Sunteți pe pagina 1din 51

Seminar 2

Problema 1. Sa se deduca expresia tensiunii de strapungere a jonctiunii pn.


Calculati V
BR
pentru o jonctiune abrupta asimetrica p
+
n avand parametrii: N
D
= 10
16
cm
-3
,
s
= 10
-12
F/cm, F
cr
= 4 10
5
V/cm.
Rezolvare
Strapungerea jonctiunii se produce la tensiunea inversa V
BR
pentru
care, campul electric maxim atinge valoarea campului critic. La aceasta
valoare a campului energia transferata unui electron din regiunea de bariera
este suficienta ca [n urma ciocnirii acestuia cu reteaua cristalina sa se rupa o
legatura covalenta generandu-se o pereche electron-gol. Electronul nou
creat capata la randul sau o energie suficienta pentru a rupe o alta legatura
covalenta si a produce o noua pereche electron-gol. rocesul continua [n
avalansa, iar curentul prin jonctiune datorat perechilor electron-gol create,
creste abrupt. Se spune ca jonctiunea se strapunge.
!inand cont ca la V
D
= -V
BR
, F
M
= F
cr
din relatiile "#.#$ si "#.%$ se deduce

2
cr
D A
s
BR
F
N
1
N
1
q 2
V

,
_

+

S-a considerat V
BR
>>
B0
.&n ca'ul unei jonctiuni asimetrice p
+
n, (
)
** (
+
si relatia de mai sus se simplifica
D
2
cr s
BR
N
F
q 2
V

&nlocuind datele numerice din enunt se obtine V
BR
= 50V
Chestiuni:
,dentificati alte mecanisme de strapungere pentru o dioda semicanductoare.
+aca va ganditi la jonctiuni subtiri "sa 'icem asimetrica n
-
p$ la care
strapungerea se reali'e'a prin atingerea de catre .SS a electro'ilor metalici
se poate gasi o relatie de predeterminare a tensiunii de strapungere/
Problema 2. Sa se determine latimea regiunii de bariera, extinderea
acestei regiuni [n 'onele p respectiv n si campul electric maxim la o
jonctiune abrupta din Si care are urmatorii parametrii tehnologici: N
A
= 5N
D
= 10
17
cm
-3
n
I
= 1.5 10
10
cm
-3
, 10
12
F/cm V
!"
= 25.#6 mV. Se vor
considera urmatoarele conditii de polari'are: $1% V
D
= 0& $2% V
D
=0.5V& $3%
V
D
= -10V.
Rezolvare
Ecuatia "#.#$ ce da latimea regiunii de bariera se poate rescrie astfel
2
1
0
1

,
_


B
D
do d
V
x x
,
2
1
0
1 1 2
1
]
1

,
_

+
B
D A
s
do
N N q
x

unde x
do
este latimea 'onei de bariera la polari'are nula. e de alta parte din
relatiile "#.#$ si "#.%$ se deduce
d
D A
A
n
x
N N
N
x
+

d
D A
D
p
x
N N
N
x
+

unde x
n
si x
p
repre'inta extinderea 'onei de bariera [n regiunea p respectiv n
"v. fig. #.0$.
1ensiunea interna se calculea'a cu relatia "#.0$. Se determina
B0
=
0.77V.
$1% 2 La polari'are nula cu relatiile de mai sus se calculea'a
'(
=
0.24 m,
n(
=0.2 m,
p(
= 0.04 m. 3olosind ecuatia "#.%$ se determina
campul maxim4 se obtine) F
M(
= 6.4 10
4
V/cm.
$2% 2 entru V
D
= 0.5V se determina
'
= 0.14 m
n
= 0.12 m,
p
=
0.024 m F
M
= 3.# 10
4
V/cm. La polari'are directa latimea regiunii de
bariera si campul electric maxim se reduc fata de echilibrul termic.
$3% 2 La polari'are inversa x
d
s, 3
5
cresc tensiunea pe dioda. entru V
D
= -10V se determina
'
= 0.* m
n
= 0.75 m,
p
= 0.15 m F
M
= 2.* 10
5
V/cm.
Problema 3. - Sa se determine raportul dintre curentii de difu'ie si
generare-recombinare la o dioda p
+
n cu jonctiune abrupta si ba'a subtire, la
polari'are inversa "V
R
= *V$ resprctiv directa "V
F
= 0.3V$
$2% - Sa se stabileasca domeniul tensiunilor directe pentru care componenta
de generare-recombinare respectiv cea de difu'ie este predominanta.
$3% 2 Sa se calcule'e raportul de redresare al diodei
R
F
I
I
. Se va considera
curentul direct, ce corespunde tensiunii V
F
=0.7V si curentul invers de la V
R
= *V.
Se cunosc:
N
D
= 10
15
cm
-3
, 6
no
7 4 m, +
p
= 30 m si
B0
= 0.*V 4 N
,
= 1.5 10
10
cm
-3
, V
!"
=
25mV.
Rezolvare
$1% - La polari'are inversa V
D
= - V
R
-0 curentul prin dioda este practic
curentul de saturatie
gr , 0 d , 0 0
I I I +
. !inand cont ca jonctiunea este asimetrica $
N
A
>> N
D
$, cu ba'a subtire ".
n(
-
'
-- +
p
$ din relatiile "#.8b,d$ se obtine
( )
d no d
2
p
D
i
gr 0
d 0
x w x
L
N
n
2
I
I


.egiunea de bariera se extinde practic numai [n ba'a "
'

n
$. +in "#.#$
re'ulta
2
1
0 B
D
do d
V
1 x x

,
_


unde
'(
este latimea 'onei de bariera la polari'are este nula. &nlocuind
relatia pentru
'
[n ecuatia ce exprima raportul componentelor se determina

,
_

,
_


0 B
D
2
do
2
1
0 B
D
do
2
p
D
i
gr 0
d 0
V
1 x
V
1 x
L
N
n
2
I
I

entru -V
D
=V
R
7 *V se calculea'a
2
gr 0
d 0
10 12 . 1
I
I


. +ependenta acestui
raport de tensiune este redusa [n polari'are inversa.
La polari'are directa I
F
= I
F'
+I
F/r
. entru V
D
=V
F
>6V
!"
din relatiile
"#.8a,b,d$ si ecuatiile de mai sus re'ulta

,
_

,
_

,
_


th
F
B
F
do
B
F
no do
p
D
i
Fgr
Fd
V
V
V
x
V
x x
L
N
n
I
I
2
exp
1 1
2
0
2
2
1
0
2
"0$
+eci, raportul componentelor curentului varia'a exponential cu tensiunea
directa.
entru V
F
= 0.3V se determina.
4
I
I
gr 0
d 0

.
$2% - La tensiuni directe mici componenta de generare-recombinare este
predominanta deoarece od ogr
I I >>
. ,mpunand
1 . 0
,
,

gr F
d F
I
I
din ecuatia "0$ se
obtine
V 12 . 0 V 0
F
<
. entru acest domeniu de tensiuni I
F
I
F,/r
La nivele mari componenta de difu'ie este predominanta datorita
variatiei mai mari cu tensiunea "ve'i relatia #.8a$. Conditia
10
,
,

gr F
d F
I
I
este
[ndeplinita pentru
V 9 . 0 V V 34 . 0
0 B F
< <
. entru aceste tensiuni I
F
I
F'
..
+aca
V 34 . 0 V V 12 . 0
F
< <
ambele componente ale circuitului contea'a "I
F
= I
F'
+I
F/r
$.
$3% 2 .e'ultatele de la punctul anterior arata ca la V
F
=0.7V
componenta de difu'ie a curentului este dominanta. Ca urmare,
( )

,
_

,
_


th
F
F d no
p
D
i
!
th
F
od F
V
V
V x w
D
N
n
qA
V
V
I I exp
] [
exp
2
.
La polari'are inversa curentul re'idual de generare recombinare
este preponderent "v. punctul $1%$.
) (
2
0
2
R d
i
! ogr R
V x
n
qA I I


.aportul de redresare va fi

,
_

,
_

+
1
1
]
1

,
_th
F
B
R
do
B
F
do no
p
D
i
R
F
V
V
V
x
V
x w
L
N
n
I
I
2
exp
1 1
2
2
1
0
2
1
0
2
(umeric se obtine ,
3
9,
.
7 %.# x 0:
;
pentru datele din eneunt. <aloarea
mare a acestui raport arata ca dioda reali'ea'a functia de redresare [n
conditii foarte bune.
Problema 4. +ioda varicap =%0% are capacitatea egala cu >:: p3 la 0<,
respectiv cu #:p3 la 0:<. +eterminati capacitatea la polari'are nula si
exponentul m
?
pentru dioda considerata. Se da:
=@
7 :.A<.
R01(234r0
+ioda varicap este o jonctiune pn hiperabrupta ce se polari'ea'a invers
[n 'ona de blocare. La semnal mic dioda se comporta ca o capacitate
variabila prin modificarea tensiunii continue. Este vorba de capacitatea de
bariera care [n ca'ul unei jonctiuni hiperabrupte are o variatie mult mai
accentuata cu tensiunea datorita valorii ridicate a exponentului m
?
. pentru <
)
7 -0< respectiv 20:< s, folosind datele din enunt se obtine
8 . 1
8 . 1
8 . 10
lg
25 lg

!
"
, C
?o
7 088: p3.
Problema 2.7. Se considera o jonctiune pn groasa polari'ata cu tensiunea
V
D
avand N
A
> N
D
.
$1% - Sa se repre'inte diagrama energetica a jonctiunii4
$2% - Sa se deduca conditiile la limita ShocBleC4
$3% - Sa se justifice aproximatia de cvasiechilibru4
$4% - Sa se repre'inte modul de variatie al concentratiilor de purtatori
minoritari [n 'onele neutre.
$1% - .elatiile [ntre curenti si concentratiile de purtatori stabilite [n
problema 0.A ( )
dx
d#
x n !
Fn
n n
( )
dx
d#
x p !
Fp
p p

sunt valabile si la jonctiunea pn.
+e la o margine la alta a 'onei de sarcina spatiala concentratia purtatorilor
mobili n$% si p$% varia'a cu multe ordine de marime. +in contra, curentii de
electroni si goluri 5
6
nu varia'a practic cand parcurg aceasta regiune.)cest
lucru este posibil numai daca
0
dx
d#
Fn

, 0
dx
d#
Fp

adica, cvasinivelele 3ermi sunt practic ori'ontale [n regiunea de sarcina


spatiala.
3ig. #.>a
e ba'a acestor considerente s-a repre'entat diagrama energetica a
jonctiunii pn direct polari'ate "V
D
> 0$ [n fig. #.>a.
+eoarece tensiunea interna pe regiunea de sarcina spatiala este
modificata [n ca'ul polari'arii jonctiunii chiar cu valoarea tensiunii externe
V
D
, cvasinivelul 3ermi pentru electroni [n regiunea neutra n va fi deplasat
fata de nivelul 3ermi pentru goluri din 'ona neutra p cu o energie ce
corespunde tensiunii V
D
D Fp Fn
qV # #
$2% - Conditiile la limita ShocBleC dau concentratiile purtatorilor
minoritari la marginile regiunii de sarcina spatiala. Se pleaca de la relatiile
[ntre concentratiile purtatorilor mobili si cvasinivelele 3ermi "v. problema0$.

