to < secondsE duration. 2 / "last oore t$an < secondsE duration, produced "* a po+er-driven vessel, under+a*. 3 / "last o- -ro , to 3 secondsE duration, produced "* a vessel. Question ,=< #$at e9uip ent -or sound signals s$all a vessel o- 1, -1== in lengt$ "e provide +it$? 1 %ne +$istle at ids$ip. 2 / "ell in t$e -ore part or at t$e stern o- t$e vessel. 3 / +$istle and a "ell. Question ,=7 #$at e9uip ent -or sound signals s$all a vessel o- 1== or ore in lengt$ "e provided +it$? 1 / +$istle, a "ell and a gong at t$e stern. 2 / +$istle in t$e -ore part and a gong at t$e stern. 3 / "ell in t$e -ore part and a gong at t$e stern. Question ,=8 Fa* t$e "ell or t$e gong, or "ot$ "e replaced "* ot$er e9uip ent $aving t$e sa e sound c$aracteristics? 1 Oes, "ut onl* t$e gong at t$e stern.
1,1

2 3u pot -i nlocuite. 3 /ot fi nlocuite amndou, cu condiia s fie posibil ntotdeauna acionarea manual. Intrebare ,=9 Ce ec$ipa ent de se nali.are sonor tre"uie s ai" la "ord o nav su" 1, lungi e? 1 3avele su" 1, lungi e nu sunt o"ligate s ai" ec$ipa ent de se nali.are sonor. 2 3avele sud 1, sunt o"ligate s ai" un -luier !i un clopot la prova. 3 *avele sub 92m lungime nu sunt obligate s aib la bord ec$ipamentul de semnalizare prescris, dar trebuie, in lipsa lui s fie dotate cu un alt mijloc de emitere a unui semnal sonor eficace. Intrebare ,1= Cnd se e it se nale sonore de anevr ? 1 0n orice situaii. 2 !nd navele se vd unele pe altele. 3 Ge ti p de vi.i"ilitate redus . Intrebare ,11 Ce se nal sonor se e ite pentru indicarea anevreiP 8vin la tri"ord8 ? 1 0n sunet scurt. 2 Dn sunet lung ur at de unul scurt. 3 >ou sunete lungi ur ate de unul scurt. Intrebare ,1, Ce se nal sonor se e ite pentru indicarea anevreiP 8vin la "a"ord8 ? 1 Dn sunet lung !i dou scurte. 2 Dou sunete scurte. 3 >ou sunete lungi ur ate de dou sunete scurte. Intrebare ,13 Ce se nal sonor se e ite pentru indicarea anevreiP 8a a!ina inapoi8 ? 1 Dn sunet lung !i trei sunete scurte. 2 Trei sunete scurte precedate !i ur ate de un sunet lung. 3 Trei sunete scurte. Intrebare ,15 Cu ce se pot co pleta se nalele sonore e ise cu -luierul pentru a indica anevra ce se e6ecut ? 1 !u semnale luminoase. 2 Cu orice alte se nale. 3 Cu una sau dou "ule negre ridicate la catarg. Intrebare ,1: Ce se ni-icaie are se nalul lu inos 8o sclipire8 dac insoe!te se nalul sonor ? 1 ,in la tribord. 2 / a!ina stopat. 3 Fanevre. cu di-icultate la tri"ord. Intrebare ,1< Ce se ni-icaie are se nalul lu inos 8dou sclipiriE dac insoe!te se nalul sonor ? 1 ?in la tri"ord.
1,,

2 T$e* cannot "e replaced. 3 Mot$ o- t$e a* "e replaced, provided t$at anual sounding s$all al+a*s "e possi"le. Question ,=9 #$at e9uip ent -or sound signals s$all a vessel o- less t$an 1, in lengt$ carr*? 1 ?essels o- less t$an 1, in lengt$ s$all not "e o"liged to carr* sound signalling appliances. 2 ?essels o- less t$an 1, in lengt$ s$all carr* a +$istle and a "ell in t$e -ore part. 3 ?essels o- less t$an 1, in lengt$ s$all not "e o"liged to carr* t$e prescri"ed sound signalling appliances, "ut t$e* s$all "e provided +it$ so e ot$er eans o- a2ing an e--icienc* sound signal. Question ,1= #$en t$e sound signals -or anoeuvring s$all "e given? 1 ;n an* circu stances. 2 #$en vessels are in sig$t o- one anot$er. 3 ;n restricted visi"ilit*. Question ,11 #$ic$ is t$e sound signal to indicate t$e anoeuvre 8; a altering * course to star"oard8? 1 %ne s$ort "last. 2 %ne prolonged "last -ollo+ed "* one s$ort "last. 3 , prolonged "last -ollo+ed "* one s$ort "last. Question ,1, #$ic$ is t$e sound signal to indicate t$e anoeuvre 8; a altering * course to port8? 1 %ne prolonged "last -ollo+ed "* , s$ort "last. 2 , s$ort "lasts. 3 , prolonged "lasts -ollo+ed "* , s$ort "lasts. Question ,13 #$ic$ is t$e sound signal to indicate t$e anoeuvre 8; a operating astern propulsion8? 1 %ne prolonged "last -ollo+ed "* 3 s$ort "lasts. 2 3 s$ort "lasts preceded and -ollo+ed "* one prolonged "last. 3 3 s$ort "lasts. Question ,15 #$at a* t$e sound signals given on t$e +$istle "e supple ented "*, to indicate t$e anoeuvre "eing carned out? 1 M* lig$t signals. 2 M* an* ot$er signals. 3 M* one or t+o "lac2 "alls at t$e ast$ead. Question ,1: #$at signi-icance s$all t$e lig$t signal 8one -las$N $ave, i- associated +it$ t$e sound signal? 1 ; a altering * course to star"oard. 2 ; $ave stopped * engines. 3 ;a anoeuvring +it$ di--icult* to port. Question ,1< #$at signi-icance s$all t$e lig$t signal 8, -las$es8 $ave, i- associated +it$ t$e sound signal? 1 ; a altering * course to star"oard.

