Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele elevului: __________________________________________________ Nota: _____________________

Test de evaluare

Paralelogramul. Dreptunghiul. Rombul. Pătratul

Din oficiu se acordă 10 puncte. Nota finală se obţine prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

5p 1) Rombul cu un unghi drept este:


dreptunghi; paralelogram; pătrat.
5p 2) Oricare dintre diagonalele unui pătrat formează cu laturile acestuia unghiuri de:
300; 450; 600.
5p 3) Diagonalele unui romb sunt:
congruente; paralele; perpendiculare.
5p 4) Paralelogramele particulare care au diagonalele congruente sunt:
dreptunghiul şi rombul; rombul şi pătratul; pătratul şi dreptunghiul.
5p 5) Orice paralelogram cu un unghi drept este:
pătrat; dreptunghi; romb.
5p 6) Definiți paralelogramul.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
10p 7) Enunțați proprietățile pătratului.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
10p 8) a) Un unghi al unui romb are 37⁰ . Să se afle celelalte unghiuri ale rombului.
b) Perimetrul unui dreptunghi este de 34cm, iar una din laturile sale este de 9cm. Să se afle lungimea
celeilalte laturi.
10p 9) Aflaţi măsurile unghiurilor unui paralelogram dacă ele sunt direct proporţionale cu 1,2 şi 0,8.
15p 10) Fie O punctul de intersecție a diagonalelor dreptunghiului ABCD. Dacă PABC = 48cm, PABO = 36cm și
PBCO = 32cm, aflați: a) BC; b) AB; c) BD.
15p 11) Fie ∆ABC dreptunghic în A şi M € (BC). Prin M construim MN║AC şi MP║AB, unde N € (AB) şi
P € (AC). Arătaţi că APMN este dreptunghi.