Sunteți pe pagina 1din 6

CALITATILE NAUTICE SI MANEVRIERE(EVOLUTIVE)ALE NAVEI

GIRATIA SI INERTIA NAVEI


Calitatile evolutive VITEZA , GIRATIA , INERTIA , STABILITATEA DE DRUM- ale
oricarei nave sunt in concordanta cu roprietatile sale constructive ( cunoscute in
literatura de specialitate sub denumirea de calitati
nautice):FLOTABILITATEA,STABILITATEA, NESCUFUNDABILITATEA,SOLIDITATEA.
Flotabilitatea reprezinta proprietatea navei de a pluti pe apa, la un pescaj
mediu determinat, avand la bord incarcatura necesara indeplinirii misiunii sale
de transport. Asupra navei care pluteste pe apa actioneaza doua forte: P =
greutatea navei si D = greutatea volumului de apa dislocuit de catre corpul
navei(deplasamentul navei). Cei doi vectori actioneaza pe aceeasi directie,
normala la planul de baza,au punctele de aplicatie in G(centrul de greutate al
navei) si,respectiv in C(centrul de greutate al carenei navei) , sunt egali in modul
si au sens contrar. P=D=yV( ecuatia flotabilitatii).
P - este constituita din suma tuturor greutatilor aflate pe nava inclusiv corpul
navei.
Do deplasamentul navei goale reprezinta greutatea navei fara
combustibili,lubrifianti,balast,echipaj,apa,provizii,marfa.Do este o marime
constanta si este trecuta in documentatia tehnica a navei.
Di deplasamentul de incarcare plina(incarcare de vara) reprezinta greutatea
navei incarcata cu marfa pina la linia de plutire de incarcare plina (de vara vezi
marca de bord liber)
Dmax deplasamentul maxim este greutatea navei la care aceasta se afunda in
apa pana cand nivelul apei ajunge la linia puntii principale.Dupa aceasta plutire
nava se scufunda pentru ca nu mai are rezerva de flotabilitate.
Rezerva de flotabilitate este partea corpului navei situata deasupra liniei de
plutire de plina incarcare.La Dmax navele nu mai au rezerva de flotabilitate.
Capacitatea de incarcare(DEADWEIGHT- reprezinta masa incarcaturii utile)
=Di-Do <tdw>, 1tdw=1000 Kg .
Tonajul =exprima marimea navei si reprezinta suma volumelor
compartimentelor interioare ale navei. Unitatea de masura pentru tonaj este
tona registru. 1TR =2,83 m.c.=100 f.c.(picior la cub)Exista doua tipuri de tonaj
registru:
Tonaj registru brut(TRB/GRT)= suma volumelor compartimentelor navei
destinate pastrarii combustibilului,marfurilor,masinilor si instalatiilor
Tonaj registru net(TRN/NRT) =volumul compartimentelor destinate marfurilor
si pasagerilor.
STABILITATEA STATIC reprezinta capacitatea navei, scoasa din echilibru prin
actiunea unor forte exterioare, de a reveni in pozitia initiala de echilibru in
momentul incetarii actiunii fortelor.Aceste forte pot fi:vantul,valurile,forta
centrifuga pe timpul giratiei navei.
Nava oscileaza atat in plan transversal cat si in plan longitudinal fapt pentru care
se poate vorbi despre stabilitatea transversala si despre stabilitatea
longitudinal.
Stabilitatea transversala.
Inclinarea navei in jurul axului longitudinal sub actiunea unei forte exterioare ce
actioneaza intr-un bord se numeste BANDA. Miscarea oscilatorie provocata de
de succesiunea inclinarilor alternativ transversale se numeste RULIU.Inclinarea
constanta a navei in jurul axului longitudinal pe mare calma(fara vant si valuri)
se numeste CANARISIRE. Calitatea navei bandate de a reveni in pozitia initiala se
numeste stabilitate transversala.
Stabilitatea longitudinal.
Inclinarea navei la un moment dat in jurul axului transversal, sub actiunea unei
forte exterioare ce actioneaza in prova(pupa), se numeste DIFERENTA DE
ASIETA.Cand pescajele prova (pupa) sunt egale,diferenta de asieta este
nula,nava fiind pe chila dreapta.
Miscarea oscilatorie provocata de inclinarile longitudinale se numeste
TANGAJ.Calitatea navei de a reveni in pozitia initiala se numeste stabilitate
longitudinala.
