Sunteți pe pagina 1din 34

3.

1 Condiii vectoriale de coliniaritate


Propoziia 1.
Punctele A,B,C sunt coliniare dac i numai dac exist numrul real astfel nct
Punctele A,B,C sunt coliniare

exist numrul real ,astfel nct

AB AC
AB AC

Demonstraie
1) Dac A,B,C sunt coliniare atunci vectorii AB i AC sunt coliniari deci exist numrul real i

AB AC

2) Dac AB AC atunci vectorii AB i AC sunt coliniari,deci dreptele AB i AC coincid,adic punctele A,B,C sunt coliniare

Observaie: propoziia este adevrat i n cazurile

Ciocotian Radu

AB AC , AC BC , AC AB

Propoziia 2.
Punctele A,B,C sunt coliniare dac i numai dac exist numerele reale x,y,cu x+y=1, astfel nct pentru orice punct O din plan avem

OC xOA yOB

Punctele A,B,C sunt coliniare


a)
Demonstraie
a)b)

. x, y R, x y 1 astfel nct pentru orice punct O din plan avem


b)

A
C

Fie

CA

OC

CB

1
1

OA OB
OA
OB xOA yOB
1
1
1
x

O
b)a) avem

OC xOA yOB x OC CA y OC CB x y OC xCA yCB OC xCA yCB


iar din Prop.1 A,B,C sunt coliniare

Cum x+y=1 avem y=1-x i atunci

Punctele A,B,C sunt coliniare

Ciocotian Radu

y
xCA yCB 0 CA CB
x
Consecin

OC xOA yOB

OC xOA (1 x)OB

x R*

Problema 1
ntr-un trapez mijloacele bazelor,punctul de intersecie al diagonalelor i punctul de intersecie al laturilor neparalele
sunt 4 puncte coliniare
I
Rezolvare
1) Artm c E,O,F sunt coliniare
D

E,F mijloace OE OD OC , OF OA OB ,
2
2
Notm OA OB

OC

OD

OA k OC ,

OA OB k OC k OB
OC OB
OF

k
k OE
2
2
2

ceea ce exprim c O,E,F sunt coliniare( Prop.1)

2) Artm c punctele E,F,I sunt coliniare


E,F mijloace IE ID IC , IF IA IB
2
2
ID IC DC
IDC IAB

IA IB AB
DC OC 1
ODC OAB

AB OA k

ID
IA

Ciocotian Radu

1 IC 1
1
1
,
IE
IA IB
IF
k IB k
2k
2k

ceea ce exprim c I,E,F sunt coliniare( Prop.1)

Problema 2
n triunghiul ABC ,fie D,E mijloacele laturilor AB,AC.
Fie C situat pe AB i B situat pe AC astfel ca C ' B B ' A

Rezolvare
C ' A B' A

Artai c punctele D,E i I ,mijlocul lui BC sunt coliniare.


A

AB' AC '
1
2
Avem C ' B C ' A AC ' AB BC ' AB C ' A
1
AC '
AB, 2
1

Avem B' A B' C AB'


AC , 3
1
1

nlocuind 2 i 3 n 1 avem
AI
AD
AE
i x+y=1
1
1

AI

Ciocotian Radu

B
E

deci D,E,I coliniare( Prop.2)

Problema 3
Fie triunghiul ABC i G centrul su de greutate.
O dreapt d care trece prin G,intersecteaz AC n P i BC n Q. Artai c

AP BQ

1
PC QC

Rezolvare

AP
BQ
m,
n
PC
QC

Notm

atunci CP

CA

1
1
CP
CA
m 1
m 1

analog

CQ

De asemenea avem

2
2 1
CG CC ' CA CB
3
3 2

1
CB
n 1

Cum punctele P,Q,G sunt coliniare,exist numrul real nenul t,astfel nct
Atunci

CG

CG t CP (1 t )CQ

consecin

1
t
1 t
CA CB
CA
CB
3
m 1
n 1

Cum vectorii CA i CB sunt necoliniari avem

Ciocotian Radu

1
t
1 1 t

i
3 m 1 3 n 1
m 1
n 1 m 1
n 1
t
i t 1

1
m n 1, cctd
3
3
3
3

Relaia lui SYLVESTER

( notm O-centrul cercului circumscris,G-centrul de greutate,H-ortocentrul)

