Sunteți pe pagina 1din 7

Tema : Stabilizatoarele de tensiune. Pentru functionarea normala a dispozitivelor electrice este nevoie ca ultimele sa fie asigurate cu U de alimentare stabile.

Factorii care duc la aparitia oscilatiilor U de alimentare sunt : 1. Varierea U de alimentare din reteaua industriala. 2. Schimbarea frecventei U de alimentere. 3. Schimbarea temperaturii. 4. Varierea rezistentei sarcinii. Dispozitivele ce mentin U neschimbata la iesirea sa sau curentul! se numesc stabilizatoare de U sau ". Stabilizatoarele de U se impart in 2 grupe mari : 1) Stabilizatoare parametrice. 2) Stabilizatoare de compensare. 1. Stabilizatoarele parametrice # sunt construite pe baza elementelor nelineare parametrii carora depend de factorii de stabilizare. 2. Stabilizatoare de compensare $ sunt cuprinse de reactie dupa U datorita caruia rezistenta de iesire a stabilizatorului se micsoreaza iar U de iesire ramine practice neschimbata . Stabilizatoare parametrice.

Fig 1 1) Stabilizatoarele parametrice se caracterizeaza prin simplitate, randament unic, coieficient unic de stabilizare. Stabilizatorul parametric este alcatuit dintr#o VD $ stabilizatoare polarizata indirect si un resistor. %Pentru stabilizarea U in asemenea circuit este utilizata regiunea caracteristicei volt amperice cu U indirecta polarizata in cadrul varierei indirect. !imitarea curentului de stabilizare in circuitul dat este efectuata de catre rezistoul "b. Pe acest resistor cade surplusul U si anume Uint#Uies. $oieficientul de stabilizare a stabilizatorului prezentat in fig.1 poate fi gasit apro%imativ ca raportul valorii rezistentei rezistorului "b catre rezistenta diferentiala a diodei stabilizatoare. Unul din dezavanta&ele acestui circuit care a fost spus anterior este dependenta U de iesire de temperature.

Fig.2

Fig.'
1

n fig.2 este prezentata sc(ema unui stabilizator parametric cu termocompensare. )iodele *)2+*), sunt utilizate pentru termocompensarea U pe dioda *)1. -ensiunea de iesire a circuitului va fi . cu / U pe fiecare *) unde U pe dioda *)1 este tensiunea indirecta pe dioda stabilizatoare. ar U pe dioda *)2 +*), este U directa a acestor diode. 0r. diodelor de termocompensare conectate in serie se calculeaza de tipul si nr. diodelor stabilizatoare. !a conectarea diodelor de termocompensare coieficientul de stabilizare se micsoreaza de 2#, ori. )iodele utilizate pentru termocompensare maresc rezistenta de iesire a circuitului. Pentru a mari coieficientul de termostabilizare este utilizata sc(ema din fig.'. $oieficientul de stabilizare resultant a circuitului dat este . cu produsul tuturor coieficientilor de stabilizare. "ezistenta de iesire este determinate de rezistenta eta&ului nr.2. -ermostabilizarea este efectuata numai in eta&ul 2 iar in eta&ul 2 obtinem coieficient ma%im de stabilizare.

Fig., "ezistenta de iesire a circuitului poate fi micsorata marind curentul ce va curge prin diodele de termocompensare ceea ce este aratat in circuitul din fig.,. n circuitul dat prin dioda *),, *)1, *)2 va curge un curent adaugator ce curge de asemenea prin rezistorul ". n cazul dat rezistenta dinamica a diodelor de termocompensare se va micsora, respectiv se va micsora si rezistenta de iesire a circuitului. Plus la toate in circuitul din fig., putem regla lent termocompensarea cu a&utorul sc(imbarii valorii rezistentei rezistorului ". )ezavanta&ul circuitului dat este randamentul mic care poate fi e%plicat prin faptul ca curentul ce curge prin diodele cu compensare sa marit.