NESCUFUNDABILITATEA este capacitatea navei de a pluti si de a-si mentine
stabilitatea statica , in situatia cand unul sau mai multe compartimente (in
numar limitat)au fost inundate cu apa, in urma producerii unor avarii la corpul
sau.
SOLIDITATEA este capacitatea navei de a nu se deforma atunci cand asupra sa
actioneaza forte exterioare din toate directiile (vant,valuri,depuneri de
gheata).Osatura (longitudinala, transversala, combinata , mixta etc) reprezinta
elementul principal ce confera robustete navei.
Calitatile evolutive ale navei
VITEZA,GIRATIA,INERTIA,STABILITATEA DE DRUM
VITEZA NAVEI reprezinta distanta parcursa de nava intr-un anumit interval de
timp functie de puterea instalatiei de propulsie a navei.
Unitati de masura: <m/s>,<Nd (Mm/h)>,<cab/min>,<Mm/zi>,<Km/h>
Cele ma uzuale definitii despre viteza sunt:
Viteza economica viteza cu care nava parcurge o distanta maxima cu un plin
de combustibil(nu depaseste 35-50% din viteza maxima)
Viteza maxima viteza obtinuta de nava cu motoarele functionand la parametri
maximi(se foloseste pentru scurt timp , in situatii exceptionale);
Viteza minima viteza la care nava mai poate fi guvernata(carma mai are efect
);
Viteza prin apa viteza navei in raport cu suprafata apei;
Viteza deasupra fundului viteza navei in raport cu fundul apei;
Viteza de manevra viteza cu care nava efectueaza manevre in port (este
variabila);
Viteza de siguranta viteza la care nava poate fi oprita pe distanta cea mai
scurta;
Toata viteza viteza navei cu instalatia de propulsie functionand la parametri
maxim admisi( toata viteza este diferita de viteza maxima)
Treptele de viteza la telegraf:
MARS INAINTE Foarte incet inainte;Incet inainte; Jumatate inainte;Toata
viteza inainte.
MARS INAPOI Foarte incet inapoi; Incet inapoi; Jumatate inapoi; Toata
viteza inapoi.
1Nd=1Mm/1Ora=0,514 m/s ; 1Nd=10cab/60min=1/6cab/min
1Km/1Ora=1/3,6m/s
Viteza navei este influentata de anumiti factori :
-- variatia deplasamentului(viteza navei in balast >viteza navei la D1 , pentru
acelasi nr. de rotatii la linia axiala );
-- rugozitatea carenei(se pierde aprox. 30% din viteza);
-- spatiile acvatice limitate(40%) si adancimile mici(15%);
-- canarisirea si oscilatiile navei(ruliu,tangaj);
-- vantul si valurile din sectorul prova
GIRATIA NAVEI reprezinta traiectoria descrisa de centrul de greutate(G) al navei
sub influenta efectului de guvernare al elicei (p) sau al carmei (F) sau sub
influenta efectului combinat carma+elice.
Perioadele giratiei:
I. MANEVRA(INITIALA) dureaza 10-12 secunde si consta in orientarea
carmei la unghiul ordonat; nava se inclina initial in bordul in care s-a pus
carma,apoi ,ca urmare a actiunii fortei centrifuge,se inclina in bordul
opus;unghiul de deriva(drift angle)este proportional cu forta portanta ,F,
ce se manifesta pe safranul carmei;prova navei abate in bordul giratiei iar
pupa, in bordul opus.
II. EVOLUTIA este o faza intermediara,relativ scurta,care dureaza pana in
momentul cand nava capata o miscare de giratie uniforma.
III.GIRATIA PROPRIU-ZISA centrul de greutate (G) al navei descrie o
curba in forma de spirala logaritmica pe fondul actiunii fortei(acceleratiei
)lui Corriolis;nava se roteste in jurul unui ax(punct) numit punct
giratoriu(pivot point)-g- din care observatorul remarca miscarea provei si
pupei navei cu aceasi viteza unghiulara; in punctul giratoriu ,unghiul de
deriva este nul; la deplasarea spre inainte a navei , -g- se deplaseaza spre
prova navei iar cand nava este pe mars inapoi , -g- se deplaseaza spre
pupa.