n orice triunghi ABC avem

OA OB OC OH

Demonstraie
A

1.Cazul triunghi dreptunghic


H=A

OA OH

2.Cazul triunghi oarecare

evident
B

Fie P mijlocul lui BC

C
O

BH AC , DC AC BH // DC
DB AB, CH AB CD // BH

deci BHCD este paralelogram

O
H
B

OA OB OC OH

n AHD, OP este linie mijlocie

AH 2OP

De asemenea n OBC,OP este median 2OP OB OC

P
D

n AOH avem

OB OC AH

AH OH OA

OA OB OC OH

Ciocotian Radu

Teorem (Dreapta lui EULER)


n orice triunghi ABC,punctele O,G i H sunt coliniare i avem
Demonstraie
Folosim relaia lui LEIBNIZ
dar

3PG PA PB PC

OH 3OG

cu P=O

3OG OA OB OC

OA OB OC OH

OH 3OG
ceea ce exprim c O,G,H sunt coliniare(Prop.1)
Observaie
relaia lui LEIBNIZ
A

PG
B
G
C

B
P

Ciocotian Radu

1
GB
PB PB' , 2
1
GB'

dar PB'
PG

PA PC
2

PA PB PC
3

3.2 Teorema lui MENELAUS


Fie un triunghi ABC i punctele A,B,C distincte de vrfurile triunghiului.
Punctele A,B,C sunt coliniare

A' B B' C C ' A

A' B
A' C

=m

B' C

=n

B' A

Demonstraie
() Presupunem mnp = 1.

C' A
C' B

Din

ABC se numete
TRANSVERSAL

A' C B' A C ' B


Notm

=p

B ' C n B ' A BB '

Avem

BC A' C A' B A' C BA'

1
BC n BA
1 n

1
1
A' B A' B 1 BA'
m
m

BA BC ' C ' A BC ' pC ' B 1 p BC '

(*)

BB'

m 1
n(1 p)
BA'
BC '
m(1 n)
1 n
x

Se verific c x+y = 1

Deci A,B,C sunt coliniare(Prop.2)


() Presupunem prin absurd c A,B,C sunt coliniare i mnp1
Notm q 1 , q p mnq 1
mn
QA
Cum mnq= 1 avem A,B,Q coliniare
q
Construim unicul punct Q astfel ca
QB
Atunci dreptele AB i AB au n comun 2 puncte distincte C i Q,
deci ele coincid.

Ciocotian Radu

Relaia lui VAN AUBEL


Fie triunghiul ABC i punctele A,B,C ,diferite de vrfurile triunghiului,astfel nct AA,BB,CC sunt concurente n P.
Atunci avem relaia:
A
A C

PA

PA'

B' A

B' C

C' A
C' B

Demonstraie

Aplicm T.Menelaus n ABA cu transversala CPC

P
A

sau

C
B

C ' A CB PA'
C ' A PA CA' PA A' C

C ' B CA' PA
C ' B PA' CB PA' BC
Aplicm T.Menelaus n ACA cu transversala BPB

B' A BC PA'
B' A PA BA'

B' C BA' PA
B' C PA' BC

PA A' C BA' PA BC PA

B' C C ' B PA' BC BC PA' BC PA'


B' A

Ciocotian Radu

C' A

Problema 4
Fie triunghiul ABC i punctul D, situat pe segmentul BC ,astfel nct BC = 3DC.
Fie C i E mijloacele segmentelor AB i CC.Artai c punctele A,E i D sunt coliniare.

A
C
E

Rezolvare
Metoda 1.(T Menelaus)
BCC i transversala A,E,D
Metoda 2.

AE DE

Artm c exist numrul real cu

1
AB AC
AC ' AC 2
AE

2
2

AC ' EC DB 1 2

1 1
AB EC ' DC 2 1

AB AC

BC CC ' BC CA CB BC 3CA BA AC 3 AC AB 2 AC
1

DE DC CE

2
3
2
3
4
12
12
12
6
2

Atunci

Ciocotian Radu

AE 3DE

A,D,E coliniare (Prop.1)

Problema 5
Fie ABC echilateral i punctele D,E astfel nct avem CD BC , AE CA
Metoda 1.(T Menelaus)
BFD cu transversala EAC

AF ED CB
AF EF

AB EF CD
AB ED

ECD cu transversala BAF

EB BC 2 AB

(2)

