Sunteți pe pagina 1din 12

Problema 1.

C
ati termeni are suma 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + . . . daca valoarea ei
este un num
ar format din doua cifre identice?
Problema 2. Determinati numerele de forma abc daca
5 + 10 + 15 + . . . + abc = abc00.
Problema 3. Se scriu n ordine crescatoare toate numerele naturale de patru
cifre care au produsul cifrelor egal cu zero. Al catalea numar este 2013?
Problema 4. Num
arul abc mpartit la b da catul da si restul a. Daca d = b + 1,
atrat perfect.
s
a se arate c
a abc nu este p
Problema 5. S
a se determine ultima cifra a numarului
N = 2011n+2011 + 2012n+2012 + 2013n+2013 .
Problema 6. Se consider
a sirul de numere naturale 3, 10, 17, 24, 31, ... .
(a). Aflati al 2013-lea termen al sirului.
(b). Stabiliti dac
a num
arul 2013 este termen al sirului.
(c). Calculati suma primilor 100 de termeni ai sirului.
Problema 7. Determinati toate numerele naturale de forma ab stiind ca suma
cifrelor num
arului ab este egal cu suma cifrelor numarului 5 ab.
Problema 8. S
a se determine numerele de forma abc care verifica relatia
abc = 2 ab + 3 bc + 4 ca.
Problema 9. S
a se determine numerele de forma abc n care ab, bc si ca sunt
numere prime.
Problema 10. Suma a trei numere consecutive este 32015 . Demonstrati ca
produsul celor trei numere este divizibil cu 10.
Problema 11. Determinati numerele abc si tiind ca
5
b+c
2a + c
=
=
.
a+c
2a
7
Problema 12. Aflati numerele de forma abc, mai mici decat 500, daca:
(a). dau restul 5 la mp
artirea cu 9;
..
.
(b). (a + b + c) . 7 si (abc + 2) .. 7.
Problema 13. Se consider
a numerele a1 = 4, a2 = 3a1 + 4, a3 = 3a2 + 42 , ...,
2012
a2013 = 3a2012 + 4
.
(a). Calculati a2013 .
. 22
(b). Ar
atati c
a (a + a + . . . + a
) .. 2 1 .
1

2013

Problema 14. Determinati numerele naturale de forma abc stiind ca


.
(ab + bc + ca) .. abc.
Problema 15. Fie multimile A1 = {1}, A2 = {1, 3}, A3 = {1, 3, 6}, A4 =
{1, 3, 6, 10}, A5 = {1, 3, 6, 10, 15}, ... .
(a). Calculati A20 r A19 .
(b). Verificati dac
a exista n numar natural astfel ncat 2013 An .
(c). Aflati num
arul elementelor divizibile cu 7 din A2013 .
Problema 16. Aflati valoarea maxima a numarului natural n stiind ca 4n
divide produsul
p = 504 505 506 . . . 2012 2013.
Problema 17. Ar
atati c
a
1 22 + 1 2 32 + 1 2 3 42 + . . . + 1 2 3 . . . 992 = 1 2 3 . . . 100 2.
Problema 18. Determinati numerel naturale nenule a, b, c, d, e, n stiind ca
2a+3 3b 5c+1 7d 11e = 1 2 3 . . . n.
2013

Problema 19. Demonstrati ca numerele 33


ntre ele.

2015

+ 1 si 33

+ 10 sunt prime

Problema 20. S
a se determine valoarea de adevar a propozitiei:
.
12013 + 22013 + . . . + 20142013 .. 6.
Problema 21. Determinati n N stiind ca numarul
A = 5n + 52014 52010 481
este p
atrat perfect.
Problema 22. Rezolvati n Z Z ecuatia
x2 = y(y + 1)(y + 2)(y + 3) + 4.
Problema 23. Pentru ce valori naturale n numarul
n(n + 1)(n + 2)(n + 3) + 2014
este p
atrat pefect?
Problema 24. Determinati n N pentru care
Cn1 + Cn22 + Cn33 = n6 .