2 Fanevre. cu di-icultate la "a"ord. 3 ,in la babord. Intrebare ,17 Ce se ni-icaie are se nalul lu inos 8trei sclipiriE dac insoe!te se nalul sonor ? 1 ?m ma ina inapoi. 2 Fanevre. cu di-icultate. 3 / stopat a!ina. Intrebare ,18 Ct ti p durea.a o sclipire, la se nalul lu inos de anevr ? 1 /pro6i ativ o secund. 2 ,-3 secunde. 3 Ct ai ult pentru a putea -i o"servat. Intrebare ,19 &a ce interval de ti p se pot da se nalele necesare lu inoase pentru repetarea anevrei ? 1 )a cel puin 93 secunde. 2 >up ini u un inut. 3 >e cte ori este nevoie. Intrebare ,,= Ce caracteristici tre"uie s ai" lu ina care co pletea. se nalele sonore ? 1 'o!ie !i vi.i"il pe intreg ori.ontul. 2 ?lb, vizibil pe intreg orizontul. 3 ?erde la tri"ord, ro!ie la "a"ord !i al" pentru a!ina inapoi Intrebare ,,1 Cnd navele sunt n vedere ntr-un !enal sau pe o cale de acces ngust !i una din ele intenionea. s depa!easc o alt nav prin tri"ord, ce se nal va e ite? 1 2 sunete lungi urmate de un sunet scurt 2 Dn sunet scurt. 3 Dn sunet lung ur at de un sunet scurt. Intrebare ,,, Cnd navele sunt n vedere ntr-un !enal sau pe o cale de acces ngust !i una din ele intenionea. s depa!easc o alt nav prin "a"ord, ce se nal va e ite? 1 , sunete scurte. 2 2 sunete lungi urmate de dou sunete scurte. 3 , sunete scurte precedate !i ur ate de un sunet lung. Intrebare ,,3 Ce se nale d o nav ce i!i d acordul n legtur cu anevr de depa!ire pe care ur ea. s o -ac alt nav ? 1 Dn sunet lung !i : sunete scurte. 2 0n sunet lung, un sunet scurt, un sunet lung i unul scurt @ litera (!( A. 3 Dn sunet scurt pentru tri"ord !i , sunete scurte pentru "a"ord. Intrebare ,,5 Ce se nale sonore e ite o nav care vede alt nav !i nu intelege intenia ei sau nu sie dac ia asuri su-iciente pentru evitarea coli.iunii ? 1 +emnale sonore rapide de cel puin 4 sunete

2 ;a anoeuvring +it$ di--icult* to port. 3 ; a altering * course to port. Question ,17 #$at signi-icance s$all lig$t signal 83 -las$es8 $ave, i- associated +it$ t$e sound signal? 1 ; a operating astern propulsion. 2 ;a anoeuvring astern propulsion. 3 ; $ave * engines stopped. Question ,18 #$at is t$e duration o- one -las$, +$en using t$e anoeuvring lig$t signal? 1 /"out one signal. 2 , to 3 seconds. 3 /s long as possi"le so as to "e o"served. Question ,19 /t +$at interval s$all successive lig$t signals "e given? 1 /t not less t$at 1= seconds. 2 /-ter at least one inute. 3 #$enever it is necessar*. Question ,,= #$at c$aracteristics s$all t$e lig$t supple enting t$e sound signals $ave? 1 /n all-round red lig$t. 2 /n all-round +$ite lig$t. 3 )reen to star"oard, red to port and +$ite -or astern propulsion. Question ,,1 #$en in sig$t o- one anot$er in a narro+ c$annel or -air+a*, +$at signal s$all t$e vessel intending to overta2e anot$er on star"oard side, give? 1 , prolonged "lasts -ollo+ed "* one s$ort "last. 2 %ne s$ort "last. 3 %ne prolonged "last -ollo+ed "* one s$ort "last. Question ,,, #$en in sig$t o- one anot$er in a narro+ c$annel or -air+a*, +$at signal s$all t$e vessel intending to overta2e anot$er on port side produce? 1 , s$ort "lasts. 2 , prolonged "lasts -ollo+ed "* , s$ort "lasts. 3 , s$ort "lasts preceded and -ollo+ed "* one prolonged "last. Question ,,3 #$at signals s$all a vessel give, +$en indicating $er agree ent to "e overta2en? 1 %ne prolonged "last and : s$ort "lasts. 2 %ne prolonged, one s$ort, one prolonged and one s$ort "last B;nternational Code, letter 8C8 C. 3 %ne s$ort "last -or star"oard and , s$ort "lasts -or port. Question ,,5 #$at sound signals s$all a vessel give +$en in sig$t o- anot$er and -ailing to understand t$e intentions o- anot$er, or +$en in dou"t +$et$er su--icient action is "eing ta2en "* t$e ot$er to avoid collision? 1 /t least : s$ort and rapid "lasts on t$e +$istle.
1,3