,
_

$%
# #
&xp n n
i F
i

,
_

$%
# #
&xp n p
Fp i
i
din care re'ulta "v. fig. #.>a$

,
_

,
_

th
D 2
i
Fp Fn 2
i
V
V
&xp n
$%
# #
&xp n np
.
+eci, produsul concentratiilor [n regiunea de sarcina spatiala este constant
la fel ca la echilibru termic "unde
2
i
n np $. Ecuatia de mai sus repre'inta
conditia de cvasiechilibru.
La granita cu 'ona neutra "x 7 -x
p
$ ecuatia de cvasiechilibru se scrie
( ) ( )

,
_


th
D 2
i p p
V
V
&xp n x p x np
"0$
Cum la nivele mici de injectie 7
7
$-
p
% 7
70
= N
A
se obtine pentru concentratia
electronilor minoritari
( )

,
_

th
D
D
2
i
n n
V
V
&xp
N
n
x p
"#$
$3% - La echilibru termic fluxuri importante de purtatori mobili difu'ea'a
[ntre 'onele neutre: d goluri de la 'ona p spre 'ona n si de electronii din n
spre p. Ele sunt datorate ................mare al purtatorilor [n regiunea de
sarcina spatiala, de minimum 0:
##
cm
-8
la jonctiunile pn din circuitele
integrate "concentratia de purtatori mobili varia'a de le minimum 0:
0D
cm
-%

la una din granitele regiunii de sarcina spatiala la 0:
8
cm
-%
la cealalta
margine, iar latimea acestei regiuni este la circa 0:
->
cm
-%
$. Ca urmare,
densitatea curentilor de difu'ie este mai mare de 0:
8
)9cm
#
.
)cesti curenti sunt balansati de curentii datorati campului electric din
regiunea de sarcina spatiala, astfel [ncat la echilibru termic: 5
n
= 5
p
= 0.
La polari'area jonctiunii apare un usor de'echilibru [ntre componentele
curentilor de electroni si goluri. .e'ulta curenti prin jonctiune de densitate
redusa "5
n
, 5
p
10
2
cm
2
% ce repre'inta o mica perturbatie fata de situatia de
echilibru.
+eci, jonctiunea polari'ata la nivele mici de injectie poate fi considerata
[n cvasiechilibru avand [n vedere tabloul distributiei purtatorilor mobili [n
regiunea de sarcina spatiala care este cel de la echilibru
(ivelul 3ermi se despica [n doua cvasinivele care raman ori'ontale, dar
decalate cu energia corespun'atoare tensiunii de polari'are.
"8$ 2 5odul de variatie al concentratiei de purtatori minoritari [n 'onele
neutre este pre'entat [n fig. #.>b.
3ig. #.>b
S-a tinut cont de conditiile la limita "0$ 2 "#$ stabilite la punctul "#$ si de
faptul ca jonctiunea este groasa . +in acest motiv concentratiile n
p
si p
n
varia'a asimetric de la valorile date de ecuatiile "0$ 2 "#$ la valorile de
echilibru "n
po
respectiv p
no
$.
Problema 5. @ dioda cu jonctiune "D$, re'istenta R = 108 si o sursa de
tensiune continua "9$ sunt dispuse [n serie [ntr-un circuit. rin modificarea
lui 9 pe dioda se masoara ps:-urile date [n tabelul #.E. e ba'a acestor date
determinati parametrii diodei I
0
si V
BR
si valorile tensiunii 9 corespun'atoare
fiecarui ps:.
D
V
0< 0:< 0::< >::<
,
+
0:n) 0:n) 0:n) >m)
Rezolvare
+upa valorile curentilor si tensiunilor din tabel re'ulta ca dioda D este
polari'ata invers. &n 'ona de blocare, I
0
= 10 nA, fiind practic independent
de V
D
. La >::<, I
D
>>I
0
deci, dioda este [n strapungere. .e'ulta: V
BR
=
500V.
1eorema a doua a lui Firchhoff aplicata circuitului serie da:
9 = D
V
+ R I
D
.
Se obtine: 9 = 1V, 10V, 100V s, 550V.

Problema 6. +eterminati ps:.-urilediodelor din circuitul dat [n fig. 0 [n
doua ca'uri: "0$ E 7 #><4 "#$ E 7 0:<.
Se cunosc +
0
: ,
:0
7 #.>n), n 7 #4 +G
#
:<
G
7 0><, .
G
7 0:,
m
7

0m), ,
:#
7 #::n)4 . 7 %.0F.

3ig.0
)vand in vedere polaritatea sursei E, +
0
e polari'ata direct iar +
#
invers.
"0$2 E 7 %:<*<
G
polari'ea'a dioda +
#
[n 'ona de stabili'are. 5odeland
dioda Gener cu circuitul din 3ig.#. re'ulta schema din 3ig. #.Ab.
3ig..#.Ab
+eoarece .
G
HH . efectul re'istentei interne al diodei +
#
e neglijabil.
e aceasta schema, ecuatia a ,,-a Firchhoff da
E 2 <
G
7 .,
+0
- <
+0
"0$
.elatia de mai sus [mpreuna cu ecuatia de dispo'itiv "#I.$ scrisa astfel

,
_

01
01 1
1
ln
I
I I
"V V
D
th D "#$
permit determinarea psf-ul diodei +
0
prin iteratii. La iteratia 'ero se
considera <
+0
7 :4 din ecuatia "0$ re'ulta "A I
D
22 . 3
) 1 (
1
. &n continuare, cu
ecuatia se determina V '
D
707 . 0
) 1 (
1
. Se calculea'a "A I
D
998 . 2
) 2 (
1
, folosind ecuatia
"0$ s, V '
D
70 . 0
) 2 (
1
cu relatia "#$. Jrmatoarea iteratie este s, ultima deoarece da
re'ultate foarte apropiate de iteratia anterioara: "A I
D
3
) 3 (
1
, V '
D
7 . 0
) 3 (
1
. +eci,
pentru E 7 #>< psf-ul diodelor sunt:
+
0
"%m),:.D<$, +
#
"%m), 0><$.
Se verifica ca ,
G
*,
Gmin
7 0m),deci +G e polari'ata [n 'ona de stabili'are.
(2) - E 7 0:<H<
G
dioda Gener e polari'ata invers [n blocare. &nlocuind
aceasta dioda printr-un generator de curent ",
:#
$ se obtine schema din
3ig.#.Ac. Keneratorul ,
:#
impune curentul prin circuit. +eci, ,
+0
7 ,
:#
7 #::n)
. Cu relatia "#$ se determina <
+#
7 :.#<. +in ecuatia E 7 <
+0
2 <
+#
- .,
:#
scrisa pe circuitul din fig.#Ac se determina <
+#
7 -;.A<. Cum
V V
D
7 . 0
2
<
se
verifica ca +G e polari'ata [n blocare. .e'ulta +
0
7 ":.#), :.#<$ +G
#
"-
:.#), -;.A<$.
Algoritmul general de analiza a circuitelor electrice
0. Se desenea'a schema de c.c. a circuitului. entru aceasta sursele de
energie dependente de timp se pasivi'ea'a "Ex.:sursele de tensiune
sinusoidala se inlocuiesc cu re'istentele interne$, iar condensatoarele se
inlocuiesc cu intreruperi.
2. In schema obtinuta la punctul 1 se determina P.S.F.-urile (Punct Static de Functionare) dispozitivelor
din circuit.
%. Se desenea'a schema de c.a. a circuitului. entru aceasta sursele de
energie independente de timp se pasivi'ea'a "Ex.: sursele de tensiune
continua se inlocuiesc cu re'istentele interne$, iar condensatoarele se
inlocuiesc cu scurtcircuite "se presupune reactanta condensatoarelor la
frecventa de lucru foarte mica$.
8. e schema de la punctul % se inlocuiesc dispo'itivele prin circuitele
lor echivalente de semnal mic. .e'ulta un circuit linear "ce contine
re'istente, condensatoare si surse lineare comandate$, ce poate fi anali'at
cu teoremele electrotehnicii. Cu aceste tehnici pot fi calculate diverse marimi
dinamice pt. circuit, ca 3unctie de transfer, re'istenta de intrare9iesire etc
@=S.
)cest algoritm se ba'e'a pe teorema superpo'itiei.
El este valabil atata timp cat functionarea circuitului in cc nu este
influentata de componentele de ca.
Problema 1. +eterminati ps:.-urile diodei din circuitul dat in 3ig. 0 Se
cunosc: E 7 0:<, .70F, +
0
",
:0
7 #.>n), m 7 #$, <
th
7#>m<.

