Sunteți pe pagina 1din 5

PATRULATERE

DEFINIŢIE. Se numeşte patrulater convex patrulaterul în care


segmentul determinat de oricare două puncte ale lui este interior
patulaterului.

PARALELOGRAMUL
Definiţie: Se numeşte paralelogram, patulaterul convex care are
laturile opuse paralele.
Teoreme:
1. Un patrulater este paralelogram dacă şi numai dacă laturile opuse
sunt congruente două câte două.
2. Un patrulater este paralelogram dacă şi numai oricare două
unghiuri opuse sunt congruente şi oricare două unghiuri consecutive
sunt suplementare.
3. Un patrulater este paralelogram dacă şi numai dacă diagonalele
se înjumătăţesc.
4. Un patrulater este paralelogram dacă şi numai dacă două laturi
opuse sunt paralele şi congruente.
5. Un patrulater este paralelogram dacă şi numai dacă oricare două
unghiuri consecutive sunt suplementare.

35
Aria paralelogramului:

AABCD= BC AE

AABCD= AC BD sinα
2
ˆ

AABCD= AB BC sin( ABC)

DREPTUNGHIUL
Definiţie: Se numeşte dreptunghi, paralelogramul cu un unghi drept.
Proprietăţi:
Într-un dreptunghi, toate unghiurile sunt de 900.
Într-un dreptunghi, diagonalele sunt congruente.
Teoremă: Dacă un paralelogram are diagonalele congruente, atunci
el este dreptunghi.

Aria dreptunghiului:

AABCD= AB BC

36
ROMBUL

Definiţie: Se numeşte romb, paralelogramul care are două laturi


consecutive congruente.
Teoremă:
1. Un patrulater este romb dacă şi numai dacă are toate laturile
congruente.
2. Un paralelogram se numeşte romb dacă şi numai dacă are
diagonalele perpendiculare.
3. Un paralelogram se numeşte romb dacă şi numai dacă o diagonală
este bisectoarea unui unghi.

Aria rombului:

Dd
AABCD= 2 , unde D este diagonala mare iar d este diagonala
mică.

37
PĂTRATUL

Definiţie: Se numeşte pătrat, paralelogramul care este şi romb şi


dreptunghi.
Proprietăţi:
1. Toate unghiurile pătratului sunt drepte.
2. Diagonalele sunt bisectoarele unghiurilor pătatului.
3. Diagonalele sunt perpendiculare şi congruente.

Aria pătratului:
AABCD=l2

TRAPEZUL
Definiţie: Se numeşte trapez, patrulaterul care are două laturi opuse
paralele, iar celelalte laturi neparalele.

Proprietăţi.
1. Patrulaterul ABCD este trapez isoscel dacă şi numai dacă
ˆ ≡ ˆˆ ≡ ˆ
A D si B C .
2. Patrulaterul ABCD este trapez isoscel dacă şi numai dacă
diagonalele sunt congruente.

38
Aria trapezului:
(B  b) h
AABCD= , unde B este baza mare, b este baza mică, iar h 2
este înălţimea trapezului.
Bb
Linia mijlocie: MN= ;
B− b
PQ=