Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare scris la matematic

Clasa a VIII-a
Senestrul I

Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acord 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I Pe foaia de examen se trec numai rezultatele. (30 de puncte)
1. Rezultatul calculului 3,64 + 5 2,64 este.
2. Dintre numerele a= 8 i b= mai mare este..
3. Forma descompus a expresiei

este
4. Rezultatul calculului

( ) este
5. Lungimea diagonalei unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 5 cm, 6cm
i 8 cm este..
6. Msura unghiului determinat de laturile AD' i BC n cubul ABCDA'B'C'D' este.

SUBIECTUL al II-lea Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete. (25 puncte)

1. Desenai o prism triunghiular regulat ABCA'B'C'.
2. Fie mulimea A= * || | + Calculai AN.
3. Calculai media aritmetic i media geometric a numerelor a= i
b=
4. Calculai


5. Calculai ( )

( )( ) ( )
SUBIECTUL al III-lea Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete. (35 puncte)
1. Fie piramida patrulater regulat VABCD, AB=6 cm, VA= 12 cm.
a) Calculai nlimea piramidei;
b) Calculai aria seciunii diagonale;
c) Dac M, N sunt mijloacele laturilor *BC+, respective *VC+ stabilii poziia dreptei
MN fa de (VAB).
2. Pe planul triunghiului dreptunghic ABC, m(A)=90:, se ridic* perpendicular
AM =6 cm. tiind c AB =

S-ar putea să vă placă și