Sunteți pe pagina 1din 4

Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic

a) Proiecţii ortogonale pe o dreapta 1. Dacă Aa şi AA’A, A’a, atunci putem spune ca
proiecţia ortogonala a punctului A pe dreapta a este
punctul A’.
2. Dacă punctele B’ şi C’ sunt proiecţiile ortogonale
ale punctelor B şi C pe dreapta a atunci [B’C’] este
proiecţia ortogonala a segmentului [BC] pe dreapta a.

Triunghiul dreptunghic
Fie ABC,  A = 90o, ADBC, D  BC

BD = prBC AB; DC = prBC AC


BC = BD + DC
- AB şi AC sunt catete
- BC – ipotenuză
B + C = 90o

Perimetrul triunghiului dreptunghic


PABC = AB + BC + AC

Aria triunghiului dreptunghic


AABC = sau AABC =
b) Media geometrica şi media armonică a Exemplu:
doua numere reale pozitive 1. Dacă ;
Media geometrică (proporţională) se calculează
cu: , unde a  0 şi b  0. 2. Calculaţi media geometrică a numerelor:
Exerciţii a) a = şi ;
1. Media geometrică dintre suma şi diferenţa b) şi ;
numerelor 5 şi 3 este: c) şi
A) B) C) 8 D) 4
2. Media geometrică a numerelor a = şi
b = 5  3 este egală cu:
a) b) c) 2 d)

3. Media geometrică a numerelor


şi este:
A) B) 5 C) D) 7

c) Teorema înălţimii
Dacă ABC este dreptunghic în A şi ADBC,

1
atunci: AD2 = BDDC

sau
Exerciţii:
1.Într-un triunghi ABC dreptunghic în A, AD
BC, AD = 12cm, CD = 8cm. Atunci BC este Fie ABC,  A = 90o, ADBC, D  BC
egală cu : Exemplu:
a)18 ; b) 26 ; c) 20 ; d) 6. 1) Dacă BD = 2 cm şi CD = 8 cm atunci:
2.Dacă lungimile catetelor unui triunghi AD2 = 28 = 16.
dreptunghic sunt cm şi 2 cm şi ipotenuza 2) Dacă AD = 6 cm şi BD = 4 cm, calculaţi DC.
având lungimea de 4 cm, atunci înălţimea 3) Dacă AD = 10 cm şi DC = 5 cm, calculaţi BD.
corespunzătoare ipotenuzei are lungimea de: 4) Dacă AD = 4 cm şi BD = 2 cm, calculati DC şi BC.
5) Dacă BD = 4DC şi BC = 15 cm, calculaţi BD, DC,
a) cm b) cm c) 4 cm d) AD
cm

d) Teorema catetei
Exemple:
Dacă ABC este dreptunghic în A şi ADBC,
1. Dacă AB = 6 cm şi BD = 3 cm atunci:
atunci:
AB2 = BDBC  36 = 3BC
AB2 = BDBC
AC2 = DCBC 
Probleme
Obs. 2. Dacă BD = 5 cm şi BC = 15 cm, calculaţi DC, AB,
AC.
3. Dacă AC = 20 cm şi CD = 16 cm, calculaţi BC, BD,
AB.
4. Proiecţiile catetelor unui triunghi dreptunghic pe
ipotenuză au lungimile 6 cm şi 24 cm. Calculaţi BC,
AB, AC.
e) Teorema lui Pitagora Exemplul 1. Dacă AB = 6 cm şi AC = 8 cm, atunci:
BC2 = 36 = 64 = 100  cm.
Exemplul 2. Dacă BC = 13 cm şi AC = 12 cm, atunci:
AB2 = BC2 – AC2 = 169 –144 = 25.
 cm.

Probleme:
1. Un triunghi dreptunghic are cateta AB de 15 cm si
Dacă ABC este dreptunghic în A atunci:
ipotenuza BC de 17 cm. Aflati lungimea catetei AC.
AB2 + AC2 = BC2
2. Triunghiul dreptunghic ABC are catetele
Obs. AB2 = BC2 - AC2
AB =15 cm şi AC = 20 cm. Aflaţi înalţimea
AC2 = BC2 - AB2
corespunzatoare ipotenuzei, ipotenuza şi proiecţiile
catetelor pe ipotenuza.