ELEMENTELE CURBEI DE GIRATIE
Diametrul de giratie(giratiei complete) Dg =este diametrul cercului
descris de centrul de greutate al navei(G)dupa ce nava a schimbat de drum
cu 360grd.Dg este mare in apele mici ca adancime, si mic ,in apele
adanci(adancimea--H=4pescajul navei--d)
Diametrul tactic(Dt) = este distanta(cea mai scurta)dintre planul
longitudinal(diametral)al navei la inceputul giratiei si pozitia aceluiasi plan,
dupa ce nava a schimbat de drum cu 180grd. Dt=(0,9-1,2)Dg
Avansul(inaintarea)-l1 =este distanta parcursa de G,pe drum constant din
momentul fazei de manevra(punerii carmei)pana la intoarcerea navei
cu 90grd.,fata de drumul initial. l1=(0,6-1,2)Dg.
Transferul(deplasarea laterala) l2 =distanta cu care se deplaseaza lateral
G din momentul inceperii giratiei, pana cand nava a schimbat de drum cu
90grd. l2=(0,5-0,6)Dg.
Abaterea(deplasarea inversa) l3 =distanta maxima de deplasare a lui G,
fata de drumul initial, in partea opusa giratiei. l3=(0,0-0,1)Dg.
Durata(perioada)giratiei =timpul necesar navei pentru a efectua o
intoarcere de 360grd.Este de ordinul minutelor(4-7min). Durata giratiei
depinde de factori ca:viteza navei pe timpul manevrei ; starea de incarcare
a navei ; suprafata velica a navei ; dimensiunile si inclinarile navei ;
suprafata safranului si unghiul de carma ;starea factorilor
hidrometeorologici si de agitatie a marii.
Unghiul de deriva(drift angle) = unghiul cu varful in G format intre axul
longitudinal al navei si tangenta la curba de giratie dusa prin G.
Unghiul de deriva are valoare maxima la pupa navei si valoare nula in g-.Acest
unghi este in general mic in apele cu adancime mica, si mare , in apele adanci.
Viteza navei pe curba de giratie la ape adanci< Viteza navei pe curba de giratie
la ape cu adancime mica
INERTIA NAVEI reprezinta distanta parcursa din momentul stoparii masinii de
propulsie, pana in momentul cand nava se opreste.
Factori ce influenteaza inertia navei: dimensiunile constructive; starea de
incarcare; pescajul si asieta; sensul de mars si treapta de viteza in care este
masina de propulsie in momentul comenzii STOP MASINA!; starea de
curatenie a carenei(rugozitatea ei);forta si directia vantului;gradul de agitatie al
suprafetei marii(valurile);adancimea apei sub chila navei(UKC);
Inertiile caracteristice + coeficientul de inertie al unei nave:
1.inertia navei in mars
2.inertia la carma
3. inertia giratiei navei
1. Inertia navei in mars poate fi:
a) pozitiva cand nava proprie ,navigand in convoi, isi micsoreaza distanta fata
de nava ghid (careia I se cunoaste drumul si viteza),situata in prova, desi
trebuie sa mentina distanta constanta
b) negativa - cand nava proprie ,navigand in convoi, isi mareste distanta fata de
nava ghid (careia I se cunoaste drumul si viteza),situata in prova, desi trebuie
sa mentina distanta constanta.
c) constanta cand nava proprie , navigand in convoi ,pastreaza o distanta
constanta fata de nava ghidsituata in prova.
Inertia de mars depinde de : starea de incarcare a navei; directia si forta(viteza)
vantului; curentul apei si starea de agitatie a marii; mentinerea constanta a
regimului de mars.
2. Inertia la carma reprezinta distanta pe care o parcurge nava din momentul
darii comenzii la carma, pana in momentul cand nava incepe sa gireze( -g-
incepe sa se deplaseze spre prova sau spre pupa in functie de sensul de mars al
navei).
3. Inertia giratiei este continuarea deplasarii navei pe curba de giratie, cu un
anumit numar de grade, din momentul in care carma este in ax(unghiul de
carma este zero) si pana in momentul anularii miscarii de giratie.Aceasta inertie
depinde de: deplasamentul navei; viteza de giratie; unghiul de carma; vantul
curentii si valurile precum si de adancimea apei sub chila.
Coeficientul de inertie al navei: distanta castigata sau pierduta, la variatia cu un
nod a vitezei navei proprii , fata de o nava ce are o viteza cunoscuta si
constanta. Acest coeficient creste pentru viteze mici si scade pentru viteze mari.