Problema 25. Completati careul magic de mai jos (suma numerelor de pe


fiecare linie sau coloan
a sau diagonala este aceeasi).
669

500
670
671

Problema 26. Completati spatiile goale din piramida alaturata cu numere


potrivite, stiind c
a n fiecare casuta se afla un numar care este diferenta celor
dou
a numere care se afl
a sub el.
19
10
4
20
100

1
10

Problema 27. Dac


a x, y, z sunt numere naturale astfel ncat x + y = 29 si
y + 3 z = 21, calculati x + 2 y + 3 z.
Problema 28. G
asiti numerele abcd pentru care
abcd + bcd + cd + d = 2014.
Problema 29. Aflati numerele naturale a, b, c stiind ca sunt ndeplinite simultan conditiile:
(a). 2011a + b + c = 2016.
(b). a + 2011b + c = 4026.
(c). a + b + 2011c = 6036.
Problema 30. C
atul si restul mpartirii a doua numere sunt egale cu 5. Aflati
numerele, stiind c
a suma acestora este 161.
Problema 31. Ar
atati c
a, pentru orice n N, numarul
(n + 2011)(n + 2012)(n + 2013)(n + 2014)
24
este natural.
Problema 32. Simplificati fractia
13919737
.
11778239
Problema 33. Determinati numerele naturale x, y, z pentru care
7x + 3y + 2z = 293.
3

Problema 34. C
ate numere de forma abc, cu cifre diferite, au proprietatea ca
atrat perfect?
(abc cba) : 11 este p
Problema 35. Fie x, y, z numere naturale astfel ncat x+2y = 15 si 3y+z = 20.
Calculati 4x + 14y + 2z.
Problema 36. G
asiti numerele de forma ab care sunt multiplu al unui cub
perfect diferit de 1 si au suma cifrelor un patrat perfect.
Problema 37. Determinati numarul natural n care mpartit la 42 da restul 21,
iar suma c
aturilor mp
artirilor lui n la 42 si la 14 este 25.
Problema 38. Ar
atati c
a nu exista numere de forma abc astfel ncat abc = abc.
Problema 39. Determinati nuemrele prime abc stiind ca
natural.
Problema 40. Fie fractiile
c
a p + r = q = s.

p
q

si

r
s

ireductibile, astfel ncat

26
a+b2 +c3

p
q

r
s

este numar

= 1. Aratati

Problema 41. G
asiti numerele naturale ab astfel ncat ab = a3 + b3 .
Problema 42. Fie x, y si n numere naturale astfel ncat 2x + 3y = 5 6n .
Ar
atati c
a
(a). 5 | x y.
(b). 6 | (x + 3)(y + 2).
Problema 43. Aflati toate numerele naturale x pentru care x+2014 este patrat
perfect, iar x + 14 este puterea a patra a unui numar natural.
Problema 44. Determinati numerele naturale n pentru care numerele 3n + 4
si 5n + 1 sunt p
atrate perfecte consecutive.
Problema 45. (a). Ar
atati ca n3 n = (n 1)n(n + 1).
(b). S
a se arate c
a num
arul
a = 1 2 3 + 2 3 4 + . . . + 2009 2010 2011
se poate scrie ca suma a 2010 cuburi perfecte nenule si diferite.
Problema 46. Se consider
a numarul n = 22013 + 32013 + 42013 .
(a). Aflati restul mp
artirii lui n la 5.
(b). Ar
atati c
a 9 | n.
Problema 47. Aflati num
arul natural x din egalitatea
4x+1 x 4x 3x = 55.
Problema 48. Ar
atati c
a exista o infinitate de perechi (a, b) de numere ntregi
care verific
a relatia
a2 + b2 ab2 ab + b = 1.
4

Problema 49. (a). Descompuneti 10101 n produs de factori primi.


