Sunteți pe pagina 1din 6

ADUNAREA , SCADEREA , INMULTIREA , IMPARTIREA

1.ADUNAREA 2.SCADEREA

T1 + T2 = S D–S=R
Diferenta ( rest )
Termeni Suma Descazut Scazator

Proprietati : a, b, c numere naturale Proprietati : D ≥ S

1. asociativitate : 1. Scaderea numerelor naturale nu este asociativa,


a+b+c= a+(b+c)=(a+b)+c comutativa si nu are element neutru
2. comutativitate :
a+b=b+a 2. a – a = 0
3. elementul neutru:
a+0=0+a=a 3. a – 0 = a
3.INMULTIREA 4.IMPARTIREA

F1 ⋅ F2 = P TEOREMA IMPARTIRII CU REST:

Factori Produs D=I⋅ C+R R<I,I≠ 0

Proprietati : a, b, c numere naturale Deimpartit Impartitor Cat Rest

1. asociativitate : Proprietati: a numar natural, a ≠ 0


a⋅ b⋅ c=(a⋅ b)⋅ c=a⋅ (b⋅ c)
2. comutativitate : 1. Impartirea numerelor naturale nu este asociativa,
a⋅ b=b⋅ a comutativa si nu are element neutru
3. elementul neutru:
a⋅ 1=1⋅ a=a 2. a : a = 1
4. distributivitate: a ⋅ ( b + c ) = a ⋅ b + a ⋅ c
a⋅ (b- c) =a⋅ b-a⋅ c 3. a : 1 = a
ECUATII SI INECUATII
ECUATII INECUATII

Aflarea termenului necunoscut x : Aflarea termenilor necunoscuti x :

1. x+a=b,a<b a+x=b, a<b 1. x + a ≤ b , a < b a+x≤ b,a<


x=b–a x=b–a b
x≤ b–a x≤ b–a
2. x – a = b a–x=b, a>b
x=b+a x=a–b 2. x – a ≤ b a–x≤ b, a>
b
3. x ⋅ a = b , b > a a⋅ x=b, b> x≤ b+a x≤ a–b
a
x=b:a x=b:a 3. x ⋅ a ≤ b , b > a a⋅ x≤ b, b
>a
4. x : a = b a:x=b, a>b x≤ b:a x≤ b:a
x=b⋅ a x=a:b
4. x : a ≤ b a:x≤ b, a>
b
x≤ b⋅ a x≤ a:b
PUTERI

an = a ⋅ a ⋅ a ⋅ … ⋅ a
a , n sunt numere naturale n – factori
a – se numeste baza n – se numeste exponent

Reguli de calcul cu puteri

a0 = 1 a1 = a 0n = 0 1n = 1
Daca a, b, m, n numere naturale atunci:
am ⋅ an = a m + n
am : an = a m – n , m ≥ n

( a m )n = a m n
am ⋅ bm = ( a ⋅ b )m
am : bm = ( a : b )m , a ≥ b
Patrate perfecte : a2 , unde a este numar natural

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
a2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361 400

Cuburi perfecte : a3 , unde a este numar natural

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a3 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000