Sunteți pe pagina 1din 4

EXERCIŢII FORMULE

1. Să se calculeze sin 1350 .


2. Să se calculeze sin 2 100 0 + cos 2 80 0 .
3. Să se calculeze sin 2 130 0 + cos 2 50 0 .
4. Să se calculeze sin 2 1350 + cos 2 450 .
5. Să se calculeze sin 120 0 .
6. Să se calculeze sin 170 0 − sin 10 0 .
7. Să se calculeze cos 0 0 + cos10 + cos 2 0 + ... + cos180 0.
8. Să se calculeze sin 60 0 − cos 30 0 .
9. Să se calculeze sin(−10 0 ) ⋅ sin(−9 0 ) ⋅ ... ⋅ sin 9 0 ⋅ sin 10 0 .
10.Să se calculeze sin 30 0 − cos 450 + sin 60 0 .
11.Să se calculeze cos 80 0 + cos100 0 .
12.Să se calculeze sin 2 80 0 + sin 2 10 0 .
sin 1350
13.Să se calculeze .
cos 450
14.Să se calculeze tg 2 30 0 + ctg 2 450 .
15.Să se calculeze cos 10 0 + cos 20 0 + cos 160 0 + cos 170 0 .
3
16.Să se calculeze cos x, ştiind că sin x = şi x ∈ (0 0 ;90 0 ) .
5
17.Să se calculeze sin 150 + cos 30 .
2 0 2 0

18.Să se calculeze sin 2 120 0 + cos 2 60 0 .


19.Să se demonstreze că expresia (sin x + cos x) 2 − 2 sin x ⋅ cos x este constantă, pentru oricare ar
fi numărul real x.
20.Să se arate că sin 10 0 − cos 80 0 = 0 .
1
21.Să se determine cos(180 0 − x), ştiind că x ∈ (0 0 ;90 0 ) şi cos x = .
2
22.Să se calculeze sin 2 30 0 + cos 2 60 0 .
23.Să se calculeze sin 2 1350 + cos 2 450 .
24.Să se arate că pentru x ∈ (0 0 ;90 0 ) este adevărată egalitatea
sin x ⋅ cos(90 0 − x) + cos 2 (180 0 − x) = 1 .
25.Ştiind că sin 80 0 − cos 80 0 = a, să se calculeze sin 100 0 + cos100 0 − a.
26.Să se calculeze sin 1350 + tg 450 − cos 450 .
4
27.Să se calculeze sin(180 0 − x) ştiind că sin x = .
5
1
28.Să se calculeze cos(180 0 − x) ştiind că cos x = .
3
29.Să se calculeze 2
2 sin 135 . 0

30.Să se calculeze sin 2 250 + sin 2 650 .


31.Să se calculeze lg(tg 40 0 ) ⋅ lg(tg 410 ) ⋅ ... ⋅ lg(tg 450 ).
32.Să se calculeze produsul (cos10 − cos 9 0 ) ⋅ (cos 2 0 − cos 80 ) ⋅ ... ⋅ (cos 9 0 − cos10 ).
23π
33.Să se calculeze cos .
12
23π π
34.Să se calculeze cos ⋅ sin . V1
12 12
1
35.Ştiind că sin α = să se calculeze cos 2α . V3
3
91
36.Să se arate că sin 2 1o + sin 2 2o + ... + sin 2 90o = . V9
2
37.Ştiind că ctgx = 3 , să se calculeze ctg 2 x . V12

