Sunteți pe pagina 1din 2

Nume si prenume elev...........................................................

Lucrare scrisă semestrială la matematică


Clasa a VII– a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu

I. Pe foaia de teză se trec numai rezultatele:


9
1) Cel mai mare număr întreg cuprins între  şi  2 este ..................
4
2) Dacă a  3 5 , atunci a  ..........
3) Dintre numerele 3 3 şi 5 mai mare este ………
4) Rezultatul calculului32  42 este egal cu …..
 1 4 
5) Fie mulţimea M   4; ;  3; ; 0,5; 36; 4;1, (3); 85  . Atunci M  ( R – Q) = ...............
 3 2 

6) In trapezul din figura alaturata AB=12 cm, CD = 4 cm.

Lungimea lui MN este egala cu …...... cm.

7) Dacă ABCD este paralelogram şi , atunci este de...................

8) Rezultatul calculului 2 3  2  3 este...................

II. Pe foaia de teză se trec rezolvările complete :

9) Desenati pe foaia de examen un paralelogram ABCD.

10)  
Calculaţi: a) 3 2 3 3  2 2  2 3 2 3  4 2 =  

b)

11) Aratati ca numarul este natural.


12) Determinaţi cel mai mare număr natural a şi cel mai mic număr natural b astfel încât a  3 3  b
.
13) Fie trapezul isoscel ABCD cu bazele AB si CD . Paralela prin D la BC intersecteaza dreapta AB
in punctul M. Se stie ca AD=BC=AM=6 cm si BM=12 cm.
a) Demonstrati ca lungimea segmentului CD este de12 cm.
b) Calculati aria trapezului
c) Aratati ca MC si MD sunt perpendiculare.

SUCCES!
Prof. Geanina Chiscareanu