(a). Aflati cifra a stiind ca a3a3a3 este divizibil cu 3a.
Problema 50. Fie numerele
h 2
i
a = 311 : 960 + 1252 : (52 )2 : 4,b = 103 : 123 + 34 : (2 32 )2 : 18 20130 (2 1)2013 ,
i
h 20
19
c = 42 + 32 7 (2233 + 3311 + 1122 )0 : 2.
(a). Ar
atati c
a b este media aritmetica dintre a si c.
(b). Ar
atati c
a c2 = b2 + a2 32.
Problema 51. Se consider
a 5 numere naturale cu media aritmetica egala cu
24. Imp
artind pe r
and primul numar la suma dintre al doilea si al treilea, apoi
al doilea num
ar la suma dintre al treilea si al patrulea, iar la final pe al treilea la
suma dintre al patrulea si al cincelea, se obtine de fiecare data catul 2 si restul
1. S
tiind c
a ultimele dou
a numere sunt consecutive, aflati numerele.
Problema 52. S
a se determine numarul abc cu proprietatea
ab, c = a, b + b, c + c, b 1.
Problema 53. S
a se determine cel mai mare numar natural abcde pentru care
avem
abc, de = 0, 9 bcd, e.
Problema 54. Imp
artind un numar natural de trei cifre la 84 obtinem restul
56. S
a se determine acel numar stiind ca mpartit la 13 da catul egal cu restul.
Problema 55. S
a se determine numarul natural cd care verifica egalitatea
a, 1a a, b = 1c, d2
pentru anumite cifre a si b.
Problema 56. Determinati cel mai mic numar natural aabb care mpartit la 7
d
a restul 0.
Problema 57. Calculati 5a + 2b 3c, stiind ca a + b = 100 si a c = 200.
Problema 58. Fie numerele a, b, c N astfel ncat a2 + b2 + c2 = 2432 si
(a, b, c) = 8. Calculati media aritmetica a numerelor a, b, c.
Problema 59. Fie n N si numerele
a = 4n+2 52n + 2, b = 22n 25n+1 1, c = 2 4n+2 52n + 1, d = 22n+3 52n 2.
Ar
atati c
a:
(a). numerele a, b, c, d nu sunt prime;
(b). a + b + c + d este p
atrat perfect.
5

Problema 60. Determinati numarul ab stiind ca


a, b
a+1
=
.
b+a
b, a
Problema 61. Determinati numerele abc stiind ca
a+b
b+c
c+a
=
=
.
2
3
5
Problema 62. Calculati termenii proportiei
ab5ab5
25
= 2.
3(106 1)
c
Problema 63. Determinati numarul ab stiind ca

ab 3 a 1 = ba 3 b 2b 3 + 3 3.
Problema 64. Ar
atati c
a numarul A = 2n3 + n + 6 se divide cu 3, oricare ar
fi n Z.
Problema 65. Presupunem ca n este o putere a unui numar prim. Daca m
divide n si m 1 divide n 1, atunci n este o putere a lui m.
Problema 66. Aflati cifrele a, b pentru care aab = aba.
Problema 67. Determinati numerele naturale de forma abcd, cu a < b < c < d,
pentru care
abcd + bcda + cab + dabc = 24442.
Problema 68. S
a se scrie numarul 82014 4 ca suma de opt numere naturale
consecutive.
Problema 69. S
a se determine cifrele consecutive m, n, p (nu neaparat n
aceast
a ordine) si num
arul natural a pentru care a(a + 1) = mnp.
Problema 70. Enumerati elementele multimii A = {abc | a b c = 12}.
Problema 71. Ar
atati c
a numarul A = 4n 52n+1 22n 25n este patrat perfect,
oricare ar fi n num
ar natural.
Problema 72. Comparati numerele
a=

2013n + 2015n
2014n

si b =

2013n+1 + 2015n+1
,
2014n+1

unde n este num


ar natural.
Problema 73. Ar
atati c
a orice numar natural cu 2007 divizori este un patrat
perfect.
6

Problema 74. Fie A =


cardinalul multimii B.

 2024
13


2026
, 2025
si B = {x N | x A}. Aflati
14 , 15 , . . .

Problema 75. Determinati numerele ntregi x pentru care n =


p
atratul unui num
ar natural.