38.Fie α ∈  π ,  astfel încât cos α = − . Să se calculeze sin α . V15
5
 2  13
π
39.Fie α ∈  , π  astfel încât sin α = . Să se calculeze sin 2α . V16
3
2  5
ctg1 − tg1
40.Să se arate că ctg 2 = . V19
2
1
41.Ştiind că sin x = , să se calculeze cos 2x . V21
3
42.Să se calculeze sin 75o + sin15o . V22
π
43.Să se calculeze tg  − arctg  . V23
1
2 2
44.Ştiind că tgα = 2 , să se calculeze sin 4α . V23
π π π π
45.Să se calculeze sin  +  + sin  −  . V25
6 4 6 4
π
46.Fie α ∈  , π  astfel încât sin α = . Să se calculeze tgα . V26
1
2  3
1
47.Ştiind că α ∈  şi că sin α + cos α =, să se calculeze sin 2α . V27
3
π
48.Ştiind că α ∈  , π  şi că sin α = , să se calculeze tgα . V28
3
2  5
π
49.Ştiind că α ∈  0,  şi că tgα + ctgα =
2 , să se calculeze sin 2α . V29
 2
π 2− 2
50.Să se arate că sin = . V30
8 2
51.Să se arate că sin 6 < 0 . V31
π
52.Ştiind că x ∈  , π  şi că sin x = , să se calculeze sin . V32
3 x
2  5 2
π
53.Ştiind că x ∈  şi că tgx = , să se calculeze tg  x +  . V33 Se consideră triunghiul ascuţit
1
2 3 
unghic ABC în care are loc relaţia sin B + cos B = sin C + cos C .
 3
54.Să se arate că numărul sin  arcsin  + sin  arccos  este natural. V37
1
 2  2 
6+ 2
55.Să se arate că sin105o = . V37
4
6− 2
56.Să se arate că sin15o = . V39
4
57.Să se demonstreze egalitatea sin ( a + b ) ⋅ sin ( a − b=) sin 2 a − sin 2 b, ∀a, b ∈  . V40
1
1 şi cos a + cos b =
58.Fie a şi b numere reale astfel încât sin a + sin b = . Să se calculeze
2
cos ( a − b ) . V41
6+ 2
59.Să se arate că sin105o + sin 75o = . V43
2
π
60.Ştiind că α ∈  , π  şi că sin α = , să se calculeze ctgα . V44
3
2  5
61.Să se arate că 2 ( sin 75o − sin15o ) =
2 . V45
62.Să se verifice egalitatea 2 ( cos 75o + cos15o ) =
6 . V47
π
63.Ştiind că x ∈  0,  şi că tgx = 3 , să se calculeze sin 2x . V49
 2
π
64.Să se calculeze tg 2α , ştiind că α ∈  0,  şi sin α = . V50
12
 2 13
65.Să se calculeze tg ( a + b ) , ştiind că ctga = 2 şi ctgb = 5 . V51
66.Să se calculeze tg 2 x , ştiind că ctgx = 3 . V55
67.Să se calculeze sin 2 x , ştiind că ctgx = 6 . V59
68.Fie ABC un triunghi cu= tgA 2,=tgB 3. Să se determine măsura unghiului C. V64
α 1
69.Ştiind că tg = , să se calculeze sin α . V65
2 3
70.Să se calculeze cos 2 x , ştiind că tgx = 4 . V66
π 2π 3π 4π
71.Să se calculeze sin + sin + sin + sin . V67
3 3 3 3
1
72.Să se calculeze cos 2α , ştiind că cos α = . V67
3
11π
73.Să se calculeze sin . V68
12

74.Să se calculeze cos . V69
12
75.Să se calculeze cos 75o − cos15o . V70
76.Să se calculeze sin 75o ⋅ cos15o . V72
π
77.Fie α ∈  , π  astfel încât cos 2α = . Să se calculeze cos α . V73
1
2  2
π
78.Fie α ∈  , π  astfel încât cos 2α = − . Să se calculeze sin α . V74
1
2  2
π α
79.Fie α ∈  , π  astfel încât sin α = . Să se calculeze tg . V76
3
2  5 2
π
80.Fie α ∈  0,  astfel încât sin α = . Să se calculeze tgα . V77
3
 2 4
π π π
81.Fie a, b ∈  − ,  , astfel încât a + b = . Să se arate că tga ⋅ tgb + tga + tgb =
1 . V78
 2 2  4
82.Fie x ∈  , astfel încât tg 2 x = 6 . Să se calculeze cos 2 x . V79
1
83.Fie x ∈  , astfel încât sin x= + cos x . Să se calculeze sin 2x . V80
2
π
84.Fie a, b ∈  , astfel încât a + b = . Să se arate că sin 2a + sin 2b = 2 cos ( a − b ) . V81
2
1
85.Fie a ∈  , astfel încât sin a = . Să se arate că sin 3a . V82
4
86.Să se arate că tg1 ⋅ tg 2 ⋅ tg 3 ⋅ ... ⋅ tg 89o =
o o o
1 . V83
87.Fie a, b ∈  , astfel încât a − b =π . Să se arate că are loc relaţia cos a ⋅ cos b ≤ 0 . V84

88.Fie a, b ∈  , astfel încât a + b = . Să se arate că sin 2a − sin 2b =
0 . V85
2
89.Să se calculeze suma cos1 + cos 20 + ... + cos1790. V86
0

π
. Să se arate că x ⋅ y =
90.Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctgx + arctgy = 1 . V88
2

91.Să se calculeze tgx , ştiind că x ∈  , π  şi sin 2 x = − . V88
3
 4  5
π
92.Fie a, b ∈  , astfel încât a + b = . Să se arate că sin 2a − sin 2b − sin ( a − b ) =
0 . V89
3
93.Să se arate că sin 40 ⋅ sin140 =o o
cos 2 1300 . V91

94.Fie α ∈  π ,  astfel încât cos α = − . Să se calculeze sin 2α . V92
1
 2  3
95.Fie α ∈  , astfel încât sin α + cos α = 1 . Să se calculeze tg 2α . V94
(1 + 2 cos 2 x ) ⋅ sin 3x . V95
96.Să se arate că sin x + sin 3x + sin 5 x =
π
97.Ştiind că a ∈  , π  şi că sin a = , să se calculeze tga . V98
3
2  5
98.Să se determine cel mai mare element al mulţimii {cos1, cos 2, cos 3} . V99
2
99.Fie a ∈  cu tga = . Să se calculeze sin a . V100
5
π
100. Ştiind că x ∈  , π  şi sin x =
2 2
, calculaţi cos x . Bac2011
2  3