scurte. 2 Dn sunet scurt !i : sunete scurte. 3 , sunete lungi, ur ate de sunete scurte. Intrebare ,,: Ce se nale lu inoase pot co pleta se nalele sonore e ise de o nav ce nu nelege intenia celeilalte sau cnd nu este sigur c cealalt ia asuri su-iciente pentru evitarea coli.iunii ? 1 4e nale repetate lu inoase. 2 0n semnal luminos alctuit din cel puin 4 sclipiri scurte i rapide. 3 Dn se nal lu inos larg !i alte se nale lu inoase scurte. Intrebare ,,< Ce se nal se e ite de ctre o nav care se apropie de un cot sau de o parte a unui !enal ori o cale de acces, unde alte nave ar putea -i ascate de un o"stacol ? 1 Dn sunet scurt, vin la tri"ord. 2 0n sunet lung. 3 4unete scurte repetate, de atragere a ateniei. Intrebare ,,7 Ce sunet e ite o nav care se apropie de un cot sau un o"stacol, care poate asca o alt nav !i care aude din cealalt parte un se nal lung ? 1 Dn sunet scurt, vin la dreapta. 2 Dn sunet lung ur at de unul scurt. 3 0n sunet lung. Intrebare ,,8 Cnd la "ordul unei nave sunt instalate -luiere la o distan ai are de 1== unul de altul, care dintre ele tre"uie -olosit pentru e iterea se nalelor de anevr !i averti.are ? 1 0nul dintre ele. 2 / ndou. 3 3u ai -luierul din prova pentru averti.are !i -luierul din pupa pentru anevr. Intrebare ,,9 Cnd se e it se nalele sonore pe vi.i"ilitate redus ? 1 3u ai .iua, pe vi.i"ilitate redus . 2 3oaptea pe ti p de cea. 3 ?tt ziua ct i noaptea pe vizibilitate redus . Intrebare ,3= Cnd se e it se nalele sonore pe vi.i"ilitate redus ? 1 1nuntrul sau n apropierea unei zone n care vizibilitatea este redus . 2 0nuntrul unei .one n care vi.i"ilitatea este redus. 3 3u ai pe ti p de cea Intrebare ,31 Ce se nal sonor e ite o nav cu propulsie ecanic care se deplasea. prin ap, pe ti p de vi.i"ilitate redus ? 1 : sunete scurte de averti.are. 2 Dn sunet lung ur at de unul scurt la un interval de
1,5

2 %ne prolonged "last and : s$ort "lasts. 3 , prolonged "lasts -ollo+ed "* s$ort "lasts. Question ,,: #$at lig$t signals a* supple ent t$e sound signals given "* a vessel +$ic$ -ails to understand t$e intentions o- anot$er or is in dou"t +$et$er su--icient action is "eing ta2en "* t$e ot$er to avoid collision? 1 4uccessive lig$t signals. 2 / lig$t signal o- at least : s$ort and rapid -las$es. 3 %ne long lig$t signal and ot$er s$ort lig$t signals. Question ,,< #$at signal s$all a vessel give, +$en nearing a "end or an area o- a c$annel or -air+a* +$ere ot$er vessels a* "e o"scured "* an intervening o"struction? 1 %ne s$ort "last 8; a altering * course to star"oard8. 2 %ne prolonged "last. 3 4uccessive s$ort "lasts to attract attention. Question ,,7 #$at signal s$all a vessel give, +$en approac$ing a "end or o"struction t$at a* o"scure anot$er vessel and $earing a prolonged "last? 1 %ne s$ort "last 8; a altering * course to star"oard8. 2 %ne prolonged "last -ollo+ed "* one s$ort "last. 3 %ne prolonged "last. Question ,,8 #$en +$istles are -itted on t$e vessel at a distance apart o- ore t$an 1== , +$ic$ o- t$e s$all "e used -or giving anoeuvring and +arning signals? 1 %ne o- t$e . 2 Mot$ o- t$e . 3 %nl* t$e +$istle -or+ard -or +arning and onl* t$e +$istle a-t -or anoeuvring. Question ,,9 #$en s$all sound signals "e given, in conditions o- restricted visi"ilit*? 1 %nl* "* da* in conditions o- restricted visi"ilit*. 2 M* nig$t on -ogg* +eat$er. 3 M* da* and "* nig$t in conditions o- restricted visi"ilit*. Question ,3= #$en s$all sound signals "e given, in conditions o- restricted visi"ilit*? 1 ;n or near an area o- restricted visi"ilit*. 2 ;n an area o- restricted visi"ilit*. 3 %nl* on -ogg* +eat$er. Question ,31 #$at sound signal s$all a po+er-driven vessel give, +$en a2ing +a* t$roug$ t$e +ater in conditions o- restricted visi"ilit*? 1 : s$ort +arning "lasts. 2 %ne prolonged "last -ollo+ed "* one s$ort "last at

un inut. 3 0n sunet lung la intervale ce nu vor depa i 2 minute. Intrebare ,3, Ce se nal sonor e ite o nav stopat !i care nu se ai deplasea. prin ap Bn derivC pe vi.i"ilitate redus ? 1 Dn sunet lung Bde averti.areC la intervale de un inut. 2 2 sunete lungi la intervale ce nu vor dep i 2 minute, iar sunetele separate ntre ele printr%un interval de apro"imativ 2 secunde. 3 : sunete scurte Bde averti.areC la intervale de un inut. Intrebare ,33 Ce se nal sonor e ite nav nestpn pe anevr pe vi.i"ilitate redus ? 1 0n sunet lung urmat de 2 sunete scurte, la intervale nu mai mari de 2 minute. 2 Dn sunet lung !i : sunete scurte, la intervale de , inute. 3 : sunete scurte Bde averti.areC la intervale nu ai ari de un inut. Intrebare ,35 Ce se nal sonor e ite o nav cu capacitatea de anevr redus pe vi.i"ilitate redus ? 1 Dn sunet lung ur at de trei sunete scurte la intervale de , inute. 2 3 sunete scurte precedate !i ur ate de un sunet lung, la intervale de , inute. 3 0n sunet lung urmat de 2 sunete scurte la intervale nu mai mari de 2 minute Intrebare ,3: Ce se nale sonore vor e ite navele stn7enite de pesca7ul lor pe vi.i"ilitate redus ? 1 0n sunet lung urmat de 2 sunete scurte, la intervale nu mai mari de 2 minute. 2 Dn sunet lung precedat !i ur at de un sunet scurt la intervale de un inut. 3 : sunete scurte la intervale de , inute. Intrebare ,3< Ce se nale sonore e ite o nav cu vele pe vi.i"ilitate redus ? 1 Dn sunet lung, dat cu sirena, la intervale de un inut. 2 5 sunete scurte la intervale de , inute. 3 0n sunet lung urmat de 2 sunete scurte la intervale ce nu vor fi mai mari de 2 minute. Intrebare ,37 Ce se nale sonore e ite o nav in ar! care pescuie!te pe vi.i"ilitate redus ? 1 5 sunete scurte Bde averi.areC la intervale de , inute. 2 0n sunet lung urmat de 2 sunete scurte la intervale ce nu pot fi mai mari de 2 minute. 3 Dn sunet lung ur at de 3 sunete scurte la intervale de un inut.