5x3
x+2

este

Problema 76. Pentru numerele a = 36, b = 42 si c = 56 verificati relatiile:


(a). (a, (b, c)) = ((a, b), c);
(b). (a, [a, b]) = a;
(c). [a, [b, c]] = [[a, b], c];
(d). [a, (b, c)] = a,
unde (x, y) reprezint
a cel mai mare divizor comun, iar [x, y] reprezinta cel
mai mic multiplu comun al numerelor x si y.
Problema 77. Diferenta patratelor a doua numere ntregi este 1183. Aflati
numerele stiind c
a sunt direct proportionale cu 4, respectiv 3.
Problema 78. Fie n un numar natural nenul. Care dintre numerele (2)n
2
si (3)n +n+1 este mai mare? Justificati raspunsul dat.

+n

Problema 79. Determinati n numar natural astfel ncat 4n2 + 3n + 6 si 16n2 +


12n 19 s
a fie p
atrate perfecte.
Problema 80. Not
am p(n) penultima cifra a lui n. Aratati ca


p a1 a2 . . . an1 an 2 = p an1 an 2 .
Problema 81. Pentru n numar natural demonstrati ca
(5n2 + 3)(n4 + 8) + 2015
nu este p
atrat perfect.
Problema 82. Fie x, y, z numere ntregi care verifica relatia z 2 = x2 + y 2 .
Ar
atati c
a 4 | x sau 4 | y.
Problema 83. Ar
atati c
a numarul x3 x5 + 1 este patrat perfect, oricare ar fi
cifra nenul
a x.
Problema 84. Ar
atati c
a numarul
F =

2010 20082009 + 2007 22009 3


6021

este natural.
Problema 85. Demonstrati ca numarul
999
. . . 9} +1 |999{z
. . . 9} 000
. . . 0}
| {z
| {z
2011 cifre

1005 cifre 1005 cifre

este compus.
7

Problema 86. Determinati valorile numarului ntreg m pentru care


x2 + 2(m 1)x + 2m + 1
este p
atratul unui num
ar ntreg, oricare ar fi x ntreg.
Problema 87. Aflati toate tripletele de numere naturale (x, y, n) pentru care
12xy + 9x + 4y + 3 = 12n .
Problema 88. Aflati numerele ntregi x si y care au produsul egal cu 60 si
diferenta egal
a cu 7.
Problema 89. Calculati suma

n
P

32nk Cnk .

k=0

Problema 90. Consider


am secventa 1, 68, 135, 202, 269, ..., 2011.
(a). C
ate numere sunt n secventa?
(b). Num
arul 1944 se afla n secventa?
(c). Calculati suma primilor 10 termeni ai secventei.
Problema 91. G
asiti numerele naturale ab pentru care
ab + 2013 a = ba + 2013 b.
Problema 92. Suma a sase numere naturale pare consecutive este 30. Aflati
produsul numerelor.
Problema 93. Aflati numerele abc astfel ncat 6bc + a7c + ab8 = 2012.
Problema 94. Aflati numerele naturale abc pentru care
2 ab + 3 bc + 4 ac = 145.
Problema 95. Aflati numerele naturale ab pentru care ab = 6 (a + b).
Problema 96. Ar
atati c
a nu exista numere naturale a, b, c astfel ncat 2005a +
b
c
2011 = 2013 .
Problema 97. Rezolvati n multimea numerelor naturale ecuatia
5 2x3 = y 2 y + 5.
Problema 98. Exist
a numere naturale astfel ncat
5x2 + 8y 4 + 2z 8 = 2012 2013?
Justificati.
Problema 99. Ar
atati c
a nu exista numere naturale n astfel ncat n2 + n =
5m + 8, unde m este num
ar natural.
8

Problema 100. Aflati valorile naturale ale lui a si b astfel ncat sa avem a4 =
72 a3 b.
Problema 101. S
a se scrie numarul 1692 ca suma de trei patrate perfecte.
Problema 102. Aflati numarul impar x din relatia
1 + 3 + 5 + 7 + . . . + x = 161006 .
Problema 103. Determinati numerele abcd daca abcd + abc = 2013.
Problema 104. Ar
atati c
a numarul a = 9 + 99 + . . . + 99
. . . 9} +n nu este oatrat
| {z
n ori

perfect, oricare ar fi n num


ar natural nenul.
Problema 105. Ar
atati c
a numarul A = 1 + 7 + 72 + 73 + . . . + 72015 se divide
cu 800.
Problema 106. Determinati numerele naturale x, y, z pentru care 20 3x + 9
2y = 6z .
Problema 107. Ar
atati c
a numarul
num
ar natural.