Fig.1 $ircuitele prezentate anterior se caracterizeaza prin aceea ca in cadrul sarcinei variabile curentul ma%im de iesire nu poate fi mai mare decit curentul ma%im de stabilizare a *) stabilizatoare. 3arirea de iesire este posibila in cazul conectarii unui *- dupa sc(ema $$ cum este prezentat in fig.1. 4lementele "b si dioda formeaza un stabilizator parametric simplu sarcina caruia este baza *-. -ranzistorul in circuitul analizat este amplificator al curentului sarcinei 4mit.56 7aza. $aderea de U pe &onctiunea 74 este o marime practic constanta si nu mare ca regula pina la 1*. )in cauza aceasta putem considera ca U pe sarcina este . cu U de stabilizare a *) stabilizatoare. USarc..UStab.# U74 8 UStab. . Pentru functionarea normala a dispozitivului este nevoie ca sa se indeplineasca urmatoarea conditie S95: ; stab. ma% stab. min). $urentul de stabilizare ma%im si minim sunt valorile ma%ime si minime a diodei stabilizatoare. !a alegerea *- si coieficientului sau de 5 trebuie de luat in consideratie cu cit este mai : tranzistorului cu atit
2

mai < va fi coieficientul de stabilizare. -ranzistorii de putere ca regula au coieficienti mici de amplificare dupa din cauza aceasta pentru curenti < in sarcina sunt utilizati 2 si mai multe *-. $ircuitul prezentat in fig de mai sus este si cel mai simplu stabilizator de compensare deoarece in el putem observa reactia negative dupa U. n calitate de element de regla& in acest circuit este *-. Pentru diri&area cu care este nevoie de U mici ceea ce ne permite utilizarea circuitului fara element de masura si dispozitiv de conversie. Principiul de functionare a circuitului dat este urmatorul : n cazul regimului normal de functionare pe *) stabilizatoare se formeaza U de referinta care este inpartita intre &onctiunea 74 a *- si sarcina. =dica U baza#emitor din formula data reese ca U74 va fi . cu gradul de desc(idere a *-. Presupunem ca se va sc(imba rezistenta sarcinei ceea ce va duce la sc(imbarea sarcinei. Factorul dat de stabilizare va tinde la sc(imbarea U de iesire. Procesul de stabilizare poate fi descries in felul urmator : )aca U pe sarcina se mareste caderea de U pe &onctiunea baza#emitor a &onctiunii *- se va : , respectiv se va mari rezistenta &onctiunii colector#emitor, se va mari si caderea de U data , respectiv U de iesire se va micsora.

Fig.2 )aca in fig.2 introducem un resistor putem regla U de iesire ceea ce e reprezentat in fig.2. Tema : &&&&&&&&&&&&&..

Stabilizatoarele cu compensare poseda parametrii mai buni fata de cei parametrici. "egimul sau de functionare se bazeaza pe faptul ca in paralel sau serie cu sarcina este conectat o rezistenta de compensare . n dependenta de tipul conectarii rezistentei de compensare deosebim stabilizatoare cu compensare serie si stabilizatoare cu compensare paralel. n circuitele stabilizatorului serie U de intrare este impartita in rezistenta de compensare si cea de sarcina adica Uint.Uc>Us. Stabilizarea U pe sarcina are loc datorita sc(imbarii rezistentei de compensare . )eci odata cu cresterea U pe sarcina va creste si compensarea pe sarcina, U de compensare la rindul sau este . cu Uc . Uint#Us respective tensiunea pe sarcina se va micsora. n stabilizatoarele cu compensare paralela U de intrare este aplicata la divizorul de U care este format din "b si "c conectat paralel cu "s. Stabilizarea U de sarcina in circuitul dat este efectuata datorita varierei rezistentei "c. $urentul de intrare se sc(imba ceea ce duce la sc(imbarea caderii de U pe rezistenta "b iar caderea de U pe sarcina ramine constanta. Sc(imbarea rezistentei "c in stabilizator are loc in mod automat in dependenta de valorile curentului sarcinei, U de intrare, U pe sarcina.
'