an interval o- one inute. 3 %ne prolonged "last at intervals o- not ore t$an , inutes. Question ,3, #$at sound signal s$all a vessel under+a* "ut stopped and a2ing no +a* t$roug$ t$e +ater give, in conditions o- restricted visi"ilit*? 1 %ne prolonged +arning "last at intervals o- one inute. 2 /t intervals o- not ore t$an , inutes , prolonged "lasts in succession +it$ an interval oa"out , seconds "et+een t$e . 3 : s$ort +arning "lasts at intervals o- one inute. Question ,33 #$at sound signal s$all a vessel not under co and give, in conditions o- restricted visi"ilit*? 1 %ne prolonged "last -ollo+ed "* , s$ort "lasts at intervals o- not ore t$an , inutes. 2 %ne prolonged "last and : s$ort "lasts at intervals o- , inutes. 3 : s$ort +arning "lasts at intervals not ore t$an one inute. Question ,35 #$at sound signal s$all a vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre give, in conditions orestricted visi"ilit*? 1 %ne long "last -ollo+ed "* 3 s$ort "lasts at intervals o- , inutes. 2 3 s$ort "lasts preceded and -ollo+ed "* one prolonged "last at intervals o- , inutes. 3 %ne prolonged "last -ollo+ed "* , s$ort "lasts at intervals o- not ore t$an , inutes. Question ,3: #$at sound signals s$all vessels constrained "* t$eir draug$t give, in conditions o- restricted visi"ilit*? 1 %ne prolonged "last -ollo+ed "* , s$ort "lasts at intervals o- not ore t$an , inutes. 2 %ne prolonged "last preceded and -ollo+ed "* one s$ort "last at intervals o- one inute. 3 : s$ort "lasts at intervals o- , inutes. Question ,3< #$at sound signals s$all a sailing vessel give, in conditions o- restricted visi"ilit*? 1 %ne prolonged "last "* $ooter at intervals o- one inute. 2 5 s$ort "lasts at intervals o- , inutes. 3 %ne prolonged "last -ollo+ed "* , s$ort "lasts at intervals o- not ore t$an , inutes. Question ,37 #$at sound signals s$all a -is$ing vessel under+a* give, in conditions o- restricted visi"ilit*? 1 5 s$ort B+arningC "lasts at intervals o- , inutes. 2 %ne prolonged "last -ollo+ed "* , s$ort "lasts at intervals o- not ore t$an , inutes. 3 %ne prolonged "last -ollo+ed "* 3 s$ort "lasts at intervals o- one inute.
1,:

Intrebare ,38 Ce se nale sonore e ite o nav care pescuie!te la ancor pe vi.i"ilitate redus ? 1 Mti repe.i cu clopotul ti p de : secunde la intervale de un inut. 2 0n sunet lung urmat de 2 sunete scurte la intervale ce nu vor fi mai mari de 2 minute. 3 Mti repe.i cu clopotul ti p de : secunde !i un sunet lung cu -luierul la intervale ce nu vor dep!i , inute. Intrebare ,39 Ce se nale sonore e ite o nav cu capacitate de anevr redus care !i e-ectuea. lucrrile sale, la ancor, pe vi.i"ilitate redus ? 1 Mti repe.i cu clopotul ti p de : secunde, precedate !i ur ate de un sunet lung, la intervale de , inute. 2 Mti repe.i cu clopotul ti p de : secunde la n inut. 3 0n sunet lung urmat de 2 sunete scurte la intervale ce nu vor fi mai mari de 2 minute. Intrebare ,5= Ce se nale sonore e ite o nav care re orc$ea. sau pinge o alt nav pe vi.i"ilitate redus ? 1 0n sunet lung urmat de 2 sunete scurte la intervale ce nu vor fi mai mari de 2 minute. 2 5 sunete scurte, precedate !i ur ate de un sunet lung la intervale de , inute. 3 Dn sunet lung !i : sunete de staionare la intervale de un inut. Intrebare ,51 Ce se nale sonore e ite o nav re orcat, dac are ec$ipa7 la "ord, pe vi.i"ilitate redus ? 1 Dn sunet lung ur at !i , sunete scurte la intervale de , inute. 2 0n sunet lung i 8 sunete scurte la intervale ce nu vor fi mai mari de 2 minute. 3 >ou sunete lungi ur ate de , sunete scurte la intervale de , inute. Intrebare ,5, Ce se nale sonore e ite n ar! o unitate co pus dintr-o nav pingtoare !i o nav pins, pe vi.i"ilitate redus ? 1 0n semnal lung la intervale ce nu vor depa i 2 minute. 2 Dn se nal lung ur at de , sunete scurte la intervale de , inute. 3 Dn se nal lung !i 5 sunete scurte, de averi.are, la intervale de un inut. Intrebare ,53 Ce se nale sonore e ite o unitate co pus B pingator - nav pinsC n deriv, pe vi.i"ilitate redus ? 1 Dn sunet lung la intervale de ,
1,<