Cum vectorii EF i ED
Avem

sunt coliniari,exist k R, EF k ED k ( EC CD ) k ( 2 AC BC )

EA AC AB BC

(4)

nlocuind 2,3,4 n 1 obinem

AB BC

Cum vectorii AB i BC sunt necoliniari avem simultan 2k 2 x


1 x 1
1
k x
3k x
Metoda 3.
3

1
1 x
Ducem CM // AB
T.Thales n ACM AC FM FM EF CM 2 AF (1)
EA

EF

Analog se arat c FM=MD,deci n BDF BF=2CM (2)


Din 1 i 2 avem AB+AF=2(2AF),deci AB=3AF
Ciocotian Radu

AF
1
x 0 atunci A mparte FB n raportul -x EA
EF x EB (1)
AB
1 x
1
1

Punctul E mparte AC n raportul 1


BE
BA BC 2 BA BC
1
2
2

1
2

Notm

1
AB
3

FE BD AC
FE 1
FE 1

FD BC AE
FD 2
ED 3

Metoda 2.

Artai c AF

Notm DEAB= {F}.

(3)

1
2k 2 x AB 3k x BC
1 x

Problema 6
Fie triunghiul ABC,Amijlocul laturii BC i N situat pe (AA).Notm BNAC={E},CNAB={D}.Artai c DE // BC.
Rezolvare

Aplicm T.Menelaus n AAC cu transversala B,N,E


D

BC NA' EA
EA 1 NA

BA' NA EC
EC 2 NA'
Aplicm T.Menelaus n BAA cu transversala D,N,C

CB NA' DA
DA 1 NA

CA' NA DB
DB 2 NA'

Ciocotian Radu

Reciproca T.Thales DE // BC

Problema 7

Fie ABC i un punct D situat pe dreapta AB astfel nct A BD


Fie [AF, F CD bisectoarea unghiului <CAD,E mijlocul lui [BC] i ACBF={P}.
Punctele D,P,E sunt coliniare dac i numai dac AB=AC.

Rezolvare

dac AB=AC

Punctele D,P,E sunt coliniare

Avem <FAC=< ACB

AF // BC

Punctele D,P,E sunt coliniare

ABCF trapez Pr1

DB PC

DA PA

T.bisectoarei n CAD avem

Ciocotian Radu

DB PA EC

1
DA PC EB

(1)

T.Menelaus n ADC cu transversala BPF

Din 1 i 2 avem AB=AC

Punctele D,P,E sunt coliniare

dac AB=AC

Aplic[m T.Menelaus n ABC cu transversala D,P,E


De unde

FD AD

FC AC

BD PA FC
PA FD BA

BA PC FD
PC FC BD

PA AD BA

PC AC BD

(2)

C
E

Problema 8
Fie ABCD un patrulater convex i O intersecia diagonalelor sale AC i BD.
O dreapt mobil care trece prin O taie dreptele AB,DC,n punctele M,N(diferite de vrfurile patrulaterului)
Artai c produsul MA ND
A

k
L
MB
NC
M O
Rezolvare

Aplicm T.Menelaus n ABD cu transversala L,M,O


B

LA OD MB
MA LA OD

LD OB MA
MB LD OB
Aplicm T.Menelaus n ACD cu transversala L,N,O

LA OC ND
ND LD OA

LD OA NC
ND LA OC

MA ND OD OA

k
MB NC OB OC

Ciocotian Radu

3.3 Teorema lui CEVA


Fie untriunghi ABC i A,B,C situate respectiv pe dreptele BC,CA i AB ,diferite de vrfuri.
Atunci
AA,BB,CC sunt concurente sau paralele
A' B B' C C ' A

AA,BB,CC sunt concurente n M.


Aplicm T.Menelaus
n ABA cu transversala C,C,M

B' A BC MA'

1
B' C BA' MA

B
M

B
C

B
A

C ' A CB B' A BC

C ' B CA' B' C BA'

A' B B' C C ' A

1
A' C B' A C ' B

AA,BB,CC sunt paralele.

