Sunteți pe pagina 1din 2

Algoritmi elementari

1. Se citeste un numar natural de maxim 9 cifre. Sa se afiseze cea mai mare si cea mai mica cifra
din numar.
2. Se citeste un numar natural n de maxim 9 cifre. Sa se determine daca el are toate cifrele
ordonate strict descrescator de la cifra cea mai semnificativa spre cifra unitatilor.
Ex: Pentru 54321 se va afisa DA, iar pentru 543234 se va afisa NU.
3. Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Sa se calculeze numarul obtinut din cifrele lui
pare aflate pe pozitii impare, numararea pozitiilor cifrelor incepand cu cifra cea mai
semnificativa.
Ex: daca n=2346561 rezulta 24
4. Se citeste un numar natural cu cel mult 9 cifre. Sa se determine de cate ori apare ultima cifra in
numarul citit.
5. Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Sa se determine cea mai mare cifra a lui n si de
cate ori apare ea in n.
6. Se citeste un numar natural n de maxim 4 cifre. Sa se calculeze si sa se afiseze termenii din sirul
lui Fibonacci care sunt mai mici decat n.
7. Sa se afiseze primele n numere prime, n numar natural citit de la tastatura.
8. Sa se descompuna in factori primi un numar natural n si sa se afiseze factorii si puterile la care
apar ei in descompunere.
9. Se citeste un numar natural n. Sa se determine cate cifre pare si cate cifre impare contine
numarul n.
10. Sa se elimine dintr-un numar natural n toate cifrele pare.
11. Se citeste un numar natural n. Sa se calculeze si sa se afiseze rasturnatul (oglinditul) lui n.
12. Se citeste un numar natural n. Sa se verifice daca este palindrom (citit de la dreapta spre stanga
are aceeasi valoare).
Exemplu: 123321 este palindrom, iar 12322 nu este
13. Se citeste un numar natural n cu cel putin 3 cifre. Sa se calculeze si sa se afiseze numarul obtinut
din n prin eliminarea primei si a ultimei cifre.
Exemplu:
n=34255 rezulta n=425
14. Sa se descompuna un numar natural n in toate modurile ca suma de doua numere prime. Daca
nu exista nici o descompunere, atunci sa se afiseze mesajul Imposibil.
15. Un numar se numeste perfect daca este egal cu suma divizorilor sai mai mici decat el, de
exemplu 6=1+2+3. Sa se afiseze toate numerele perfecte mai mici sau egale cu un numar n citit
de la tastatura.
16. Se citeste un numar natural n avand numar impar de cifre. Sa se elimine din numarul n cifra din
mijloc si sa se afiseze numarul rezultat.
17. Sa se afiseze numerele mai mici sau egale cu n care au proprietatea sa atat ele cat si rasturnatul
lor sunt numere prime.
Exemplu: 13 este prim si la fel 31.
18. Se citeste un numar natural n. Sa se determine daca el are cifrele ordonate crescator sau
descrescator sau cifrele lui nu sunt ordonate.

19. Doua numere naturale diferite a si b se numesc prietene daca suma divizorilor lui a fara a este
egala cu b si suma divizorilor lui b fara b este egala cu a. Scrieti un program care verifica daca 2
numere sunt prietene.
20. Cifra de control a unui numar n se numeste cifra obtinuta calculand repetat suma cifrelor lui n si
inlocuidu-l pe n cu suma calculata.
Pentru un numar natural n afisati cifra lui de control.
Exemplu: pentru n=3429 calculam suma cifrelor 18, iar suma cifrelor lui 18 este 9, deci 9 este cifra
de control a lui 3429.
21. Se citeste un numar natural n. Afisati cifrele distincte ale lui n (in orice ordine).
Exemplu: Cifrele distincte ale lui 234542 sunt 2, 3, 4 si 5.
22. Un numar natural n se numeste superprim daca atat el cat si toate prefixele sale sunt numere
prime. Numarul 2399 este superprim deoarece 2399, 239, 23 si 2 sunt numere prime.
23. Sa se afiseze cifra care apare de cele mai multe ori intr-un numar natural n si de cate ori apare
ea in n.
Exemplu: n=133121 se afiseaza 1 3
24. Se citesc un numar natural n si o cifra c. Eliminati toate aparitiile cifrei c din numarul n si afisati
numarul astfel obtinut.
Exemplu: n= 2345324 , c=2 rezulta numarul 34534
25. Se citeste un numar natural n. Afisati numerele care se pot obtine din n prin eliminarea unei
singure cifre.
Exemplu: din 45329 se pot obtine numerele 4532 4539 4529 4329 5329
26. Se citeste un numar natural n. Calculati si afisati rasturnatul (oglinditul) sumei cifrelor lui n.
Exemplu: Pentru n=34565 se va afisa 32 (suma cifrelor este 23, iar rasturnatul lui 23 este 32).
27. Se citeste un numar natural n. Afisati cifra maxima a lui n si de cate ori apare ea in numarul n.
Exemplu: Pentru n=457170 se va afisa 7 2 (7 e cifra maxima si ea apare de 2 ori)

S-ar putea să vă placă și