Exemplul 3. Dacă un triunghi ABC are laturile: AB =


f) Reciproca teoremei lui Pitagora 8 cm, AC = 15 cm şi BC = 17 cm, putem verifica:

2
Dacă întrun triunghi suma pătratelor lungimilor a 172 = 152+82 este adevărat?  289 = 225+64; da, este
două laturi este egală cu pătratul lungimii laturii adevărat.
a treia, atunci triunghiul este dreptunghic. Atunci conform reciprocei teoremei lui Pitagora,
triunghiul este dreptunghic, cu ipotenuza BC şi
Dacă în ABC avem AB2 + AC2 = BC2 atunci unghiul drept în A.
ABC este dreptunghic cu A = 90o.
Probleme
Probleme 1. ABC este dreptunghic în A şi ADBC, D  BC
1. Catetele unui triunghi dreptunghic sunt de se dă BC = 5 cm şi AC = 4 cm. Se cere: AB, AD,
12 cm şi respectiv 16 cm. Atunci lungimea BD, DC.
înălţimii triunghiului este de:
A) 9,6 cm B) 96 cm C) 6 cm D) 9 cm 2. Se dă ABC este dreptunghic cu A = 90o, AB = 3
cm şi AC = cm. Calculaţi BC, AD, BD, DC.
2. Dacă laturile unui triunghi au lungimile de 12
cm, 16 cm şi 20 cm, atunci înălţimea triunghiului 3. Stabiliţi în care dintre următoarele situaţii
este de: triunghiul ABC este dreptunghi (indicaţi unghiul
a) 4 cm b) 8 cm c) 9,6 cm d) cm drept)
a) AB= 3 cm, AC = 5 cm, BC = 4 cm.
b) AB= 15 cm, AC = 17 cm, BC = 8 cm.
c) AB = 3 cm, AC = cm, BC = cm.

4. Aria unui triunghi cu laturile de 6 cm, 8 cm, 10 cm


este de:
a) 48 cm2; b) 40 cm2; c) 30 cm2; d) 24 cm2.

g) Mediana unui triunghi dreptunghic Probleme:


1. Determină lungimea medianei duse din vârful drept
Fie ABC,  A = 90o , MBC, BM = MC al unui triunghi dreptunghic, a cărei ipotenuză are
AM este mediama corespunzătoate ipotenuzei 13 cm.

2. Determină lungimea ipotenuzei unui triunghi


dreptunghic, ştiind că mediana corespunzătoare
acesteia are 5,5 cm.

3. Un triunghi dreptunghic ABC are unghiul drept în


A şi BC = 8 cm. Lungimea medianei duse din vârful
A este egală cu:
a) 4 cm b) 16 cm c) 6 cm d) 8 cm
AM = 4. Un triunghi dreptunghic ABC are unghiul drept în
A, AB = 9 cm şi AC = 12 cm. Lungimea medianei
duse din vârful A este egală cu:
a) 15 cm b) 6 cm c) 7,5 cm d) 4,5 cm

h) Teorema unghiului de 30o într-un triunghi Probleme:


dreptunghic 1. Fie ABC,  A = 90o,  C = 30o, BC = 10 cm.
Într-un triunghi dreptunghic având un unghi de Aflaţi:
3
30 grade, lungimea catetei opuse unghiului de 30 a) lungimea catetei AB;
de grade este egală cu jumătate din lungimea b) lungimea catetei AC;
ipotenuzei. c) perimetrul triunghiului ABC;
d) aria triunghiului ABC.

2. Dacă într-un triunghi ABC dreptunghic în A, avem


 C = 30o şi lungimea catetei AB egală cu 6 cm,
atunci lungimea iporenuzei BC este egală cu:
a) 6 cm b) 12 cm c) 3 cm d) 9 cm

Fie ABC,  A = 90o,  C = 30o, atunci:

i) Raza cercului circumscris unui triunghi


dreptunghi
Obs.
1.Orice unghi drept este înscris într-un semicerc;
2. Triunghiul dreptunghic este înscris într-un
semicerc;
3. Ipotenuza triunghiul dreptunghic este
diametrul cercului; Dacă ABC,  A = 90o este înscris într-un cerc
4. Raza unui cerc este egală cu jumătate din C(O,R) atunci AM = BM = MC = R
lungimea diametrului;

j) Raza cercului înscris într-un triunghi Exemplu:


dreptunghic 1. Fie ABC,  A = 90o, AB = 6 cm, AC = 8 cm.
Centrul cercului înscris într-un triunghi se află la Calculaţi raza cercului înscris în triunghiul ABC.
intersecţia bisectoarelor triunghiului ( şi se Soluţie:
notează cu I). Calculăm cu teoreme lui Pitagora pe BC şi obţinem
Distanţele de la I la laturile triunghiului se BC = 10 cm.
notează cu r – numită raza cercului înscris în
triunghi. = 12 cm
În ABC,  A = 90o notăm BC = a, AC = b şi
AB = c AABC = = 24 cm2
PABC = a + b + c – perimetrul triunghiului
r= = = 2 cm.
p - perimetrul triunghiului
sau:
AABC = sau AABC = r= = cm.

r= sau r = Problemă:
Fie ABC,  A = 90o, AB = 3 cm, BC = 5 cm.
Calculaţi raza cercului înscris în triunghiul ABC.

S-ar putea să vă placă și