n3 +6n2 +5n
6

este natural, oricare ar fi n

Problema 108. Ar
atati c
a numarul a = 20803n + 30 20795n este divizibil cu
31, oricare ar fi n num
ar natural.
Problema 109. Ar
atati c
a 9n + 7 se divide cu 8, oricare ar fi n numar natural.
Problema 110. Ar
atati c
a exista o infinitate de perechi (a, b) de numere ntregi
pentru care a2 + b2 ab2 ab + b = 1.
Problema 111. Fie sirul de numere 4, 19, 34, 49, ... .
(a). Calculati suma primilor 10 termeni ai sirului.
(b). Verificati dac
a numarul 2014 este termen al sirului dat.
Problema 112. S
a se determine toate numerele de forma ab care satisfac egalitatea ab = 2a + 3b.
Problema 113. Fie num
arul A = 2014 (1 + 2 + 3 + . . . + 2013). Aratati a
num
arul A se poate scrie ca o suma de cinci numere patrate perfecte nenule si
distincte.
Problema 114. Aflati numerele abcde care ndeplinesc simultan conditiile:
(a). abbc = de bc;
(b). bc este p
atrat perfect.
Problema 115. Un elev lucreaza la matematica: ntr-o zi 1 exercitiu, a doua
zi 2 exercitii, a treia zi dublul zilei precedente, a patra zi dublul zilei precedente
si tot asa n fiecare zi. Dupa cate zile elevul lucreaza 2047 exercitii? (CAM

DUS CU PLUTA ELEVUL ASTA!)


9

Problema 116. S
a se arate ca orice numar de forma
2

M = xy3 + xy3 + xy3 + . . . + xy3

100

se divide cu 10.
Problema 117. (a). Scrieti numarul 100 ca o suma de patru cuburi.
(b). Scrieti num
arul 1006p+1 ca o suma de patru cuburi, unde p est enumar
natural.
Problema 118. Pentru orice n numar natural, aflati restul mpartirii numarului
M = 33n+2 2n+2 + 33n 2n+1 + 7
la 2014.
Problema 119. Aflati ultimele doua cifre ale numarului
a = 32015 + 32014 + 32013 + 32012 .
Problema 120. Aflati ultimele trei cifre ale numarului
b = 72014 + 72013 + 72012 + 72011 .
Problema 121. Calculati numarul de zerouri terminale ale numarului n =
2014!.
Problema 122. Pentru n N notam cu Pn produsul divizorilor naturali ai
num
arului n. S
a se determine n cu proprietatea Pn = 61575 .
Problema 123. (a). Verificati daca numarul 211 este prim.
422
(b). Determinati x, y N astfel ncat xy+x
2 N.
n
o
2
Problema 124. S
a se determine multimea M = n Z | 2n3n3n4

Z
.
2 2
Problema 125. Aflati toate numerele de forma ab, care verifica relatia
(b + a) ba (a b) ab = 25(b2 a2 ).
Problema 126. Demonstrati ca printre 2025 numere naturale distincte, exista
729 numere a c
aror sum
a este divizibila cu 9.
Problema 127. Rezolvati ecuatia
x (x + 1) (x + 2) (x + 3) = 1679p1 + 1680p1 + 1681p1 ,
unde x N si p este num
ar prim.
Problema 128. Fie x, y numere naturale mai mari sau egale cu 3. Demonstrati
c
a
x2 y 2 144xy + 432(x + y) 1296.
10