Question ,38 #$at sound signals s$all a -is$ing vessel at anc$or give, in conditions o- restricted visi"ilit*? 1 'inging t$e "ell rapidl* -or : seconds at intervals o- one inute. 2 %ne prolonged "last -ollo+ed "* , s$ort "lasts at intervals o- not ore t$an , inutes. 3 'inging t$e "ell rapidl* -or : seconds and one prolonged "last on t$e +$istle at intervals o- not ore t$an , inutes. Question ,39 #$at sound signals s$all a vessel restricted in $er a"ilit* to anoeuvre give, +$en carr*ing out $er +or2, at anc$or, in conditions o- restricted visi"ilit*? 1 'apid "lasts on t$e "ell -or : seconds preceded and -ollo+ed "* one prolonged "last at intervals o, inutes. 2 'apid "lasts on t$e "ell -or : seconds to one inute. 3 %ne prolonged "last -ollo+ed "* , s$ort "lasts at intervals o- not ore t$an , inutes. Question ,5= #$at sound signals s$all a vessel give +$en engaged in to+ing or pus$ing anot$er, in conditions o- restricted visi"ilit*? 1 %ne prolonged "last -ollo+ed "* , s$ort "lasts at intervals o- not ore t$an , inutes. 2 5 s$ort "lasts preceded and -ollo+ed "* one prolonged "last at intervals o- , inutes. 3 %ne prolonged "last and : s$ort sta* "lasts at intervals o- one inute. Question ,51 #$at sound signals s$all a vessel to+ed give, ianned, in conditions o- restricted visi"ilit*? 1 %ne prolonged "last and , s$ort "lasts at intervals o- , inutes. 2 %ne prolonged "last and 3 s$ort "lasts at intervals o- not ore t$an , inutes. 3 , prolonged "lasts -ollo+ed "* , s$ort "lasts at intervals o- , inutes. Question ,5, #$at sound signals s$all a pus$ing vessel and a vessel "eing pus$ed a$ead give, in conditions orestricted visi"ilit*, +$en t$e* are rigidl* connected in a co posite unit under+a*? 1 %ne prolonged "last at intervals o- not ore t$an , inutes. 2 %ne prolonged "last -ollo+ed "* , s$ort "lasts at intervals o- , inutes. 3 %ne prolonged "last and 5 s$ort +arning "lasts at intervals o- one inute. Question ,53 #$at sound signals s$all a co posite unit, pus$ing vessel-vessel "eing pus$ed a$ead give, +$en stopped and not a2ing +a* t$roug$ t$e +ater, in conditions o- restricted visi"ilit*? 1 %ne prolonged "last at intervals o- , inutes.

inute.

2 Dn sunet lung precedat !i ur at de un sunet scurt la intervale de , inute. 3 2 sunete lungi la intervale ce nu vor depa i 2 minute. Intrebare ,55 Ce se nale sonore e ite o nav ancorat, cu lungi ea ai ic de 1== , pe vi.i"ilitate redus ? 1 +unete repezi cu clopotul timp de apro"imativ 4 secunde, la intervale de cel mult un minut. 2 3 sunete scurte cu -luierul !i "ti repe.i cu clopotul la prova, la intervale de , inute. 3 Dn sunet scurt, un sunet lung !i un sunet scurt la intervale de un inut. Intrebare ,5: Ce se nale sonore e ite o nav ancorat, cu lungi ea de 1== sau ai are, pe vi.i"ilitate redus ? 1 4unete repe.i cu clopotul la prova !i un sunet lung cu -luierul la intervale de un inut. 2 +unete repezi cu clopotul la prova timp de apro"imativ 4 secunde i imediat se va bate rapid gongul la pupa timp de apro"imativ 4 secunde la intervale de cel mult un minut. 3 3 sunete distincte cu clopotul la prova !i 3 sunete cu gongul la pupa la intervale de un inut. Intrebare ,5< Ce se nal sonor supli entar poate e ite o nav ancorat pe ti p pe vi.i"ilitate redus pentru a se nala unei nave care se apropie po.iia sa !i posi"ilitatea unei coli.iuni? 1 +emnal cu fluierul B un sunet scurt urmat de un sunet lung i apoi un sunet scurt. 2 4e nal cu -luierul P : sunete scurte de averti.are. 3 4e nal cu -luierul !iAsau cornul de cea, un sunet lung ur at de sunete scurte repe.i. Intrebare ,57 Ce se nale sonore poate e ite o nav e!uat pe vi.i"ilitate redus ? 1 +emnale emise de o nav la ancor i n plus, imediat i dup btile rapide de clopot, va emite 8 lovituri de clopot separate i distincte. 1n plus, poate emite cu fluierul un semnal corespunztor. 2 4e nale cu -luierul de atenionare !i "ti repe.i cu clopotul la intervale de , inute. 3 Dn sunet scurt, un sunet lung !i un sunet scurt cu -luier !i "ti repe.i cu clopotul la interval de un inut. Intrebare ,58 Ce o"ligaii are o nav ai ic de 1, , pe vi.i"ilitate redus n ca.ul n care nu poate e ite se nale prescrise de 'egula ent? 1 4 e it cu -luierul un se nal sonor -or at din : sunete scurte la interval de un inut. 2 + emit un semnal sonor eficace la intervale

