Sunteți pe pagina 1din 1

TRANSFORMAREA FRACŢIILOR

A. TRANSFORMAREA FRACŢIILOR ORDINARE ÎN FRACŢII ZECIMALE


MOD DE LUCRU:
SE ÎMPARTE NUMĂRĂTORUL LA NUMITOR

1.Transformaţi în fracţii zecimale:


37 23 37 56 41 74 32
9
; 9
; 3 ; 33
; 3 ; 33 ; 33
;
TEMA
42 18 31 9 132 72 45 179 521 57 75
a) 5
; b) 5
; c) 25
; d) 4
; e) 25
; f) 25
; g) 8
; h) 125
; i) 250
; j) 16
; k) 16
; l)
121 19 13 87 75 59 121 27 96 37
16
; m) 32 ; n) 16 ; o) 32 p) 32 ; q) 32 ; r) 32 ; s) 32 ; t) 25 ; u) 64 .

B. TRANSFORMAREA FRACŢIILOR ZECIMALE PERIODICE SIMPLE ÎN FRACŢII ORDINARE


MOD DE LUCRU:
a ab ab  a abc  a abc  ab
0, ( a )  ; 0, ( ab)  ; a, (b)  ; a, (bc)  ; ab, (c) 
9 99 9 99 9

2. Transformaţi în fracţii ordinare:

0,(6); 0,(5); 7,(3); 15,(2); 6,(12); 14,(37)


0,(3); 0,(14); 3,(5); 1,(12); 21,(36); 6,(47)
TEMA
a) 1,(4). b) 1,(7). c) 0,(21). d) 1,(32). e) 2,(50). f) 0,(37). g) 1,(421). h) 1,(326). i) 0,(203). j)
1,(105). k) 2,(302). l) 0,(4513). m) 1,(4513). n) 1,(7241). o) 1,(2014). p) 1,(3001).

C. TRANSFORMAREA FRACŢIILOR ZECIMALE PERIODICE MIXTE ÎN FRACŢII ORDINARE

MOD DE LUCRU:
a ab abc  ab abcd  ab abcd  abc
0,0( a)  ; 0,0(ab)  ; a, b(c)  ; a, b(cd)  ; ab, c(d) 
90 990 90 990 90

3. Transformaţi în fracţii ordinare:

0,0(4); 0,0(31); 0,1(3); 1,1(3); 22,5(1)


0,4(3); 0,4(15); 3,2(5); 1,2(3); 4,5(72).

TEMA
a) 1,2(3). b) 0,4(5). c) 0,2(31). d) 0,1(45). e) 0,21(4). f) 1,30(5). g) 1,42(5). h) 0,21(37). i)
1,42(31). j) 1,2(125). k) 0,4(321). l) 1,21(321). m) 0,42(316). n) 1,212(125). o) 0,431(701).
p) 1,247(133).