Sunteți pe pagina 1din 3

prof.

Hotca Ana
Școala Gimnazială Nr 1 Carei

LINII IMPORTANTE IN TRIUNGHI


BREVIAR TEORETIC - INALTIMEA IN TRIUNGHI

Ne amintim:
 Daca A este un punct exterior dreptei a, AB⊥a si B∈a, atunci punctul B se numeste
piciorul perpendicularei din A pe dreapta a.
 Distanta de la un punct exterior unei drepte la acea dreapta este distanta dintre punct
si piciorul perpendicularei din punct pe dreapta si se noteaza d(A;a).

 Distanta de la un punct situat pe o dreapta si acea dreapta este egala cu zero.

xA


B a
.
A∉a A∈b

d(A,a)=AB d(A,b)=0

{B} = piciorul perpendicularei din A pe a

Definitie: O inaltime in triunghi este un segment determinat de un varf al triunghiului si piciorul


perpendicularei duse din acel varf pe dreapta ce contine latura opusa varfului respectiv.
SAU (simplu) Inaltimea este perpendiculara dusa dintr-un varf al triunghiului pe latura opusa.

A
A
In △ 𝐴𝐵𝐶 , AA′⊥BC, spunem ca: ,,AA′ este inaltimea din A”
sau ,,AA′ este inaltimea corespunzatoare laturii BC”.

B A’ C

 Orice triunghi are trei inaltimi.


prof. Hotca Ana
Școala Gimnazială Nr 1 Carei
Teorema : Dreptele determinate de inaltimile unui triunghi sunt concurente. Punctul lor de inter-
sectie se numeste ortocentrul triunghiului si se noteaza cu H.

 Ortocentrul triunghiului ascutitunghic


Sa consideram un triunghi ascutitunghic ABC si sa construim ortocentrul triunghiului.
A
Inaltimile triunghiului sunt [AA′],[BB′] si [CC′].
B′

C′ H
AA′∩BB′∩ CC′={H} H𝜖Int ∆𝐴𝐵𝐶

B A′ C
Ortocentrul triunghiului se afla in interiorul triunghiului.

 Ortocentrul triunghiului dreptunghic


Sa consideram un triunghi dreptunghic si sa construim ortocentrul triunghiului.
B
Inaltimile triunghiului sunt: [AD], [AB] si [AC],
D
adica inaltimea corespunzatoare ipotenuzei si catetele [AB] si [AC]
[AD]∩[AB]∩[AC]= {𝐴} {𝐻}={𝐴}
C C
H=A
Ortocentrul triunghiului dreptunghic coincide cu varful unghiului drept.

 Ortocentrul triunghiului obtuzunghic


Sa consideram un triunghi obtuzunghic si sa construim ortocentrul triunghiului.

Inaltimile triunghiului sunt:[AA′],[BB′]si [CC′].


A
AA′∩BB′∩CC′={𝐻} H∈ Ext ∆ ABC
B′
Ortocentrul triunghiului obtuzunghic se afla in exteriorul

A′ triunghiului.
C
B

C′

H
prof. Hotca Ana
Școala Gimnazială Nr 1 Carei
Probleme

1.Completati spatiile punctate :

a) Inaltimea unui triunghi este……………………………………………………………………………………………………

b) Inaltimile unui triunghi sunt……………………intr-un punct numit…………………notat cu litera………

2. Asociati fiecarei afirmatii din coloana A numarul corespunzator din coloana B pentru a obtine
propozitii adevarate :

Ortocentrul unui triunghi este:

A B

a) in interiorul triunghiului 1. dreptunghic

b) in varful unghiului drept 2. ascutitunghic

c) in exteriorul triunghiului 3. obtuzunghic

3. Construiti ∆ABC si inaltimile [BE] si [CF] stiind ca ∢B=70° , ∢C=50°si inaltimea AD=4cm.

Indicatie

 construiti intai perpendiculara intr-un punct D situat pe o dreapta

 pe perpendiculara respective, luati punctul A astfel incat AD=4cm

 vom avea ∆ADB si ∆ADC dreptunghice in care ∢𝐷𝐴𝐵=90⁰-70°=20⁰,iar ∢𝐷𝐴𝐶=90⁰-50°=40⁰

4. Se considera ∆ABC cu AB=5cm, AC=4cm si perimetrul P=12cm. Construiti ortocentrul triunghiului.

5. In ∆ABC se stie ca ∢B=72°, [AA′] si [CC′] sunt inaltimi. Calculati valoarea lui 𝓍.

A C

6. Se da ∆MNP cu [MQ] si [NR] inaltimi; daca MQ ∩NR={𝐻} si ∢𝑀𝐻𝑅 =50⁰ si ∢𝑀𝑁𝐻 =30⁰ ,
calculati masurile unghiurilor triunghiului.

7. Demonstrati ca intr-un triunghi dreptunghic isoscel, inaltimea corespunzatoare ipotenuzei are


lungimea jumatate din lungimea ipotenuzei.

S-ar putea să vă placă și