2 %ne prolonged "last preceded and -ollo+ed "* one s$ort "last at intervals o- , inutes. 3 , prolonged "lasts at intervals o- not ore t$an , inutes. Question ,55 #$at sound signals s$all a vessel at anc$or give, i- $er lengt$ is less t$an 1== , in conditions orestricted visi"ilit*? 1 'apid "lasts on t$e "ell -or a"out : seconds, at intervals o- not ore t$an one inute. 2 3 s$ort "lasts on t$e +$istle and rapid "lasts on t$e "ell in t$e -ore part at intervals o- , inutes. 3 %ne s$ort "last, one prolonged and one s$ort "last at intervals o- one inute. Question ,5: #$at sound signals s$all a vessel at anc$or give, o- 1== or ore in lengt$, in conditions orestricted visi"ilit*? 1 'apid "lasts on t$e "ell in t$e -orepart and one prolonged "last on t$e +$istle at intervals o- one inute. 2 'apid "lasts on t$e "ell in t$e -orepart and i ediatel* t$e gong s$all "e sounded in t$e a-ter part -or a"out : second at intervals o- not ore t$an one inute. 3 3 distinct stro2es on t$e "ell in t$e -orepart and 3 stro2es on t$e gong in t$e a-ter part at intervals oone inute. Question ,5< #$at additional sound signal s$all a vessel at anc$or give, in conditions o- restricted visi"ilit* to give +arning o- $er position and o- t$e possi"ilit* o- collision to an approac$ing vessel? 1 4ignal on t$e +$istleP one s$ort "last -ollo+ed "* one prolonged "last and t$en one s$ort "last. 2 4ignal on t$e +$istleP : s$ort +arning "lasts. 3 4ignal on t$e +$istle andAor "* -og $ornP one prolonged "last -ollo+ed "* rapid s$ort "lasts. Question ,57 #$at sound signals s$all a vessel aground give in conditions o- restricted visi"ilit*? 1 T$e signals given "* a vessel at anc$or and, in addition, i ediatel* "e-ore and a-ter t$e rapid ringing o- t$e "ell s$e s$all give 3 separate and distinct stro2es on t$e "ell. ;n addition, s$e a* sound an appropriate +$istle signal. 2 4ignals on t$e +$istle to attract attention and rapid ringing o- t$e "ell at intervals o- , inutes. 3 %ne s$ort "last, one prolonged and one s$ort "last on t$e +$istle and ringing t$e "ell rapidl* at intervals o- one inute. Question ,58 #$at s$all a vessel o- less t$an 1, in lengt$ do, in conditions o- restricted visi"ilit*, +$en s$e cannot give t$e signals prescri"ed "* t$e rules? 1 4$e s$all give a sound signal on t$e +$istle consisting o- : s$ort "lasts at intervals o- one inute. 2 4$e s$all a2e so e ot$er e--icient sound signal
1,7

care s nu depa easc 2 minute. 3 4 e it cu gongul "ti repe.i la interval de a6i u un inut. Intrebare ,59 Ce se nale sonore tre"uie s e it o pilotin n ar! a-lat in serviciul de pilota7 pe vi.i"ilitate redus? 1 Dn sunet lung la intervale de a6i u , inute !i supli entar poate s e it un se nal de identi-icare -or at din 5 sunete scurte. 2 Dn se nal lung, la intervale de un inut. 3 5 sunete scurte, cu -luierul, la intervale de un inut. Intrebare ,:= Ce se nale sonore tre"uie s e it o pilotin in deriv a-lat n serviciul de pilota7 pe vi.i"ilitate redus? 1 5 sunete scurte ,cu -luierul, la intervale de un inut.

2 +unetele unei nave stopate i care nu se mai deplasez prin ap i suplimentar poate s emit un semnal de identificare format din < sunete scurte7 3 , sunete lungi la interval de un inut Intrebare ,:1 Ce se nale sonore e ite o piloina la ancora a-lata in serviciul de pilota7 pe vi.i"ilitate redus pentru a putea -i identi-icat? 1 Mti repe.i cu gongul ti p de : secunde la intervale de a6i u un inut. 2 Dn sunet lung ur at de 5 sunete scurte la intervale de un inut. 3 4e nalele unei nave la ancor !i supli entar poate e ite 5 sunete scurte de identi-icare. Intrebare ,:, Ce se nale supli entare poate e ite o pilotin la ancor a-lat in serviciul de pilota7 pe vi.i"ilitate redus pentru a putea -i identi-icat? 1 : sunete scurte e ise cu -luierul. 2 5 sunete scurte e ise cu -luierul. 3 3 sunete scurte e ise cu -luierul sau cu sirena. Intrebare ,:3 Ce se nale e ite o nav pentru a atrage atenia altei nave? 1 : sunete scurte date cu -luierul !i : "ti repe.i cu clopotul 2 +emnale luminoase sau sonore care s nu poat fi confundate cu alte semnale sau s indrepte lumin proiectorului su n direcia pericolului care amenin nava. 3 Dn sunet lung !i 5 sunete scurte e ise cu -luierul. Intrebare ,:5 Ce sunt se nalele de pericol? 1 4e nalele date de o nav care este n pericol. 2 4e nalele date de o nav care este n pericol !i cere a7utor. 3 4e nalele date de o nav -r co and care este n pericol.
1,8

at intervals o- not ore t$an , inutes. 3 4$e s$all give rapid stro2es on t$e gong at intervals o- not ore t$an one inute. Question ,59 #$at sound signals s$all a pilot vessel give in conditions o- restricted visi"ilit*, +$en under+a* and engaged on pilotage dut*? 1 %ne prolonged "last at intervals o- not ore t$an , inutes and in addition an identit* signal consisting o- 5 s$ort "lasts. 2 %ne prolonged "last at intervals o- one inute. 3 5 s$ort "lasts on t$e +$istle at intervals o- one inute. Question ,:= #$at sound signals s$all a pilot vessel give, +$en stopped and not a2ing +a* t$roug$ t$e +ater, engaged on pilotage dut* in conditions orestricted visi"ilit*? 1 5 s$ort "lasts on t$e +$istle at intervals o- one inute. 2 T$e "lasts o- stopped vessel not a2ing +a* t$roug$ t$e +ater and in addition 5 s$ort identit* "lasts. 3 , prolonged "lasts at intervals o- one inute. Question ,:1 #$at sound signals s$all a pilot vessel at anc$or give, +$en engaged on pilotage dut* in conditions o- restricted visi"ilit*? 1 'apid stro2es on t$e gong -or : seconds at intervals o- not ore t$an one inute. 2 %ne prolonged "last -ollo+ed "* 5 s$ort "lasts at intervals o- one inute. 3 T$e signals o- a vessel at anc$or and in addition 5 s$ort identit* "lasts. Question ,:, #$at additional signals s$all a pilot vessel give, +$en engaged on pilotage dut*, in conditions orestricted visi"ilit* in order to "e identi-ied? 1 : s$ort "lasts on t$e +$istle. 2 5 s$ort "lasts on t$e +$istle. 3 3 s$ort "lasts on t$e +$istle or siren. Question ,:3 #$at signals s$all a vessel give to attract attention o- anot$er? 1 : s$ort "lasts on t$e +$istle and : rapid stro2es on t$e "ell. 2 &ig$t or sound signals t$at cannot "e ista2en -or ot$er signals or to direct t$e "ea o- $er searc$lig$t in t$e direction o- t$e danger. 3 %ne prolonged "last and 5 s$ort "lasts on t$e +$istle. Question ,:5 #$at does t$e ter 8distress signals8 ean? 1 T$e signals given "* a vessel in distress. 2 T$e signals given "* a vessel in distress and in need o- assistance. 3 T$e signals given "* a vessel not under co and, in distress.

