Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Politehnica din Bucuresti Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

REFERAT MATERIALE:

“Materiale dielectrice solide”

08.11.2010

Studenti:

Danciu Mihai Giban Alexandru Vica Daniel Voicu Tudor

421B

©2011 - 2012 MATERIALE DIELECTRICE SOLIDE

1.

Scopul lucrării:

Lucrarea permite determinarea permitivităţii relative complexe şi analiza comportării

acesteia în frecvenţă (100Mhz- 1Ghz), pentru materiale dielectrice cu polarizare temporară,

folosite frecvent în industria electronică, fie ca material dielectric pentru condensatoare, fie ca

suport de cablaj imprimat.

2. Noţiuni teoretice

Dielectricii sunt materiale izolatoare, care se caracterizează prin stări de polarizaţie cu funcţii de utilizare; prin stare de polarizaţie electrică se înţelege starea materiei caracterizată prin momentul electric al unităţii de volum diferit de zero. Starea de polarizaţie poate fi temporară, dacă depinde de intensitatea locală a câmpului electric în care este situat dielectricul şi poate fi de deplasare (electronică sau ionică) sau de orientare dipolară. Indiferent de mecanismul de polarizare, în domeniul liniar, interacţiunea unui dielectric izotrop

cu câmpul electric este caracterizată de permitivitatea relativă complexă (rel. 1 ):

unde:

r

=

D

0

E

=

r

j

r

D este inducţia electrică,

E este intensitatea câmpului electric, iar

0

, permitivitatea vidului.

=

1

36

10

9 F / m

(1)

Din schema echivalentă se observă că partea reală a permitivităţii complexe relative

caracterizează dielectricul din punct de vedere al proprietăţilor sale de a se polariza (indiferent de

mecanismul de polarizare) şi are ca efect creşterea de ' r ori a capacităţii condensatorului la

aceleaşi dimensiuni geometrice, capacitatea condensatorului obţinut fiind :

C e =

' r C o

(3)

la aceleaşi dimensiuni geometrice, capacitatea condensatorului obţinut fiind : C e = ' r C o

Se defineşte tangenta unghiului de pierderi a materialului dielectric, ca fiind raportul:

tg

P U ◊ I I 1 C a R R r 0 = = =
P
U
I
I
1
C
a
R
R
r
0
=
=
=
=
=
=
r
P
U
I
I
C R
C
r
C
C
e
e
r
0
r

Inversul tangentei unghiului de pierderi se numeşte factor de calitate al materialului dielectric şi se notează cu

Q

=

1

tg

=

CR

=

r r
r
r

3. PRELUCRAREA DATELOR

Se măsoară permitivitatea complexă, partea reală şi imaginară ale acesteia şi tangenta unghiului de pierderi, pentru următoarele materiale: politetrafluoretilena (teflon), polimetacrilat de metil (plexiglas), stratificat pe bază de hârtie (pertinax), stratificat pe bază de sticlă (sticlotextolit) şi a oxidului de aluminiu (alumina) în gama de frecvenţe de la 100 MHz la 1GHz.

F [MHz]

 

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Teflon

 

2.01

2.014

2.013

2.01

2.01

2.01

2.008

2.007

2.007

2.005

 

r

g=

                     

3mm

 

343

250

150

123

266

-626

-525

172

133

-290

 

r

tgδ

170.6

124.1

74.51

61.19

132.33

-311.4

-261.4

85.7

66.2

-144.6

Q

ε

0.00586

0.008

0.013

0.016

0.0075

-0.0032

-0.0038

0.011

0.015

-0.0069

Steclo

 

4.82

4.77

4.73

4.71

4.69

4.68

4.67

4.668

4.666

4.65

 

r

textoli

t

 

106

101

99

98

97.5

100.5

98.9

96.4

98.2

99.2

 

r

g=

tgδ

22

21.5

20.9

20.8

20.78

21.4

21.17

20.65

21

21.3

1mm

Q

ε

0.045

0.046

0.047

0.048

0.0481

0.046

0.047

0.048

0.047

0.046

Pertin

 

5.14

4.95

4.87

4.77

4.74

4.69

4.65

4.63

4.61

4.58

 

r

ax

 

345

325

313

308

300

299

296

294

291

292

 

r

tgδ

67

65.4

64.2

64.5

63.2

64

63.6

63

63.1

63.5

g=

Q

ε

0.014

0.0152

0.0155

0.015

0.0158

0.0156

0.0157

0.015

0.0158

0.0157

0,95m

 

m

Plexig

 

