Sunteți pe pagina 1din 8

Operaţii cu mulţimi

Prezentare realizată de
Profesor
MOLDOVAN GHEORGHE
Reuniunea mulţimilor
 Definiţie. Se numeşte reuniunea a două mulţimi
A şi B mulţimea tuturor elementelor care aparţin
cel puţin uneia din mulţimile A sau B.
Notăm reuniunea mulţimilor A şi B prin A A∪∪B şi
citim “A reunit cu B“
B“.
Deci A∪
A∪B={
B={x/ x∈A sau x∈x∈B}.
 Ex: {1,2,3,4
1,2,3,4}}∪{3,4,10,12,13
3,4,10,12,13}}={1,2,3,4,10,12,13}
1,2,3,4,10,12,13}
 Grafic, reuniunea a două
mulţimi este reprezentată în
figura alăturată prin porţiunea
haşurată.
 Aşa cum am definit reuniunea a
două mulţimi putem defini
reuniunea unui număr finit de
mulţimi. Dacă A1,A2,...,An sunt n
mulţimi , atunci mulţimea
elementelor x cu proprietatea
că aparţin cel puţin uneia din
aceste mulţimi se numeşte
reuniunea mulţimilor A1,A2,...,An
şi se notează A1∪A2 ∪...∪ An .
Intersecţia mulţimilor
 Definiţie. Se numeşte intersecţia a două mulţimi
A şi B mulţimea tuturor elementelor care aparţin
şi lui A şi lui B.
Notăm intersecţia mulţimilor A şi B prin A
A∩
∩B şi
citim “A intersectat cu B“B“.
Deci A ∩ B={B={x/ x∈A sau x∈ x∈B}.
 Ex: {1,2,3,5
1,2,3,5}}∩{1,3,4,10,12
1,3,4,10,12}}={1,3
1,3}}
 Mulţimile A şi B se numesc disjuncte dacă
A∩B=∅
B=∅, adică nu au niciun element comun.
 Grafic, intersecţia a două
mulţimi este reprezentată în
figura alăturată prin porţiunea
haşurată.
 Aşa cum am definit intersecţia a
două mulţimi putem defini
intersecţia unui număr finit de
mulţimi. Dacă A1,A2,...,An sunt n
mulţimi , atunci mulţimea
elementelor x cu proprietatea
că x aparţine fiecărei mulţimi se
numeşte interescţia mulţimilor
A1,A2,...,An şi se notează A1∩A2 ∩
...∩ An .
Diferenţa a două mulţimi
 Definiţie. Fie A şi B două mulţimi. Se numeşte
diferenţa dintre mulţimea A şi mulţimea B
mulţimea tuturor elementelor care aparţin lui A şi
care nu aparţin lui B.
Notăm reuniunea mulţimilor A şi B prin A A\\B.
Deci A\
A\B={
B={x/ x∈A şi x∉x∉B}.
 Ex: {1,2,3,4,5
1,2,3,4,5}}\{2,4,5,7
2,4,5,7}}={1,3}
1,3}.
 Grafic, diferenţa a două
mulţimi este reprezentată
în figura alăturată prin
porţiunea haşurată.
Proprietăţi ale operaţiilor cu mulţimi
 Dacă A,B,C sunt trei mulţimi, atunci A∪A∪(B
(B∪∪C)=(A
C)=(A∪ ∪B)
B)∪∪C
şi A∩
A∩(B
(B∩
∩C)=(A
C)=(A∩ ∩B)
B)∩∩C. (asociativitatea
(asociativitatea reuniunii şi a
intersecţiei)
 Dacă A,B sunt două mulţimi, atunci A A∪∪B=B
B=B∪ ∪A şi
A∩B=B
B=B∩∩A. (comutativitatea
(comutativitatea reuniunii şi a intersecţiei)
 Dacă A este o mulţime, atunci A∪A∪A=A şi A∩A∩A=A=A.
A.
(idempotenţa reuniunii şi a intersecţiei)
 Oricare ara fi A, A∪∅
A∪∅=A=A şi A∩∅
A∩∅= =∅ .
 Dacă A,B,C sunt trei mulţimi, atunci
A∪(B(B∩
∩C)=(A
C)=(A∪ ∪B)
B)∩
∩(A
(A∪
∪C) şi A∩
A∩(B
(B∪
∪C)=(A
C)=(A∩ ∩B)
B)∪
∪(A
(A∩∩C).