Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA A VII-A

BREVIAR TEORETIC ȘI EXEMPLE


Rombul

Definiție
Paralelogramul care are două laturi consecutive congruente se numește
romb.
Rombul este un paralelogram, prin
urmare, are toate proprietățile paralelogramului.
Proprietăți specifice
 Toate laturile unui romb sunt congruente,
AB=BC=CD=AD.
 Diagonalele unui romb sunt perpendiculare,
ACBD.
 Diagonalele unui romb sunt bisectoare ale
unghiurilor acestuia, ∢ADO ≡ ∢CDO,
∢ABO ≡ ∢CBO, ∢DAO ≡ ∢BAO, ∢DCO ≡
∢BCO.

Cum demonstrăm în probleme că un patrulater convex este romb?

 Este paralelogram care are două laturi alăturate congruente.


 Este un patrulater convex care are toate laturile congruente.
 Este un paralelogram care are diagonalele perpendiculare.
 Dacă una dintre diagonalele unui paralelogram este și bisectoare a unui
unghi al paralelogramului, atunci acest paralelogram este romb.

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com
Aplicații
1. Fie triunghiul isoscel MNP, MN=MP și A, B,
C mijloacele laturilor MN, NP, MP. Vom arăta
că MABC este romb.

Rezolvare:
În MNP, A – mijlocul lui MN, B – mijlocul lui
NP  AB linie mijlocie  AB ∥ MP  AB ∥ MC
și AB=MP:2=MC
Așadar, AB ∥ MC și AB=MC  MABC
paralelogram
MA=MN:2=MP:2=MC
Așadar, MABC paralelogram cu MA=MC  MABC
romb
2. Se consideră rombul XYZT de alături în care ∢
XYT=70.
Calculăm măsurile ugnhiurilor ∢XTY, ∢YXZ,
∢XYZ și ∢YZT.
Rezolvare:
∢XTY=∢ XYT=70 (deoarece XYT este isoscel)
∢YXZ= 90−∢ XYT= 90 - 70= 20 (din  XOY
dreptunghic)
∢XYZ= 270= 140 (deoarece YT este bisectoarea unghiului)
∢YZT= 2∢YZO= 2∢YXZ= 220= 40

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com

S-ar putea să vă placă și