3ig.0
)vand in vedere polaritatea sursei E, +
0
este polari'ata direct "curentul
prin dioda curge in sensul simbolului diodei$.
Ecuatia electrica generala pentru o dioda este:

+eoarece dioda este polari'ata direct termenul exponential este
dominant si ecuatia se poate rescrie sub forma:

,
_

0
ln
I
I
"V V
D
th D "0$
e schema din 3ig.0 ecuatia a ,,-a Firchhoff conduce la ecuatia
R
V #
I
D
D

"#$
Sistemul format din Ec. "0$-"#$ se re'olva iterativ pornind de la o aproximare
pentru V
D
"in ca'ul diodelor o buna valoare initiala este o tensiune in
intervalul : 2 0<$.
,teratia L:M
Consideram V
D
7: si din "#$ re'ulta: I
D
70:m)
+in "0$ re'ulta V
D
7:.DE:<
,teratia L0M
+in "#$ re'ulta I
D
7;.#8:m)
+in "0$ re'ulta V
D
7:.D>E<
,teratia L#M
+in "#$ re'ulta I
D
7;.#88m)
+in "0$ re'ulta V
D
7:.D>E<
Se constanta o foarte rapida convergenta algoritmului.
@bs: +aca algoritmul nu este convergent in ;;N din ca'uri gresiti la calculul
iterativ. +aca sunteti convinsi ca nu este ca'ul unei erori de calcul incercati o
alta valoare pentru V
D
"circa :.E< daca folositi o dioda cu Si$
Chestiuni: ,ncercati sa gasiti o interpretare grafica a algoritmului folosit mai
sus. ?ustificati neglijarea factorului M-0M in ecuatia diodei.
Problema 2. +eterminati ps:.-urile diodelor din circuitul dat in 3ig. # Se
cunosc: E 7 0:<, .70F, +
0
",
:0
7 #.>n), m 7 #$, +
#
",
:#
7 #>n), m 7 #$,
<
th
7#>m<.
1
1
]
1

,
_

1 exp
0
th
D
D
"V
V
I I

3ig.#
)vand in vedere polaritatea sursei E, +
0
si +
#
sunt polari'ata direct
"curentul prin diode curge in sensul simbolului diodei$. Evident V
D1
7V
D2
7V
D
si deci ecuatia generala a diodei pentru cele doua dispo'itive se poate scrie
sub forma:
1
1
]
1

,
_

th
D
D
"V
V
I I exp
01 1
1
1
]
1

,
_

th
D
D
"V
V
I I exp
02 2
Sumand cele doua ecuatii re'ulta:
( )

,
_

+ +
th
D
D D
"V
V
I I I I exp
02 01 2 1
sau echivalent:

,
_

+
+

02 01
2 1
ln
I I
I I
"V V
D D
th D "0$
e schema din 3ig.# ecuatia a ,,-a Firchhoff conduce la ecuatia:
R
V #
I I
D
D D

+
2 1
"#$
Sistemul format din Ec. "0$-"#$ se re'olva iterativ pornind de la o aproximare
pentru V
D
.
,teratia L:M
Consideram V
D
7: si din "#$ re'ulta: I
D1
+I
D2
70:m)
+in "0$ re'ulta V
D
7:.E8:<
,teratia L0M
+in "#$ re'ulta I
D1
+I
D2
7;.%E:m)
+in "0$ re'ulta V
D
7:.E%D<
,teratia L#M
+in "#$ re'ulta I
D1
+I
D2
7;.%E%m)
+in "0$ re'ulta V
D
7:.E%D<
)lgoritmul este convergent catre solutia: V
D
7:.E%D<, I
D1
+I
D2
7;.%E%m)
+eoarecece:
02
01
2
1
I
I
I
I
D
D

re'ulta: I
D2
=A.>00m) , I
D1
=:.A>0m)
Chestiuni: Cauati aplicatii pentru diode cuplate in paralel.
Este eficace cuplarea in paralel a diodelor tinanad seama de dispersia
mare si impredictibilitatea lui ,
:
/
uterea disipata de o dioda are formula 7
D
=V
D
I
D
, iar curentul ,
o
creste
cu temperatura. +in acest punct de vedere ce se intampla in ca'ul de mai
sus cu distributia curentilor prin diode in timp/ ?ustificati denumirea de
L)mbalare termicaM.
.eluati re'olvarea problemei cupland in serie cu fiecare din cele doua
diode o re'istenta .O70:. Ce constatati/ ?ustificati denumirea acestei
re'istente "re'istenta de egali'are$. (u uitati o cuplare eficienta in paralel a
diodelor se face numai prin intermediul unor astfel de re'istente.
Care este de'avantajul re'istentelor de egali'are/
Problema 3. +eterminati ps:.-urile diodelor din circuitul dat in 3ig. % Se
cunosc: E 7 0::<, .70F, +
0
",
:0
7 #.>n), m 7 #$, +
#
",
:#
7 #>n), m 7 #$,
<
th
7#>m<. )mbele diode au tensiuni de strapungere <
=.
**0::<

3ig.%
)vand in vedere polaritatea sursei E, +
0
si +
#
sunt polari'ata
invers"curentul prin diode curge in sens invers simbolului diodei$. Evident I
D1
7I
D2
7I
D
si deci ecuatia generala a diodei pentru cele doua dispo'itive se
scrie sub forma:
1
1
]
1

,
_

1 exp
1
01 1
th
D
D
"V
V
I I
"0$
1
1
]
1

,
_

1 exp
2
02 2
th
D
D
"V
V
I I
"#$
e schema din 3ig. % ecuatia a ,,-a Firchhoff conduce la ecuatia:
0
2 1
+ + +
D D D
RI V V #
"%$
Evident atat V
D1
cat si V
D2
sunt negative. Conform ecuatiei generale a diodei
cel mai mare curent negativ care poate tran'ita o jonctiune inainte de
strapungere este -I
0
. 1inanad seama de valorile lui ,
:
din enunt putem
considera ca solutie initiala I
D
-I
01
+in ecuatia "#$ re'ulta: V
D2
7-:.::#%< iar din "%$ V
D1
-;;.;;A<
Ecuatia "0$ nu face dacat sa confirme I
D
7-I
01
7-#.>n)
.e'utatul final este deci:V
D2
7-:.::#%< ,V
D1
-;;.;;A<, I
D
7-#.>n)
Chestiuni: Cauati aplicatii pentru diode cuplate in serie.
Este eficace cuplarea in serie a diodelor tinanad seama de dispersia
mare si impredictibilitatea lui ,
:
/
.eluati re'olvarea problemei cupland in paralel cu fiecare din cele doua
diode o re'istenta .O70:5. Ce constatati/ ?ustificati denumirea acestei
re'istente "re'istenta de echilibrare$. (u uitati o cuplare eficienta in serie a
diodelor se face numai prin intermediul unor astfel de re'istente.
Care este de'avantajul re'istentelor de echilibrare/
Seminar. 5
PROBLEMA1: entru circuitul din fig. .0.a se cunosc : D
;1
) V
;
=3.6V, I
;m
= 1mA
0 R
(

, <
1
)
F
=
0
=200, V
B9
0.6V "in .)($,

r
(
=1008, r

= .e'istorii
din figura au valorile: R
1
= R
2
=18. Circuitul este alimentat de la o tensiune
V
==
= 20V, iar subcircuitul marcat cu PCP asigura o tensiune <
CE
<
CEsat
pentru
Q.
Sa se determine :
"0$ @ schema echivalenta pentru circuitul format din R
1
, R
2
, D
;1
, <
1
,
astfel incat in mod LdcM functionarea subcircuitului C sa nu fie afectata.
"#$ @ schema echivalenta pentru circuitul format din R
1
, R
2
, D
;1
, <
1
,
astfel incat in mod LacM functionarea subcircuitului C sa nu fie afectata.
Fig. P 1 a
Rezolvare:
"0$ resupunad <
1
in .)( "<
CE
<
CE sat
si inlocuind tran'istorul cu modelul de
semnal mare se obtine urmatoarea schema echivalenta "3ig . 0 b$:
Fig. P 1 b
entru circuitul format din R
1
, R
2
, D
;1
, <
1
, se va determina o schema
echivalenta (orton intre punctele C si <
CC
.. entru aceasta se determina
curentul de scurtcircuit intre punctele C si <
CC
.. Evident acest curent este:
"0$
Considerand curentul prin dioda Gener mult mai mare decat curentul ,
=

re'ulta:
"#$
)m considerat tensiunea pe jonctiunea =E egala cu <
=E
. +in "0$ si "#$ re'ulta:
"%$
B F sc
I I
( ) 1
2
+

F
B# (
B
R
V V
I

( )
mA 3
R
V V
1 R
V V
I
2
BE Z
F 2
BE Z
F sc

.e'istenta echivalenta a circuitului cu toate sursele interne circuitului


pasivi'ate , intre punctele mentionate, este evident infinita. ,n conclu'ie o
schema echivalenta pentru circuitul format din R
1
, R
2
, D
;1
, <
1
, astfel incat in
mod dc functionarea subcircuitului PCP sa nu fie afectata este urmatoarea
"3ig . 0 c$:
Fig. P 1 c

"#$ Schema echivalenta de ac a circuitului este repre'entata in 3ig . 0 d
Fig. P 1 d
resupunad <
1
in .)( si inlocuind: dioda Gener si tran'istorul cu modelele
de semnal mic se obtine urmatoarea schema echivalenta "3ig . 0 e$:
3ig . 0 e
entru circuitul format din r
>0
, R
2
,
0
,
>
, r
0
, se va determina o schema
echivalenta 1hevenin intre punctele C si masa. entru aceasta se determina
tensiunea de mers in gol "se obtine prin decuplarea lui MCM $. Evident in
aceste conditii prin r
0
circula curentul
0
,
>.
utem scrie ecuatia:

0
2
+
) ) )&
i R i r
"8$
Ecuatia are solutia ,
>
=:. )ceasta solutie particulara este echivalenta cu
Lde'activareaM generatorului de curent "generatorul ideal de curent cu
valoare L:M este o intrerupere iar o intrerupere de circuit nu generea'a
energie$. .amane un circuit cu componenete strict pasive iar tensiunea de
mers in gol la bornele sale este M:M.
.e'istenta echivalenta a circuitului, intre punctele mentionate se poate
determina aplicand o sursa LtestM de tensiune intre punctele de interes "3ig .
0 d$ si determinand re'istenta va'uta de aceasta intre borne.
Fig . P 1 d
Se poate scrise sistemul de ecuatii:
( )
t )& ) t t
i R r i i r '
2 0 0
+
">$
)&
t )
r R
R
i i
+

2
2
"E$
cu solutia
&ch )&
)& t
t
r R r
r R
R
r
i
'
+
+
+
2
2
2
0 0
) 1 (
,n conclu'ie o schema echivalenta pentru circuitul format din R
1
, R
2
, D
;1
, <
1
,
astfel incat in mod ac functionarea subcircuitului PCP sa nu fie afectata este o
re'istenta de valoare r
0c"
.
Chestiuni:
+e ce pentru punctul 0 al re'olvarii s-a ales schema echivalenta (orton
si nu 1hevenin/.
+e ce acest circuit este denumit PSursa de curentP/
<erificati daca dioda Gener este corect polari'ata si daca presupunerea
din cursul re'olvarii: ,
=
HH,
G
este corecta..
+aca LCM este o re'istenta determinati intre ce limite se poate situa
aceasta circuitul ramanand o LSursa de curent/
Care termen este semnificativ in formula lui r
0c"
/
+eterminati numeric valoarea lui r
0c"
.
articulari'ati aceasta formula pentru R
2
7:.
PROBLEMA2: entru circuitul din fig. .#.a se cunosc : D
;1
) V
;
=3.6V, I
;m
= 1mA
0 R
(