Problema 129. Aflati toate numerele de forma abc stiind ca


ab + ac bc + ba ca + cb
+
+
= 66.
a
b
c
Problema 130. Determinati numerele naturale x, y, z prime, stiind ca
(3x + 3y 4z)(4x 2y) = (2x + 3y 2z)(16 5x).
Problema 131. (a). Determinati numerele ntaurale de doua cifre distincte ab
stiind c
a satisfac relatia ab ba = a b a.
Problema 132. Aflati toate numerele de trei cifre distincte nenule, stiind ca
suma tuturor numerelor de trei cifre distincte care se pot forma din cele trei
cifre este egal
a cu 5328.
Problema 133. C
ate cifre se folosesc pentru scrierea numarului
N = 123456789101112131415...201220132014?
Problema 134. Completati cu urmatorii termeni fiecare dintre sirurile:
(a). 2, 3, 5, 8, 12, 17, 23, ...
(b). 2, 6, 12, 20, 30, 42, ....
(c). 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, ...
Problema 135. G
asiti numerele naturale abc, cu cifre diferite, astfel ncat
a0a + b0b + aa + bb + ccc = 2015.
Problema 136. Aflati cifrele a, b, c diferite, stiind ca
abb + aab + cb + c = 2014.
Problema 137. S
a se determine numerele de forma abc, stiind ca
ab0cc = (ab)2 (ac)2 .
Problema 138. Se considera sirul de numere naturale 14, 39, 64, 89, 114, ...
(a). Completati sirul cu nca trei termeni.
(b). Verificati dac
a 2014 este termen al sirului.
(c). Calculati suma primilor 25 de termeni ai sirului.
Problema 139. Calculati catul si restul mpartirii numarului 20153 la 2014
f
ar
a a efectua ridicarea la putere. Generalizare.
Problema 140. Ar
atati c
a numarul 52n+4 se scrie ca suma a trei patrate perfecte nenule, oricare ar fi numarul natural n.


20
.
Problema 141. S
a se determine multimea A = n N | 75 < n6 < 21
Problema 142. S
a se scrie numarul 72014 ca diferenta de doua cuburi perfecte.
11

Problema 143. Ar
atati c
a ecuatia x2 + y 2 + z 2 = (k 2 + 2)n are solutii (x, y, z)
n multimea numerelor naturale nenule, pentru orice k, n N .
Problema 144. Se considera sirul 12 + 13 , 22 + 23 , 32 + 33 , 42 + 43 , ...
(a). Calculati valorile urmatorilor trei termeni ai sirului.
(b). Ar
atati c
a sirul contine doar numere pare.
(c). Stabiliti dac
a numerele 370 si 1100 sunt termeni ai sirului.
Problema 145. Determinati numerele de doua cifre care, adunate cu cifrele
lor, dau p
atrate perfecte.
Problema 146. Fie p un numar prim. Rezolvati n multimea numerelor naturale ecuatia (x + p)(y + p) = xyz.
Problema 147. Dac
a n este numar natural sa se determine restul mpartirii
num
arului 252n + 27n + 1 prin 13.
Problema 148. (a). Ar
atati ca niciun numar natural de trei cifre nu are mai
mult de 32 de divizori natural si determinati numerele naturale de trei cifre care
au exact 32 de divizori naturali.
(b). Compuneti si rezolvati o problema asemanatoare pentru numere naturale de dou
a cifre.
Problema 149. Demonstra cti ca pentru orice numere naturale nenule k si n,
2k 1 divide num
arul 2nk+1 + 2nk+2 + . . . + 2nk+k1 + 1.
Problema 150. Fie a si b doua numere naturale nenule. Aratati ca:
(a). Dac
a a + b = 5(a b), atunci a b este divizibil cu 6.
(b). Dac
a exist
a un numar natural impar n, n 3, astfel ncat a + b =
n(a b), atunci a b nu este patrat perfect.
Problema 151. Calculati media aritmetica a numerelor
A = (1)0 1 + (1)1 2 + (1)2 3 + . . . + (1)2013 2014 + (1)2014 2015,
B = 1 + 20 + 21 + 22 + 23 +0 ldots + 210 .
Problema 152. Demonstrati ca numarul a = 2 6 10 14 . . . 2014 se scrie ca
produsul a 504 numere naturale consecutive.
Problema 153. Aflati numerele ntregi x si y care verifica relatia
169x2 13xy + 12y = 119.

12