C ' A CB MA'

1
C ' B CA' MA
Aplicm T.Menelaus
n ACA cu transversala B,B,M

A' C B' A C ' B

Demonstraie

sau

C ' A B' C BA' BC

1
C ' B CA' B' A CB

Aplicm T.Thales
BCC

A' B

A' C
BABcu CC

B' C
B' A

AB
AC '

BC '
BA

A' B B' C AB BC '


A' B B' C BC ' AB

A' C B' A AC ' BA'


A' C B' A AC ' BA
Reciproca se demonstreaz prin reducere la absurd.

Ciocotian Radu

-1

Punctul lui Gergonne


Dac n ABC notm M,N,P punctele de contact ale cercului nscris cu laturile BC,CA,AB,
atunci dreptele AM,BN,CP sunt concurente ntr-un punct (Gergonne)
A
Demonstraie
Avem

MB NC PA

1
MC NA PB

AM,BN,CP concurente ( nu pot fi paralele)

P
N

Ciocotian Radu

Problema 9
Fie ABC i M mijlocul lui BC.Considerm [MP bisectoarea unghiului <AMC, unde
Atunci dreptele AM, BN i CP sunt concurente.

P AB , N AC
A

Rezolvare
Aplicm T.bisectoarei
Verificm T.Ceva

PA MA
NA MA

PB MB
NC MC

MB NC PA
MC MA

1
MC NA PB
MA MC
AM, BN i CP sunt concurente

Ciocotian Radu

Problema 10

Fie ABC i nlimea CD,mediana AM i bisectoarea BE.


Dac BD BD 1
atunci dreptele CD, AM i BE sunt concurente.

BC

Rezolvare

MB EC DA

1
MC EA DB

sau

(1)

Ciocotian Radu

BD BD
1
1 1
ac

1
BD
BC BA
BD a c
ac

c2
AD c BD ...
ac

MB EC DA a / 2 a DA a DA1
MC EA DB a / 2 c DB c DB
DA c

(2)
DB a

Atunci

Este suficient s verificm T.Ceva

dar

BA

2
DA
c
ac c
i avem

DB a c ac
a

Problema 11
Fie ABC i punctele A, Bi C situate respectiv pe segmentele (BC), (AC) i (AB) astfel nct cevienele AA, BB, CC
MA MB MC
MA MB MC
sunt concurente n M. Atunci
A
a)

MA' MB' MC '


MA MB MC
b)

6
MA' MB' MC '

MA' MB' MC '


(cu =

M este centrul de greutate)

Rezolvare

A' B
B' C
C' A
B
m,
n,
p atunci mnp=1
A' C
B' A
C' B
Aplicm relaia lui Van Aubel
MA MB MC
1
1
1
a)
m n ...

MA C ' A B' A
1
MA' MB' MC '
n
p
m

p
MA' C ' B B' C
n
1
1
1

2 p m n cctd
MB A' B C ' B
1

m
n
p
m

MB' A' C C ' A


p
Notm

MA A' C B' C
1

n
MC ' A' B B' A
m

b) cum x

1
2
x

avem cctd.

1
1
1

p m n 6
n
p
m

1
1
1
p 2m 2n 2 0
p
m
n
p 1 0...
2

m n p 1

Ciocotian Radu

adic AA,BB,CC sunt mediane

B
C

Probleme propuse pag192/193


Problema 1/192
Fie 2 drepte secante i dd=O. Considerm punctele B, C situate pe d i punctele A, D situate pe d astfel nct AB // CD.
Fie I, J mijloacele segmentelor AB i CD. Artai c punctele I, J i O sunt coliniare.
C d
B
indicaie:

OA OB
OD OC
; OJ
2
2
Din asemnare avem OA OB k OA k OD, OB k OC
OD OC

OI

O
A

Atunci

OI

Ciocotian Radu

OA OB
OD OC
k
k OJ
2
2

ceea ce exprim c punctele O,I,J sunt coliniare

Problema 2/192
Fie un triunghi ABC i punctele
Considerm punctele

E AB , F AC

M EF , N BC cu

astfel nct EF // BC.

ME NB

0
MF NC

E
M

Artai c punctele M, N i A sunt coliniare.


indicaie:
Din T.Thales avem
Dar

ME MF
NB NC

AE AF

k AE k AB; AF k AC
AB AC
de unde exprimnd vectorii de poziie
cu originea A avem:

AM

AN

1
AB AC
1

Ceea ce exprim c punctele A,M,N sunt coliniare.