, <
1,2
)
F
=
0
=200, V
B9
0.6V "in .)($, I
s
=10pA,

r
(
=1008, r

=
. 1ran'istoarele bipolare sunt perfect identice si lucrea'a in aceleasi conditii.
.e'istorii din figura au valorile: R
1
= R
2
= R
3
= R
4
= 18. Circuitul este
alimentat de la o tensiune V
==
= 20V, iar subcircuitul marcat cu PCP asigura o
tensiune <
CE
* <
CEsat
pentru <
2
.
Sa se determine :
"0$ @ schema echivalenta pentru circuitul format din R
1
, R
2
, R
3
, R4, D
;1
,
<
1,
<
1
, astfel incat in mod LdcM functionarea subcircuitului C sa nu fie
afectata.
"#$ @ schema echivalenta pentru circuitul format din R
1
, R
2
, R
3
, R4,
D
;1
, <
1,
<
1
astfel incat in mod LacM functionarea subcircuitului C sa nu fie
afectata.
Fig. P 1 a
Rezolvare:
"0$ resupunad <
1,
<
1
, in .)( "<
CE
<
CE sat
si inlocuind tran'istoarele cu
modelul de semnal mare se obtine urmatoarea schema echivalenta "3ig . 0
b$:
Fig. P 1 b
entru circuitul format din R
1
, R
2
, R
3
, R4, D
;1
, <
1,
<
1,
se va determina o
schema echivalenta (orton intre punctele C si <
CC
.. entru aceasta se
determina curentul de scurtcircuit intre punctele C si <
CC
.. Evident acest
curent este:
"0$
Considerand dioda Gener functionand in strapungere re'ulta urmatorul
sistem de ecuatii:
( )
1 1 1 3
1
B F B# R *
I R V I R V + + +
"#$
( )
2 21 2 3
1
B F B# R *
I R V I R V + + +
"%$
( ) ( )
2 B F 1 2 BE 1 B F 1 1 BE
I 1 R V I 1 R V + + + +
"8$
( )
R 2 B 1 B F
I I I 1 + + (5)

,
_

th
1 BE
F
s
1 B
V
V
exp
I
I

"E$

,
_

th
2 BE
F
s
7 B
V
V
exp
I
I

"D$
.e'olvarea exacta a sistemului de ecuatii "#$-"D $ este posibila folosind
algoritmul iterativ utili'at in anali'a circuitelor cu diode "va uram succes$. @
solutie mult mai rapida se ba'ea'a pe simetria perfecta a circuitelor de
polari'are a diodelor. )ceasta conduce la egalitatea curentilor de ba'a
,
=0
7,
=#
7,
=,
si a tensiunilor <
=E0
7<
=E#
7<
=E
:.E<.
2 B F sc
I I
+in "#$ si ">$ re'ulta:
) 1 ( R ) 2 ( R
V V
I
F 1 F 3
BE z
B
+ + +


"A$
+in "A$ re'ulta:
mA 5 . 1
R R
V V
I
2 3
BE z
sc

+

";$
.e'istenta echivalenta a circuitului cu toate sursele interne circuitului
pasivi'ate , intre punctele mentionate, este evident infinita. ,n conclu'ie o
schema echivalenta pentru circuitul mentionat, astfel incat in mod dc
functionarea subcircuitului PCP sa nu fie afectata este urmatoarea "3ig . 0
c$:
Fig. P 1 c

"#$ Schema echivalenta de ac a circuitului este repre'entata in 3ig . 0 d
Fig. P 1 d
resupunand tran'istoarele in .)( si inlocuind: dioda Gener si tran'istoarele
cu modelele de semnal mic se obtine urmatoarea schema echivalenta "3ig .
0 e$:
3ig . 0 e
entru circuitul exterior lui LCM, se va determina o schema echivalenta
1hevenin intre punctele C si masa. entru aceasta se determina tensiunea
de mers in gol "se obtine prin decuplarea lui MCM $. Evident in aceste conditii
prin r
0
circula curentul
0
,
>2.
utem scrie ecuatiile:

( ) ( ) ( )
1 0 1 be 1 b 2 2 be 2 b
R 1 r i R r i + + +
"0:$
( )
( ) ( )
0
1 b 1 be
3
0 1 1 be 1 b
0 1 b 2 b
r
i r
R
1 R r i
1 i i +
+ +
+ +

(11)
Siste!l (10) si (11) c"nd!ce la c"ncl!#ia ,
>1
=,
>2
=,
>
=:
)ceasta solutie particulara este echivalenta cu Lde'activareaM
generatoarelor de curent. .amane un circuit cu componenete strict pasive
iar tensiunea de mers in gol la bornele sale este M:M.
.e'istenta echivalenta a circuitului, intre punctele mentionate se poate
determina aplicand o sursa LtestM de tensiune intre punctele de interes "3ig .
0 d$ si determinand re'istenta va'uta de aceasta intre borne.
Fig . P 1 d
Calculul se poate simplifica daca gasim o schema echivalenta (orton "sau
1hevenin$ pentru circuitul din stanga liniei punctate.
Echivalarea (orton a acestui circuit conduce la un generator de curent de
valoare nula in paralel cu o re'istenta de valoare:
1 3
1
1
0
be
3
e
R R
R
1
r
1
R
1
R
1
1
1
1
]
1

+
+
+

"0#$
)m neglijat efectul lui r
:
"r
:
7 0::B si este in paralel cu r
be
7%.%B$. Se
obtine o schema echivalenta simplificata "3ig. # d$
3ig. # d
Se poate scrise sistemul de ecuatii:
( ) ( )
e 2 be 2 b 0 t 0 t
R r R i i r v + +
"0%$
e be 2
2
t b
R r R
R
i i
+ +

"08$
cu solutia
ech 2 e be
be e 2
2
0 0
t
t
r R ) R r ( )
r R R
R
1 ( r
i
v
+ +
+ +
+
,n conclu'ie o schema echivalenta pentru circuitul format din R
1
, R
2
, D
;1
, <
1
,
astfel incat in mod ac functionarea subcircuitului PCP sa nu fie afectata este o
re'istenta de valoare r
0c"
.
Chestiuni:
<erificati functionarea in .)( a tran'istoarelor bipolare.
+eterminati raportul dintre ,
:
si ,
.
M"Fig. P 1 b). ?ustificati denumirea
acestui circuit de L@glinda de curentM.
Cum se poate reali'a o oglinda deformanta "raportul anterior mentionat
diferit de L0M$/
+e ce acest circuit este denumit PSursa de curent
<erificati daca dioda Gener este corect polari'ata si daca presupunerea
din cursul re'olvarii: ,
=
HH,
G
este corecta..
+aca LCM este o re'istenta determinati intre ce limite se poate situa
aceasta circuitul ramanand o LSursa de curent/
Care termen este semnificativ in formula lui r
0c"
/
+eterminati numeric valoarea lui r
0c"
.
articulari'ati aceasta formula pentru R
1
= R2=0.
Seminar. 6
PROBLEMA1: entru circuitul din 3ig. 0 a se cunosc : D;1) V; =3.6V, I;m = 1mA
0 R
(

, <1, <2, <3)
F=0=200, VB90.6V "in .)($, r(= r

= .e'istorii din figura au valorile: R1 = R2 =R3 = R4 = R5=18. Circuitul


este alimentat de la o tensiune V== = 20V. Sursa de semnal este un generator sinusoidal de medie frecventa,
amplitudine H0.1mV si re'istenta de generator R/=0.18.
Sa se determine :
"0$ S3 al dispo'itivelor circuitului.
"#$ )mplificarea in tensiune raportata la generator a circuitului A3,/=30/3/ pentru R+=0, 108, .
"%$ )mplificarea in curent raportata la generator a circuitului A,,/=,0/,, pentru R+=0, 108, .
"8$ .e'istenta echivalenta de intrare in circuit R,=3,/,, si .e'istenta echivalenta de iesire a
circuitului.R0=30/,0(3,=0
Fig. P 1 a
Rezolvare:
"0$ resupunem tran'istoarele in .)( si dioda Gener in regim de stabili'are. Circuitul format din <1,
<2, D;1 formea'a o oglinda de curent. Considerand curentii de ba'a mici in raport cu cei de colector se pot
scrie urmatoarele ecuatii:
"A
R
V V
I I
B# (
+ +
3
3
2 1


"0$
)m considerat ,=0-,=#HH,C0
1 3 3 + + #
I I I "#$
)m considerat ,=%HH,C0
in 1
$
$ . 13
( +
( ++
(
I "A I
R
V V
I >

"%$
)m considerat ,=%HH,'
1 1 B# +#
V V "8$
( ) V V
I
R R V V
B#
F
+
( +#
3
2
1
2 1 2
+

">$
V V I R V V
+# + ++ +#
1$
2 1 5 3
"E$
1oate tran'istoarele functionea'a in .)( si dioda Gener functionea'a in regim de strapungere.
"#$ Schema echivalenta de ac a circuitului este repre'entata in 3ig . 0 b. Circuitul este un etaj amplificator
cu tran'istor in conexiune EC.
Fig. P 1 b
,nlocuind tran'istorul cu modelul de semnal mic se obtine urmatoarea schema echivalenta "3ig . 0 c$:
3ig . 0 c
arametrii de semnal mic ai tran'istorului Q% sunt:

K . 1
!
r V " mA 120 I #0 !
m
0
3 be 3 c m

e circuitul din 3ig. 0 c se pot scrie urmatoarele ecuatii:
( )
3 be 2 1 !
!
i !
r R R R
v
i i
+ +

"D$
!
3 be 2 1
2 1
3 b
i
r R R
R R
i
+ +
+
"A$
( )
3 b 0 $ 5 0
i R R v ";$
3 b 0
$ 5
5
0
i
R R
R
i
+
"0:$
.e'ulta:
( )
3 be 2 1 ! be 2 1
2 1
$ 5 0
!
0
r R R R
1
r R R
R R
R R
v
v
3
+ + + +
+

"00$
@bservatie: +aca generatorul este ideal relatia "0:$ devine:
$ 5 3 m
3 be
$ 5 0
!
0
! % v
R R !
r
1
R R
v
v
A
"0#$
)easta relatie permite o rapida estimare a amplificarii unui etaj EC.
3 be 2 1
2 1
$ 5
5
0
!
0
! % i
r R R
R R
R R
R
i
i
A
+ +
+
+

