Sunteți pe pagina 1din 3

TRAPEZUL

Denit ia 1. Patrulaterul convex cu dou a laturi opuse paralele si celelalte dou a laturi opuse neparalele se nume ste trapez. Laturile paralele se numesc baze, iar distant a dintre bazele trapezului se nume ste n alt ime a trapezului. Observat ie. In mod evident, bazele trapezului au lungimi diferite. Dac a, n caz contrar, bazele ar avea aceea si lungime, atunci, ind si paralele, ar rezulta c a patrulaterul dat aste paralelogram, deci si celelalte dou a laturi opuse sunt paralele, n contradict ie cu denit ia trapezului. In gura 1, este desenat trapezul ABCD cu AB DC. Baza mic a este rAB s, baza mare este rDC s, iar rP Qs este o n alt ime.

Figura 1 Denit ia 2. Trapezul cu un unghi drept se nume ste trapez dreptunghic. In gura 2, este desenat trapezul dreptunghic ABCD cu AB DC si m p?Aq 90 .

Figura 2 Observat ie. Trapezul dreptunghic are dou a unghiuri drepte. Denit ia 3. Trapezul cu laturile neparalele congruente se nume ste trapez isoscel. In gura 3, este desenat trapezul isoscel ABCD cu AB DC si rADs rBC s.

Figura 3 Observat ie. Dac a un trapez este isoscel, atunci unghiurile al aturate bazei mari sunt unghiuri ascut ite si, n consecint a , unghiurile al aturate bazei mici sunt unghiuri obtuze.
Fi se cu teorie pentru gimnaziu Trapezul

Profesor Marius Damian, Br aila

Teorema 1. Dac a un trapez este isoscel, atunci unghiurile al aturate bazei mari sunt congruente. Demonstrat ie. Consider am trapezul isoscel ABCD cu AB DC, AB DC si rADs rBC s. Construim AE K DC, BF K DC, E, F P pDC q, ca n gura 4. Mai nt ai, din AE K DC si BF K DC avem AE BF si cum AB EF, rezult a c a ABF E este dreptunghi, deci rAE s rBF s. T in and cont c a, din ipotez a, rADs rBC s, obt inem AED BF C (I.C.) si rezult a c a ?ADC ?BCD. In mod evident, rezult a si ?DAB ?CBA, adic a unghiurile al aturate bazei mici sunt, de asemenea, congruente.

Figura 4

Figura 5

Teorema 2. (Reciproca teoremei 1.) Dac a un trapez are unghiurile al aturate uneia din baze congruente, atunci trapezul este isoscel. Demonstrat ie. Fie trapezul ABCD cu AB DC, AB DC si ?ADC ?BCD. La fel ca n demonstrat ia teoremei 1, construim AE K DC, BF K DC, unde E, F P pDC q (gura 5) si rezult a c a rAE s rBF s. Deducem c a AED BF C (C.U.), de unde rezult a rADs rBC s. Teorema 3. Dac a un trapez este isoscel, atunci el are diagonalele congruente. Demonstrat ie. Consider am trapezul isoscel ABCD cu AB DC, AB DC si rADs rBC s.

Figura 6 Din teorema 1, avem ?ADC ?BCD si atunci ADC BCD (L.U.L.). De aici, deducem c a rAC s rBDs, adic a ceea ce trebuia demonstrat. Teorema 4. (Reciproca teoremei 3.) Dac a un trapez are diagonalele congruente, atunci trapezul este isoscel. Demonstrat ie. Fie trapezul ABCD cu AB DC, AB DC si rAC s rBDs. Construim AE K DC, BF K DC, E, F P DC, ca n gura 7 si avem rAE s rBF s.

Fi se cu teorie pentru gimnaziu Trapezul

Profesor Marius Damian, Br aila

Figura 7 T in and cont c a rAC s rBDs, deducem c a AEC BF D (I.C.), de unde obt inem ?ACD ?BDC. In nal, ADC BCD (L.U.L.), de unde rezult a c a rADs rBC s, adic a ABCD este trapez isoscel.

Fi se cu teorie pentru gimnaziu Trapezul

Profesor Marius Damian, Br aila