Ciocotian Radu

1
k
AE AF
AB AC k AN
1
1

Problema 3/193
Fie un paralelogram ABCD.Notm cu I mijlocul laturii AB i considerm punctul E situat pe [ID] astfel nct
Artai c punctele A, E, C sunt coliniare.
D

1
IE ID
3
C

E
indicaie:

Deoarece IE este o treime din ID avem

ED 2 EI
1
1
1
AE
AD 2 AI AD AB AC
1 2
3
3

Ciocotian Radu

adic punctele A,E,C sunt coliniare

Problema 4/193
Fie paralelogramul AMNO i punctele B, C astfel nct avem
Artai c A, E i C sunt puncte coliniare.
B

indicaie:

OB

1
1
ON ; OC
OM ; n N *, n 2.
n
n 1

AC AO OC
AC OC OA

Ciocotian Radu

n
AB
n 1

1
1
n 1
n
OM OA
OA ON
( ON OA)
OB OA
n 1
n 1
n 1 n
n 1

adic punctele A,C,B sunt coliniare

Problema 5/193
Fie dou triunghiuri ABC i ABC.Considerm punctele

M AA' , N BB' , C CC '

MA MA', NB NB', PC PC '

astfel nct

Artai c centrele de greutate ale triunghiurilor ABC,ABC i MNP sunt puncte coliniare.
indicaie:
Notm centrele de greutate respectiv cu G,G i Q. Fie O , un punct oarecare din plan.
Exprimnd vectorii de poziie (LEIBNIZ) avem:

Din ipotez avem :

1
OG OA OB OC
3
1
OG ' OA' OB' OC '
3
1
OQ OM ON OP
3
Atunci :

Alegem O = Q i avem

Ciocotian Radu

1 1
1
1

OQ
OA OA'
OB OB'
OC OC '
3 1
1
1

1 1

OA

OB

OC

OA
'

OB
'

OC
'

1 OG OG '
1 3
3

QG QG '

adic G,G i Q sunt coliniare.

1
OA OA '
1
1
ON
OB OB '
1
1
OP
OC OC '
1
OM

Problema 6/193
Fie un triunghi ABC i punctele M, N astfel nct avem

AM 2 AB AC ; NB r NC , r R

Determinai r astfel nct punctele A, M i N s fie coliniare.


indicaie:
Exprimm vectorul de poziie al lui N n raport cu originea A
A,M,i N s fie coliniare

AN

1
( AB r AC )
1 r

, AN AM

1
( AB r AC ) 2 AB AC
1 r

1
1 r 2
1
r
r
2

1 r

Ciocotian Radu

Problema 7/193
Fie un paralelogram ABCD.Considerm punctele E, F astfel nct

BE

1
AB , AF 3 AD
2

Artai c punctele E, F i C sunt coliniare.

indicaie:
Artm c:

2 EC CF

care exprim coliniaritatea E,F i C.

EC EB BC

1
AB BC
2

CF CD DF CD AF AD AB 2 AD AB 2 BC
cctd

Ciocotian Radu

Problema 8/193
Fie un triunghi ABC unde notm centrul cercului circumscris cu O i ortocentrul cu H. Artai c : HA

HB HC 2 HO

indicaie:
Scriem relaia lui Sylvester
Avem :

OA OB OC OH
A

OA OH HA
OB OH HB

+
H

OC OH HC

OH 3OH HA HB HC HA HB HC 2OH 2 HO

Ciocotian Radu

Problema 9/193
Fie un triunghi ABC. Considerm punctele A' BC cu
Artai c M este mijlocul laturii [AB].

A' C 1
SA' 1

, S AA' cu

A' B 2
SA 3

indicaie: A
M
S

B
A

Aplicm T.Menelaus n ABA cu M, S, C.

MA SA' CB
MA
CA'
1

1
3
3 1 MA MB
MB SA CA'
MB
CA
3
1
3

Ciocotian Radu

i notm CS AB = {M}

Problema 10/193
Fie ABC un triunghi. Notm cu M mijlocul lui [BC],notm cu N mijlocul lui [AM] i CN AB = {P}.
Artai c
a) BP = 2AP i
b) PC = 4PN.
indicaie:

A
P
N
C

B
M

a) T.Menelaus n ABM cu P, N, C.

PA NM CB

1 PA 2 PB
PB NA CM
1

b) T.Menelaus n BPC cu A, N, M.