"0%$
( )
3 be 2 1
i
i
i
r R R
i
v
R + "08$
+eterminarea re'istentei R0 se va reali'a pe urmatoarea schema "3ig . 0 d$ care este echivalenta
conditiilor de definitie.
3ig . 0 d
,n aceasta configuratie ,>3=0 si in conclu'ie generatorul este de'activat. .e'ulta:
5
0
0
0
0
R
i
'
R
i
'

"0>$
Chestiuni:
<erificati inegalitatile folosite la re'olvarea punctului "0$.
Efectuati calculele numerice pentru cele trei valori ale re'istentei de sarcina propuse. +eterminati
care ca' este cel mai favorabil pentru amplificarea in tensiune respectiv in curent.
Kasiti o interpretare pentru o amplificare LnegativaM.
PROBLEMA2: entru circuitul din 3ig. # a se cunosc : D;1) V; =3.6V, I;m = 1mA
0 R
(

, <1, <2, <3)
F=0=200, VB90.6V "in .)($, r(= r

= .e'istorii din figura au valorile: R1 = R2 =R3 = R4 = R5=18. R5


=0.28 Circuitul este alimentat de la o tensiune V== = 20V. Sursa de semnal este un generator sinusoidal de
medie frecventa, amplitudine H0.1mV si re'istenta de generator R/=0.18.
Sa se determine :
"0$ S3 al dispo'itivelor circuitului.
"#$ )mplificarea in tensiune raportata la generator a circuitului A3,/=30/3/ pentru R+=.
"%$ .e'istenta echivalenta de intrare in circuit R,=3,/,, si .e'istenta echivalenta de iesire a
circuitului.R0=30/,0(3,=0
Fig. P 2 a
Rezolvare:
"0$ unctul static de functionare este similar cu cel din roblema 0.
"#$ Schema echivalenta de ac a circuitului este repre'entata in 3ig . # b. Circuitul este un etaj amplificator
cu tran'istor in conexiune EC "sarcina distribuita$.
Fig. P 2 b
,nlocuind tran'istorul cu modelul de semnal mic se obtine urmatoarea schema echivalenta "3ig . # c$:
3ig . # c
arametrii de semnal mic ai tran'istorului Q% sunt:

K . 1
!
r V " mA 120 I #0 !
m
0
3 be 3 c m

e circuitul din 3ig. 0 c se pot scrie urmatoarele ecuatii:
( ) ( ) [ ]
% 0 3 2 1
1 R r R R R
'
i i
)& g
g
i g
+ + + +

"0$
( ) [ ]
g
)&
)
i
R r R R
R R
i
% 0 3 2 1
2 1
3
1 + + + +
+

"#$
( )
3 0 5 0 ) L
i R R ' "%$
3 0
5
5
0 )
L
i
R R
R
i
+

"8$
.e'ulta:
( ) [ ] ( ) ( ) [ ]
% 0 3 2 1 % 0 3 2 1
2 1
5 0
0
1
1
1 R r R R R R r R R
R R
R R
'
'
)& g )&
L
g
+ + + + + + + +
+

">$
@bservatie: +aca generatorul este ideal relatia ">$ devine:
( ) [ ]
%
5
% 0 3
5 0
0
,
1
1
R
R R
R r
R R
'
'
A
L
)&
L
g
g '

+ +

"E$
)easta relatie permite o rapida estimare a amplificarii unui etaj EC sarcina distribuita.
( ) ( ) ) 1 (
% 0 3 2 1
R r R R
i
'
R
)&
i
i
i
+ + +
"D$
+eterminarea re'istentei R0 se va reali'a pe urmatoarea schema "3ig . # d$ care este echivalenta
conditiilor de definitie.
3ig . # d
,n aceasta configuratie se poate scrie ecuatia:
( ) 0 1
3 % 3 3
+ +
)& o )& )&
i R i r "A$
.e'ulta ,>3=0 si in conclu'ie generatorul este de'activat. .e'ulta:
5
0
0
0
0
R
i
'
R
i
'

";$
Chestiuni:
Comparati re'ultatele obtinute pentru cele doua circuite precedente din punct de vedere al amplificarii in
tensiune, re'istenta de intrare9 iesire. Ce avantaje gasiti pentru acest circuit/
PROBLEMA3: entru circuitul din 3ig. % a se cunosc : D;1) V; =10.6V, I;m = 1mA
0 R
(

, <1, <2, <3)
F=0=200, VB90.6V "in .)($, r(= r

= .e'istorii din figura au valorile: R1 = R2 = R4 =18, R3=58. Circuitul


este alimentat de la o tensiune V== = 20V. Sursa de semnal este un generator sinusoidal de medie frecventa,
amplitudine H0.1mV si re'istenta de generator R/=0.18.
Sa se determine :
"0$ S3 al dispo'itivelor circuitului.
"#$ )mplificarea in tensiune raportata la generator a circuitului A3,/=30/3/ pentru R+=0, 108, .
"%$ .e'istenta echivalenta de intrare in circuit R,=3,/,, si .e'istenta echivalenta de iesire a
circuitului.R0=30/,0(3,=0
Fig. P 3 a
Rezolvare:
"0$ resupunem tran'istoarele in .)( si dioda Gener in regim de stabili'are. Circuitul format din <1,
<2, D;1 formea'a o oglinda de curent. Considerand curentii de ba'a mici in raport cu cei de colector se pot
scrie urmatoarele ecuatii:
"A
R
V V
I I
B# (
+ +
2
3
2 1


"0$
)m considerat ,=0-,=#HH,C0
1 3 3 + + #
I I I "#$
)m considerat ,=%HH,C0
in 1
$
$ . 7
( +
( ++
(
I "A I
R
V V
I >

"%$
)m considerat ,=%HH,'
1 1 B# +#
V V "8$
( ) V V
I
R R V V
B#
F
+
( +#
10
2
1
2 1 2
+

">$
V V V V
+# ++ +#
10
2 3
"E$
1oate tran'istoarele functionea'a in .)( si dioda Gener functionea'a in regim de strapungere.
"#$ Schema echivalenta de ac a circuitului este repre'entata in 3ig . 0 d. @glinda de curent a fost
echivalata cu o re'istenta infinita. Circuitul este un etaj amplificator cu tran'istor in conexiune CC.
Fig. P 3 b
,nlocuind tran'istorul cu modelul de semnal mic se obtine urmatoarea schema echivalenta "3ig . % c$:
3ig . % c
arametrii de semnal mic ai tran'istorului Q% sunt:
,
g
r V "A I g
"
)& c "
5 . 2 & 80 $0
0
3 3

e circuitul din 3ig. % c se pot scrie urmatoarele ecuatii:
( )
3 0 3 3
1
) L )& ) g g g
i R r i R i ' + + +
"D$
( )( ) ( )
3 0 3 3 3 2 1
1
) L ) )& ) g
i R i r i i R R + + +
sau
( ) ( ) [ ]
2 1
0 2 1 3
3
1
R R
R R R r
i i
L )&
) g
+
+ + + +


"A$
+in "D$ si "A$ re'ulta:
( ) ( ) [ ]
( )
1
]
1

+ + +
+
+ + + +

L )& g
L )&
) g
R r R
R R
R R R r
i ' 1
1
0 3
2 1
0 2 1 3
3

";$
( )
3 0 0
1
)
i ' + "0:$
.e'ulta:
( )
( ) ( ) [ ]
( )
1
]
1

+ + +
+
+ + + +
+

L )& g
L )&
L
g
R r R
R R
R R R r
R
'
'
1
1
1
0 3
2 1
0 2 1 3
0 0

"00$
@bservatie: +aca generatorul este ideal si .L diferit de L:M relatia "00$ devine:
1
0
,

g
g '
'
'
A
"0#$
)easta relatie permite justifica denumirea acestui tip de etaj L.epetor pe emitorM.
"%$ +eterminarea re'istentei de intrare se face pe ba'a urmatoarelor ecuatii:
( )
3 0 3 3
1
) L ) )& i
i R i r ' + + "0%$
( ) 1
0 3 2 1
+ +
+
+

L )&
i i
i
R r
'
R R
'
i "08$
( )
1
0 3 2 1
1
1 1

1
]
1

+ +
+
+

L )& i
i
i
R r R R i
'
R "0>$
+eterminarea re'istentei R0 se va reali'a pe urmatoarea schema "3ig . % d$ care este echivalenta
conditiilor de definitie.
3ig . % d
entru aceasta configuratie re'ulta:
( )
3 0 0
1
)
i i + "0E$
3
0
3
)&
)
r
'
i "0D$
+e unde re'ulta:

3 0
3
0
0
0
0
1
1
"
)&
'
g
r
i
'
R
i


"08$
Chestiuni:
<erificati inegalitatile folosite la re'olvarea punctului "%$.
Efectuati calculele numerice pentru cele trei valori ale re'istentei de sarcina propuse. +eterminati
care ca' este cel mai favorabil pentru amplificarea in tensiune .
Kasiti o interpretare fi'ica pentru formula "0>$.
Kasiti o aplicatie pentru un amplificator de acest tip "amplificare aproximativ unitara$.
Seminar. 7
PROBLEMA1: entru circuitul din 3ig. 0 a se cunosc : D;1) V; =10.6V, I;m = 1mA
0 R
(

, <1, <2, <3)
F=0=400, VB90.6V "in .)($, r(= r

= .e'istorii din figura au valorile: R1 = 508, R2 = R4


=18, R3=58. Circuitul este alimentat de la o tensiune V== = 20V. Sursa de semnal este un generator
sinusoidal de medie frecventa, amplitudine H0.1mV si re'istenta de generator R/=0.18.
Sa se determine :
"0$ S3 al dispo'itivelor circuitului.
"#$ )mplificarea in tensiune raportata la generator a circuitului A3,/=30/3/ pentru R+=0, 108, .
"%$ )mplificarea in curent raportata la generator a circuitului A,,/=,0/,, pentru R+=0, 108, .
"8$ .e'istenta echivalenta de intrare in circuit R,=3,/,, si .e'istenta echivalenta de iesire a
circuitului.R0=30/,0(3,=0
Fig. P 1 a
Rezolvare:
"0$ resupunem tran'istoarele in .)( si dioda Gener in regim de stabili'are. Circuitul format din <1,
<2, D;1 formea'a o oglinda de curent. Considerand curentii de ba'a mici in raport cu cei de colector se pot
scrie urmatoarele ecuatii:
"A
R
V V
I I
B# (
+ +
2
3
2 1


"0$
)m considerat ,=0-,=#HH,C0
1 3 3 + + #
I I I "#$
)m considerat ,=%HH,C0
in 1
$
$ . 7
( +
( ++
(
I "A I
R
V V
I >