2.73

2.73

2.72

2.715

2.711

2.71

2.704

2.701

2.698

2.693

 

r

las

 

22.65

17.2

16.8

15.1

14.8

14.3

14.1

13.1

13.25

13.64

g=

 

r

2,1m

tgδ

8.25

6.3

6

5.5

5.4

5.2

5.25

4.8

4.9

5.06

m

Q

ε

0.121

0.158

0.166

0.181

0.185

0.192

0.190

0.208

0.204

0.197

Alumi

 

9.93

9.95

9.96

9.98

10

10.02

10.04

10.07

10.12

10.15

 

r

na

g=1m

 

13.1

7.9

4.7

5.6

1.24

9.85

13

16.8

4.7

15.38

 

r

m

tgδ

1.31

0.79

0.41

0.58

0.12

0.98

1.29

1.67

0.48

1.61

Q

ε

0.763

1.265

2.43

1.72

8.333

1.020

0.775

0.598

2.08

0.621

Factorul de calitate se calculeaza cu formula:

Reprezentarea grafica:

TEFLON

Q

1 = tg
1
=
tg

=

CR

r = r
r
=
r

STECLOTEXTOLIT

PERTINAX

PLEXIGLAS

ALUMINA

Se măsoară

, ale probelor din plexiglas şi steclotextolit la frecvenţele date şi rezultatele

r1 r2 se trec în tabel. Se realizează din cele două probe un sandwich care
r1
r2
se trec în tabel. Se realizează din cele două probe un sandwich care se introduce între electrozii
dispozitivului de fixare şi se măsoară valorile
care se înscriu în tabel, pentru trei valori ale
r e
frecvenţei.
f[MHz]
100
500
800
,
,
Material
r1
r 2
re
Pertinax
(g 1 = 0,95mm)
5.1
4.7
4.6
r1
Steclotextolit
(g 2 = 2,1mm)
4.8
4.7
4.6
r 2
Sandwich pertinax +
steclotextolit
( g 1+2 = 1,95mm)
4.98
4.72
4.64
măsurat
re
5
4.76
4.69
Sandwich
pertinax
+
calculat
steclotextolit
re
0.02
0.04
0.05
Sandwich
pertinax
+
măs -
calc =
steclotextolit
re
re
Se calculează
cu relaţia următoare:
re
 

'

g

1

+

g

2

 

=

 
 

re

g

1

g

2

 

'

+

'

r

1

r 2

=

0.95

+

2.1

=

3.05

 

=

3.05

= 5

0.95

2.1

+

0.17

+

0.43

 

0.61

5.1

4.8

=

0.95

+

2.1

=

3.05

3.05

=

= 4.76

 

0.95

2.1

+

0.64

0.64

4.7

4.7

=

0.95

+

2.1

 

=

3.05

 

=

 

3.05

 

0.95

+

2.1

0.2

+

0.45

   

0.65

4.6

4.64

 

'

recalc

=
=

4.98

5

= 0.02

 

'

=
=

4.72

4.76

= 0.04

 

recalc

'

=
=

4.64

4.69

= 0.05

recalc

= 4.69

4. INTREBARI SI RASPUNSURI

4.2 Să se deducă formula de calcul a tangentei unghiului de pierderi echivalente a două

condensatoare legate în paralel şi în serie când se cunoaşte capacitatea şi tangenta unghiului de pierderi pentru fiecare condensator.

C = C + C paralel ( ) 1 2 1 1 tg = C
C
=
C
+
C paralel
(
)
1
2
1
1
tg
=
C
=
RC
Rtg
1
1
tg
=
C
=
1
1
R C
R tg
1
1
1
1
1
1
g
=
C
=
1
2
R C
R tg
2
2
2
2
1
1
1
C =
+
(
serie
)
=
C
C
Rtg
1
2

1

1

1

=

+

Rtg

R tg

1

1

R tg

2

2

tg

=

R R tg tg

1

2

1

2

R

(

R tg

1

1

+

R tg

2

2

)

R tg

1

1

+

R tg

2

2

tg

=

1

R

(

R tg

1

1

+

R tg

2

2

)

4.4 Daca ε 1 = 2.1, ε 2 = 3.5 si g 1 = (1/4)∙g 2 , să se determine ε echivalent pentru structura:

2 , să se determine ε echivalent pentru structura: ' re =   1 5 5

'

re

=

 

1

5

5

g

1

+

g

2

=

4

g

2

+

g

2

=

4

g

2

=

4

=

1.25

g

1

g

2

1

g

2

g

2

0.119

+

0.285

0.404

'

r

1

+

'

r 2

 

4

g

2

+

g

2

8.4

+

3.5

 
 
 

2.1

 

3.5

 

= 3.09

4.5 Determinaţi valoarea părţii reale a permitivităţii complexe relative ' r1 a unei probe de mică

cu grosimea de 0,1mm cu ajutorul unei probe de teflon cu grosime de 0.8mm şi ' r2 = 2.1 şi

' rechivalent = 2.23.

