Sunteți pe pagina 1din 9

FISA DE PERFORMANTA PENTRU CLASA a VII-a

TEOREME CELEBRE DE GEOMETRIE PLANA. SETUL 1

 prof. Marius Damian, Brila a


1. Teorema lui Menelaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1 2. Reciproca teoremei lui Menelaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 2 3. Teorema transversalei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3 4. Teorema lui Ceva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 4 5. Reciproca teoremei lui Ceva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5 6. Teorema lui Steiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 6 7. Teorema lui Van Aubel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7 8. Teorema lui Gergonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8

1. Teorema lui Menelaus. Fie triunghiul ABC i punctele M, N, P situate pe dreptele s BC, CA, respectiv AB, diferite de vrfurile A, B, C. a Dac punctele M, N, P sunt coliniare, atunci are loc relatia: a MB NC P A 1. MC NA P B Demonstratie. Exist dou situatii posibile: a a dou din punctele M, N, P se a pe laturile triunghiului, iar al treilea pe prelungirea a a celei de-a treia laturi (Figura 1-a); toate cele trei puncte M, N, P se a pe prelungirile laturilor triunghiului (Figura 1-b). a Ne ocupm, continuare, numai de prima situatie; cea de-a doua se trateaz analog. a n a Construim CS BA, S P M P. BP, conform teoremei fundamentale a asemnrii, avem: a a M BP M CS MB PB . MC CS triunghiul M BP, cu CS In (1)

Figura 1-a Aplicnd aceeai teorem triunghiul CN S, cu CS a s a n CN S AN P

Figura 1-b AP, obtinem:

CS NC . NA AP

Inmultind membru cu membru egalitile de mai sus, deducem: at MB NC P B CS PB , MC NA CS AP AP care conduce imediat la relatia (1). Punctele coliniare M, N, P din teorema precedent se numesc noduri, iar dreapta detera minat de ele se numete transversal i se noteaz cu M N P. a s as a

2. Reciproca teoremei lui Menelaus. Fie triunghiul ABC i punctele M, N, P situate s pe dreptele BC, CA, respectiv AB, diferite de vrfurile A, B, C. a MB NC P A Dac a 1, atunci punctele M, N, P sunt coliniare. MC NA P B Demonstratie. Presupunem, prin reducere la absurd, c punctele M, N, P nu sunt a coliniare. Atunci exist punctul M 1 P BC, astfel at M 1 , N, P s e coliniare (Figura 2). a nc a

Figura 2 Aplicnd acum teorema 1 triunghiul ABC cu transversala M 1 N P, deducem c: a n a M 1B N C P A 1. M 1C N A P B Totodat, din ipotez, avem a a MB NC P A 1. MC NA P B 2

Ultimele dou egaliti conduc la: a at M 1B MB M 1B MB M 1B MB 1 M 1 B M B, 1C 1C M MC M BM MB MC BC BC de unde rezult c M M 1 , contradictie cu presupunerea fcut. a a n a a concluzie, punctele M, N, P sunt coliniare. In

3. Teorema transversalei. Fie triunghiul ABC i punctele D P pBCq, M P pABq, N P s pACq i tP u M N X AD. Atunci are loc relatia: s MB NC PD BC DC ` DB. PA MA NA (2)

Demonstratie. Tratm doar cazul M N a exercitiu. Construim d

BC. Cazul M N

BC este banal i rmne ca s a a

BC, A P d i e tXu M N X BC i tY u M N X d (Figura 3). s s

Figura 3 Din d BC, conform teoremei fundamentale a asemnrii, avem: a a BM X i s PD DX . PA AY AM Y MB BX , MA AY CN X AN Y NC CX NA AY

DP X nal In

AP Y

MB NC BX CX 1 DC ` DB DC ` DB pBX DC ` CX DBq MA NA AY AY AY 1 rpDX DBq DC ` pDX ` DCq DBs AY 1 DX pDX DC ` DX DBq pDC ` DBq AY AY DX PD BC BC. AY PA

Observatie. Dac punctul P din teorema de mai sus devine G (centrul de greutate), atunci a relatia (2) devine MB NC ` 1, MA NA iar dac P devine I (centrul cercului a nscris), relatia (2) se scrie MB NC AC ` AB BC. MA NA

4. Teorema lui Ceva. Fie triunghiul ABC i punctele M, N, P situate pe dreptele s BC, CA, respectiv AB, diferite de vrfurile A, B, C. a Dac dreptele AM, BN, CP sunt concurente, atunci are loc relatia: a MB NC P A 1. MC NA P B (3)

Demonstratie. Exist dou situatii posibile: a a puncte M, N, P se a, ecare, pe cte o latur a triunghiului (Figura 4-a); a a a dou din punctele M, N, P se a pe prelungirile laturilor triunghiului, iar al treilea pe a a cea de-a treia latur (Figura 4-b). a Ne ocupm, continuare, numai de prima situatie; cea de-a doua se trateaz analog. a n a Fie tOu AM X BN X CP.