"%$
)m considerat ,=%HH,'
1 1 B# +#
V V "8$
( ) V V
I
R R V V
B#
F
+
( +#
10
2
1
2 1 2
+

">$
V V V V
+# ++ +#
10
2 3
"E$
1oate tran'istoarele functionea'a in .)( si dioda Gener functionea'a in regim de strapungere.
"#$ Schema echivalenta de ac a circuitului este repre'entata in 3ig . 0 b. @glinda de curent a fost
echivalata cu o re'istenta infinita. Circuitul este un etaj amplificator cu tran'istor in conexiune CC.
+eosebirea fata de circuitul din problema % a seminarului anterior consta in condensatorul cuplat intre
iesire si circuitul de polari'are a ba'ei. )cest tip de conexiune modifica sensibil schema de LcaM asa cum se
pooate constata. Circuitul de polari'are a ba'ei este transferat de la intrare la iesire.
Fig. P 1 b
,nlocuind tran'istorul cu modelul de semnal mic se obtine urmatoarea schema echivalenta "3ig . 0 c$:
3ig . 0 c
arametrii de semnal mic ai tran'istorului Q% sunt:
,
g
r V "A I g
"
)& c "
5 & 80 $0
0
3 3

e circuitul din 3ig. 0 c se pot scrie urmatoarele ecuatii:
+eoarece r>03--R1 putem aproxima r>03??R1 r>03
Cu aceasta aproximatie putem scrie urmatoarele ecuatii:
i ) g
i i i
3
( ) 1
0 2 3
+ + + R R i r i R i '
L g )& g g g g
"D$
( ) 1
0 2 0
+ R R i '
L g
"A$
.e'ulta:
( )
( ) [ ] 1
1
0 2 3
0 2
0
+ + +
+

R R r R
R R
'
'
L )& g
L L
g
";$
@bservatie: +aca generatorul are R/--R+??R2$0+1% relatia ";$ devine:
1
0
,

g
g '
'
'
A
"0:$
)mplificatorul este un L.epetor pe emitorM.
"%$ )mplificarea in curent a circuitului este:
( ) 1
0
0
,
+
g
g i
i
i
A
"8$ +eterminarea re'istentei de intrare se face pe ba'a urmatoarelor ecuatii:
( ) 1
0 2 3
+ + R R i r i '
L i )& i i
"00$
( ) [ ] 1
0 2 3
+ + R R r
i
'
R
L )&
i
i
i
"0#$
+eterminarea re'istentei R0 se va reali'a pe urmatoarea schema "3ig . 0 d$ care este echivalenta
conditiilor de definitie.
3ig . 0 d
entru aceasta configuratie re'ulta:
( )
3 0 0
1
)
i i + "0%$
3
0
3
)&
)
r
'
i "08$
+e unde re'ulta:

3 0
3
0
0
0
0
1
1
"
)&
'
g
r
i
'
R
i


"0>$
Chestiuni:
<erificati inegalitatile folosite la re'olvarea punctului "0$.
Efectuati calculele numerice pentru cele trei valori ale re'istentei de sarcina propuse. +eterminati
care ca' este cel mai favorabil pentru amplificarea in tensiune respectiv in curent.
Kasiti o justificare pentru re'istenta de intrare mult marita a acestui circuit in comparatie cu schema
anterioara de repetor pe emitor.
'(ect!ati calc!lele n!e)ice.
*nce)cati sa )eali#ati !n apli(icat") ap)"ape ideal de tensi!ne (apli(ica)e s!p)a!nita)a) ("l"sind eta+ele pe ca)e le,a st!diat
pana ac!.
PROBLEMA 2: entru circuitul din 3ig. # a se cunosc : D;1) V; =3.6V, I;m = 1mA
0 R
(

, <1, <2, <3)
F=0=200, VB90.6V "in .)($, r(= r

= .e'istorii din figura au valorile: R1 = R2 =R3 =18. Circuitul este


alimentat de la o tensiune V== = 20V. Sursa de semnal este un generator sinusoidal de medie frecventa,
amplitudine H0.1mV si re'istenta de generator R/=0.18.
Sa se determine :
"0$ S3 al dispo'itivelor circuitului.
"#$ )mplificarea in tensiune raportata la generator a circuitului A3,/=30/3/ pentru R+=0, 108, .
"%$ )mplificarea in curent raportata la generator a circuitului A,,/=,0/,, pentru R+=0, 108, .
"8$ .e'istenta echivalenta de intrare in circuit R,=3,/,, si .e'istenta echivalenta de iesire a
circuitului.R0=30/,0(3,=0
Fig. P 2 a
Rezolvare:
"0$ resupunem tran'istoarele in .)( si dioda Gener in regim de stabili'are. Circuitul format din <1,
<2, D;1 formea'a o oglinda de curent. Considerand curentii de ba'a mici in raport cu cei de colector se pot
scrie urmatoarele ecuatii:
"A
R
V V
I I
B# (
+ +
3
2
2 1

"0$
)m considerat ,=0-,=#HH,C0
1 3 3 + + #
I I I "#$
)m considerat ,=%HH,C0
in 1
$
$ . 13
( +
( ++
(
I "A I
R
V V
I >

"%$
)m considerat ,=%HH,'
1 1 B# +#
V V "8$
V V V V
B# ( +#
3
2
2

">$
V V I R V V
+# + ++ +#
1$
2 1 5 3
"E$
1oate tran'istoarele functionea'a in .)( si dioda Gener functionea'a in regim de strapungere.
"#$ Schema echivalenta de ac a circuitului este repre'entata in 3ig . 0 b. Circuitul este un etaj amplificator
cu tran'istor in conexiune =C.
Fig. P 1 b
,nlocuind tran'istorul cu modelul de semnal mic se obtine urmatoarea schema echivalenta "3ig . 0 c$:
3ig . 0 c
arametrii de semnal mic ai tran'istorului Q% sunt:

K . 1
!
r V " mA 120 I #0 !
m
0
3 be 3 c m

e circuitul din 3ig. 0 c se pot scrie urmatoarele ecuatii:
3 0
) 1 (
) i g
i i i +
"D$
3 3 ) )& g g g
i r i R '
"A$
( )
3 0 5 0 ) L
i R R ' ";$
3 0
5
5
0 )
L
i
R R
R
i
+
"0:$
.e'ulta:
( )
3 0
0 5 0
) 1 (
)& g
L
g
r R
R R
'
'
+ +

"00$
@bservatie: +aca generatorul este ideal relatia "0:$ devine:
L "
)&
L
g
g '
R R g
r
R R
'
'
A
5 3
3
5 0
0
,
1

"0#$
)easta relatie permite o rapida estimare a amplificarii unui etaj =C.
) 1 (
0
0
5
5
0
,
+
+

L
g
g i
R R
R
i
i
A
"0%$
3 3 0
3 3
1
) 1 (
" )
) )&
i
i
i
g i
i r
i
'
R
+

"08$
+eterminarea re'istentei R0 se va reali'a pe urmatoarea schema "3ig . 0 d$ care este echivalenta
conditiilor de definitie.
3ig . 0 d
,n aceasta configuratie ,>3=0 si in conclu'ie generatorul este de'activat. .e'ulta:
3
0
0
0
0
R
i
'
R
i
'

"08$
Chestiuni:
<erificati inegalitatile folosite la re'olvarea punctului "0$.
Efectuati calculele numerice pentru cele trei valori ale re'istentei de sarcina propuse. +eterminati
care ca' este cel mai favorabil pentru amplificarea in tensiune respectiv in curent.
PROBLEMA 3: entru circuitul din 3ig. % a se cunosc : D;1) V; =3.6V, I;m = 1mA
0 R
(

, <1, <2)
F=0=600, |VB9| 0.6V "in .)($, r(= r

= .e'istorii din figura au valorile: R1 = R3 =R4 =18, R2


=2M. Circuitul este alimentat de la o tensiune V== = 20V. Sursa de semnal este un generator sinusoidal de
medie frecventa, amplitudine H0.1V si re'istenta de generator R/=0.18.
Sa se determine :
"0$ S3 al dispo'itivelor circuitului.
"#$ )mplificarea in tensiune raportata la generator a circuitului A3,/=30/3/ pentru R+= 1M, .
"%$ .e'istenta echivalenta de intrare in circuit R,=3,/,, si .e'istenta echivalenta de iesire a
circuitului.R0=30/,0(3,=0
Fig. P 3 a
Rezolvare:
"0$ resupunem tran'istoarele in .)( si dioda Gener in regim de stabili'are. Circuitul format din <2,
D;1 formea'a o sursa de curent. Considerand curentii de ba'a mici in raport cu cei de colector se pot scrie
urmatoarele ecuatii:
"A
R
V V
I I
#B (
+ +
3
1
2 1


"0$
)m considerat ,=0HH,C0
in
3
$ . 1%
(
( ++
(
I "A
R
V V
I >

"#$
)m considerat ,=#HH,'
( ) V
I
R R V V
F
+
B# +#
% . 10
1
2 $ 1 1
+ +

"%$
V V I R V V
+# + ++ +#
$ . %
2 1 1 2
"8$
1oate tran'istoarele functionea'a in .)( si dioda Gener functionea'a in regim de strapungere.
"#$ Schema echivalenta de ac a circuitului este repre'entata in 3ig . % b. Circuitul este un etaj amplificator
cu tran'istor in conexiune EC.
Fig. P 3 b
,nlocuind tran'istorul cu modelul de semnal mic se obtine urmatoarea schema echivalenta "3ig . % c$:
3ig . % c
arametrii de semnal mic ai tran'istorului Q% sunt:
,
g
r V "A I g
"
)& c "
5 & 120 $0
0
3 3

e circuitul din 3ig. 0 c se pot scrie urmatoarele ecuatii:
3 0
) 1 (
) i g
i i i +
"D$
3 3 ) )& g g g
i r i R '
"A$
( )
3 0 5 0 ) L
i R R ' ";$
3 0
5
5
0 )
L
i
R R
R
i
+
"0:$
.e'ulta:
( )
3 0
0 5 0
) 1 (
)& g
L
g
r R
R R
'
'
+ +

"00$
@bservatie: +aca generatorul este ideal relatia "0:$ devine:
L "
)&
L
g
g '
R R g
r
R R
'
'
A
5 3
3
5 0
0
,
1

"0#$
)ceasta relatie permite o rapida estimare a amplificarii unui etaj EC.
) 1 (
0
0
5
5
0
,
+
+