$ei mai des in calitate de "c sunt utilizate *- bipolare sau cu efect de cimp. n cazul utilizarii *- bipolar, "c va fi . cu "$4, electrodul de diri&are va fi baza *-. )aca este utilizat *- cu efect de cimp atunci "c ."S) iar electrodul de diri&are va fi grila. Tema : Stabilizatoarele paralele si serie. Stabilizatoare paralele au randament mai mic si sunt utilizate mai rar. Pentru stabilizarea U si in cazul sarcinilor variabile deseori sunt utilizate stabilizatoarele tip serie insa dispozitivele date trebuie sa fie prote&ate de la scurtcircuit in circuitul de iesire. )e asemenea *- trebuie sa fie alese cu U admisibila U4$<Uintr. Sc(emele structurale a stabilizatoarelor date :

1. 4lementul de regla&. 2. =mplificator de curent alternativ. '. 4lementul de masura. ,. $ircuitul de comparare. 1. Sursa U de referinta. 4lementul de regla& este *-, la circuitul de comparare sunt aplicate 2 tensiuni si anume Uies si Uref . )iferenta acestor tensiuni ?U.Uies#Uref amplificata de amplificatorul de curent este U de diri&are ce fi%eaza rezistenta interna a elementului de regla&. )ispozitivele analizate spre deosebire de cele parametrice poseda rezistenta de iesire mai mica datorita frecventei, reactiei negative dupa U. Sursa U de referinta prezinta un stabilizator parametric cu un singur eta& de o singura *) stabilizatoare. )e la calitatea sursei U de referinta depinde calitatea functionarii stabilizatorului. )aca datorita unei fapte se sc(imba U de stabilizare a *) stabilizatoare atunci se va sc(imba si U la iesirea stabilizatorului cu compensare. =cest lucru este foarte utilizat la alegerea *) stabilizatoare. Functia de baza a circuitului de comparare este detectarea abaterii U de iesire sau a unei parti a ei de la U data adica cea de referinta si amplificarea acestei abateri la circuitul amplificatorului de curent # . =ceasta aplicare a diferentei U este efectuata prin intrermediul circuitului de reactie. $ircuitul de comparare este construit pe baza unuia sau mai multor *-. )e multe ori circuitul de comparare este construit impreuna cu circuitul amplificatorului de U. 4lementul de masura ca regula este un divisor de U pe baza redresoarelor reglat la iesirea circuitelor. =mplificatorul de curent continuu de multe ori este construit impreuna cu circuitul de comparare. Pentru marirea
,

coieficientului de stabilizare si micsorarea valorilor absolute aparute in rezultatul sc(imbarii temperaturii de multe ori sunt utilizate amplificatoare diferentiale. $aracteristici mai bune le poseda stabilizatoarele cu amplificatoare de curent continuu cu mai multe eta&e sau cu amplificatoare de curent continuu pe baza amplificatoarelor operationale. n calitate de element de regla& este utilizat 1 sau citeva *-. 1. Sc(imbarea U de iesire sau reglarea ei in circuitele date poate fi efectuata de catre divizorul de U de iesire. 2. )ivizorul de U de referinta. '. )ivizorul de U de iesire si de referinta. Tema : 'ealizarea stabilizatoarelor cu compensare pe baza VT#lor.

Fig.1 Sc(ema generala a unui stabilizator cu compensare este prezentat in fig.1. n calitate de element de regla& este utilizat *-1 ;"$ompensare."$4). "ezistorul "2 impreuna cu *)# stabilizatoare formeaza un stabilizator parametric. "ezistentele "' si ", formeaza un divizor de U. Pe *-2 este construit circuitul de compensare si amplificatorul de continuu. -ensiunea in punctual (()* depinde de Uint si de starea *-1, &onctiunea 4$ a caruia poate fi analizata ca bratul de &os a divizorului de U. 7ratul de sus al acestui divizor formeaza rezistorul "1. )eoarece *-1 este conectat dupa sc(ema $$ iar caderea de U741este foarte mica in comparatie cu Uies , putem spune ca Uies . 98U punctului ). )eci stabilizarea U de iesire se reduce la stabilizarea U in punctual (()++ unde U= . Uin#U"1. Fie ca sub actiunea factorului de stabilizare U pe sarcina sa marit. =ceasta duce la cresterea U, U742 care la rindul sau este . cu U",#Uref. $a rezultat va creste colectorului *-2. Se va mari si caderea de U pe "2. Potentialul in punctual (()* se va micsora respectiv se va micsora si Uies.