'

re

=

g

1

+

g

2

g

1

'

r

1

+

g

2

'

r 2

'

r

1

=

'

re

g

1

g

1

+

g

2

'

re

g

2

'

r 2

= 4.37

4.6 Intre armaturile condensatorului plan - paralel cu capacitatea

in

vid

de

C

= 100pF, se

0

introduce un dielectric avand permitivitatea relativa complexa

cu termenii

=5 si

r

'' r =5∙ 10

; sa se calculeze admitanta

si elementele schemei echivalente paralel pentru condensatorul

4 astfel obtinut, la frecventa de 1MHz. Y = j C = j ( j
4
astfel obtinut, la frecventa de 1MHz.
Y
=
j
C
=
j
(
j
)
C
=
C
+
j
C
= 2
f
C
+ 2
j f C
r
r
r
r
r
r
r
0
0
0
0
0
0
6
12
4
8
4
=
2 3.14 10
10010
(5 10
+
5
j
)
=
6.28 10
5
+
5 6.28 10
j =
4
=
31.4 10
8 +
31.4
j ◊
10
1
1
1
1
8
R
=
= =
=
10
=
3.18
M
6
4
10
e C
2
f C
2
10
5 10
10
31.4
r
0
r
0
'
12
C
=
C
=
5 100 10
=
500
pF
e
r
0

=

2

fC

0

(

''

r

+

j

'

r

)

=

4.7 Pentru acelasi condensator cu dielectricul intre armaturi, sa se calculeza factorul de calitate

Q si tangenta unghiului de pierderi tgδ, la frecventa de 1MHz .

tg

Q =

=

1

1

=

C R

e

e

2

fC R

e

e

=

1

tg

=

100 10

4

=

10

2

1

2

3.14 500 10

12

3.18 10

6

=

0.01 10

4

4.8 Intre armaturile unui condensator plan - paralel cu capacitate in vid C

= 68 pF, se introduce

 

0

un dielectric avand permitivitatea relativa complexa cu termenii

=3,5 si

'' r =4∙ 10

;

r

4

a)sa se calculeze admitanta si elementele schemei echivalente paralel pentru condensatorul astfel obtinut, la frecventele de 500 kHz si 5 MHz; comentati rezultatele. b) sa se calculeze factorul de calitate Q si tangenta unghiului de pierderi tgδ, la frecventele de 500 kHz si 5 MHz; comentati rezultatele.

a)

Y

=

=

Y

=

=

j

=

C

r

0

10

=

j

(

3

j

r

68 10

)

C

r

0

=

12

(4 10

7

(4 10

4

+

3.5 j )

2 3.14 500 10

3135.2

C

=

2 3.14

2135.2

j

=

r

0

5 10

10

j

6

(

j

r

68 10

6

(4 10

4

C

r

0

12

)

=

(4 10

+

3.5 j )

4

C

4

r

0

+

j

3.5

+

C

r

0

+

j

)

+

3.5

j

j

)

=

C

r

=

0

C

r

0

2

=

2

=

R

e

C

e

tg

Q

=

1

1

=

=

=

=

'

r

C

r

0

C

0

=

1

2

3.5

=

f C

r

0

68 10

1

12

 

C R

e

e

2

fC R

e

e

=

1

= 0.017

 

tg

1

2

500 10

3

= 238 pF

4 10

4

68 10

12

=

1

2

3.14 238 10

12

11.7 10

6

f C

r

0

f C

r

0

+

+

=

11.7

M

= 57.1

2

2

j f C

r

0

j f C

r

0

2

=

2

=

fC

0

fC

0

(

(

''

r

''

r

+

+

j

j

'

r

'

r

)

)

=

=

R =

e

C

e

=

tg

Q

=

1

1

=

=

C

'

r

C

0

0

=

1

2

f C

r

0

3.5

68 10

1

=

1.75 10

12

C R

e

=

e

2

fC R

e

3

e

tg

1

2

=

5 10

6

238

pF

4 10

4

68 10

12

=

1.17

M

=

1

2 3.14

238 10

12

1.17 10

6 =

571