Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘE DE LUCRU 1

CALCUL ALGEBRIC 1

Calculați
1) a) 5x2 – 3x + 7 – 2x2 + 4x – 9 = .........................................................................
b) x2 – 5x – 1 – 2x2 – 4x + 5 = ....................................................................
c) 2x2 – 7x + 4 – 3x2 + 9x + 1 = ......................................................................

2) a) 2∙(3x – 2) – 2x∙(x + 3) = ............................................................................


b) 4x∙(2x – 3) – 3∙(5 – 4x) = .......................................................................
c) 3∙(5x – 4) – 5x∙(2x +3) = ........................................................................

3) a) (2x2 – 3x – 1)∙(x – 2) = ..........................................................................


..............................................................................................................
b) (x2 – 4x + 3)∙(3x – 1) = .........................................................................
.............................................................................................................
c) (x2 – x + 2)∙(2x2 – 3x – 2) = .................................................................
.............................................................................................................

4) a) (x – 3)2 = .................................................................................................
b) (x + 5)2 = ...................................................................................................
c) (2x – 1)∙(2x + 1) = ...................................................................................
d) (3 – 4x)∙(3 + 4x) = ..................................................................................

5) a) (2x – 1)2 – (x + 2)2 – (3x – 2)∙(3x + 2) = ..................................................


.................................................................................................................
.................................................................................................................
b)  2 3  1)    6  1   5  2   5  2  ........................................................
2 2

.................................................................................................................
.................................................................................................................
c)  5 x  3  3 5 x  1   2 5 x  3    2 5 x  3   ............................................
2 2

..................................................................................................................
..................................................................................................................
6) a) 60x – 5∙{3 – 2∙[7x – 3∙(4x – 1)]} = ………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
b) 5x – 5∙{x – 2∙[3x + 3∙(2 – x)]} = ………………………………………….
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

7) Calculați media aritmetică și media geometric a numerelor


a) a = 5  1 și b = 5  1 ...............................................................................

..................................................................................................................

...................................................................................................................