Intrebare ,:: Cu tre"uie -olosite se nalele de pericol? 1 4e nalele de pericol se -olosesc separat la intervale scurte. 2 4e nalele de pericol se -olosesc preun sau separat la intervale scurte de circa un inut. 3 4e nalele de pericol se -olosesc nu ai preun pentru a -i o"servate ai repede. Intrebare ,:< &a ce interval de ti p este -olosit se nalul de pericolP 8lovitura de tun sau se nal e6plo.iv8? 1 &a circa un inut. 2 &a circa : inute. 3 &a circa 1: inute. Intrebare ,:7 Ce este sunetul continuu produs de un aparat oarecare pentru se nalele de cea? 1 Dn se nal de averti.are dat de o nav pe cea? 2 Dn se nal de pericol? 3 Dn se nal dat de o nav nestapn pe anevr sau cu capacitatede anevr redus . Intrebare ,:8 Ce se nal indic -u.eele sau rac$etele cu stele ro!ii lansate la intervale scurte de ctre o nav? 1 4e nal de averti.are. 2 4e nal de restricie dat de o nav ilitar. 3 4e nal de pericol Intrebare ,:9 Care este se nalul de pericol in radiotelegra-ie? 1 3 puncte, 3 linii, 3 puncte B4.%.4C din Codul Forse. 2 Guncte repetateB(C din Codul Forse. 3 3 liniiB%C din Codul Forse. Intrebare ,<= Care este se nalul de pericol in radiotele-onie? 1 Cuvntul 8>/3)('8 repetat. 2 Cuvntul 8F/O>/O8 repetat. 3 Cuvintele 8/TT(3Q;%3->/3)('8 repetat de 3 ori. Intrebare ,<1 Care este se nalul de pericol din 8Codul ;nternaional de 4e nale8? 1 83.C8 2 8G.8 3 8%.8 Intrebare ,<, Care poate -i considerat se nal de pericol? 1 Dn pavilion ptrat avnd deasupra sau dedesu"t o "ul sau un o"iect ase ntor. 2 3 "ule negre verticale. 3 Dn pavilion ro!uBMC. Intrebare ,<3 Ce se nal indic P8-lcri pe nav , produse prin arderea unui "utoia! cu gudron sau ulei8? 1 4e nal de averti.are al unei nave care are siste ul de guvernare avariat. 2 4e nal de pericol. 3 4e nal de atragere a ateniei c nava nu poate evita.

Question ,:: 1o+ s$all t$e distress signals "e used? 1 >istress signals are used separatel* at s$ort intervals. 2 >istress signals are used eit$er toget$er or separatel* at s$ort intervals o- a"out one inute. 3 >istress signals are used onl* toget$er in order to "e noticed 9uic2l*. Question ,:< /t +$at intervals is t$e 8gun or ot$er e6plosive signal8 -ired? 1 /t a"out one inute. 2 /t a"out : inutes. 3 /t a"out 1: inutes. Question ,:7 #$at is t$e signi-icance o- a continuous sounding +it$ an* -og-signalling apparatus? 1 / +arning signal given "* a vessel in -og. 2 / distress signal. 3 / signal given "* a vessel not under co and or restricted in $er a"ilit* to anoeuvre. Question ,:8 #$at signal do t$e s$ells or roc2ets t$ro+ing red stars indicate, +$+v -ired at s$ort interval? 1 / +arning signal. 2 / restriction signal given "* a +ar vessel. 3 / distress signal. Question ,:9 #$ic$ is t$e distress signal in radiotelegrap$*? 1 3 dots, 3 das$es, 3 dots B4.%.4.C in t$e Forse Code. 2 'epeated dots B(C in t$e Forse Code. 3 3 das$es B%C in t$e Forse Code. Question ,<= #$ic$ is t$e distress signal in radiotelep$on*? 1 T$e +ord >/3)(' repeated. 2 T$e +ord F/O>/O repeated. 3 T$e +ord /TT(3T;%3->/3)(' repeated 3 ti es. Question ,<1 #$ic$ is t$e distress signal in t$e ;nternational Code o- 4ignals? 1 83.C.8 2 8G.8 3 8%.8 Question ,<, #$ic$ signal a* "e considered a distress signal? 1 / s9uare -lag $aving a"ove or "elo+ it a "all or a si ilar o"7ect. 2 3 "lac2 "alls in a vertical line. 3 / red -lag BMC. Question ,<3 #$at signal does 8-la es on t$e vessel -ro a "urning tar or oil "arrel8 indicate? 1 T$e +arning signal o- a vessel $aving t$e steering gear out o- order. 2 / distress signal. 3 T$e signal to attract attention t$at t$e vessel cannot avoid anot$er vessel.
1,9