Figura 4-a

Figura 4-b

Aplicm teorema lui Menelaus, triunghiul ABM cu transversala C O P i rezult: a n s a CB OM P A 1, CM OA P B

apoi triunghiul ACM cu transversala B O N i obtinem: n s BC OM N A 1. BM OA N C Egalitile precedente conduc la at PA 1 NA MB NC P A 1 1, CM P B BM N C MC NA P B adic am obtinut relatia (3). a

5. Reciproca teoremei lui Ceva. Fie triunghiul ABC i punctele M, N, P situate pe s dreptele BC, CA, respectiv AB, diferite de vrfurile A, B, C. a MB NC P A Dac a 1, atunci dreptele AM, BN, CP sunt concurente. MC NA P B Demonstratie. Presupunem, prin reducere la absurd, c dreptele AM, BN, CP nu a sunt concurente. Atunci exist punctul M 1 P BC, astfel at dreptele AM, BN, CP s e a nc a concurente ntr-un punct pe care notm cu O (Figura 5). l a

Figura 5 Aplicnd teorema 3 triunghiul ABC cu dreptele concurente AM 1 , BN, CP, scriem a n M 1B N C P A 1 M 1C N A P B i cum, din ipotez, avem s a MB NC P A 1, MC NA P B obtinem M 1B MB M 1B MB M 1B MB 1 M 1 B M B. 1C 1C M MC M B`M MB ` MC BC BC Tinnd cont c M, M 1 P pBCq, avem M M 1 , fals, deoarece se contrazice presupunerea a a fcut. nal, deducem c dreptele AM, BN, CP sunt concurente. a a In a

6. Teorema lui Steiner. Fie triunghiul ABC i punctele M, N P pBCq. s Dac ?M AB ?N AC, atunci are loc relatia: a BM BN AB 2 . CM CN AC 2 (4)

Demonstratie. Construim BE

AC, E P AM i CF s

AB, F P AN (Figura 6).

Figura 6 Mai ai, ?ABE ?ACF , ind unghiuri cu laturile respectiv paralele i tinnd cont c, nt s a a din ipotez, ?BAE ?CAF , obtinem a ABE ACF (U.U.) BE AB . CF AC (5)

Aplicm, continuare, teorema fundamental a asemnrii. a n a a a Din BE AC avem BM E iar din CF AB avem BN A CN F BN AB . CN CF (7) CM A BM BE , CM AC (6)

Inmultind, membru cu membru, relatiile (6) i (7), obtinem s BM BN AB BE p5q AB 2 CM CN AC CF AC 2 i astfel am probat valabilitatea relatiei (4). s

7. Teorema lui Van Aubel. Fie triunghiul ABC i punctele M P pBCq, N P CA, P P s AB, diferite de vrfurile triunghiului. Dac dreptele AM, BN, CP sunt concurente a a ntr-un punct S, atunci are loc relatia: AP AN AS ` . P B NC SM (8)

Demonstratie. Exist dou situatii posibile: a a P P pABq i N P pACq (Figura 7-a); s B P pAP q i C P pAN q (Figura 7-b). s

Figura 7-a Tratm prima situatie, aplicnd teorema lui Menelaus. a a triunghiul ABM cu transversala C S P avem In

Figura 7-b

CB SM P A AP CM SA 1 , CM SA P B PB CB SM iar triunghiul ACM cu transversala B S N avem n BC SM N A AN BM SA 1 . BM SA N C NC CB SM Adunnd, membru cu membru, egalitile anterioare, obtinem a at AP AN CM SA BM SA SA CM BM SA ` ` ` , P B NC CB SM CB SM SM CB CB SM i relatia (8) este demonstrat. s a

8. Teorema lui Gergonne. Fie triunghiul ABC i punctele M P pBCq, N P pCAq, P P s pABq astfel at dreptele AM, BN, CP sunt concurente nc ntr-un punct notat cu S. Atunci are loc relatia: SM SN SP ` ` 1. AM BN CP (9)

Demonstratie. Fie D i E picioarele perpendicularelor coborte din A i respectiv S pe s a s dreapta BC (Figura 8). Deducem c AD a SE, deci, conform teoremei fundamentale a asemnrii, avem a a M SE M AD SM SE . AM AD (10)

Figura 8 Dar

SE BC SE ariarSBCs 2 . AD BC AD ariarABCs 2 SM ariarSBCs . AM ariarABCs

(11)

Din (10) i (11) deducem c s a (12)

mod asemntor rezult i In a a as SN ariarSCAs BN ariarABCs Folosind acum (12) i (13), obtinem s SM SN SP ariarSBCs ariarSCAs ariarSABs ariarABCs ` ` ` ` 1, AM BN CP ariarABCs ariarABCs ariarABCs ariarABCs adic am demonstrat relatia (9). a i s SP ariarSABs . CP ariarABCs (13)

Bibliografie
[1] Liviu Nicolescu, Vladimir Bosko. Probleme practice de geometrie. Editura Tehnic, a Bucureti, 1990. s [2] Virgil Nicula. Geometrie plan (sintetic, vectorial, analitic.) Culegere de probleme. a a a a Editura GIL, Zalu, 2002. a