Sunteți pe pagina 1din 2

Profesor Scorteanu Elena

Scoala Marginenii de Jos PH

ASEMANARE. TEOREMA FUNDAMENTALA A ASEMANARII

1. ABC ~ DEF
Determinati x si y.
C F

12 y
6 8

B E
A D
x
9
1
2. Fie ABC ~ DEF avand raportul de asemanare .
2
a) Daca AB=4; AC=5; BC=6, aflati lungimile laturilor DEF .
AABC
b)Calculati .
ADEF
3. Fie ABC , M   AB , MN || BC , N   AC .
a) Stiind ca AM=3cm; MN=6cm; AB=10cm,AN=5cm , determinati MB; AN; NC; BC.
b) Daca MN=5 cm; BC=15cm; AC=12 cm; AB=9cm, aflati AM; MB;AN;NC.
c) Daca MN=1cm; BC=4cm; NC=2cm; AM=8cm, aflati AB; AC; AN;MB.

CD 2
4. In ABC AB=20 cm; BC=25 cm; AC=30cm. Fie D  BC astfel incat  si paralelele DE la AB, E
BD 3
  AC  , iar DF la AC, F   AB  . Aflati perimetrul patrulaterului AFDE.

5. In figura de mai jos, dreptele MN si QR sunt paralele.


M N

Q R
a)Daca PN=3; PQ=6; MN=2, aflati QR.
b) Daca QR=8; PR=3; PM= 2 , calculati MN.

6. Fie trapezul ABCD cu AB||CD, AC  BD  {O}.Aflati AO; OB; CO; OD stiind ca :


a) AB=20; CD=10; AC=21; BD=12;
b) AB=2; CD=1; AC=15; BD=9.

7. Fei ABCD trapez cu bazele AB||CD, AB=36cm, CD=12cm, AD=10cm, BC=16cm. Daca AD  BC  {M}.
Calculati perimetrul triunghiului MDC.

AM 1
8. Fie ABCD paralelogram cu AB=20 cm, DC=30cm, M   AC  astfel incat  . Prin M se duc MN||AD, N
MC 4
  DC  si MP||DC, P   AD  . Sa se calculeze perimetrul paralelogramului MNDP.
Profesor Scorteanu Elena
Scoala Marginenii de Jos PH
9. Prin M   BC  a triunghiului ABC se duc Paralele la AB si la AC. Aceste paralele intersecteaza AB si AC in P,
MN MP
respective N. Aratati ca   1.
AB AC

10. Fie M un punct pe diagonala AC a unui patrulater convex ABCD. Se duc MP||AB, P   BC  si MQ||CD, Q
MP MQ
  AD  . Sa se arate ca   constant.
AB CD

11. Fie ABC , se duc printr-un punct oarecare P al bazei BC o paralela la mediama ADcare intersecteaza dreptele
AB si AC in N si M. Sa se arate ca PM+PN =constant.