Intrebare ,<5 Care poate -i considerat se nal de pericol? 1 Ju.ee sau -acle de n care produc lu in ro!ie. 2 Ju.ee sau -acle de n care produc lu in verde. 3 Ju.ee sau -acle de n care produc lu in al" stralucitoare. Intrebare ,<: Ce se nal indicP 8se nal -u igen care produce un -u portocaliu8? 1 Dn se nal de averti.are pentru o anevr de evitare. 2 Dn se nal de pericol. 3 Dn se nal de atragere a ateniei. Intrebare ,<< Ce este se nalul de pericol dat cu "raele? 1 Fi!cri lente repetate cu "raele descriind cercuri deasupra capului. 2 'idicarea a "elor "rae vertical deasupra capului. 3 Fi!cari lente !i repetate de sus in 7os a "raelor ntinse lateral. Intrebare ,<7 Care este se nalul de alar radiotelegra-ic? 1 , linii lungi de 1= secunde separate printr-un interval de , secunde. 2 1, linii lungi de 5 secunde separate printr-un interval de o secund. 3 3 linii lungi de 5 secunde separate printr-un interval de o secund. Intrebare ,<8 Care este se nalul de alar radiotele-onic? 1 Dn se nal "itonal continuu. 2 Dn se nal de ton continuu. 3 Dn se nal co pus din tonuri scurte, continuu. Intrebare ,<9 Ce nave pot -ololosi .onele de navigaie de tra-ic costier? 1 3avele cu o lungi e ai ic de ,= , navele cu vele !i navele anga7ate in operaiuni de pescuit. 2 3avele ce aparin rii riverane. 3 3avele cu capacitate de anevr redus. Intrebare ,7= Cnd pot -ololosi navele .onele de navigaie de tra-ic costier? 1 Cnd sunt nave capacitate de anevr redus . 2 Cnd sunt nave anga7ate in operaiuni de re oca7. 3 Cnd sunt nave in ar! sau prsesc un port sau .ona de a "arcare pilot. Intrebare ,71 Cnd pot -ololosi navele .onele de navigaie de tra-ic costier? 1 Gentru evitarea unui pericol evident. 2 Cnd sunt considerate nave privilegiate. 3 Cnd sunt nave stn7enite de pesca7ul lor. Intrebare ,7, Ce se ne poart o nav cu o lungi e ai ic de ,= care traulea.? 1 % "ul ro!ie.
13=

Question ,<5 #$ic$ signal a* "e considered as a distress signal? 1 4$ells or $and -lares s$o+ing a red lig$t. 2 4$ells or $and -lares s$o+ing a green lig$t. 3 4$ells or $and -lares s$o+ing a "rilliant +$ite lig$t. Question ,<: #$at signal does 8t$e s o2e signal giving o-orange-coloured s o2e8 indicate? 1 / +arning signal -or an avoiding anoeuvre. 2 / distress signal. 3 / signal to attract attention. Question ,<< #$ic$ is t$e distress signal given "* ar s? 1 4lo+l* and repeatedl* oving t$e ar s, a2ing circles a"ove t$e $ead. 2 'aising "ot$ ar s verticall*, a"ove t$e $ead. 3 4lo+l* and repeatedl* raising and lo+ering ar s outstretc$ed to eac$ side. Question ,<7 #$ic$ is t$e alar signal in radiotelegrap$*? 1 , long das$es -or 1= seconds, separated "* an interval o- , seconds. 2 1, long das$es -or 15 seconds, separated "* an interval o- one second. 3 3 long das$es -or 5 seconds, separated "* an interval o- one second. Question ,<8 #$ic$ is t$e alar signal in radiotelep$on*? 1 / ,-tone "itonal signal. 2 / continuous tone signal. 3 / signal consisting o- s$ort continuous tones. Question ,<9 #$ic$ vessels s$all use ins$ore tra--ic .ones? 1 T$e vessels less t$an ,= in lengt$, sailing vessels and vessels engaged in -is$ing. 2 T$e vessels o+ned "* t$eir reverside state. 3 T$e vessels restricted in t$eir a"ilit* to anoeuvre. Question ,7= #$en s$all a vessels use ins$ore tra--ic .ones? 1 #$en are vessels restricted in t$eir a"ilit* to anoeuvre. 2 #$en are engaged in to+ing operation. 3 #$en route to or -ro a port or pilot station. Question ,71 #$en s$all a vessels use ins$ore tra--ic .ones? 1 To avoid i ediate danger. 2 #$en are stand-on vessels. 3 #$en are vessels constrained "* t$eir draug$t. Question ,7, #$at s$apes s$all a -is$ing vessel less t$an ,= in lengt$ +$en tra+ling e6$i"it? 1 %ne red "all.

2 Dn "icon. 3 >ou conuri suprapuse la var-. Intrebare ,73 Ce se ne poart o nav cu o lungi e ai ic de ,= care pescuie!te alt-el dect prin traulare? 1 >ou "iconuri suprapuse. 2 >ou conuri suprapuse unite la var-. 3 >ou "ule.

2 %ne dia ond. 3 T+o cones +$ic$ ape6es toget$er in a vertical line one a"ove t$e ot$er. Question ,73 #$at s$apes s$all a -is$ing vessel less t$an ,= in lengt$ engaged in -is$ing ot$er t$an tra+ling e6$i"it? 1 T+o dia ond in a vertical line. 2 T+o cones +$ic$ ape6es toget$er in a vertical line one a"ove t$e ot$er. 3 T+o "alls.

Intrebare ,75 Ce se ni-icaie au se nele apro"ate trans ise prin siste ele de radioco unicaii? 1 4unt considerate se nale de pericol. 2 4unt considerate se nale de test. 3 4unt considerate se nale de averti.are. Intrebare ,7: Ce se ni-icaie au se nalele trans ise de 4/'Turile i7loacelor de salvare? 1 4unt considerate se nale de atragere a ateniei. 2 4unt considerate se nale de averti.are. 3 4unt considerate se nale de pericol.

Question ,75 #$at interpretation is given to t$e approved signals trans itted "* radio-co unication s*ste s? 1 /re distress signals. 2 /re test signals. 3 /re +arning signals. Question ,7: #$at interpretation is given to t$e signals trans itted "* survival cra-t radar transponders? 1 /re signals to attend attention. 2 /re +arning signals. 3 /re distress signals.

131

S-ar putea să vă placă și