Sunteți pe pagina 1din 1

SCOALA CU CLS I –VIII GIROV

PROF. IACOB MARIANA

FISA DE LUCRU

1. Completati spatiile punctuate :


a) 1 dl =……l ; 1kl =……dal; 1 dal =…..ml ;
b)1 ml =…..dl ; 1 dl = ….cl ; 1ml =……hl .

2. Transformati in litri :
a) 7 dal ; b) 260 dl ;c)0,2 kl ; d) 89000 ml ; e) 230 cl ; f) 2,5 dm ³ ;

3. Transformati 300 litri in ;


a) dal ; b) dl ; c) kl ; d) cl ; e) hl ;f) ml
.
4. La un magazin s-au adus 4 kl de suc din care s-au vandut 120 dal si
inca 15 l .Cati litri de suc au mai ramas ?

5.O masina consuma 6,5 l benzina la 100 km . Cati litri de benzina


consuma masina pentru :
a) 200 km ; b) 225 km ; c) 50 km ; d) 20 km ; 900 km. ?

6. Aflati cati litri de apa pot incapea intr-un vas care are forma de :
a) cub cu muchia de 5 dm ;
b) cub cu muchia de 0,40 m;
c)paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 0,8 m; 4dm si 30 cm.

7 Doua cisterne contin 46 kl petrol.Aflati cati litri de petrol sunt in


fiecare cisterna stiind ca in una din ele sunt cu 10 kl petrol mai
mult decat in cealalta.