AP NC MB
AP NP
AP
PN
PN

AB NP MC
AB CN
AB AP PC
PC
1

Ciocotian Radu

1
4

Problema 11/193
Fie triunghiul ABC dreptunghic n A i C=30.Considerm bisectoarea BT,T situat pe segmentul AC i
nlimea AE, E situat pe segmentul BC. Paralela prin C la BT taie AB n F. Artai c punctele F, E i T sunt coliniare.
C

indicaie:

30 30

b
T

AB c

E
30
30

30

a
2

30

EB

a
3a
EC
, EC

3
4
4
EB

a
T.bisectoarei TA 2 1

TC a 2
3a
FB 2
FB a, FA

2
FA 3
Atunci:

Ciocotian Radu

TA EC FB 1 3 2

1
TC EB FA 2 1 3

R.T.Men.

F,E i T sunt coliniare

Problema 12/193
Fie T un punct n interiorul triunghiului ABC.Dreptele AT , BT i CT intersecteaz [BC], [CA], [AB] respectiv n punctele M, N, P.
Dac T este centrul de greutate al triunghiului MNP,artai c T este centrul de greutate al triunghiului ABC.
indicaie:

P
B

C
C

T.Menelaus n PMC cu B,B;T

T.Menelaus n PNC cu A,A;T

=1
BM B' P TC
BM TP

(1)
BC B' M TP
BC TC

AN A' P TC
AN TP

(2)
AC A' N TP
AC TC
=1

Ciocotian Radu

BM AN

MN // AB
BC AC
C mijloc

P mijlocul AB
analog M,N

Problema 13/193
Fie ABC un triunghi i punctele coliniare M BC , N CA, P AB.
Notm M, N, P simetricele acestor puncte n raport cu mijlocul laturii pe care se afl fiecare.
Artai c punctele M, N, P sunt coliniare.
P
indicaie:
Avem

MB BQ MQ QC QM ' M ' C

MC MQ QC QM ' BQ BM '

N
N
B
P

analog

T.Menelaus n ABC cu P,M,N.

NC N ' A

NA N ' C
PA P' B

PB P' A

PA MB NC

1
PB MC NA

nlocuim

P' B M ' C N ' A

1
P' A M ' B N ' C

M,N,P sunt coliniare

Ciocotian Radu

Problema 14/193

Fie un triunghi ABC i punctele A' BC , B' AC , C ' AB astfel nct cevienele AA,BB i CC sunt concurente n M.
Artai c
indicaie:

MA MB MC

8,
MA' MB' MC '

cu egalitate

M este centrul de greutate al triunghiului ABC.

A
Notm

Aplicm relaia lui Van Aubel: MA

B
M
B

C
A

A' B
B' C
C' A
m;
n;
p
A' C
B' A
C' B

C ' A B' A
1

p
MA' C ' B B' C
n
MB A' B C ' B
1

m
MB' A' C C ' A
p
MC A' C B' C
1

n
MC ' A' B B' A
m

MA MB MC
1
1
1
1
1
1

1 p m n ... 2 n m p 2 2 2 2 8
MA' MB' MC '
n
p
m
n
m
p

dac

1
1
1
1
1
12 n m p 8 n 2 m 2 p 2 0 ....m n p 1
n
m
p
n
m
p

adic A,B.C mijloace

Ciocotian Radu

Problema 15/193
n triunghiul ABC bisectoarele AA, BB i CC se intersecteaz n punctul I.
Artai c sunt echivalente afirmaiile: a )ABC echilateral
indicaie:

tim c:

C
A
(ab)
(ac)
(ba)

IA IB IC

6
IA' IB' IC '
IA IB IC
c)

8
IA' IB' IC '

b)

IA b c IB a c IC a b

IA'
a IB'
b IC '
c

Dac a=b=c avem

IA a a

2
IA'
a

b)

analog

b c a c b a
b a
c b
c a

6 2 2 2 0 ...a b c
a a b b c c
a b
b c
a c

(bc)

IA IB IC b a a c b c a a
c b
b c

1 1 1 ... 2 2 2 2 8
IA' IB' IC ' a b c a c b c b
b c
a a
(ca)

a a
c b
b c
a b
a c
c b

1 1 8 2 2 2 0 ... a b c
c b
b c
a a
b a
c a
b c

Ciocotian Radu

S-ar putea să vă placă și