Sunteți pe pagina 1din 4

CLASA: VI.

ALGEBRĂ

Breviar teoretic

Proporţii

𝑎 𝑐
Egalitatea a două rapoarte se numeşte proporţie: = , 𝑏 ≠ 0, 𝑑 ≠ 0
𝑏 𝑑

extremii proporţiei
𝑎 𝑐
În proporţia = a, b, c, d sunt termenii proporţiei, a şi d extremii, iar b şi c mezii proporţiei.
𝑏 𝑑

mezii proporţiei

3 15
Exemplu: = este o proporţie, deoarece cele două rapoarte sunt egale având aceeaşi valoare, 1,5.
2 10
Extremii sunt 3 şi 10, mezii sunt 2 şi 15.

Observaţie: Prin amplificarea sau simplificarea unui raport cu un număr raţional pozitiv, se
obţin proporţii.
6) (8
2 12 24 3
Exemple: = , = .
3 18 16 2

Observaţie: Termenii proporţiei pot fi şi fracţii.


3 3
0,1 10 0,1 0,3
Exemplu: = este proporţie, deoarece = 0.01 şi 10 = = 0, 01 , astfel sunt rapoarte egale.
10 30 10 30 30

Proprietatea fundamentală a proporţiilor


În orice proporţie produsul extremilor este egal cu produsul mezilor.
a c
Adică, în proporţia = , 𝑏 ≠ 0, 𝑑 ≠ 0 avem 𝑎 ∙ 𝑑 = 𝑏 ∙ 𝑐 şi reciproc: dacă 𝑎 ∙ 𝑑 = 𝑏 ∙ 𝑐,
b d
atunci numerele a, b, c, d formează o proporţie.
2 8
Exemple: 1) =  2  20 = 5  8 ;
5 20

Nume prenume:Tempfli Gabriella


Școala: Colegiul Naţional “Kölcsey Ferenc”, Satu Mare
E-mail: gtempfli@yahoo.com
1, 2 20
2) =  1, 2  5 = 6 şi 0,3  20 = 6 , deci 1, 2  5 = 0,3  20 .
0,3 5

3) Numerele 2, 5, 6, 15 formează proporţie, deoarece 2 15 = 5  6 şi se pot scrie proporţiile:


2 6 2 5 15 5 15 6
= ; = ; = ; = …
5 15 6 15 6 2 5 2

Aflarea unui termen necunoscut dintr-o proporţie


x c
Fie x termenul necunoscut din proporţia = . Ţinând cont de proprietatea fundamentală a
b d
bc
proporţiilor, avem 𝑥 ∙ 𝑑 = 𝑏 ∙ 𝑐, de unde x = .
d

Reţineţi!

x c bc x 3 43
a) = x= Exemplu: = x= =6
b d d 4 2 2
produsul mezilor
Un extrem =
celãlalt extrem a c bc 4 8 7 8
b) = x= Exemplu: = x= = 14
b x a 7 x 4

a c ad 4 5 42 8
c) = x= Exemplu: = x= =
x d c x 2 5 5
produsul extremilor
Un mez =
celãlalt mez a x ad 5 x 56
d) = x= Exemplu: = x= =5
b d b 6 6 6

Nume prenume:Tempfli Gabriella


Școala: Colegiul Naţional “Kölcsey Ferenc”, Satu Mare
E-mail: gtempfli@yahoo.com
FIȘĂ DE LUCRU

Proporţii

1. Stabiliţi dacă următoarele egalităţi reprezintă proporţie, apoi completaţi caseta cu răspunsul
corespunzător “Da” sau “Nu”.

2 8 1 2 7 14 0,1 1
a) = b) = c) = d) =
5 20 5 9 3,5 7 3 0,3

1 3 1 1
2 + :2 3
2 5 1
e) 2 = f) 6 = g) 2 2 =  
3 12 8
1 17 6 2
2

3
2. Verificaţi, care dintre următoarele rapoarte formează proporţie cu raportul :
5

1 9 1,5 0, 2 24 − 22
a) ; b) ; c) ; d) ; e) .
3 15 2,5 1 52 − 5
3

3. Arătaţi că următoarele numere pot fi termenii unei proporţii şi alcătuiţi cu ele câte o
proporţie:

1 1 7 3
a) 3; 4; 6; 8; b) 3; 9; 16; 48; c) 0,6; 20; 0,3; 4; d) ; ; ; .
9 21 10 10

4. Completaţi următoarele tabele:

a)

5
x 8 2
2 y x 5 0, 2 y = 6= y
Proporţia = = = 3 y
x 7 3 y x 20 x 12
4
34

x·y

Nume prenume:Tempfli Gabriella


Școala: Colegiul Naţional “Kölcsey Ferenc”, Satu Mare
E-mail: gtempfli@yahoo.com
b)

Produsul extremilor 4 6
x 5 = y 3 45  x = 15  y x  0, 2 = y 1, 6 x =  y
= produsul mezilor 7 14

x
Proporţia = ...
y

5) Aflaţi termenul necunoscut din următoarele proporţii:

2 8 1 x 1 1
a) = ; f) = ; +
x 40 2 0, 4 j) 5 2 =1;
x 2 8 10 x 3
b) = ; g) = ; 2
13 5 0, 01 x  1
 1,5 − 1 
1 x x  3
c) = ; h)
1, 2 72
= ; k) = ;
5 30 6 5 1: 2,5
x
24 5 3
d) = 8;
x 4 4,5
3
1 l) =
x 2 = x ; 28 3x
e) 9= ; i)
3 0, 4 1 1
7
3
6. Raportul dintre numărul fetelor şi numărul băieţilor dintr-o clasă este . Câţi băieţi sunt în
5
clasă, ştiind că numărul fetelor este 12?

7. Pe o hartă realizată la scara de 2 : 9 000 000, distanţa dintre oraşele Satu Mare şi Cluj-Napoca
este de 4 cm. Care este distanţa reală dintre cele două oraşe?

8. Un aliaj de aur şi cupru are titlul de 4%. Ştiind că masa aliajului este 100 g, calculaţi cantitatea
de aur folosită.
Indicaţie: Titlul unui aliaj (în %) este raportul dintre masa metalului preţios şi masa aliajului.

Nume prenume:Tempfli Gabriella


Școala: Colegiul Naţional “Kölcsey Ferenc”, Satu Mare
E-mail: gtempfli@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și