Sunteți pe pagina 1din 3

ALGEBRA

ELEMENTE DE COMBINATORICA
ordonataMultime

O multime impreuna cu o ordine bine determinata de dispunere a elementelor sale se numeste


multime ordonata. Doua multimi ordonate se deosebesc fie prin elementele din care sunt formate, fie
prin ordinea lor.
Permutari

Definitie: Formule:
Fie A o multime finita, cu n elemente. Pn = n!, unde n! =1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ ... ⋅ n, ∀n ∈N *
Fiecare dintre multimile ordonate care se formeaza cu si 0!=1
cele n elemente ale multimii A se numeste permutare Observatie:
a acestei multimi (sau permutare de n elemente). n!= ( n −1)!⋅n = ( n −2)!⋅( n −1) ⋅ n, etc
Notatie:
P ,u
n nd
e n∈ N
- numarul permutarilor de n elemente
eAranjament

Definitie: Formule:
Fie A o multime cu n elemente. Ank = n ⋅ ( n −1) ⋅ ... ⋅ ( n − k +1)
Fiecare dintre submultimile ordonate care are Pn n!
k elemente (unde 0 ≤ k ≤ n, k ∈N ) din cele n Ank = =
Pn −k ( n − k )!
elemente
ale multimii A, se numeste aranjament de n elemente n ∈ N , k ∈ N, k ≤ n
luate cate k. Observatii:
Notatie: An0 =1; Ann =1
k
A ,u
n nde n∈ N, k ∈N si k ≤n -numarul aranjamentelor
de n luate cate k

1
Combinari
Definitie: Formule:
Fie A o multime cu n elemente. Ank
Fiecare dintre submultimile care are C nk =
Pk
k elemente (unde 0 ≤ k ≤ n, k ∈N ) din cele n n!
elemente C nk =
k!(n − k )!
ale multimii A, se numeste combinare de n elemente
luate cate k. n ⋅ (n −1) ⋅ ... ⋅ (n − k +1)
C nk =
Notatie: k!
n ∈N, k ∈ N, k ≤ n
k
C ,u
n n
de n∈ N, k ∈N si k ≤n - numarul combinarilor
Observatii:
de n luate cate k
C n0 =1; C n1 = n; C nn =1
Alte formule utile:
C nk = C nn −k (formula combinarilor
complementare)
k k k −1
C n = C n −1 + C n −1 (formula de recurenta)
n k −1
C nk = C n −1
k
Binomul lui Newton

Formula: Denumiri-notatii:
( a + b) n
= C n0 a n + C 1n a n −1b1 + C n2 a n −2 b 2
+ ... sau + C nn b n
T1 = C n0 a n - termen de rang 1
n T2 = C n1 a n −1b1 - termen de rang 2
( a + b) n = ∑ C nk a n − k b k unde n ∈N , a ∈C, b ∈C
k =0 T3 = C n2 a n −2 b 2 - termen de rang 3
Exemplu: .......
5 0 5 1 4 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5
( x + 2) = C 5 x + C 5 x 2 + C 5 x 2 + C 5 x 2 + C 5 x 2 + C 5 2 T =C a b - termen general al
k+
1
k
n
n−k k

5 4 3 2
= x =10 x + 40 x + 80 x + 80 x + 32 dezvoltarii, unde
0 1 5
atentie: numerele C 5 , C 5 ,..., C 5 sunt coeficienti n ∈N, k ∈N, k ≤ n
binomiali, T1 , T2 ,..., Tn +1 sunt termenii
iar numerele 1,10,40,80,80,32 sunt coeficientii dezvoltarii
termenilor numerele naturale C n0 , C n1 , C n2 ,..., C nn
se
numesc coeficienti binomiali ai
dezvoltarii
Consecinte (formule utile):
C n0 + C n1 + C n2 + ... + C nn = 2 n C n0 + C n2 + C n4 + ... = 2 n−1
C n0 − C n1 + C n2 − C n3 + ... + ( −1) n C nn = 0 C n1 + C n3 + C n5 + ... = 2 n −1
Tk +1 k + 1 a
= ⋅ , k = 0, n − 1 (raportul dintre doi termeni consecutivi ai dezvoltarii)
Tk + 2 n − k b

2
Aplicatii

Numarul submultimilor unei multimi A cu n elemente este 2 n , pentru ca


C n0 + C n1 + C n2 + ... + C nn = 2 n

Numarul functiilor: fie A si B doua multimi finite, cardA=k si cardB=n


▪ numarul functiilor definite pe A cu valori in B este n k
▪ daca k ≤ n , numarul functiilor injective definite pe A cu valori in B este Ank
▪ daca k = n , numarul functiilor bijective definite pe A cu valori in B este n!
Observatii:
▪ daca k > n , nu exista functii injective definite pe A cu valori in B
▪ daca k ≠ n , nu exista functii bijective definuite pe A cu valori in B