Sc(ema stabilizatorului tip serie cu amplificator de curent continuu de tip diferential.


1

-ranzistorul *-' este utilizat ca un simplu amplificator de curent continuu . !a baza lui este aplicata o parte a U ies de pe rezistorul ", a divizorului Uies alcatuit din rezistoarele "' si ",. !a emitorul tranzistorului *-' este aplicata Uref insa nu nemi&locit de pe dioda stabilizatoare ci prin repetitorul pe emitor pe *-2 in circuitul pe emitorul caruia este conectat rezistorul "1. $aderea de U pe acest emitor este utilizata in calitate de Uref.

Sc(ema stabilizatorului cu compensare tip parallel. Principiul de functionare prezentat in figura de mai sus este analogic principiului de functionare de tip serie. 4lementul de regla& este *-1. =mplificator de curent continuu tranzistorul *-2. 4lementul de masura este construit pe baza rezistoarelor "' si ",. Sursa Uref este stabilizatorul parametric cu un singur eta& construit din dispozitivele "2 si dioda stabilizatoare *). -ensiunea la baza tranzistorului *-2 este . diferentei intre o parte a Uies de pe rezistoarele "' si ", si Uref. $urentul bazei tranzistorului de regla& *-1 curge prin terminalul colectorului si emitorului tranzistorului *-2 si depinde de U#le descrise mai sus. !a cresterea Uies sub actiunea unor factori de stabilitate tranzistorul *-2 se desc(ide mai tare. $urentul sau al colectorului se mareste ceea ce duce la cresterea colectorului *-1 si cresterea caderii de U pe rezistorul "1. $resterea data compenseaza marirea Uies. n cazul micsorarii Uies tranzistoarele *-1 si *-2 tind spre inc(idere ceea ce duce la micsorarea U pe rezistorul "1 si la compensarea micsorarii Uies. ,arametrii de baza a stabilizatoarelor sunt :
int ies 1. $oieficientul de stabilizare K st = U 9 U unde ?Uies este varierea Uiesaparuta in int ies rezultatul varierii Uint. $oieficientul de stabilizare poate fi integral si diferential. Se va numi coieficient inte-ral de stabilizare coieficientul de stabilizare intr#un interval dat de variere a factorilor de stabilizare Uint!.

Se va numi coieficient de stabilizare diferential coieficientul de stabilizare intr#un interval infinit de mic a varierii acestei valori a Uint!. 2. $oieficientul instabilitatii.
ies @instU. U U 1AA B int ies '.$oieficientul instabilitatii dupa .

@ins .

U ies 1AA B 9 ? dat. U ies

,. "ezistenta de iesire.

"ies. I ies 1. $oieficientul de nivelare a pulsatiilor este raportul tensiunilor pulsatiilor intrarii stabilizatorului catre U pulsatiilor la iesirea lui. Pentru unele stabilizatoare coieficientul de nivelare a pulsatiilor este aproape . cu coieficientul de stabilizare . 2. "andament. .onditiile inaintate catre stabilizatoare. n dependenta de tipul sarcinii catre stabilizatoare sunt inaintate urmatoarele cerinte : 1. "andament inalt. 2. $oiefcient inalt de stabilizare. '. Posibilitatea reglarii lente a Uies sau ies. ,. Cabarite si dimensiuni mici. 1. Pulsatiile mici ale Uies.

U ies