L
g
g i
R R
R
i
i
A
"0%$
3 3 0
3 3
1
) 1 (
" )
) )&
i
i
i
g i
i r
i
'
R
+

"08$
+eterminarea re'istentei R0 se va reali'a pe urmatoarea schema "3ig . 0 d$ care este echivalenta
conditiilor de definitie.
3ig . 0 d
,n aceasta configuratie ,>3=0 si in conclu'ie generatorul este de'activat. .e'ulta:
3
0
0
0
0
R
i
'
R
i
'

"08$
Chestiuni:
<erificati inegalitatile folosite la re'olvarea punctului "0$.
Efectuati calculele numerice pentru cele trei valori ale re'istentei de sarcina propuse. +eterminati
care ca' este cel mai favorabil pentru amplificarea in tensiune respectiv in curent.
Seminar. 8
PROBLEMA 1: entru circuitul din fig. .0a se cunosc: <1) ID@@=#mA, VA =-2V, r's=1008, .e'istorii din
figura au valorile: R1 =2M, R2=0.58. Circuitul este alimentat de la o tensiune V== = 20V, iar subcircuitul
marcat cu PCP asigura o tensiune <+S <+Ssat pentru Q0.
Sa se determine :
"0$ @ schema echivalenta pentru circuitul format din R1, R2, <1, astfel incat in mod LdcM functionarea
subcircuitului C sa nu fie afectata.
"#$ @ schema echivalenta pentru circuitul format din R1, R2, <1, astfel incat in mod LacM functionarea
subcircuitului C sa nu fie afectata.
Fig. P 1 a
Rezolvare:
"0$ resupunad <1 in Saturatie "<+S <+S sat si inlocuind tran'istorul cu modelul de semnal mare se obtine
urmatoarea schema echivalenta "3ig . 0 b$:
Fig. P 1 b
entru circuitul format din R1, R2, <1, se va determina o schema echivalenta (orton intre punctele + si <CC.
entru aceasta se determina curentul de scurtcircuit intre punctele + si <CC.. Evident acest curent este:
"0$
)vem relatiile:
"#$
"%$
+upa re'olvarea numerica a relatiilor "#$, "%$ re'ulta:
.e'istenta echivalenta a circuitului cu toate sursele interne circuitului pasivi'ate , intre punctele
mentionate, este evident infinita. ,n conclu'ie o schema echivalenta pentru circuitul format din R1, R2, <1,
astfel incat in mod dc functionarea subcircuitului PCP sa nu fie afectata este urmatoarea "3ig . 0 c$:
Fig. P 1 c

"#$ Schema echivalenta de ac a circuitului este repre'entata in 3ig . 0 d
D sc
I I
2
1

,
_


%
-.
D.. D
V
V
I I
2
R I V
D -.

V V "A I
-. D
1 - 2
Fig. P 1 d
resupunad <1 in saturatie si inlocuind tran'istorul cu modelul de semnal mic se obtine urmatoarea
schema echivalenta "3ig . 0 e$:
3ig . 0 e
entru circuitul format din R1, R2, /m3/s , r's se va determina o schema echivalenta 1hevenin intre punctele +
si masa. entru aceasta se determina tensiunea de mers in gol "se obtine prin decuplarea lui MCM $. Evident
in aceste conditii prin r's circula curentul /m3/s., si prin R1, R2, un curent nul. ,n aceste conditii tensiunea
3/s=0, iar tensiunea de mers in gol a circuitului este L:M. "circuitul nu mai are surse active$.
.e'istenta echivalenta a circuitului, intre punctele mentionate se poate determina aplicand o sursa LtestM
de tensiune intre punctele de interes "3ig . 0 d$ si determinand re'istenta va'uta de aceasta intre borne.
Fig . P 1 d
Se poate scrise sistemul de ecuatii:
( )
t gs " t ds t
i R ' g i r '
2
+
"8$
t gs
i R '
2

">$
cu solutia
( )
2 2
1 R R g r
i
'
r
" ds
t
t
&ch
+ +
"E$
,n conclu'ie o schema echivalenta pentru circuitul format din R1, R2, <1, astfel incat in mod ac functionarea
subcircuitului PCP sa nu fie afectata este o re'istenta de valoare r0c".
Chestiuni:
+e ce acest circuit este denumit PSursa de curentP/
+aca LCM este o re'istenta determinati intre ce limite se poate situa aceasta circuitul ramanand o
LSursa de curent/
Care termen este semnificativ in formula lui r0c"/
+eterminati numeric valoarea lui r0c".
articulari'ati aceasta formula pentru R27: sau R1=0 sau R1, R2=0.
PROBLEMA 2: entru circuitul din 3ig. # a se cunosc: <1) ID@@=#mA, VA =-2V, r's= .e'istorii din
figura au valorile: R1 =2M, R2=0.58, R3=58 . Circuitul este alimentat de la o tensiune V== = 20V. Sursa de
semnal este un generator sinusoidal de medie frecventa, amplitudine H0.1mV si re'istenta de generator
R/=0.18.
Sa se determine :
"0$ S3 al circuitului.
"#$ )mplificarea in tensiune raportata la generator a circuitului A3,/=30/3/ pentru R+=0,108, .
"%$ )mplificarea in curent raportata la generator a circuitului A,,/=,0/,, pentru R+=0, 108, .
"8$ .e'istenta echivalenta de intrare in circuit R,=3,/,, si .e'istenta echivalenta de iesire a
circuitului.R0=30/,0(3,=0
Fig. P 2 a
Rezolvare:
"0$ unctul static de functionare
)vem relatiile:
"0$
"#$
+upa re'olvarea numerica a relatiilor "0$, "#$ re'ulta:
( )
D ++ D-
I R R V V
2 3
+ "%$
V V V V
D-s/t D-
1 9 >
"#$ Schema echivalenta de ac a circuitului este repre'entata in 3ig . # b. Circuitul este un etaj amplificator
cu tran'istor in conexiune SC "sarcina distribuita$.
2
1

,
_


%
-.
D.. D
V
V
I I
2
R I V
D -.

V V "A I
-. D
1 - 2
3ig . # b
,nlocuind tran'istorul cu modelul de semnal mic se obtine urmatoarea schema echivalenta "3ig . # c$:
3ig . # c
arametrii de semnal mic ai tran'istorului Q0 sunt:
V "A g
"
& $
e circuitul din 3ig. # c se pot scrie urmatoarele ecuatii:
gs " gs
g
g
g g
' g R '
R R
'
R '
2
1
+ +
+

sau
( )
"
g
g
g gs
g R
R R
R
' '
2
1
1 1 +

,
_

+
"0$
gs " L o
' g R R '
3

"#$
.e'ulta:
( )
"
g
" L
g
g '
g R
R R
R
g R R
'
'
A
2
1
1
3
0
,
1+

,
_

+
"%$
"%$ entru determinarea amplificarii de curent se scriu relatiile:
1
R R
'
i
g
g
g
+

"8$
L
gs " o
R R
R
' g i
+

3
3
">$
+in relatiile "0$, "8$, ">$ re'ulta:
( )
1
2 1
1
3
3 0 0
,
1
R R
g R R R
R
R R
R
g
i
'
'
'
'
i
i
i
A
g
" g L
"
g
g
g
gs
gs g
g i
+
+ + +

"E$
"8$ .e'istenta de intrare este:
1
R
i
'
R
i
i
i

+eterminarea re'istentei R0 se va reali'a pe urmatoarea schema "3ig . # d$ care este echivalenta
conditiilor de definitie.
3ig . # d
Se poate scrie ecuatia:
gs " gs
' g R '
2

cu solutia
0
gs
'
3
0
0
0
0
R
i
'
R
i
'

Chestiuni:
Efectuati calculele numerice pentru cele trei valori ale re'istentei de sarcina propuse. +eterminati
care ca' este cel mai favorabil pentru amplificarea in tensiune respectiv in curent.
ropuneti modalitati pentru marirea amplificarii.
+eterminati amplificarea circuitului atunci cand re'istenta .# este scurtcircuitata in mod LacM.
Comparati amplificarea cestui etaj cu unul similar echipat insa cu tran'istor bipolar.
+eterminati formula amplificarii circuitului daca generatorul si sarcina sunt ideale.
PROBLEMA 3: entru circuitul din 3ig. % a se cunosc: <1) ID@@=#mA, VA =-2V, r's= .e'istorii din
figura au valorile: R1 =2M, R2=0.58, R3=58 . Circuitul este alimentat de la o tensiune V== = 20V. Sursa de
semnal este un generator sinusoidal de medie frecventa, amplitudine H0.1mV si re'istenta de generator
R/=0.18.
Sa se determine :
"0$ S3 al circuitului.
"#$ )mplificarea in tensiune raportata la generator a circuitului A3,/=30/3/ pentru R+=58, .
"%$ .e'istenta echivalenta de intrare in circuit R,=3,/,, si .e'istenta echivalenta de iesire a
circuitului.R0=30/,0(3,=0
Fig. P 3 a
Rezolvare:
"0$ unctul static de functionare este identic cu al circuitului din roblema #
"#$ Schema echivalenta de ac a circuitului este repre'entata in 3ig . % b. Circuitul este un etaj amplificator
cu tran'istor in conexiune KC.
3ig . % b
,nlocuind tran'istorul cu modelul de semnal mic se obtine urmatoarea schema echivalenta "3ig . % c$:
3ig . % c
arametrii de semnal mic ai tran'istorului Q0 sunt:
V "A g
"
& $
e circuitul din 3ig. # c se pot scrie urmatoarele ecuatii:
( )
gs " g gs
' g i R ' +
2
"0$
gs g g g
' R i '
"#$
.e'ulta din "0$, "#$:
g
g
"
g
gs
'
R
R
g R
R
R
'
2
2
2
1

,
_

+ + "%$
.espectiv pe subcircuitul de iesire:
gs " L o
' g R R '
3

"8$
.e'ulta:

,
_

+ +


g "
g
" L
g
g '
R g
R
R
g R R
'
'
A
2
3
0
,
1
">$
"%$ .e'istenta de intrare este re'ultatul urmatoarelor relatii:
gs "
i
i
' g
R
'
i
2
"E$
i gs
' '
"D$
+e unde re'ulta:
1
2
1

,
_

+
"
i
i
i
g
R i
'
R "A$
+eterminarea re'istentei R0 se va reali'a pe urmatoarea schema "3ig . % d$ care este echivalenta
conditiilor de definitie.
3ig . % d
+eoarece tensiunea de comanda a generatorului de curent este nula avem relatia:
3
0
0
0
0
R
i
'
R
i
'

