Sunteți pe pagina 1din 1

COMBINATORICĂ-teorie

1. PERMUTĂRI-Fie A o mulţime cu n elemente, n  N. Orice mulţime


formată din cele n elemente , scrise într-o anumită ordine se numeşte
permutare de ordinul n a mulţimii A. Numărul tuturor permutărilor se
notează cu Pn şi este egal cu Pn  n!  1  2  3  ...  n .

Atenţie : 0!=1

2. COMBINĂRI- Fie A o mulţime cu n elemente, n  N. Orice mulţime


formată din k elemente alese dintre cele n, se numeşte combinare de n
elemente luate câte k a mulţimii A. Numărul tuturor combinărilor se
n!
notează cu Cnk şi este egal cu Cnk  .
k! (n  k)!
n(n  1)
Alte formule: a) Cn0  1 , Cn1  n , Cn2 
2
b) Cn  Cn
k n k

c) Cnk  Cnk1  Cnk11


d) Cn0  Cn1  Cn2  ...  Cnn  2n .

3.ARANJAMENTE- Fie A o mulţime cu n elemente, n  N. Orice mulţime


formată din k elemente alese dintre cele n , scrise într-o
anumită ordine, se numeşte aranjament de n elemente luate
câte k a mulţimii A. Numărul tuturor aranjamentelor se
n!
notează cu Ank şi este egal cu Ank  .
(n  k)!

4. BINOMUL LUI NEWTON- a  b  Cn0 anb0  Cn1 an1b1  ...  Cnn a 0bn , n  N.
n

Proprietăţi: a) Coeficienţii Cn0 ,n1 , Cn2 ,..., Cnn se numesc coeficienţi binomiali
ai dezvoltării. Atenţie: trebuie să se facă distincţie între
coeficientul binomial şi coeficientul numeric al unui
termen.
b) dezvoltarea are n+1 termeni.
c) termenul de rang k+1 este Tk1  Cnk ankbk .