Chestiuni:
Efectuati calculele numerice.
ropuneti modalitati pentru marirea amplificarii.
Comparati amplificarea cestui etaj cu unul similar echipat insa cu tran'istor bipolar.
PROBLEMA 4: entru circuitul din 3ig. 8 a se cunosc: <1, <2) ID@@=5mA, VA =-2V, r's= .e'istorii din
figura au valorile: R1 =2M, R2=2M. Circuitul este alimentat de la o tensiune V== = 20V. Sursa de semnal
este un generator sinusoidal de medie frecventa, amplitudine H1mV si re'istenta de generator R/=18.
Sa se determine :
"0$ S3 al circuitului.
"#$ )mplificarea in tensiune raportata la generator a circuitului A3,/=30/3/ pentru R+=0,108, .
"%$ )mplificarea in curent raportata la generator a circuitului A,,/=,0/,, pentru R+=0, 108, .
"8$ .e'istenta echivalenta de intrare in circuit R,=3,/,, si .e'istenta echivalenta de iesire a
circuitului.R0=30/,0(3,=0
Fig. P $ a
Rezolvare:
"0$ unctul static de functionare
)vem relatiile:
D.. D D
I I I
2 1
"0$
0
2 1

-. -.
V V "#$
++ D.
V
R R
R
V
2 1
1
1
+

"%$
1 2 D. ++ D.
V V V "8$
)mbele tran'istoare functionea'a in regiunea de saturatie.
"#$ Schema echivalenta de ac a circuitului este repre'entata in 3ig . 8 b. Circuitul este un etaj amplificator
cu tran'istor in conexiune +C.
3ig . 8 b
,nlocuind tran'istorul cu modelul de semnal mic se obtine urmatoarea schema echivalenta "3ig . 8 c$:
3ig . 8 c
arametrii de semnal mic ai tran'istorului Q0 sunt:
V "A g
"
& $
e circuitul din 3ig. 8 c se pot scrie urmatoarele ecuatii:
0
1 2 1
2 1
'
R R R
R R
' '
g
g gs

+
">$
si
gs " L o
' g R '
"E$
.e'ulta:
" L
" L
g g
g '
g R
g R
R R R
R R
'
'
A
+ +

1
1 2 1
2 1
0
,
"%$
"%$ entru determinarea amplificarii de curent se scriu relatiile:
( )
2 1
1 2 1
2 1
0
0
0 0
,
1
1
R R R
g R
g R
R R R
R R
R i
'
'
'
'
i
i
i
A
g
" L
" L
g L g
g
g g
g i
+
+ +
"E$
"8$ .e'istenta de intrare este:
2 1
R R
i
'
R
i
i
i

+eterminarea re'istentei R0 se va reali'a pe urmatoarea schema "3ig . 8 d$ care este echivalenta
conditiilor de definitie.
3ig . 8 d
Se poat scrie ecuatiile:
0
' '
gs


gs "
' g i
0
deci:
"
'
g i
'
R
i
1
0
0
0
0

Chestiuni:
Efectuati calculele numerice pentru cele trei valori ale re'istentei de sarcina propuse. +eterminati
care ca' este cel mai favorabil pentru amplificarea in tensiune respectiv in curent.
?ustificati denumirea acestui etaj ".epetor pe sursa$.
Comparati amplificarea cestui etaj cu unul similar echipat insa cu tran'istor bipolar.
.ete)inati (")!la apli(ica)ii ci)c!it!l!i daca gene)at")!l si sa)cina s!nt ideale.
Seminar 9
PROBLEMA1: entru circuitul din 3ig. 0 a se cunosc : D;1) V; =10.6V, I;m = 1mA
0 R
(

, <1, <2,)
F=0=400, VB90.6V "in .)($, r(= r

=& <3) ID@@=4mA, VA =-2V, r's= .e'istorii din figura au valorile:


R1=R2=1M, R3=2.58, R4 =18. Circuitul este alimentat de la o tensiune V== = 20V. Sursa de semnal este un
generator sinusoidal de medie frecventa, amplitudine H1mV si re'istenta de generator R/=0.18.
Sa se determine :
"0$ S3 al dispo'itivelor circuitului.
"#$ )mplificarea in tensiune raportata la generator a circuitului A3,/=30/3/ pentru R+=0, 108, .
"%$ .e'istenta echivalenta de intrare in circuit R,=3,/,, si .e'istenta echivalenta de iesire a
circuitului.R0=30/,0(3,=0
Fig. P 1 a
Rezolvare:
"0$ resupunem tran'istoarele in .)( si dioda Gener in regim de stabili'are. Circuitul format din <1,
<2, D;1 formea'a o oglinda de curent. Considerand curentii de ba'a mici in raport cu cei de colector se pot
scrie urmatoarele ecuatii:
"A
R
V V
I I
B# (
+ +
$
3
2 1


"0$
)m considerat ,=0-,=#HH,C0
1 3 3 + D .
I I I "#$
in 1
$
$ . 5
( +
( ++
(
I "A I
R
V V
I >

"%$
+eoarece 0
3 3

-. D.. D
V I I
1 1 B# +#
V V "8$
V V V V
-. ( +#
% . 10
3 2
">$
V V V V
+# ++ D.
$ . 9
2 3
"E$
1oate tran'istoarele bipolare functionea'a in .)(, tran'istorul 1EC-? in saturatie si dioda Gener
functionea'a in regim de strapungere.
"#$ Schema echivalenta de ac a circuitului este repre'entata in 3ig . 0 b. @glinda de curent a fost
echivalata cu o re'istenta infinita. Circuitul este un etaj amplificator cu tran'istor in conexiune +C.
Fig. P 1 b
,nlocuind tran'istorul cu modelul de semnal mic se obtine urmatoarea schema echivalenta "3ig . 0 c$:
3ig . 0 c
anta de semnal mic pentru tran'istorului Q% este:
V "A g
"
& $
e circuitul din 3ig. 0 c se pot scrie urmatoarele ecuatii:

,
_

+
1
3
3 2 0
R
'
' g R R '
gs
gs " L
"D$
0 3
1
3
' '
R
'
R '
gs
-.
- g
+ +
"A$
.e'ulta:

,
_

+ + +

,
_

1
2
1
1
2
0
1
1
1
R
g R R
R
R
R
g R R
'
'
" L
-
" L
g
";$
@bservatie: +aca generatorul are R/--R1 si /mR+>>1 relatia ";$ devine:
1
0
,

g
g '
'
'
A
"0:$
)mplificatorul este un L.epetor pe sursaM.
"%$ +eterminarea re'istentei de intrare se face pe ba'a urmatoarelor ecuatii:
0 3
' ' '
gs i
+
"00$
1
3
R
'
i
gs
i
"0#$
+in relatiile "D$, "00$, "0#$ re'ulta:

,
_

,
_

+ +
1
2 1
1
1
R
g R R R
i
'
R
" L
i
i
i
"0%$
+eterminarea re'istentei R0 se va reali'a pe urmatoarea schema "3ig . 0 d$ care este echivalenta
conditiilor de definitie.
3ig . 0 d
entru aceasta configuratie re'ulta:
3
2
0 0
1
0
0 gs "
L
' g
R
'
R
'
R
'
i + +
"08$
3 0 gs
' '
"0>$
+e unde re'ulta:

1
3
2 1
0
0
0
0
1 1 1

1
]
1

+ + +
"
L
'
g
R R R i
'
R
i
"0E$
Chestiuni:
<erificati inegalitatile folosite la re'olvarea punctului "0$.
Efectuati calculele numerice pentru cele trei valori ale re'istentei de sarcina propuse. +eterminati
care ca' este cel mai favorabil pentru amplificarea in tensiune.
Kasiti o justificare pentru re'istenta de intrare mult marita a acestui circuit in comparatie cu schema
anterioara de repetor pe sursa.
'(ect!ati calc!lele n!e)ice.
*nce)cati sa )eali#ati !n apli(icat") ap)"ape ideal de tensi!ne (apli(ica)e s!p)a!nita)a) ("l"sind eta+ele pe ca)e le,a st!diat
pana ac!.
PROBLEMA 3: entru circuitul din 3ig. % a se cunosc : D;1) V; =3.6V, I;m = 1mA
0 R
(

, <1)
ID@@=5mA, VA =-2V, r's=, <2) F=0=600, |VB9| 0.6V "in .)($, r(=r

=. .e'istorii din figura au valorile: R1


= R2 =0.58, R+= 1M. Circuitul este alimentat de la o tensiune V== = 20V. Sursa de semnal este un
generator sinusoidal de medie frecventa, amplitudine H0.1V si re'istenta de generator R/=0.18.
Sa se determine :
"0$ S3 al dispo'itivelor circuitului.
"#$ )mplificarea in tensiune raportata la generator a circuitului A3,/=30/3/ .
"%$ .e'istenta echivalenta de intrare in circuit R,=3,/,, si .e'istenta echivalenta de iesire a
circuitului.R0=30/,0(3,=0
Fig. P 3 a
Rezolvare:
"0$ resupunem tran'istorul bipolar in .)(, tran'istorul 1EC-? in saturatie si dioda Gener in regim de
stabili'are. Circuitul format din <2, D;1 formea'a o sursa de curent. Considerand curentii de ba'a mici in
raport cu cei de colector se pot scrie urmatoarele ecuatii:
"A
R
V V
I
#B (
+
%
1
2

"0$
"A I I
D.. D
5
1
"#$
in
3
32
(
( ++
(
I "A
R
V V
I >

"#$
)m considerat ,=#HH,'
( ) V I I R V
D + L D.
10
1 2 1

"%$
V I R V V V
+ D. ++ +#
7
1 1 1 2
"8$
"#$ Schema echivalenta de ac a circuitului este repre'entata in 3ig . % b. Circuitul este un etaj amplificator
cu tran'istor in conexiune EC.
Fig. P 3 b
,nlocuind tran'istorul cu modelul de semnal mic se obtine urmatoarea schema echivalenta "3ig . % c$:
3ig . % c
anta de semnal mic pentru tran'istorului Q0 este:
V "A g
"
& $
e circuitul din 3ig. 0 c se pot scrie urmatoarele ecuatii:
1 gs i g
' ' '
">$
L "
R g '
1 0
"E$
.e'ulta:
L "
g
g '
R g
'
'
A
1
0
,

"D$
)ceasta relatie permite o rapida estimare a amplificarii unui etaj SC.
"%$ .e'istenta de intrare:

i
i
i
i
'
R
"A$
.e'istenta de iesire:

0
0
0
0
i
'
i
'
R
";$